Corpus Gesproken Nederlands
Het Corpus Gesproken Nederlands (CGN 2.0.3) wordt door de TST-centrale van de Nederlandse Taalunie voor onderzoeksdoeleinden ter beschikking gesteld van alle studenten en personeelsleden van de Faculteit LW. Het corpus omvat circa 9 miljoen woorden hedendaags gesproken Nederlands uit Vlaanderen en Nederland, inclusief bijhorende geluidsfragmenten. Het corpus kan doorzocht worden op basis van orthografische transcripties, maar is ook verrijkt met fonetische en syntactische informatie. Klik hier voor meer informatie over het corpus en de bijhorende exploitatiesoftware.
Voor toegang tot het corpus, gelieve contact op te nemen met de licentiebeheerder van de faculteit, prof. dr. Rik Vosters.
Attesten en getuigschriften | Attestations and certificates
Je kan volgende attesten en getuigschriften aanvragen via My.VUB You can request following attestations or certificates via My.VUB
 • Afstudeergetuigschrift
 • Inschrijvingsgetuigschrift*
 • Duplicaat studentenkaart
 • Attestering van onderwijstaal
 • Attestering van opgenomen ECTS-credits
 • Betalingsbewijs studiegeld
 • Uitschrijvingsbewijs
 • Studiecurriculum
 • DUO (enkel voor Nederlandse studenten)
 • Graduation certificate
 • Enrolment certificate
 • Duplicate student ID
 • Language of instruction certificate
 • Certificate of enrolled ECTS-credits
 • Proof of payment
 • Deregistration certificate
 • Study curriculum
 • STIB/MIVB school certificate
* onder meer nodig bij aanvraag voor werkloosheidsuitkering
Feedbackweek
Feedback na de examens van de tweede examenperiode van de eerste zittijd: Feedbackweek LW
Begeleidingsactiviteiten
De medewerkers van hetStudiebegeleidingscentrum (SBC)kunnen je helpen met je studiemethode en met vragen over je studievoortgang of heroriëntering. Voor contact met het SBC kan je een bericht sturen naar begeleiding@vub.ac.be.
Proclamatie eerste zittijd / Proclamation first session

De proclamatie voor de eerste zittijd van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte gaat door op vrijdag 3 juli in Aula QA om:

 • 15u voor Bachelor studenten en studenten uit de Voorbereidings- en Schakelprogramma's, en
 • 15u30 voor Master en Master na Master studenten.

Proclamation for the first session of the Faculty of Arts and Philosophy takes place on Friday, July 3rd in Aula QC at 15h30 for Master and Master after Master students.

Bachelorpaper & Masterproef | Master Thesis
De reglementen 2014-2015 voor Bachelorpaper en Masterproef kan je vinden bij Studenten > Reglementen.
Je kan je paper of Masterproef indienen tijdens de openingsuren van het vakgroepensecretariaat:
 • Voor de opleidingen FILO, HIST, SKAR en TALK: op de 5e verdieping van gebouw B, lokaal 404,
 • Voor de opleiding TTKA: op de 3e verdieping van Pleinlaan 5, lokaal 301.
Students in Linguistics/Multilingual Master Linguistics and Literary Studies can consult the regulations of the Master Thesis under Studenten > Reglementen.
You should hand in your Master thesis during the opening hours of the secretarial office of your department at the 5th floor of building C, room 403b.

Deadlines

 • 8 mei/May 2015
 • 22 juli/July 2015

©2004 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be