nieuwsitem

ARCH groeit opnieuw

oktober 2016

ARCH groeit opnieuw

Een nieuw academiejaar betekent typisch veel nieuwe gezichten, niet alleen studenten maar ook medewerkers. Deze oktobermaand groeit onze vakgroep met opnieuw vier beloftevolle onderzoekers: (van links naar rechts) Linsy Raaffels, Frederik Vandyck, Camille Vandervaeren en Romain Wibaut.

Linsy Raaffels, Master of Science in de Ingenieurs-wetenschappen: Architectuur (VUB-ULB Bruface, 2016), start als onderzoeker voor het IRP-project Building Brussels. Dit project onderzoekt de evolutie van kmo’s in de bouwsector doorheen de 19e en 20e eeuw en de rol die zij vandaag kunnen spelen in de herontwikkeling van Brussel.

Frederik Vandyck, Master of Science in de Ingenieurs-wetenschappen: Architectuur (VUB-ULB Bruface, 2016), werd aangesteld als assistent. Tijdens zijn onderzoek zal hij zich verdiepen in de ‘productieve stad’, een relatief jonge expertise die nood heeft aan historische reflectie en architecturale verbeelding.

Camille Vandervaeren, Master of Science in de Ingenieurs-wetenschappen: Architectuur (ULB-VUB Bruface, 2016), bereidt een doctoraat voor rond de expertises Building Information Modelling en Veranderingsgericht Bouwen. In afwachting van de goedkeuring van haar beursaanvraag werk zij op het H2020-project Buildings as Material Banks.

Romain Wibaut, Master of Science in de Ingenieurs-wetenschappen: Architectuur (ULB-VUB Bruface, 2016), werkt momenteel aan een lopend FWO-project binnen de expertise Structural Renovations. De beursaanvraag die hij indiende focust op innovatieve metalen dakstructuren van kerk- gebouwen gerealiseerd tussen 1830 en 1930.

Linsy, Frederik, Camille en Romain zullen docenten af en toe bijstaan bij het onderwijs, maar hun hoofdopdracht blijft het voeren van onderzoek. Precies daardoor worden aan onze vakgroep nieuwe inzichten voortdurend gedeeld met alle bachelor- en masterstudenten.

stay in contact with ARCH

linkedin