Een impact op een betere wereld

De ‘sense of urgency’ van duurzame ontwikkeling is in elk maatschappelijk debat aanwezig. VUB heeft vanuit haar humanistisch waardenkader een belangrijke voorbeeldrol te vervullen en wil de katalysator zijn van oplossingen die democratisch, ecologisch, sociaal en economisch verantwoord zijn.

Beleid

Het duurzaamheidsbeleid is een transversaal beleid met prioriteiten op vier grote assen, namelijk: onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering & outreach. Acties omtrent duurzame ontwikkeling in het onderwijs, het onderzoek en de bedrijfsvoering versterken elkaar. Een geïntegreerde, holistische aanpak en een maximale betrokkenheid van de VUB-community, zijn hierbij cruciaal.

Algemeen Strategisch Plan 2018-2021


Radicaal Duurzaam

Visie op duurzame ontwikkeling


Onze visie

Strategische doelstellingen voor duurzame ontwikkeling


23 doelstellingen

Jaarverslag duurzame ontwikkeling


Duurzaamheidsverslag 2017

VUB-prioriteiten voor het komende decennium

  • VUB stelt een klimaatplan op basis van nulmeting van de carbon footprint en wordt klimaatneutraal.
  • VUB vermindert de CO2-uitstoot door rationeel energiegebruik – op het vlak van infrastructuur, aankopen, mobiliteit, etc. De overige gemaakte uitstoot wordt gecompenseerd.
  • De VUB gaat voor duurzame beleggingsinvesteringen, kringloopprocessen en de overschakeling naar hernieuwbare energie in smart grid applicatie.
  • Het nieuwe campus masterplan is een uitgelezen kans om de duurzame campus van de toekomst te ontwerpen.
  • Studenten verwerven competenties over en voor duurzaamheid in het curriculum, gekenmerkt door interdisciplinariteit, het verwerven van brede professionele competenties en het stimuleren van engagement.
  • Via een onderzoeksplatform wordt de aanwezige expertise in kaart gebracht en op en buiten de VUB zichtbaar gemaakt. Het netwerk stimuleert multidisciplinaire kruisbestuiving op de VUB waardoor duurzaamheidsheidsvraagstukken terdege worden aangepakt.
  • Outreach, stakeholderparticipatie en sensibilisering vormen essentiële rode draden doorheen het duurzaamheidsbeleid. Daarnaast wordt er actief samengewerkt met diverse externe actoren en netwerken, van overheid tot middenveld en privésector.

duurzaamheid in het onderwijs

Door studenten te leren reflecteren over en werken aan een leefbare wereld – nu en in de toekomst, voor henzelf en voor anderen, hier en elders op de planeet – engageert de Vrije Universiteit Brussel zich in het vormen van de kritische wereldburgers van morgen.

Studenten engageren zich voor een duurzame humanistische maatschappij.

Huidig beleid

VUB streeft ernaar om duurzaamheid maximaal in de curricula en leerresultaten te integreren. Opleidingen belichten duurzaamheid vanuit het eigen vakgebied én slaan bruggen naar andere disciplines. Studenten verwerven de nodige competenties, o.a. via activerende werk- en evaluatievormen. Bovendien zijn de campussen van de universiteit maar ook het kosmopolitische Brussel een uitstekende leeromgeving en experimenteerruimte voor duurzaamheid.

Het kernteam duurzaamheid en een werkgroep met professoren van verschillende faculteiten zet i.s.m. het Vicerectoraat Onderwijs- en Studentenbeleid allerlei sensibiliserende en ondersteunende initiatieven op, bv. rond docentenprofessionalisering. We werken hiervoor samen met externe partners zoals Ecocampus, OVAM en de Stichting voor Toekomstige Generaties.

Welke cursussen kan je volgen

  • In de meeste opleidingen aan de VUB vind je opleidingsonderdelen over duurzaamheid. Ook is er heel wat lesmateriaal voorhanden als je als docent met duurzaamheid aan de slag wil gaan. Contacteer ons voor meer informatie!
  • The Sustainability Bootcamp at the VUB combines state of the art lectures from both academic and operational experts. It is a condensed lecture series during the second week of the Spring holidays (9 – 12th of April 2018). It consists of an introductory session, followed by four thematic modules spread out over the four days and a closing activity. Because of the interdisciplinarity, the Sustainability Bootcamp appeals to a wide and divers range of potential participants with different backgrounds, from CEO’s, sustainability officers to students!
  • Redelijk Eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij is een instellingsbreed en interdisciplinair keuzevak voor studenten en een lezingencyclus voor het brede publiek met een focus op actuele maatschappelijke vraagstukken.

Duurzaamheid in het VUB-onderwijs


Onze visie
Contact Duurzaam onderwijs
Lisa Wouters

e-mail
duurzaam@vub.ac.be

Visie op onderwijs: 5 pijlers


Visie op onderwijs

Duurzaamheid in VUB-onderzoek

De VUB heeft uitgebreid probleemgedreven en oplossingsgericht maatschappelijk relevant onderzoek. De VUB stimuleert multidisciplinaire kruisbestuiving waardoor duurzaamheidsvraagstukken terdege worden aangepakt.

Duurzame onderzoekers aan de VUB

Gelieve contact op te nemen met duurzaam@vub.ac.be indien uw onderzoeksgroep ontbreekt op deze lijst!

ThematicsResearch groupResponsible persons
Renewable energyIR-MECHProf. F. Contino
IR-SURFProf. A. Hubin
Circular materials and productionIRProf. Hubert Rahier & Dr. Maarten Messagie
SURFProf. Iris De Graeve
Emobility and logisticsMOBIProf. Joeri Van Mierlo & Prof. Cathy Macharis
Food and HealthKINEProf. Clarys & Prof. B. De Geus
Sustainable livingPsychologieProf. E. Van Hoof
Sustainable citiesCosmopolisProf. B. van Heur
Adaptable architectureARCHProf. N. De Temmerman
Corporate responsibility and InnovationES-BEDRProf. E. Haezendonck
ES-BUTOProf. T. Crispeels
GovernanceIESProf. S. Oberthur & Prof. T. Wijns
BiodiversityWetenschappen-BIOProf. Nico Koedam
Climate and its effectsWetenschappen-geologieProf. Philippe Huybrechts
Climate and waterHydrology and Hydraulic EngineeringProf. Wim Thiery

Operationele Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is een kernaspect van alle activiteiten aan de Vrije Universiteit Brussel. De VUB houdt rekening met de ecologische, sociale en economische impact van al haar beslissingen, op korte en lange termijn, lokaal en globaal.

Op basis van de nulmeting van de koolstofvoetafdruk wordt een ambitieuze visie en klimaatplan opgesteld inclusief de monitoring van de reële impact van maatregelen. VUB vermindert de CO2-uitstoot door rationeel energiegebruik – op het vlak van infrastructuur, aankopen, mobiliteit, etc. - door duurzame beleggingsinvesteringen, kringloopprocessen, een nieuw campus masterplan en de overschakeling naar hernieuwbare energie in smart grid applicatie.

Duurzame partnerschappen

De VUB is ingebed in lokale, nationale en internationale lerende netwerken om de transitie naar een duurzame universiteit, samenleving en wereld te versterken. Daarnaast wordt er actief samengewerkt met diverse externe actoren, van overheid tot middenveld en de privésector, om kennis te delen en best practices uit te wisselen. Onze voornaamste partners:

UNICA is het netwerk van 46 universiteiten uit 35 Europese hoofdsteden en vertegenwoordigd meer dan 150.000 personeelsleden en 1.800.000 studenten. Van 21 tot 23 maart 2018 organiseert VUB de UNICA GREEN conferentie, een jaarlijkse workshop rond het verduurzamen van de universiteiten.

VUB is lid van The Shift, het Belgische netwerk voor duurzaamheid met het oog op de transitie naar een betere samenleving en economie. VUB heeft zich geëngageerd om haar maatschappelijke ambities in kaart te brengen en engagementsverklaringen Green Deal Gedeelde Mobiliteit en Circulaire Aankopen ondertekend.

Ecocampus is een programma dat zich inzet voor een DUURZAAM HOGER ONDERWIJS. Ecocampus richt zich op docenten, onderzoekers en studenten, opdat zij duurzame ontwikkeling als kompas gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten, nu én in de toekomst. Binnen Ecocampus worden best practices in het hoger onderwijslandschap uitgewisseld en gezamenlijke projecten uitgewerkt.

VUB werkt samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), OVAM spant zich dagelijks in voor een kwaliteitsvol en efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen.

Boeren & Buren is een wekelijkse buurderij met kwaliteitsproducten van lokale boerderijen. Deze korte keten dient om de smaak van de streek terug te vinden, de klimaatverandering tegen te gaan en de banden tussen consumenten en producenten aan te halen.

Het Brussels Studies Institute functioneert als contact- en coördinatie-platform wat betreft het academisch onderzoek over Brussel, met bijzondere aandacht voor de humane wetenschappen.

Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) is een educatieve NGO verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel. Ze wil  de studenten uitnodigen om kritisch na te denken over de mogelijkheden voor een duurzame en solidaire toekomst. Ze zijn ook steeds op zoek naar vrijwilligers.

Het BRUTUS-project is een tutoringproject waarbij studenten uit het hoger onderwijs worden ingeschakeld om scholieren uit het Brussels Nederlandstalig Secundair Onderwijs een ruggensteun te bieden bij hun leerproces.

De Brussels Academy is de place to be voor iedereen die geïnteresseerd is in Brussel en wil bijleren over de stad. Verschillende professoren en experts delen er hun kennis over Brussel met het middenveld, Brusselaars en Brusselliefhebbers.

HumanaTerre is project waarbij een groep mensen zonder wettig verblijf een collectieve en educatieve moestuin onderhouden en uitbouwen in de Hoogstamboomgaard op campus Jette.

Sustainability Bootcamp

From 9 to 12 April 2018, the Sustainability Bootcamp bundled academic VUB sustainability expertise with operational professionals from different disciplines into one condensed lecture series. This multidisciplinarity connects the different aspects of sustainability and inspires for innovation. The ideal environment to meet peers in an open atmosphere and become the state of the art in sustainability.

8th UNICA GREEN Workshop

On 21-23 March 2018, the Sustainability Core Group VUB hosted the 8th UNICA GREEN Workshop and welcomed 72 guests and contributors from 33 different institutions in 14 countries. This interactive three-day workshop focused on the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Higher Education and allowed to exchange inspiring cases, share struggles and meet fellow sustainability colleagues.

Duurzame dinsdag #4

Op dinsdag 28 november 2017 vond de 4de editie van Duurzame Dinsdag plaats op de VUB. Centraal stond de voorstelling van de nulmeting van de VUB-koolstofvoetafdruk en twee debatten met de VUB-gemeenschap over maatregelen om de uitstoot van personenmobiliteit terug te dringen. Lees hier meer over deze geanimeerde discussie. 

CONTACT KERNGROEP
DUURZAAM@VUB.AC.BE

VOORZITTER KERNGROEP DUURZAAMHEID
CATHY MACHARIS

DUURZAAMHEIDSCOÖRDINATOR
REBECCA LEFEVERE

Verduurzaam je departement

Join Green Impact
CONTACT GREENTEAM
GREENTEAM@VUB.AC.BE

OPENINGSUREN
DINSDAG EN DONDERDAG (LOKAAL M010)

TEL
02 629 22 77

Wekelijkse buurderij met lokale producten

Word lid

Kerngroep duurzaamheid

De Kerngroep duurzaamheid is de voortrekker van het gevoerde duurzaamheidsbeleid. De leden van de kerngroep komen tweewekelijks samen, volgen het duurzaamheidstraject aan VUB op en overzien het geheel van duurzame projecten en thematische werkgroepen.

Samenstelling: voorzitter prof. dr. Cathy Macharis, Algemeen Beheerder Nic Van Craen, prof. dr. Hubert Rahier (luik onderzoek), Rebecca Lefevere (luik milieu en mobiliteit), Jeroen Willems (luik energie), Maarten Ipers (luik data en communicatie), Lisa Wouters (luik onderwijs en beleid).

GreenTeam

Het GreenTeam concretiseert de duurzaamheidsvisie van de VUB voor studenten en personeel. Deze werkstudenten nemen initiatieven om van de VUB een duurzamere plek te maken en is gericht op een interactieve samenwerking met, door en voor de stad Brussel.