VUB Nieuwsbrief

Elektronische Nieuwsbrief Maandag 11 september 2006

Personeel

Raming loonkosten onderzoeksprojecten


De dienst Personeel herinnert eraan dat promotoren die een raming wensen van de loonkost van personeelsleden op onderzoeksprojecten terechtkunnen op de intranetpagina van de Directie Personeel. Deze pagina werd sinds kort aangevuld met ramingen van de meest voorkomende ATP-functies en wordt aangepast telkens zich een wijziging in de situatie voordoet. Voor een overzicht van de kostprijzen van wetenschappelijk personeel, doctoraatsbursalen en een aantal administratieve en technische functies, klik hier.


Procedure tewerkstelling jobstudenten aan de Vrije Universiteit Brussel


Naar aanleiding van de overeenkomst inzake minimumwerkduur voor jobstudenten (e-brief van 4/9) brengt de jobdienst de algemene procedure voor aanwerving van jobstudenten in herinnering. Voor een vacature binnen een dienst van de Vrije Universiteit Brussel moeten volgende stappen genomen worden : 
 1) Elke vacature  die kan ingenomen worden door een jobstudent moet bekend gemaakt worden aan de jobdienst (job@vub.ac.be, adres : gebouw Y, lokaal Y.0.12).
 2) De jobdienst hangt deze vacature ad valvas uit in gebouw Y en plaatst deze ook op de jobdatabank
 3) De job kan worden ingevuld door een VUB-student of een Erasmushogeschoolstudent (samenwerkingsovereenkomst met SOVEHB).
 4) Enkel in bepaalde omstandigheden zal extern (bij voorkeur kinderen van het personeel) gerekruteerd worden. Bijvoorbeeld als er geen VUB-studenten of Erasmushogeschoolstudenten gevonden worden. Dit kan gebeuren tijdens de blok- en/of examenperiode. Of als de VUB-studenten of Erasmushogeschoolstudenten niet beantwoorden aan het vereiste profiel (bijvoorbeeld specifiek technisch geschoolde studenten, studenten in de sinologie, enz...).


Informatiesessies afsluiting campus Etterbeek


Sinds 30 augustus is op campus Etterbeek een systeem van elektrische palen in gebruik om de parkeer- en verkeersoverlast te beperken. Het systeem werkt op basis van nummerplaatherkenning wat betekent dat iedereen die in het verleden een parkeervignet heeft aangevraagd, automatisch in het nummerplaten-databestand is opgenomen. Tot half september kan iedereen nog zonder registratie de campus op en af maar nadien is de registratie van uw nummerplaat via de website verplicht.
Toelichting bij het hoe en waarom van dit systeem krijgt u tijdens de infosessies op 13, 14 en 15 september telkens om 12u en 13u in auditorium D 0.08.  Een sessie duurt ongeveer 45 minuten en aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens deze sessies zal ook het webadres worden meegedeeld waar de leden van de VUB-gemeenschap hun nummerplaat kunnen registreren.  Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de heer Patrick Steen, Facility Manager Vrije Universiteit Brussel, e-mail: patrick.steen@vub.ac.be.


Sportdag voor ambtenaren – 21 september


Donderdag 21 september organiseert BLOSO de 17e Sportdag voor Ambtenaren op campus Etterbeek. De afgelopen jaren is deze sportdag, met meer dan 6000 deelnemers, uitgegroeid tot dé sportieve klassieker voor de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Openbare Instellingen. Het volledige programma vindt u op de website van BLOSO.
Personeelsleden van de Vrije Universiteit Brussel kunnen ook dit jaar weer deelnemen aan de sportdag door zich in te schrijven bij de sportdienst. Wie voor 15 september inschrijft betaalt 5 euro, wie de dag zelf inschrijft betaalt 7 euro. Personeelsleden van campus Etterbeek kunnen een brochure en inschrijvingsformulier afhalen op de sportdienst in gebouw L. Personeelsleden van campus Jette krijgen deze documenten toegestuurd na contactname met de sportdienst (sportdienst@vub.ac.be of tel. 02 629 28 90).
Goed om weten : 14 september komen de ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken op campus Etterbeek sporten en op 15 september is het de beurt aan de ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken.

 Leescijfers e-brief april-juni 2006


In de periode april–juni 2006 trok de elektronische nieuwsbrief per week gemiddeld 2.303 lezers (personeel, studenten en externen); een status quo vergeleken met dezelfde meetperiode vorig jaar. De personeelsversie, met gemiddeld 23 berichten, wordt door 41% van de personeelsleden gelezen. Dat is een kleine stijging t.o.v. dezelfde meetperiode vorig jaar (40%). Personeelsleden lezen vooral de rubrieken personeel, onderzoek, onderwijs, studenten en ‘vacatures’. Slechts 7 % van de studenten leest de e-brief, een daling t.o.v. dezelfde meetperiode vorig jaar (11%). De dienst Communicatie gaat nu samenzitten met de studentenraad om te kijken hoe dit lezersbereik kan worden verhoogd. De e-brief gericht aan externen wordt steeds populairder: we noteren momenteel een  lezersbereik van 14%, wat een forse stijging is t.o.v. dezelfde meetperiode vorig jaar (9%). Externen bekijken het vaakst de onderzoeksberichten en de activiteitenkalender (rubriek 'agenda'). Detailgegevens in verband met de elektronische nieuwsbrief vindt u hier.


17 september : autoloze zondag in Brussel


Zondag 17 september tussen 9u en 19u zal Brussel volledig autovrij zijn. Enkel voertuigen met een speciale vergunning mogen dan de stad in. Dat is echter geen reden om uit Brussel weg te blijven, want u kan de hele dag gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Bovendien zijn er heel wat activiteiten verspreid over de stad. Deze autoloze zondag maakt deel uit van de "Week van de Vervoering" (16 tot 22 september). Meer informatie…


AZ-VUB onderzoekt gratis risico op hartinfarct


Wie gratis wil laten nakijken hoeveel risico hij loopt op een hartinfarct kan daarvoor op 22  en 23 september terecht in het Academisch Ziekenhuis te Jette. Het gratis onderzoek neemt één uur in beslag en meet onder andere uw bloeddruk, suiker- en cholesterolgehaltegewicht, Body Mass Index (BMI) en uw stressgevoeligheid. Dit initiatief kadert in de Week van het Hart, waarbij tussen 16 en 24 september de centra Multidisciplinaire Hartrevalidatie hun opendeurdagen houden. Meer informatie : http://www.az.vub.ac.be/


Adressengids van alle Vlaamse kabinetten


Het komt u wellicht eens van pas. Op de website www.vlaanderen.be/adressen vindt u een adressengids van alle ministers van de Vlaamse Regering en een uitgebreide lijst van de kabinetten.Studenten

Studentenabonnement MIVB : nuttige tips


Studenten die nog hun MIVB-abonnement tegen verminderd tarief willen afhalen kunnen dit uitsluitend doen in het handelsagentschap van de MIVB dat tijdelijk gehuisvest is in het metrostation Naamsepoort (lijn 2). Vergeet ook niet om een recente pasfoto mee te brengen. Wie zijn/haar abonnement door iemand anders wil laten afhalen moet die persoon een geldige volmacht meegeven. Breng ook zeker je bankkaart mee want betaling kan enkel met Bancontact en Proton.
Op 6 september waren nog 5.000 abonnementen beschikbaar. Maar omdat het aantal beschikbare abonnementen snel vermindert raden we alle studenten aan om zo snel mogelijk zijn/haar abonnement af te halen. Hou de website van Quartier Latin in het oog voor de laatste nieuwtjes en updates.


AZ-VUB en Campus Jette beter bereikbaar met de bus


Het Academisch Ziekenhuis te Jette, en dus ook de campus Jette ernaast, zijn voortaan beter bereikbaar met de bus. Dat komt door een aanpassing van buslijn 84. Die rijdt sinds 4 september ook 's avonds en op zondag. Bus 84 rijdt van metrostation 'Heizel' naar metrostation 'Beekkant' en stopt bij het Academisch Ziekenhuis (haltes 'Laarbeek' en 'Brandweer').


Kinéstudenten masseerden tijdens Gordel 2006


Tijdens de Gordel 2006 zorgden onze studenten Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie opnieuw voor verkwikkende massages in Dilbeek en Overijse. Daarbij kregen ze onder meer het bezoek van omroepster Saartje Vandendriessche en presentatrice Goedele Liekens. Bekijk de fotoreportage uit Dilbeek.


Stageplaatsen bij Unique


Unique België biedt studenten een stage aan in hun verschillende kantoren. De kantoren bestaan uit een klein team waar ook de stagiairs voor een toegevoegde waarde mogen zorgen in het beheer en de organisatie van verschillende taken. Meer weten ? Contacteer het Unique Recruitment Center op 02 743 30 56 of e-mail : recruitmentcenter@unique.be.Onderwijs

Postacademische vormingscyclus 'Diversiteit als maatschappelijk gegeven'


Het Instituut voor Postacademische Vorming (iPAVUB) start met een nieuwe vormingscyclus "Diversiteit als maatschappelijk gegeven". Omgaan met diversiteit wordt immers een van de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren. Verschillen tussen mensen kleuren veel meer dan vroeger onze dagelijkse leefwereld en ons beroepsleven. De Vrije Universiteit Brussel draagt met haar eigen diversiteitsbeleid actief bij aan het streven naar meer verdraagzaamheid en een beter samen leven en werken. Vorming is hierin een cruciaal element en daarom zal het instituut voor Postacademische vorming gedurende de academiejaren 2006-2007 en 2007-2008 talrijke permanente vormingen organiseren rond diversiteit als maatschappelijk gegeven. 
Het officiële startschot van deze vormingscyclus wordt gegeven op 13 oktober van 14u tot 16u30 in aanwezigheid van onder andere Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Gelijke Kansen. Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Info en inschrijven via http://www.vub.ac.be/iPAVUB/Diversiteit.htm

 

 
Onderzoek

De nacht van de onderzoekers


Vrijdag 22 september nodigen de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles iedereen uit voor de tweede editie van de "nacht van de onderzoekers". Dit initiatief van de Europese Gemeenschap vindt in meer dan 20 landen gelijktijdig plaats. De bedoeling is dat het publiek die avond de onderzoekers eens van hun persoonlijke kant leert kennen. Zo is er onder andere een fototentoonstelling “portretten van onderzoekers” waarin 15 wetenschappers zich van een totaal andere kant laten zien. Het absolute hoogtepunt van de avond is de komst van de wereldberoemde humanoïde robot: ASIMO. Ketnet en de RTBF organiseren trouwens speciaal voor de kinderen een wedstrijd met als hoofdprijs  een exclusieve meet & greet met ASIMO.
Iedereen is welkom vanaf 19u in zaal La Tentation aan de Lakenstraat 28 te Brussel. De toegang is gratis. Bekijk het programma  of surf naar de website.


Internationaal Symposium over neurologisch onderzoek naar twee- en meertaligheid


Wetenschappers, beleidsvoerders en mensen uit het onderwijs in Brussel komen op 22 september bij elkaar voor een internationaal symposium over neurologisch onderzoek rond twee- en meertaligheid. De bedoeling is het belang van twee- en meertaligheid op economisch en sociaal vlak ook wetenschappelijk te onderstrepen. Toch staan nog vele vragen open over de manier waarop tweetaligheid de ontwikkeling van het kind beïnvloedt en hoe er in het onderwijs het best mee wordt omgesprongen. Dit symposium kan alvast op heel wat belangstelling rekenen van beleidvoerders. Naast Europees Commissaris Jan Figel nemen ook Vlaams minister Fientje Moerman, Brussels minister Benoit Cerexhe, Brussels Minister Guy Van Hengel en Waals minister Maria Arena het woord.
Meer informatie…


Symposium over signaaltransductie in inflammatie en immuniteit


De dienst Cellulaire en Moleculaire Immunologie organiseert maandag 2 oktober een ééndaags symposium met als titel "Signal transduction in inflammation and immunity: innate immunity and beyond". Dit symposium komt er op initiatief van  de gelijknamige FWO-Vlaanderen Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap.
Deze onderzoeksgemeenschap wil  door een multidisciplinaire aanpak een beter inzicht krijgen in de intracellulaire mechanismen die leiden tot genactivatie, apoptose (geprogrammeerde celdood), celproliferatie, en celdifferentiatie en de mechanismen die betrokken zijn bij inflammatie (ontstekingen) en auto-immuunziekten. Meer informatie over dit symposium vindt u de website


Mannen hebben meer risicofactoren voor slagaderverkalking dan vrouwen


Mannen hebben meestal drie risicofactoren voor de ontwikkeling van halsslagaderverkalking tegenover twee voor vrouwen. Dat blijkt uit een studie die uitgevoerd werd door Dr. Erik Debing en zijn team in de dienst vaatheelkunde van het Academische Ziekenhuis van. Ze onderzochten 804 patiënten (gemiddelde leeftijd 68,3 jaar) met een beroerte en waarbij een operatieve verwijdering van een plaque van de halsslagader werd gepland. Heel wat patiënten vertonen belangrijke risicofactoren : 23 % is suikerziek, 56 % rookt, 75% heeft een te hoge bloeddruk en 54 % heeft een te hoge spiegel van cholesterol. Het is ook duidelijk dat meer mannen (70%) dan vrouwen (30%) zich voor een operatie aanbieden. 
Dr. Debing stelde ook vast dat mannen veel meer roken dan de vrouwen (64% tegenover 34%) en dat ze meer gecombineerde hart en longziekten vertonen (51 en 28% tegenover 38 en 16%). De meest voorkomende risicofactoren bij de mannen zijn dan ook een verhoogde bloeddruk (73%) en roken (34%). Bij de vrouwen zijn dit verhoogde bloedruk (79%) en verhoogde cholesterolspiegel (56%). De combinatie roken, verhoogde bloeddruk en cholesterolspiegel wordt het meest gezien in de mannelijke groep (21%) terwijl bij de vrouwen dit de combinatie verhoogde bloeddruk en cholesterolspiegel (22%) is. Lees verder...


Vakantiewerk niet nefast voor vrijwilligerswerk van jongeren


Jeugdwerkers en beleidsmakers kunnen voortaan op beide oren slapen. Hun vrees dat jongeren door het groter aanbod aan commerciële activiteiten en diensten meer werken en minder aan vrijwilligerswerk doen, is ongegrond. Dat blijkt uit onderzoek van de onderzoeksgroep TOR in opdracht van de afdeling Beleid van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De resultaten tonen aan dat de nood aan geld studerenden inderdaad aanzet om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Maar deze geldnood en arbeidsparticipatie leidt niet tot een verminderd engagement in het jeugdwerk. Vrijwilligers uit het jeugdwerk verrichten zelfs vaker vakantiewerk dan jongeren die geen lid zijn in het jeugdwerk. Jeugdwerkers houden er een actieve levensstijl op na. Ze hebben niet meer vrije tijd dan hun niet-participerende leeftijdsgenoten, maar ze spenderen die wel aan veel meer verschillende soorten activiteiten. Lees meer...Internationale Relaties

Conferentie: The United Nations and Africa: A Partnership for Progress


Ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN), wordt er op 23 en 24 oktober 2006 een internationale conferentie georganiseerd over de rol van de Verenigde Naties in Afrika. De conferentie is gestructureerd rond drie interactieve panels (“vrede en veiligheid”, “economische en sociale ontwikkeling”, “mensenrechten en humanitaire zaken”) die op een kritische manier de huidige rol van de Verenigde Naties in Afrika analyseren. De overkoepelende vraag is of de VN erin slaagt de voormelde geïntegreerde benadering (veiligheid, ontwikkeling en mensenrechten) te verwezenlijken doorheen haar programma’s, organen en organisaties. Bij de prominente sprekers horen mevr. Fatou Bensouda (adjunct-aanklager in het Internationaal Strafhof), dhr. Ibrahima Fall (VN-Speciaal Vertegenwoordiger voor de Regio van de Grote Meren) en mevr. Eveline Herfkens (Directrice van de VN-Millenniumontwikkelingsdoelstellingen Campagne).
Het volledige programma is te vinden op www.vvn.be. Deelname is gratis. Wel is inschrijving vereist vóór 15 oktober 2006 op africa@vvn.be. Plaats van het gebeuren is het Paleis der Academiën, Hertogstraat 1 te Brussel.

 Personalia

Van judoka naar wetenschappelijk assistente


Judoka Ann Simons kondigde vorige week het einde van haar topsportcarrière aan. Ann Simons behaalde tijdens de Olympische Spelen 2000 te Sydney een bronzen medaille terwijl ze haar laatste jaar als licentiate Toegepaste Economische Wetenschappen met glans finaliseerde. Ann, die steeds een nauwe band met onze universiteit heeft behouden, is nu aangesteld als assistent bij de faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen & Solvay Business School. Het behalen van  een doctoraatstitel stelt Ann als een mogelijk nieuw doel in het vooruitzicht.


VUB-proffen bereiden journalist voor op marathon


Wilfried Eetezonne, journalist bij De Morgen, wil op 5 november deelnemen aan de marathon van Athene.  Omdat hij helemaal geen geoefend loper is laat hij zich tijdens zijn voorbereiding bijstaan door een team van deskundigen. In dat team zitten ook enkele VUB'ers :  prof. Romain Meeusen, dr. Guy De Schutter (beiden werkzaam in het topsportlabo BLITS) en sportpsycholoog Nathan Kahan. Op de website van De Morgen kan u de voorbereiding van Wilfried Eetezonne volgen.Cultuur

Alles wat u nog niet wist over gebouw M…


… leest u in een gloednieuw boekje dat naar aanleiding van de Open Monumentendagen in Brussel (16-17 september) gepubliceerd wordt. Dit boekje neemt u mee op een boeiende ontdekkingstocht doorheen dit unieke gebouw, ontworpen door architect Renaat Braem, waarin de kantoren als in een krans gegroepeerd zijn rond een centrale technische kern. Gebouw M is tijdens de Open Monumentendagen op 16 en 17 september toegankelijk van 10 tot 18u. Blader alvast eens door het boekje (pdf, 3 MB) of lees meer over de Open Monumentendagen in Brussel.

 

 


Uw kunstwerk op een herbruikbare boodschappentas


Dat kan binnenkort dankzij een kunstwedstrijd van supermarktketen Spar Retail in samenwerking met de dienst Cultuur van de Vrije Universiteit Brussel. De wedstrijd is open voor alle professionele en amateurkunstenaars uit België. De keuze van het thema is vrij, maar er wordt gevraagd rekening te houden met het doel van het werk: reproductie op draagtassen. Het winnende werk komt op de draagtassen en ontvangt een geldprijs van 2.500 euro. De tweede plaats wordt bekroond met 1250 euro, de derde plaats met 750 euro en de vierde plaats met 500 euro. Meedoen is zeker belangrijk want er is kans dat ook de andere winnende werken op een herbruikbare tas verschijnen. De werken kunnen ingediend worden tot en met 6 januari 2007. Het wedstrijdreglement en deelnemingsformulier vindt u op http://www.sparretail.be/Alumni

Axelle Red geridderd


Zangeres Axelle Red, licentiate in de rechten, heeft de Franse titel "Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres" ontvangen. Ze kreeg die onderscheiding van de Franse minister van Cultuur Renaud Donnedieu de Vabres. Dit ridderschap is de hoogste culturele onderscheiding in Frankrijk en wordt enkel toegekend aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van cultuur. Axelle Red vervoegt met deze onderscheiding een lijstje met enkele klinkende namen zoals  Lou Reed, David Bowie, Bruce Willis, Penelope Cruz en Arno. Lees meer over Axelle RedAssociatie

Maak kennis met onze internationale studenten


Vrijdag 22 september organiseren de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel een oriëntatiedag voor de internationale studenten van de beide instellingen. Overdag volgen de internationale studenten hun eigen programma met o.a. een stadswandeling door Brussel. Vanaf 21u00 verzamelen de studenten in het Kultuurkaffee op campus Etterbeek voor de international student party. Iedereen die  graag kennis wil maken met onze internationale studenten is uiteraard van harte welkom op deze party.
De Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool werken trouwens al een hele tijd nauw samen rond internationalisering. Sinds midden februari zijn de twee diensten die rond internationalisering werken gehuisvest op dezelfde plek : het gelijkvloers van gebouw M op de campus Etterbeek.

 Brusselse Tip

Toernee General : theater over de taalgrens heen


Toernee General, zo heet het programma waarmee de KVS en het Théâtre National van 15 tot en met 23 september samen uitpakken. Op een tiental dagen tijd brengen ze een aantal voorstellingen die de afgelopen seizoenen aan weerszijden van de taalgrens werden gespeeld. De vaststelling dat Nederlandstalige en Franstalige artiesten en publieken in Brussel elkaar nog altijd te weinig kennen en tegenkomen, blijft immers onverminderd geldig. Daarom willen de KVS en het Théâtre National het Brusselse publiek te laten kennismaken met wat zij mooie, spannende of pertinente theaterprojecten vinden die aan de ‘ene’ kant van de taalgrens werden gemaakt en aan de ‘andere’ kant van de taalgrens onopgemerkt bleven. Verder zal er tijdens Toernee General ook ruimte zijn voor een aantal ontmoetingen, debatten en fuiven. Bekijk het volledige programma.Gezocht

Er zijn deze week geen berichten voor deze rubriek


Vacatures

Voltijds docent Stedenbouw aan de Erasmushogeschool Brussel


De Erasmushogeschool Brussel zoekt een voltijds docent Stedenbouw voor de onderwijs- en onderzoeksgroep Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Deze vacature kadert in een gezamenlijk project rond stadsstudies dat vanuit de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool opgestart wordt.  Meer informatie over deze vacature.


Halftijds educatief medewerker voor Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis


Kandidaturen moeten ingediend worden voor 15 september 2006.
Meer informatie…


Directeur studie, preventie en internationale ontwikkeling bij Child Focus


Kandidaturen moeten ingediend worden voor 20 september 2006.
Meer informatie…


Advocaten en stagiaires bij Lawfort


Lawfort behoort tot de top-3 van advocatenkantoren in België. Dit kantoor stelt op vier plaatsen in België (Brussel, Antwerpen, Gent en Luik) zowat 115 mensen te werk.
Meer informatie over deze vacatures…


Vijf vacatures bij Carlson Wagonlit Travel


Carlson Wagonlit Travel heeft vijf openstaande betrekkingen onder de verantwoordelijkheid van een Operationele of een Commerciële Manager.
Meer informatie…

 Persknipsels

Persknipsels van 2 september tot 8 september


Verstuurde persberichten


Overzicht persknipsels : 2 september - 8 september

zaterdag 02/09

maandag 04/09

dinsdag 05/09

woensdag 06/09

donderdag 07/09

vrijdag 08/09