Open spreekuur proefreview VUB 27 april 2015
Op 27 april 2015 organiseert de VUB ter voorbereiding van de instellingsreview in 2016 een proefreview. Net zoals bij de instellingsreview zal een commissie nagaan of de VUB een doeltreffend onderwijsbeleid hanteert en in welke mate zij de kwaliteit van de aangeboden opleidingen kan garanderen. Het gaat hierbij niet om de beoordeling van de kwaliteit van individuele opleidingen. De commissie wordt voorgezeten door prof. dr. Luc François (voorzitter, emeritus UGent) en bestaat verder uit: prof. dr. B. Van Camp (emeritus VUB), prof. dr. J. Cornelis (vicerector internationalisering VUB), prof. dr. G. Wakker (decaan faculteit Letteren, Rijksuniversiteit Groningen). Als secretaris werd dhr. E. van der Spek aangesteld. De commissie houdt op 27 april 2015 vanaf 17.35 een open spreekuur voor studenten en personeel. Dit gesprek gaat door in de groene zaal van het congrescentrum U-Residence. Wie graag met de commissie wil spreken over het onderwijsbeleid van de VUB kan zich melden bij de Voorzitter, prof. Luc François. Het zal gaan om een gesprek van maximaal 10 minuten. Uiterlijk tot en met 24 april kunt u zich opgeven. Behalve naam en functie/opleiding graag ook kort het onderwerp van gesprek aangeven. U ontvangt uiterlijk 26 april 2015 een reactie met vermelding van plaats en tijd voor het gesprek.
Luc François, Voorzitter van de commissie.
TTKA-project BABELIRIS genomineerd voor een Language Industry Awards
Lees meer...
Corpus Gesproken Nederlands
Het Corpus Gesproken Nederlands (CGN 2.0.3) wordt door de TST-centrale van de Nederlandse Taalunie voor onderzoeksdoeleinden ter beschikking gesteld van alle studenten en personeelsleden van de Faculteit LW. Het corpus omvat circa 9 miljoen woorden hedendaags gesproken Nederlands uit Vlaanderen en Nederland, inclusief bijhorende geluidsfragmenten. Het corpus kan doorzocht worden op basis van orthografische transcripties, maar is ook verrijkt met fonetische en syntactische informatie. Klik hier voor meer informatie over het corpus en de bijhorende exploitatiesoftware.
Voor toegang tot het corpus, gelieve contact op te nemen met de licentiebeheerder van de faculteit, prof. dr. Rik Vosters.
Attesten en getuigschriften | Attestations and certificates
Je kan volgende attesten en getuigschriften aanvragen via My.VUB You can request following attestations or certificates via My.VUB
 • Afstudeergetuigschrift
 • Inschrijvingsgetuigschrift*
 • Duplicaat studentenkaart
 • Attestering van onderwijstaal
 • Attestering van opgenomen ECTS-credits
 • Betalingsbewijs studiegeld
 • Uitschrijvingsbewijs
 • Studiecurriculum
 • DUO (enkel voor Nederlandse studenten)
 • Graduation certificate
 • Enrolment certificate
 • Duplicate student ID
 • Language of instruction certificate
 • Certificate of enrolled ECTS-credits
 • Proof of payment
 • Deregistration certificate
 • Study curriculum
 • STIB/MIVB school certificate
* onder meer nodig bij aanvraag voor werkloosheidsuitkering
Bachelorpaper & Masterproef | Master Thesis
De reglementen 2014-2015 voor Bachelorpaper en Masterproef kan je vinden bij Studenten > Reglementen.
Je kan je paper of Masterproef indienen tijdens de openingsuren van het vakgroepensecretariaat:
 • Voor de opleidingen FILO, HIST, SKAR en TALK: op de 5e verdieping van gebouw B, lokaal 404,
 • Voor de opleiding TTKA: op de 3e verdieping van Pleinlaan 5, lokaal 301.
Students in Linguistics/Multilingual Master Linguistics and Literary Studies can consult the regulations of the Master Thesis under Studenten > Reglementen.
You should hand in your Master thesis during the opening hours of the secretarial office of your department at the 5th floor of building C, room 403b.

Deadlines

 • 8 mei/May 2015
 • 22 juli/July 2015

©2004 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be