De dienst Preventie en Milieu (PRMI) van de Vrije Universiteit Brussel zet zich in om de universiteit te ondersteunen op gebied van volgende kernthema's:

  • preventie, veiligheid en welzijn;
  • milieu en duurzame ontwikkeling;
  • mobiliteit;
  • bioveiligheid;
  • stralingsbescherming.

De dienst PRMI bundelt de kennis rond de kernthema's ten dienste van de andere universitaire afdelingen en de instelling als geheel.

Afdelingshoofd

Mevr. Christel Van Den Bossche - preventieadviseur

  • T: 32 (0) 2 629 23 81  
  • E: christel.van.den.bossche@vub.be

Preventie, veiligheid en welzijn

Mevr. Heidi Geudens - preventieadviseur

Dhr. Erik van Vugt - preventieadviseur

Algemeen

Milieu, duurzame ontwikkeling en mobiliteit

Dhr. Dimitri Devuyst - milieucoördinator / preventieadviseur

Mevr. Rebecca Lefevere - coördinator duurzame ontwikkeling en mobiliteitscoördinator

Dhr. Serge Gillot - beheerder gevaarlijk afval en ondersteuning milieu

Algemeen

Bioveiligheid

Dhr. Walter Kempenaers - bioveiligheidsverantwoordelijke

Stralingsbescherming (Fysische Controle)

Dhr. Peter Covens - deskundige ioniserende straling

Mevr. Danielle Berus - deskundige ioniserende straling

Ondersteuning preventie en milieu

Dhr. Patrick Vanroose

Dhr. Maarten Ipers

Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk - Attentia

Dr. Kempeneers - Arbeidsgeneesheer Attentia

Mevr. Annick Thomas - Medewerkster arbeidsgeneesheer

Waar kan u ons vinden?

Adres

Vrije Universiteit Brussel, Dienst Preventie en Milieu (PRMI), Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Onze lokalen bevinden zich in gebouw M op het gelijkvloers

Aan deze pagina wordt gewerkt.

Neem a.u.b. contact op met de medewerkers van de dienst Preventie en Milieu voor meer informatie.

Gevaarlijk afval

De dienst Preventie en Milieu is verantwoordelijk voor de inzameling van het gevaarlijk afval aan de Vrije Universiteit Brussel. Het radioactief afval wordt ingezameld en beheerd door de dienst Fysische Controle.

Hoe werkt het praktisch?

  • voor de inzameling van gevaarlijk afval (chemicaliën en biologisch/medisch afval): neem contact op met Dhr. Serge Gillot (02 629 39 97 of mail naar Serge.Gillot@vub.be)
  • voor de inzameling van radioactief afval: neem contact op met Dhr. Peter Covens of Mevr. Daniëlle Berus (02 477 48 61 of mail naar fyscon@vub.ac.be)

Milieuvergunningen en vergunningen voor bijzondere producten

De dienst Preventie en Milieu ondersteunt de universiteit en haar faculteiten, departementen en vakgroepen bij het bekomen van de nodige milieuvergunningen en vergunningen voor bijzondere producten, zoals bepaalde geneesmiddelen, verdovende middelen en hun precursoren.

Voor meer informatie:

Duurzame ontwikkeling en milieuzorg

De Vrije Universiteit Brussel zet zich in voor duurzame ontwikkeling en milieuzorg. Vanuit de dienst Preventie en Milieu wordt dit thema opgevolgd door Mevr. Rebecca Lefevere (tel. 02 629 14 76 of mail naar Rebecca.Lefevere@vub.be).

Bezoek de pagina's over het duurzaamheidsbeleid van de VUB, de activiteiten van het Greenteam en de praktische tips voor milieuzorg hieronder.

Mobiliteit

Als universiteit in een grootstad willen we de impact van alle verplaatsingen van en naar onze campussen beperken. We leggen de nadruk op actieve mobiliteit en openbaar vervoer. We werken continu aan goed bereikbare campussen, door overleg met overheden en vervoersoperatoren voor veilige toegangswegen en een performant openbaar vervoer. Voetgangers en fietsers zijn de norm bij het ontwerpen van de campusomgeving.

Maar we zijn er nog  niet: uit de carbon footprint nulmeting van 2016 blijkt dat het personenvervoer verantwoordelijk is voor een totale uitstoot van 16000 ton CO2eq in 2016, de helft van de totale koolstofvoetafdruk van de VUB!

MOBILITEITSCOÖRDINATOR
REBECCA LEFEVERE

TELEFOON
+ 32 2 629 14 76

E-MAIL
mobiliteitscoordinator@vub.ac.be

Starting 01/01/2018:

Lage Emissie Zone in Brussel

Aan deze pagina wordt gewerkt.

Neem a.u.b. contact op met de medewerkers van de dienst Preventie en Milieu voor meer informatie.

Aan deze pagina wordt gewerkt.

Neem a.u.b. contact op met de medewerkers van de dienst Preventie en Milieu voor meer informatie.