You are here

VUBToday: Onderzoek VUB-professor Peter Claeys pleit voor ‘Eurominister’

Een EU-minister voor financiën die over het Europees budgettair beleid beslist, kan de druk wegnemen op het monetair beleid van de Europese Centrale Bank. Dat blijkt uit een analyse van budgettaire data in federale landen door professor Peter Claeys van de Vrije Universiteit Brussel. Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in Fiscal Studies.