visie

Bachelor en Master of Science in Ingenieurswetenschappen: Architectuur

Aan de vakgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen vormen we de ingenieur-architecten van morgen: creatieve, kritische en technisch opgeleide ontwerpers die aan de slag kunnen in de boeiende maar veeleisende bouwwereld. Hiervoor steunen we op drie pijlers: de ingenieurs-, ontwerp- en architectuurwetenschappen.

Met een opvallend brede vorming, van basiswetenschappen, over mens- en cultuurwetenschappen tot de ontwerpwetenschappen, ontwikkelen onze studenten inzicht in alle aspecten van het bouwen. Daardoor kan de ingenieur-architect op veel plaatsen aan de slag: bij de ontwikkeling van bouwmaterialen- en systemen, in een architectuur- of stabiliteitsbureau, bij vastgoed- en projectontwikkelaars, als projectmanager, wetenschappelijk onderzoeker en als beleidsmaker.

De ingenieur-architect verbindt de ingenieurs- en de ontwerppraktijk. Daarom ligt de focus van onze opleiding ook op interactie: de creatieve ontwerp-vaardigheden komen erin samen met een omvangrijke technische en wetenschappelijke bagage. Probleemoplossend denken is daarbij de sleutel. Architectonische ingenieurswetenschappen gaan immers om meer dan het neerzetten van een gebouw; ze willen een gepast antwoord geven op veranderende omstandigheden en noden.

Aan de Vrije Universiteit Brussel vinden we het belangrijk om kritische studenten op te leiden, die een beargumenteerde visie kunnen ontwikkelen en verdedigen. Door regelmatig projecten te presenteren, scherpen onze studenten hun mondelinge en visuele vaardigheden aan. De kleinschaligheid van onze universiteit laat bovendien een zeer nauwe begeleiding toe. Academisch vertaalt dit zich tot een intense wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek. Onze opleiding biedt zo de meest recente inzichten en technologische ontwikkelingen aan haar studenten aan.

stay in contact with ARCH

linkedin