nieuwsitem

Pieter Herthogs ontvangt doctoraat aan æ-lab

november 2016

Pieter Herthogs ontvangt doctoraat aan æ-lab

Op 25 november 2016 verdedigde VITO-vorser Pieter Herthogs met succes zijn thesis “Enhancing the adaptable capacity of urban fragments”. Hij ontving daarvoor de titel Doctor in de Ingenieurswetenschappen van de jury van experten die voor deze gelegenheid samenkwam. Hartelijk gefeliciteerd Pieter!

In zijn thesis stelt Pieter een holistisch, methodologisch kader voor om het effect van aanpasbaar bouwen op de ontwikke- ling van stadsfragmenten te bestuderen. Hiermee biedt hij een antwoord op de scheiding die vandaag bestaat tussen dynamische stadsontwikkelingstheorieën en de ontwerpcon- cepten voor veranderingsgericht bouwen. Binnen het ontwikkelde kader zijn twee concrete methodes uitgewerkt. SAGA, een beoordelingsmethode die op basis van grafen- analyses de generaliteit en aanpasbaarheid van een planlay-out begroot. En Materialised Futures, een participatieve ontwerpworkshop waarin de voor- en nadelen van aanpasbaar bouwen voor ieder stadsproject worden verkend. Samen geven zij aanleiding tot inzichten en concrete ontwerpaanbevelingen voor architecten, planners en lokale overheden.

Meer informatie

stay in contact with ARCH

linkedin