visie

"I would characterize the difference between the engineer and the architect by saying that the architect's response is primarily creative, while the engineer's is essentially inventive."

Peter Rice

In de Vakgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen worden de ingenieur architecten van morgen gevormd.
De opleiding is gericht op het zoeken naar een nieuwe samenhang tussen de vorm, constructie en functie van bouwwerken in hun stedelijke en maatschappelijke context. Hiervoor steunen we op drie basispijlers: de ingenieurs-, de ontwerp- en de architectuurwetenschappen.

De vorming is opvallend breed (van basiswetenschappen, het technisch-constructieve, stabiliteit en structuren, over mens- en cultuurwetenschappen tot finaal de belangrijke ontwerpwetenschappen).

De opleiding ontwikkelt niet alleen je ontwerptalenten en creatieve vaardigheden, maar bezorgt je bovendien een omvangrijke technische en wetenschappelijke bagage essentieel voor de verwezenlijking van je ontwerp.
In beide spelen de wetenschappelijk-creatieve inventiviteit een zeer grote rol. Architecturale engineering is immers meer dan het neerzetten van een gebouw maar wil, veelzijdig en breeddenkend, een gepast antwoord geven op specifieke veranderende omstandigheden.

Het probleemoplossend denken wordt aan de VUB op een zeer unieke manier aangeleerd.
Onze kleinschaligheid (op studentenmaat gemaakt) laat een zeer nauwe begeleiding toe waardoor je jezelf snel naar een hoger niveau kan tillen, zoals bijvoorbeeld tijdens de geïntegreerde studio's waar ook teamvaardigheid ingeoefend wordt.

De academisch wetenschappelijke basis verankerd aan het onderzoek zorgt ervoor dat je ingenieurscarrière zeer breed en flexibel kan evolueren.
De beoogde opleiding verleent toegang tot zowel managementfuncties als tot expertenfuncties in de industrie, de bouwsector en architectuurpraktijk.

stay in contact with ARCH

linkedin