Vrije Universiteit Brussel

 

Goede laboratoriumpraktijk - milieutips

 

Volg strikt de bioveiligheidsvoorschriften!

De laboratoria die werken met genetisch gemodificeerde organismen of pathogene organismen zijn gehouden aan specifieke en strenge voorschriften. Voor elke activiteit waarbij genetisch gemodificeerde- of pathogene organismen komen kijken is er een goedkeuring nodig van de overheid, die wordt verleend op basis van een bioveiligheidsdossier. De inperkingsmaatregelen die door de overheid worden oplegd in de toegekende vergunningen dienen strikt te worden nageleefd.

De bioveiligheidsverantwoordelijke van de Vrije Universiteit Brussel ondersteunt alle laboratoria in het veilig werken met genetisch gemodificeerde of pathogene organismen. Je kan bij hem terecht met al je vragen rond de bioveiligheidsproblematiek en voor hulp bij het opmaken van je bioveiligheidsdossier. Contacteer de bioveiligheidsverantwoordelijke.

Meer informatie over bioveiligheid vind je HIER

 

Exploitatievoorwaarden? Volg ze op!

De overheid verleent milieuvergunningen aan de Vrije Universiteit Brussel voor al haar activiteiten. In deze vergunningen worden exploitatievoorwaarden opgelegd. Deze voorwaarden moeten ervoor zorgen dat alle werkzaamheden plaatsvinden zonder milieuhinder of gevaar voor de werknemers en omwonenden. De exploitatievoorwaarden dienen strikt te worden opgevolgd door de gebruikers. Neem contact op met de milieucoördinator als je vragen hebt rond de exploitatievoorwaarden.

 

Goede laboratoriumpraktijk? Ook voor jouw laboratorium!

De "goede laboratoriumpraktijk" voor het werken met gevaarlijke producten en gevaarlijk afval omvat onder meer volgende raadgevingen:

 • zorg voor de nodige training voor de personeelsleden en studenten die werken met gevaarlijke producten en bezorg hen steeds de meest recente informatie over de gevaarlijke producten waarmee ze werken;


 • voorzie alle nodige materiaal zodat personeel en studenten veilig kunnen werken;


 • zorg ervoor dat het laboratorium steeds proper en ordelijk is;


 • voorzie in het laboratorium "spill kits" voor het opruimen van gelekte gevaarlijke producten;


 • plan de afvoer van gevaarlijk afval als onderdeel van alle experimentele protocols;


 • dateer de verpakking van alle nieuw binnengekomen producten, zodat de inhoud van de oudste verpakkingen als eerste kan worden opgebruikt;


 • voorkom dat overschotten van gevaarlijke producten moeten worden opgeslagen, dit kan onder meer door per keer slechts kleine hoeveelheden te bestellen;


 • maak een inventaris van alle gevaarlijke producten met een overzicht van waar ze zich bevinden en bewaar ze op de voorziene plaatsen;


 • zorg ervoor dat alle verpakkingen van chemicaliën voorzien zijn van een etiket die de inhoud correct identificeert aan de hand van de juiste wetenschappelijke naam;


 • vermeng nooit gevaarlijke afvalstoffen onder niet-gevaarlijke afvalstoffen. Hierdoor wordt de volledige niet-gevaarlijke afvalstroom vervuild en moet deze in zijn geheel als gevaarlijk afval worden beschouwd en dus aan veel duurdere tarieven worden afgevoerd;


 • ga na, bij het beëindigen van een onderzoeksproject, of alle chemicaliën duidelijk identificeerbaar zijn en laat deze die niet meer zullen gebruikt worden op de correcte wijze afvoeren.

©2004 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be