Technological Anarchism

het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie van de Vrije Universiteit Brussel nodigt u van harte uit op volgende lezing.

David Skrbina (University of Michigan-Dearborn)
Technological anarchism: Reconsidering the Unabomber

→ Wanneer? Dinsdag 4 mei 2010, 16u
→ Waar? Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Lokaal D.2.10

Abstract
Consider or decrease, human well-being? How does it affect our freedom? Do we control technology, or does it control us? What is the ultimate end of technological progress? Could it threaten the very existence of humanity?
As the dominant power of the modern age, technology demands a sharp, penetrating, and critical examination. The above questions, which would not have raised so much as an eyebrow a few decades ago, now press upon us with the greatest of urgency.
Some see the outcome of technological progress as a catastrophe for humanity and nature. One such person is Ted Kaczynski—the Unabomber. Building on well-grounded arguments by Ellul, Mumford, Illich, and other critics, Kaczynski calls for a true revolt against the technological system. His arguments demand a serious reexamination.

Studiedag Machiavelli

Studiedag
"Machiavelli Vandaag"

Donderdag 22 april 2010, van 9.30 u tot 17.00 uur
Vrije Universiteit Brussel, campus Etterbeek, lokaal D2.01

Programma

9.30 u Tinneke Beeckman, Vrije Universiteit Brussel
"Inleiding. Politiek voorbij het conflict?"

10.00 u Fernand Tanghe, Universiteit Antwerpen

Koffiepauze

11.00 u Gerard Drosterij, Universiteit van Tilburg

11.45 u Paul van Heck, Universiteit Leiden
"Enige opmerkingen over het ontstaan en de geschiedenis van Machiavelli's werken"

Middagpauze

13.30 u Michel Huysseune, Vrije Universiteit Brussel
"Metaforen van Machiavelli in het Italiaanse politieke vertoog"

14.00 tot 16.00 u: Wiep van Bunge, Erasmus Universiteit Rotterdam
Lezing Leerstoel De Nederlanden in de Wereld
"De Radicale Verlichting"

16.00 tot 16.45 Thomas Berns, Université Libre de Bruxelles
"Machiavel et le caractère expansif de la liberté"

Lezingen 'De Nederlandse Republiek, Spinoza en de radicale Verlichting’

De Leerstoel ‘De Nederlanden in de wereld’ georganiseerd door de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte in samenwerking met de Stichting ANV-Tijmen-Knechtfonds is in het academiejaar 2009-2010 toegekend aan Prof. Dr. Wiep van Bunge, gewoon hoogleraar van de Erasmusuniversiteit Rotterdam.

De lezingen met als titel ‘De Nederlandse Republiek, Spinoza en de radicale Verlichting’ gaan van start op donderdag 18 maart 2010 in gebouw D van de Campus Etterbeek van de VUB, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.

Het programma ziet er als volgt uit:

****Donderdag 18 maart 2010, 16-18 u, auditorium D.2.01

De Nederlandse Republiek, Spinoza en de radicale Verlichting

Inaugurale rede

****Donderdag 25 maart 2010, 14-16 u, lokaal D.2.20

De Nederlandse Republiek

****Donderdag 1 april 2010, 14-16 u, lokaal D.2.20

Spinoza

****Donderdag 22 april 2010, 14-16 u, lokaal D.2.20

De radicale Verlichting

Hopelijk zien we jullie daar!

Jaarthema: Cultuurfilosofie

“Zoals de bodem, hoe rijk ze ook zijn moge, niet productief kan zijn zonder bewerking, zo kan de geest nooit goede vruchten voortbrengen zonder cultuur.” – Lucius Annaeus Seneca

We hebben er allemaal mee te maken, maar wat is cultuur? Wat maakt een cultuur? Hoe gaan we om met verschillende opvattingen van dit begrip? Welke elementen vormen er de basis van? Hoe is ze bij ons historisch gevormd? Bestaat er nog zoiets als “onze” cultuur? En zo ja, is ze dan westers, Europees, Belgisch, Vlaams? Hoe beleven we dat vandaag? Het thema van 2009 is: cultuurfilosofie.

ERGO ziet het als doel om in het voorjaar een groot aantal studenten en jongeren bekend te laten worden met het werk van een belangrijke en invloedrijke hedendaagse filosoof. Wie dat zal worden blijft voorlopig nog een verrassing.

The Drunk Philosopher's Song

Immanuel Kant was a real pissant
Who was very rarely stable.
Heidegger, Heidegger was a boozy beggar
Who could think you under the table.
David Hume could out-consume Wilhelm Friedrich Hegel.
And Wittgenstein was a beery swine who was just as shloshed as Schlegel.

There's nothing Nietzsche couldn't teach about the raising of the wrist;
Socrates himself was permanently pissed.

John Stuart Mill, of his own free will
On half a pint of shandy was particularly ill.
Plato, they say, could stick it away;
Half a crate of whiskey every day.
Aristotle, Aristotle, was a beggar for the bottle; Hobbes was fond of his dram.
And René Descartes was a drunken fart, "I drink, therefore I am."

Yes, Socrates himself is particularly missed;
A lovely little thinker, but a bugger when he's pissed.

Lyrics by Eric Idle

Inhoud syndiceren