rubriek: t_onderzoek.gif


Toptijdschrift Science roept VUB-onderzoek naar darmflora uit tot wetenschappelijke doorbraak van 2011Het toptijdschrift Science heeft het onderzoek naar de samenstelling van de darmflora uitgeroepen tot wetenschappelijke ‘doorbraak van het jaar’. VIB-onderzoeker Jeroen Raes, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, is een van de hoofdauteurs van de studie. Samen met collega’s uit andere Europese onderzoeksinstellingen toonde Raes aan dat de honderdduizend miljard bacteriën in onze darmen onderverdeeld kunnen worden in drie duidelijk te onderscheiden types darmflora. De darmgroepen vallen te vergelijken met bloedgroepen. De bacteriegemeenschappen beïnvloeden tot omzetting van voedsel in energie en de aanmaak van vitaminen in de darmen.

Science heeft het onderzoek naar de samenstelling van de darmflora genomineerd omdat de darmflora een belangrijke rol speelt bij ziekte, ontwikkeling en het immuunsysteem.


VUB-onderzoekers op TAIEX expertise missie in Algerije


Op uitnodiging van de Europese Commissie verzorgden professor Ignace Glorieux en onderzoekers Joeri Minnen en Theun Pieter van Tienoven van de Onderzoeksgroep TOR (Vakgroep Sociologie) op 18 en 19 december 2011 een Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) expertise misse in Algerije. Deze expertise-missie maakt deel uit van het "Programme d'Appui à la mise en oeuvre de l'Accord d'Association" (P3A), beheerd door het Algerijnse ministerie van Economische Zaken en gefinancierd door de Europese Commissie. Het doel van P3A is het bieden van technische ondersteuning en het doorgeven van kennis ter bevordering van de werking van de Algerijnse overheid.

In de hoofdstad Algiers gaven de onderzoekers twee dagen lang lezingen over de methodologie, het veldwerk, de resultaten en mogelijkheden tot valorisatie van de Vlaamse, Belgische en Europese tijdsbestedingonderzoeken. Daarnaast beantwoorden zij de vele vragen van directeuren en medewerkers van het Algerijnse bureau voor de statistiek en de afgevaardigden van de verschillende Algerijnse ministeries. Het Algerijnse bureau voor de statistiek plant een eerste, grootschalig tijdsbestedingonderzoek voor maart en april 2012, waarbij zij 9.000 tot 10.000 huishoudens hopen te bevragen.