Interuniversitair Instituut Renaissance en Humanisme (RENH-IRH)

Het Interuniversitair Instituut Renaissance en Humanisme (RENH) werd in 1960 aan de ULB gesticht en werd in 1969, bij de oprichting van de autonome VUB, interuniversitair (ULB-VUB). Het Instituut verricht intensief onderzoek over de Renaissance onder al zijn vormen (van Petrarca tot Descartes en zelfs later), in het bijzonder over het humanisme van de voormalige Nederlanden. Een klemtoon is historisch komen te liggen op de Neolatijnse epistolografie (de kunst van het briefschrijven) en Neolatijnse teksten van humanistische vrijdenkers. Dit neemt echter niet weg dat andere gebieden als de kunstwetenschappen en de geschiedenis van de Nieuwe Tijd sterk vertegenwoordigd zijn. In het verleden werden belangrijke projecten gestart waarvan er een aantal reeds zijn voltooid, andere in een finale fase verkeren. Zo realiseerde het Instituut de eerste integrale vertaling (Fr.) van Erasmus' correspondentie (12 vols.), verschillende delen in de eerste kritische uitgave van de correspondentie van de Brabantse humanist Justus Lipsius (bijdrage tot 3 volumes, vierde in voltooiing); tot op heden drie delen van de vijf geplande van de correspondentie van Marnix van Sint-Aldegonde; een studie over het leven en werk van de erotomaan Hadriaan Beverland; een reisverslag van de humanist Nathan Chytraeus enz. Kortom, een publicatielijst die in boekvorm de vijftig volumes reeds lang heeft overschreden. Driejaarlijks organiseert het Instituut een internationaal colloquium, waarvan de proceedings worden gepubliceerd. Het laatste vond plaats van 19-21 mei 2005 met als onderwerp: Classical Mythology in the Netherlands in the Age of Renaissance and Baroque- La mythologie classique aux temps de la Renaissance et du Baroque.

Contactpersonen: