SEL

Studiecentrum voor Experimentele Literatuur

Welkom

Welkom op de website van het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) of Centre for the Study of Experimental Literature (SEL). Dit studiecentrum is sinds oktober 2009 erkend als alliantieonderzoeksgroep VUB-UGent. Via de koppelingen vindt u hier meer informatie over onze projecten, activiteiten en leden.
 

Mission Statement

Het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) of Centre for the Study of Experimental Literature (SEL) van de UGent-VUB is een onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met de experimentele traditie in de Nederlandse literatuur sinds het einde van de negentiende eeuw tot op vandaag. Het wil onderzoek stimuleren en verrichten naar literatuur die bewust afwijkt van de gangbare conventies en op zoek gaat naar formele vernieuwing. Er wordt gefocust op auteurs en teksten uit het symbolisme, de historische avant-garde, de neo-avant-garde (vijftigers, nouveau roman, Ander Proza) en het postmodernisme. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de genres waarin het experiment zich in het bijzonder manifesteert, zoals het prozagedicht en het paraproza. Zowel de tekst en context van het experiment als de theoretische implicaties van het experiment komen aan bod op workshops en congressen, in projecten en publicaties.