Organogram en leden

De opleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen wordt verzorgd vanuit de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (FILO). De vakgroep bezit een eenvoudige en transparante structuur: ze wordt geleid door een voorzitter (behorend tot het ZAP van de vakgroep en verkozen voor een periode van drie jaar), die de Vakgroepraad en de Opleidingsraad voorzit.

De Vakgroepraad bestaat uit alle leden van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP), het Assisterend Academisch Personeel (AAP), het Bijzonder Academisch Personeel (BAP) en het Administratief en Technisch Personeel (ATP) van de vakgroep. De Vakgroepraad behandelt de niet onderwijsgebonden materies van de vakgroep, die, indien nodig, voorafgaandelijk worden voorbereid in gelegenheidcommissies, bijvoorbeeld bij personeelsaanstellingen- of evaluaties.

De onderwijsgebonden materies worden behandeld in de Opleidingsraad, waarin alle docenten van de vakgroep, de leden van het AAP, de leden van het BAP, twee studenten uit elk opleidingsjaar, een werkstudent(e) en een alumnus/a zetelen. Het reglement van de Opleidingsraad werd universiteitsbreed opgesteld, en werd door de vakgroep aangenomen.

Hieronder een overzicht van de leden van de vakgroep uit de diverse geledingen.

 

Secretariaat

Mevr. Viviane Servranckx

Contact

lokaal 5B404
tel. 02/629.25.68
fax. 02/629.36.84

Openingsuren

maandag tot vrijdag 9u-12u
maandag tot woensdag 14u-16u

terug naar boven


Voorzitter

Prof. dr. Marc Van den Bossche

Contact

lokaal 5C445
tel. 02/629.13.83

Spreekuur

op afspraak

terug naar boven


Docenten

Prof. dr. Emiliano Acosta

Contact

lokaal 5C447
tel. 02/6292595

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Emiliano Acosta doctoreerde in 2008 aan de Universität zu Köln met een proefschrift over de relatie tussen Schiller en Fichte (Schiller versus Fichte, Amsterdam:New York: Rodopi, 2011). Hij is sedert 2013 docent aan de VUB en sinds 2009 Postdoctoraal onderzoeker van FWO. Hij is voorzitter van het Latijns-Amerikaanse Fichte-Gezelschap (ALEF) en stichter en directeur van het wetenschappelijke tijdschrift Revista de Estud(i)os sobre Fichte. Hij coördineert sinds 2011 de activiteiten van het interuniversitaire netwerk Re-Thinking Europe en de boekenreeks Re-Thinking Europe. Sinds 2014 is hij ook directeur van Fichte Online, het internationale online platform van het Fichte-onderzoek. Hij was gastprofessor aan de Universidade Federal de Goiás (2011) en aan de Universidad Austral de Chile (2013) en Visiting Scholar aan de University of California, Los Angeles (2010). Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte en politiek-filosofische problemen in de moderne wijsbegeerte en het heden.

(publicaties)

Onderwijs

 • De grote stromingen van de wijsbegeerte van de Oudheid tot heden

Begeleiding bachelorpapers en masterproeven

 • Duits Idealisme
 • Filosofie van de (radicale) Verlichting
 • Moderne staats-, eigendoms- en rechtstheorieën (van Spinoza tot Marx)
 • Erkenning (recognition)
 • Kosmopolitisme

terug naar boven

Prof. dr. Eddy Borms

Contact

tel. 03/646.68.87
gsm 0479/81.35.64

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Eddy Borms studeerde Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de VUB. Hij promoveerde op een proefschrift over subjectiviteit en tijd bij Descartes en Hegel. Hij publiceerde onder meer over de kritiek op het humanisme van Foucault, Lévi-Strauss en Althusser (SUN, Nijmegen). Hij doceert de cursus ‘Vakdidactiek wijsbegeerte en moraalwetenschappen met inbegrip van de transferoefeningen’. Hij is tevens eindverantwoordelijke voor de ‘Practica en stages wijsbegeerte en moraalwetenschappen’.

(publicaties)

Onderwijs

In de lerarenopleiding:

 • Practica en stages wijsbegeerte en moraalwetenschappen
 • Vakdidactiek m.i.v. transferoefeningen wijsbegeerte en moraalwetenschappen
 • Vakdidactische vraagstukken m.i.v. transferoefeningen niet-confessionele zedenleer en filosofie
 • Begeleide en zelfstandige oefenstage niet-confessionele zedenleer en filosofie

Begeleiding bachelorpapers en masterproeven

 • Humanisme en humanismekritiek
 • Structuralisme en poststructuralisme
 • Existentialisme
 • Marxisme en postmarxisme
 • Hegel en het Duits idealisme
 • Verlichting

terug naar boven

 

Prof. dr. Gily Coene

Contact

lokaal 5B457A
tel. 02/629.26.46

Spreekuur

dinsdag 10u30-12u30

Onderzoek

Gily Coene is doctor in de moraalwetenschappen (Universiteit Gent, 2004) en m.i.v. 1 oktober 2006 aangesteld als gastprofessor in het kader van de leerstoel Humanistiek (link). Ze is als associate fellow verbonden aan het Centre for Research in Ethnic Relations aan de University of Warwick. Haar onderzoeksdomein betreft migratie, gender, gezondheid en multiculturaliteit.

(publicaties)

Onderwijs

 • Humanistiek
 • Inleiding tot de praktijk van de humanistiek
 • Stage Morele Begeleiding
 • Filosofie en ethiek van de zorg en de hulpverlening
 • Lezingen over de georganiseerde vrijzinnigheid

Begeleiding bachelorpapers en masterproeven

 • Grondslagen en praktijk van de humanistiek en morele begeleiding
 • Toegepaste ethiek
 • Genderstudies
 • Mensenrechten, gelijkheid en diversiteit

terug naar boven

 

Prof. dr. Gustaaf C. Cornelis

Contact

lokaal 5B416
tel. 02/629.25.92

Spreekuur

maandag 11u-12u en op afspraak

Onderzoek

Gustaaf Cornelis doctoreerde in 1995 met een proefschrift over de wetenschapsfilosofie van de hedendaagse kosmologie. Hij is sedert 1996 docenten vanaf 2007 hoofddocent aan de VUB; sinds 2005 ook docent aan Artesis Antwerpen (‘Geschiedenis van de wetenschappen’, ‘Wetenschapsfilosofie’, ‘Geschiedenis van het industrieel ontwerp’, ‘Filosofie van de ruimte’, ‘Heuristiek’ en ‘Omgevingspsychologie’); van 2003 tot 2005 was hij tevens gastprofessor aan de Universiteit Gent (faculteit letteren en wijsbegeerte: ‘Filosofische Vaardigheden’, ‘Ideologie’ en ‘Studie van ideologieën’). Gustaaf Cornelis legde zich in zijn onderzoek vooral toe op defilosofie en geschiedenis van het kosmologisch denken, maar zijn onderzoek spitst zich nu meer toe op rationaliteit en demarcatie, wetenschapsdeontologieën -ideologie, popularisering en democratisering van kennis en wetenschap. Binnen en buiten de Universiteit is hij lid van allerhande academische en wetenschappelijke commissies en raden. In zijn colleges legt hij graag denadruk op zelfkritiek, vrij onderzoek en onzekerheid. Vanaf het academiejaar 2007-2008 is hij voorzitter van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen.

(publicaties)

Onderwijs

 • Wijsbegeerte van het wetenschappelijk denken
 • Current issues in contemporary philosophy of science
 • Actuele onderwijspraktijken vanuit een filosofisch interpretatiekader
 • Wijsgerige en ethische vaardigheden
 • Wijsbegeerte van het kosmologische denken

Begeleiding bachelorpapers en masterproeven

 • Wetenschapsfilosofie (dynamica en demarcatie)
 • Filosofie van de kosmologie
 • Filosofie van de wiskunde
 • Alternatieve geneeswijzen in de diergeneeskunde
 • Popularisering van kennis en wetenschap
 • Geschiedenis van de wetenschappen
 • Persuasieve communicatie
 • Onderwijskunde (leerstijlen)
 • Sci-fi (film)
 • Concrete studie: rationaliteit

terug naar boven

 

Prof. dr. Steffen Ducheyne

Contact

lokaal 5B425
tel. 02/629.26.50

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Steffen Ducheyne (1979) studeerde Wijsbegeerte (UGent, 2000) en Postgraduate Studies in Logic, History and Philosophy of Science (UGent, 2001). Hij promoveerde op een proefschrift over de wetenschappelijke methodologie van Galileï, Huygens en Newton (UGent, 2006). In 2011 werd aan hem de B.A.E.F Alumni Award toegekend. Sinds 1 oktober 2011 is hij als onderzoeksprofessor verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie, waar hij werkt aan zijn onderzoeksproject Achttiende-eeuwse wetenschappelijke methodologie herbekeken: Een historische en systematische studie van de post-Newtoniaanse wetenschappelijke methodologie. Zijn onderzoek situeert zich op het raakvlak van de wetenschapsgeschiedenis en -filosofie en het leidde hem o.m. verschillende keren naar de universiteit van Cambridge, waar hij Isaac Newtons manuscripten bestudeerde. In 2012 verscheen zijn monografie “The main Business of natural Philosophy”: Isaac Newton’s Natural-Philosophical Methodology in de Springer-reeks Archimedes, New Studies in the History and Philosophy of Science and Technology.

(publicaties)

Onderwijs

 • Inleiding tot de wetenschapsgeschiedenis
 • History and philosophy of scientific methodology

terug naar boven

 

Prof. dr. Karen François

Contact

lokaal 5B425
tel. 02/629.27.84, 02/629.26.50

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Karen François is verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie. Zij studeerde Moraalwetenschappen en Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, Vrouwenstudies (GAS) aan de Universitaire Instelling Antwerpen en Wetenschappen – Aardrijkskunde aan de Rijksnormaalschool Gent. Ze promoveerde in 2008 tot Doctor in de Wijsbegeerte met het proefschrift Politiek van de wiskunde. Een theoretisch-filosofisch traject over de verbondenheden van de wiskunde met het politieke, met een praktische toepassing op het wiskundeonderwijs. in het kader van een IUAP project ‘The loyalties of knowledge. The positions and responsibilities of the sciences and of scientists in a democratic constitutional state.’ Dit interuniversitair en interdisciplinair project was i.s.m. o.a. Prof. dr. J.P. Van Bendegem, Prof. dr. S. Gutwirth, Prof. dr. I. Stengers en Prof. dr. B. Latour.

Onderzoeksthema’s zijn: Filosofie van de wiskunde (en van de statistiek). Mathematical literacy, statistical literacy, Math Education, Descartes (Mathesis Universalis), Phenomenology (Husserl), Haraway, Latour, Politics and Sciences.

(publicaties)

Onderwijs

 • Ontologie
 • Wetenschap en Maatschappij

Begeleiding bachelorpapers en masterproeven

 • Filosofie van de wiskunde (o.a. reflecties over het statuut van de wiskunde, reflectie over haar toepassing, wiskunde en epistemologie, etnowiskunde, wiskundeonderwijs)
 • Wetenschapsfilosofie (wetenschappelijke integriteit, gender, constructivisme, constructie objectiviteit, embodied objectivity, situated knowledge, …)
 • Wetenschap en maatschappij

terug naar boven

 

Prof. dr. Francis Heylighen

Contact

Centrum Leo Apostel, Krijgskundestraat 33
tel. 02/640.67.37

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Francis Heylighen is directeur van de onderzoeksgroep Evolutie, Complexiteit en Cognitie (ECCO). Hij is daarnaast als “onderzoeksprofessor” verbonden aan het Centrum Leo Apostel (CLEA). Het doel van CLEA is de transdisciplinaire integratie van de verschillende exacte en humaan-wetenschappelijke disciplines, en in het bijzonder de constructie van integrerende wereldbeelden. Daarnaast is hij als “editor” verantwoordelijk voor het internationale Principia Cybernetica Project (http://pcp.vub.ac.be), dat zich tot doel stelt een wereldbeeld te ontwikkelen dat specifiek gebaseerd is op de evolutie van complexe systemen. Dit onderzoek heeft praktische toepassingen, o.a. in het ontwikkelen van een intelligent, zelforganizerend web.

→ Url: pcp.vub.ac.be/HEYL.html.

(publicaties)

Onderwijs

 • Cognitieve systemen
 • Complexiteit en evolutie

Begeleiding bachelorpapers en masterproeven

 • Systeemtheorie en cybernetica
 • Complexiteit en zelf-organizatie
 • Evolutietheorie met toepassingen in epistemologie, ethiek, psychologie en wereldbeelden
 • Memetica en culturele evolutie
 • Cognitie, kennis, intelligentie, bewustzijn
 • Problematiek en toekomst van Internet en de informatiemaatschappij

terug naar boven

 

Prof. dr. Brendan Larvor

Contact

lokaal 5B425
tel 02/629.26.50

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Brendan Larvor studeerde wiskunde en wijsbegeerte in Oxford, waar hij promoveerde op de filosofie van de wiskunde van Imre Lakatos. Hij bestudeert de filosofie van de wiskundige praktijken en culturen, en is als zodanig gedurende het academiejaar 2015-2016 te gast bij het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie in het kader van het Strategisch OnderzoeksProject Logic and Philosophy of Mathematical Practices.

terug naar boven

 

Prof. dr. Sonja Lavaert

Contact

lokaal 5C444
tel 02/629.25.93

Spreekuur

donderdag 13u-14u en op afspraak

Onderzoek

Sonja Lavaert studeerde wijsbegeerte aan de RUG (thans Universiteit Gent). Ze promoveerde in 2011 in de Wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de VUB met het proefschrift Het perspectief van de multitude. Agamben, Machiavelli, Negri, Spinoza, Virno waarvan in hetzelfde jaar een handelseditie verscheen bij VUBPress. Ze is verbonden aan het Centrum voor Ethiek en Humanisme en in de vakgroep FILO doceert ze filosofie van de Nieuwe tijd en Verlichting. Ze doceert tevens in de vakgroep Toegepaste Taalkunde van de VUB filosofie en taal, politieke en maatschappijtheorieën, Italiaanse taal en cultuur en vertaalkunde. Haar publicaties focussen op vroegmoderne politieke filosofie, radicale actuele filosofie, kritische theorie, Italiëstudies en kunstfilosofie. Daarnaast is haar onderzoek gericht op de filosofische representatie van geschiedenis en de genealogie van politieke en ethische concepten in het interdisciplinaire domein van de filosofie, literatuur, taal en vertaalkunde, tussen het heden, de late 17de eeuw en de vroege renaissance, en vooral doch niet uitsluitend, tussen de Nederlanden en Italië.

(publicaties)

Onderwijs

 • Interpretatie van wijsgerige teksten over de problematiek en actualiteit van de Verlichting
 • Thema’s uit de wijsbegeerte van de Nieuwe tijd

Begeleiding bachelorpapers en masterproeven

 • Moderne politieke filosofie – thema’s: vrijheid en gelijkheid; conflict, passies en verbeelding; ‘multitude’ en volk; democratie en religie/atheïsme; radicale Verlichting (Machiavelli, Van den Enden, Koerbagh, Spinoza)
 • Actuele politieke filosofie – thema’s: idem + kritische theorie; biopolitiek; Italian Theory; operaismo; postfordisme (Strauss, Arendt, Adorno & Horkheimer, Castoriadis, Gramsci, Althusser, Foucault, Negri, Agamben, Virno)
 • Filosofie in literatuur (Dante, Leopardi, Pasolini, Primo Levi)
 • Filosofie en kunst – thema’s: renaissance; perspectief; tijd
 • Filosofie en taal – thema’s: taalpraktijk en macht; vertalen en alteriteit

terug naar boven

 

Prof. dr. Johan Stuy

Contact

lokaal 5C441A
tel. 02/629.25.99

Spreekuur

1e semester: donderdag 14u-16u
2e semester: donderdag 10u-11u

Onderzoek

Johan Stuy (1957) studeerde Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de VUB en promoveerde (1987) met een doctoraatsproefschrift over de wijsgerige antropologie en politieke filosofie van Arnold Gehlen. Vanaf zijn aanstelling tot docent (1990) legde hij zich toe op hedendaagse ethische en politiek-filosofische theorieën en werd hij promotor van wetenschappelijke projecten over bio-ethiek. Zijn onderwijscurriculum omvat meerdere aspectenvan de hedendaagse ethiek: overzicht van de voornaamste ethische theorieën (kantianisme, consequentialisme, deugdenethiek); de verbanden tussenwaarden en normen, en sociale theorieën; de wetenschappelijke basis vanmorele oordelen; politiek-filosofische theorieën met een normatief karakter (contractualisme, discursustheorie, vermogenstheorie); thema’s als autonomie,verantwoordelijkheid, het kwade, rechtvaardigheid en het goede leven; de filosofische en levensbeschouwelijke aspecten van de bio-ethiek.

(publicaties)

Onderwijs

 • Axiologie
 • Bio-ethiek
 • Ethiek
 • Ethiek en moraalwetenschappen
 • Ethiek en politieke filosofie
 • Grondige vraagstukken uit de ethica en de axiologie
 • Integratieseminaries : levensbeschouwelijke problemen
 • Lectuur van Duitstalige wijsgerige teksten

Begeleiding bachelorpapers en masterproeven

 • Geschiedenis van de moraalfilosofie
 • Hedendaagse ethiek
 • Politieke filosofie, bioethiek

terug naar boven

 

Prof. dr. Jozef Van Bellingen

Contact

lokaal 4B313
tel. 02/629.26.43

Spreekuur

donderdag 11u15-12u15

Onderzoek

Jozef Van Bellingen studeerde Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de VUB. Zijn onderzoek heeft betrekking op de rechtsfilosofie, de politieke filosofie en de filosofie van de oudheid en middeleeuwen.

(publicaties)

Onderwijs

 • Filosofie en kritiek van de religie
 • Geschiedenis der godsdiensten
 • Geschiedenis en theorie van de vrijmetselarij
 • Inleiding tot de rechts- en moraalfilosofie
 • Inleiding tot de rechtsfilosofie
 • Interpretatie van politiek-filosofische teksten uit de Oudheid en de Middeleeuwen
 • Rechtsfilosofie
 • Thema’s uit de wijsbegeerte van de Oudheid tot de Middeleeuwen

Begeleiding bachelorpapers en masterproeven

 • Filosofie van de oudheid en de middeleeuwen
 • Rechtsfilosofie
 • Politieke filosofie

terug naar boven

 

Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem

Contact

lokaal 5B447
tel. 02/629.26.61

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Jean Paul Van Bendegem studeerde wiskunde en wijsbegeerte aan de RUG (thans Universiteit Gent). Zijn onderzoek situeert zich in het domein van de logica en de grondslagen en filosofie van de wiskunde. Behalve uitgever van het tijdschrift Logique et Analyse is hij ook directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie (CLWF).

(publicaties)

Onderwijs

 • Philosophy of science
 • Philosophical logic
 • Inleiding tot de wetenschapsfilosofie
 • Seminarie Logica en Informatica
 • Thema’s uit de Analytische Wijsbegeerte (i.s.m. Bart Van Kerkhove)

Begeleiding bachelorpapers en masterproeven

 • Logica (in het bijzonder: gebruik logica voor ophelderen filosofische problemen, mogelijkheden en beperkingen van formele methoden, historiek van deze topics)
 • Filosofie van de wiskunde (o.a. betekenis van wiskundige concepten en begrippen, het probleem van de oneindigheid, reflecties over het statuut van de wiskunde, reflectie over haar toepassing)
 • Wetenschapsfilosofie (o.a. reflectie over wetenschappelijke theorie, methode en experiment
 • Reflectie over gebruik van natuurkundige concepten
 • Wetenschap en maatschappelijke problemen
 • Relatie tussen wetenschap en religie

terug naar boven

 

Prof. dr. Marc Van den Bossche

Contact

lokaal 5C445
tel. 02/629.13.83

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Marc Van den Bossche is voltijds hoofddocent. Hij is auteur van ‘Kritiek van de technische rede’ (Leuven/Utrecht 1995), ‘Natuur en lijfelijkheid’ (Utrecht 1998), ‘Ironie en solidariteit, Een kennismaking met het werk van Richard Rorty’ (Rotterdam 2001), ‘Het pathos van het denken. Opstellen over subjectiviteit intersubjectiviteit’ (Budel 2003 en Brussel 2012 herwerkte en uitgebreide versie), Ironie et solidarité. Une introduction au pragmatisme de Richard Rorty’ (Parijs, 2004) en van de bestsellers ‘Wielrennen’ (Rotterdam 2005) en ‘Sport als levenskunst’ (Rotterdam 2010) . Daarnaast is hij samensteller of co-redacteur van een tiental boeken over Heidegger, Nietzsche, Rorty, Arendt en diverse thema’s uit de geschiedenis van de filosofie. Van den Bossche is voorzitter van de redactieraad van VUBPress en stelt daar ook de reeks ‘Humanismen’ samen.

(publicaties)

Onderwijs

 • Hedendaagse cultuur- en politieke filosofie
 • Hedendaagse cultuurfilosofie
 • Thema’s uit de wijsbegeerte van de Hedendaagse periode
 • Verklaring van Engelstalige wijsgerige auteurs
 • Wijsgerige antropologie

Begeleiding bachelorpapers en masterproeven

 • Hermeneutiek en fenomenologie (Heidegger, Gadamer, Merleau-Ponty, Arendt)
 • Pragmatisme (Rorty, Dewey, Shusterman)
 • Levenskunst
 • Filosofie en ethiek van de lichamelijkheid
 • Cultuurfilosofie
 • Interculturaliteit en identiteit

terug naar boven

 

Prof. dr. Bart Van Kerkhove

Contact

lokaal 5C442A
tel. 02/629.24.37

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Bart Van Kerkhove studeerde economie aan de Universiteit Gent en wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek concentreert zich op de filosofie van de wiskunde in het algemeen, en die van de wiskundige praktijk in het bijzonder.

→ Url: www.vub.ac.be/CLWF/BVK/

(publicaties)

Onderwijs

 • Economie, Maatschappij en Media (voor communicatiewetenschappen)
 • Philosophy of Mathematics
 • Logica en Wetenschapsfilosofie (m.m.v. Joachim Frans)
 • Thema’s uit de Analytische Wijsbegeerte (i.s.m. Jean Paul Van Bendegem)

Begeleiding bachelorpapers en masterproeven

 • Wetenschapsfilosofie algemeen
 • Filosofie van specifieke wetenschappen
 • Geschiedenis van de wetenschap
 • Filosofische logica
 • Filosofie van de wiskunde
 • Science studies

terug naar boven

 

Prof. dr. Karl Verstrynge

Contact

lokaal 5C449
tel. 02/629.25.96

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Karl Verstrynge is verbonden aan de Vakgroepen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen (Faculteit LW) en Communicatiewetenschappen (Faculteit ES) van de VUB, waar hij ethiek, toegepaste ethiek en existentiële filosofie doceert. Hij publiceert rond het existentialisme, Kierkegaard en media-ethische thema’s en is voorzitter van het Centrum voor Ethiek en Humanisme en van de Redactieraad Kierkegaard Werken VZW.

(publicaties)

Onderwijs

 • Media en Ethiek
 • Filosofie en Ethiek van de Technologische cultuur

Begeleiding bachelorpapers en masterproeven

 • Kierkegaard
 • Levinas
 • Baudrillard
 • Existentialisme: Sartre, Camus, Jaspers
 • Media en ethiek
 • Filosofie en ICT (digitalisering, virtualiteit, virtual worlds)
 • Filosofie van de religie (secularisatie)
 • Duits Idealisme: Fichte, Jacobi, Kant
 • Concrete thema’s: Demonie, Verveling, Angst, Verbeelding, Melancholie

terug naar boven

 

Prof. dr. em. Else Walravens

Contact

lokaal 5C447
tel. 02/629.25.95

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Else Walravens was sedert 1982 als docent, en sedert 1991 als hoofddocent verbonden aan de vakgroep. Met ingang van het academiejaar 2013-2014 is ze geëmeriteerd. Ze blijft lid van het Centrum voor Ethiek en Humanisme (ETHU) en zet haar wetenschappelijk onderzoek in dat kader voort. Haar domein van wetenschapsbeoefening is de filosofie van de Nieuwe Tijd; de filosofie van de verlichting en het humanisme; het postmodernisme; de intersubjectiviteit.

(publicaties)

terug naar boven

 


Assistenten

Dr. Wim Van Moer

Contact

lokaal 5C442
tel. 02/629.24.82

Spreekuur

woensdag 9u30-12u
donderdag 13u30-15u30

Onderzoek

Wim Van Moer studeerde Wijsbegeerte aan de VUB. Daarna werkte hij een tijd als moreel consulent bij de Unie Vrijzinnige Verenigingen (thans deMens.nu). Sinds oktober 2005 is hij als assistent verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. Zijn onderzoeksdomein betreft de geschiedenis van het atheïsme, met bijzondere aandacht voor de atheïstische religiositeit en constructief/positief atheïsme. In 2011 promoveerde hij met een proefschrift over de bestaansvoorwaarden en verschijningsvormen van de atheïstische religiositeit.
Hij is lid van het Centrum voor Ethiek en Humanisme.

(publicaties)

Onderwijs

Assistent vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (in het bijzonder de begeleiding van de paper bij het studiedeel ‘Grote stromingen in de wijsbegeerte van de oudheid tot heden’).

terug naar boven

 

MA Karel Van Dinter

Contact

tel. 02/460.24.72

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Karel Van Dinter studeerde Moraalfilosofie en Pers- en Communicatiewetenschappen aan de VUB. Hij promoveerde op proefschriften over Blaise Pascal en Paradigmata in de Communicatietheorie.

(publicaties)

Onderwijs

Stagebegeleider in de lerarenopleiding voor de vakken Niet-confessionele Zedenleer en Filosofie.

terug naar boven

 


Onderzoekers

MA Ester Bertrand

Contact

lokaal 5B407

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Ester Bertrand studeerde wijsbegeerte aan de VUB (2001-2005) en nadien voltooide zij een 1-jarige Master in klassieke talen aan de University of Edinburgh (2006). Sinds oktober 2007 werkt zij als apirant van het FWO-Vlaanderen aan een joined Ph.D. in samenwerking met de de VUB en de University of Edinburgh. Zij werkt aan een proefschrift met de titel ‘In de voetsporen van Arnold Geulincx: Johannes Swartenhengst en het Nederlands cartesianisme’. In dit proefschrift worden er een vertaling en historische analyse gemaakt van het werk van de Nederlandse cartesiaan Johannes Swartenhengst (1644-?), die leerling was van de Vlaamse occasionalist Arnold Geulincx.

(publicaties)

terug naar boven

 

Dr. Kathleen Coessens

Contact

lokaal 5B425
tel. 02/629.27.84, 02/629.26.50

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Kathleen Coessens vult een interdisciplinair onderzoeksproject in voor hetFonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen en is verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie. Zij is kandidaat in de sociologieen psychologie. Zij promoveerde tot doctor in de Wijsbegeerte met hetproefschrift ‘De mens als cartograaf. Omgaan met de reeds in kennis gebrachte wereld”. Naast onderzoek is zij gastprofessor aan de Hogeschool Antwerpen. Zijis ook lid van een internationale onderzoeksgemeenschap over filosofie van de pedagogie.Belangrijkste onderzoeksdomeinen zijn kennis- en verklaringssystemen (religie, cultuur, wetenschap, wiskunde). Deze worden benaderd vanuit tweeinvalshoeken: enerzijds de ‘onzegbare’ zijde van kennis, namelijk embodimenten praktische kennis, anderzijds de representatie van kennis en betekenissystemen (cartografie, modellen). Onderzoek gebeurt steeds vanuitinter- en multi-disciplinaire invalshoeken.

(publicaties)

Begeleiding bachelorpapers en masterproeven

 • Interdisciplinariteit en interculturaliteit met betrekking tot epistemologie (kennissystemen en -overdracht), materiële cultuur en lichamelijkheid
 • Representatie, semiotiek en epistemologie: beeldmateriaal en denken (o.m. cartografie); metaforen en representatie in wetenschappen
 • Philosophy of education: meta-onderzoek over onderwijs en pedagogie

terug naar boven

 

Dr. Liesbet De Kock

Contact

lokaal 5B425
02/629.26.50

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Liesbet De Kock studeerde Klinische Psychologie en Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. In 2014 behaalde ze een doctoraat in de Wijsbegeerte met een proefschrift over Hermann von Helmholtz. Momenteel is ze als postdoctoraal onderzoeker (FWO Vlaanderen) verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie. Haar onderzoek spitst zich toe op de interactie tussen 19de eeuwse psychofysiologie en Duits idealisme, in het bijzonder voor wat betreft de theorievorming rond waarneming en agentiviteit.

terug naar boven

 

MA Sven Delarivière

Contact

lokaal 5B457

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Sven Delarivière studeerde film aan het RITS en wijsbegeerte aan de VUB. Zijn onderzoek binnen het Centrum voor
Logica en Wetenschapsfilosofie
concentreert zich op informele wiskundige ontdekking en verantwoording, ook in geautomatiseerde omgevingen.

terug naar boven

 

Dr. Ronny Desmet

Contact

lokaal 5B425
tel. 02/629.27.84, 02/629.26.50

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Ronny Desmet is licentiaat wiskunde van eerste opleiding. Na een gevarieerde loopbaan in de bedrijfswereld, wisselde hij in 2002 zijn toenmalige job in voor een inschrijving als filosofiestudent. In 2005 werd hij licentiaat filosofie aan de Universiteit Antwerpen, en in 2010 doctor in de filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds juli 2006 maakt hij deel uit van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie, waar hij zich toelegt op de filosofie van de wiskunde en de natuurkunde, met als bijzondere focus het werk van Alfred North Whitehead.

(publicaties)

terug naar boven

 

MA Joachim Frans

Contact

lokaal 5B457

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Joachim Frans studeerde wijsbegeerte en moraalwetenschappen aan de VUB. Hij vervolgde zijn studies aan de UGent, waar hij het diploma ‘postgraduate studies in logic, history and philosophy of science’ behaalde. Daarna werkte hij gedurende een korte periode als onderzoeker aan de UGent, in de domeinen filosofie van de wiskunde en filosofie van de fysica. Sinds oktober 2013 is hij als FWO-aspirant verbonden aan de VUB. Zijn doctoraat, onder promotorschap van Bart Van Kerkhove en Jean Paul Van Bendegem, heeft als doel wiskundige verklaring te onderzoeken en conceptualiseren.

Onderwijs

 • Begeleiding bij Logica en Wetenschapsfilosofie (BA1)

(publicaties)

terug naar boven

 

Dr. Katleen Gabriels

Contact

lokaal 5C443
tel. 02/629.13.73

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Katleen Gabriels is licentiate in de Germaanse Talen (KULeuven), master in de Moraalwetenschappen (UGent) en doctor in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (VUB). Zij promoveerde in 2014 op een proefschrift met de titel ‘Who’s afraid of virtuality? On the moral status of social virtual worlds: The case of Second Life’. Het spanningsveld tussen virtualiteit, realiteit en moraliteit stond centraal in dit proefschrift. Momenteel werkt zij als postdoctoraal onderzoeker op het FWO-project ‘Technical vs. moral proximity: The ‘hidden morality’ of ‘continuous connectivity’’, waarvoor ze de ethische implicaties van Internet of Things (IoT) en de virtualisering van menselijke relaties bestudeert.

(publicaties)

terug naar boven

 

MA Yacin Hamami

Contact

lokaal 5B425
tel. 02/629.27.84, 02/629.26.50

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

tba

(publicaties)

terug naar boven

 

MA Jens Ottoy

Contact

lokaal 5C442
tel. 02/629.24.82

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Jens Ottoy studeerde Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds oktober 2009 is hij verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte als aspirant van het FWO. Zijn proefschrift heeft als titel: ‘Seculiere naastenliefde? Een kritische evaluatie aan de hand van de filosofie van Friedrich Nietzsche.’ De fundamentele vraag die in dit proefschrift wordt gesteld luidt: is er binnen een volstrekt atheïstisch wereldbeeld nog plaats voor een werkzaam en betekenisvol concept van naastenliefde?

(publicaties)

terug naar boven

 

Dr. Alexander Riegler

Contact

via e-mail

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Alexander Riegler has a Ph.D. in Artificial Intelligence and Cognitive Science (Vienna University of Technology, 1995). His current areas of interest include computational approaches and social epistemology, the issues of representation and anticipation, and post-Darwinian systems theories of evolution.

In January 2014, he started working on an FWO project, the objective of which is to explore new frontiers of epistemology and philosophy of science based on computational agent-based modeling.

Alexander is also the editor-in-chief of the journal Constructivist Foundations.

(publicaties)

terug naar boven

 

MA Colin Rittberg

Contact

lokaal 5B425
tel. 02/629.26.50

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Colin Rittberg studeerde wiskunde in Münster en wijsbegeerte in Hertfordshire (UK). Zijn onderzoek concentreert zich op de epistemologische waarden binnen de verzamelingenleer, en hij is als zodanig verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie in het kader van het Strategisch OnderzoeksProject Logic and Philosophy of Mathematical Practices.

terug naar boven

 

Dr. Katrin Solhdju

Contact

lokaal 5B425
tel. 02/629.26.50

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Katrin Solhdju is als postdoctoraal onderzoeker van het FWO verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie.

terug naar boven

 

MSc Jip van Besouw

Contact

lokaal 5B425
tel. 02/629.27.84, 02/629.26.50

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Jip van Besouw studeerde aan de universiteit van Utrecht. Hij is sinds 1 januari 2014 werkzaam op het FWO-onderzoeksproject “In the footsteps of Newton? ‘s Gravesande’s Scientific Methodology” onder begeleiding van Prof. dr. Steffen Ducheyne.

terug naar boven

 

MA Yannick Van den Abbeel

Contact

lokaal 5B425
tel. 02/629.27.84, 02/629.26.50

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Yannick Van den Abbeel studeerde wiskunde en filosofie aan de KU Leuven. Sinds oktober 2014 is hij als FWO-aspirant verbonden aan de VUB en KU Leuven in de context van een gezamenlijk doctoraat. Onder begeleiding van prof. dr. Steffen Ducheyne (VUB) en prof. dr. Karin de Boer (KU Leuven) bereidt hij een doctoraat voor over de veranderende relatie tussen metafysica, fysica en wiskunde in de achttiende eeuw.

terug naar boven

 

Dr. Yoni Van Den Eede

Contact

lokaal 5C443
tel. 02/629.13.73

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Yoni Van Den Eede studeerde wijsbegeerte aan de VUB. Hij promoveerde in 2012 op een proefschrift met de titel ‘Amor technologiae. Een kritische reflectie op het gebruik van nieuwe informatietechnologie aan de hand van het werk van Marshall McLuhan en Andrew Feenberg’. Daarin onderzoekt hij digitale media vanuit fenomenologische, hermeneutische en praktisch-filosofische invalshoeken.

(publicaties)

terug naar boven

 

Dr. Stéphanie Van Droogenbroeck

Contact

lokaal 5B425
tel. 02/629.26.50, 02/629.27.84

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Stéphanie Van Droogenbroeck studeerde Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de VUB (2005-2009). Haar doctoraal onderzoek handelt over de redeneerstijlen tijdens het diagnostisch proces in de interne geneeskunde. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethodes.

(publicaties)

terug naar boven

 

MA Nigel Vinckier

Contact

lokaal 5B425
tel. 02/629.26.50, 02/629.27.84

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Nigel Vinckier is master in de zuivere wiskunde. Hij doet binnen het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie onderzoek naar het strikt finitisme als filosofie van de wiskunde.

terug naar boven

 


Vrijwillige medewerkers

Dr. Jo Dirix

Contact

lokaal 5C443
tel. 02/629.13.73

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Jo Dirix obtained a Professional Bachelor (2007) in Teacher Training and graduated in Philosophy and Moral Sciences (2010) at the Vrije Universiteit Brussel. His doctoral research focuses on the ethical dimensions of Climate Change and will examine the distributive and participatory injustices climate change poses from both a spatial and intergenerational perspective.

→ Url: vub.academia.edu/JoDirix

(publicaties)

terug naar boven

 

Dr. Wouter Peeters

Contact

lokaal 5C444
tel. 02/629.25.93

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Wouter Peeters has an Academic Bachelor degree in Educational Sciences (UGent, 2007) and graduated as a Master in Philosophy and Moral Sciences (VUB, 2010). Since January 2011, he is involved in a doctoral research project titled ‘Intragenerational and intergenerational climate justice: an ethical and governance-based analysis’. The main goal is to construct a conception of justice, with respect to the climate issue, that takes account of current as well as future living people and integrates the participatory as well as the distributive dimension.

Currently, Wouter focuses on integrating the Capability Approach and the Ecological Space Paradigm in a theory of sustainable distributive justice that covers global as well as intertemporal issues. In addition, his research interests include justice in general, climate governance (in practice and in theory), and neo-ecological economic theory.

(publicaties)

terug naar boven

 

Dr. Adelheid Rigo

Contact

lokaal 5C442
tel. 02/629.24.82

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Adelheid Rigo studeerde wijsbegeerte en klinische psychologie aan de VUB. Zij is zowel werkzaam in het Centrum voor Bioethiek als lid van het Centrum voor de Studie van de Verlichting en het Hedendaags Humanisme. De autonomiegedachte in relatie tot het erfelijkheidsadvies staan centraal in het doctoraat. Haar onderzoeksdomeinen betreffen de toegepaste, medische ethiek en de bioethiek. Haar interesse gaat tevens uit naar de psychoanalytische theorie en praktijk.

(publicaties)

Begeleiding bachelorpapers en masterproeven

 • Bio-ethiek en toegepaste ethiek
 • Medische ethiek: o.a. arts-patiënt relatie
 • Ethiek en psychoanalyse

terug naar boven

 

Dr. Emilie Van Daele

Contact

lokaal 5C443
tel. 02/629.13.73

Spreekuur

op afspraak

Onderzoek

Emilie Van Daele studeerde Wijsbegeerte aan de VUB en volgde tevens enkele jaren de Regie opleiding aan het RITS. Zij promoveerde in 2012 op het proefschrift met als titel: “De gewetensopvatting bij Levinas: een onderzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden van het geweten en de betekenis ervan in de multiculturele samenleving.” Ze is tevens lid van het Centrum voor Ethiek en Humanisme, de Vlaams-Nederlandse Levinas Studiekring en de North American Levinas Society.

(publicaties)

terug naar boven

  

Comments are closed.