Tandheelkundige Kliniek

De Tandheelkundige Kliniek staat voor duurzame tandheelkunde met een goede nazorg. Wij zijn een patiëntgerichte tandartspraktijk gelegen op de campus van de Vrije Universiteit Brussel, te Jette. Ons VUB-team van tandartsen en assistenten heeft één gezamenlijke passie: tandzorg aanbieden op maat van de patiënten aan de hoogste kwaliteit, elke dag opnieuw.

Alle behandelingen worden uitgevoerd in optimale hygiënische omstandigheden.

Praktisch

De Tandheelkundige Kliniek is elke werkdag open van 8u30 tot en met 17u30.

Maak wel altijd eerst een afspraak op het nummer:

02/477 49 20 of 02/477 49 21

Steeds identiteitskaart meebrengen

Betalingen gebeuren enkel via Bancontact

 

 • De behandelingen kunnen enkel met bancontact betaald worden
 • Gelieve minstens 24u vooraf te verwittigen indien u niet aanwezig kunt zijn op de afspraak bij de tandarts. Zo kunnen andere patiënten worden geholpen wat de wachtlijst beperkt. Bij niet nageleefde afspraken zal u een factuur van € 50,00 ontvangen
 • Algemene Tandheelkundige zorgen – conventie tarieven
 • Gespecialiseerde behandelingen – buiten conventie tarieven
  • Orthodontie
  • Parodontologie & Implantologie
  • Kroon & Brugwerken
  • Endodontie
  • Kindertandheelkunde: Sedatie & Narcose

(In het weekend en op feestdagen kan u bellen naar de tandarts van wacht tussen 9u en 18u op het nummer 0903/39 969 (1,5 Euro/min.) - 's Avonds kunt u bellen naar 02/426 10 26)

Tijdens het weekend kunt U, indien dringend, de orthodontist van wacht consulteren via de wachtdienst op 070/22.20.88 070 22.

De wachtdienst is telefonisch bereikbaar tussen 10u & 12u op zaterdag zondag & feestdagen.

Volgens artikel 6 van het wachtdienstreglement zal er voor een urgente consultatie een niet vergoedbaar honorarium van € 51,00 aangerekend worden.

Huishoudreglement

Om u, als patiënt, de beste kwaliteit te kunnen bieden bestaan er een aantal huisregels. Deze regels dienen voor de handhaving en een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal kunnen verlopen. Tevens kunnen patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn hierin nuttige informatie vinden.

Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Mobiele telefoons dienen, als vanzelfsprekend, tijdens een behandeling bij de tandarts uitgeschakeld te zijn.

Aanmelden

Gelieve u zich aan de balie te melden zodra u aanwezig bent.

Afspraken

De Tandheelkundige Kliniek werkt uitsluitend met behandelingen op afspraak, zonder open spreekuren. Het is dus zinloos om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling onmiddellijk behandeld te worden.

Afspraken worden uitsluitend telefonisch of aan de balie gemaakt / geannuleerd.

SMS/herinnering

Let op! Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra dienst die wij aanbieden. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de door u gemaakte afspraak.

De tandarts kan uitlopen

Een behandeling kan occasioneel langer duren dan voorzien en uitlopen, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij rekenen op uw begrip.

Het te laat komen voor een afspraak

Bij het te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het ontstane tijdsgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak

Gelieve minstens 24u vooraf te verwittigen indien u niet aanwezig kunt zijn op de afspraak bij de tandarts. Zo kunnen andere patiënten worden geholpen wat de wachtlijst beperkt. Bij niet nageleefde afspraken zal u een factuur van € 50,00 ontvangen.

Uw persoonlijke gegevens:

U dient te allen tijde een geldig identiteitskaart bij u te hebben. Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de onthaalmedewerkers door te geven

Medische gegevens:

Voor ieders veiligheid en om u een optimale zorg te kunnen bieden, verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, allergieën etc.

Privacyregeling en geheimhouding:

Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd zonder uw goedkeuring. Alle informatie blijft binnen de Tandheelkundige Kliniek, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Uiteraard gebeurt dit enkel met uw goedkeuring.

Meningsverschil of klacht:

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot tandheelkunde@vub.ac.be

Vergoedingen

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons op voorhand een begroting. Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u niet voor verassingen komt te staan. Enkel indien de patiënt akkoord is gegaan met de meegedeelde offerte zal u in de Tandheelkundige Kliniek behandeld worden.

Lees de prijsopgave altijd zorgvuldig door! De bedragen op de offerte zijn slechts een indicatie; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Indien er wijzigingen in het behandelplan nodig zijn zullen de tariefwijzigingen eveneens doorgevoerd worden.

De exacte vergoedingen of het maximaal te besteden bedrag is en blijft uw verantwoordelijkheid en dient u zelf in de gaten te houden!

Vraag daarom altijd vooraf wat een behandeling kost en verifieer met uw verzekering of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Wanneer een verzekering om voor hun motiverende redenen, een behandeling of een deel daarvan niet vergoed, ontvangt u hiervoor van ons een overzicht van de door u betaalde behandelingen. Zo kunnen wij ons volledig bezighouden met ons specialisme.

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. De Tandheelkundige Kliniek is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij raden u aan uw bezittingen niet onbeheerd achter te laten.

VUB Tandheelkundige Kliniek

Laarbeeklaan 103
1090 Jette
02 477 49 20
02 477 49 21

mail: Tandheelkunde@vub.ac.be

http://www.uzbrussel.be

Wachtdienst

Algemeen Tandarts

0903 39969

Weekends en feestdagen tussen 9u en 18u

De oproep kost € 1,50 per minuut

Enkel voor spoedgevallen

Geen doorschakeling mogelijk buiten de bovenvermelde uren

Wachtdienst Algemeen Tandarts verzorgt een wachtdienst. Deze dienst is enkel toegankelijk voor dringende gevallen en levert dus uitsluitend een noodbehandeling.

Wachtdienst ORTHODONTIE

070/22 20 88

De oproep kost € 0,30 per minuut.

De wachtdienst is bereikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 10u tot 12u.

Wachtdienst PARODONTOLOGIE

070/22 21 25

De oproep kost € 0,30 per minuut.

De wachtdienst is bereikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 10u tot 12u en van 16u tot 18u