Vrije Universiteit Brussel


Opleiding - praktisch

Wie kan starten

De opleiding Archivistiek is een Master na Master opleiding. Dit wil zeggen dat ze enkel toegankelijk is voor mensen met een licentiaats- of master diploma.

Heb je een Masterdiploma geschiedenis op zak, dan kan je meteen starten met de Master na Master Archivistiek. Wie een Masteropleiding in een ander gebied volgde, moet eerst een aantal propaedeusevakken afleggen. Het volgen van deze voorbereidende vakken heeft als doel de studenten zonder historische opleiding voldoende vertrouwd te maken met het historische vak.

De propaedeusevakken werden samengebracht in een voorbereidingsprogramma Archivistiek dat je aan de Vrije Universiteit Brussel kan volgen. Studenten die aan de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven of de Universiteit Antwerpen de equivalente vakken van dit voorbereidingsprogramma hebben afgelegd en daar de bewijzen van kunnen voorleggen, worden ook aanvaard in de Master na Master Archivistiek.

De vakken van het voorbereidingsprogramma zijn vakken uit de opleiding geschiedenis. Op de website van de Master Archivistiek vind je dus verder geen informatie over deze vakken. Het lessenrooster, lokalen enz. kan je vinden via de website van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte.

Sommige studenten hebben tijdens hun vooropleiding al één of meerdere vakken van het voorbereidend jaar gevolgd. Uiteraard moeten vakken waar men vroeger voor slaagde niet nogmaals afgelegd worden. Op de website van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte vind je de nodige formulieren om deze vrijstelling aan te vragen.

Voltijds of deeltijds

De opleiding kan zowel voltijds (in éé jaar) of deeltijds (in twee jaar) worden gevolgd. Het modeltraject voor het deeltijds programma stelt dat je de eerste vijf onderdelen van het programma in het eerste jaar volgt, de laatste twee en de keuzevakken in het tweede jaar. Naargelang van je persoonlijke situatie kan je eventueel nog wat vakken naar het tweede jaar overhevelen. De eerste drie vakken volg je in het eerste jaar. Het is immers de theoretische basis die je zeer zeker nodig hebt om je stage en verhandeling tot een goed eind te kunnen brengen. Je kan het werkcollege ook enkel volgen als je de beide andere vakken volgt.

Lessenrooster

De lessen van de opleiding Archivistiek worden zoveel mogelijk gegroepeerd zodat de studenten niet te vaak naar Brussel moeten reizen en voldoende tijd hebben om aan hun stage te werken.

Het lessenrooster wordt aan het begin van elk academiejaar bekend gemaakt via de elektronische valvas van de opleiding. Wijzigingen zijn in de loop van het academiejaar ook daar te vinden. Soms moet er immers om praktische redenen zoals de beschikbaarheid van de lokalen enz. geschoven worden met het lessenrooster. Om toekomstige studenten toch enig idee te geven over wat ze kunnen verwachten, geven we hier een indicatief en voorlopig lessenrooster. Hou er dus rekening mee dat hier nog belangrijke wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.

Eerste semester

maandag:

9u-12u: Hedendaags Documentbeheer

13u-16u: Werkcollege in de Archivistiek

17u-20u: Archivistiek: theorie en methodologie

woensdag:

14u-17u: Capita Selecta informatiemanagement en informatiesystemen

Tweede semester

maandag:

10u-12u: Capita Selecta informatiemanagement en informatiesystemen

13u-16u: Werkcollege in de Archivistiek

16u30 - 19u30: Archiefrecht

Hier moet je nog de minimum vijf studiepunten keuzevakken die door elke student individueel worden ingevuld aan toevoegen.

Zowel in het eerste als in het tweede semester worden nog een aantal gastcolleges voorzien. De data worden zo snel mogelijk via Pointcarré bekend gemaakt.

Leslocatie

De stamvakken worden op de Campus Etterbeek gedoceerd. Hier vind je een plattegrond en wegbeschrijving.

De campus Etterbeek heeft een toegangssysteem dat werkt op basis van nummerplaatherkenning. Iedereen wiens nummerplaat geregistreerd staat, krijgt automatisch toegang tot de campus. Studenten en personeelsleden kunnen hun nummerplaat laten registreren via het Intranet. Externe bezoekers die met de wagen de campus op en af willen rijden moeten zich aanmelden via de intercom aan de ingangen. Er is parking voorzien op de Campus.

Terug naar boven

©2004 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.be