BRONNEN -- SOURCES

 

 

Ontwerp centrale martkhal, Brussel, circa 1875

bron: SAB.

Vele industrieel-archeologen beschouwen relicten als de bronnen bij uitstek voor hun onderzoek (URL's die naar zulke bronnen verwijzen, vind je elders, "Musea", "Behoud").
Op deze pagina "Bronnen" tref je een selectie van adressen aan, die verwijzen naar iconografische, mondelinge en geschreven bronnen.

Un grand nombre d'archéologues industriels considére le patrimoine comme leur source principale (voyez "Musée" et "Conservation & routes" ailleurs).
Ici sont groupées des adresses concernant les sources orales, écrites et iconographiques.

Many industrial archaeologists consider industrial remains as their main source of information. URL's referring to such websites are to be found under "Museums" or "Conservation".
This page "Sources" includes a selection of addresses of written, oral, and iconographic source material.


 

Een leuke vertrekbasis / Une bonne base de départ / A good starting point :

Digitale bronbewerking Nederland en België (regionaal geindexeerd, alfabetisch geclasseerd op naam van gemeente; familiekunde, beeldbanken).

Archiefwijzer (ontsluiting van rijks- en gemeentearchieven, beeldbanken, architectuuropleidingen, foto- en filmbanken)

History and Images (referentiewerken, chronologische, geografische en thematische ontsluiting; USA-gericht)

European Archives ("The E.A. is a digital library of cultural artifacts in digital form", muziek, websites, films)

 


 


 

FOTO'S -- PHOTOS -- PHOTOGRAPHS

(incl. kaarten -- cartes postales -- post cards; beelden van kunstwerken -- images d'oeuvres d'art -- images of work of art)

Abandoned places (webpages Henk van Rensbergen)

Albertina. Die Fotosammlung

American museum of photography

Beeldbank Brugge

Beeldbank Gent

Adore (UGent) (Topografische collectie van de bibliotheek van de UGent, over Vlaanderen, Wallonië en Brussel)

Beeldbank Mechelen (en omstreken)

Beeldbank Waasland (Sint-Niklaas, Lokeren, Temse, Beveren etc)

Belgapicture (Belga, via "inloggen")

Care, handling, and storage of photographs (bibliography)

Carte Postale Belge

Collage ("an image database containing 20,000 works from the Guildhall Library and Guildhall Art Gallery London")

Photo London

Conservatoire de l'image industrielle. Musee Goupil (Bordeaux)

Eastman Museum (Int. Museum of Photography & Film)

European Visual Archive (EVA) circa 15.000 foto's vanaf 1840 uit Belgie (Antwerpen) en Engeland (Londen)

Emergence of advertising in America, 1850-1920

Foto-archief Gazet van Antwerpen

Hulton & Getty Photo Archive (grootste foto-archief ter wereld...? eerst registreren, dan zoeken via trefwoord, fotograaf, naam, datum,...)

Iconothèque de l'ULB (met o.a. Fonds Waxweiler - foto's uit jaren 1900 van industrie, arbeid en technologie in België- , eerste wereldoorlog)

Industrial History & Architecture (foto's Belgie, USA, UK, Frankrijk en vooral Duitsland))

International Center of Photography (N.Y.)

Lost Labor (Images of Vanished American Workers, 1900 - 1980)

Musee cartes postales anciennes (F)

Musee de la photographie (Charleroi)

Museum of Photographic Arts (MOPA)

National Museum of Photography, Film & Television

Nederlands Fotoarchief

Nederlands Fotogenootschap

Nederlands Fotomuseum (Rotterdam)

New York Public Library. Digital Image Database Project

Oude postkaarten

Patrimoine photographique

Provinciaal museum voor fotografie (Antwerpen)

Ricker library. Historic photography

Stations in oude postkaarten

Time Magazine (Archives)

Verleden in beeld ("Beroepen in beeld", Nederland, °2000)


FILM & VIDEO

British Film Institute

British Pathe ("alle" Britse nieuwsfilms uit de jaren 1890 tot 1960, een unieke collectie; gratis inschrijven is nodig; downloaden met diverse kwaliteit)

Digitaal Stadsarchief Antwerpen. Beel- en geluidsarchief (Felixarchief, via doorklikken)

Filmmuseum (Nl)

Film Plateau (Univ. Gent)

History Channel

Industrial archaeology recording ("to record the process of an industry while it is still working")

Internet Movie Database

The Open Video Project (UK)

Polygoonjournaals (NL; historische nieuwsbulletins, 1930 - 1980)

Smalfilmmuseum (NL)

UCLA Film & Television Archive (USA)

Video History Project

Vlaams audiovisueel fonds

 


KUNST -- ART

Musea Oude en Moderne Kunst , met de on-line catalogus (c. 6000 kunstwerken)

Fotografisch archief van het koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium (KIK)


MONDELINGE BRONNEN -- SOURCES ORALES -- ORAL SOURCES

British Library Sound Archive

International Oral History Association

H-Oralhist

National Sound Archive

Preservation of Audio Materials

Smithsonian Oral & Video History Collections

Yahoo Oral History


GESCHREVEN BRONNEN -- SOURCES ECRITES -- WRITTEN MATERIAL

Archiefnet (links naar archieven in binnen- en buitenland)

Archiv Deutsches Museum

Archives in Belgium

Archives nationales

Centre des archives du monde du travail

Digitaal Stadsarchief Antwerpen

Historische kranten ("Geheugen van Ieper")

Mundaneum (pers, archief, foto's,...)

National register of archives

NEHA (Nederlands Economisch-Historisch Archief)

Public record office

Rijksarchiefdienst

 
HISTORISCHE PLANS & KAARTEN -- CARTES ET PLANS -- HISTORICAL MAPS

 

Centennia Altas (mits betaling)

Centre for Cartography and GIS (vub)

Flemish Association Geographic Information Systems

GIS- Vlaanderen

Historical Atlas of the 20th. Century

Historical GIS

Historische kaarten

Kaarten & Plans (Koninklijke Bibliotheek Brussel)

Map history / History of carthography ("a round-up of national and international digital projects concerning early mapping")

Portail cartographique de la Région wallonne