SCHOLEN DIE VERBINDEN

Het ontwikkelen van strategieën ter preventie van spijbelen wordt in de literatuur vaak beschouwd als een van de belangrijkste methoden in het reduceren van het aanal vroegtijdig schoolverlaters. In hun recentste rapport leveren Gil Keppens en Bram Spruyt een bijdrage aan dat debat door te onderzoeken hoe verschillende types schoolklimaat verband houden met een lagere kans op spijbelen.

Read more

Opiniestuk: Tussentijd

“Het gaat erom je open te stellen voor de tussentijd, voor het ongeplande” stelt Caroline Pauwels, rector aan de VUB, waarbij ze onder meer verwijst naar het onderzoek van TOR naar de tijdsinvulling van de professoren aan de VUB.

Read more

Eenzaamheidsmythe uitgeklaard?

Volgens het Federaal Planbureau zal tegen 2060 ook de helft van de Belgen alleen wonen. Onderzoek uit Zweden toont dat dit minder eenzaam is dan het lijkt: wie alleen woont, besteedt doorgaans meer tijd aan zijn of haar sociale netwerk. Toch moeten we voorzichtig zijn om hieruit conclusies te trekken voor België, zegt Ignace Glorieux in De Morgen.

Read more

The development of persistent truant behaviour

In their newly published article in Educational Research, Gil Keppens and Bram Spruyt look into the the narratives of truanting adolescents. In this paper, they analyse the narratives of truanting adolescents, and by investigating their experiences of the onset and persistence of their own truancy. The stories suggest that what begins as occasional truancy can easily evolve into persistent truancy that eventually could lead to permanent non-attendance.

Read more

Voor spelers van 9 tot 99 jaar: participatie kent geen leeftijd (?)

Cultuurparticipatie heeft een positief effect op de gezondheid, de persoonlijke ontwikkeling en het geluksgevoel van ouderen. Collega’s Jessy Siongers en Francisca Mullens, verbonden aan Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie, namen op 30 mei deel aan de conferentie ‘Kunst doet leven!’ met een sessie over de heterogeniteit onder de ouderen en presenteerden hun onderzoek over de vrijetijdsactiviteiten van ouderen. Lees en bebeluister hier hun bevindingen.

Read more