bachelor

Bachelor of Science in Ingenieurswetenschappen: Architectuur

De driejarige bacheloropleiding ontwikkelt basiskennis, vaardigheden en een bewuste attitude bij onze studenten. Fundamentele wetenschappen, zoals wiskunde, chemie, fysica en mechanica, leggen de basis voor het begrijpen van de bouwfysica, materiaalkunde, technische installaties en het structureel ontwerp. Samen met de theorie en geschiedenis van de architectuur en van de stad vormt deze kennis het instrumentarium van de toekomstige ingenieur-architect.

In het ontwerpatelier wenden we deze kennis aan voor een concrete opdracht. Naast het begrijpen van de context en het uitwerken van het architectuurontwerp van idee tot detail, besteden we daarbij aandacht aan presentatietechnieken, tekenconventies en -tools en het maken van maquettes en digitale modellen. In combinatie met een persoonlijke begeleiding door docenten en assistenten krijgt elke student zo de kans een eigen attitude en visie te ontwikkelen.

Onze opleiding stimuleert in het bijzonder een kritische houding. Verschillende aspecten van duurzaamheid komen daarom aan bod: milieu, mens en betaalbaarheid. De ontwerpateliers werken bijvoorbeeld rond maatschappelijke thema’s zoals aanpasbaar en minimaal bouwen, cultuur en erfgoed, en structuur en de stad. Na een toegankelijk start, stijgt de complexiteit van de ontwerpopdracht ieder jaar en werken we op een steeds grotere schaal: van kleine, tijdelijke constructies tot volledige stadsbouwblokken.

Klik hier voor gedetailleerde informatie over de opleiding
Burgerlijk Ingenieur-Architect aan de Vrije Universiteit Brussel
.

stay in contact with ARCH

linkedin