Spijbelen in Vlaanderen. Een multi-methoden onderzoek naar de conceptuele afbakening van spijbelen en de achterliggende dynamieken.

Op donderdag 13 december 2018 vindt de publieke doctoraatsverdediging van Gil Keppens plaats met het proefschrift genaamd ‘Spijbelen in Vlaanderen. Een multi-methoden onderzoek naar de conceptuele afbakening van spijbelen en de achterliggende dynamieken’. De verdediging start om 16:00 in de promotiezaal (D 2.01) op de VUB campus in Etterbeek.

Read more

‘Een zorgeloze jeugd heeft nooit bestaan’

Iedereen moet zijn weg zoeken.
Reactie van Ignace Glorieux op resultaten van een studie naar toekomstperspectieven van jongvolwassenen in De Morgen.

Read more

Voor spelers van 9 tot 99 jaar: Participatie kent geen leeftijd (?)

1 oktober werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale dag van de ouderen. Daarmee wensten ze de aandacht te vestigen op een sterk groeiende groep in onze samenleving en de noden waar deze groep mee geconfronteerd wordt maar ook haar mogelijkheden in de verf te zetten. Samen met CuDOS en SMIT schreef TOR een rapport over de cultuur- en mediaparticipatie van 55-plussers.

Read more

Taakbelasting en werkcontext van leraren

In het voorjaar van 2017 bestelde Minister van Onderwijs Hilde Crevits een studie naar de werklast van leraren in het basis- en secundair onderwijs. Na een gunningsprocedure werd de opdracht toegewezen aan de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel en uitgevoerd door Ignace Glorieux, Joeri Minnen en Julie Verbeylen. 9.596 leraren uit het basis- en secundair onderwijs hielden hiervoor gedurende een week hun tijdsbesteding bij via de MOTUS-app.
Op 19 september 2018 volgt het antwoord op haar vragen en geven Ignace Glorieux & Joeri Minnen samen met haar een persconferentie in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel.

Read more

Follow us on Twitter!

Subscribe to follow our news postings on Twitter

Read more