Mangrove vegetation structure

dynamics and regeneration

 

Thesis Philosophiae Doctor Scientiarum

 

Farid Dahdouh-GuebaS


Nederlandse vertaling

 

Mangrove vegetation structure dynamics : a review.

 

Dahdouh-Guebas, F. & N. Koedam.

 

Laboratory of General Botany and Nature Management, Mangrove Management Group, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, B-1050 Brussels, Belgium.

 

 

Abstract

 

Although the spatio-temporal change in mangrove stand extent, structure and composition, termed mangrove vegetation structure dynamics, has been little studied worldwide, the results that a few studies have produced provide a good basis to recognise various types of dynamics.  Recognising these is important in providing information about the past, present and even future evolution of a mangrove forest, and in deciding whether or not artificial regeneration is necessary.  This paper reviews the theoretical types of mangrove vegetation structure dynamics and illustrates them with practical examples.  At the same time it shows how this type of research can be combined with fields such as conservation genetics, mangrove restoration, stand characteristics and hydrology in order to generate an integrative idea on how the mangrove functions.

 

Keywords : crab, ordination, remote sensing, Kenya, Sri Lanka, Mauritania.

 

Presented at the 44th IAVS conference : Vegetation and Ecosystem Functions, 29 July - 5 August, Weihenstephan, Germany. 

 

Published as :

Dahdouh-Guebas, F. & N. Koedam, 2002.  A synthesis of existent and potential mangrove vegetation structure dynamics from Kenyan, Sri Lankan and Mauritanian case-studies. Meded. Zitt. K. Acad. overzeese Wet./Bull. Sťanc. Acad. r. Sci. Outre-Mer 48(4): 487-511.

Download paper

 


PhD Table of Contents


Farid Dahdouh-Guebas' Mangrove Biocomplexity Homepage

This page is maintained by Farid Dahdouh-Guebas, fdahdouh@vub.ac.be

 


 

Nederlandse vertaling :

Mangrovevegetatiestructuurdynamiek : een overzicht.  Ofschoon de spatio-temporele veranderingen in de oppervlakte, de structuur en de samenstelling van mangrovebestanden, mangrovevegetatiestructuurdynamiek genaamd, globaal gezien weinig werd bestudeerd, vormen de resultaten die een aantal studies hebben geproduceerd een goede basis om verscheidene typen van dynamiek te herkennen.  Deze herkenning is belangrijk in het genereren van informatie over de verleden, de hedendaagse en zelfs de toekomstige evolutie van een mangrovewoud en om te beslissen of artificiŽle regeneratie al dan niet nodig is.  Dit manuscript recenseert de theoretische typen van mangrovevegetatiestructuurdynamiek en illustreert ze met praktische voorbeelden.  Terzelfdertijd toont het hoe dit soort onderzoek kan gecombineerd worden met onderzoeksonderwerpen zoals natuurbehoudgenetica, mangroverestauratie, bestandskenmerken en hydrologie teneinde een integratief overzicht te genereren over hoe de mangrove functioneert.