Generation What Vlaanderen

Vandaag werden de resultaten van de Generation What-enquête bekend gemaakt. Deze enquête richt zich op jongeren van 18 tot 34 jaar. De Generation What-enquête Vlaanderen is een onderdeel van een groter Europees project. Het gaat om een samenwerking tussen openbare omroepen in 14 landen (i.e., Frankrijk, Nederland, België, Tsjechië, Ierland, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Italië, Spanje, Griekenland, Luxemburg en Wales). Voor België was de VRT verantwoordelijk voor het Nederlandstalig luik, RTBF verzorgde het Franstalige luik.

Read more >>

Nog steeds genderongelijkheid op vlak van deeltijds werk

Voorbije week kopte De Morgen meermaals over deeltijds werk als dé manier om een goed evenwicht te vinden tussen loopbaan en privéleven. Reden hiervoor zijn nieuwe cijfers van SD-Worx die stellen dat steeds meer jongeren bewust kiezen voor een viervijfdebaan. Goed nieuws? Niet noodzakelijk zeggen sociologen Theun Pieter van Tienoven en Deborah De Moortel in hun opiniestuk in De Morgen. Op basis van hun eigen onderzoek trachten ze de positieve berichtgeving over deze cijfers wat te nuanceren.

Read more >>

Hebben we het nu drukker dan vroeger?

Recent verscheen er in de gezinskrant De Bond een artikel met socioloog Theun van Tienoven. Hij gaf er toelichting bij enkele bevindingen uit het tijdsbestedingsonderzoek van 2013. Zo is er in de afgelopen vijftien jaar niet echt sprake is van een verandering in onze dagelijkse gewoonten. Anders dan wat je vaak hoort, zijn we niet méér gaan werken. En ook avondwerk en nachtwerk komen nauwelijks meer voor. Wat wel opvalt, is dat mensen meer dan vroeger het gevoel hebben dat ze het druk hebben en daar zijn verschillende redenen voor.

Read more >>

Gelijke kansen zijn alleen maar gelijk als ze op gelijke voet kunnen worden benut

Afgelopen zaterdag werden de resultaten van human resources-bedrijf Attentia over de loonkloof tussen mannen en vrouwen gepresenteerd in de Standaard. Een van de belangrijke conclusies was dat vrouwen niet per se minder verdienen voor hetzelfde werk dan mannen. Alleen als ze voltijds werken in overwegend mannelijke beroepen en zich daarbij voldoende ambitieus tonen, verdienen ze evenveel als hun mannelijke collega’s. Wie afwijkt van deze norm, krijgt minder opslag en ziet zijn of haar loon veel minder snel evolueren. Volgens Theun Pieter van Tienoven en Ignace Glorieux voeden de conclusies van het onderzoek van Attentia, tussen de regels door, het debat over gelijke kansen voor vrouwen en mannen verkeerdelijk.

Read more >>

A bachelor’s degree in the social sciences aimed at the international market

Until recently, the children of many working for Nato, the European Union or the diplomatic community attend English-language schools in Brussels. However, once they wanted to start university there was nowhere to go for those who are non-French and non-Dutch speakers. What was available in English was at master’s level and dominated by economics and management. In order to fill this gap the VUB and Ghent University have launched a pioneering interdisciplinary and international bachelor’s degree in the social sciences.

Read more >>