SSL-slotconferentie ‘Loopbanen in het onderwijs: terugblik en vooruitblik’

Op 23 september vindt de slotconferentie van het Steunpunt SSL plaats. Onderzoekers blikken terug op hun bevindingen in de voorbije jaren en reiken stof tot discussie aan.

Read more >>

De BaMa hervorming: nieuwe kansen of nieuwe hinderpalen?

We analyseerden wie na het behalen van een bachelordiploma doorstroomt naar een marteropleiding. Daarmee brengen we voor het eerst sinds lang de ongelijkheden in de doorstroming binnen het hoger onderwijs in Vlaanderen in kaart.

Read more >>

IGVM presenteert rapport over de genderrol bij arbeids – en gezinsverantwoordelijkheden

“Als vrouwen deeltijds werken, ervaren ze nog meer tijdsdruk dan wanneer ze een fulltime job hebben.” Dit is één van de interessante bevindingen die gisteren tijdens de studiedag over gender en tijdsbesteding van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) naar voren kwam. Tijdens deze dag werden de rapporten “De organisatie en combinatie van arbeids- en verantwoordelijkheden bij vrouwen en mannen in België” en “Gender en tijdsbesteding” gepresenteerd. Met dit onderzoek wou het IGVM een beter zicht krijgen op hoe de combinatie arbeid en gezin vandaag gestalte krijgt in België en hoe vrouwen en mannen zich tot elkaar verhouden in de ordening van de werktijd. De rapporten zijn gebaseerd op data verzameld door Statistics Belgium en werden geschreven door Ignace Glorieux en Theun Pieter van Tienoven, beiden verbonden aan de onderzoeksgroep TOR.

Read more >>

Hoera, we mogen weer naar school

1 september staat weer voor de deur. Een moment waar vele kinderen en hun ouders reikhalzend naar uit kijken: kinderen zijn nieuwsgierig naar al wat er nieuw gaat zijn, terwijl ouders vooral blij zijn dat de rust in huis terugkeert. Toch is niet iedereen even enthousiast bij de aanvang van het nieuwe schooljaar. Uit divers onderzoek bleek dat jongeren het minst graag naar school gaan. Hoe komt dit? Sociologen Ignace Glorieux en Bram Spruyt gaven tekst en uitleg in de Standaard.

Read more >>

Start van unieke Engelstalige bachelor in de sociale wetenschappen

Dit academiejaar start de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met de Universiteit Gent een nieuwe Engelstalige bachelor in de sociale wetenschappen. “The Bachelor of Science in Social Sciences”, of kort gezegd BScSS, heeft een speciaal programma waarbinnen studenten les krijgen in de sociologie, politicologie en communicatie wetenschappen. Naar aanleiding van deze nieuwe opleiding gaf programma verantwoordelijke Prof. Dieter Vandebroeck o.a. een interview aan Bruzz.

Read more >>