Examenroosters

Overzicht van schriftelijke examens

Overzicht van mondelinge examens

Als student uit het eerste jaar van het modeltraject geslaagd met toegestane onvoldoendes kan je nog voorkomen op de lijst van de examens. Ben je effectief geslaagd voor het gehele eerste jaar van het modeltraject, hou met deze examens dan geen rekening maar meld het ajb via faclw@vub.ac.be.
Selecteer je opleiding:

Legende: als de tekst in het

  • Rood staat dan is het examen schriftelijk
  • Groen staat dan is het examen mondeling
  • Blauw staat dan is er zowel een (m)ondeling als een (s)chriftelijk examen
  • Zwart staat dan is er nog geen examendatum. Contacteer daarvoor faculteitsecretariaal LW of het secretariaat van de faculteit waaraan het studiedeel verbonden is.

Ben je ingeschreven onder akkoord andere instelling of interuniversitair akkoord of ben je uitgaande Erasmus student LW? Contacteer dan het faculteitsecretariaat voor je examenrooster.
Incoming Erasmus students should contact the secretarial office of the faculty for their exam schedule.

Ben je ingeschreven onder creditcontract? Contacteer dan de titularis(sen) van je opleidingsonderdelen voor mondelinge examens.

Bij vragen e-mail ajb faclw@vub.ac.be

Verplaatsing examen wegens overmacht

Facultaire ombudsman: Prof. dr. G. Vanthemsche


©2004 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be