VUB Nieuwsbrief

Elektronische Nieuwsbrief Maandag 26 maart 2012

Onderzoek

Aankondigingen en events Technology Transfer Interface


Op de website van de Technology Transfer Interface vindt u deze week in de nieuwsrubriek ondermeer de nieuwsbrieven van InterAction en van Techniline, de portaalsite van Sirris.
In het evenementenoverzicht zijn de recente uitnodigingen verschenen voor seminaries en opleidingen van ondermeer Vlerick Leuven Gent Management School en de 5de Internationale Conferentie “Shaping 5” georganiseerd door BCRC.Onderwijs

Studiedag: Samen werken aan de leraar van morgen


Op woensdag 9 mei 2012 van 9u tot 19u organiseert het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO) de tweede editie van de studie- en ontmoetingsdag “Samen werken aan de leraar van morgen”.
De studie- en ontmoetingsdag richt zich tot het brede onderwijsveld. Het streefdoel is een boeiende en activerende studiedag aan te bieden gekoppeld aan een aangenaam netwerkmoment. 

Diversiteit in grootstedelijke context 

De Brusselse lerarenopleidingen beogen de leraar in wording te wapenen met de nodige tools om succesvol om te gaan met diversiteit in de grootstedelijke onderwijscontext. De studie- en ontmoetingsdag 2012 plaatst deze pijler centraal en presenteert een gevarieerd aanbod rond het thema “diversiteit in de grootstad”. De grootstad biedt tal van mogelijkheden en uitdagingen voor het onderwijs. Daarom is het belangrijk om leerkrachten de nodige competenties mee te geven om met alle mogelijke vormen van diversiteit te kunnen omgaan. 

Programma

 • interactieve workshops rond differentiatie, multiculturaliteit & taal
 • sofadebat over uitdagingen en mogelijkheden van de grootstad voor onderwijs
 • netwerkruimte (met didactisch materiaal, vacatures, informatiestanden, …)
 • resultaten van het nieuwste onderzoek in onderwijs en lerarenopleiding
 • keynote over onderwijzen en diversiteit in de grootstad
 • internationale keynote met expertise rond onderwijs en taal
 • boekvoorstellingen
 • lunch & receptieWe eindigen de dag met de persvoorstelling van een publicatie die tot stand gekomen is binnen het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO): Expeditie PAV. Op het einde van de studie- en ontmoetingsdag krijgt u deze publicatie mee naar huis.
Project Algemene Vakken (PAV) is een vak binnen het beroepssecundair onderwijs, dat een aantal vakken samen in een nieuw kleedje onder éénzelfde noemer brengt. Binnen PAV worden leerlingen voorbereid op het zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de werkvloer.
Expeditie PAV is ontwikkeld als een praktisch instrument voor leraren en lerarenopleiders. Met een aantal in de praktijk uitgewerkte en uitgeteste lesmaterialen is dit boek een bron van inspiratie voor wie betrokken is bij de vakdidactiek en de praktijk van het vak. Expeditie PAV werd samengesteld door de actiegroep ‘vakdidactiek’ van het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO). De medewerkers zijn onderzoekers aan het Interfacultair Departement Lerarenopleiding (IDLO) van de Vrije Universiteit Brussel, schooldirecties, leraren PAV en pedagogisch adviseurs PAV van GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 

Praktisch

Op 9 mei 2012 van 9u tot 19u
Studie- en ontmoetingsdag
met gastsprekers, interactieve sessies & netwerkruimte
Centraal thema: diversiteit in de grootstad
Doelgroep:
leraren, mentoren, directies, leraren in opleiding, pedagogische adviseurs, lerarenopleiders, studenten, alumni, …

Locatie: Vrije Universiteit Brussel – campus Etterbeek - Pleinlaan 2 – 1050 Brussel
Inschrijven & meer informatie www.vub.ac.be/iPAVUB/leraarvanmorgen en leraarvanmorgen@vub.ac.be
Prijs: 30 euro /15 euro (voor studenten van BEO-partners)
GRATIS BOEK Expeditie PAV
CONTACTPERSOON Eva Van Moer (VUB) - 02-629 20 63 - eva.van.moer@vub.ac.be


Studienamiddag: Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen


Oud worden in je eigen huis. Droomt iedereen daar niet van? De vergrijzing
neemt echter alsmaar toe, evenals het tekort aan intramurale zorg. Dat maakt
deze “ageing in place” er niet gemakkelijker op. De nood aan nieuwe
huisvestingsstrategieën aangepast aan de vraag van oudere bewoners wordt
alleen maar groter.
Om deze problematiek beter in kaart te brengen, organiseerden onderzoekers van
de Vrije Universiteit Brussel een grootschalig ouderenbehoefteonderzoek. Ze
peilden naar de woonsituatie, woonwensen en woonbehoeften van maar liefst
64.000 Vlaamse 60-plussers. 

Studienamiddag
Tijdens een studienamiddag in Aula QC op 19 april worden de resultaten van dit onderzoek uit de doeken gedaan. Op basis daarvan worden heldere antwoorden op de meest pertinente vragen geformuleerd, zoals: Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de
huisvesting? Hoe staan ouderen ten opzichte van woningaanpassingen? Welke
woonalternatieven neemt men in overweging? In de bijdragen van onderzoekers, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers komen zo alle facetten van huisvesting bij ouderen aan bod.


Alle informatie en het volledige programma vindt u hier


Tweespraak Vrouwenstudies 2012: “Quo vadis Quota? M/V van politiek tot bedrijfsleven” op 20 april in de Senaat


Als één van de eerste in Europa nam België een drastische maatregel om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek te verbeteren. De zogenaamde wet Smet-Tobback van 1994 legde genderquota op voor de samenstelling van de kieslijsten. In 2002 werd deze wet verstrengd. De man-vrouwverhouding op de kieslijsten is nu 50/50 en mannelijke en vrouwelijke kandidaten wisselen elkaar af op de eerste plaatsen op de lijst.

10 jaar na de zogenaamde 'pariteitswetten' lijkt de tijd rijp om de resultaten van de electorale quota in België te evalueren. Daarenboven worden quota steeds vaker gehanteerd om de ondervertegenwoordiging van vrouwen ook in andere sectoren zoals wetenschap, justitie en de bedrijfswereld weg te werken. Waar hebben de quota ons gebracht? Hebben ze geleid tot een radicale hertekening van de man-vrouwverhouding in de politiek en daarbuiten?

De studiedag op 20 april kadert de Belgische politieke ervaring met quota binnen een aantal internationale ontwikkelingen. Na een wetenschappelijke reflectie op de efficiëntie en de visie op quota binnen en buiten de politiek, volgt een gesprek vanuit de politieke praktijk met voor- en tegenstanders van quota.

Meer informatie en het volledige programma vindt u hier


Lezing: Alternatieve geneeswijzen kritisch bekeken


De internationaal geprezen professor Edzard Ernst komt op dinsdag 17 april praten over het gevaar van alternatieve geneeswijzen. Hij zal het ook hebben over z’n boek ‘Trick or treatment’ (in het Nederlands vertaald als ‘Bekocht of behandeld?’).

Waar? Auditorium 5, VUB-campus Jette, Laarbeeklaan 103 in 1090 Jette.
Wanneer? Dinsdag 17 april, deuren gaan open om 19u45, de lezing zelf start om 20u
Meer informatie vindt u hier


Studiedag: Taaluitwisseling in tandem


Taaluitwisseling in tandem bestaat al meer dan 10 jaar aan de Vrije Universiteit Brussel. Talen in tandem leren voorziet regelmatige bijeenkomsten tussen twee studenten die een verschillende moedertaal spreken en hun taalkennis op een spontane manier en in een ongedwongen context kunnen uitwisselen. Een paar jaar geleden, en onder impuls van ULB LW decaan en huidige ULB rector prof. dr. D. Viviers, werden de nodige financiële middelen vrijgemaakt om een grootschalig ULB tandemproject, met de VUB als bevoorrechte partner, op te zetten. Er bestaat nu een tandemwebsite, en studenten kunnen zich rechtstreeks online inschrijven, wat het zoeken en vinden van een tandempartner veel efficiënter maakt.

Op 20 april 2012 is er een studiedag gewijd aan tandem. Alle nuttige informatie vindt u op http://tandems.ulb.ac.be/special/20120420.html. De guest speaker is prof. dr. Jane Woodin van de University of Sheffield (UK) , met een lezing over Tandem Learning : Opportunities and Challenges. Deze lezing zal in de voormiddag op ITO-VUB, Pleinlaan 5, 1050 Brussel, gegeven worden. En in de namiddag zijn er op de ULB Campus de la Plaine praktische workshops gevolgd door een discussie.
Inschrijvingen en verdere inlichtingen  hier. Deelname is gratis.


E-verkopen aan consumenten & webshops: waar moet u op letten?


Op 26 april 2012 vindt aan de Vrije Universiteit Brussel een interactieve BuCo workshop plaats voor senior managers, commerciële functies, consultants en project managers.

Wanneer een onderneming diensten of producten aanbiedt aan "consumenten" wordt zij geconfronteerd met een complexe set van bijzondere regels die ertoe strekken dit type van klant extra te beschermen. Deze regels zijn dwingend: contractuele afwijkingen zijn in principe niet mogelijk en leiden tot de nietigheid en vaak ook tot strafsancties.

BuCo wijdt een workshop aan deze specifieke regels, met bijzondere aandacht voor e-commerce. Aan de hand van o.m. de praktijken van bestaande webshops maken Régine Feltkamp (BuCo VUB, Advocaat (MODO)) en Frédéric Vanbossele (BuCo VUB, Advocaat (KOAN)) de deelnemers vertrouwd met de belangrijkste spelregels. 

Praktisch 
Op 26 april 2012 van 18-22u.
Campus Etterbeek Vrije Universiteit Brussel (Pleinlaan 2, 1050 Elsene)
Broodjes en drank zijn voorzien.

Prijs: 210 euro. Bij inschrijvingen voor 20/4/2012 is er 10% korting.
Meer info hier of bij Ann Maertens amaerten@vub.ac.be


China's political transition and what it means for Europe – seminarie op 24 april


China is entering into a very important period of political transition and we thought it a good opportunity to assess what this means for Europe. The Brussels Institute of Contemporary China Studies therefore cordially invites you to a seminar on this subject on Tuesday 24 April 2012. We have invited three prominent experts: He Baogang, a leading Chinese political scientist affiliated with the University of Deakin, Thomas Heberer, professor at the University of Duisburg-Essen, and Jonas Parello-Plesner, a senior fellow at the European Center on Foreign Relations.

This panel will discuss the ongoing political reforms in China. How should we interpret democracy with Chinese characteristics? How is the growing heterogeneity of China's society affecting politics? The speakers will also discuss the organization of the 18th National Party Congress, which will appoint the new leadership and mull over future reforms.

Programme

 • 16h00: Opening
 • 16h05: Presentations by He Baogang, Thomas Heberer, Jonas Parello-Plesner
 • 17h00: Discussion
 • 18h00: End of meetingPlease, register by sending an email to biccsevt@vub.ac.be, mentioning your name, function, and organization. The meeting will be held at the premises of the Brussels Institute of Contemporary China Studies. Exact venue will be confirmed upon registration.

This meeting is organized in cooperation with the Flemish China Chamber of Commerce, Kent University, the Université Libre de Bruxelles, and the Institute for European Studies.Internationale Relaties

VUB-delegatie bezoekt Beijing en Shanghai


Van 4 tot 10 maart brachten prof. Jean-Pierre De Greve, VUB-opdrachthouder Internationale Relaties voor het ‘International Relations and Mobility Office’ (IRMO) en Xiaohong Tong, verbonden aan het zelfde departement, een bezoek aan China.

 

 

 


Het verblijf in Shanghai bood de gelegenheid om vruchtbare contacten te leggen met vertegenwoordigers van de ‘Shanghai Jiao Tong University’, de meest prestigieuze onderwijsinstelling voor Ingenieurswetenschappen. Prof. De Greve gaf een lezing met “astrophysical research” als onderwerp.
Stonden nog op het programma: een bezoek aan ‘Renmin University’, ‘Tongji University’ en China’s nummer één: de ‘Tsinghua University’.
De kernvoordracht met “Europe’s mobility strategy” als onderwerp vond plaats op het internationale “China Study Abroad Forum”.
De VUB-delegatie maakte van de gelegenheid gebruik om aanwezig te zijn op de “Study Abroad Fair”, waar Xiaohong Tong lokale studenten kennis liet maken met het VUB- studieaanbod.


EKI en het “International Law Seminar on Sea Names”


Van 7 tot 9 maart vond in het Brusselse Renaissance hotel ‘International Law Seminar on Sea Names’ plaats, een gezamenlijk initiatief van het aan de VUB pas opgerichte ‘EU-Korea Institute’ (EKI) en de ‘Society for East Sea, and Northeast Asian History Foundation’.

Het initiatief startte met een formeel diner, aangeboden door Dr. Christian Ehler, MEP en EKI, dat in het teken stond van ‘networking’ op hoog niveau. Onder de genodigden bevonden zich Prof. Paul De Knop (Rector, VUB), Professor Nohyoung Park (Head of Society for East Sea, Dean of Korea University Law School), Mr. Robert-Jan Smits (Director General, DG Research and Innovation at the European Commission), Mr Viorel Isticioaia-Budura (Managing Director, Asia Division EEAS), Mr Bertrand de Crombrugghe (Director for Asia,
Belgian Ministry of Foreign Affairs), en Dr. Mimi Miryung Kim (Executive Director EKI) . Tenslotte telde het gezelschap ook nog verscheidene prominenten onder wie officials, diplomaten en academici.

Het centrale thema was het dispuut tussen Japan en Korea over de benaming van de zee (‘East Sea’ vs. ‘Sea of Japan’) die beide landen delen. De twee volgende dagen werden besteed aan de presentaties, naar voren gebracht door 24 academici en beleidsexperten uit de vier windstreken waaronder Prof. Erik Franckx, verbonden aan de faculteit Rechten van de VUB. In het betoog werd verwezen naar vigerende relevante internationale wetgeving, precedenten bij gelijkaardige conflicten over naamgeving en de rol van het UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names).


International Academic & Research Conference (Verenigd Koninkrijk)


Op 18 augustus vindt in Manchester de ‘International Academic and Research Conference’ plaats onder patronage van de ‘Doctors Academy’, een international consortium bestaande uit medici, tandartsen en wetenschappers actief op vlak van het promoten van uitwisseling van medische kennis en expertise met als doel het optimaliseren van de volksgezondheid op mondiaal niveau.
Dit initiatief biedt gemotiveerde artsen en studenten geneeskunde een forum om hun activiteiten voor te stellen aan een internationaal gezelschap.
Vooraanstaande clinici, academici en wetenschappers geven lezingen.

Abstracts van innovatieve publicaties over thema’s als audit, klinisch onderzoek en de praktische implicaties die deze gehad hebben op het terrein, komen in aanmerking voor prestigieuze geldprijzen.

Deelname zonder het indienen van een eigen artikel of het brengen van een presentatie is ook mogelijk.
Abstracts kunnen ingediend worden tot 22 april 2012.

Voor meer informatie bekijjk de folder of consulteer de website of contacteer Mark Rodgerson: Mark.Rodgerson@doctors.org.ukAssociatie

Er zijn deze week geen berichten voor deze rubriek


Cultuur

PRESELECTIE ROCKRACE


Al jaren is dit hét podium voor bands en deejays uit Brussel studentenstad. De wedstrijd is niet het hoofddoel, maar niemand zegt natuurlijk 'neen' tegen onze mooie prijzen: opname van een CD in de Rockfabriek, studiotijd in Elephant studio’s van de VUB, een concert op Brussel Brost en in KultuurKaffee, een deejaystage bij Academix, waardebons voor deejaymateriaal en platen of een set in de Fuse, ...

Line up 27 maart: Cody and the Albatross | Furry Roadkill | The Band of Willies
DINSDAG 27 MAART
KULTUURKAFFEE – 20u00 – GRATIS


VERNISSAGE EXPOSITIE MARCEL PINAS: ‘LA LIBERTE PRK NO ???’ Met o.a. Artist Talk met Koen Vanmechelen


Tijdens zijn 6 weken durende residentie werkte Marcel Pinas aan een serie kunstwerken die hij tijdens de vernissage op 29 maart presenteert. De kunstenaar toont er ondermeer een film die hij draaide over de sans papiers die momenteel onderdak krijgen in de gebouwen van de Vrije Universiteit Brussel. Samen met studenten Agogische Wetenschappen ontwikkelde hij een aangrijpende installatie die de toeschouwer oog in oog stelt met de gevolgen van zinloos geweld. De opstelling wordt getoond tegen de achtergrond van een monumentaal schilderij van 9 x 2.10 meter dat oproept tot behoud van traditionele kennis en cultuur. Hiernaast worden ook enkele reeds bestaande werken gepresenteerd uit het omvangrijke en inspirerende oeuvre van de kunstenaar.


Programma
18u00 | Gebouw R, Zaal STOA – Artist talk: Marcel Pinas(SU) en Koen Vanmechelen (BE). Vóór de officiële opening van zijn expositie in de KK Gallery’ gaat Marcel Pinas in gesprek met zijn Belgische collega Koen Vanmechelen. Centrale thema’s in het werk van Vanmechelen zijn ‘identiteit’ en ‘diversiteit’. De rode draad in het oeuvre van Marcel Pinas wordt gevormd door het thema ‘kibri a kulturu’ of ‘bescherm onze cultuur’. Tijdens dit gesprek wordt op zoek gegaan naar de betekenis van kunst in de samenleving en naar de verbintenissen tussen beide kunstenaars.


19u30 | KK Gallery’ - Officiële opening van de tentoonstelling met gelegenheidstoespraken door dhr. Bruno De Lille, Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport; dhr. Reggie Nelson, vertegenwoordiger van de Ambassade van de Republiek Suriname; prof. dr. Willem Elias, decaan van de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vrije Universiteit Brussel; prof. dr. Tom Vanwing, docent Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en coördinator van de opleiding Master in Education and Research for Sustainable Development aan de Anton De Kom Universiteit te Suriname.

21u00 |KultuurKaffee - ‘KK WORLD’ met LOBI FIRI (NL/SU, Kaseko) en KARA DARA (NL/SU, World)


Presentatie: Jetty Mathurin (NL/SU)


DONDERDAG 29 MAART 2012
18u00 - GRATIS


‘KK WORLD’ MET LOBI FIRI (NL-SURINAME) en KARA DARA (NL-SURINAME)


KARA DARA, ofte ‘Bloementuin’ in het Nigeriaans, zegt het allemaal. Het zijn de verschillende bloemensoorten die de tuin tot een prachtig geheel maken. Stichter en bezieler Andro Biswane slaagt er moeiteloos in om verschillende Zuiderse klanken en ritmes te vertalen tot een ‘truly unique blend of sounds’. Hij laat zich daarvoor omringen door schitterende muzikanten met roots van over de hele wereld.


LOBI FIRI is een Afro-Surinaamse muziekband uit Amsterdam en brengt muziek van het subgenre Kaskawi, een mix van de muziekstijlen Kaseko en Kawina. De naam Lobi Firi betekent vrij vertaald het gevoel van liefde. De 16 muzikanten van Lobi Firi willen via hun muziek bijdragen aan de instandhouding van de Afro-Surinaamse cultuur en haar tradities.

DONDERDAG 29 MAART 2012
KULTUURKAFFEE – 21u00 - GRATIS
Varia

VUB valt in de prijzen op diplomatiewedstrijd


Studenten van de Vrije Universiteit Brussel hebben in het Canadese Vancouver verschillende prestigieuze prijzen gewonnen. De delegatie deed mee aan de diplomatie wedstrijd Harvard World Model United Nations. Het Brusselse VUBMUN vestigt hiermee een nieuw persoonlijk record.


Een Model United Nation (MUN) is een internationale diplomatie wedstrijd. Studenten krijgen elk een land of NGO toegekend. Daarna moeten ze door middel van debat en onderhandeling een vergadering van de Verenigde Naties simuleren. Na een kleine week worden de besten onder hen beloond met een prijs in de diplomatie.


WorldMUN, het officieuze wereldkampioenschap diplomatie, wordt georganiseerd door de Universiteit van Harvard. Deze internationale topconferentie vindt elk jaar op een andere locatie plaats. Dit jaar zakten meer dan tweeduizend studenten af naar Vancouver. Ook de delegatie van de Vrije Universiteit Brussel was aanwezig. Twaalf studenten van het VUBMUN-team namen het op tegen hun collega's van o.a. Oxford, West Point of Universidad del Simon Bolivar.


Met succes. Aan het einde van Harvard WorldMUN krijgen de beste delegaties prijzen voor hun diplomatieke kennis en vernuft. Het Brusselse team ontving maar liefst zeven zulke prijzen. Hierdoor bevond de VUB zich tussen de absolute top universiteiten. Vorig jaar won VUBMUN één prijs, twee jaar geleden waren dat er drie. De zeven prijzen zijn dan ook goed voor een nieuw persoonlijk record. Naast VUBMUN waren ook de UGent, het interuniversitaire MUN Society Belgium en het Brugse College of Europe aanwezig. Alles samen wonnen de Belgen 23 diplomatieprijzen.


Geïnteresseerd in VUBMUN? Volg hen op http://www.facebook.com/VUBMUN of mail naar vubmun@vub.ac.be

 

 


Debat Actief Linkse Studenten: Europa in crisis! Welk alternatief?


Jo Coulier en Alexios Harkiolakis gaan in debat met prof. Marc De Vos en Nick Roskam over de oorzaken van de crisis en mogelijke oplossingen. De Griekse schuldencrisis, de toekomst van de sociale zekerheid en de besparingen in het onderwijs zijn enkele van de thema's die aan bod zullen komen. Meer info vind je in de flyer


Praktisch
Op woensdag 28 maart om 19u
Locatie: Auditorium D.0.05.
Meer info:

Thomas Keirse

0495-35 85 87
als-vub@hotmail.comAlumni

Brussels Career Event


Op dinsdag 27 maart vindt weer de algemene jobbeurs op de VUB plaats, het Brussels Career Event. Het event verwelkomt meer dan 30 bedrijven uit zeer verschillende sectoren, elk met een eigen stand. Daarnaast zijn er ook workshops op de beurs zelf: ‘job opportunities at the EU’, ‘Mobility and other opportunities: going abroad’, the recruitment market today’, ‘interviewtechnieken’ en ‘doelgericht solliciteren’.

Alle infosessies zijn interactief en helemaal gratis te volgen. Aarzel niet en schrijf je in!
Via mail op info@osb.be of via de OSB-site. De Oudstudentenbond stuurt je dan zeker een mailtje terug.Vacatures

Vacatures Vrije Universiteit Brussel


Een overzicht van de vacatures van de Vrije Universiteit Brussel kan u terugvinden op de website.

Er zijn o.a. volgende nieuwe vacatures:


Vacatures Universitair Ziekenhuis Brussel


Op de website van het UZ Brussel vindt u een overzicht van de openstaande vacatures.