bachelor

Bachelor of Science in Ingenieurswetenschappen: Architectuur

1iA - 2iA - 3iA
de basisopleiding

In de driejarige bacheloropleiding worden basiskennis, basisvaardigheden en een bewuste attitude ontwikkeld evenals de integratie ervan.

De wiskunde, chemie, fysica en mechanica leggen een brede basis voor het begrip van bouwfysica, materialenleer, bouwakoestiek, technische installaties en de technologie van het bouwen. Deze kennis wordt samen met de theorie en geschiedenis van architectuur ingezet voor het ontwerp van gebouwen en kunstwerken en het inrichten van de openbare ruimte.
In de ateliers wordt niet alleen de vaardigheid van het 'ontwerpen' aangeleerd, je wordt er getraind in teamwork, zelfevaluatie, inventief denken, leren leren...


Klik hier voor meer informatie over de opleiding Burgerlijk Ingenieur-Architect aan de VUB (met meer praktische informatie zoals oa.onderwijsprogramma).

stay in contact with ARCH

linkedin