Aanzienlijk aantal ASO’ers haakt af na middelbaar

In 2017 telden we 5.107 jongeren die een jaar na het behalen van hun ASO-diploma niet meer aan het studeren waren. Daarvan waren 13,2% op dat moment nog werkzoekend, wat een pak boven het gemiddelde ligt. Opvallende cijfers aangezien (enkel) een ASO-diploma niet de beste aansluiting op de arbeidsmarkt garandeert. De vraag waarom deze jongeren niet verder […]

Read more

The Mentality of Mass Murder: Lecture and Exhibition

On the 5th of June, Prof. dr. Abram de Swaan will give a lecture on extreme violence and genocide at the VUB Campus. This lecture is part of the course “Current Issues II” from the Bachelor in Social Sciences and coincides with the opening of the exhibition “Hidden Conflicts” organized by the second year students of the Bachelor in Social Sciences.

Read more

Opinie: Meer steun voor law-and-order partijen in wanordelijke wijken?

In maatschappelijke discussies wordt vaak gesuggereerd dat de leefomgeving, en dan in het bijzonder de wijk of buurt, belangrijk is voor het stemgedrag van burgers. Onderzoek wijst erop dat lokale criminaliteit en de etnische samenstelling van de buurt inderdaad van belang zijn: beide hangen samen met steun voor anti-immigratiepartijen. Maar hoe zit het met andere lokale omstandigheden?

Read more

Vadertje Tijd en zijn slaven

De zomertijd onnatuurlijk? Ignace Glorieux en Theun Pieter van Tienoven wijzen erop dat de kloktijd, de zevendagenweek en tijdzones dat ook zijn. Ze schreven er een opiniestuk over in De Standaard.

Read more

Tevredenheid lokale cultuurbeleving onderzocht

Hoe goed scoren steden en gemeenten op vlak van cultuur? Dat vroegen 6 sectororganisaties aan meer dan 5.500 Vlamingen en Brusselaars. Het lokale bestuur is een cruciale schakel in het cultuurweefsel. Dat blijkt nog maar eens uit de grote respons op de burgerbevraging ‘CultuurContentement’.

Read more