VUB Nieuwsbrief

Elektronische Nieuwsbrief Maandag 04 oktober 2010

Onderzoek

Infosessie IWT-SBO


Het IWT-Vlaanderen heeft zopas de nieuwe SBO-call gelanceerd. Het IWT geeft met dit financieringskanaal steun aan strategisch basisonderzoek. Het kanaal is gericht op de uitbouw van strategisch belangrijke kennisplatformen met ruime economische en/of maatschappelijke toepassingsmogelijkheden. Alle wetenschappelijke disciplines (en multidisciplinaire combinaties ervan) en alle economische sectoren of maatschappelijke domeinen kunnen aan bod komen.

 

Infosessie geeft tekst en uitleg
Zoals reeds in een vorige e-brief aangekondigd, nodigt de VUB Technology Transfer Interface op 7 oktober 2010 coördinator Paul Schreurs van het IWT uit om u meer tekst en uitleg te geven, o.a. bij de doorgevoerde wijzigingen rond de oormerking ‘duurzame technologische ontwikkeling (DTO)’. De infosessie vindt plaats van 12u00 tot 14u00 in de Promotiezaal (D2.01) op de Campus Etterbeek, gevolgd door een broodjeslunch.

 

Registreren is vereist
Om organisatorische redenen is het verplicht om u voor deze sessie te registreren.

 

Reminder
Indien u inhoudelijke input wenst vanwege de Technology Transfer Interface (TTI) bij het utiliteits-/valorisatieluik, vragen wij u vóór 1 november 2010 contact te nemen met het hoofd van de TTI, mevr. Sonja Haesen.


Aankondigingen en events Technology Transfer Interface


Op de webpagina’s van de Technology Transfer Interface vindt u deze week onder meer een uitnodiging voor het event ' Earn money - Think smart - Think ICT - 25 oktober 2010'. Verder vindt u er informatie over de nieuwe ICON-call van het IBBT.Onderwijs

Lezingenreeks European Population Issues


Vanaf donderdag 7 oktober starten een nieuw masteropleidingsonderdeel en lezingenserie: European Population Issues, georganiseerd door Interface Demography. De reeks van lezingen neemt een Europees perspectief op een reeks van bevolkingsgerelateerde thema’s van vergrijzing, gezondheid, tot familierelaties en migratie. Iedere donderdagmiddag (van 14u00 tot 16u00) zal een gerenommeerde Europese onderzoeker de nieuwste inzichten en recent werk rond het thema van expertise presenteren. Alle lezingen zijn in het Engels en gericht op een breed publiek van masterstudenten en geïnteresseerde onderzoekers vanuit diverse disciplines. Meer informatie alsook het volledige programma zijn te vinden op de website van Interface Demography.


IES Training: Global Governance in Migration Issues: the role of the EU


Wat is de invloed van de Europese Unie op migratievraagstukken? Deze studiedag kijkt op 8 oktober 2010 onder meer naar de activiteiten van de Europese Commissie, recente ontwikkelingen op het vlak van wetgeving en beleid binnen de Europese Unie en naar de europeanisering van migratie en het integratiebeleid voor immigranten. Daarnaast staat het seminarie ook stil bij de samenwerking op het vlak van migratievraagstukken tussen de EU en andere internationale organisaties (United Nations High Commissioner for Refugees, the International Organisation for Migration).

 

Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op de website van het Institute for European Studies.


Studiedag ‘Maak mij wat wijs’


Katia Segers en Joke Bauwens, beide prof. bij de vakgroep Communicatiewetenschappen, organiseren op vrijdag 15 oktober een studiedag naar aanleiding van de presentatie van het boek ‘Maak mij wat wijs. Media kennen, begrijpen en zelf creëren.’ Op de website van de vakgroep Communicatiewetenschappen is het volledige programma en alle praktische informatie terug te vinden.

 

Praktisch

 • Vrijdag 15 oktober 2010 van 9u30 tot 16u00
 • Locatie: Aula QD van campus Etterbeek (ingang 13, gebouw Q)
 • Inschrijven kan bij Dorien Schrooten (tel: 016-30 01 12)
 • Prijs: 60 euro (inclusief boek); 25 euro voor studenten (inclusief boek)
 • Na inschrijving ontvangt u een factuur


Eerste diploma-uitreiking Unica Euromaster in Urban Studies (4Cities)


 

Op 25 september vond in de Brusselse Beursschouwburg de eerste afstudeerceremonie plaats van het internationale masterprogramma 4Cities, UNICA Euromaster in Urban Studies. Negen veelbelovende studenten uit alle uithoeken van Europa namen als eerste hun 4Cities diploma in ontvangst in het bijzijn van een honderdtal genodigden. In naam van de 16 aanwezige docenten uit de zes universiteiten werden ze door Prof. Dr. Eric Corijn uitgebreid gefeliciteerd.

 

VUB-expertise 
Het internationale programma in stadsstudies wordt sinds 2004 voorbereid door een groep academici uit zes universiteiten in vier Europese hoofdsteden. Het initiatief wordt gesteund door UNICA, het netwerk van hoofdstedelijke universiteiten. De Vrije Universiteit Brussel en haar expertise in dit onderwerp fungeert als coördinerende instelling. In september 2008 startte de eerste groep 4Cities studenten deze interdisciplinaire master in Brussel aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles. Daarna bracht de master hun naar Wenen, Copenhagen en Madrid, om na twee jaar weer te eindigen in Brussel waar ze vorig weekend hun thesissen presenteerden en hun afstudeerfeest vierden.


VUBPRESS publiceert ‘De Nederlandse Republiek, Spinoza en de radicale verlichting’ van Wiep van Bunge


In zijn lezingen in het raam van de ANV-leerstoel ‘De Nederlanden in de wereld’ plaatst Wiep van Bunge de bijdrage van de filosofie aan de bloei van de zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek voor het voetlicht. De spilfiguur van zijn verhaal is Benedictus Spinoza. Van Bunge toont met verve aan hoe deze filosoof van wereldformaat in twee richtingen innig verbonden is met zijn land. Spinoza is geen eenzame, onbegrepen filosoof die zijn tijd vooruit was. Integendeel. Zijn denken is ingebed in en mogelijk gemaakt door de toenmalige Nederlandse culturele en maatschappelijke context. Op zijn beurt formuleert Spinoza in zijn politieke filosofie oplossingen voor problemen van de jonge republiek.

 

Complexe denken van Spinoza blijft uitdaging
Verbonden met deze thematiek is de tekst van Wiep van Bunge een levendige discussie met Jonathan Israel die in zijn spraakmakende boek ‘Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity’ aan Spinoza en diens Nederlandse medestanders een uitzonderlijke plaats toekent in de geschiedenis van de internationale, radicale variant van de verlichting. Dit debat wijst op de uitdaging die blijft uitgaan van het complexe denken van Spinoza en op diens onbetwiste betekenis voor de Nederlandse cultuur en haar uitstraling in de wereld.

 

‘De Nederlandse Republiek, Spinoza en de radicale verlichting’ kost 12 euro en is verkrijgbaar bij VUBpress of in de VUBtiek.Internationale Relaties

Tien beurzen aangeboden door de “Université de Lausanne” (UNIL)


Om de toegang tot UNIL’s Masters programma’s te vergemakkelijken voor studenten van buitenlandse universiteiten, biedt UNIL tien mastersbeurzen aan voor de meest beloftevolle kandidaten. De beurs bedraagt 1.600 CHF per maand voor de lengte van de studie (masterprogramma’s van anderhalf tot twee jaar). Meer informatie is beschikbaar op de UNIL-website. De uiterste datum voor het indienen van aanvragen is 15 december 2010. De beurs gaat van start het eerste semester (herfst) 2011 of het tweede semester (lente) 2012.


VUB vertegenwoordigd op de Asia-Europe Meeting in Seoul


Prof. dr. Jean-Pierre De Greve, Opdrachthouder Internationale Relaties, werd door de Asia-Europe Meeting (ASEM) uitgenodigd op de tweejaarlijkse rectorenconferentie. Deze conferentie brengt adviezen uit i.v.m. internationale onderwijs- en onderzoekssamenwerking aan de eveneens tweejaarlijkse ministeriële ASEM-conferentie. De rectorenconferentie vindt plaats op 26 en 27 oktober 2010 in het Zuid-Koreaanse Seoul. Thema is ‘Asia-Europe University Cooperation: Contributing to the Global Knowledge Society’. Prof. De Greve zal er een discussietekst presenteren over 'Knowledge transfer: a European perspective'.


ISEP Study Abroad


De organisatie ‘ International Student Exchange Programs’ (ISEP) telt meer dan 300 universiteiten onder haar leden. Het ISEP-netwerk verzorgt internationale uitwisselingsprogramma’s en geeft aan de gaststudent toegang tot de cursussen, diensten en activiteiten van de onthaaluniversiteiten. Vesalius College ontvangt jaarlijks een aantal studenten uit de VS via dit programma. Het uitwisselingsprogramma streeft naar een evenwicht tussen de in- en uitgaande studenten en daarom stelt Vesalius College de uitgaande mobiliteitsplaatsen naar de VS ook ter beschikking van de VUB-studenten.

 

Hoe verloopt de procedure?
De procedure vereist dat de student alle onkosten m.b.t. inschrijving, huisvesting, maaltijden betaalt aan de eigen uitsturende instelling. Aan de onthaalinstelling zijn deze diensten bijgevolg gratis. De kost voor een uitwisseling van een semester (17 weken) naar de VS bedraagt 5.200 euro voor inschrijving en ongeveer 3.250 euro voor huisvesting en maaltijden. Voor meer informatie, ook wat betreft deadlines, taaltest, visa, inschrijvingsdossier, kan je contact opnemen met Virginie Goffaux of een kijkje nemen op de website van ISEP.Associatie

Broodje Brussel in Cinema Rits


Op maandag 11 oktober ontvangt Cinema Rits de deelnemers van Broodje Brussel voor de lunchvoorstelling. Van 12u30 tot 13u30 worden recente eindwerken van de studenten animatiefilm getoond. Broodje Brussel lokt pendelaars onder de slagzin ‘Smeer 'm ’s middags’ tijdens hun middagpauze de stad in met een uitgebreid menu van verschillende activiteiten. Concerten, gegidste stadsverkenningen, museumrondleidingen, workshops, sport, lezingen, comedy, literatuur... er valt een pak te beleven tussen 12u00 en 14u00 in Brussel.

 

Tekenfilmers, computeranimators en poppenfilmers
Zo leren de bezoekers dat aan de animatiefilmafdeling van het Rits tekenfilmers, computeranimators en poppenfilmers worden gevormd. Tijdens het masterjaar moeten de studenten een eigen, persoonlijke animatiefilm realiseren. Verschillende van deze films werden al bekroond op allerhande filmfestivals. Men krijgt een selecte keuze van recente afstudeerfilms te zien. Lees hier meer over de verdere programmering van Cinema Rits.


Filosofische film- en lezingreeks in Cinema Rits


Zowel in de communicatiewetenschappen als binnen media- en filmtheorie is de invloed van de twintigste-eeuwse filosofie niet weg te denken. Omgekeerd zijn media en communicatie steeds bijzondere aandachtspunten geweest in de hedendaagse filosofie. In de reeks filmscreenings Philosophers on Screen presenteren de Research Unit Media, Democracy and Discourse van het VUB-Onderzoekscentrum CeMeSo en de Erasmushogeschool Brussel-RITS in CINEMA RITS het kruispunt waar die twee elkaar ontmoeten.

 

Zicht op gedachtegoed van uiteenlopende denkers
Met de geprogrammeerde ‘biopics' van de meest invloedrijke filosofen van de afgelopen eeuw wil Philosophers on Screen niet alleen zicht bieden op het gedachtegoed van zulke uiteenlopende denkers als Derrida, Negri en Saïd, maar schenkt het ook aandacht aan de mediatisering van de filosoof en zijn werk. Zowel de eigenlijke inhoud van de film als de artistieke representatie door de filmmaker geven immers stof tot nadenken over het snijvlak tussen media en filosofie. De vertoningen worden daarom telkens door een beknopte inleidende lezing voorafgegaan. Na de film biedt het Ritscafé een uitstekende gelegenheid om na te praten over filosofie, media en alles daartussen. Het volledige programma is te vinden op de website van Cinema Rits of in deze flyer.


Laureaten Rits Alumni Awards geëerd


Het departement Rits van de Erasmushogeschool Brussel heeft de laureaten geëerd van de Rits Alumni Awards 2010: Roel Van Bambost (afgestudeerd afdeling televisie 1966) Ben Tesseur (afgestudeerd afdeling animatiefilm 1996), Marijs Boulogne (afgestudeerd afdeling theater 2002), Miet Martens (afgestudeerd regie-assistentie 1983) en Jo van Hende (afgestudeerd afdeling film 1994). De awards werden afgelopen donderdag uitgereikt in het Rits. Die avond vond ook Open Rits plaats, waarop de afstudeerprojecten 2009-2010 vertoond werden aan het grote publiek.

 

Afgestudeerden in de kijker
Met de Rits Alumni Awards wil het departement Rits van de Erasmushogeschool Brussel afgestudeerden in de kijker zetten die een bijzondere bijdrage lever(d)en aan de Vlaamse culturele uitstraling in binnen- en buitenland. De voorbije edities mochten onder meer Erik Van Looy, Marc Didden, Paul Jambers, Jan Decorte, Jan Eelen, Luc Janssen, Erwin Provoost, Christophe Van Rompaey, Franz Marijnen, Dirk Gryspeirt en Alex Callier een trofee in ontvangst nemen.

 

Open Rits
Op dezelfde avond van de uitreiking van de Rits Alumni Awards vond ook Open Rits plaats. Op dit event worden jaarlijks de eindwerken van de net afgestudeerden vertoond.Cultuur

Boston Tea Party


Boston Tea Party zijn een koppeltje dat geschifte noisepop brengt met overstuurde akoustische gitaren, een zelfgemaakte stompbox (aangedreven door een paar flamencoschoenen on speed) en hun stemmen. Door toedoen van Tim Vanhamel, zelf fan van de groep, hebben ze hun debuutplaat 'Little Trouble Kids' kunnen opnemen in de Vantage Point studio van dEUS. Het resultaat is een plaat met een smerige sound, wilde gitaren en rake klappen die in twee intense opnemesessies helemaal live werd ingespeeld, met slechts enkele geschifte overdubs. Benieuwd of het podium van het KK dit geweld zal overleven.

 

Praktisch

 • Donderdag 7 oktober 2010 om 21u00
 • Locatie: Kultuurkaffee van campus Etterbeek
 • De toegang is gratis


Sneeuwwitje is saai


Tentoonstelling Het Straatsalon

Nobody’s perfect. Gelukkig maar want meer van hetzelfde is saai: diversiteit maakt het leven plezant. Dat is de boodschap van ‘Het Straatsalon’, een reizende tentoonstelling met visuals ontworpen door studenten grafische vormgeving van Sint-Lukas Brussel en Sint-Lucas Gent, met als thema ‘diversiteit’ die op 4 oktober van start gaat op campus Etterbeek. De ontwerpen focussen op verschillen tussen mensen qua leeftijd, huidskleur, geaardheid, overtuiging of afkomst. Met deze tentoonstelling willen ze abstracte begrippen als ‘diversiteit’ en ‘actief burgerschap’ tot leven brengen en interactieve dialoog tussen bezoekers en passanten stimuleren. Harmonieus samenleven is immers een keuze (een initiatief van SOCIUMI).

 

Tentoonstelling ‘Het Straatsalon’ van 4 t/m 15 oktober 2010 in het Kultuurkaffee en het VUB-restaurant (free-flow) van campus Etterbeek.Varia

Fotoalbum Academische Opening online


Afgelopen dinsdag is het nieuwe academiejaar officieel van start gegaan met de academische opening. Foto’s van de academische zitting staan in het fotoalbum.

 

Tijdens de zitting werden ook twee filmpjes getoond:

 

Beide filmpjes zijn terug te vinden op de YouTube-account van de Vrije Universiteit Brussel


175/40 jaar Vrije Universiteit Brussel. De kracht van het verleden is de kracht van de toekomst. 2009-2010 in woord en beeld. Lees de brochure online


Het geïllustreerde overzicht van de Vrije Universiteit Brussel in 2009-2010 werd zopas gepubliceerd en is nu ook online via de website van de Vrije Universiteit Brussel te raadplegen. Deze week zullen alle diensten en geledingen van de universiteit via de binnenpost enkele exemplaren toegestuurd krijgen. Wie graag zelf een papieren exemplaar heeft, kan dit bij de dienst Interne en Externe Communicatie (gebouw M, vijfde verdieping) komen afhalen.


Science Bar Brussel: wetenschap after work, tussen pot en pint


Science Bar Brussel is een maandelijks after work wetenschapscafé. Deze nieuwe samenwerking tussen Vrije Universiteit Brussel, Erasmushogeschool Brussel en deBuren biedt de gelegenheid om ‘tussen pot en pint’ wetenschap te beleven. Elke maand schotelt Science Bar Brussel u een actuele kwestie voor, met een wetenschappelijke insteek. De moderator zoekt vragen en antwoorden bij experten ter zake én bij het publiek. Zo kunt u kennis opdoen en uw mening vormen.

 

Programma

 

Praktisch

 • Welkom vanaf 17u00 – music, food, drinks
  Programma loopt van 18u00 tot 20u00
 • Waar? Rits Café, A. Dansaertstraat 70, 1000 Brussel
 • De toegang is gratis
 • Meer informatie is te vinden op de website van Science Bar Brussel
 • Voor meer informatie kan je ook contact opnemen met Valérie Claes (tel: 02-629 13 68)

 Brugs Universitair Centrum en Vlaams Hoger Instituut Pedagogische Wetenschappen openen nieuwe academiejaar


Op zaterdag 23 oktober 2010 openen het Brugs Universitair Centrum en het Vlaamse Hoger Instituut Pedagogische Wetenschappen samen het academiejaar 2010-2011. De plechtige opening vindt plaats in de Gotische Zaal van het Stadhuis in Brugge. Strijkersensemble Rosamunde zorgt voor de muzikale omlijsting.

 

Programma

 • Verwelkoming
  Yves Roose, schepen voor cultuur en onderwijs stad Brugge
 • Inleiding en postume hulde aan Albert Claes en Jacques Vandenbussche
  Roland DE RYCKER, directeur Vlaams Hoger Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Gastrede
  Mens en maatschappij: Quo vadis?
  Louis TOBBACK, Minister van Staat, Burgemeester stad Leuven
 • Slotwoord
  Silvain Loccufier, coördinator Brugs Universitair Centrum
 • Receptie in de Hallen van het Stadhuis

 

Artistieke omlijsting: Strijkersensemble Rosamunde

 

Praktisch

 • zaterdag 23 oktober 2010 om 17u30 in de Gotische Zaal van het Stadhuis, Burg, Brugge
 • Inschrijven is vereist en kan tot uiterlijk 16 oktober 2010 bij de dienst Ceremoniën van de Vrije Universiteit Brussel, tel: 02 629 22 34, fax: 02 629 39 64, ceremonien@vub.ac.be.


Koninklijk bezoek voor VUB’s B-PHOT op ICT2010


 

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België, EU Commissaris voor de Digitale Agenda Neelie Kroes en Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met onderzoek Benoît Cerexhe bezochten vorige week de B-PHOT stand op de ICT 2010 beurs die door de Europese Commissie werd georganiseerd op Brussels Expo. Prof. Berghmans legde uit hoe B-PHOT samenwerkt met industrie en hoe de groep betrokken is bij verschillende initiatieven die financieel door de Europese Commissie worden gesteund. Mevr. Kroes was bijzonder geïnteresseerd door de wijze waarop B-PHOT de innovatiedrempel voor KMO’s verlaagt door middel van het ACTMOST project en hoe de groep met Photonics Explorer de interesse voor moderne technologieën van jongere Europse studenten opwekt.

 

Meer foto’s zijn te vinden op de website van B-PHOT.

 

Contact
Prof. Francis Berghmans, Brussels Photonics Team - B-PHOT, vakgroep Toegepaste Natuurkunde en Fotonica, fberghma@vub.ac.be , tel: 02-629 34 53.


Nieuwe openingsuren voor Opinio


Voortaan ook open op zaterdag
Met de start van het nieuwe academiejaar past ook Opinio in campus Etterbeek de openingsuren aan. Nieuwe openinguren zijn van 9u30 tot 21u00. Sinds 2 oktober is de Opinio bovendien ook open op zaterdag, van 10u30 tot 16u00.

 

Met een vernieuwde ploeg (don't worry, de fundamenten blijven even stevig, Hanne aan de bar en Lamia aan de broodjes blijven op post) zetten ze een laatste rechte lijn in naar een waarschijnlijke verbouwing in januari.


Academische zitting Uitstraling Permanente Vorming, Kern Oostende-Jan Du Four


Uitstraling Permanente Vorming, Kern Oostende-Jan Du Four organiseren op dinsdag 19 oktober de academische zitting, i.s.m. de Vrije Universiteit Brussel en Pegasus Koninklijk Atheneum Campus Stene.

 

Programma

 • Verwelkoming door Jean Surmont, directeur PEGASUS Koninklijk Atheneum Campus Stene
 • Inleiding door Silvain Loccufi er, ererector Vrije Universiteit Brussel
 • De Vrije Universiteit Brussel, de universiteit van de toekomst, Paul De Knop, rector Vrije Universiteit Brussel
 • Aansluitend wordt een vriendschapsdrank aangeboden door de Vrije Universiteit Brussel

 

Praktisch

 • Dinsdag 19 oktober 2010 om 19u30
 • Locatie: Pegasus Koninklijk Atheneum Campus Stene, Steensedijk 495, 8400 Oostende
 • Inschrijven is vereist en kan tot uiterlijk 15 oktober 2010 bij Uitstraling Permanente Vorming vzw, Waversesteenweg 1077, tel: 02 629 22 34, upv@vub.ac.be


Voorstelling boek ‘Strijden om taal. De Belgische taalkwestie in historisch perspectief’ Els Witte en Harry Van Velthoven


Hét standaardwerk over de communautaire geschiedenis en verhoudingen in België
Taalpolitiek geeft in vele landen aanleiding tot -problemen, zeker als ongelijkwaardig gepercipieerde taalgemeenschappen er naast elkaar leven. België is dus geen unicum, maar wel een heel interessante casus. Met de meest verscheiden modellen werd met wisselend succes geëxperimenteerd. Daardoor kwam een origineel maar ook complex labyrint van taalwetgeving tot stand, waarin enkel Wetstraatjournalisten, politici en politicologen nog hun weg lijken te vinden.

 

Heldere analyse van verschillende fases van de evolutie
Bij de omvorming van een unitair en Franstalig België naar een federaal en mogelijk confederaal land met sterke deelstaten bleven taalstrategieën dominant aanwezig, terwijl internationalisering en europeanisering de context verbreedden. Els Witte en Harry Van Velthoven slagen er in ‘Strijden om taal. De Belgische taalkwestie in historisch perspectief’ als geen ander in om op een heldere manier de verschillende fases van deze evolutie in hun complexiteit te analyseren. Daarbij houden ze ook rekening met internationale theorievorming.

 

Op woensdag 6 oktober om 11u00 wordt het boek voorgesteld in Hotel Métropole, Brouckèreplein 31, 1000 Brussel (routebeschrijving op website van uitgeverij Pelckmans). De voorstelling wordt ingeleid door journalist Guido Fonteyn, waarna de auteurs zelf het woord nemen, even bij de actualiteit zullen stilsta


Kick off the Campus op 5, 6 en 7 oktober: trap het nieuwe academiejaar mee af


 

De Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel trappen deze week samen met de studenten het nieuwe academiejaar af tijdens de Kick Off the Campus. Op 5 oktober kan je op Campus Brussel (Dansaert en Rits) terecht, op 6 oktober op Campus Etterbeek en op 7 oktober op Campus Jette. Elke dag wordt er een gratis ontbijt, een infomarkt, een barbecue, optredens, fuif... voorzien. Kortom een niet te missen evenement. Tot dan.


Conversation Tables opnieuw van start


Vanaf dinsdag 5 oktober zal de 'Tavola italiana' opnieuw plaatsvinden. Vervolgens gaat op woensdag 6 oktober ‘The English Table’ weer van start. En een dag later, op donderdag 7 oktober, zal ‘El Rincón Español’ ook opnieuw feestelijk ingezet worden. Nieuw is dat op vrijdag 8 oktober de ‘Deutscher Stammtisch’ voor het eerst georganiseerd wordt. Vanaf maandag 11 oktober ben je ook weer welkom op de ‘الطاولة العربية’. De bedoeling is om samen te eten en tegelijkertijd je Arabisch, Italiaans, Engels, Spaans of Duits te oefenen in een gezellige, ontspannen sfeer. Iedereen die deze talen wil spreken, is van harte welkom. 

 

 •  الطاولة العربية: elke maandag vanaf 11 oktober 2010,12u15-13u45
 • La Tavola italiana: elke dinsdag vanaf 05 oktober 2010, 12u15-13u45
 • The English Table: elke woensdag vanaf 06 oktober 2010, 12u15-13u45
 • El Rincón Español: elke donderdag vanaf 07 oktober 2010, 12u15-13u45
 • Deutscher Stammtisch: elke vrijdag vanaf 08 oktober 2010, 12u15-13u45  

 

Praktisch
De Conversation Tables vinden plaats beneden in het studentenrestaurant van campus Etterbeek tijdens de lunchpauze in de nieuw aangelegde International Corner. Inschrijven is niet nodig, volg gewoon de pijlen in het restaurant en kom vrijblijvend een kijkje nemen. Contacteer Maaike Jakobsen (Maaike.Jakobsen@vub.ac.be ) voor meer informatie.


Zes hippe wijkplannen wijzen studenten de weg in Brussel


Niet één maar zes studentenplannen van Brussel. Dat is de vrucht van de samenwerking tussen het alternatieve toerismebureau Use-It, Quartier Latin en het Overlegplatform hoger onderwijs Brussel. Om de (eerste) kennismaking met de stad vlot te laten verlopen bij de start van dit academiejaar zijn er voortaan zes studentenplannen. De verschillende versies belichten telkens de Vijfhoek en een wijk waar een universiteit of hogeschool is gevestigd. Onder meer Etterbeek, Jette, Schaarbeek, Anderlecht en Vorst komen aan bod.

 

Hapklaar antwoord op al je vragen
Wat is het beste fritkot van Brussel? Waar is het ok om tegen de kerk te plassen? Wat is dat met die campuspoezen in Jette? En zijn dat echt moestuinen (mét tomatenplanten) onder de Financietoren? Op deze en andere vragen biedt het plan een hapklaar antwoord.

 

Dag- en nachtplan
Elk studentenplan heeft twee kanten. Op het dagplan staan goeie tweedehands- en platenwinkels, de puikste panorama's en originele blokplekken, zoals de inkomhal van het Justitiepaleis. Op het nachtplan staan de beste cafés en clubs - inclusief icoontjes voor alle nachtwinkels en de bankautomaten waar men dag en nacht terecht kan. Handig wanneer die rond de Beurs weer eens leeg zijn.

 

GRATIS verkrijgbaar
De zes gekleurde studentenplannen zijn gratis te verkrijgen bij Quartier Latin, op de universiteiten en hogescholen, in de Brusselse jeugdhuizen en op 20 oktober op het grote Brusselse studentenstadsfeest Brussel Brost.  Op de Vrije Universiteit Brussel liggen ze ter beschikking bij het Infopunt( campus Etterbeek) en het studentensecretariaat (campus Jette).


Ontmoet je toekomstige werkgever al tijdens je studie op het Bedrijvenforum van INISOL


Vanaf maandag 11 oktober start opnieuw het bedrijvenforum van INISOL, de vereniging van handelsingenieurs van de Solvay Brussels School of Management and Economics. Zes weken lang zullen gerenommeerd bedrijven zich voorstellen op campus Etterbeek. Zoek jij je eerste job of een stage? Dan is dit bedrijvenforum zeker de moeite waard. Er komen bedrijven zoals KPMG, ING, InBev, Deloitte, Carrefour, Belgacom, Umicore, KPMG, PKF... Benieuwd naar het volledig programma, neem dan een kijkje op de website van INISOL. Na elke presentatie is er een receptie met gratis broodjeslunch waarop je met de mensen van het bedrijf een babbel kan slaan. De toegang is gratis en inschrijven is niet nodig.

 

Dit jaar verwelkomt INISOL de volgende bedrijven:

 


Solvay Jongeren Conferentie ‘Chemistry: at the crossroads of Physics and Biology’


Ter gelegenheid van de 22ste Solvay Conferentie in de Chemie, organiseren de Internationale Solvay Instituten op zondag 17 oktober een ‘Solvay Jongeren Conferentie’, open voor het publiek, met als titel ‘Chemistry: at the crossroads of Physics and Biology’. In het bijzonder worden studenten in de Wetenschappen en de Ingenieurswetenschappen van harte uitgenodigd. Ook leerlingen uit het hoger secundair onderwijs die belangstelling hebben voor de wetenschappen, zijn welkom. Deze jongerenconferentie is een unieke gelegenheid om beroemde wetenschappers te ontmoeten en met hen te discussiëren over al wat verband houdt met de chemie in onze maatschappij.

 

Rol van aardmagnetische velden
Professor Wolfgang Wiltschko zal er uitleg geven over de rol van het aardmagnetisch veld in de mysterieuze navigatievermogens van de trekvogels. Een tweede lezing, door Professor Rudolph Marcus, Nobelprijs Scheikunde, zal gaan over de respectieve inbreng van theorie en praktijk in het gebied van de natuurwetenschappen.

 

Panelgesprek
De lezingen zullen gevolgd worden door een panelgesprek waarbij toehoorders de gelegenheid zullen krijgen om vragen te stellen aan beroemde wetenschappers. De lezingen zullen simultaan vertaald worden naar het Nederlands. Het publiek zal de gelegenheid krijgen vragen te stellen in het Nederlands en het Engels. Na dit gesprek volgt een receptie waarop de aanwezigen op een meer informele manier met de leden van het panel kunnen praten.

 

PraktischAlumni

Er zijn deze week geen berichten voor deze rubriek


Vacatures

Vacatures Vrije Universiteit Brussel


Een overzicht van de vacatures van de Vrije Universiteit Brussel kan u terugvinden op de website.


Vacatures Universitair Ziekenhuis Brussel


Op de website van het UZ Brussel vindt u een overzicht van de openstaande vacatures.


Externe vacatures


Op de website van de Vrije Universiteit Brussel kan u ook een overzicht terugvinden van externe vacatures.