Examenroosters

Overzicht van schriftelijke examens | Overview written exams

Overzicht van schriftelijke/mondelinge examens TTKA | Overview written/oral exams TTKA

Registratie voor mondelinge examens | Registration for oral exams

Voor mondelinge examens registreer je je via Pointcarré van 20 juli tot en met 5 augustus. | For oral exams you should register yourself via Pointcarré from July 20th until August 5th (included).
Incoming Erasmus students should register for their oral exams via Pointcarré from July 20th until August 5th (included).

Bij vragen | if you have questions: faclw@vub.ac.be

Formulier Verplaatsing examen wegens overmacht | Request form for Rescheduling of exams due to force majeure

Facultaire ombudsman | Facultary ombudsperson: Prof. dr. G. Vanthemsche

Openingstijden tijdens examenweken | Opening times during examination weeks

Het faculteitssecretariaat | The secretarial office of the Faculty
  • 08:45-16:15
Het vakgroepensecretariaat | The secretarial office of the Departments
  • FILO, HIST, SKAR en TALK: 08:45-16:15 behalve 's maandags: open vanaf 09:00 | exept Mondays: open as of 09:00.
  • TTKA: 08:00-15:45.

Examenresultaten zichtbaar in SelfService tijdens de examens 

De VUB zal tijdens deze examenperiode de examenresultaten in de SelfService niet langer afsluiten. Hierdoor zal je mogelijk al examenresultaten zien tijdens de examens. Let wel: examenresultaten zijn pas definitief als ze officieel geproclameerd zijn.
 
Tijdens vorige examenperiodes was het wachten op de examenresultaten tot na de deliberatie. Na grondig intern 'pro en contra' debat besliste de universiteit om hiervan af te stappen. Je volledige studieprogramma blijft dus zichtbaar tijdens de examens en mogelijk zal je nog 'nieuwe resultaten' zien verschijnen.
 
Geen enkel examenresultaat is officieel voor de deliberatie
 
Aan deze nieuwe actie zit een belangrijke disclaimer vast: resultaten zijn pas officieel nadat een examencommissie ze bekrachtigd heeft tijdens de deliberatie. Voorzichtigheid is dus geboden. Er plakt ook geen enkele termijn op de publicatie van de resultaten en het is ook geen afdwingbaar recht. De publicatie hangt volledig af van de invoer door de titularis en het doorboeken ervan door de faculteit.


©2004 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be