Bibliotheek mobile
 Startpagina > Gegevensbanken: gegevensbanken

Deze pagina bevat een lijst van gegevensbanken in alfabetische volgorde. Klik op een letter om de overeenkomstige bestanden te bekijken

Alternatief: per onderwerp gerangschikt.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
ACM Digital Library
The Association for Computing Machinery Digital Library is een collectie full text artikels over IT, uit ACM tijdschriften, newsletters en conference proceedings.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

ADS Astronomy Abstract Service
Zoeken in een gegevensbank met referenties naar astronomische artikelen en boeken. Een aantal artikelen kunnen ook in 'full-text' vorm geraadpleegd worden.

AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access)
Zoeken in een gegevensbank met referenties van landbouwkundige artikelen en boeken.

ARIBIB - ARI Bibliographical Database for Astronomical References
Zoeken in een gegevensbank met referenties naar astronomische artikelen en boeken.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Abraham
De online databank Abraham bevat bibliografische gegevens van Belgische kranten uit de jaren 1830-1950 die bewaard worden in Vlaamse instellingen.

American doctoral dissertations
American Doctoral Dissertations omhelst Amerikaans universitair onderzoek in de 20ste eeuw en biedt toegang tot proefschriften vanaf 1902 tot heden; in totaal bevat het informatie over meer dan 153.000 proefschriften. De nieuwe citaties bevatten, indien beschikbaar, een link naar de full-text in het institutional repository waarin het proefschrift is opgenomen.

Annotated leading cases (ALC)
Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals bevat de tekst van de belangrijkse uitspraken van de internationale tribunalen en het Internationaal Strafhof. De uitspraken zijn voorzien van commentaar door experten.
! Enkel toegang op de VUB-campus.

Art Full Text (H.W. Wilson)
Art Full Text bevat abstracts van kunsttijdschriften. Voor een deel van de publicaties zijn ook de volledige teksten opgenomen.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

AskERIC (Educational Resources Information Center (ERIC) database)
Zoeken in een gegevensbank met verwijzingen naar educatieve tijdschriftartikels en boeken.

arXiv.org e-Print archive
Eprint (preprints en postprints) archief voor de disciplines Fysica, Wiskunde, Nonlinear sciences en computerwetenschappen.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
BASE Search
BASE is één van 's werelds grootste zoekmachines gespecialiseerd in academische webbronnen. BASA search biedt toegang tot meer dan 100 miljoen documenten uit meer dan 4000 bronnen. Hiervan is zo'n 60% gratis in full text beschikbaar (Open Acces). BASE wordt beheerd door de Bielefeld Universiteitsbibliotheek.

Bel-First
Bel-First bevat financiële informatie van meer dan 1 miljoen economische entiteiten uit Belgie en Luxemburg en geeft gedetailleerde financiële informatie weer over meer dan 330.000 bedrijven die hun jaarrekening in de laatste 10 boekjaren neergelegd hebben.
! Enkel beschikbaar via de Centrale Bibliotheek.
! Maximaal 10 gelijktijdige gebruikers!
! Alvorens een sessie te beginnen, doe CTRL-ALT-DEL-LOGOFF!

BelgieLex
Deze Kruispuntdatabank van de wetgeving is het resultaat van een samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal federale, gemeenschaps-en gewestinstellingen en heeft tot doel Belgische wetgeving en rechtspraak via een portaalsite voor het publiek open te stellen.

BioMed Central
BioMed Central voorziet open access toegang tot biomedische artikels.

Business Source Premier
Business Source Premier beslaat de full text van 2,710 academische tijdschriften en uitgaven uit het bedrijfsleven over management, economie, financiën, accounting, internationale bedrijfswereld, etc.
! Enkel beschikbaar via het VUB netwerk.

Business Source Premier via BusinessSearchingInterface
Het nieuwe zoekscherm van Business Source Premier laat toe beter te zoeken in allerlei full text bronnen, en ook land-, markt- en industrierapporten zijn nu makkelijk doorzoekbaar.
! Enkel beschikbaar via het VUB netwerk.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
CMMC
Een databank met referenties naar meer dan 850 tijdschriften (500 full text) op het gebied van communicatie en massacommunicatie.
! Enkel beschikbaar via het VUB netwerk.

ChemFinder.Com
Zoeken naar eigenschappen van chemische substanties via de naam, formule of CAS (Chemical Abstracts Service) Registry Number.

ChemIDplus
Zoeken naar eigenschappen van chemische substanties geciteerd in gegevensbanken van de National Library of Medicine (NLM).

Ciao (Columbia International Affairs Online)
Columbia International Affairs Online (CIAO) biedt toegang tot working papers van universitaire onderzoeksinstellingen, publicaties van ngo's, proceedings van conferenties, boeken, beleidsbrieven en tijdschriften.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

CiteSeer
ResearchIndex (of CiteSeer) is een digitale bibliotheek met wetenschappelijke literatuur die de disseminatie van en feedback over wetenschappelijke literatuur tracht te verbeteren, alsook de functionaliteit, beschikbaarheid, kostprijs en efficiëntie.

Civil Engineering Database (CDEB) - ASCE'S Electronic Information Retrieval Service
Verleent toegang tot bibliografische bestanden en abstracts van publicaties van de 'American Society of Civil Engineers (ASCE)' (1973-).

Communication Abstracts
Communication Abstracts bevat abstracts van de belangrijkste tijdschriften in communicatie, massamedia en andere nauw aanverwante vakgebieden.
! Enkel beschikbaar via het VUB netwerk.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
De geïntegreerde taalbank
Bevat de volgende historische online woordenboeken: Oudnederlands Woordenboek (ONW) 500-1200, Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) 1200-1300, Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) 1250-1550, Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) 1500-1976 en Woordenboek der Friese Taal (WFT) 1800-1975

Directory of Published Proceedings (DoPP)
Een gratis gegevensbank van Interdok over conferentieverslagen.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
EBMPracticeNet
Databank van evidence-based praktijkrichtlijnen voor zorgverleners

EBSCOhost
Een algemene toegang tot de databanken van EBSCO.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

ERIC
Zoeken in een gegevensbank met verwijzingen naar educatieve tijdschriftartikels en boeken.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

EUR-Lex
Online platform waarop alle EU-wetgeving en andere EU-documenten zijn opgenomen, alsook de authentieke versie van het Publicatieblad van de EU (in 24 talen).

EconLit
EconLit is een gegevensbank met bibliografische referenties uit de economische literatuur.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Education Full Text
Deze databank bevat fulltext artikelen in het domein van de onderwijswetenschappen. Volgende onderwerpsgebieden komen ruim aan bod: volwassenenonderwijs, permanente vorming, alfabetiseringsstandaarden, multicultureel onderwijs, secundair onderwijs, onderwijsmethoden.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Encyclopædia Brittanica
Biedt toegang tot de volledige encyclopedie (meer dan 72 000 artikels, 10 000 illustraties, Merriam-Webster's Collegiate Dictionary en het Britannica Book of the Year).
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Encyclopædia Universalis
Franstalige algemene encyclopedie
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Encyclopédie DIDEROT
L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert: encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Espacenet
Gebruik het espacenet netwerk om te zoeken in octrooiaanvragen in de originele taal en octrooipublicaties met een Engelstalig(e) abstract en titel.

European Pharmacopoeia
De Europese Farmacopee is de officiële lijst met voorschriften voor bereiding en controle van geneesmiddelen in de Europese Gemeenschap.
! Geen externe toegang.

European Views of the Americas
Deze bibliografische databank is ontstaan uit European Americana: A Chronological Guide to works Printed in Europe Relating to The Americas, 1493-1750. De databank bevat meer dan 32000 records en is een omvangrijke gids voor gedrukte publicaties over de Amerika's, geschreven in Europa voor 1750.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
FictieRom
Informatie over romans en verhalen uit binnen- en buitenland.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Frantext
De Frantext gegevensbank bevat 3737 teksten over wetenschappen, kunst, literatuur,...een selectie uit 5 eeuwen literatuur (XVIde tot XXste Eeuw).
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Future Medicine
Future Medicine bevat informatie over medische vorderingen en geeft toekomstperspectieven over wetenschappelijke, klinische en economische aspecten van de moderne geneeskunde.

Future Trends
Future Trends van OECD bevat gepubliceerde en ongepubliceerde gegevens over problemen in de publieke en private sector.
! Geen externe toegang.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
Gartner Research Database
Deze database bevat (onderzoeks-) rapporten en strategische beleidsinformatie van de Gartner Group op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en het gebruik ervan in industriële sectoren, de medische sector en het onderwijs.
! Toegang na identificatie met uw VUB Net ID en paswoord.

Gemeenschappelijke catalogus van de bibliotheken van de Federale Overheidsdiensten
Deze catalogus bevat de boeken, tijdschriften, artikels en reeksen die zich in de bibliotheken van de federale overheidsdiensten bevinden.

Gids der ministeries
De Gids der Ministeries is een gids van meer dan 1200 bladzijden die duizenden inlichtingen bevat over de organisatie van de overheidsdiensten. U vindt er de functies en de contactinformatie van de kabinetten en de personen die in de ministeries werken.
! Maximaal 1 gelijktijdige gebruiker.

Global Forecasting Service
De Global Forecasting Service van de Economist Intelligence Unit (EIU) geeft informatie over de vooruitzichten van de wereldeconomie voor de komende 5 jaar. Analyses en gegevens zijn zowel beschikbaar op mondiaal als op regionaal niveau.
! Toegang mits persoonlijke registratie.

Google Scholar
Google Scholar helpt onderzoekers bij het zoeken naar wetenschappelijke informatie. Het is geen gewone webzoekmachine, maar speciaal opgezet voor het hoger onderwijs en de wetenschap. Nu met V-link!

Gopress Academic
Gopress is een digitaal platform waarop alle Vlaamse kranten (en hun archieven) en tal van andere dagbladen, magazines en multimediapublicaties zijn opgenomen. Gopress heeft Mediargus opgevolgd vanaf 1 februari 2014.
! Inloggen mits registratie met een geldig vub-emailadres!

GreenFILE
GreenFILE bevat publicaties omtrent alle aspecten van de menselijke impact op het milieu. De collectie bevat academische publicaties, overheidsuitgaven en algemene publicaties rond de opwarming van de aarde, duurzame landbouw, hernieuwbare energie, recycleren, en meer.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
Historical Abstracts
Meer dan 2000 tijdschriften (sinds 1954) over de geschiedenis van de wereld vanaf 1450 tot heden (US en Canada niet inbegrepen).
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
INVERT
INVERT (Index van de Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriftliteratuur) is een index op de verpleegkundige tijdschriften uit Nederland en Vlaanderen.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Image of the Journalist in Popular Culture
The Image of the Journalist in Popular Culture (IJPC) is een databank met meer dan 87700 items rond journalistiek (geschreven/audiovisueel), public relations en media in films, televisie, radio, fictie, reclame en cartoons.

International African Bibliography
IABO is een toonaangevende internationaal en interdisciplinaire bibliografie voor Afrika studies. Zij geeft toegang tot 140000 items in het Engels en andere talen vanaf 1971 tot op heden.
! Enkel beschikbaar via het VUB netwerk.

International Bibliography of Theatre & Dance (IBTD)
IBTD is een nieuwe databank over theater en dans, met full text van 100 tijdschriften en 50 boeken.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

International Political Science Abstracts (IPSA)
Internationale databank met verwijzingen naar (en samenvattingen van) tijdschriftartikelen, boeken, dissertaties, working papers etc. op het gebied van politieke wetenschappen. Volgende onderwerpen komen aan bod: politieke theorie, denkers en ideeën, politieke en administratieve instellingen, publieke opinie, partijen, verkiezingen, internationale relaties, ...
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

ingentaJournals
IngentaJournals is een gegevensbank met artikelen uit meer dan 2.600 tijdschriften uit verschillende disciplines.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
JSTOR
JSTOR biedt full text toegang tot tijdschriften uit verschillende wetenschappelijke domeinen. De organisatie digitaliseert de artikels vanaf de eerste jaargang. In afspraak met de uitgever stelt ze de laatste jaargangen niet beschikbaar.
De collecties Arts and Sciences I en Arts and Sciences II bevatten 243 tijdschriften uit vijftien disciplines.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

Journal Citation Reports (via WoS)
JCR Web verleent toegang tot gegevens die toelaten om wetenschappelijke tijdschriften te vergelijken (citatiedata over tijdschriften).
! Vergeet niet na het beëindigen van een JCR-sessie uit te loggen! Het aantal simultane gebruikers is beperkt.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Journalinks
Journalinks is een onafhankelijke portaalsite voor journalisten in Vlaanderen.

Jura
Jura.be is een juridische databank met alle rechtsbronnen en actuele informatie over zowel wetgeving, rechtspraak als rechtsleer.
! Beperkte externe toegang (lees meer)

Juridat
Met deze externe gegevensbank voor de rechtspraak kan de rechtspraak van de hoven en de rechtbanken van de Rechterlijke Orde geraadpleegd worden, alsook die van de Commissies voor Slachtofferhulp en voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Jurisquare
Jurisquare is een gegevensbank met data van ongeveer 100 juridische tijdschriften van verschillende Belgische uitgeverijen. Van 01/12/2016 tot 29/12/2016 en van 13/02/2017 tot 12/03/2017 uitzonderlijk off campus toegang.
! Fulltext toegang enkel beschikbaar via de Centrale Bibliotheek
! Toegang tot de referenties beschikbaar via het VUB-netwerk.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
Kinderrechtendatabank (KEKI)
Deze instrumentendatabank bevat juridische instrumenten en de belangrijkste beleidsdocumenten over kinderrechten op Vlaams, federaal, regionaal en internationaal niveau.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
L'Année philologique online (via Les Belles Lettres)
Bibliografische databank van publicaties (boeken, artikelen) die betrekking hebben tot alle aspecten van de Griekse en Romeinse oudheid.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.
! Maximaal 10 gelijktijdige gebruikers.

LISTA
Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)

Leerrijk
Leerrijk is een online naslagwerk over alle aspecten van het leren en leven in de basisschool (zowel kleuter als lager onderwijs) en in het secundair onderwijs.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Leisure Tourism Database
Leisure Tourism Database is een bibliografische databank met abstracts over toerisme, ontspanning, gastvrijheid en recreatie.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

LiteRom
Interviews en recensies Nederlandstalige literatuur vanaf 1900.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Literary encyclopedia
De Literary encyclopedia is een naslagwerk over literatuur doorheen de geschiedenis en uit verschillende landen (voornamelijk Europese landen, maar ook bv. Japan). De databank bevat zowel biografische als bibliografische informatie en verwijst naar aanvullende lectuur.
! Beschikbaar on campus; off campus enkel toegankelijk mits registratie met een e-mailadres van de VUB.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
MLA International Bibliography
MLA (Modern Language Association of America) International Bibliography bevat bibliografische bestanden in verband met literatuur, talen, linguistiek en folklore.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

MR Lookup
MathSciNet-gereedschap om referenties te controleren en links naar MathSciNet te leggen.

MathSciNet
MathSciNet is een web-gebaseerde gegevensbank die toegang verleent tot wiskundige publicaties (1940-tot op heden).
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Mathematical Servers
(Belgian Mathematical Society) database met links naar meer dan 30 wiskundige tijdschriften.

Mathematics ArXiv
Wiskundige arXiv (Cornell University) met 35654+4940 wiskundige artikels (primary+secondary) vanaf December 2004.

Mathematics on the Web
(American Mathematical Society) Bevat: Guides to the Mathematical Literature, Mathematical Literature on the Web, Mathematics by Points of View, Mathematics People, Reference Literature, Web servers, Related Resources.

Mediargus
Gopress Academic heeft Mediargus opgevolgd vanaf 1 februari 2014.

MedicinesComplete: AHFS Drug Information
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: British National Formulary
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: British National Formulary for Children
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Clarke's Analysis of Drugs and Poisons
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Dietary Supplements
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Handbook on Injectable Drugs
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Herbal Medicines
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Martindale: The Complete Drug Reference
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Pharmaceutical Excipients
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Rules and Guidance for Pharmaceutical Manufacturers and Distributors
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Stockley's Drug Interactions
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

MedicinesComplete: Stockley's Interaction Alerts
Een databank met up-to-date informatie over medicijnen en met regels en richtlijnen betreffende het gebruik ervan.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
NBB Balanscentrale
Opzoeken van de jaarrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen die tijdens de vijf voorbije kalenderjaren en het lopende kalenderjaar werden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

NLM Gateway
NLM (National Library of Medicine) Gateway (was Internet Grateful Med): simultaan zoeken in MEDLINE/PubMed, OLDMEDLINE, LOCATORplus, AIDS Meetings, HSR Meetings, HSRProj, MEDLINEplus en DIRLINE. Eveneens toegang tot andere NLM-gegevensbanken.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
OECD Factbook
Het OECD Factbook is een statistisch jaarboek dat meer dan 100 indicators bevat. Het bevat onder andere data over: economie, landbouw, onderwijs en energie. En dit voor alle landen die lid zijn van het OECD.
! Geen externe toegang.

OECD Science, Technology and Industry Scoreboard
OECD Science, Technology and Industry Scoreboard brengt vergelijkbare data samen over onderzoek en ontwikkeling, patenten, ICT en kennisstromen. De gegevens komen voornamelijk uit OECD databanken, indicatoren en methodologieën ontwikkeld door het Directorate for Science, Technology and Industry.
! Geen externe toegang.

Online European Patent Register information
Het Online Register bevat data van al de Europese gepubliceerde patentaanvragen en internationale aanvragen gericht aan het EPO. Naast bibliografische data, wordt er ook informatie gegeven over de toekenningsprocedure en de wettelijke status van individuele toepassingen. En dit vanaf de publicatiedatum van de aanvraag tot de toekenning van het patent.

OpenEdition
OpenEdition is de overkoepelende portaalsite voor OpenEdition Books, Revues.org, Hypotheses and Calenda, 3 online platformen die gewijd zijn aan elektronische bronnen in de humane en sociale wetenschappen.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
PEDro
Pedro, de Physiotherapy Evidence Database, is een gratis database met meer dan 31000 gerandomiseerde trials, systematische reviews en klinische praktijkrichtlijnen in de kinesitherapie. Voor elk onderzoek, beoordeling of richtlijn biedt Pedro de citatie gegevens, een abstract en een link naar de full tekst, waar mogelijk. Alle trials worden onafhankelijk beoordeeld op kwaliteit. PEDro wordt geproduceerd door het Centre for Evidence-Based Physiotherapy aan The George Institute for Global Health.

PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress
Deze bibliografische databank bevat referenties en abstracts van de internationale literatuur over posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere geestelijke nevenverschijnselen van traumatische gebeurtenissen.

Peeters Online Bibliographies
Het Bibliografisch Repertorium van de Wijsbegeerte omvat filosofische literatuur gepubliceerd in het Nederlands - Engels - Frans - Duits - Italiaans - Latijn - Portugees - Spaans en Catalaans. Het bevat boektitels - congresverslagen - artikels - kritieken - etc.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Philosopher's index
De bibliografische databank The philosopher's index bevat abstracts van boeken en tijdschriften over filosofie gepubliceerd vanaf 1940.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

PsycARTICLES
PsycARTICLES is een gegevensbank met de volledige tekst van de artikelen van de tijdschriften gepubliceerd door de American Psychological Association (APA), de APA Educational Publishing Foundation, de Canadian Psychological Association en de Hogrefe Publishing Group.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

PsycINFO
PsycINFO bevat bibliografische gegevens in verband met psychologie.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

PubMed
PubMed verleent toegang tot bibliografische informatie, hoofdzakelijk afkomstig van MEDLINE, PreMEDLINE, Healthstar en citaties geleverd door uitgevers.

PubPsych
PubPsych biedt toegang tot bibliografische referenties uit verschillende internationale psychologische databanken.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
Refdoc
Deze databank bevat meer dan 52 miljoen verwijzingen naar artikelen, boeken, rapporten, congresverslagen binnen de vakgebieden wetenschap, technologie, geneeskunde, sociale wetenschappen. Van 1823 tot op heden (dagelijks bijgewerkt).

Regional Business News
Deze databank bevat regionaal nieuws over handel en economie. Ze omvat 75 vakbladen, kranten en persagentschappen uit de Verenigde Staten. De databank wordt dagelijks vernieuwd.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
SCOPUS
Scopus is een bibliografische database met abstracts en vermeldingen van academische tijdschriftartikelen. De databank beslaat ongeveer 22000 titels van zo'n 5000 uitgevers, waarvan 20000 'peer-reviewed' tijdschriften. De artikelen situeren zich binnen de exacte, toegepaste, medische en sociale wetenschappen (incl. letteren en geesteswetenschappen).
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

SPORTDiscus
SPORTDiscus is een bibliografische gegevensbank met alles over sport (geneeskunde, wetgeving, wetenschap, ...), kinesitherapie, toerisme, gezondheid, vrije tijd, en nog veel meer. De databank bevat + 650,000 records die terug gaan tot 1800, + 20,000 thesissen, en referenties naar artikels in 60 verschillende talen.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

SciFinder Scholar CAS (Chemical Abstract Service)
SciFinder Scholar verleent toegang tot verschillende Chemical Abstracts Service (CAS) gegevensbanken.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.
! Inloggen mits registratie met een geldig vub-emailadres!

ScienceDirect (Elsevier)
Elsevier ScienceDirect geeft toegang tot artikels uit voornamelijk de exacte en biomedische wetenschappen.

Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)
De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is een on line-bibliografie van in Vlaanderen gedrukte boeken uit het Ancien Régime.

Social Services Abstracts
Deze databank bevat duizenden referenties en abstracts van publicaties op het gebied van hedendaags onderzoek dat zich richt op maatschappelijk werk, maatschappelijke dienstverlening en aanverwante gebieden zoals sociaal welzijn, sociaal beleid en gemeenschapsontwikkelingen.

Sociale Kaart
Een overzicht van niet-commerciële voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen, met uitzondering van vrije beroepen sportverenigingen en sociaal-cultureel werk.

Sociological Abstracts
Zoeken in een gegevensbank met verwijzingen naar sociologische tijdschriftartikelen en boeken.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Springer
Online platform waarop alle Springer publicaties worden aangeboden.

Strada lex
Portaalsite voor publicaties van Larcier. Via één enkele weg heeft men toegang tot integrale teksten van Larcier-tijdschriften, Larcier-wetboeken en een aantal openbare bronnen.
! Fulltext toegang enkel beschikbaar op de VUB-campus.
! Toegang tot de referenties beschikbaar off campus.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
TOXLINE
Toxicology Literature Online (National Library of Medicine): een gegevensbank over toxicologie.

The New Palgrave Dictionary of Economics
Referentiewerk met bijdragen van 's werelds belangrijkste experten op het terrein van de economie. De online-editie wordt geüpdatet en biedt bijkomende zoekmogelijkheden op basis van de volledige inhoud van de printversie (hyperlinked cross-references, links naar gerelateerde sites, enz.).
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk

Trademark Information USPTO
Handelsmerken.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
USPTO Web Patent Databases
Patenten.

UptoDate
Een gegevensbank die Klinische informatie ter beschikking stelt, voornamelijk in het domein van de Interne Geneeskunde, Obstetrie, Gynaecologie en Pediatrie.
! Enkel toegankelijk op campus Jette.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
V-spaces
V-spaces maakt het mogelijk om binnen één geïntegreerde zoekomgeving informatiebronnen van de meest heterogene aard toegankelijk te maken: een gebruiker hoeft slechts één zoekvraag in te tikken, waarna het systeem automatisch de diverse bronnen (op het internet of op het intranet) ondervraagt en de zoekresultaten presenteert als één resultaatlijst.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Van Dale Onlinewoordenboeken
Toegang tot het Groot woordenboek van de Nederlandse taal, de professionele vertaalwoordenboeken Duits, Engels en Frans en de basiswoordenboeken Italiaans, Portugees en Spaans.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Visible body
Deze 3D educatieve tool laat studenten, docenten, researchers en medici toe het menselijke lichaam te ontdekken via duizenden interactieve anatomische structuren.
! Enkel beschikbaar via het VUB netwerk.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
Warenwetgeving
Warenwetgeving bevat de Europese, federale en gewestelijke wetteksten en uitvoeringsbesluiten inzake voedingswaren.
! Maximaal één gebruiker.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Web of Science (WoS)
In het Web of Science (WoS) zijn simultaan volgende bibliografische databanken doorzoekbaar: Science Citation Index, Social Sciences Index, Arts and Humanities Index, Conference Proceedings Citation Index - Science, Conference Proceedings Citation Index - Social Science and Humanities, INSPEC en Journal Citation Reports. WoS biedt de mogelijkheid publicaties op te sporen op grond van relaties tussen citaties (referenties) uit wetenschappelijke tijdschriften. Zo kan nagegaan worden hoe vaak een auteur wordt geciteerd en welke artikelen naar een bepaald artikel verwijzen.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Westlaw International
Westlaw International biedt full text van wetgeving, jurisprudentie, verdragen en juridische tijdschriften van de Verenigde Staten, Australie en Canada.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Westlaw UK
Westlaw UK biedt full text van wetgeving, jurisprudentie, verdragen en juridische tijdschriften van het Verenigd Koninkrijk (UK) en de Europese Unie.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

Wiley (Online Library)
Online platform waarop alle Wiley content (online tijdschriften, e-books, referentiewerken en databanken) wordt gehost.

World Bank Open Knowledge Repository
De Open Knowledge Repository van de Wereldbank bevat meer dan 2.000 boeken, artikelen, rapporten en onderzoekspublicaties.

World Banking Abstracts
World Banking Abstracts is een databank van samenvattingen van artikels uit 400 internationale financiële tijdschriften.
! Om deze databank te kunnen openen zal u eerst via het portaal van Blackwell-Synergy gestuurd worden.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.

World Intellectual Property Organization PCT Database
Gegevensbank die informatie (bibliografische gegevens, samenvatting en ontwerp) bevat van de internationale aanvragen gepubliceerd via de PCT.

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   
Zentralblatt MATH Database
Zoeken in een gegevensbank met verwijzingen naar wiskundige tijdschriftartikels en boeken. Tegenhanger van Zentralblatt für Mathematik / Mathematics Abstracts op papier.
! Enkel beschikbaar via het VUB-netwerk.