VERENIGINGEN & INSTELLINGEN

ASSOCIATIONS & INSTITUTIONS

 

Nationale of lokale verenigingen brengen informatie samen over een grote waaier initiatieven met betrekking tot de industriele archeologie. Deze verenigingen verschaffen adressen van musea, aangesloten verenigingen, tijdelijke tentoonstellingen, toeristische activiteiten, opleidingen, publicaties, colloquia en zusterorganisaties in het buitenland.

Les organisations nationales et locales présentent des informations très diverses sur l'archéologie industrielle. Ces organisations offrent des adresses concernant leur activité (colloques, publications, journees d'etude,...), des musées, des expositions, des routes touristiques et cetera.

National or local associations collect information regarding a wide range of activities on industrial archaeology. These associations provide URL's of museums, member associations, exhibitions, "industrial" tourism, further education, publications, colloquia and similar associations abroad.


European Federation of Associations of Industrial & Technical Heritage (E-Faith)

International committee for the history of technology (ICOHTEC)

International council on monuments and sites (ICOMOS)

The international committee for the conservation of the industrial heritage (TICCIH), colloquia, papers, on-line membership, links,...

Inventory of Heritage Organisations in Europe

The society for industrial archaeology

The society for historical archaeology website (usa)

World heritage information network


Deutsche Gesellschaft für Industriekultur


 

CILAC, links, journal, news,...

Portail des Associations du patrimoine et des paysages

Association pour la protection et la valorisation du patrimoine industriel mondial

Centre des Archives du monde du travail

Monuments de France


 

Association for industrial archaeology (AIA)

GLIAS (Greater London Industrial Archaeology Society)

The industrial archaeology and industial history web ring

Industrial Heritage


 

BOEI (Behoud, ontwikkeling en exploitatie van industrieel erfgoed)

Federatie industrieel erfgoed Nederland (FIEN)

Heemschut. Bescherming monumenten NL

Historie der techniek

Monumentenweb (archeologie, monumenten, restauratie,...)

Nederlands Architectuur Instituut


Associacio Museu Ciencia , Tecnica i Arqueologica Industrial (Catalunya)

Association suisse d'histoire de la technique et du patrimoine industriel

Associazione di archeologia industriale del Mediterraneo

Canadian Industrial Heritage

The industrial heritage association of Ireland

Industrial Heritage of Latvia

Patrimonio Industriale

Society for industrial archaeology (USA)


Agentschap Kunsten & Erfgoed: Cultureel Erfgoed (portaal "Erfgoed": musea, erfgoedconvenants, volkscultuur, topstukken, wetgeving,...)

Archeologie in België

Centrale Archeologische Inventaris Vlaanderen

Contactforum Erfgoedverenigingen (steun aan erfgoedzorgers)

Erf-Goed (beschermde monumenten en landschappen, °2008)

Erfgoed Vlaanderen (educatie, activiteiten, links...)

Erfgoedcellen (Wat is erfgoed? Wat doen erfgoedcellen? Wat is een erfgoedconvenant?...)

Erfgoeddag Vlaanderen

ETWIE, Expertisecentrum voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed (°2011)

FARO. Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed (ex VCV)

Forum Erfgoedverenigingen (°2010)

Institut du Patrimoine wallon

Koning Boudewijnstichting

Monumentenwacht Vlaanderen

Onroerend Erfgoed: portaalsite (twee overheidsdiensten gebundeld: informatie [beleid, wetegeving, adviezen, nieuwsbrief], beschermen [databank van beschermd erfgoed !, tijdschrift M & L], beheren [practische informatie, adviezen, organisaties], onderzoeken [publicaties, archief en bibliotheek, plan- en beeldarchief], deelnemen [vrijwilligerswerk, opleidingen].

Open Monumentendag Vlaanderen

Patrimoine Industriel (PIWB)

Stichting Industrieel & Wetenschappelijk Erfgoed (SIWE)

Vlaams Architectuur Instituut

Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE, wetenschappelijke instelling voor onderzoek, kennisbeheer, kennisverspreiding van onroerend erfgoed: monumenten, landschappen, archeologie)

Vlaamse vereniging voor industriele archeologie (Vlaanderen & Brussel, VVIA)