Attesten en getuigschriften / Attestations and certificates

Je kan volgende attesten en getuigschriften aanvragen via My.VUB

 • Afstudeergetuigschrift
 • Inschrijvingsgetuigschrift
 • Duplicaat studentenkaart
 • Attestering van onderwijstaal
 • Attestering van opgenomen ECTS-credits
 • Betalingsbewijs studiegeld
 • Uitschrijvingsbewijs
 • Studiecurriculum
 • DUO (enkel voor Nederlandse studenten) 

You can request following attestations or certificates via My.VUB

 • Graduation certificate
 • Enrolment certificate
 • Duplicate student ID
 • Language of instruction certificate
 • Certificate of enrolled ECTS-credits
 • Proof of payment
 • Deregistration certificate
 • Study curriculum
 • STIB/MIVB school certificate
Onthaaldag nieuwe LW studenten op 22 september: programma
Op maandag 22 september starten de colleges maar eerst verwelkomt de VUB je als nieuwe student om 8u30 in Auditorium QA. Omstreeks 9u45 begeleiden we je naar het lokaal waar de voorzitter van je opleiding je informatie en toelichtingen verschaft, eigen aan je opleiding:
 • FILO: lokaal D.2.09
 • HIST: lokaal E.0.04
 • SKAR: lokaal C.5.404
 • TALK: lokaal D.0.07
 • TTKA: lokaal QA
Om 13 uur gaat in Auditorium QA het algemeen facultair onthaal door met de Decaan, Prof. dr. G. Declercq.
Daarna wordt het lessenrooster gevolgd (zie lessenrooster).

Op dinsdag 23 september zijn volgende infosessies voorzien:

 • FILO: 13-15u, lokaal E.0.11
 • HIST: 13-14u, lokaal E.0.04
 • Minor HIST: 11-12u, lokaal D.0.08
 • SKAR: 13-14u, lokaal C.5.404
 • Minor SKAR: 14-15u, lokaal C.5.404
 • TALK:
  • 13u:00 Nederlands, lokaal D.3.04
  • 13u00: Italiaans, lokaal D.3.15
  • 13u30: Frans, lokaal D.3.04
  • 13u30: Duits, lokaal D.3.15
  • 14u00: Spaans, lokaal D.3.04
  • 14u00: Italiaans, lokaal D.3.15
  • 14u30: Engels, lokaal D.3.04
  • 14u30: Duits, lokaal D.3.15
 • TTKA: de colleges gaan door zoals ze vermeld worden op het lesrooster
Faculteit lanceert unieke Multilingual Master
Anderstalige studenten kunnen vanaf volgend jaar in de faculteit de 'Master of Arts in Linguistics and Literary Studies' voor het eerst volgen. Dit nieuwe programma leidt tot een Engelstalig diploma Taal- en Letterkunde. VUB is hiermee uniek in Vlaanderen en België.

Studenten kunnen uit zes talen (Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans) kiezen tussen de opties ‘twee talen’ of ‘één taal’. De doelgroep van de opleiding omvat zowel Nederlandstalige als anderstalige studenten met een bachelordiploma.

Studiebegeleiding / Study Guidance
Hoe zit dat met die buispunten? Je vindt het antwoord op my.vub.ac.be/deliberatie
Wist je dat de VUB jouw studievoortgang bewaakt? Lees er meer over op my.vub.ac.be/studievoortgang
Ken jij de stand van jouw leerkrediet? my.vub.ac.be/leerkrediet

What if you failed exams? Read more on my.vub.ac.be/deliberatie
Did you know the VUB monitors your study progress? Read more on my.vub.ac.be/studievoortgang
Do you know your study credit? my.vub.ac.be/en/faq/what-my-study-credit

Met vragen hierover kan je ook terecht bij de studietrajectbegeleiders, mevr. Janneke Van den Hoven en de heer Nick Stassens.

Hing je altijd aan de lippen van je docent? / Did your professor challenge you?
Hing je altijd aan de lippen van je docent? Of was de materie nogal droog? Kreeg je steeds op tijd feedback?
De VUB wil jouw mening horen! Vul de Onderwijs-e-valuatie hier in.
 
Was your professor able to challenge you? Or were the courses hard to digest? Did you always receive feedback in time?
The VUB wants to hear your opinion! Participate in the Course Evaluation Survey.

©2004 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be