You are here

Onderzoek naar levenskwaliteit Bolivia samen met lokale bevolking

Vrije Universiteit Brussel start samenwerking met Bolivia

 

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) start een nieuw project met de Universidad Católica Boliviana “San Paulo” (UCB) in La Paz. Tijdens de tienjarige samenwerking zullen professoren uit Vlaanderen en Bolivia samen met de lokale bevolking onderzoek verrichten om de levenskwaliteit in kwetsbare rurale en stedelijke regio’s in Bolivia te verbeteren. Aan bod komen hedendaagse Boliviaanse uitdagingen zoals straatkinderen, watervervuiling en -tekort en rechten van de inheemse bevolking. Het ontwikkelingssamenwerking project wordt officieel gelanceerd tijdens een kick-off event U-Residence op de VUB-campus op 28 maart van 14u00 tot 17u00.

 

Het project wordt gefinancierd door VLIR-UOS, de Vlaamse actor bevoegd voor universitaire ontwikkelingssamenwerking. Aan Vlaamse zijde zal de rol van coördinator worden opgenomen door Gerrit Loots, professor klinische psychologie aan de VUB. In Bolivia neemt professor Melina Balderrama Durán deze rol op zich.

In de laatste decennia maakte Bolivia ge een snelle economische groei door met talloze juridische, sociale, klimatologische en ecologische veranderingen. Deze ontwikkelingen hadden een impact op de beschikbaarheid van grondstoffen (o.a. water), de landbouwproductie, de voedselvoorziening, sociale ontwikkeling, en veiligheid. Zodoende kwamen de stedelijke en rurale Boliviaanse gemeenschappen meer en meer onder druk te staan. Tegelijkertijd verminderde de levenskwaliteit van families en de samenleving (specifiek vrouwen, kinderen en adolescenten) en wordt deze verder bedreigd.

Het programma hoopt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Boliviaanse maatschappij door de onderzoeks- en trainingscapaciteit van de UCB in haar 4 regionale campussen (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba en Tarija) te versterken. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen. Er worden Transdisciplinary Learning Communities gecreëerd. Op deze manier wordt de kennis van de gemeenschappen versterkt en zullen ze praktische toepassingen in handen hebben om de effecten van de veranderende samenleving te counteren.

 

De Vrije Universiteit Brussel nodigt u van harte uit op deze officiële opening.

 

rije Universiteit Brussel

Al ruim 180 jaar bouwt de VUB mee aan een betere samenleving als een vooruitstrevende, vrij onderzoekende en kritisch denkende universiteit. Vanuit onze internationale hoofdstad Brussel zijn we verbonden met de wereld. Een onafgebroken streven naar kennis, inzicht en verlichting vormt de rode draad bij alles wat we doen op het vlak van onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement.
Tegelijk blijven we inzetten op een heel persoonlijke en democratische benadering die alle leden van de VUB-
community sterker maakt, zodat ze succesvol hun rol kunnen opnemen in de wereld van vandaag en morgen.

 

Perscontacten

Contacteer de perscontacten van de VUB

Mocht u er niet in slagen de gewenste contactpersoon te vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met de persrelaties:
+(32) 473/96 41 37 
sicco.wittermans@vub.ac.be