Vrije Universiteit Brussel


Biografie Prof. Dr. Kristel Beyens

Loopbaan


Kristel Beyens is sinds 1989 verbonden aan de vakgroep criminologie, eerst als onderzoeker en vanaf 1999 als professor. Ze start haar criminologische onderzoeksloopbaan in een onderzoek naar de overbevolking in de gevangenissen, dat in 1993 gepubliceerd wordt onder de titel ‘Barstende Muren’. Vanaf dan zal ze zich verder bezighouden met criminologisch – sociologisch onderzoek van de penale instituties en hun actoren, waarbij ze zich specifiek richt op de selectieve werking van de penaliteit. In 1998 verdedigt ze haar doctoraatsstudie over de rechter en het rechtspreken en in 2000 wordt deze studie gepubliceerd als ‘Straffen als sociale praktijk’ in de criminologische reeks van de VUBPress. Sinds enkele jaren richt haar onderzoek zich specifiek op het straffen in de gemeenschap (samen met Dan Kaminski, UCL). Ze is lid van doctoraatscommissies van verschillende universiteiten en (co-)promotor van doctoraten. Ze zetelt eveneens als wetenschappelijk expert in begeleidingscomités van onderzoeken. Tussen 2004 en 2006 is ze academisch coördinator van het post-academische programma ‘Veiligheid als maatschappelijk gegeven’.
Kristel Beyens wordt regelmatig geconsulteerd door de media over penitentiaire en bestraffingsthema’s. Ze was lange tijd lid en later hoofdredacteur van het tijdschrift Fatik en nog steeds redactielid van de deelredactie Penologie en Victimologie van het tijdschrift Panopticon en van het internationale tijdschrift Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique. Als redactielid van het tijdschrift Orde van de Dag stelt ze themanummers samen. Ze organiseert regelmatig wetenschappelijke studiedagen en neemt deel als spreker aan internationale conferenties. Ze is voorzitter van de Europese Working group on Community Sanctions. Kristel Beyens is sinds 2007 voorzitter van de opleidingsraad criminologie.


Opleiding


Licentiaat in de sociologie, juni 1985, VUB, grote onderscheiding
Licentiaat in de criminologische wetenschappen, juni 1992, VUB, grote onderscheiding
Doctor in de Criminologie, 11 juni 1998, VUB.


Onderzoek


Als (co) - promotor :


2006 – 2007 : Onderzoek naar de uitvoering van de werk- en leerstraffen in België.
Promotors : Prof. Dr. K. BEYENS, Prof. Dr. D. KAMNISKI (UCL)
Financiering : POD Wetenschapsbeleid2005 – 2006 : De evaluatie van de reglementering, van de besluitvorming en van het verloop van het elektronisch toezicht
Promotors : Prof. K. BEYENS, Prof. Dr. D. KAMINSKI (UCL)
Financiering : Minster van Justitie2005 – 2009 : Legitimate criminal justice in times of insecurity. A Belgian and comparative European perspective
Promotors : Prof. Dr. S. SNACKEN (spokesperson), Prof. Dr. S. GUTWIRTH, Prof. Dr. K. BEYENS, Prof. Dr. P. DE HERT
Financiering : Onderzoeksraad VUB (Geconcerteerde Onderzoeksactie)2005 – 2009 :Rechtspreken in een veranderende penale en maatschappelijke context
Promotor : Prof. Dr. K BEYENS
Financiering : Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek2003 – 2004 : Grenzen aan de solidariteit: De conceptualisering van solidariteit in een aantal beleidsdomeinen
Promotors: Prof. Dr. J. BLOMMAERT (hoofdpromotor) (UGent), Prof. Dr. K. BEYENS (VUB), Prof. Dr. H. MEERT (KUL)
Financiering: Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid2002 – 2003 : Interculturele communicatie in rechtbanken
Promotors : Prof. Dr. M. MEEUWIS (hoofdpromotor), Vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen, (UG), Prof. Dr. K. BEYENS, Vakgroep Criminologie, VUB), Prof. Dr. J. BLOMMAERT, Vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen (UG), Prof. Dr. J. VERSCHUEREN, IPrA Research Center, Departement Taal- en Letterkunde, (UA)
Financiering : Ministerie van Justitie, via de Liga voor Mensenrechten2003 - : Electronically monitored punishment : a critical perspective.
International co-operation with Ralph Bas (International Center for Electronic Monitoring), Dan Kaminski (ULC) and Mike Nellis (Birmingham University)


Als pre- en postdoctoraal onderzoeker :


2000 – 2004 : Contemporary Punishment,
Promotors : Prof. Dr. S. SNACKEN, Prof. Dr. ELIAERTS, Prof. Dr. S. GUTWIRTH.
Opdrachtgever : Onderzoeksraad VUB (Geconcerteerde Onderzoeks Actie)


1998 : Publieke verdediging van doctoraatsproefschrift Straffen als sociale praktijk. Een penologisch onderzoek naar straftoemeting”.
Promotor : Prof. Dr. S. SNACKEN


1997 – 1999 : Bouwstenen voor een geïntegreerde criminele politiek
Promotors: Prof. Dr. S. SNACKEN, C. ELIAERTS, A. DE NAUW
Opdrachtgever : DWTC


1993 – 1996 : Visies van publiek en penale actoren op bestraffing
Promotor: Prof. Dr. S. SNACKEN
Opdrachtgever : Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek


1991 – 1992 : Elektronisch toezicht en privatisering
Promotors: Prof. Dr. S. SNACKEN & Prof. Dr. C. ELIAERTS
Opdrachtgever : Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek


1989 – 1990 : Overbevolking in de gevangenissen
Promotors: Prof. Dr. S. SNACKEN & Prof. Dr. C. ELIAERTS
Opdrachtgever : Ministerie van Justitie)


Onderwijs


2007 - : Studie van de straf en de strafrechtsbedeling (samen met S. Snacken en S. Decoene)
2006 - : Penologie en Penitentiair Recht
2002 : Voorzitter stagecommissie
1999 - : Methoden van Criminologisch Onderzoek, Deel II.
1999 - : Criminologische Sociologie
1998 - 2006 : Methoden van Criminologisch Onderzoek, Deel I


 


Publicaties


Overzicht publicaties Kristel Beyens


©2015 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be