Intellectuele ontreddering is nergens voor nodig

In zijn recent opiniestuk beschrijft Ive Marx de ontreddering die de verkiezing van Donald Trump bij een deel van ‘de experten’ teweeg bracht. Trump won niet alleen onverwacht maar ook op een manier die ‘redelijke’ mensen maar moeilijk kunnen vatten. De overwinning van Trump en bij uitbreiding de opmars van het populisme wordt zo vereenvoudigd tot een conflict tussen de rede en de emotie. Als dat de enige conclusie is, dan is dat een gemiste kans stelt Bram Spruyt in De Standaard.

Read more

De geïslamiseerde vreemdeling

Moslims staan in het publieke debat vaak in de schijnwerpers. Ze zijn niet alleen het cruciale referentiepunt van rechts populistische partijen, zij worden ook steeds vaker bekritiseerd door linkse intellectuelen die klassiek als ‘tolerant’ en ‘ruimdenkend’ worden beschouwd. Daarbij worden moslims verbonden met het schenden van een aantal consensuswaarden zoals respect voor de scheiding van Kerk en Staat, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, enz. De sterke aanwezigheid van anti-Islam opvattingen in het publieke discours voedt de vrees dat de opvattingen ten aanzien van moslims bij de publieke opinie verharden. Wat zegt het onderzoek hierover?

Read more

Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken

Bij Garant-Uitgevers verscheen recent het boek ‘Sociologen over onderwijs. Inzichten, praktijken en kritieken’.

Read more

Ouders Inc.!

Op 15 november nam Theun Pieter van Tienoven deel aan een debat van Vrouw en Maatschappij. De titel van het debat was “Ouders Inc.! Gezinsbeleid en verlofstelsels van de toekomst” en gaf vaders, moeders en meeouders de kans om over de combinatie van werk en gezin te praten.

Read more

Generation What Vlaanderen

Vandaag werden de resultaten van de Generation What-enquête bekend gemaakt. Deze enquête richt zich op jongeren van 18 tot 34 jaar. De Generation What-enquête Vlaanderen is een onderdeel van een groter Europees project. Het gaat om een samenwerking tussen openbare omroepen in 14 landen (i.e., Frankrijk, Nederland, België, Tsjechië, Ierland, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Italië, Spanje, Griekenland, Luxemburg en Wales). Voor België was de VRT verantwoordelijk voor het Nederlandstalig luik, RTBF verzorgde het Franstalige luik.

Read more