Met in dit nummer o.m. nieuwjaarswensen, internationalisering vloek of zegen, einde KK brengt massa volk op de been, terug naar de hoogdagen van de punk, en Klarafestival.

terug naar boven


Op woensdag 18 februari 2015 vanaf 19u vindt in auditorium “Roger Van Geen” (QA) de plechtige diploma-uitreiking plaats voor alle afgestudeerden van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte uit het academiejaar 2013-2014. Er zijn o.m. toespraken van rector Prof. dr. Paul De Knop, decaan Prof. dr. Georges Declercq, LW-afgestudeerde mevr. Joséphine Rebecca Vanden Broucke, en coördinator alumniwerking dhr. Tim Peeters. Alle professoren en afgestudeerden worden verzocht in toga deel te nemen aan de plechtigheid en daarom aanwezig te zijn omstreeks 17u30 in de ruimte ‘Onder de Aula’ in gebouw Q (ingang Nelson Mandela), waar de toga’s worden uitgedeeld. Aansluitend op de diploma-uitreiking wordt een receptie voorzien in het VUB-restaurant. Voor een nog vollediger programma, meer praktische info én inschrijfformulier kan u terecht op deze event-pagina.

terug naar boven


Op zaterdag 20 september 2014 vindt de tweede editie plaats van de VUB Terugkomdag. Vanaf 14u00 kan je terecht aan het onthaal (hoofdingang Q) en ook in de tent aan het Kultuurkaffee of het KK zelf. Om 15u00 kan je de Future Talks volgen in aula Q en vanaf 16u00 ontvangen de faculteiten en alumniverenigingen jou graag op hun activiteit(en). Van 17.30 tot 18.30 u geven we een gratis aperitief. Vanaf 18u30 ten slotte, kan je weer even als student aanschuiven in het restaurant voor het “vriendenmaal”. Het volledige programma en een inschrijfformulier kan je terugvinden op deze pagina van de dienst Alumniwerking.

terug naar boven


Wie aan de VUB alumniwerking zegt, zegt in de eerste plaats de Oudstudentenbond (OSB), en dit al sinds 1970. Omwille van het ontbreken van een overkoepelende, interne organisatie bleef de alumniwerking vanuit de VUB zelf lange tijd te zeer gekenmerkt door wisselende, losse initiatieven op lokaal niveau. Dat laatste gold tot voor kort ook voor onze vakgroep. Pas in de loop van 2012 is definitief verandering gekomen in deze situatie, met de oprichting van een volwaardige centrale dienst voor alumnirelaties, die zich onderscheidt van de OSB door haar gratis karakter en de uitdrukkelijke focus op een inhoudelijke meerwaarde van de activiteiten. Zij geeft ook alumnipassen uit met diverse daaraan verbonden voordelen, en verstuurt voortaan een driemaandelijkse nieuwsbrief naar de alumni in de groeiende database.

In samenwerking met deze dienst vond op 19 april 2012 een eerste evenement specifiek gericht op onder meer afgestudeerden uit onze opleiding plaats: een publieke debatavond naar aanleiding van de 300e geboortedag van Jean-Jacques Rousseau, in het unieke kader van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, met onder de sprekers Jozef Van Bellingen. Op 22 september 2012 volgde dan de organisatie van een eerste grootschalige terugkomdag, met naast een plenaire zitting en diner ook sessies ingericht door de uiteenlopende faculteiten. Op 23 oktober 2012 gaf Jean Paul Van Bendegem in de marge van de tentoonstelling “Brainstormen in Brussel” te Gent een lezing over het belang van de Solvayraden, dit ter gelegenheid van een exclusieve nocturne voor VUB alumni. Om als vakgroep de band met onze FILO-alumni opnieuw dichter aan te halen, hebben wij een Facebookprofiel opgericht. Wij nodigen je als alumnus/a van harte uit onze vriend te worden, en hopen je op één van onze toekomstige activiteiten te mogen verwelkomen.

terug naar boven


©2004-2016 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.bedisclaimer
Wordpress-sjabloon (o.b.v. VUB-huisstijl) door Robrecht Vandemeulebroeckewebmaster VUBwebmaster FILO