Leerstoelen: van wie kunt u in 2003-2004 het één en ander opsteken ?

Voor een aantal leerstoelen zijn de titularissen al bekend. Zo werd onlangs op de Raad van Bestuur Prof. Dr. J. Coplien aangeduid als titularis van de Vloeberghs-Leerstoel 2003-2004 (van de faculteiten wetenschappen en toegepaste wetenschappen). Coplien verwierf grote naambekendheid via zijn werk over programmeer- en ontwerptechnieken en is vandaag Associate Professor of Computer Science aan het North Central College te Naperville, Illinois. Daarnaast bezit hij een ruime onderzoekservaring in vooral industriële organisaties zoals Bell Labs en Lucent Technologies. Coplien is geen onbekende voor de VUB: in 2000 behaalde hij aan de VUB een doctoraat in Computer Science. U kunt zich verwachten aan lessen over "Pattern languages".
De faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft Prof. Dr. R. Fagel aangeduid als titularis van de Leerstoel "De Nederlanden in de Wereld" 2003-2004. Fagel is docent nieuwe geschiedenis aan de Universiteit van Leiden (NL). Zijn onderzoeksterrein is voornamelijk de migratiegeschiedenis. Zo promoveerde hij op de "Hispano-Vlaamse wereld. De contacten tussen Spanjaarden en Nederlanders in 1496-1555". Fagel publiceert regelmatig in Franse en Nederlandse tijdschriften.
Prof. Dr. G. Haegeman zal volgend academiejaar de Binnenlandse Francqui-Leerstoel bekleden. De faculteit Geneeskunde en Farmacie motiveert haar keuze als volgt: "Prof. Haegeman is een toponderzoeker, een buitengewoon spreker en zijn onderwerp is relevant voor de opleiding van onze studenten en voor veel collega's in de basiswetenschappen en in de kliniek." Zijn lessen zullen gaan over biochemie en moleculaire biologie. Haegeman is immers een bacterie-expert in het gebied van moleculaire biologie, meer bepaald NF-kB en receptoren voor 'biogenic amines'. Tot slot besloot de Raad van Bestuur mevr. L. Lanoye, hoofd van de juridische dienst van Fortis, aan te duiden als titularis van de Gommaar Van Oosterwijck-leerstoel 2003-2004 (faculteit Rechtsgeleerdheid). Lanoye heeft vanuit haar huidige functie een bijzondere kijk op de relaties tussen bank en notariaat en nam reeds deel aan verschillende wetenschappelijke activiteiten in het bancair recht.

Departement Lerarenopleiding biedt nascholingsprogramma voor leerkrachten

Leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs kunnen zich op de VUB voortdurend bijscholen. Het jongste aanbod aan nascholingscursussen loopt van eind januari tot begin mei en behandelt onderwerpen zoals nieuwe softwarepakketten die in het wiskundeonderwijs van nut kunnen zijn, studeren met een handicap of chronische ziekte, ontwikkelen van pedagogische websites met behulp van Dreamweaver, de computer als hulpmiddel in het moderne vreemdetalenonderwijs, enz. Voor meer informatie over de data zie onze agenda of surf naar http://www.vub.ac.be/IDLO/ , tel: 02/629.26.99


Agenda

SIDIN

30/01 tot 01/02
Citadelpark
Gent

Nieuwjaars
receptie OSB

31/01 17.30
STOA
Etterbeek

Geuzen TD

31/01 22.00
BSG
Etterbeek

Meer...