rubriek: t_gezocht.gif


Debatcafé Ecocampus


Ecocampus is op zoek naar docenten die bereid zijn om - in het tweede semester van dit academiejaar - mee te werken aan de invulling van een debatcafé. Rode draad van dit debatcafé is de vraag: Welke rol heeft het hoger onderwijs bij het opleiden van studenten binnen een maatschappij met steeds meer en nieuwe uitdagingen op vlak van duurzaamheid? Het debatcafé maakt deel uit van een breed maatschappelijk debat.

Meer informatie vindt u in deze uitnodiging of bij Ecocampusmedewerker Simone Heinen op 0498-94 58 34 of simone.heinen@lne.vlaanderen.be


Enquête in ruil voor cinematickets


Studente Vasiliki Pouskoula (Master of Management) is voor haar masterproef op zoek naar deelnemers voor haar enquête. Het beantwoorden van deze vragenlijst duurt een tiental mintuutjes en kan geheel online. De vragenlijst is strikt persoonlijk en door deel te nemen maak je kans op cinematickets voor Kinepolis! Doe mee op de website