Welkom

 

Wie niet leest, verschrompelt (S. Lenz). Taal stimuleert zowel je fantasie als je analytisch vermogen. Lezen, schrijven en  spreken in verschillende talen bevordert je omgang met anderen en met andere culturen; het verruimt je blikveld en staat je toe deel te nemen aan het maatschappelijk debat in een globaliserende wereld. Cultuur en literatuur, taalpolitiek, meertaligheid en vreemdetaalverwerving staan centraal in onze vakgroep en opleidingen.

Prof. Dr. David Gullentops
Voorzitter Vakgroep Taal- en Letterkunde (TALK)

 

Inhoud syndiceren