Bibliotheek mobile
Startpagina > Alfabetische lijst van opties
A†BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ACM Digital Library
The Association for Computing Machinery Digital Library is een collectie full text artikels over IT, uit ACM tijdschriften, newsletters en conference proceedings.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

ADS Astronomy Abstract Service
Zoeken in een gegevensbank met referenties naar astronomische artikelen en boeken. Een aantal artikelen kunnen ook in 'full-text' vorm geraadpleegd worden.

AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access)
Zoeken in een gegevensbank met referenties van landbouwkundige artikelen en boeken.

ARIBIB - ARI Bibliographical Database for Astronomical References
Zoeken in een gegevensbank met referenties naar astronomische artikelen en boeken.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Abraham
De online databank Abraham bevat bibliografische gegevens van Belgische kranten uit de jaren 1830-1950 die bewaard worden in Vlaamse instellingen.

Afdelingen
Directie en secretariaat -- Collectievorming en onderwerpsontsluiting -- Afdeling documentatie en informatie -- Publieke diensten -- Technische diensten

Algemene informatie

American doctoral dissertations
American Doctoral Dissertations omhelst Amerikaans universitair onderzoek in de 20ste eeuw en biedt toegang tot proefschriften vanaf 1902 tot heden; in totaal bevat het informatie over meer dan 153.000 proefschriften. De nieuwe citaties bevatten, indien beschikbaar, een link naar de full-text in het institutional repository waarin het proefschrift is opgenomen.

Andere catalogi
Zoeken in andere catalogi

Annotated leading cases (ALC)
Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals bevat de tekst van de belangrijkse uitspraken van de internationale tribunalen en het Internationaal Strafhof. De uitspraken zijn voorzien van commentaar door experten.
! Enkel toegang op de VUB-campus.

Art Full Text (H.W. Wilson)
Art Full Text bevat abstracts van kunsttijdschriften. Voor een deel van de publicaties zijn ook de volledige teksten opgenomen.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

AskERIC (Educational Resources Information Center (ERIC) database)
Zoeken in een gegevensbank met verwijzingen naar educatieve tijdschriftartikels en boeken.

Attenderingsdiensten
Automatische attendering op wijzigingen in publiek toegankelijke webpagina's

arXiv.org e-Print archive
Eprint (preprints en postprints) archief voor de disciplines Fysica, Wiskunde, Nonlinear sciences en computerwetenschappen.

A† B† CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
BASE Search
BASE is ťťn van 's werelds grootste zoekmachines gespecialiseerd in academische webbronnen. BASA search biedt toegang tot meer dan 100 miljoen documenten uit meer dan 4000 bronnen. Hiervan is zo'n 60% gratis in full text beschikbaar (Open Acces). BASE wordt beheerd door de Bielefeld Universiteitsbibliotheek.

Bel-First
Bel-First bevat financiŽle informatie van meer dan 1 miljoen economische entiteiten uit Belgie en Luxemburg en geeft gedetailleerde financiŽle informatie weer over meer dan 330.000 bedrijven die hun jaarrekening in de laatste 10 boekjaren neergelegd hebben.
! Enkel beschikbaar via de Centrale Bibliotheek.
! Maximaal 10 gelijktijdige gebruikers!
! Alvorens een sessie te beginnen, doe CTRL-ALT-DEL-LOGOFF!

BelgieLex
Deze Kruispuntdatabank van de wetgeving is het resultaat van een samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal federale, gemeenschaps-en gewestinstellingen en heeft tot doel Belgische wetgeving en rechtspraak via een portaalsite voor het publiek open te stellen.

Bibliografische dienstverlening
Assistentie bij het gebruik van de bibliotheek

Bibliothecaire dienstverlening
Consultatie van de collectie ter plaatse -- FotokopiŽren, printen, scannen-- Uitlenen van documenten -- Gebruik maken van de dienst Interbibliothecair leenverkeer--Bibliografische dienstverlening

BioMed Central
BioMed Central voorziet open access toegang tot biomedische artikels.

Boeken
Hoe verkrijgt u boeken - VUB catalogus - ULB - KBR - Unicat- Andere (Belgische) catalogi

Bruikleen
Inschrijven -- Lenen -- Verlengen -- Reserveren -- Bruikleenreglement

Bruikleenreglement (PDF)

Business Source Premier
Business Source Premier beslaat de full text van 2,710 academische tijdschriften en uitgaven uit het bedrijfsleven over management, economie, financiŽn, accounting, internationale bedrijfswereld, etc.
! Enkel beschikbaar via het VUB netwerk.

Business Source Premier via BusinessSearchingInterface
Het nieuwe zoekscherm van Business Source Premier laat toe beter te zoeken in allerlei full text bronnen, en ook land-, markt- en industrierapporten zijn nu makkelijk doorzoekbaar.
! Enkel beschikbaar via het VUB netwerk.

AB† C† DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CMMC
Een databank met referenties naar meer dan 850 tijdschriften (500 full text) op het gebied van communicatie en massacommunicatie.
! Enkel beschikbaar via het VUB netwerk.

Catalogus van de Koninklijke Bibliotheek
Consulteer de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek Albert I - Eťnieder kan er terecht voor consultatie ter plaatse

Catalogus van elektronische tijdschriften (V-link)

Centrale bibliotheek

ChemFinder.Com
Zoeken naar eigenschappen van chemische substanties via de naam, formule of CAS (Chemical Abstracts Service) Registry Number.

ChemIDplus
Zoeken naar eigenschappen van chemische substanties geciteerd in gegevensbanken van de National Library of Medicine (NLM).

Ciao (Columbia International Affairs Online)
Columbia International Affairs Online (CIAO) biedt toegang tot working papers van universitaire onderzoeksinstellingen, publicaties van ngo's, proceedings van conferenties, boeken, beleidsbrieven en tijdschriften.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

CiteSeer
ResearchIndex (of CiteSeer) is een digitale bibliotheek met wetenschappelijke literatuur die de disseminatie van en feedback over wetenschappelijke literatuur tracht te verbeteren, alsook de functionaliteit, beschikbaarheid, kostprijs en efficiŽntie.

Civil Engineering Database (CDEB) - ASCE'S Electronic Information Retrieval Service
Verleent toegang tot bibliografische bestanden en abstracts van publicaties van de 'American Society of Civil Engineers (ASCE)' (1973-).

Communication Abstracts
Communication Abstracts bevat abstracts van de belangrijkste tijdschriften in communicatie, massamedia en andere nauw aanverwante vakgebieden.
! Enkel beschikbaar via het VUB netwerk.

Consultatie van de collectie ter plaatse
Huisregels -- Openkastsysteem -- Verklaring classificatiesysteem en noppen -- Seminaries en plattegronden

ABC† D† EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
De geÔntegreerde taalbank
Bevat de volgende historische online woordenboeken: Oudnederlands Woordenboek (ONW) 500-1200, Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) 1200-1300, Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) 1250-1550, Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) 1500-1976 en Woordenboek der Friese Taal (WFT) 1800-1975

Digitale Bibliotheek
Ezproxy, V-link, V-spaces, RSS

Directory of Published Proceedings (DoPP)
Een gratis gegevensbank van Interdok over conferentieverslagen.

Documentatie ISI-informatiesessie
ISI-informatiesessie: Web of Science -- Current Contents -- Journal Citation Reports

ABCD† E† FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
E-Print collecties
E-prints (post + preprints) raadplegen via e-print archieven

EBMPracticeNet
Databank van evidence-based praktijkrichtlijnen voor zorgverleners

EBSCOhost
Een algemene toegang tot de databanken van EBSCO.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

ERIC
Zoeken in een gegevensbank met verwijzingen naar educatieve tijdschriftartikels en boeken.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

EUR-Lex
Online platform waarop alle EU-wetgeving en andere EU-documenten zijn opgenomen, alsook de authentieke versie van het Publicatieblad van de EU (in 24 talen).

EconLit
EconLit is een gegevensbank met bibliografische referenties uit de economische literatuur.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Education Full Text
Deze databank bevat fulltext artikelen in het domein van de onderwijswetenschappen. Volgende onderwerpsgebieden komen ruim aan bod: volwassenenonderwijs, permanente vorming, alfabetiseringsstandaarden, multicultureel onderwijs, secundair onderwijs, onderwijsmethoden.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Elektronische boekencollecties
Consultatie van boeken die in elektronische vorm worden gepubliceerd

Encyclopśdia Brittanica
Biedt toegang tot de volledige encyclopedie (meer dan 72 000 artikels, 10 000 illustraties, Merriam-Webster's Collegiate Dictionary en het Britannica Book of the Year).
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Encyclopśdia Universalis
Franstalige algemene encyclopedie
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Encyclopťdie DIDEROT
L'Encyclopťdie de Diderot et d'Alembert: encyclopťdie, ou Dictionnaire Raisonnť des Sciences, des Arts et des Mťtiers.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

EndNote Web
EndNote Web

Espacenet
Gebruik het espacenet netwerk om te zoeken in octrooiaanvragen in de originele taal en octrooipublicaties met een Engelstalig(e) abstract en titel.

European Pharmacopoeia
De Europese Farmacopee is de officiŽle lijst met voorschriften voor bereiding en controle van geneesmiddelen in de Europese Gemeenschap.
! Geen externe toegang.

European Views of the Americas
Deze bibliografische databank is ontstaan uit European Americana: A Chronological Guide to works Printed in Europe Relating to The Americas, 1493-1750. De databank bevat meer dan 32000 records en is een omvangrijke gids voor gedrukte publicaties over de Amerika's, geschreven in Europa voor 1750.

Externe toegang
Externe toegang tot bronnen die enkel beschikbaar zijn op de VUB-campus (EZProxy).

ABCDE† F† GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
FictieRom
Informatie over romans en verhalen uit binnen- en buitenland.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

FotokopiŽren en printen

FotokopiŽren, printen, scannen
Gebruik van de fotokopieerapparaten en printers -- Gebruik van scanners

Frantext
De Frantext gegevensbank bevat 3737 teksten over wetenschappen, kunst, literatuur,...een selectie uit 5 eeuwen literatuur (XVIde tot XXste Eeuw).
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Future Medicine
Future Medicine bevat informatie over medische vorderingen en geeft toekomstperspectieven over wetenschappelijke, klinische en economische aspecten van de moderne geneeskunde.

Future Trends
Future Trends van OECD bevat gepubliceerde en ongepubliceerde gegevens over problemen in de publieke en private sector.
! Geen externe toegang.

ABCDEF† G† HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Gartner Research Database
Deze database bevat (onderzoeks-) rapporten en strategische beleidsinformatie van de Gartner Group op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en het gebruik ervan in industriŽle sectoren, de medische sector en het onderwijs.
! Toegang na identificatie met uw VUB Net ID en paswoord.

Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden

Gegevensbanken
Toegang tot belangrijke secundaire bronnen zoals: Medline, Web of Science, Econlit, Sociological Abstracts, etc.

Gemeenschappelijke catalogus van de bibliotheken van de Federale Overheidsdiensten
Deze catalogus bevat de boeken, tijdschriften, artikels en reeksen die zich in de bibliotheken van de federale overheidsdiensten bevinden.

Gids der ministeries
De Gids der Ministeries is een gids van meer dan 1200 bladzijden die duizenden inlichtingen bevat over de organisatie van de overheidsdiensten. U vindt er de functies en de contactinformatie van de kabinetten en de personen die in de ministeries werken.
! Maximaal 1 gelijktijdige gebruiker.

Global Forecasting Service
De Global Forecasting Service van de Economist Intelligence Unit (EIU) geeft informatie over de vooruitzichten van de wereldeconomie voor de komende 5 jaar. Analyses en gegevens zijn zowel beschikbaar op mondiaal als op regionaal niveau.
! Toegang mits persoonlijke registratie.

Google Scholar
Google Scholar helpt onderzoekers bij het zoeken naar wetenschappelijke informatie. Het is geen gewone webzoekmachine, maar speciaal opgezet voor het hoger onderwijs en de wetenschap. Nu met V-link!

Google Scholar (V-link)

Gopress Academic
Gopress is een digitaal platform waarop alle Vlaamse kranten (en hun archieven) en tal van andere dagbladen, magazines en multimediapublicaties zijn opgenomen. Gopress heeft Mediargus opgevolgd vanaf 1 februari 2014.
! Inloggen mits registratie met een geldig vub-emailadres!

GreenFILE
GreenFILE bevat publicaties omtrent alle aspecten van de menselijke impact op het milieu. De collectie bevat academische publicaties, overheidsuitgaven en algemene publicaties rond de opwarming van de aarde, duurzame landbouw, hernieuwbare energie, recycleren, en meer.

ABCDEFG† H† IJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Historical Abstracts
Meer dan 2000 tijdschriften (sinds 1954) over de geschiedenis van de wereld vanaf 1450 tot heden (US en Canada niet inbegrepen).
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Huisregels

ABCDEFGH† I† JKLMNOPQRSTUVWXYZ
IBL-aanvraag (selfservice)
Indien de documenten niet teruggevonden worden in de catalogi kan u gebruik maken van de selfservice via een online formulier (voor documenten die niet beschikbaar zijn in de VUB-bibliotheek).

IBL-aanvraag (via Unicat)
Teneinde het formuleren van de aanvraag te vergemakkelijken raden wij u aan de aanvraag rechtstreeks vanuit de Vubis catalogi in te dienen. De ondervragingssoftware biedt u namelijk de mogelijkheid de aanvraag snel te formuleren via V-link.

INSPEC (via WoS)
INSPEC (Institution of Electrical Engineers) bevat bibliografische gegevens in verband met natuurkunde, elektrotechniek, elektronica, telecommunicatie, computers en informatietechnologie.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

INVERT
INVERT (Index van de Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriftliteratuur) is een index op de verpleegkundige tijdschriften uit Nederland en Vlaanderen.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Informatie over het Internet
Interessante pagina over het Internet (LivingInternet.com: Bill Stewart - US - http://www.livinginternet.com/)

Interactieve Internetdiensten
Overzicht van nieuwe merkwaardige technieken, diensten en type-documenten die recent op het Internet beschikbaar gekomen zijn

Interbibliothecair leenverkeer (IBL)
Boeken, tijdschriftartikelen en andere documenten die niet beschikbaar zijn in de VUB-universiteitsbibliotheek kunnen aangevraagd worden bij binnenlandse en buitenlandse bibliotheken.

Interessegroepen (archieven)
E-mail gebaseerde interessegroepen en Usenet

International African Bibliography
IABO is een toonaangevende internationaal en interdisciplinaire bibliografie voor Afrika studies. Zij geeft toegang tot 140000 items in het Engels en andere talen vanaf 1971 tot op heden.

International Bibliography of Theatre & Dance (IBTD)
IBTD is een nieuwe databank over theater en dans, met full text van 100 tijdschriften en 50 boeken.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

International Political Science Abstracts (IPSA)
Internationale databank met verwijzingen naar (en samenvattingen van) tijdschriftartikelen, boeken, dissertaties, working papers etc. op het gebied van politieke wetenschappen. Volgende onderwerpen komen aan bod: politieke theorie, denkers en ideeŽn, politieke en administratieve instellingen, publieke opinie, partijen, verkiezingen, internationale relaties, ...
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Internetindexen
Op deze pagina verlenen we toegang tot bepaalde Internet indexen (wereldwijd: Google, AltaVista - meta - Belgisch) en tot specifieke overzichten van Internetindexen

Internetwerkstations

ingentaJournals
IngentaJournals is een gegevensbank met artikelen uit meer dan 2.600 tijdschriften uit verschillende disciplines.

ABCDEFGHI† J† KLMNOPQRSTUVWXYZ
JSTOR
JSTOR biedt full text toegang tot tijdschriften uit verschillende wetenschappelijke domeinen. De organisatie digitaliseert de artikels vanaf de eerste jaargang. In afspraak met de uitgever stelt ze de laatste jaargangen niet beschikbaar.
De collecties Arts and Sciences I en Arts and Sciences II bevatten 243 tijdschriften uit vijftien disciplines.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

Journal Citation Reports (via WoS)
JCR Web verleent toegang tot gegevens die toelaten om wetenschappelijke tijdschriften te vergelijken (citatiedata over tijdschriften).
! Vergeet niet na het beŽindigen van een JCR-sessie uit te loggen! Het aantal simultane gebruikers is beperkt.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Journalinks
Journalinks is een onafhankelijke portaalsite voor journalisten in Vlaanderen.

Jura
Jura.be is een juridische databank met alle rechtsbronnen en actuele informatie over zowel wetgeving, rechtspraak als rechtsleer.
! Beperkte externe toegang (lees meer)

Jura Databank Rechtsdocumentatie

Juridat
Met deze externe gegevensbank voor de rechtspraak kan de rechtspraak van de hoven en de rechtbanken van de Rechterlijke Orde geraadpleegd worden, alsook die van de Commissies voor Slachtofferhulp en voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Jurisquare
Jurisquare is een gegevensbank met data van ongeveer 100 juridische tijdschriften van verschillende Belgische uitgeverijen. Van 01/12/2016 tot 29/12/2016 en van 13/02/2017 tot 12/03/2017 uitzonderlijk off campus toegang.
! Fulltext toegang enkel beschikbaar via de Centrale Bibliotheek
! Toegang tot de referenties beschikbaar via het VUB-netwerk.

ABCDEFGHIJ† K† LMNOPQRSTUVWXYZ
KB-catalogus

Kinderrechtendatabank (KEKI)
Deze instrumentendatabank bevat juridische instrumenten en de belangrijkste beleidsdocumenten over kinderrechten op Vlaams, federaal, regionaal en internationaal niveau.

ABCDEFGHIJK† L† MNOPQRSTUVWXYZ
L'Annťe philologique online (via Les Belles Lettres)
Bibliografische databank van publicaties (boeken, artikelen) die betrekking hebben tot alle aspecten van de Griekse en Romeinse oudheid.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.
! Maximaal 10 gelijktijdige gebruikers.

LISTA
Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)

Leerrijk
Leerrijk is een online naslagwerk over alle aspecten van het leren en leven in de basisschool (zowel kleuter als lager onderwijs) en in het secundair onderwijs.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Leisure Tourism Database
Leisure Tourism Database is een bibliografische databank met abstracts over toerisme, ontspanning, gastvrijheid en recreatie.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

LiteRom
Interviews en recensies Nederlandstalige literatuur vanaf 1900.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Literary encyclopedia
De Literary encyclopedia is een naslagwerk over literatuur doorheen de geschiedenis en uit verschillende landen (voornamelijk Europese landen, maar ook bv. Japan). De databank bevat zowel biografische als bibliografische informatie en verwijst naar aanvullende lectuur.
! Beschikbaar on campus; off campus enkel toegankelijk mits registratie met een e-mailadres van de VUB.

ABCDEFGHIJKL† M† NOPQRSTUVWXYZ
MLA International Bibliography
MLA (Modern Language Association of America) International Bibliography bevat bibliografische bestanden in verband met literatuur, talen, linguistiek en folklore.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

MR Lookup
MathSciNet-gereedschap om referenties te controleren en links naar MathSciNet te leggen.

MathSciNet
MathSciNet is een web-gebaseerde gegevensbank die toegang verleent tot wiskundige publicaties (1940-tot op heden).
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Mathematical Servers
(Belgian Mathematical Society) database met links naar meer dan 30 wiskundige tijdschriften.

Mathematics ArXiv
Wiskundige arXiv (Cornell University) met 35654+4940 wiskundige artikels (primary+secondary) vanaf December 2004.

Mathematics on the Web
(American Mathematical Society) Bevat: Guides to the Mathematical Literature, Mathematical Literature on the Web, Mathematics by Points of View, Mathematics People, Reference Literature, Web servers, Related Resources.

Mediargus
Gopress Academic heeft Mediargus opgevolgd vanaf 1 februari 2014.

MedicinesComplete: AHFS Drug Information
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: British National Formulary
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: British National Formulary for Children
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Clarke's Analysis of Drugs and Poisons
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Dietary Supplements
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Handbook on Injectable Drugs
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Herbal Medicines
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Martindale: The Complete Drug Reference
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Pharmaceutical Excipients
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Rules and Guidance for Pharmaceutical Manufacturers and Distributors
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Stockley's Drug Interactions
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Stockley's Interaction Alerts
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

Medische bibliotheek

Meer...
Rechtstreekse toegang tot veelgebruikte toepassingen: ULB-catalogus, Unicat, Web of Science, PubMed e.a.

ABCDEFGHIJKLM† N† OPQRSTUVWXYZ
NBB Balanscentrale
Opzoeken van de jaarrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen die tijdens de vijf voorbije kalenderjaren en het lopende kalenderjaar werden neergelegd bij de Nationale Bank van BelgiŽ.

NLM Gateway
NLM (National Library of Medicine) Gateway (was Internet Grateful Med): simultaan zoeken in MEDLINE/PubMed, OLDMEDLINE, LOCATORplus, AIDS Meetings, HSR Meetings, HSRProj, MEDLINEplus en DIRLINE. Eveneens toegang tot andere NLM-gegevensbanken.

ABCDEFGHIJKLMN† O† PQRSTUVWXYZ
OECD Factbook
Het OECD Factbook is een statistisch jaarboek dat meer dan 100 indicators bevat. Het bevat onder andere data over: economie, landbouw, onderwijs en energie. En dit voor alle landen die lid zijn van het OECD.
! Geen externe toegang.

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard
OECD Science, Technology and Industry Scoreboard brengt vergelijkbare data samen over onderzoek en ontwikkeling, patenten, ICT en kennisstromen. De gegevens komen voornamelijk uit OECD databanken, indicatoren en methodologieŽn ontwikkeld door het Directorate for Science, Technology and Industry.
! Geen externe toegang.

Onderwerpsgidsen
Op deze pagina verlenen we toegang tot bepaalde Internet-onderwerpsgidsen (wereldwijd: Yahoo!, BUBL - Belgisch: Webwijzer) en tot specifieke overzichten van onderwerpsgidsen

Online European Patent Register information
Het Online Register bevat data van al de Europese gepubliceerde patentaanvragen en internationale aanvragen gericht aan het EPO. Naast bibliografische data, wordt er ook informatie gegeven over de toekenningsprocedure en de wettelijke status van individuele toepassingen. En dit vanaf de publicatiedatum van de aanvraag tot de toekenning van het patent.

OpenEdition
OpenEdition is de overkoepelende portaalsite voor OpenEdition Books, Revues.org, Hypotheses and Calenda, 3 online platformen die gewijd zijn aan elektronische bronnen in de humane en sociale wetenschappen.

Openingsuren en bereikbaarheid
Openingsuren van de publieke diensten -- Hoe de VUB, de centrale bibliotheek (Etterbeek) en de medische bibliotheek (Jette) bereiken

Openkastsysteem en magazijnen

Opsporen van tijdschriften op het Internet
Toegang tot websites die overzichten bieden van interessante literatuurbronnen (PubList, jake, etc.) en gratis toegankelijke elektronische tijdschriften (bvb The Free Medical Journals Site)

Organisatie van de bibliotheek
Personeel en afdelingen van de bibliotheek

Overzicht via discipline (UDC)
Deze pagina bevat een lijst van belangrijke secundaire bronnen gerangschikt per onderwerp (Medline, Web of Science, Econlit, Sociological Abstracts, etc.)

ABCDEFGHIJKLMNO† P† QRSTUVWXYZ
PEDro
Pedro, de Physiotherapy Evidence Database, is een gratis database met meer dan 31000 gerandomiseerde trials, systematische reviews en klinische praktijkrichtlijnen in de kinesitherapie. Voor elk onderzoek, beoordeling of richtlijn biedt Pedro de citatie gegevens, een abstract en een link naar de full tekst, waar mogelijk. Alle trials worden onafhankelijk beoordeeld op kwaliteit. PEDro wordt geproduceerd door het Centre for Evidence-Based Physiotherapy aan The George Institute for Global Health.

PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress
Deze bibliografische databank bevat referenties en abstracts van de internationale literatuur over posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere geestelijke nevenverschijnselen van traumatische gebeurtenissen.

Peeters Online Bibliographies
Het Bibliografisch Repertorium van de Wijsbegeerte omvat filosofische literatuur gepubliceerd in het Nederlands - Engels - Frans - Duits - Italiaans - Latijn - Portugees - Spaans en Catalaans. Het bevat boektitels - congresverslagen - artikels - kritieken - etc.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Personeel
Telefoon- en faxnummers, e-mail adressen van bibliotheekmedewerkers -- Online telefoongids van de VUB

Philosopher's index
De bibliografische databank The philosopher's index bevat abstracts van boeken en tijdschriften over filosofie gepubliceerd vanaf 1940.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Plattegrond

PowerPoint presentaties van informatiesessies

Principles of Citation Searching (PPS 3885 KB)
PPS = Microsoft PowerPoint Slide Show by Sophie Panagi (ISI). Required configuration: Microsoft Internet Explorer 4 / 5. Notice: Netscape users are adviced to use the "Save Link As" option

Projecten

PsycARTICLES
PsycARTICLES is een gegevensbank met de volledige tekst van de artikelen van de tijdschriften gepubliceerd door de American Psychological Association (APA), de APA Educational Publishing Foundation, de Canadian Psychological Association en de Hogrefe Publishing Group.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

PsycINFO
PsycINFO bevat bibliografische gegevens in verband met psychologie.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

PubMed
PubMed verleent toegang tot bibliografische informatie, hoofdzakelijk afkomstig van MEDLINE, PreMEDLINE, Healthstar en citaties geleverd door uitgevers.

PubMed (V-link)

PubPsych
PubPsych biedt toegang tot bibliografische referenties uit verschillende internationale psychologische databanken.

ABCDEFGHIJKLMNOP† Q† RSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQ† R† STUVWXYZ
RSS
De steeds actuele elektronische nieuwsbrief van de Universiteitsbibliotheek.

Refdoc
Deze databank bevat meer dan 52 miljoen verwijzingen naar artikelen, boeken, rapporten, congresverslagen binnen de vakgebieden wetenschap, technologie, geneeskunde, sociale wetenschappen. Van 1823 tot op heden (dagelijks bijgewerkt).

Regional Business News
Deze databank bevat regionaal nieuws over handel en economie. Ze omvat 75 vakbladen, kranten en persagentschappen uit de Verenigde Staten. De databank wordt dagelijks vernieuwd.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Reglement interbibliothecair leenverkeer (PDF)

Relevante Internetbronnen
Woordenboeken, encyclopedieŽn, informatie over het Internet, interessante Internet sites

ABCDEFGHIJKLMNOPQR† S† TUVWXYZ
SCOPUS
Scopus is een bibliografische database met abstracts en vermeldingen van academische tijdschriftartikelen. De databank beslaat ongeveer 22000 titels van zo'n 5000 uitgevers, waarvan 20000 'peer-reviewed' tijdschriften. De artikelen situeren zich binnen de exacte, toegepaste, medische en sociale wetenschappen (incl. letteren en geesteswetenschappen).
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

SPORTDiscus
SPORTDiscus is een bibliografische gegevensbank met alles over sport (geneeskunde, wetgeving, wetenschap, ...), kinesitherapie, toerisme, gezondheid, vrije tijd, en nog veel meer. De databank bevat + 650,000 records die terug gaan tot 1800, + 20,000 thesissen, en referenties naar artikels in 60 verschillende talen.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Scannen

SciFinder Scholar CAS (Chemical Abstract Service)
SciFinder Scholar verleent toegang tot verschillende Chemical Abstracts Service (CAS) gegevensbanken.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.
! Inloggen mits registratie met een geldig vub-emailadres!

ScienceDirect (Elsevier)
Elsevier ScienceDirect geeft toegang tot artikels uit voornamelijk de exacte en biomedische wetenschappen.

Seminaries, referentie- en presentieleeszaal

Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)
De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is een on line-bibliografie van in Vlaanderen gedrukte boeken uit het Ancien Rťgime.

Social Services Abstracts
Deze databank bevat duizenden referenties en abstracts van publicaties op het gebied van hedendaags onderzoek dat zich richt op maatschappelijk werk, maatschappelijke dienstverlening en aanverwante gebieden zoals sociaal welzijn, sociaal beleid en gemeenschapsontwikkelingen.

Sociale Kaart
Een overzicht van niet-commerciŽle voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen, met uitzondering van vrije beroepen sportverenigingen en sociaal-cultureel werk.

Sociological Abstracts
Zoeken in een gegevensbank met verwijzingen naar sociologische tijdschriftartikelen en boeken.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Software zoeken
Lijst van websites waar software kan worden verkregen (Tucows, etc.)

Springer
Online platform waarop alle Springer publicaties worden aangeboden.

Strada lex
Portaalsite voor publicaties van Larcier. Via ťťn enkele weg heeft men toegang tot integrale teksten van Larcier-tijdschriften, Larcier-wetboeken en een aantal openbare bronnen.
! Fulltext toegang enkel beschikbaar op de VUB-campus.
! Toegang tot de referenties beschikbaar off campus.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS† T† UVWXYZ
TOXLINE
Toxicology Literature Online (National Library of Medicine): een gegevensbank over toxicologie.

The New Palgrave Dictionary of Economics
Referentiewerk met bijdragen van 's werelds belangrijkste experten op het terrein van de economie. De online-editie wordt geŁpdatet en biedt bijkomende zoekmogelijkheden op basis van de volledige inhoud van de printversie (hyperlinked cross-references, links naar gerelateerde sites, enz.).
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

Tijdschriftartikelen
Hoe verkrijgt u tijdschriftartikelen - Elektronische tijdschriften - Unicat- Externe gegevensbanken -- E-print collecties

Trademark Information USPTO
Handelsmerken.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST† U† VWXYZ
ULB-catalogus
Consulteer de ULB-catalogus (V-link @ VUB beschikbaar) - Studenten en medewerkers van de VUB kunnen er boeken ontlenen

ULB-catalogus (V-link)

USPTO Web Patent Databases
Patenten.

Unicat - Union Catalogue of Belgian Libraries

UptoDate
Een gegevensbank die Klinische informatie ter beschikking stelt, voornamelijk in het domein van de Interne Geneeskunde, Obstetrie, Gynaecologie en Pediatrie.
! Enkel toegankelijk op campus Jette.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU† V† WXYZ
V-link
V-link geeft u toegang tot o.a. de volledige tekst van een artikel en biedt andere relevante informatiebronnen aan.

V-link LookUp

V-link LookUp (self service)
V-link LookUp self service: Zoek rechtstreeks in V-link om context-gevoelige relevante links voor een object te vinden. Bijvoorbeeld: een gebruiker vindt een referentie in een p-versie van een tijdschrift, en vult vervolgens een on line formulier in met d

V-spaces
V-spaces maakt het mogelijk om met ťťn zoekvraag verschillende bronnen te doorzoeken.

VUB e-tijdschriften: zoeken via de catalogus
Bevat alle elektronische tijdschriften van de VUB. Via V-link kunnen gebruikers doorklikken naar de volledige tekst en/of relevante links opvragen.

VUB e-tijdschriftenlijst
Tijdschriften die de VUB in elektronische vorm aanschaft

VUB-catalogus
Consulteer de VUB-catalogus (V-link beschikbaar)

VUB-catalogus (V-link)

VUBIS catalogus
Catalogus (VUBIS)

Vacatures
Vacatures in de bibliotheek

Van Dale Onlinewoordenboeken
Toegang tot het Groot woordenboek van de Nederlandse taal, de professionele vertaalwoordenboeken Duits, Engels en Frans en de basiswoordenboeken Italiaans, Portugees en Spaans.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Vereiste software
Overzicht van software nodig om elektronische publicaties te bekijken -- Een aantal oplossingen voor vaak voorkomende problemen

Verklaring classificatiesysteem
In de bibliotheek wordt een vereenvoudigde Universele Decimale Classificatie (afgekort UDC) gebruikt

Verklaring noppen

Verkrijgen van boeken
Boeken ontlenen in de VUB, ULB en KBR -- IBL

Verkrijgen van tijdschriftartikelen
Artikels gepubliceerd in tijdschriften waarop de VUB geabonneerd is kunnen gekopieerd of in elektronische vorm geconsulteerd worden -- Ander materiaal dient via de dienst Interbibliothecair leenverkeer aangevraagd te worden

Verlengen, vernieuwen en reserveren

Visible body
Deze 3D educatieve tool laat studenten, docenten, researchers en medici toe het menselijke lichaam te ontdekken via duizenden interactieve anatomische structuren.
! Enkel beschikbaar via het VUB netwerk.

Volledig alfabetisch overzicht
Deze pagina bevat een alfabetische lijst van belangrijke secundaire bronnen zoals:Medline, Web of Science, Econlit, Sociological Abstracts, etc.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV† W† XYZ
Warenwetgeving
Warenwetgeving bevat de Europese, federale en gewestelijke wetteksten en uitvoeringsbesluiten inzake voedingswaren.
! Maximaal ťťn gebruiker.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Web of Science
Web of Science

Web of Science (V-link)

Web of Science (WoS)
In het Web of Science (WoS) zijn simultaan volgende bibliografische databanken doorzoekbaar: Science Citation Index, Social Sciences Index, Arts and Humanities Index, Conference Proceedings Citation Index - Science, Conference Proceedings Citation Index - Social Science and Humanities, INSPEC en Journal Citation Reports. WoS biedt de mogelijkheid publicaties op te sporen op grond van relaties tussen citaties (referenties) uit wetenschappelijke tijdschriften. Zo kan nagegaan worden hoe vaak een auteur wordt geciteerd en welke artikelen naar een bepaald artikel verwijzen.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Welkom op onze bibliotheeksite
Universiteitsbibliotheek, Vrije universiteit Brussel

Westlaw International
Westlaw International biedt full text van wetgeving, jurisprudentie, verdragen en juridische tijdschriften van de Verenigde Staten, Australie en Canada.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Westlaw UK
Westlaw UK biedt full text van wetgeving, jurisprudentie, verdragen en juridische tijdschriften van het Verenigd Koninkrijk (UK) en de Europese Unie.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Wetenschappelijke instellingen en bibliotheken
Belnet sites, Belgian Online Libraries Directory...

Wiley (Online Library)
Online platform waarop alle Wiley content (online tijdschriften, e-books, referentiewerken en databanken) wordt gehost.

Woordenboeken en encyclopedieŽn
Van Dale, Encyclopśdia Britannica, etc.

World Bank Open Knowledge Repository
De Open Knowledge Repository van de Wereldbank bevat meer dan 2.000 boeken, artikelen, rapporten en onderzoekspublicaties.

World Banking Abstracts
World Banking Abstracts is een databank van samenvattingen van artikels uit 400 internationale financiŽle tijdschriften.
! Om deze databank te kunnen openen zal u eerst via het portaal van Blackwell-Synergy gestuurd worden.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

World Intellectual Property Organization PCT Database
Gegevensbank die informatie (bibliografische gegevens, samenvatting en ontwerp) bevat van de internationale aanvragen gepubliceerd via de PCT.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW† X† YZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX† Y† Z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY† Z†
Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen
Mededelingen, stand van zaken m.b.t. projecten, informatie over de digitale bibliotheek

Zentralblatt MATH Database
Zoeken in een gegevensbank met verwijzingen naar wiskundige tijdschriftartikels en boeken. Tegenhanger van Zentralblatt fŁr Mathematik / Mathematics Abstracts op papier.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.