Is de kentering eindelijk ingezet?

Vrouwen zijn steeds vaker de kostwinner thuis, dat blijkt althans uit Europese cijfers. Vrouwen vatten vaker hogere studies aan en kunnen op het einde van de rit ook nog eens meer diploma’s aan de muur hangen. Maar uiteindelijk ze kiezen nog vaak voor deeltijds werk en doen ze de bulk van het huishoudelijk werk.”Ik vrees dat we er nog lang niet zijn”, zegt socioloog Ignace Glorieux in De Morgen.

Read more

Naar een evenwichtige werk-privébalans

Wie het druk heeft, is naar maatschappelijke normen goed bezig. Als alles dan samenkomt: kinderen krijgen, carrière maken, huis kopen, rijk sociaal leven, … dan eist zoveel drukte na verloop van tijd zijn tol. DeMens.nu magazine gebruikte gegevens uit het tijdsbestedingsonderzoek van TOR om de problematiek omtrent tijdsdruk te duiden.

Read more

Voorstelling onderzoek bibliotheekgebruik

In 2004 vond in opdracht van VCOB een uitgebreid en kwalitatief gebruikersonderzoek over bibliotheekgebruik in openbare bibliotheken plaats, onder begeleiding van Socioloog Ignace Glorieux. Op donderdagvoormiddag 27 april 2017 licht Glorieux zijn voorstel voor een vervolgonderzoek toe. Geïnteresseerde bibliotheken kunnen zich hiervoor aanmelden op de website van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD).

Read more

Werkdruk moet omlaag

In het kader van de afschaffing van het tijdskrediet zonder motief werd aan professor Glorieux gevraagd wat hij denkt over deze maatregel.

Read more

Geen man/vrouw overboord

Op 7 maart 2017 organiseerde de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse Overheid voor de derde maal de Genderdag. Dit jaar lag de focus van dit sensibiliserend initiatief voor haar personeelsleden en andere geïnteresseerden op de verschillende loopbaanpaden en groeikansen die mannen en vrouwen ervaren. Socioloog Theun Pieter van Tienoven verzorgde één van de workshops.

Read more