Tandheelkundige Kliniek

Aandacht!

Rond het UZ Brussel zijn er werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe tramlijn. In het kader van de werken werd de verkeerscirculatie aangepast, met eenrichtingsverkeer. De Tandheelkundige Kliniek VUB blijft bereikbaar, maar zeker op spitsmomenten houdt u best rekening met ernstige verkeershinder. Het openbaar vervoer blijft de campus bedienen, maar is ook afhankelijk van de gewijzigde verkeerssituatie.

Wij raden u aan tijdig te vertrekken om uw afspraak bij onze tandarts niet te missen.

 

De Tandheelkundige Kliniek staat voor duurzame tandheelkunde met een goede nazorg. Wij zijn een patiëntgerichte tandartspraktijk gelegen op de campus van de Vrije Universiteit Brussel, te Jette. Ons VUB-team van tandartsen en assistenten heeft één gezamenlijke passie: tandzorg aanbieden op maat van de patiënten aan de hoogste kwaliteit, elke dag opnieuw.

Alle behandelingen worden uitgevoerd in optimale hygiënische omstandigheden.

Praktisch

De Tandheelkundige Kliniek is elke werkdag open van 8u30 tot en met 17u30.

Maak wel altijd eerst een afspraak op het nummer:

VUB Tandheelkundige Kliniek


Laarbeeklaan 103 1090 Jette

Bezoek onze website
Telefoon
02 477 49 20

Telefoon
02 477 49 21

e-mail
Tandheelkunde@vub.ac.be

Steeds identiteitskaart meebrengen

Betalingen gebeuren enkel via Bancontact

 • De behandelingen kunnen enkel met bancontact betaald worden
 • Gelieve minstens 24u vooraf te verwittigen indien u niet aanwezig kunt zijn op de afspraak bij de tandarts. Zo kunnen andere patiënten worden geholpen wat de wachtlijst beperkt. Bij niet nageleefde afspraken zal u een factuur van € 50,00 ontvangen
 • Algemene Tandheelkundige zorgen – conventie tarieven
 • Gespecialiseerde behandelingen – buiten conventie tarieven
  • Orthodontie
  • Parodontologie & Implantologie
  • Kroon & Brugwerken
  • Endodontie
 • Kindertandheelkunde: Sedatie & Narcose

(In het weekend en op feestdagen kan u bellen naar de tandarts van wacht tussen 9u en 18u op het nummer 0903/39 969 (1,5 Euro/min.) - 's Avonds kunt u bellen naar 02/426 10 26)

Tijdens het weekend kunt U, indien dringend, de orthodontist van wacht consulteren via de wachtdienst op 070/22.20.88 070 22.

De wachtdienst is telefonisch bereikbaar tussen 10u & 12u op zaterdag zondag & feestdagen.

Volgens artikel 6 van het wachtdienstreglement zal er voor een urgente consultatie een niet vergoedbaar honorarium van € 51,00 aangerekend worden.

Wachtdienst Algemeen Tandarts


Deze dienst is enkel toegankelijk voor dringende gevallen en levert dus uitsluitend een noodbehandeling. Weekends en feestdagen tussen 9u en 18u

Wachtdienst Algemeen tandarts
0903 39969

Kost
€ 1,50 per minuut

Wachtdienst ORTHODONTIE


De wachtdienst is bereikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 10u tot 12u.

Wachtdienst ORTHODONTIE
070/22 20 88

Kost
€ 0,30 per minuut.

Wachtdienst PARODONTOLOGIE


De wachtdienst is bereikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 10u tot 12u en van 16u tot 18u

Wachtdienst PARODONTOLOGIE
070/22 21 25

Kost
€ 0,30 per minuut.

Huishoudreglement

Om u, als patiënt, de beste kwaliteit te kunnen bieden bestaan er een aantal huisregels. Deze regels dienen voor de handhaving en een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal kunnen verlopen. Tevens kunnen patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn hierin nuttige informatie vinden.

Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Mobiele telefoons dienen, als vanzelfsprekend, tijdens een behandeling bij de tandarts uitgeschakeld te zijn.

Aanmelden

Gelieve u zich aan de balie te melden zodra u aanwezig bent.

Afspraken

De Tandheelkundige Kliniek werkt uitsluitend met behandelingen op afspraak, zonder open spreekuren. Het is dus zinloos om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling onmiddellijk behandeld te worden.

Afspraken worden uitsluitend telefonisch of aan de balie gemaakt / geannuleerd.

SMS/herinnering

Let op! Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra dienst die wij aanbieden. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de door u gemaakte afspraak.

De tandarts kan uitlopen

Een behandeling kan occasioneel langer duren dan voorzien en uitlopen, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij rekenen op uw begrip.

Het te laat komen voor een afspraak

Bij het te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdsgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak

Gelieve minstens 24u vooraf te verwittigen indien u niet aanwezig kunt zijn op de afspraak bij de tandarts. Zo kunnen andere patiënten worden geholpen wat de wachtlijst beperkt. Bij niet nageleefde afspraken zal u een factuur van € 50,00 ontvangen.

Uw persoonlijke gegevens:

U dient te allen tijde een geldig identiteitskaart bij u te hebben. Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de onthaalmedewerkers door te geven

Medische gegevens:

Voor ieders veiligheid en om u een optimale zorg te kunnen bieden, verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, allergieën etc.

Privacyregeling en geheimhouding:

Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd zonder uw goedkeuring. Alle informatie blijft binnen de Tandheelkundige Kliniek, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Uiteraard gebeurt dit enkel met uw goedkeuring.

Meningsverschil of klacht:

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot tandheelkunde@vub.ac.be

Vergoedingen

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons op voorhand een begroting. Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u niet voor verassingen komt te staan. Enkel indien de patiënt akkoord is gegaan met de meegedeelde offerte zal u in de Tandheelkundige Kliniek behandeld worden.

Lees de prijsopgave altijd zorgvuldig door! De bedragen op de offerte zijn slechts een indicatie; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Indien er wijzigingen in het behandelplan nodig zijn zullen de tariefwijzigingen eveneens doorgevoerd worden.

De exacte vergoedingen of het maximaal te besteden bedrag is en blijft uw verantwoordelijkheid en dient u zelf in de gaten te houden!

Vraag daarom altijd vooraf wat een behandeling kost en verifieer met uw verzekering of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Wanneer een verzekering om voor hun motiverende redenen, een behandeling of een deel daarvan niet vergoed, ontvangt u hiervoor van ons een overzicht van de door u betaalde behandelingen. Zo kunnen wij ons volledig bezighouden met ons specialisme.

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. De Tandheelkundige Kliniek is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij raden u aan uw bezittingen niet onbeheerd achter te laten.

Parodontologie & Implantologie

Consulaties

De kliniek voor Parodontologie en Orale Implantologie is toegankelijk voor patiënten op dinsdag en woensdag.

U kan elke werkdag (tussen 8u30 en 17u30) een afspraak maken voor de dienst Parodontologie op het nummer:

Tandheelkundige Kliniek
02/477 49 20

Tandheelkundige Kliniek
02/477 49 21

Wat is Parodontologie?

Parodontologie is een erkend specialisme binnen de tandheelkunde waarin men de weefsels rondom tanden bestudeert. In de praktijk staat de tandarts-specialist in de parodontologie (of kortweg parodontoloog) in voor de zorg van patiënten met tandvleesaandoeningen. Doorgaans worden deze patiënten verwezen door de algemeen tandarts, hoewel ook adviezen op initiatief van de patiënt mogelijk zijn.

Gingivitis en parodontitis zijn de meest voorkomende parodontale aandoeningen. Gingivitis of tandvleesontsteking wordt gekenmerkt door bloedend tandvlees in combinatie met roodheid en zwelling van de tandvleesrand. De aandoening beperkt zich tot het tandvlees,  wordt veroorzaakt door tandplaque en kan verholpen worden door het aanscherpen van de poetstechniek en een grondige gebitsreiniging.Figuur 1 (links) toont de klinische kenmerken van gingivitis. Figuur 1 (rechts) geeft een beeld na behandeling.

Parodontitis is een parodontale aandoening die niet alleen het tandvlees aantast, maar ook het onderliggende bot. Men onderscheidt chronische parodontitis (langzaam verloop) en agressieve parodontitis (snel verloop). Welbepaalde bacteriën - z.g. paropathogenen – liggen aan de basis van de pathologie. De gevoeligheid voor parodontitis wordt bevorderd door roken, genetische factoren, diabetes en reuma. De behandeling bestaat uit het aanscherpen van de poetstechniek en een grondige curettage van de betrokken tandwortels. De curettage kan al dan niet gebeuren in het kader van een chirurgische interventie. Figuur 2 (links) toont een patiënt met chronische parodontitis. Figuur 2 (rechts) geeft een beeld na behandeling.

Wat is Orale Implantologie?

Orale Implantologie is een specialisme binnen de tandheelkunde waarin men verloren tanden herstelt door middel van tandimplantaten die verankerd worden in het kaakbot. In de praktijk staan doorgaans de tandarts-specialist in de parodontologie (of kortweg parodontoloog) en de kaakchirurg in voor het plaatsen van implantaten. Dit betreft een chirurgische procedure onder lokale anesthesie. Radiologisch vooronderzoek is noodzakelijk om na te gaan of er voldoende bot beschikbaar is. Wanneer dit niet het geval is kan een botreconstructie (door middel van eigen weefsel (L-PRF of bot), hetzij kunstbot) worden voorgesteld. Kleine reconstructies en sinuslifts kunnen worden uitgevoerd onder lokale anesthesie met kunstbot.

Na het plaatsen van implantaten volgt een helingsperiode van een drietal maanden. Nadien worden de tanden geplaatst door de algemeen tandarts. Afhankelijk van de situatie wordt een vaste prothese (kronen of brug) voorzien, hetzij een uitneembare prothese (klikprothese). Op de afdeling worden ook innovatieve behandelconcepten toegepast gericht op het sneller plaatsen van implantaten na tandverlies en het sneller belasten van implantaten met een vaste prothese. Figuur 1 (links) toont een patiënt met een ontbrekende fronttand. Figuur 1 (rechts) geeft een beeld na behandeling met behulp van een implantaat en kroon.

Medewerkers

Prof. dr. Jan Cosyn. De afdeling Parodontologie en Orale Implantologie wordt geleid door Prof. dr. Jan Cosyn. Hij staat voornamelijk in voor de coördinatie van wetenschappelijk onderzoek en nascholing voor tandartsen en tandarts-specialisten. Prof. Cosyn is houder van de ‘Nobel Biocare Chair’. Deze leerstoel werd opgericht aan de VUB in 2014 en maakt het mogelijk om wetenschappelijk onderzoek binnen de Orale Implantologie uit te bouwen op het hoogste niveau.

Mevr. Iris Wyn is parodontoloog en dienstverantwoordelijke. Zij coördineert de kliniek voor Parodontologie en Orale Implantologie op dagdagelijkse basis.

Dr. Aryan Eghbali is parodontoloog. Hij is adjunct-afdelingshoofd en verantwoordelijk voor de orale beeldvorming binnen de afdeling. Hij is actief in wetenschappelijk onderzoek.

Dhr. Alexander Hermans is parodontoloog. Hij is supervisor en begeleidt studenten en specialisten in opleiding bij parodontale behandelingen en implantaatbehandelingen. Hij staat zelf in voor de behandeling van complexe cases

Mevr. Evelyne De Breuckere is parodontoloog. Zij is supervisor en begeleidt specialisten in opleiding bij parodontale behandelingen en implantaatbehandelingen.

Dhr. Bernard Dombret is parodontoloog. Hij staat in voor de behandeling van complexe cases.

Drs. Thomas De Bruyckere is tandarts, parodontoloog in opleiding en doctoraatsstudent. Hij verricht onderzoek naar esthetische aspecten van solitaire tandimplantaten in het bovenfront.

Drs. Faris Younes is parodontoloog en doctoraatsstudent. Hij verricht onderzoek naar de volumetrische veranderingen na sinuslift en de accuraatheid van geleide chirurgie voor het plaatsen van tandimplantaten.

Specialisten in opleiding Parodontologie (UGent – VUB)

Tandarts Frederick De Paepe

Tandarts Guillaume Demoyer

Tandarts Ron Doornewaard

Tandarts Natali Naeini

Tandarts Simon Windael

Tandarts Retief Wessels

Tandarts Nasim Mahjoobpour

Research

Sinds 2014 beschikt de afdeling over de ‘Nobel Biocare Chair’, waarvan Prof. Dr. Jan Cosyn titularis is. Deze leerstoel maakt het mogelijk om wetenschappelijk onderzoek binnen de Orale Implantologie uit te bouwen op het hoogste niveau.

Indien patiënten voldoen aan bepaalde criteria kunnen ze, na overleg, opgenomen worden in een onderzoek en kunnen ze genieten van een voorkeurtarief.

Aan de afdeling wordt vooral onderzoek verricht naar esthetische aspecten van solitaire implantaten. In een andere onderzoekslijn wordt de volumetrische stabiliteit van harde en zachte weefsel reconstructies geëvalueerd via 3D beeldvorming.

De wetenschappelijke output van de medewerkers van de afdeling Parodontologie en Orale Implantologie is consulteerbaar via onderstaande link:

http://www.researchgate.net/profile/Jan_Cosyn/publications

Endodontie

Consulaties

De kliniek voor endodontische behandelingen is toegankelijk voor patiënten op dinsdag. Op woensdag is de consultatie voor microchirurgie

U kan elke werkdag (tussen 8u30 en 17u30) een afspraak maken voor de dienst Endodontie op het nummer:

Tandheelkundige kliniek
02/477 49 20

Tandheelkundige kliniek
02/477 49 21

Wat is Endodontie?

Endodontie is de verzorging van problemen met de tandzenuw. Een endodontoloog is een tandarts, die door middel van een 2-jarige aanvullende opleiding gespecialiseerd is in het uitvoeren van complexe wortelkanaalbehandelingen.

Indien een zenuw van een tand of kies ontstoken of geïnfecteerd is moet er een wortel­kanaalbehandeling uitgevoerd worden om pijn en verdere infecties te voorkomen.

Als patiënt wordt u steeds doorverwezen door uw eigen tandarts. Deze laatste geeft u een doorverwijsbrief mee met hierop de vermelding van de te behandelen tandnummer. Dit nummer moet u steeds meedelen bij het nemen van een afspraak.

Een endodontoloog kan ook een nieuwe kanaalbehandeling uitvoeren bij een tand of kies die na een eerdere behandeling nog steeds klachten geeft. Zo kan een tand of kies vaak alsnog behouden blijven. Endodontie vereist een grondige kennis van de anatomie van de wortelkanalen, de materialen, instrumenten en technieken en van de specifieke ziektebeelden. Eenvoudige wortelbehandelingen kunnen door een algemene tandarts worden uitgevoerd. Sommige practici vinden echter dat ze niet voldoende routine of ervaring hebben en zullen deze behandeling overlaten aan collegae die dit liever of efficiënter uitvoeren. Met nauwkeurigheid en precisie is de kans van slagen van deze behandeling aanzienlijk groter en daarom voeren wij deze behandeling in de Tandheelkundige Kliniek onder een microscoop uit. Door de langere en moeilijkere behandeling wordt in dit geval een toeslag buiten de gangbare nomenclatuur aangerekend.

Microchirurgie

In sommige gevallen is het noodzakelijk de infectie in de wortelkanaal ook buiten de tand te bestrijden. Dit gebeurt dan niet door het kanaal heen maar door een heelkundige ingreep langs het tandvlees. Dit kan nodig zijn:

 • Indien het wortelkanaal niet meer toegankelijk is (bvb door een stifttand)
 • Indien de wortel een bijzondere vorm heeft die een wortelkanaalbehandeling niet of maar gedeeltelijk toelaat;
 • Indien het infectie- of ontstekingsproces zo uitgebreid is dat de wortelkanaalbehandeling alleen niet volstaat.
 • In sommige gevallen dient de ingreep ook ertoe om uit te sluiten dat er barsten in de wortel zitten. Indien dit tijdens de ingreep wordt vastgesteld moet de tand worden verwijderd.

De ingreep gebeurt onder lokale verdoving. De behandeling kan zeer doelgericht met behulp van een microscoop worden uitgevoerd. Na de ingreep wordt het tandvlees gehecht. Er kan enkele dagen lichte napijn optreden. Vraag uw tandarts om advies. Verwittig uw tandarts indien U anticoagulantia (“bloedverdunners”) moet nemen.

Protese, Kroon & Brugwerken

Consulaties

De kliniek voor prothese, kroon- & brugwerken is alle dagen toegankelijk voor patiënten.

U kan elke werkdag (tussen 8u30 en 17u30) een afspraak maken voor de dienst prothese, kroon- & brugwerken op het nummer:

Tandheelkundige Kliniek
02/477 49 20

Tandheelkundige Kliniek
02/477 49 21

Prothetische tandheelkunde

Problemen met ontbrekende tanden

In sommige gevallen zijn tanden dermate beschadigd dat een conserverende behandeling onvoldoende is om een kwalitatief resultaat te bekomen en dan kan prothetisch herstel een oplossing bieden.

Een tand kan vervangen worden door een vaste constructie die niet kan uitgenomen worden of door een uitneembare prothese.

De tandartsen van de Tandheelkundige Kliniek zullen samen met de patiënt de verschillende mogelijkheden overlopen.

Uitneembare prothese

Indien een brugwerk of implantaat niet haalbaar of mogelijk is, moet worden teruggegrepen naar een uitneembare prothese.

De eenvoudigste constructie is de kunstharsplaatprothese. Deze is ook één van de behandelingen waarvoor een terugbetaling van het ziekenfonds voorzien is (vanaf 50 jaar).

Een prothese op een metalen basis (skeletprothese) vereist een meerkost voor de vervaardiging van de metalen basis die uiteraard met de nodige nauwkeurigheid moet geschieden. Het ziekenfonds komt tussen, maar alleen voor de prijs van de eenvoudige kunstharsprothese. Er moet dus rekening gehouden worden met een supplement voor de metaalstructuur.

Volledige Prothese

Indien helemaal geen tanden meer aanwezig zijn, moet een volledige prothese worden vervaardigd. Omdat er geen tanden meer zijn om deze te steunen, is de houvast natuurlijk een stuk geringer.
Veel patiënten kunnen uiteindelijk wel met zo’n prothese functioneren omdat ze na een tijd de nodige spierreflexen hebben gekweekt om de prothese op haar plaats te houden. Door een geschikte kauwtechniek kan men bijna alles eten.
Een bovenkaak volledige prothese is meestal geen probleem omdat het draagoppervlak veel groter is dan de onderkaak. In de onderkaak moet namelijk ruimte worden voorzien voor de tong.
Indien de onderkaak niet meer voldoende bot heeft om een prothese steun te geven, kan worden overgegaan tot het plaatsen van 2 of 4 implantaten met een verankering. Deze verankering in de vorm van een staaf, drukknop of een magneet zorgt ervoor dat de prothese beter op haar plaatst blijft.
Als u meer dan een tand mist, plaatsen we meerdere implantaten om er een brug met tanden op vast te maken. Zijn er helemaal geen tanden meer over, dan kunnen we een totale prothese (beter bekend als een vals gebit of kunstgebit) voor u maken.
Een volledig vaste brug is een andere mogelijkheid. Die plaatsen we op verschillende implantaten in de kaak, blijft altijd in uw mond zitten en voelt aan alsof het echte tanden zijn. Daarnaast hebt u nog de keuze van een uitneembare gebitsprothese met een kliksysteem, die op enkele implantaten verankerd zit en u gemakkelijk in en uit kunt doen

Bij patiënten boven de 70 jaar voorziet het ziekenfonds ook in terugbetaling van 2 implantaten om een volledige prothese te steunen.

Esthetische Tandheelkunde

Consulaties

De kliniek voor Esthetische Tandheelkunde is toegankelijk voor patiënten op maandag- en vrijdagnamiddag.

U kan elke werkdag (tussen 8u30 en 17u30) een afspraak maken voor de dienst Esthetische Tandheelkunde op het nummer

Tandheelkundige Kliniek
02/477 49 20

Tandheelkundige Kliniek
02/477 49 21

Esthetische Tandheelkunde

Esthetische tandheelkunde richt zich op het stralend maken van je glimlach.

Esthetische tandheelkunde is heel complex en verschillende technieken kunnen gebruikt worden:

 • tandkleurige vulmaterialen
 • kronen
 • facings
 • bleken van verkleurde tanden

Hiermee kunnen verbeteringen in vorm, stand en kleur van de tanden en kiezen worden gemaakt. Bij een gezonde mond kunnen zelfs kleine correcties resulteren in een grote esthetische verandering en dus een mooie glimlach.

Soms echter zijn uitgebreide behandelingen noodzakelijk om zowel kleur, vorm als stand van de tanden te veranderen. Er wordt altijd gestreefd naar een natuurlijk ogend resultaat, waarbij de tanden harmonieus passen in de glimlach van een tevreden patiënt.

Het is onmogelijk om in een onverzorgde mond dergelijke behandelingen te beginnen. In eerste instantie moet worden gezorgd voor goede funderingen. Ingewikkelde restauratieve/cosmetische behandelingen gebeuren daarom vaak door de samenwerking tussen verschillende vakdisciplines. Alvorens over te gaan naar een complete “make-over” kan het ook nodig zijn modellen en röntgenfoto’s te vervaardigen om de behandeling zorgvuldig te plannen.

Kronen en bruggen

Kronen en bruggen bieden een oplossing wanneer één of meerdere tanden zijn aangetast en er onvoldoende houvast is voor een gewone vulling. Zij kunnen ook gebruikt worden ter verbetering van het uiterlijk, bijvoorbeeld bij verkleurde of misvormde tanden.

Kroon en bruggen worden in principe niet terugbetaald door het ziekenfonds, maar mogelijkerwijze wel door een particuliere verzekering of een aanvullende verzekering of door tussenkomst van de sociale dienst van de werkgever. Informeer u daarom bij de betreffende instanties in samenspraak met uw tandarts voor hulp bij de nodige procedures.

Een kroon

Een kroon wordt over de aangetaste tand geplaatst en hersteld de oorspronkelijke functie en vorm deze tand. Soms moet de tand vooraf ontzenuwd worden. Indien meerdere tanden zijn aangetast, vervangt een brug de ontbrekende tanden.

Om ervoor te zorgen dat de kroon perfect past, wordt een gipsmodel van uw gebit gemaakt. De kleur van een kroon of brug wordt aangepast aan de kleur van uw echte tanden.

Als alternatief kan er gekozen worden voor  kroon- en brugwerk op implantaten. Hier wordt de nieuwe tand door het implantaat gesteund en is de constructie onafhankelijk van andere tanden.

Kronen en bruggen zijn duurzaam en ogen zeker natuurlijk.

Orthodontie

Consulaties

De Orthokliniek is alle werkdagen toegankelijk voor patiënten.

U kan elke werkdag (tussen 8u30 en 17u30) een afspraak maken voor de dienst orthodontie op het nummer

Tandheelkundige Kliniek
02/477 49 20

Tandheelkundige Kliniek
02/477 49 21

Orthodontie

Orthodontie zorgt voor een prachtige, verzorgde glimlach!

In de Tandheelkundige Kliniek van de Vrije Universiteit Brussel in Jette is er een speciale afdeling voor orthodontie, de Orthokliniek.

Orthodontie is een specialisme binnen de tandheelkunde, waarbij de afwijkende stand van tanden en kaken aangepakt wordt. Tanden die scheef staan, zijn veel moeilijker schoon te houden, omdat het moeilijker is om ze goed te poetsen. Als u een afwijkende kaak- en/of tandstand laat corrigeren dan slijten uw tanden minder en kunt u tot op hoge leeftijd genieten van een goed functionerend en mooi gebit. Uiteraard blijft het goed poetsen van het gebit hierbij belangrijk. Een optimale mondhygiëne betekent een optimaal behandelresultaat.

Orthodontische behandelingen zijn mogelijk voor kinderen en volwassenen. In beide gevallen plaatst de tandarts-specialist in de orthodontie een beugel om de stand van tanden en kiezen te corrigeren. Bij kinderen kan de groei van de kaken ook nog gecorrigeerd worden met functionele apparatuur. Daarom is het belangrijk om tijdig op orthodontisch advies te komen. Bij volwassenen kan een orthognatische ingreep nodig zijn waarbij een deel van de behandeling door de Mond-Kaak en Aangezichtschirurg wordt uitgevoerd.

Tegenwoordig bestaat er ook linguale apparatuur  een onzichtbare beugel. Deze blokjesbeugel plaatsen we aan de binnenzijde van de tanden en is dus voor anderen niet zichtbaar. De Orthokliniek is pionier in deze techniek. Er is een leerstoel voor linguale Orthodontie aan de Vrije Universiteit Brussel.

U kunt ook bij de Orthokliniek terecht voor de behandeling van schisis (gespleten lip , spleet of groef in kaak of verhemelte) en andere cranio faciale aandoeningen.

Medewerkers, Tandarts specialisten in de Orthodontie

Prof Dr Bart Vande Vannet orthodontist- dienstverantwoordelijke

Dr Guillaume Boonen, orthodontist

Mevr. Sophie Carpentier, orthodontiste

Mevr. Ellen Ghijselings, orthodontiste

Dr Gabriele Ibel, orthodontiste

Mevr. Isabel Van Eygen, orthodontiste

Dhr Ousama Amara, orthodontist

Specialistische kliniek : Zelf ligerende bracketsystemen

Mevr. Martine Coucke, orthodontiste

Mevr. Lieve Haspeslagh, orthodontiste

Dr Benedicte Versyck, orthodontiste

Specialistische kliniek : Linguale Orthodontie

Dr. Guillaume Boonen, orthodontist

Dr. Quentin. de Crevoisier de Vomecourt, orthodontist

Dr. Eric Girard, orthodontist

Dhr Jim Griffin, orthodontist

Mevr. Nathalie Haine, orthodontiste

Dr. Michele. Hervy-Auboiron, orthodontiste

Mevr Mihaela Popescu, orthodontist

Dhr. E. Uttenhove, orthodontist

Tandarts - Specialisten in opleiding - Orthodontie

Mevr. Valentine Detailleur, tandarts specialist in opleiding orthodontie

Mevr. Anaïs Lebbe, tandarts specialist in opleiding orthodontie

Mevr. Aurelia Zelderloo, tandarts specialist in opleiding orthodontie

Dhr Sultan Alotibi, tandarts specialist in opleiding orthodontie

Dhr Thomas De Seyne, tandarts specialist in opleiding orthodontie

Mevr. Enya Kuppens, tandarts specialist in opleiding orthodontie

Mevr. Eglita Tivari, tandarts specialist in opleiding orthodontie

Dhr Fréderic Van de Velde, tandarts specialist in opleiding orthodontie

Research

Prof Dr Bart Vande Vannet, afdelingshoofd

Dr Jean Francois Cuzin, director lingual

Prof Dr Dimitris. Mavreas, director zelf ligerende bracket systemen

Dr Karlien Asscherickx

Kindertandheelkunde

Consulaties

De kliniek voor kindertandheelkunde is toegankelijk voor patiënten op maandag, woensdag en vrijdag.

U kan elke werkdag (tussen 8u30 en 17u30) een afspraak maken voor de dienst Kindertandheelkunde op het nummer

Tandheelkundige Kliniek
02/477 49 20

Tandheelkundige Kliniek
02/477 49 21

Verzorging van een kindergebit (tussen 0 en 14 jaar)

Kinderen zijn in het algemeen geen moeilijke patiënten maar vragen wel een aparte aanpak.

Onze kindertandartsen hebben de nodige zachtheid en engelengeduld en combineren een fluwelen handschoen met een noodzakelijke kordate aanpak.

De tandarts zal ook een groot belang hechten aan regelmatig en goed tandenpoetsen, gezonde voeding en efficiënt fluoridegebruik. Jong geleerd is oud gedaan. Melktandjes zijn zo klein dat een gaatje snel het wortelkanaal bereikt en de behandeling extra lastig maakt.

Bij zeer bange en onrustige kinderen is de steun van de ouders en familieleden belangrijk om het kind gerust te stellen en niet door allerhande gruwelverhaaltjes of berichten van eigen belevenissen bang te maken. Kinderen met een hoog cariësrisico moeten ook door de familie worden gesteund. Ook welmeenende grootouders of onthaalouders moeten beseffen dat snoep en frisdrank een hoog risico op pijn en ellende met zich meebrengen.

Onze kindertandartsen zullen er steeds naar streven de kindjes zo zacht mogelijk te behandelen maar toch de behandelingen uit te voeren die noodzakelijk zijn

De meeste kinderen komen dan ook met de glimlach naar onze Tandheelkundige Kliniek. 

Lachgastoediening & algemene verdoving

Soms heeft het kind echter hevige pijn of is door vorige ervaringen erg bang of onrustig en moet de behandeling onder sedatie (lachgastoediening) of onder algemene verdoving plaatsvinden.

Dit vergt bijkomende apparatuur of reservatie van een operatiezaal in het ziekenhuis. Het spreekt voor zich dat een dergelijke behandeling de uitzondering moet blijven en enkel mogelijk is op advies van de tandarts.