Joop Witteveenprijs voor VUB FOST-onderzoeker Jon Verriet
Op vrijdag 16 januari jongstleden mocht Jon Verriet de Joop Witteveenprijs in ontvangst nemen voor het beste historische onderzoek op het gebied van de eetcultuur in Nederland en Vlaanderen. Zijn bekroonde studie draagt als titel ‘Ready meals and cultural values in the Netherlands, 1950–1970’. Lees meer...
Openingstijden Faculteitssecretariaat: examenweken / Opening times Secretariat during exam weeks
Tijdens de werkdagen van de examenperiode is het Faculteitssecretariaat open van 08:30-16:00.
During the working days of the examination period, the secretarial office of the Faculty is open from 08:30 till 16:00.
Corpus Gesproken Nederlands
Het Corpus Gesproken Nederlands (CGN 2.0.3) wordt door de TST-centrale van de Nederlandse Taalunie voor onderzoeksdoeleinden ter beschikking gesteld van alle studenten en personeelsleden van de Faculteit LW. Het corpus omvat circa 9 miljoen woorden hedendaags gesproken Nederlands uit Vlaanderen en Nederland, inclusief bijhorende geluidsfragmenten. Het corpus kan doorzocht worden op basis van orthografische transcripties, maar is ook verrijkt met fonetische en syntactische informatie. Klik hier voor meer informatie over het corpus en de bijhorende exploitatiesoftware.
Voor toegang tot het corpus, gelieve contact op te nemen met de licentiebeheerder van de faculteit, prof. dr. Rik Vosters.
Proclamatie voor afstuderende studenten februari/Proclamation for students who graduate in February

De proclamatie voor studenten die afstuderen in februari gaat door op donderdag 5 februari 2015 om 13u in 5.C.402.
Vanaf vrijdag 6 februari kunnen deze studenten hun puntenbladen online consulteren in hun selfservice (Cali).
Vanaf maandag 9 februari kunnen studenten die niet afstuderen in februari hun resultaten online consulteren in hun selfservice (Cali).

Proclamation for students who graduate in February takes place on Thursday February 5 at 13hrs in 5.C.402.
From Friday February 6 onwards they can consult their transcript of records online in their selfservice (Cali).
As of Monday February 9 students who do not graduate in February can consult their exam results online in their selfservice (Cali).

Bachelorpaper en/and Masterproef
De reglementen 2014-2015 voor Bachelorpaper en Masterproef kan je vinden bij Studenten > Reglementen.
Je kan je paper of Masterproef indienen tijdens de openingsuren van het vakgroepensecretariaat:
  • Voor de opleidingen FILO, HIST, SKAR en TALK: op de 5e verdieping van gebouw B, lokaal 404,
  • Voor de opleiding TTKA: op de 3e verdieping van Pleinlaan 5, lokaal 301.
Enkel op de laatste dag van indienen zijn de openingsuren aangepast zoals hieronder aangegeven:
  • 1e zittijd - 1e examenperiode: op vrijdag 28 november van 9 tot 12u en van 14 tot 16u.
  • 1e zittijd - 2e examenperiode: op vrijdag 8 mei van 9 tot 12u en van 14 tot 16u.
  • 2e zittijd: op woensdag 22 juli van 9 tot 12u en van 14 tot 16u.

Students in Linguistics/Multilingual Master Linguistics and Literary Studies can consult the regulations of the Masterthesis under Studenten > Reglementen.
You should hand in your Master thesis during the opening hours of the secretarial office of your department at the 5th floor of building C, room 403b.

Only on the last day of submission the opening hours are adapted as indicated below:

  • 1st semester - 1st examination session: on Friday 28 November from 9 till 12 hrs and from 14 till 16 hrs.
  • 2nd semester - 1st examination session: on Friday 8 May from 9 till 12 hrs and from 14 till 16 hrs.
  • 2nd examination session: on Wednesday 22 July from 9 till 12 hrs and from 14 till 16 hrs.

©2004 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be