Een bibliografie industriële archeologie en industreel erfgoed in Belgie -- Une bibliographie de l'archéologie industrielle et du patrimoine industriel en Belgique -- A bibliography on industrial archaeology and industrial heritage in Belgium

(poging tot interactieve bibliografie -- une tentative pour lancer une bibliographie interactive -- an attempt to launch an interactive bibliography...)

Hieronder vindt u een "basisbibliografie" over industriele archeologie en industrieel erfgoed in (hoofdzakelijk) België. Zij wordt frequent bijgewerkt. Het is evenwel de bedoeling dat ze wordt gewijzigd door de gebruikers. Klik hieronder om suggesties (bijkomende titels, schrappingen, recente publicaties, uw publicaties...) direct over te brengen.
Klik hier om on-line bibliografieen te raadplegen.

Ci-dessous vous trouverez une bibliographie de base concernant l'archeologie industrielle (surtout) en Belgique. Elle est régulierement revisée. Elle doit être "vivante", c'est-à-dire que l'utilisateur même peut changer, suggerer ou biffer la biblio. Il suffit de cliquez ci-dessous.
Cliquez ici pour consulter une liste de bibliographies on-line.

Below you'll find a basic bibliography on industrial archaeology in (primarily) Belgium.It is frequently revised. The idea is that this bibliography "lives", i.e. that the users suggest new titles, series, remarkable journals (just click below to submit your suggestions).
Click here to access to a list of on-line bibliographies.

suggesties -- suggestions : klik hier -- cliquez ici -- click here


 

RUBRIEKEN :
Algemene gidsen, referentiewerken & bronnenontsluiting
Bibliografieen
Tijdschriften
Werken en artikelen
Internationaal
"Klassiekers" in Groot-Brittannie, Duitsland, Frankrijk en Nederland
Belgie
Enkele bijzondere onderwerpen (met accent op België):
Techniekgeschiedenis
Bouwgeschiedenis
Geschiedenis van vervoer & communicatie
Textielgeschiedenis
Steenkoolgeschiedenis
Stoom- & motorengeschiedenis
Design, consumptie & huishoudapparaten
Industrieel erfgoed, toerisme & musea
Bescherming & hergebruik

 

ALGEMENE GIDSEN, REFERENTIEWERKEN & BRONNENONTSLUITING
J. ART e.a., Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 1. 19e en 20e eeuw. Gent, 1993.

J. ART e.a., Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 3B - Hulpwetenschappen, Gent, 1996

P. VAN DEN EECKHOUT & G. VANTHEMSCHE, eds., Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e - 21e eeuw, Brussel, 2009.

N. BRACKE, Bronnen voor de industriele geschiedenis. Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945).Gent, 2000.

Ch. VANCOPPENOLLE, ed., Een succesvolle onderneming. Handleiding voor het schrijven van een bedrijfsgeschiedenis, Brussel, 2002.

BIBLIOGRAFIEEN

(raadpleeg ook de lopende bibliografieen in de historische tijdschriften en vooral het Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis).

R. BAETENS, ed., Industriele archeologie in Vlaanderen. Theorie en praktijk. Antwerpen, 1988 (verspreid over het boek).

L. DANCKAERT & R. CALCOEN, e.a. "Notes bibliographiques - Bibliografische nota's", in Technologia, 1989:12 (1), 39-76.

R. DE HERDT, "Bibliografie", in Tijdschrift voor geschiedenis van techniek en industriele cultuur, 1983, 49 ev.

J.- P. HENDRICKX, Patrimoine industriel. Table des numeros 1 a 25 (1984 - 1993), Luik, 1993.

H. HOUTMAN - DE SMEDT, "Bibliografie", in: Nouvelles approches concernant la culture de l'habitat. Turnhout, 1991, 259-319.

R. LEBOUTTE, "Bibliographie generale de l'archeologie industrielle" in Witboek industrieel en technisch erfgoed van België. Brussel, 1985, 93-103.

A. LINTERS, De wortels van Flanders technology. Industrieel erfgoed en industriele archeologie in Vlaanderen. Leuven, 1987, 289-318

P. SCHOLLIERS & P. VIAENE, "Bibliografie industriele archeologie en industrieel erfgoed in Belgie", in Tijdschrift voor geschiedenis van techniek en industriele cultuur, 1991, nr.35, 3-33.

P. SCHOLLIERS & P. VIAENE, "Bibliografie industriele archeologie en industrieel erfgoed in Belgie" in Tijdschrift voor Industriele Cultuur (TIC), vanaf nr. 39 (1992), met jaarlijkse aanvullingen in hetzelfde tijdschrift door P. Viaene. Ook on-line raadpleegbaar.

P. SCHOLLIERS, "Bibliografie", in : E. NIJHOF & P. SCHOLLIERS, eds., Het tijdperk van de machine. Brussel, 1996, 213-235.

G. VERHEEKE, "Een terugblik (januari 1983 tot mei 1999). 16 jaar Tijdschrift voor geschiedenis van techniek en industriele cultuur", in Tijdschrift voor industriele cultuur, 1999, nr.66, bijlage.


TIJDSCHRIFTEN

[Zie de rubriek Tijdschriften ]


WERKEN & ARTIKELEN

Internationaal:

W. KROKER, ed., Internationaler Kongress fuer die Erhaltung technischer Denkmaeler. Bochum, 1978.

D.C. McVARISH, American Industrial Archaeology: a Field Guide, Walnut Creek (CA), 2008.

M. NISSER, ed., The industrial heritage. Stockholm, 1978-1981, 3 dln.

A. OTGAAR et al., Industrial Tourism. Opportunities for City and Entreprise. Farnham, 2010.

M. SCOTT & E. PHILIPP-GLATIGNY, eds., 4e Conference internationale pour l'etude de la mise en valeur du patrimoine industriel. Parijs, 1981-1985, 2 dln.

S. VICTOR & E. WRIGHT, eds., Industrial heritage '84. Washington,1984; en

E. WRIGHT & R. M. VOGEL, eds., Industrial heritage '84. Washington, 1985.

G. VANDERHULST, ed., Industry, man and landscape. Brussel, 1992.

National Reports. Madrid 1992.

C. ANDREAE & L. TROTTIER, eds., National reports - rapports nationaux, Montreal, 1994.

National reports. Rapports nationaux 1994 - 1997, Thessaloniki, 1997.

M. PALMER & P. NEAVERSTON eds., International perspectives on the archaeology of industrialisation: industrial revolution to consumer revolution, 1850 - 2000, Londen (TICCIH), 2000.

N. COSSONS, Perspectives on Industrial Archaeology, Londen, 2000.

M. STRATTON, Twentieth Century Indusrtial Archaeology, Londen, 2000.

"National reports presented on the occasion of TICCIH XIIIth Congress, Terni & Rome, 14-18 September 2006", in Patrimoine de l'Industrie - Industrial Patrimlony 15, 2006.

C. BERENS, Redeveloping Industrial Sites: a Guide for Architects, Planners and Developpers, Hoboken (NJ), 2011.

P. MARTIN, "Industrial archaeology", in; T. MAJEWSKI & D. GAIMSTER (eds), International handbook of historical archaeology, New York, 2009, 285-297.

M. GASNIER, Patrimoine industriel et technique. Lyon, 2011.

M. PALMER, M. NEVILL & M. SISSONS, Industrial archaeology: a handbook, London (CBA), 2012.

G. ROSE, Visual methodologies: an introduction to researching with visual materials, London, 2012 (3rd edition)

J. DOUET (ed), Industrial heritage re-tooled. The TICCIH-guide to industrial heritage conservation, London, 2012

Groot-Brittannië:
K. HUDSON, Industrial archaeology. An introduction, Londen, 1963.

J. M. PANNEL, The techniques of industrial archaeology. Newton Abbot,1966.

M. RIX, Industrial archaeology. Londen, 1967.

R. BUCHANAN, Industrial archaeology in Britain. Harmondsworth, 1972.

N. COSSONS, The BP-book of industrial archaeology. Newton Abbot, 1972.

A. RAISTRICK, Industrial archaeology: an historical survey. Londen, 1972.

J.K. MAJOR, Fieldwork in industrial archaeology. Londen, 1975.

B. TRINDER, The making of the industrial landscape. Londen, 1982.

J. ALFREY & T. PUTNAM, The industrial heritage: managing resources and uses, Londen, 1992.

R.A. BUCHANAN, The power of the machine. The impact of technology from 1700 to the present, Londen, 1994.

M. STRATTON & B. TRINDER, Industrial England, Londen, 1997 (herziene uitgave: 2003)

W.R. JONES, Dictionary of industrial archaeology. Sutton, 1997.

M. BONE, A guide to industrial archeaology, Londen, 1998.

M. PALMER & P. NEAVERSON, Industrial archaeology: principles and practices. Londen, 1998.

M. STRATTON, Twentieth century industrial archaeology, Londen, 2000.

N.COSSONS, Perspectives on industrial archaeology, Londen, 2000.

Public Historian, 22:3 (2000), themanummer " New perspectives on industrial history museums".

E. COLLIN CASTELLA & J. SYMONDS (eds), Industrial Archaeology. Future Directions, New York, 2005

G. CORSANE, Heritage, Museums and Galleries: an Introductory Reader, London - New York, 2005.

T. EDENSON, Industrial Ruins. Spaces, Aesthetics and Materiality, Oxford, 2005.

F. P. MILLER et al., Industrial Archaeology, London, 2010.

Frankrijk:
M. DAUMAS, L'archeologie industrielle en France. Parijs,1980.

J. PINARD, L'archeologie industrielle. Parijs, 1985.

"Archeologie et industrie", in Dossiers Histoire & Archeologie, nr.107, 1986.

D. WORONOFF, "L'archeologie industrielle en France: un nouveau chantier", in Histoire, Economie et Societe, 3, 1989, 447-458

G.-M. DE FICQUELMONT e.a., Le guide du patrimoine industriel, scientifique et technique, Parijs, 1990

J.-Y. ANDRIEUX, Le patrimoine industriel. Parijs, 1992.

L. BERGERON & G. DOREL-FERRE, Le patrimoine industriel, un nouveau territoire, Parijs, 1996.

M. DAUMAS, Histoire generale des techniques. Parijs, 1996, 5 vols.

J.-F. BELHOSTE & P. SMITH, Paris, ville de patrimoine industriel, in L'archéologie industrielle en France, 35 (1999), 26-87.

C. MANIGANDDD-CHAPLAIN, Les sources du patromoine industriel (Documents & Méthodes), Paris, 1999

E. DE ROUX, G. FESSY & C. CARTIER, Patrimoine industriel, Parijs, 2000.

L. BERGERON, Le Creusot. Une ville industrielle, un patrimoine glorieux, Parijs, 2001.

Patrimoine industriel et reconversion. Parijs, 2002.

L'héritage industriel: un patrimoine. Parijs, 2003.

M. BENNANI, Patrimoine industriel des Ardennes, Paris, 2010.

Nederland :
P. NIJHOF, ed., Monumenten van bedrijf en techniek: industriele archeologie in Nederland. Zutphen, 1978.

T. KAPPELHOF, red., Industriele archeologie. Een terreinverkenning. Gorinchem, 1981.

P. NIJHOF, Oude fabrieksgebouwen in Nederland. Amsterdam, 1985.

J. VAN DALEN & W. BOON, Nieuw gezicht op oud werk. Industriele archeologie. Introductie en bibliografie. Rotterdam, 1986.

H. BAUDET, Een vertrouwde wereld. 100 jaar innovatie in Nederland. Amsterdam, 1986.

P. NIJHOF, "Industrial archaeology in the Netherlands", in Industrial archaeology review, 1991, 103-113.

P. NIJHOF, red., Langs pakhuizen, fabrieken en watertorens. Utrecht, 1991.

H.W. LINTSEN, e.a., red., Geschiedenis van de techniek in Nederland. Wording van een moderne samenleving 1800-1890, Zutphen, 1992-1995, 6 dln.

E. NIJHOF, ed., Industrieel erfgoed. Nederlandse monumenten van industrie en techniek, Utrecht, 1996

H. BUITER, Fabriekswerk: industrieel erfgoed in de provincie Utrecht. Utrecht, 1997.

M. OVERBEEK e.a., Nederlands industrieel erfgoed in beeld. Zaltenbommel, 1998.

H.W. LINTSEN e.a., red., Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Zutphen, 1998-2003, 6 vols.

H. BELIEN & M. VAN HOOGSTRATEN, Koopmansgeest: monumenten voor de handel. Amsterdam, 2002.

P. Groenendijk & P. Vollaard, eds., Architectuurgids Nederland, 1980 - nu, Rotterdam, 2009.

P. Kartskarel, Industrieel erfgoed: historische panden in oude staat met nieuwe functie, Amsterdam, 2009.

Fabrieken! Industrieel erfgoed in de gemeente Utrecht, Utrecht, 2010.

Duitsland:
A. PAULINYI, Industriearchaeologie. Dortmund, 1975.

R. SLOTTA, Einfuhrung in Industriearchaeologie. Darmstadt,1982.

J. BOBERG, ed., Exerziefeld der Moderne Industriekultur in Berlin im 19.Jahrhundert. Muenchen, 1984

C. BERTSCH, Industriearchaeologie. Innsbruck, 1992.

H. GLASER, Industriekultur und Alltagsleben. Vom Biederleier zum Post-moderne, Frankfurt, 1994

K. ACKERMANN, ed., Industriebau. Stuttgart, 1994

W. EBERT & A. BEDNOZZ, Kathedrale der Arbeit, Berlijn, 1996.

K. DÜWELL e.a., Deutsche Technikgeschichte. Stutgart, 1997.

A. KIERDORF & U. HASSLER, Denkmale des Industriezeitalters. Von der Geschichte des Umgangs mit Industriekultur. Berlin, 2000

C. SCHRÖDER, Kali, Kohle und Kanal: Industriekultur in der Region Hannover, Berlin, 2010.


 

België :


M. BRUWIER, "Un ensemble monumental a sauver, un musee a creer. Les ateliers et la cite ouvriere du Grand Hornu", in Bulletin du credit communal, 83 (1968), 23-30.

G. VAN DEN ABEELEN, "L'archeologie industrielle", in Industrie, themanummer, febr .1972, nr.2, 93-122. "Gemutileerde" herdruk in G. VAN DEN ABEELEN, L'archeologie industrielle. De l'aventure a la science. Brussel, 1997, 37-118

M. BRUWIER, "L'archeologie industrielle. Les realisations en Angleterre, les debuts en Belgique", in Revue du Nord, 1974.

M. BRUWIER, "In het zog van Engeland: het begin van de industriele archeologie in Belgie", in Driemaandelijks tijdschrift Gemeentekrediet van Belgi?, 1975, 221-238.

Le paysage de l'industrie - Het industrielandschap. Brussel, 1975.

A. THIJS, "Industrial archaeology as a branch of the study of the history of material culture. Some theoretical and methodological considerations", in Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, 1975, 145-156.

"Colloquium industriele archeologie van de Antwerpse haven", in Mededelingen van het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis, nr.4, 1975.

En toen kwam de machine. Ontmoeting met de industriele archeologie. Brussel, 1975.

R. BAETENS, "Een onderzoek naar het beoefenen van de industriele archeologie in Belgie", in Bijdragen en Mededelingen Geschiedenis der Nederlanden, 1977, 69-80.

A. LINTERS, "Industriele archeologie: definities en bemerkingen", in Bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Berichtenblad, 1977, 1-41.

H. BALTHAZAR, "Industriele archeologen bestaan niet. Een verkenning van de industriele archeologie: definities en realisaties", in Jaarboek van het sociaal-historisch centrum voor Limburg, 1977, 4-17.

R. DE HERDT, "Een nieuwe wetenschap op zoek naar een eigen identiteit: de industriele archeologie", in Handelingen Maatschappij voor Geschiedenis & Oudheidkunde te Gent, 1979, 221-236.

A. LINTERS, Industrieel erfgoed in Limburg. Sint-Truiden, 1979.

Vijfde Nationaal congres voor industriele archeologie. Textiel. Gent, 1979.

E. STOLS, "L'archeologie industrielle. Une source pour l'histoire du mode de vie dans une societe industrielle", in Cahiers de Clio, 1980, 38-53 & 64-77.

J. STIENNON, L'archeologie industrielle en Wallonie 1978-1981. Luik,1981.

Ons industrieel erfgoed. 1. Jaarboek van de Vlaamse vereniging voor industriele archeologie. Gent, 1982.

R. BAETENS, ed., Industriele revoluties in de provincie Antwerpen. Antwerpen, 1984.

C.VANDERMOTTEN, "La production de l'espace industriel belge, 1946-1984", in Hommes et terres du Nord. Rijsel, 1985, 100-109.

Le patrimoine industriel et sa reconversion Wallonie-Bruxelles. Brussel, 1986.

A. LINTERS, Industriele archeologie in Vlaanderen. Een verleden voor de toekomst. Antwerpen, 1986.

A. LINTERS, C. BASTIN & J. EVRARD, Industria. Architecture industrielle en Belgique. Luik, 1986.

A. LINTERS, De wortels van Flanders technology. Industriele archeologie en industrieel erfgoed in Vlaanderen. Leuven, 1987.

L'agriculture au passe et au present (XIXe et XXe siecles). La Louviere, 1987.

R. DE HERDT, "Industriele archeologie: een wetenschap", in Tijdschrift voor geschiedenis van techniek en industriele cultuur, 1988-3, 3-12.

R. BAETENS, red., Industriele archeologie in Vlaanderen. Theorie en praktijk. Antwerpen, 1988.

P. BERCKMANS, e.a., Van industrie tot erfgoed. Brussel, 1989.

P. VIAENE , m.m.v. R. DE HERDT, Industriele archeologie in Belgi?. Gent, 1990, 2 vols.

P. SCHOLLIERS, "L'archeologie industrielle. Definitions et utilites", in Cahiers de la Fonderie, 1990, nr.8, 59-66

L.-F. GENICOT & J.-P. HENDRICKX, eds., Wallonie-Bruxelles: berceau de l'industrie sur le continent Europeen. Louvain-la-Neuve, 1990.

P. SCHOLLIERS, "Industriele archeologie: verleden (en heden) anders bekeken", in Nieuw tijdschrift van de Vrije universiteit Brussel, 1992 -3, 306-315.

L'heritage des gueules noires. De l'histoire au patrimoine industriel, Charleroi, 1994.

A. FORTI, e.a., Le patrimoine industriel de la Wallonie. Luik, 1994.

R. DE HERDT, "Industriele archeologie" , in J. ART e.a., eds, Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 3b. Hulpwetenschappen, Gent, 1996, 257-285.

J. DEFER, "L'archeologie industrielle: un concept en evolution", in : Bulletin trimestriel du PIWB, 1995, 1-4.

E.NIJHOF & SCHOLLIERS, Het tijdperk van de machine, Brussel, 1996.

R. DE BEULE, Ontdek ons industrieel erfgoed. Aartselaar, 2001.

P. SCHOLLIERS, IA@WWW IN .BE EN .NL (nr.1. De muis en de muze). Brussel, 2002.

L. VAN MALDEREN, Archéologie industrielle en Belgique. Brussel, 2002.

P. SCHOLLIERS, "De krampachtige relatie tussen industriële archeologie en econoomische geschiedenis. Een renovatie-essay", in NEHA-Bulletin, 17 (2003:2), 3-21.

D. MARCHAL, Grand-Hornu: patrimoine industriel, création contemporaine, Mons, 2010.

P. VIAENE & P.SCHOLLIERS, "Länderschwerpunkt Belgien: Flanderen", in: Industriekultur 2010, 3: 10, 9-13.

A. VAN NIEUWENHUYSE et al, eds, Geschiedenis, zijn werk, zijn leven. Huldeboek René De Herdt, Gent, 2010.

 


 

ENKELE BIJZONDERE ONDERWERPEN
( met accent op Belgie)

a) techniekgeschiedenis

A. DESTREE, ed., Geschiedenis van de techniek. Hasselt, 1980.

M. MATTHES, ed., Geschichte der Technik. Dusseldorf, 1983.

C. CHANT, ed., Science, technology and everyday life, 1870-1950. Londen, 1989.

A. BELTRAN & P. GRISET, Histoire des techniques aux XIXe et XXe siecles. Parijs, 1990.

B. JACOMY, Une histoire des techniques. Parijs, 1990.

J. CARDING e.a., eds., Guide to the history of technology in Europe. Londen, 1992.

H.W. LINTSEN e.a., ed., Geschiedenis van de techniek in Nederland, 6 + 7 delen, Zutphen, 1992-1995 & 1998-2002.

R. BUD & D. WARNER eds., Instruments of science: an historical encyclopedia. Londen, 1998.

R. HALLEUX e.a., eds., Geschiedenis van de wetenschappen in België, 1815 - 2000. Brussel, 2001

J. BAUDET ed., Histoire des sciences et de l'industrie en belgique, Waterloo, 2007

 

b) geschiedenis van het bouwen en architectuur
J. STIENNON, "L'architecture industrielle au XIXe siecle", in La Wallonie, le pays et les hommes. Brussel, 1980, 557-585.

J. BAELE & R. DE HERDT, Vrij gedacht in ijzer. Een essay over de architectuur in het industriele tijdperk. Gent, 1983.

E. JONES, Industrial architecture, 1750-1939. Londen, 1985.

A. LINTERS e.a., Industria. Architecture industrielle en Belgique. Luik, 1986.

G. DESEYN e.a., Bouwen voor de industrie. Gent, 1989.

A. LINTERS, "Bouwen in de industriele tijd", in De beschikbare ruimte. Tielt, 1990, 75-93.

L. VAN MALDEREN & P. PUTTEMANS, Architectures industrielles en Belgique et ailleurs. Brussel, 1992.

C.D. ELLIOTT, Technics and architecture: the development of materials and systems for buildings. Cambridge (Mass.), 1992.

J. VANDENBREEDEN & F. DIERKENS-AUBRY, De negentiende eeuw in Belgie. Architectuur en interieurs. Tielt, 1994.

A. FORTI, "L'architecture industrielle: revolution ou evolution?", in P. PAQUET, e.a., eds., Le patrimoine industriel de Wallonie. Luik, 1994, 7-30.

L. VERPOEST, "Industriele gebouwen in de 19e eeuw", in B.VAN DER HERTEN e.a., eds., Nijver Belgie. Het industriele landschap omstreeks 1850. Brussel-Antwerpen, 1995, 53-57.

G. BEKAERT, Hedendaagse architectuur in Belgie. Tielt, 1995.

Architectuur in Belgie, 8 delen, Tielt, 1999-2001.

K. VAN HERCK, T. AVERMAETE, Wonen in welvaart. Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1848-1973. Rotterdam, 2006.

D. DE BOER, Architectuurgeschiedenis. Groningen, 2008

 

c) geschiedenis van vervoer en communicatie

G.ASAERT, G. DEVOS & F. SUYCKENS, De Antwerpse Naties. Zes eeuwen actief in stad en haven, Tielt, 1993.

D. BURGESS-WISE, Automobile archeaology. Cambridge,1981.

J. DELMELLE, Histoire des tramways et vicinaux belges. Brussel, 1981.

G. DEVOS, Katoen Natie 150 jaar. Tielt, 2002-2003, 2 vols.

P.J. RANSOM, The archaeology of the transport revolution, 1750-1850. Tadworth, 1984.

A. LINTERS, ed., Spoorwegen in Belgi?. Gent, 1985 (met herdruk van A. DE LAVELEYE, Histoire des 25premières annees des chemins de fer belges).

A. ABRAMSON, The history of television, 1880-1914. Londen, 1987.

J.J. FLINK, The automobile age. Cambridge (Mass.), 1988.

B. VAN DER HERTEN, "A l'ombre des voies navigables et des chemins de fer. La prestation economique des transports routiers en Belgique, 1830-1866", in Bulletin du Credit Communal, 1995:4, 51-66.

B. VAN DER HERTEN, "De Belgische binnenscheepvaart 1830-1913: een verkeerstechnische analyse", in Tijdschrift van het Gemeentekrediet, 1996:3, 51-72.

B. VAN DER HERTEN, M. VAN MEERTEN & G. VERBREUGT, eds., Sporen in Belgie. 175 jaar spoorwegen, 75 jaar NMBS. Leuven, 2001.

P. VIAENE, "Havengebonden industrieel erfgoed", inStroomversnelling. De Antwerpse haven tussen 1880 en nu, Antwerpen, 2002, 146-151

D. VERHAEGEN, "Architectures des gares", in Cahiers de l'Urbanisme, 2002, 40-41, pp. 108-127

D. WEBER, De blijde intrede van de automobiel, Gent, 2010

 

d) textielgeschiedenis

Vijfde nationaal congres voor industriele archeologie. Textiel. Gent, 1977.

K. LAMBERT, Wanneer de stoommachien de mekanieken in beweging brengt. Gent, 1982.

A.P. BENSON, Textile machines. Aylesbury, 1983.

M. P. MAGNEE-DEBLANC & V. BRONOWSKI, "L?industrie textile vervietoise", in F. GENICOT e.a., eds., Wallonie   Bruxelles: berceau de l?industrie sur le continent europeen. Louvain-la-Neuve, 1990, 183-192.

P. SCHOLLIERS, "Van proto-industrie tot industriele revolutie: de katoen- en linnennijverheid", in B. VAN DER HERTEN e.a., eds., Nijver Belgie. Het industriele landschap omstreeks 1850. Antwerpen-Brussel, 1995, 61-75.

B. DE WILDE, Witte boorden, blauwe kielen. Patroons en arbeiders in de Belgische textielnijverheid 19de en 2Oste eeuw. Gent, 1997.

L. HEEREMA VAN VOSS et al., eds, Patronen in beweging. Veranderingen in de Nederlandse textielgeschiedenis, 1960 -2010 [Textielhistorische Bijdragen], Hilversum, 2010

e) steenkoolgeschiedenis

R. DEJOLLIER, Charbonnages en Wallonie, 1345-1984. Namen, 1988.

B. VAN DOORSLAER, "Het zwarte goud der kempen", in Monumenten en Landschappen, 1988, nr.6, 42-60.

H. STYNEN, ed., Geschiedenis op zoek naar waardig vervolg. Studie van de mijnnederzettingen in Waterschei, Winterslag en Eisden. Brussel, 1991.

L. MINTEN, e.a., Een eeuw steenkool in Limburg. Tielt, 1992.

W. KUSTERS & J. PERRY, Versteende wouden: mijnen en mijnwerkers in woord en beeld. Amsterdam, 1999.

Y. ROBERT, Le complexe industriel du Grand Hornu. Parijs, 2002.

C. BORTOLIN, Autour des fosses. Labeur et vie quotidienne dans le Borinage minier. Grand Horny, 2002.

 

f) stoom- en motorengeschiedenis

R. DE HERDT & G. DESEYN, Onder stoom. Aspekten van de geschiedenis van de stoommachine. Gent, 1983.

M. BRUWIER, "De dynamische relatie tussen de industriele vooruitgang en de machinebouw", in B. VAN DER HERTEN e.a. (eds), Nijver Belgie, op. cit., 129-137.

R.A. BUCHANAN, The power of the machine. Londen, 1994.

 

g) design, consumptie & huishoudelijke apparatuur

A. DETREMMERIE & G. DESEYN, 't Is voor de bakker. De mechanisering van de brood- en banketbakkerij. Gent, 1986.

E. CASTELNUOVO & C.PIROVANO, eds., History of industrial design, Milaan, 1990.

C. HARDYMENT, From mangle to microwave (The mechanization of householdwork). Cambridge, 1988.

B.FINE & E.LEOPOLD, The world of consumption, Londen-New York, 1993.

C. & P. FIELL, Design Industriel A - Z. Koeln, 2001

H. PETROSKI, The evolution of useful things. Londen, 1994.

 

h) industrieel erfgoed, toerisme en musea

J. ALFREY & T. PUTNAM, The industrial heritage. Managing resources and uses, Londen, 1992.

J.S. CHEN, D. KERCTETTER & A.R. GRAEFE, "Tourist's reasons for visiting industrial heritage sites", in Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 2001, 19-32.

R. DE BEULE, Ontdek ons industrieel erfgoed. Negen volledig uitgestippelde tochten langs het industriele verleden van Vlaanderen. Aartselaar, 2001.

R. DE HERDT, "Mondelinge geschiedenis in technische en industriële musea. Inventarisatie en studie van oudere technieken", in Oost-Vlaamse Zanten, 76:3 (2001), 204-212.

J.-L. DELAET & A. FORTI, eds., Tourisme, culture et industrie. Charleroi, 1998.

G.-J. HOSPERS, "Industrial heritage, tourism and regional restructuring in the Europen Union", in European Planning Studies, 2002:3, 397-405.

P. MAES e.a., eds., Bouwkundig erfgoed en toerisme in cultureel perspectief. Open monumenten. Acht monumenten. Brussel, 1996.

M. PINNEAU, Guide du tourisme technique et industriel: mines et carrières, Parijs, 2003.

N. WYATT & F. WAKABAYASHI, eds., Treasures of the Science Museum. London, 1998

V. DEJARDIN, La route du patrimoine industriel. Namen, 2007

J.-L. DELAET, Le Bois-du-Cazier: le guide. Brussel, 2008

P. VIAENE, "De ecomusea en de herwaardering van het industrieel erfgoed in en buiten Vlaanderen", SIWE-Magazine, 2009, 37/38, 11-21

M. CONLIN & L. JOLLIFFE (eds), Mining heritage and tourism, London, 2010

A.H. OTGAAR et al, Industrial tourism: opportunities for city and enterprise, Aldershot, 2010


i) bescherming, monumentenzorg en hergebruik

M. BINNEY e.a., eds., Bright future: the re-use of industrial buildings. Londen, 1990.

Te goed voor de sloop. Ideeen voor hergebruik van industrieel erfgoed. Gent, 1992.

A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in Belgie. Juridische aspecten. Antwerpen, 1993.

Conservation et reaffection du patrimoine industriel en Wallonie (Les Cahiers de l'Urbanisme, 12). Luik, 1994.

P. NIJHOF & E. SCHULTE, red., Herbestemming industrieel erfgoed in Nederland, Zutphen, 1994.

J. DE SCHEPPER & A. LINTERS, "Overheid, prive-initiatief en het industrieel erfgoed in Vlaanderen", in E. NIJHOF & P. SCHOLLIERS, eds., Het tijdperk van de machine. Brussel, 1996, 145-181.

M. STRATTON, ed., Structure and style. Conserving twentieth-century buildings, Londen, 1997

Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele monumentenzorg. Leuven, 1999

Erfgoed in de 21ste eeuw. Kritische beschouwingen. Brussel & Gent, 2000.

Brussel. Gevrijwaarde monumenten en landschappen. Brussel, 2001.

P. VAN SCHOOR, "Collectie Antwerpense havenkranen: is industrieel erfgoed conserveren en valoriseren een onmogelijke opdracht?" VCM-Contact, 2009, jan- feb, 20-24

Erfgoed op de kaart. Erfgoed en gemeentelijk ruimtelijk beleid , Brussel (M&L Cahier 13), 2009

F. JORIS, La réaffection du patrimoine industriel en Wallonie", in J.C. DUMAS, La mémoire de l'industrie. Besançon, 2006, 227-236.