Uitnodiging boekvoorstelling 'Stadia op de levensweg'
Uitnodiging boekvoorstelling 'Stadia op de levensweg' met dhr. H. Van Rompaey. Voor het programma klik hier.
Nieuwe Directeur Jubelparkmusea
Prof. dr. Eric Gubel is benoemd als directeur van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG). Meer informatie kan u hier lezen.
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
de Prijs voor Meesterschap 2014 aan prof. dr. Roland Willemyns, emeritus gewoon hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel

De Prijs voor Meesterschap, in 1920 ingesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, is een vijfjaarlijkse prijs die afwisselend wordt toegekend aan een historicus, een schrijver en een taal- of letterkundige voor in de loop van de tijd bewezen meesterschap. De toekenning geschiedt door het bestuur der Maatschappij op voordracht van  een van haar commissies. Dit keer de Commissie voor  taal- en letterkunde. Willemyns krijgt de prijs toegekend voor diens gehele wetenschappelijke oeuvre. De prijs bestaat uit een ‘gouden penning’.

Uit het rapport van de Commissie van voordracht:

‘De wetenschappelijke ontwikkeling van de neerlandistiek in binnen- en buitenland heeft Willemyns onmiskenbaar mee vorm gegeven tijdens de vier voorbije decennia. Vooral die extramurale invloed is opmerkelijk:  hij was een van de eersten die lokale taalkundige onderzoeksthema's echt internationaal op de kaart zette. Willemyns ging onmiskenbaar voorop in het breken met de vastgeroeste idee dat een neerlandicus of dialectoloog per definitie enkel voor een lokaal publiek werken kon (hoe evident dat voor een jonge taalkundige vandaag ook zijn mag).’ (…)

‘Willemyns’ aanzien bij vakgenoten en zijn sturende rol in het wetenschapsbedrijf bleven in beginsel uiteraard gestoeld op de onbetwiste kwaliteit van zijn wetenschappelijke output. Het publicatiedossier is met een 280-tal titels indrukwekkend, zowel wat nationale als internationale bijdragen betreft.  Dat laatste is - nogmaals - veelzeggend:  Willemyns publiceerde ver buiten de landsgrenzen (zowel in Europa als in de VS en Canada) en in meerdere talen (Engels, Duits, Frans) op een ogenblik dat dit in zijn disciplines allesbehalve vanzelfsprekend was (of verwacht werd).  Wars van bibliometrische dwang gebeurde dit bovendien in vooraanstaande vaktijdschriften en boekenreeksen.  Editors van belangrijke (inter)nationale naslagwerken over taalvariatie, taalcontact en taalgeschiedenis verzochten hem bovendien gedurende zijn hele loopbaan om de bijdragen over het Nederlands en/of het Nederlandse taalgebied te schrijven.’ (…)

‘Van dat academische werk verschenen (naast talloze populariserende lezingen) drie syntheses voor een ruimer publiek met Willemyns als (co-) auteur:  Het verhaal van een taal (met zes herdrukken nog steeds een van de grootste bestsellers in het genre), Het verhaal van het Vlaams en Het verhaal van het Nederlands. Deze werken werden en worden wijd verspreid gebruikt als handboek - tot en met zijn recentste Engelstalige Dutch: biography of a language (Oxford University Press).’

Namens de Commissie voor taal- en letterkunde tekenden dr. Ronny Boogaart, prof. dr. Wim Vandenbussche en prof. dr. Nicoline van der Sijs

Eerdere laureaten zijn Gerrit Kouwenaar, Ivo SchöfferW.P. Gerritsen, Hugo ClausE.H. Kossmann en C.C. de Bruin

Meer info !

Informatie Bachelor- en Masterpaper/Proclamatie

De informatiegidsen 2013-2014 voor Bachelorpaper en Masterproef zijn te raadplegen in de rubriek Reglementen.
U kan uw paper indienen tijdens de openingsuren van het faculteitssecretariaat (Contact).
Enkel voor de laatste dag van indienen zijn de openingsuren aangepast zoals hieronder aangegeven:

Deadline Bachelorpaper/Masterproef

  • 1ste zittijd 2de examenperiode: op vrijdag 09 mei 2014 is het faculteitssecretariaat open van 9 tot 12u en van 14 tot 16u (C.5.403b)
  • 2de zittijd: op woensdag 23 juli 2014 is het faculteitssecretariaat open van 9 tot 12u en van 14 tot 16u (C.5.403b)
Examenrooster Juni 2014

Belangrijk bericht aan de studenten

Artikel 104 (tijdstip examens)

§2. Uitgezonderd voor reflexstudenten, mag buiten de in artikel 5§1 vermelde periodes geen enkel examen/tentamen worden afgenomen. Indien er tijdens de examenperiode een wettelijke feestdag plaatsvindt, dan vangt de desbetreffende examenperiode reeds aan op de zaterdag van de voorafgaande blokweek.

De examenperiode start op zaterdag 7 juni 2014 tot en met zaterdag 28 juni 2014. Maandag 9 juni 2014 is een wettelijke feestdag.©2004 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be