Leden
foto

VANDEBROECK Dieter (° 10/10/1981)

Lokaal 2.02

dieter.vandebroeck@vub.ac.be

Tel: 02/614 81 47

 

publicaties

C.V.:
Dieter Vandebroeck is als doctor-assistent verbonden aan de vakgroep sociologie en de TOR-groep, waar hij voordien als medewerker van het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport en als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek werkte. In 2010 was hij als visiting fellow verbonden aan de School of Social Sciences en het Centre for Research on Socio-Cultural Change (CRESC) van de University of Manchester en de Open University. Zijn huidig onderzoek situeert zich binnen het domein van de lichaamssociologie, de sociologie van ongelijkheid (met specifieke aandacht voor de kruising tussen gender- en klasse-verschillen) en de sociologie van cultuur (sensu lato). Naast zijn onderzoek doceert hij sociologische theorie op Bachelor en Master-niveau, is hij internationaal coördinator van het Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation (SCUD, zie www.cultural-distinctions.org) en redactielid van Sociologos, het Vlaamse tijdschrift voor sociologie (www.sociologos.be).

C.V.(en):
Dieter Vandebroeck is an assistant-professor at the Department of Sociology and the TOR Research Group, where he previously worked as a member of the Policy Research Center on Culture, Youth and Sports and as a fellow of the Flemish Science Council. In 2010 he was a visiting fellow at the School of Social Sciences and the Centre for Research on Socio-Cultural Change (CRESC) of the University of Manchester and the Open University. His current research is situated somewhere in between the sociology of the body, the sociology of inequality (with a specific focus on the intersection of class- and gender-differences) and the sociology of culture (sensu lato). Apart from his research, he teaches social theory to Bachelor- and Master-students (or anyone who cares to listen), works as the international coordinator of the Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation (SCUD, zie www.cultural-distinctions.org) and is a member of the editorial board of Sociologos, the Flemish journal of sociology (www.sociologos.be).