Reglementen | Regulations

Aanvullend Facultair Onderwijs- en Examenreglement | Teaching and Examination Regulations

Reglement Bachelorpaper

Voor studenten ingeschreven in het laatste bachelortraject

Reglement Masterproef | Regulations Masterproof

Voor studenten ingeschreven in het (master na) masterprogramma
For students registered in the (master after) masterprogramme

Procedures Internationalisering | Procedures Internationalization


©2004 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be