Vrije Universiteit Brussel

 

Milieu en duurzame ontwikkeling aan de Vrije Universiteit Brussel

Als volwaardige, kwaliteitsvolle, maatschappelijk geŽngageerde en internationaal georiŽnteerde universiteit streeft de Vrije Universiteit Brussel ernaar om in al haar activiteiten rekening te houden met de duurzame ontwikkeling van de instelling. Dit betekent dat er bij al haar beslissingen rekening wordt gehouden met de consequenties op korte en lange termijn, op lokaal en globaal niveau, vanuit een visie en strategie voor een duurzame toekomst.

Duurzame ontwikkeling aan de Vrije Universiteit Brussel groeit vanuit haar humanistische waarden, kritisch denken, openheid en verdraagzaamheid en veronderstelt een sterke integratie met de kernprioriteiten van de universiteit als kennisinstelling: onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Vanuit haar specifieke eigen(zinnige) positie binnen het Hoger Onderwijs wil de Vrije Universiteit Brussel meewerken aan het realiseren van lange termijn ecologische, sociale en economische oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. (uit Visie voor Duurzame Ontwikkeling van de Vrije Universiteit Brussel)

De Vrije Universiteit Brussel roept al haar medewerkers en studenten op om samen te bouwen aan een universiteit die duurzame ontwikkeling nastreeft en in de praktijk brengt.

 

In de kijker

Instructies voor de opslag van gevaarlijke producten en de afvoer van gevaarlijk afval

Klik HIER voor de instructies m.b.t. de opslag van gevaarlijke producten in het laboratorium en informatie over de wijze waarop aan de Vrije Universiteit Brussel gevaarlijk afval wordt ingezameld. ALLE gevaarlijk of bijzonder afval wordt door een erkende ophaler van gevaarlijk afval opgehaald in alle laboratoria en werkplaatsen van de universiteit. Het is niet toegelaten om gevaarlijk en bijzonder afval mee te geven met het restafval of af te voeren via de gootsteen. Voor alle praktische vragen en afspraken, neem contact op met de milieudienst (milieu@vub.ac.be).

PMD sorteren we aan de universiteit, net als thuis

Op beide campussen van de Vrije Universiteit Brussel wordt PMD-afval, naast papierafval en een 40-tal andere specifieke afvalstromen, gescheiden ingezameld.

Hieronder vindt u de sorteerwijzers:

sorteerwijzer PMD (KLIK HIER)

sorteerwijzer papier/karton (KLIK HIER)

sorteerwijzer glas (KLIK HIER)

Mail uw vragen naar milieu@vub.ac.be

 

De duurzaamheidsvisie van de Vrije Universiteit Brussel

De Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit Brussel keurde op 15 maart 2011 de duurzaamheidsvisie en de daaraan gekoppelde strategische doelstellingen goed. Een Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling volgt de implementatie van deze visie op. Leden van de universitaire gemeenschap (studenten en personeel) worden uitgenodigd om suggesties te doen voor duurzaamheidsinitiatieven of om te melden welke initiatieven ze vandaag reeds nemen. De Stuurgroep zal alle duurzaamheidsinitiatieven aan de Vrije Universiteit Brussel inventariseren en opvolgen. KLIK HIER voor de duurzaamheidsvisie. KLIK HIER voor de strategische duurzaamheidsdoelstellingen. Al uw reacties: mail naar milieu@vub.ac.be

 

Milieuzorg ? Ik doe mee !

Alle personeelsleden en studenten kunnen bijdragen tot een meer milieuvriendelijke universiteit, ongeacht hun functie, takenpakket of studierichting. Hier vind je heel wat tips hoe je kan deelnemen.


 

©2004 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be