WEBSITES BIJ HET HOOFDSTUK VAN P. SCHOLLIERS, “MATERIEEL ERFGOED:  GEBOUWEN,  (WERK)TUIGEN  EN  VOORWERPEN”, IN: P. VAN DEN EECKHOUT & G. VANTHEMSCHE (EDS), BRONNEN VOOR DE STUDIE VAN HET HEDENDAAGSE BELGIŤ, BRUSSEL, 2009, p. 499 - 528.

[deze webpagina’s volgen de structuur van dit hoofdstuk en dienen te worden gebruikt samen met dit artikel]

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1. BIBLIOGRAFIE

 

1.1. Internationaal

 

Berlo (j.c.). Theories and things: an introductory bibliography for material culture studies (juli 2007), < www.rochester.edu/College/humanities/projects/thing/MaterialCulture_Bib.pdf >.

 

Ontsluiting van websites van erfgoedorganisaties: Inventory of Heritage Organisations in Europe, <www.heritage-organisations.eu>.

TICCIH, <www.mnactec.cat/ticcih>, rubriek “Countries”,

 

ICOMOS  Bibliographic Database, <http://databases.unesco.org/icomos>.

 

Europeana. Connecting cultural heritage, <http://dev.europeana.eu/home.php>.

          

Beleid ten aanzien van roerend en onroerend erfgoed in Europa: Raad van Europa, National Heritage Policies, <http://european-heritage.coe.int/sdx/herein/national_heritage/select_country.xsp>.

 

Internationale tijdschriften met aandacht voor de studie van 19e en 20e- eeuwse voorwerpen en gebouwen:

<muse.jhu.edu/journals/index.html>, <www.vub.ac.be/SGES/ia/journals.html> en <www.faronet.be/tijdschrift>.

Internationale tijdschriften:

Industrial Archaeology Review. Oxford, 1976- (opvolger van Industrial Archaeology, Londen, 1964-1976), < www.industrial-archaeology.org.uk/aiareview.htm>.

.

Technology and Culture. Chicago, 1958- , < http://etc.technologyandculture.net>.

.

TICCIH – Bulletin, Ironbrigde 1988–1997 en Barcelona, 1998- ,  <www.mnactec.cat/ticcih/publications.php>).

.

L'archéologie industrielle en France. Parijs, 1976- ,<www.cilac.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=14&Itemid=78>.

.

IA, The Journal of the Society of Industrial Archaeology, Houghton (MI), 1975-  ,<www.sia-web.org/iajournal/siaia.html>.

.

International Journal of Heritage Studies, Londen, 1994 -   , <www.informaworld.com/smpp/title~content=t713685629~db=all>.

.

Journal of Consumer Culture, Londen, 1991-  , <http://joc.sagepub.com>.

.

The Journal of Design History. Oxford, 1988-  , <http://jdh.oxfordjournals.org>.

.

The Journal of Material Culture. Londen, 1996-  , <http://mcu.sagepub.com>.

.

Home Culture, Oxford, 2003-  ,<www.bergpublishers.com/BergJournals/HomeCultures/tabid/3203/Default.aspx>.

.

World Heritage Review – Patrimoine Mondial – Patrimonio Mundial (Unesco), Oxford, 1996 - ,<http://publishing.unesco.org/periodicals.aspx>.

.

Zeitschrift für Industrie-Kultur. Essen, 1995-  , <www.industrie-kultur.de>.

 

1.2. BelgiĎ

 

1.2.1. Online catalogi

 

Faro. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, <www.faronet.be>; de bibliotheekcatalogus staat online (<www.faronet.be/bibliotheek-0>).

 

Onroerend erfgoed, <www.onroerenderfgoed.be>.

Vlaams instituut voor het onroerend erfgoed, <www.vioe.be>, met online bibliotheek, <http://bib.vioe.be>.

 

Erfgoedsite, <www.erfgoedsite.be>.

Institut du patrimoine wallon, <www.institutdupatrimoine.be>; plus online catalogus <www.institutdupatrimoine.be/code/fr/cid_cata.asp> (registratie is nodig).

 

“Bibliotheek” op site van de musea van Wallonie <www.lesmuseesenwallonie.be/html/infrastructure.php>.

 

Koninklijke Musea voor schone kunsten van BelgiĎ – Musées royaux des beaux-arts de Belgique, <www.fine-arts-museum.be/site/Nl/frames/F_biblio.html>;

 

Musée et bibliothŹque de la gourmandise (Hermalle), <www.gastronomica.be/cataloguebiblio/s.html>;

 

Museum voor industriĎle archeologie en textiel (Gent), via de gemeenschappelijke catalogus Gentse wetenschappelijke bibliotheken, <www.cageweb.be> (“MIAT” selecteren).

 

Brusselse Directie van monumenten en landschappen,<www.monument.irisnet.be/nl/sensibi/centre.htm>; eigen publicaties via

 <www.monument.irisnet.be/nl/sensibi/publication.htm>.

 

1.2.2. Retrospectieve en lopende bibliografieĎn

 

 Bibliografie industriĎle archeologie & industrieel erfgoed -- Bibliographie de l'archéologie industrielle & du patrimoine industriel (stopt in 2005), <www.vub.ac.be/SGES/ia/interactivebiblio.html>.

 

Bibliografie industriĎle archeologie en industrieel erfgoed in BelgiĎ, <www.viat.be>.

 

Onderzoeksbalans onroerend erfgoed Vlaanderen, <www.onderzoeksbalans.be>.

 

Volkskunde, <www.volkskunde.be>, geeft titels van eigen artikelen.

Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en KunstgeschiedenisRevue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, <www.acad.be/content/acad/site/911>.

 

Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis - Revue belge de philologie et d’histoire (afzonderlijk deel sinds 1995) ,<http://rbph.kbr.be/index.php>.

 

Patrimoine industriel Wallonie – Bruxelles (PIWB) ,<patrimoineindustriel.be/fr/publications_bulletins_numeros>.

 

Steunpunt industrieel en wetenschappelijk erfgoed (SIWE) met SIWE-Nieuwsbrief, <www.siwe.be/bibliografie.htm>,

 

Vlaamse vereniging voor industriĎle archeologie (VVIA) bezorgt de inhoud van Erfgoed van industrie en techniek,<www.vvia.be/publicaties/ndx_EIT.htm>.

 

1.2.3. Algemene werken

 

1.2.4. Bijzondere onderwerpen

 

 Huizenonderzoek in Brugge, <www.huizenonderzoekbrugge.be>.

 

Koninklijke commissie voor monumenten en landschappen, <www.onroerenderfgoed.be/nl/index.cgi?s_id=461&id=801&basis=|461|801>.

 

Brussels Wetboek van ruimtelijke ordening, <www.monument.irisnet.be/nl/legis/intro.htm>.

 

Wetgeving:

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels hoofdstedelijk Gewest, <www.kcml.be>.

 

Direction de l’aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie, <mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/pages/patrimoine/pages/Presentation/default.asp>. 

 

Institut du patrimoine wallon, <www.institutdupatrimoine.be>.

 

Wallex, <wallex.wallonie.be>.

 

National Heritage Policies van de Raad van Europa, <http://european-heritage.coe.int/sdx/herein/national_heritage/select_country.xsp>.

 

Musea (zie ook verder):

 

Openbaar kunstbezit in Vlaanderen (OKV), <www.tento.be/home/index.cfm?l=1&id=166>.

 

Association francophone des musées de Belgique <www.afmb.museum/>.

 

1.2.5. Tijdschriften

 

Art & Fact (Revue des historiens de l’art, des archéologues, des musicologues et des orientalistes de l’Université de LiŹge), Luik, 1982-   , <www.artfact.ulg.ac.be/revue/index.html>.

 

Les Cahiers de la Fonderie (Revue d'histoire sociale et industrielle de la région de Bruxelles). Brussel, 1986-  ,  <www.lafonderie.be>.

 

Les cahiers de l’urbanisme (Revue de l’administration wallonne de l’aménagement du territoire). Luik, 1987-   , <mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DGATLP/PagesDG/CahUrb.asp>.

 

Echos du patrimoine, Namen, 1994-2006, via <www.skene.be/RW/RWARCHIVES/RWARCHIVES.html#ECHOS>.

 

Lettre du patrimoine, Namen, 2006-  , <www.institutdupatrimoine.be/code/fr/lett.asp>.

 

Erfwoord (ledenblad Erfgoed Vlaanderen), Antwerpen, 2006- , <www.erfgoed-vlaanderen.be/nl/index.cgi?s_id=314>.

 

Monumenten & Landschappen . Brussel, 1982-   , <paola.erfgoed.net/aml/nl>.

 

Mores, Tijdschrift voor Volkscultuur in Vlaanderen, Brussel, 2000-2007, opgevolgd door Faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed, Brussel, 2008- , respectievelijk

<www.faronet.be/e-documenten/mores-archief > en <www.faronet.be/tijdschrift>.

 

Van mensen en dingen (tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen). Gent, 2003-  , <www.kbov.be/modules/edito/content.php?id=36>.

 

Tijdschrift voor Geschiedenis van techniek en industriĎle cultuur. Gent, 1983-1990, en de opvolger Tijdschrift voor industriĎle cultuur. Gent, 1991- < www.miat.gent.be/tic/index.html >.

 

Patrimoine Industriel, Bulletin trimestriel. Luik, 1987- 2007, opgevolgd door Newsletter, 2008- , respectievelijk <www.patrimoineindustriel.be/fr/publications/ > en  <www.patrimoineindustriel.be/fr/newsletter>.

 

SIWE-magazine en SIWE-Nieuwsbrief, Leuven, 1997-  , <www.siwe.be/publicaties.htm>.

 

Volkskunde (Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven). Antwerpen, 1899- , <www.volkskunde.be>.

 

2. DE BRONNEN EN HUN BETEKENIS VOOR HET ONDERZOEK

 

Unesco, <www.unesco.org>, World Heritage Centre, <whc.unesco.org>, Lijst van werelderfgoed, <whc.unesco.org/en/list>.

 

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM, <www.iccrom.org/index.shtml>)

 

International Council of Monuments and Sites (ICOMOS, <www.international.icomos.org/home.htm>),

 

The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH, <www.mnactec.cat/ticcih>).

 

 

 

 

3. ONROEREND ERFGOED : inventarissen en routes VAN Gebouwen en landschappen

 

3.1. Ontsluiting via het Internet

 

Inventaris van het bouwkundig erfgoed (via Vlaams Instituut voor Onroerend erfgoed) <paola.erfgoed.net/sdx/inventaris>.

 

Erfgoedcellen, <www.erfgoedcellen.be>,

Inventaris van het bouwkundig erfgoed Brussels hoofdstedelijk gewestInventaire du patrimoine architectural Région de Bruxelles-capitale, <www.irismonument.be/index_lg.php>.

 

Direction du Patrimoine, <mrw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/Patrimoine/Pages/Accueil/default.asp>.

 

Wandelen in BelgiĎ, <www.wandelzoekpagina.be>, met zoekmachines op thema (“stad”, “architectuur”)

 

Office de promotion du tourisme, <www.opt.be/listes/promenades/fr/AP/liste.html>.

 

Union des villes et communes de Wallonie, <www.uvcw.be/communes>,

Vereniging van de stad en de gemeenten van het Brussels hoofdstedelijk gewest, <www.avcb-vsgb.be/nl/gemeenten/> ;

Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten, <www2.vlaanderen.be/gemeenten/NASApp/cs/ContentServer/index_0.html>.

 

Voorbeelden:

Aalst, <www.aalst.be/?siteid=1&rubriekid=639>;

La LouviŹre, <www.lalouviere.be/Decouvrir/Patrimoine.htm>;

 

Temse, <www.temse.be/toerisme_kunsthistorie.html>;

 

Verviers, <www.verviers.be/tourisme/Chap_01_In.htm>.

 

Oost-Vlaanderen, <www.tov.be/monument.aspx>.

 

Geografische informatiesystemen (GIS):

 

Agentschap voor geografische informatie Vlaanderen, <www.agiv.be/gis> .

 

Portail cartographique de la région wallonne, <cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/index.jsp>.

 

Provincie Luik, <www.prov-liege.be/stp/carto.html> en

 

Provincie Antwerpen, <www.provant.be/bestuur/grondgebied/gis>.

 

Wettelijke bescherming + lijsten beschermde monumenten en landschappen:

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de beschermde monumenten en landschappen, <www.monument.irisnet.be/nl/patrimoine/intro.htm>,

 

Wallonie: la liste de sauvegarde et le classement, <mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Patrimoine/Pages/Directions/ProtectionPresentation.asp>,

 

Vlaanderen, Onroerend erfgoed, <paola.erfgoed.net/engine/bzoek.php>;

 

Erfgoed in Vlaanderen, <www.erf-goed.be>.

 

Straatmeubilair:

Petit patrimoine populaire wallon, <www.pppw.be>.

 

3.2. Ontsluiting via boeken en tijdschriften

 

Toeristische diensten van WalloniĎ, Brussel en Vlaanderen: <www.opt.be/contenus/tourisme/fr/801.html>; en<www.vlaanderen-vakantieland.be/default.aspx?PageID=123&Culture=nl>.

 

Gidsen per arrondissement:

 

Patrimoine architectural et Territoires de Wallonie,<mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DGATLP/PagesDG/DescrPublications/PatMonumental.htm>.

 

Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĎ, <www.onroerenderfgoed.be/index.cgi?id=1057&nav=true> en<www.onroerenderfgoed.be/nl/index.cgi?id=1058&nav=true>.

 

Gespecialiseerde boeken over het patrimonium:

 

Institut du patrimoine wallon, <www.institutdupatrimoine.be/code/fr/publ.asp > en <http://194.88.102.133/publications.html>,

 

Itinéraires du patrimoine wallon, <194.88.102.133/publications.html>.

 

Monumentengids Vlaanderen. Brussel, 2007, <www.erfgoed-vlaanderen.be>).

 

Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, <www.vioe.be/nl/publicaties>.

 

Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed Brussel , <www.irismonument.be>.

 

Openmonumentendagen :

Brussel, <www.monument.irisnet.be/nl/sensibi/omd.htm>;

 

Vlaanderen, <openmonumenten.zita.be>;

 

WalloniĎ, <www.journeesdupatrimoine.be>.

 

Publicaties van de directie voor monumenten en landschappen van het Brussels hoofdstedelijk gewest : <www.monument.irisnet.be/nl/sensibi/publication.htm>.

 

4. ROEREND ERFGOED: MUSEA en andere bewaarplaatsen MET voorwerpen en machines

 

AccŹs informatisé aux collections des institutions muséales (AICIM), <www.aicim.be/main/fr/collections.php>.

 

Digitale inventarisatie cultureel erfgoed, (DICE, <www.erfgoedcelantwerpen.be/dice>.

 

Musea Oost-Vlaanderen in evolutie, (MovE, <www.museuminzicht.be>)

 

Erfgoed Limburg:,<http://cms.limburg.be/provincie_limburg.htm?id=4640&ch=int>.

 

Land van Waas, (WODE, <www.erfgoedcelwaasland.be>.

 

Topstukkendecreet van de Vlaamse overheid, <www.kunstenerfgoed.be/ake/view/nl/433064-Topstukken.html>.

Kleio. Erfgoedconsulenten, <www.heritageconsultants.be>.

 

4.1. Collecties ter plekke en in archieven, verenigingen en documentatiecentra

 

De Open-bedrijvendagen : <www.jdebruxelles.be>, <www.jde.be/004/fr/visitors/default.asp> en  <openbedrijvendag.zita.be/Default.aspx>.

 

Kerken :

Centrum voor religieuze kunst en cultuur, <www.crkc.be/site/001.html>, en Religieus erfgoed Vlaanderen, <www.religieuserfgoed.be>.

Eglises ouvertes – Open kerken, <www.eglisesouvertes.be>.

 

Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium, <www.kikirpa.be>, bibliotheek van het KIK-IRPA via Gemeenschappelijke catalogus van de federale bibliotheken, <www.bib.belgium.be>.

 

Archiefbank Vlaanderen (de online databank van private archieven), <www.archiefbank.be/42raadpleeg.html>.

 

Designarchief Vlaanderen, <www.designarchief.be>.

 

Verborgen schatten. Repertorium van lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen, <www.lokaalerfgoed.be/index.htm>.

 

De Bronsfabriek – La Fonderie, <www.lafonderie.be>.

 

4.2. Musea

 

Museumleven. Jaarboek van de Vlaamse Museumvereniging, Brussel, 1974-1996 (uitgegeven door de Vlaamse Museumvereniging < www.museumvereniging.be/ >.

 

Vie des Musées. Brussel, 1976- , een uitgave van de Association francophone des musées de Belgique <www.afmb.museum>.

 

Modemuseum (Antwerpen), <www.momu.be>; online catalogus, <www.provant.be/momu/CollectionConnection>.

 

Koninklijk museum van het leger en de krijgsgeschiedenis (Brussel), <www.klm-mra.be/klm-new/nederlands/main01.php?id=collecties/collectiebestand>.

 

Musée de l’industrie, Bois du Cazier (Marcinelle), <www.leboisducazier.be/lg_fr/mus_ind/play.htm>.

 

Inventarisvan Belgische musea:

2Link.be, <museum.2link.be>.

 

Musea.Startpagina.be, <musea.startpagina.be>.

 

Linkcity (ca. 200 musea), <www.linkcity.be/nl/musea>.

 

Tentoonstellingenin BelgiĎ :

Que Faire? / Wat te doen?, <www.quefaire.be/expositions> / <www.wattedoen.be/tentoonstellingen/>.

Tourisme Wallonie – Bruxelles, <www.belgium-tourism.net/contenus/expositions_/fr/1201.html>.

 

Cultuurweb (Expo), <www.cultuurweb.be/CNETPortal/Home2.aspx?themeId=20&moreThemes=1&language=nl&locale=nl-NL >.

Tento.be (Tentoonstellingsagenda), <www.tento.be/home/index.cfm>.

 

De Waalse en Brusselse musea :

Les musées en Wallonie, <www.lesmuseesenwallonie.be/html/index.php>;

 

Portail Wallonie Museum, <www.portail.wallonie.museum/index.php>.

 

Les Musées en Communauté franćaise,  <www2.cfwb.be/musees>.

 

Tijdelijke en permanente tentoonstellingen:

 

Office de promotion du tourisme, <www.opt.be/contenus/musees_et_decouvertes/fr/720.html>.

 

De Vlaamse en Brusselse musea: Tento.be, <www.tento.be/home/index.cfm?l=1&id=164>,

Brusselse museumraad, <www.brusselsmuseums.be/nl/home/index.php>; Brussels hoofdstedelijk gewest, <portail.irisnet.be/nl/tourismeloisirs/tourisme_et_loisirs/les_musees_de_bruxelles.shtml>.

 

AICIM (AccŹs informatisé aux collections des institutions muséales),  <www.aicim.be/main/fr/collections.php>.

 

Specifieke geografische ontsluitingen van musea:

 

Provincie Antwerpen

 

Provinciale musea,  <www.provant.be/vrije_tijd/cultuur/musea>.

 

Stad Antwerpen, Musea in Antwerpen, <www.antwerpen.be/eCache/BTH/575.html>.

 

Mechelen, Musea, <www.toerismemechelen.be/nl/categories/28>.

 

Rupelstreek, Musea, <www.toerismerupelstreek.be/monumenten/default.htm>.

 

Provincie Limburg

 

Erkende musea, <www.limburg.be/eCache/INT/21/580.html>;

 

Lijst erkende musea (Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed), <www1.limburg.be/pcce/html/lijsterkendemusea.html>.

 

Limburgse musea, <www.hbvl.be/dossiers/-m/museum/default.asp>.

 

Hasselt , < www.hasselt.be> (klik op “Erfgoed” en dan op “Musea”).

 

Midden – Limburg,  <www.toerismemiddenlimburg.be/home.php?page=verleden2>.

 

Provincie Oost-Vlaanderen

 

MovE (Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie), <www.museuminzicht.be>, “Zoek snel museumvoorwerp”: <www.museuminzicht.be/public/collecties/index.cfm>;

 

Provinciale musea, <www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/musea/index.cfm>.

 

Gent, Overzicht musea,  <www.gent.be/eCache/THE/1/937.html>.

 

Vlaamse Ardennen, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, <users.skynet.be/bk239928/html/dutch/cultuur.htm>.

Waasland, Musea, <www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/musea/musea_waasland/index.cfm>.

 

Provincie West-Vlaanderen

 

Provinciale musea, <www.west-vlaanderen.be/musea>.

 

Brugge, <www.brugge.be/internet/nl/musea/index.htm >.

 

Heuvelland, Vier musea, <www.heuvelland.be/toerisme/845-www/218-www.html>.

 

Kortrijk, Musea in de regio, <www.drk.be> (via “Ontspannen en genieten”, dan “Cultuur” en tenslotte “Musea”).

 

De kust, <www.dekust.org/dekust/cultuur2.aspx?id=9680&cat=musea>.

 

De Westhoek, <www.toerismewesthoek.be/westhoek/cultuur2.aspx?id=22813&cat=musea>.

 

Provincies Brabant & Brussel

 

Brussel : zie hoger bij Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Vlaams-Brabant, Leuven, <www.inenuitleuven.be> (klik op “Bezienswaardigheden”, dan op “Musea”).

Pajottenland, <www.pajottenland.be/Data/Web/Versie2/Bezienswaardigheden.php>.

Vlaamse rand,<www.vlaamserand.be/thema_cultuur_musea.php> (eerst “Cultuur”, dan “Musea” ).

 

Waals Brabant, L’espace internet du Brabant wallon (gerangschikt per gemeente): <www.pixelsbw.com/netguide-vert/planmusees.htm>.

Les musées de la province du Brabant Wallon, <www.reality.be/atlas/brabant/index.htm>.

Provincie Henegouwen

Liste des musées, <www.hainauttourisme.be/web/fr/culture>, via “Patrimoine et culture”, dan “Liste des musées”.

 

Charleroi, Musées de Charleroi,  <www.charleroi.be/SiteResources/Data/Templates/1Template1-btn--DocID-3235-v1ID--RevID--level1-528-level2-3235-level3-0-level4-0-listerep-528,584.htm>.

 

Doornik, <www.tournai.be/fr/officiel/index.php?page=38>.

 

Bergen, <www.mons.be/default.aspx?GUID={04D4180A-8359-11DA-972C-0002A58CB319}&LNG=FRA>.

 

Provincie Luik

 

LiŹge-on-line, <www.liegeonline.be/cat0103.html>.

 

Stad Luik, Les Musées de LiŹge, <www.netline.be/atlas/liege/musee>; Visitez LiŹge. Musées, <www.liege.be/cadreslg/cadvisit.htm>.

 

Oostkantons, Les musées, <www.eastbelgium.com/fr/culture/culture2.html>.

 

Verviers,<www.verviers.be/tourisme/Chap_02_In.htm>.

 

Provincie Luxemburg

 

Les musées en province de Luxembourg, <www.darut.be/annuaire-musee.php>.

 

Ardennen, Musées des Ardennes authentique,  <www.ftlb.be/fr/attractions/musee/liste.php?sscat=24>.

 

Arlon, Les musées d’Arlon, <www.arlon-is-on.be/fr/musees.html>.

 

Provincie Namen

 

Les musées de la province de Namur , <www.reality.be/atlas/namur/musee.htm>.

 

Stad Namen, Les musées (), <www.ville.namur.be/page.asp?q=namur&id=79&title=Musées>; Musées, Office du tourisme , <www.namurtourisme.be/musees.php>.

 

Specifieke thematische ontsluitingen van musea, landschappen en objecten:

Musea uit het repertorium van technische en wetenschappelijke collecties in de Vlaamse en Brusselse musea, Museum van Oudere Technieken, <www.mot.be/w/1/index.php/DirectoryNl/ByMuseum>

met zoekmachine per gemeente en museum (aanklikbaar) en de rubriek , “Wat is dat werktuig?”, <www.mot.be/w/1/index.php/IDDOCNl/IDDOC>.

 

Patrimoine industriel, Office de promotion de tourisme, <http://opt.wallonie.be/contenus/patrimoine_industriel/fr/347.html>.

 

Musea van nijverheid en techniek in Vlaanderen, Vlaamse vereniging voor industriĎle archeologie, <www.vvia.be/vviamusea.htm>.

 

Musea, Cursus IndustriĎle archeologie en industrieel erfgoed, Vrije Universiteit Brussel, <www.vub.ac.be/SGES/ia/musea.html>.

 

La chaĒne des terrils, <www.terrils.be>.

 

Historische huizen Vlaanderen, <www.historischehuizen.be>.

 

Industriemusea Euregio Maas – Rijn, <new.heimat.de/industriemuseen-emr/nl/museen/museen.html>.

 

Feberail: Verenigingen en museumspoorlijnen,  <www.febelrail.be/musee/indexnl.htm>.

 

Musea Eerste Wereldoorlog, <www.toerismewesthoek.be/westhoek/cultuur2.aspx?id=22819&cat=Erfgoedwereldoorlogen>.

 

Maritiem erfgoed in Vlaanderen, <www.vioe.be/nl/index.cgi?id=1060&nav=true>.

 

Musea met een collectie en werking rond voeding, <www.asg.be/nederlands/Gastronomie/inventarissen/musea.htm>.

 

Musea. Geschiedenis van het Belgisch transport,  <www.transportmuseum.be/musea.htm>.

 

[afgesloten op 10 februari 2009 ]