Vrije Universiteit Brussel

 

Milieu en duurzame ontwikkeling aan de Vrije Universiteit Brussel

Als volwaardige, kwaliteitsvolle, maatschappelijk geëngageerde en internationaal georiënteerde universiteit streeft de Vrije Universiteit Brussel ernaar om in al haar activiteiten rekening te houden met de duurzame ontwikkeling van de instelling. Dit betekent dat er bij al haar beslissingen rekening wordt gehouden met de consequenties op korte en lange termijn, op lokaal en globaal niveau, vanuit een visie en strategie voor een duurzame toekomst.

Duurzame ontwikkeling aan de Vrije Universiteit Brussel groeit vanuit haar humanistische waarden, kritisch denken, openheid en verdraagzaamheid en veronderstelt een sterke integratie met de kernprioriteiten van de universiteit als kennisinstelling: onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Vanuit haar specifieke eigen(zinnige) positie binnen het Hoger Onderwijs wil de Vrije Universiteit Brussel meewerken aan het realiseren van lange termijn ecologische, sociale en economische oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. (uit Visie voor Duurzame Ontwikkeling van de Vrije Universiteit Brussel, goedgekeurd door Raad van Bestuur van 15 maart 2011)

De Vrije Universiteit Brussel roept al haar medewerkers en studenten op om samen te bouwen aan een universiteit die duurzame ontwikkeling nastreeft en in de praktijk brengt.

 

 

Nieuws

Dienst Preventie en Milieu

17 juni 2013

De dienst preventie en de dienst milieucoördinatie worden sinds enige tijd omgevormd tot een enkele dienst preventie en milieu. Het doel is om de activiteiten van de diensten beter op elkaar af te stemmen zodat een optimaal preventie-, welzijns- en milieubeleid kan worden gevoerd. De komende maanden wordt het welzijnsbeleid onder de loep genomen en waar nodig bijgestuurd.

Onze collega Guy De Backer die zich jarenlang heeft ingezet als preventieadviseur is sinds 1 april 2013 met pensioen en Benjamin Van Opstal heeft de universiteit verlaten. De Vrije Universiteit Brussel zal daarom binnenkort twee nieuwe preventieadviseurs aanwerven. De reorganisatie van de dienst verloopt onder leiding van Dimitri Devuyst (milieucoördinator en adjunct-preventieadviseur).

De huidige taakverdeling binnen de nieuwe dienst preventie en milieu ziet eruit als volgt:

Dimitri Devuyst: beheer van de dienst, milieuvergunningen, evaluatie en herziening veiligheids- en gezondheidsbeleid, preventie

Guy De Backer: preventieadviseur (20% tot september 2013)

Rebecca Lefevere: milieuzorg, duurzame ontwikkeling, mobiliteit

Walter Kempenaers: bioveiligheid

Serge Gillot: organisatie inzameling gevaarlijk afval, secretariaat milieuaspecten

Sonja D’Haese: secretariaat preventieaspecten

De medewerkers van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Attentia blijven zich verder inzetten voor de arbeidsgeneeskunde (Ann Claes, Geert Seynaeve en Annick Thomas) en de psychosociale aspecten (Evelien Buseyne).

De dienst preventie en milieu zelf kan u bereiken: a) voor preventieaspecten op preventie@vub.ac.be, 02/629.20.29 en b) voor milieuaspecten op milieu@vub.ac.be, 02/629.39.97.

U kan ook terecht bij de leden van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk met al uw vragen en opmerkingen rond preventie en milieu.

Bezoek de website van de dienst Preventie op www.vub.ac.be/preventie. De website van preventie en milieu zullen op termijn ook worden hervormd en geïntegreerd.

 

Duurzaamheidsrapport 2012 online

17 juni 2013

Het duurzaamheidsrapport 2012 is nu online beschikbaar. Klik HIER voor een exemplaar van het document.

 

Carpoolen naar de campus mét terugkeergarantie

5 maart 2013

Een pendelgenoot zoeken om samen naar het werk/de campus te rijden, brengt heel wat op. Een kilometer met de wagen kost al gauw € 0,34. Als je op 25 km van je werk woont, dan leg je op jaarbasis ongeveer 11.000 km af. Veel collega’s pendelen met het openbaar vervoer maar er zijn nog een duizendtal potentiële carpoolers bij de collega’s en studenten. Uit de zone rond Brussel tot Aalst, Mechelen en Leuven pendelen nog veel collega’s alleen met de wagen.

De universiteit heeft een eigen databank, www.carpool.be/vub, waar we graag die mensen in verzamelen. Stel dat de chauffeur ziek wordt, overwerkt, weggeroepen wordt, dan kun je drie keer per jaar beroep doen op de terugkeergarantie. Dit houdt in dat je terugrit (met het openbaar vervoer, evt. aangevuld met taxi voor de laatste km’s) wordt vergoed.

Meer informatie of hulp bij het aanmaken van je carpoolfiche? Raadpleeg de carpoolafspraken, erewoordverklaring en formulieren voor tussenkomst via de intranetpagina’s van de personeelsdienst> woon-werkverkeer: tussenkomst. Mailen kan naar mobiliteitscoordinator@vub.ac.be of bel 02/629 14 76.

 

Instructies voor de opslag van gevaarlijke producten en de afvoer van gevaarlijk afval

4 december 2012

Klik HIER voor de instructies m.b.t. de opslag van gevaarlijke producten in het laboratorium en informatie over de wijze waarop aan de Vrije Universiteit Brussel gevaarlijk afval wordt ingezameld. ALLE gevaarlijk of bijzonder afval wordt door een erkende ophaler van gevaarlijk afval opgehaald in alle laboratoria en werkplaatsen van de universiteit. Het is niet toegelaten om gevaarlijk en bijzonder afval mee te geven met het restafval of af te voeren via de gootsteen. Voor alle praktische vragen en afspraken, neem contact op met de milieudienst (milieu@vub.ac.be).

 

Groenten en/of fruitpakketten op studentenmaat aan 6 euro/week

Wat? Vanaf 23/04 levert Den Diepen Boomgaard (een bioboerderij uit Grimbergen, www.diepenboomgaard.be) wekelijks dagverse groenten-, fruit- of mixpakketten op de campus, op maandagnamiddag. Een groenten- of fruitpakket bevat voldoende groenten en fruit om de week op kot door te komen (4 à 5 soorten), een mixpakket is samengesteld voor studenten die niet elke dag zelf koken en bestaat uit een paar soorten groenten en fruit. Alle producten zijn biologisch geteeld, uitheems fruit draagt een Fair Trade label.

Praktisch? Je bestelt je pakket telkens een week op voorhand. De pakketten worden maandag vers geleverd op campus Etterbeek, zodra de levering er is, ontvang je een email. Je loopt gewoon even langs om je pakket op te pikken.

Geïnteresseerd? MEER INFO VIND JE HIER

 

Inzameling lege pennen, kurken en GSM's

Het EcoTeam verzamelt kurken en schrijfwaren via verzamelboxen op de campussen. De kurken worden door De Vlaspit (link: www.devlaspit.be), een sociaal tewerkstellingsproject, gerecycleerd tot isolatiemateriaal. De opbrengst hiervan gaat naar hun werking. De opbrengst van de schrijfwaren (2 ct/schrijfstok) gaat integraal naar de Jane Goodall Foundation en haar Roots and Shoots (link: www.janegoodall.be) programma, ook actief op de Vrije Universiteit Brussel.

Wat komt in aanmerking? Alle echte kurk (dus niet de plastic), schrijfwaren omvat alles wat plastic bevat, dus plastic pennen, markers, stiften, correctiestiften… Ook mobiele telefoons worden ingezameld voor het Roots and Shootsproject, deze kan je bezorgen op de Dienst Milieucoördinatie, via interne post naar MICO, M008.

Waar staan de boxen? De boxen zijn duidelijke herkenbaar en vind je terug in het CSB, de studentenresto's, de bibliotheek in Jette en Etterbeek, bij Crazy Copy en het Infopunt voor studenten.

Wens je ook zo'n doos op je dienst/onderzoeksgroep/kot? Het opschrift is hier te downloaden, er rest je alleen nog het printen, knippen en plakken. Volle dozen kunnen via de binnenpost bezorgd worden op de Dienst Milieucoördinatie (M008).

Nederlandstalig opschrift voor inzameldozen

Engelstalig opschrift voor inzameldozen

 

Duurzaamheid in de praktijk: de universiteit sorteert PMD!

Op beide campussen van de Vrije Universiteit Brussel wordt PMD-afval, naast papierafval en een 40-tal andere specifieke afvalstromen, gescheiden ingezameld.

Hieronder vindt u de sorteerwijzers:

sorteerwijzer PMD (KLIK HIER)

sorteerwijzer papier/karton (KLIK HIER)

sorteerwijzer glas (KLIK HIER)

Mail uw vragen naar milieu@vub.ac.be

 

Vrije Universiteit Brussel heeft visie op duurzame ontwikkeling

De Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit Brussel keurde op 15 maart 2011 de duurzaamheidsvisie en de daaraan gekoppelde strategische doelstellingen goed. Een Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling volgt de implementatie van deze visie op. Leden van de universitaire gemeenschap (studenten en personeel) worden uitgenodigd om suggesties te doen voor duurzaamheidsinitiatieven of om te melden welke initiatieven ze vandaag reeds nemen. De Stuurgroep zal alle duurzaamheidsinitiatieven aan de Vrije Universiteit Brussel inventariseren en opvolgen. KLIK HIER voor de duurzaamheidsvisie. KLIK HIER voor de strategische duurzaamheidsdoelstellingen. Al uw reacties: mail naar milieu@vub.ac.be

 

Milieuzorg ? Ik doe mee !

Alle personeelsleden en studenten kunnen bijdragen tot een meer milieuvriendelijke universiteit, ongeacht hun functie, takenpakket of studierichting. Hier vind je heel wat tips hoe je kan deelnemen.


 

©2004 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be