Vrije Universiteit Brussel


Biografie Prof. Dr. Jenneke Christiaens

Loopbaan


Jenneke Christiaens is voltijds (hoofd)docent verbonden aan de vakgroep Criminologie.


Zij begon haar academische loopbaan (in 1988) als interimair assistent verbonden aan de faculteit Psychologie en Opvoedkunde van de VUB. Zij heeft daarop diverse ander functies uitgeoefend, waaronder als ATP-lid verbonden aan de Dienst onderwijszaken van de VUB en als secretaresse van de onderzoeksgroep Artificiële Intelligentie (ARTI) van de VUB.


In 1993 werkte zij als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Criminologie en aan de vakgroep Geschiedenis in het kader van haar doctoraal onderzoek. In 1998 verdedigde ze haar proefschrift en werd ze ook aangesteld als deeltijds docent en post-doc onderzoeker bij de vakgroep Criminologie. Zij werkte ook aan de UGent als deeltijds docent verbonden aan de vakgroep strafrecht en criminologie. SInds 2008 is zij voltijds verbonden aan de VUB.


Opleiding


Jenneke Christiaens is van opleiding licentiaat in de opvoedkundige wetenschappen- optie orthopedagogiek (1987) en licentiaat in de Criminologische Wetenschappen (1993). Zij beschikt ook over het diploma van Geaggregeerde voor het Hoger Secundair Onderwijs voor psychologische en opvoedkundige wetenschappen, VUB, 1988. Zij behaalde ook aan de VUB een Bijzondere Licentie in de Technologie – optie wetenschapsontwikkeling in 1992.


Zij behaalde het diploma van Doctor in de Criminologische Wetenschappen in juni 1998, met een proefschrift getiteld: De geboorte van de jeugddelinquent. België 1830-1930.
Zij volgde ook de opleiding Fotografie (Hogere Graad) aan het Rhok, de Academie voor Beeldende Kunsten in Etterbeek.


Onderwijs


Jenneke Christiaens doceert aan de VUB de vakken Bronnen van de criminologie en Inleiding tot de criminologie en de strafrechtsbedeling in het eerste Bachelorjaar. Zij is ook verantwoordelijk voor het masterprofiel Jeugdcriminologie in samenwerking met Prof. E. Dumortier. Zij begeleidt voornamelijk meesterproeven m.b.t. het jeugdcriminologische domein.


Onderzoek


Jenneke Christiaens voert en begeleidt onderzoek op het historisch criminologische en het jeugdcriminologische domein. Centraal hierin staat veelal de figuur van de jongere (jeugddelinquent) in relatie tot de maatschappelijke reactie en in het bijzonder de jeugd(straf)rechtsbedeling: zoals ernstige jeugddelinquentie en de praktijk van de uithandengeving, de ontwikkeling van de alternatieve sanctionering in België, geplaatste jongeren en recidive, jongeren en geweld, enz... Belangrijk is de samenwerking met collega’s van de ULB. Recente wordt er binnen deze samenwerking onderzoek opgezet naar de evolutie van jeugddelinquent gedrag sinds 1980. Een nieuwe piste van onderzoek betreft de etnografische studie van het jeugdrechtbank gebeuren met een bijzonder aandacht voor de communicatie tussen jeugdrechter en minderjarige.
Vanuit dit onderzoek participeert Jenneke Christiaens aan zowel internationale als Europese netwerken. Zo neemt zij deel aan het CRIMPREV netwerk in het bijzonder inzake het luik “criminalisering van jongeren” (WP3) (http://www.crimprev.eu/gern/index.php?id=4).


Publicaties en onderzoek


Overzicht publicaties Jenneke Christiaens


©2015 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be