Research Team

Publications of BUCO:2015
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
De toelaatbaarheidsprocedure bij het administratief cassatieberoep. Filter of raamwerk zonder gaas
Authors: VERBEYST Steven, FRANCOIS ALAIN, SMIS STEFAAN, VAN LAETHEM Karen, VAN LIMBERGHEN GUIDO
Reference: De toelaatbaarheidsprocedure bij het administratief cassatieberoep. Filter of raamwerk zonder gaas, from Juridische meesterwerken VUB, issue 2012-2013, pp.49 - 98, eds. VUB, published by Larcier

2014
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Rapport belge ? Modern times pour le droit belge des sociétés ?
Authors: DELVOIE Jeroen, COEN Tina, FRANCOIS ALAIN
Reference: from La simplification du droit des sociétés privées dans les �/��tats membres de l'Union européenne / Simplification of Private Company Law among the EU Member States, pp.67 - 112, eds. Y. De Cordt and E.-J. Navez, published by Bruylan

2014
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Het nieuw samengesteld gezin in het Belgisch familiaal vermogensrecht van 1804 tot nu: de wetgever heen en weer geslingerd tussen partner en kroost.
Authors: ALOFS Elisabeth, CASMAN HELENE
Reference: Het nieuw samengesteld gezin: recht en geschiedenis - Blended families: law and history, pp.95 - 126, eds. D. De Ruysscher, E. Alofs, published by Maklu

Bamacodex Privaatrecht Deel 1
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, SMIS STEFAAN, BYTTEBIER KOEN, DE WIT RALPH
Reference: 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014, from Bamacodex, published by Die Keure, Brugge

2014
E: articles in scientific journals with a national referee system
Kroniek intellectuele rechten (2011-2012) in samenwerking met Marie-Christine Janssens, Paul Maeyaert en Hendrik Vanhees in: RW, 2014, 883-901.
Authors: BRISON FABIENNE, Janssens Marie-Christine, Vanhees Hendrik
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 23, vol.77, pp.883 - 901, published by Intersentia

2014
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
"Position paper ANBPPI/BNVBIE in response to the European Commission?s consultation on the enforcement of intellectual property rights" in: Brussels, 31 March 2011 (te verschijnen)
Author: BRISON FABIENNE
Reference:

2014
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Juridische Meesterwerken VUB 2013-2014
Authors: SMIS STEFAAN, VAN LIMBERGHEN GUIDO, FRANCOIS ALAIN, ALOFS Elisabeth
Reference: eds. Elisabeth Alofs, Alain François, Stefaan Smis Guido Van Limberghen, published by Larcier

Juridische Meesterwerken VUB 2013-14
Authors: VAN LIMBERGHEN GUIDO, FRANCOIS ALAIN, SMIS STEFAAN, ALOFS Elisabeth
Reference: published by Larcier

2014
P: internal reports
Zelfevaluatierapport. Bachelor en master of Laws in de rechten. deel 1 en deel 2.2014.
Authors: CASMAN HELENE, DE METSENAERE MACHTELD
Reference: from Zelfevaluatierapport delen 1 en 2.Bachelor of Laws in de rechten en Master of Laws in de rechten, eds. Hélène Casman m.m.v. Machteld De Metsenaere, published by Vrije Universiteit Brussel

2013
A: (co-) author of a scientific monograph
Algemene beginselen insolventierecht
Authors: BYTTEBIER KOEN, GESQUIERE Matthias
Reference: published by Story Publishers

Insider Trading and Market Manipulation in wholesale Energy Markets: The impact of REMIT
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: EU Energy Law and Policy Issues, issue Vol. 4, pp.307 - 343, eds. B. Delvaux, M. Hunt, K. Talus, published by Intersentia

Indignité successorale et substitution
Author: CASMAN HELENE
Reference: published by Larcier

Inleiding tot het recht
Authors: EGGERMONT Frederic, DE BECKER Alexander, DEBIEVRE Jens, GORUS JAN
Reference: 10e editie, published by Kluwer

Wet erfonwaardigheid en plaatsvervulling. Een eerste toelichting op basis van de parlementaire voorbereiding
Author: CASMAN HELENE
Reference: published by Kluwer

2013
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Ondernemingsrecht
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom, DE WOLF Joris
Reference: Boekenreeks Elementaire Rechtspraak, pp.41 - 63, published by VZW Elementaire Rechtspraak

Rights and Duties of Buyer and Seller. Transfer of Risk
Authors: DE WIT RALPH, FELTKAMP REGINE, CLAEYS Ignace
Reference: The Common European Sales Law, pp.155 - 184, published by Intersentia

Remedies under the optional common European sales law - a good alternative for Belgian sales law? (together with F. Vanbossele)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: The draft common european sales law: towards an alternative sales law?, pp.185 - 254, eds. I. Claeys & R. Feltkamp, published by Intersentia

Pre-contractual information in the proposal for a Common European Sales Law
Authors: DELVOIE Jeroen, Reniers Stijn, CLAEYS Ignace, FELTKAMP REGINE
Reference: The Common European Sales Law and Belgian Law, pp.43 - 73, published by Intersentia

2013
C: articles in scientific journals with an international referee system
Un droit de vente européen pour une meilleure protection du consommateur ? Les moyens d?action du consommateur en cas d?inexécution du vendeur
Authors: FELTKAMP REGINE, Van Bossele Frdric
Reference: Revue européenne de droit de la consommation /European journal of consumer law (R.E.D.C.), vol.2013, n. 1, pp.3 - 36, published by Larcier

Integrity and transparency in the EU wholesale electricity market - New rules for a better functioning market? (co-author C. Musialski) (REMIT)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: OGEL (Oil, Gas & Energy Law), vol.5,
URL: http://www.ogel.org/journal-advance-publication-article.asp?key=387

2013
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Protection des bases de données (mise à jour 2012)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Droits intellectuels - Répertoire Notarial, pp.385 - 405, eds. F. Brison, N. Ide, published by Larcier

2013
E: articles in scientific journals with a national referee system
Omtrent de aansprakelijkheid van de zaakvoerder van een BVBA voor de betaling van sociale zekerheidsbijdragen (noot onder GwH 29 maart 2012)
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom
Reference: ERO, vol.141,

2013
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Een kredietinstelling, meerdere vermogens-Vermogensrechtelijke bedenkingen bij de regeling inzake Belgische covered bonds
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: Liber Amicorum Hélène Casman, published by Intersentia

Ondernemen met de overheid ? Publiek-private samenwerking
Authors: FRANCOIS ALAIN, Logghe Anthony, Leenknecht Erika, FELTKAMP REGINE, JANSSENS Elke
Reference: from Ondernemingscontracten stap voor stap ? 2013, issue 2, pp.573 - 612, published by Larcier

Pro-actief vennootschapsrecht: creatief met statuten
Authors: FRANCOIS ALAIN, Van Rie Ward, Vananroye Joeri, Ackaert J.-J., Pleitgenootschap Vlaams
Reference: from Proactief ondernemingsrecht, pp.133 - 180, published by Intersentia

De nieuwe regels inzake het verdelingsplan van de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Liber amicorum Hélène Casman, pp.113 - 133, eds. E. ALOFS, K .BYTTEBIER, A. MICHIELSENS, A.-L. VERBEKE, published by Intersentia

Exclusiviteit op basis van intellectuele rechten
Authors: DEPREEUW Sari, BRISON FABIENNE
Reference: Ondernemingscontracten, pp.231 - 258, eds. R. FELTKAMP, E. JANSSENS, published by Larcier
URL: http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/titres/126843_2_0/ondernemingscontracten-stap-voor-stap-2013.html

Huwelijksvermogensrechtelijke aspecten van ondernemen
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Ondernemingscontracten stap voor stap, pp.63 - 82, eds. R. Feltkamp en R. Jansen, published by Larcier

(Instellingen voor) elektronisch geld in & uit de Bankwet
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: pp.27 - 38, eds. Cahiers AEDBF / EVBFR, published by ANTHEMIS

2013
G: articles in scientific journals without referee system
De EOT-regelingsakte als dading
Author: CASMAN HELENE
Reference: issue 4, pp.121 - 124, published by Kluwer

Territoriale bevoegdheid notaris
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Nieuw Juridisch Weekblad, issue 281, pp.367 - 368, published by Kluwer

2013
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Wetboek Vennootschapsrecht
Authors: FRANCOIS ALAIN, BYTTEBIER KOEN
Reference: from Themawetboeken Larcier,

Wetboek Insolventierecht
Authors: GESQUIERE Matthias, BYTTEBIER KOEN
Reference: from Themawetboeken Larcier,

JURIDISCHE MEESTERWERKEN VUB 2011-2012
Authors: SMIS STEFAAN, VAN LIMBERGHEN GUIDO, VAN LAETHEM Karen, FRANCOIS ALAIN
Reference: eds. Alain François, Stefaan Smis, Karen Van Laethem & Guido Van Limberghen, published by Larcier

Liber amicorum Hélène Casman
Authors: BYTTEBIER KOEN, ALOFS Elisabeth, MICHIELSENS ANDRE, VERBEKE A.
Reference: published by Intersentia

Wetboek Handelsrecht
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom
Reference: from Themawetboeken Larcier, published by Larcier

Masterclass fusies en overnames (ter perse)
Authors: BYTTEBIER KOEN, GESQUIERE Matthias, WERA Tom
Reference: published by Intersentia

Vijf vragen over appartementsmede-eigendom en nalatenschappen
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Appartementsrecht I: Stand van zaken en topics, pp.121 - 148, eds. Carette Nicolas, published by Intersentia

2013
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
?Related Rights?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Gastles in de cursus Master complémentaire en droit européen ? droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle - Université de Liège,

?Auteursrecht: automatisch en kosteloos. Maak er gebruik van!? Infosessie auteursrecht in het kader van ?Intellectuele eigendomsrechten infosessies?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Agentschap Ondernemen en Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, Gent, issue 21 maart 2013,

?Het auteursrecht?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO),

?Copyright: again on speed, but on the right track?? Seminarie ?IP Year in Review: Highlands and Forecast?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Hoyng Monegier LLP, Brussel, issue 26 februari 2013,

?Naburige Rechten?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Gastles in de cursus ?Auteursrecht? van Prof. dr. Dirk Voorhoof, Universiteit Gent,

?Actualia auteursrecht (okt 2011 ? sept 2013)?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: M&D Seminars,

?De overdracht van naburige rechten: wat je moet weten ? La cession des droits voisions: ce que vous devez savoir.? samen met Luc Gulinck, Info-Café - PlayRight
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Beursschouwburg Brussel, issue 14 mei 2013,

2013
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Vennootschapsrecht
Authors: BYTTEBIER KOEN, DELVOIE Jeroen, FRANCOIS ALAIN
Reference: 2013, published by Larcier

Geannoteerd Wetboek Vennootschapsrech (W.Venn.) 2013
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: issue 2013, published by die Keure

2013
R: monograph/ handbook
Wetboek ? Juridische aspecten van de Massamedia ? Basiswetgeving - Editie 2013? in samenwerking met Sandrien Mampaey
Authors: BRISON FABIENNE, MAMPAEY Sandrien
Reference: 2013, published by VUB Press

2013
T: other specialist publications
Verzekeringen 2013-2014
Authors: COLLE PHILIPPE, BERNAUW Kris, Weyts Britt, Jocqu Geert
Reference: Larcier Thema Wetboeken, from Verzekeringen 2013-2014, published by Larcier

2013
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
De vergrijzing, dé uitdaging van de XXIe eeuw
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Legal Insight, from De vergrijzing, dé uitdaging van de XXIe eeuw, pp.3 - 5,

2012
A: (co-) author of a scientific monograph
Handboek Fusies en overnames
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Vakgroep Economisch Recht VUB, published by Intersentia

Handboek Fusies en overnames (studentenuitgave)
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Vakgroep Economisch Recht VUB, vol.16, published by Intersentia

2012
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Aansprakelijkheid vanuit Europees perspectief: de ergernis voorbij, de wanhoop nabij?
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Verslagboek Permanente vorming De Conferentie, Antwerpen, 2012, from Vlaamse Conferentie Antwerpen, published by Larcier NL

De achtereenkomst
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten. Welke toekomst beschoren?, pp.25 - 86, eds. R. FELTKAMP en F. VANDENBOSSELE, published by Intersentia

2012
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Algemene inleiding: motiveren voor het gebruil van de rechtsvorm van de BVBA (losbladig)
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: B.V.B.A. in de Praktijk, published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

Algemene inleiding: motiveren voor het gebruik van de rechtsvorm van de N.V. (losbladig)
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: N.V. in de Praktijk, published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

Marktmisbruiken bij transacties in gas en elektriciteit ? de REMIT-bepalingen in een vogelvlucht
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: Bank.Fin.R., pp.109 - 119, published by Larcier

Aansprakelijkheid in de vennootschap - Een status questionis van de voorschriften inzake aansprakelijkheidsbeperking die sommige (Belgische) vennootschapsvormen (kunnen) genieten, m.i.v. zekere materiële en personele uitzonderingen hieraan opgelegd
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom
Reference: Actueel aansprakelijkheidsrecht, pp.135 - 251, eds. VLAAMSE CONFERENTIE BIJ DE BALIE TE ANTWERPEN, published by Larcier

Unaware of any civil: breathtaking, simply breathtaking
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: The Draft Common European Sales Law: Towards an alternative Sales Law? A Belgian Perspective, vol.2013, pp.75 - 113,

Integrity and transparency in the EU wholesale electricity market - New rules for a better functioning market? (co-author C. Musialski) (REMIT)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: to be published 2012 ELRF,

Grensoverschrijdende fusie in B.V.B.A..-recht
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: B.V.B.A. in de Praktijk (losbladig), from B.V.B.A. in de Praktijk (losbladig), published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

Artikelen 33 tot en met 47 bis
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Jan Corbet Huldeboek. De Belgische Auteurswet. Artikelsgewijze commentaar, 3e editie,, pp.225 - 286, eds. F. Brison en H. Vanhees, published by Larcier, Brussel

Zin en onzin van het kapitaal. De beschermende functie van het kapitaal in vennootschappen met beperking van aansprakelijkheid in vraag gesteld.
Authors: COEN Tina, FRANCOIS ALAIN, SMIS STEFAAN, VAN LAETHEM Karen, VAN LIMBERGHEN GUIDO
Reference: 1, from Juridische meesterwerken Vrije Universiteit Brussel 2010-2011, pp.1 - 59, published by Larcier

De rechtsregel verontwaardigd
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Liber amicorum LA Magits, 2012; Een leven van inzet; JURI,

Fusie en splitsing in het N.V.-recht
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: N.V. in de Praktijk (losbladig), from N.V. in de Praktijk (losbladig), published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

Fusie en splitsing in het B.V.B.A.-recht
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: B.V.B.A. in de Praktijk (losbladig), from B.V.B.A. in de Praktijk (losbladig), published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

Het beding ten behoeve van een derde (samen met E. Wellekens)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: Commentaar bijzondere overeenkomsten, published by Kluwer

Grensoverschrijdende fusie in N.V.-recht
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: N.V. in de Praktijk (losbladig), from N.V. in de Praktijk (losbladig), published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

The influence of the seven first European directives on Belgian copyright
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Harmonisation of European IP Law ? From European rules to Belgian Law and practice ? Contributions in honour of Frank Gotzen, pp.29 - 54, eds. F. Brison, M.-C. Janssens, G. Van Overwalle, published by Bruylant/Larcier

Artikelen 1, 2, Artikelen 4 tot en met 13, Artikelen 20 tot en met 20quater, Artikelen 34 tot en met 47bis - Wet 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, Brussel, Larcier, 2012, 33?39, 57?58, 81-92
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Wet en Duiding. Economisch recht. Deel 1: Intellectuele Eigendom, eds. F. Brison, M.-C. Janssens, H. Vanhees., published by Larcier, Brussel

2012
E: articles in scientific journals with a national referee system
Un droit de vente Européen, pour une meilleure protection du consommateur? Les moyens d'action du consommateur en cas d'inexécution du vendeur (co-author F.Vanbossele)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: REDC, issue 1, pp.3 - 36,

ERO 12: Samenvattingen en redactie kopjes van 8 vonnissen en arresten; Algemene annotering van 8 hiervan
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom, DE WOLF Joris
Reference: ERO,

ERO 11: Samenvattingen en redactie kopjes van 10 vonnissen en arresten; Algemene annotering van 8 hiervan
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom, DE WOLF Joris
Reference: ERO,

ERO 13: Samenvattingen en redactie kopjes van 12 vonnissen en arresten; Algemene annotering van 5 hiervan
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom, DE WOLF Joris
Reference: ERO,

Geen recht op uittreding voor de houder van een vruchtgebruik op aandelen (noot onder Vz. Kh. Dendermonde 21 maart 2012)
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom
Reference: ERO, issue 140,

De bruikbaarheid van het misdrijf inzake misbruik van vennootschapsgoederen (noot onder Cass. 12 juni 2012)
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom
Reference: ERO, issue 143,

2012
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
AIPPI Question Q231 - Report of the national Belgian group: The interplay between design and copyright protection for Industrial products. in samenwerking met Benoît Michaux, Hendrik Vanhees, Véronique Pede en Olivia Santantonio
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Revue de droit intellectuel ? L?ingénieur Conseil/Tijdschrift intellectuele eigendom, issue 3/2012, pp.471 - 487,

La réforme de la procédure de liquidation-partage: quelles nouveautés pour la pratique notariale?
Author: CASMAN HELENE
Reference: Anthemis, from La réforme de la procédure de liquidation-partage judiciaire. Première analyse de la loi du 13 aôut 2011, pp.319 - 340, published by Limal-Bruylant (Brussel)

AIPPI Question Q216B - Report of the national Belgian group: Exceptions to copyright protection and the permitted uses of copyright works in the hi-tech and digital sectors in samenwerking met Benoît Michaux, Marie-Christine Janssens en Sari Depreeu
Author: BRISON FABIENNE
Reference: AIPPI, issue Yearbook 2011/I, Zurich, pp.45 - 52,

De grondwettelijk verankerde autonomie van het GO! en diens vrijheid van onderwijs
Authors: PERTRY VERONIQUE, LEUS Kaat, MARTEL Bart, FRANCOIS ALAIN
Reference: from Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits, pp.585 - 611, published by Kluwer

Het vraagstuk van ethisch financieren toegepast op de interestheffing mede vanuit een elementair rechtshistorisch perspectief. Stof voor een morele uitweg uit een wereld in (financiële) crisis?
Authors: BYTTEBIER KOEN, FLAMEE MICHEL
Reference: from Een leven van inzet. Liber amicorum Michel Magits, pp.2 - 40, eds. D. DE RUYSSCHER, P. DE HERT, M. DE METSENAERE, published by Kluwer

Schatting van de goederen, verdeling in natura en kavelvorming
Authors: CASMAN HELENE, CASMAN HELENE
Reference: from De hervorming van de gerechtelijke vereffening en verdeling, pp.83 - 108, eds. H. Casman en Ch. Declerck, published by Intersentia

Hoed u voor captatie en suggestie
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Tijdschrift Estate Planning, issue 4, pp.235 - 241, published by Larcier

2012
G: articles in scientific journals without referee system
Noot onder Cass., 26 januari 2012
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2012/4, pp.336

Noot onder HJEU, 15 maart 2012 (SCF en Phonograhic Perfomance)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2012/5, pp.424 - 426,

Noot onder HJEU, 26 april 2012 (DR TV2 Danmark A/S)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2012/5, pp.435

Noot onder HJEU, 1 maart 2012 (Football Dataco)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2012/4, pp.336

2012
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Jan Corbet Huldeboek. De Belgische Auteurswet. Artikelsgewijze commentaar. Derde herziene editie.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Derde herziene editie, F. Brison en H. Vanhees, published by Larcier, Brussel

JURIDISCHE MEESTERWERKEN VUB 2010-2011
Authors: SMIS STEFAAN, FRANCOIS ALAIN, VAN LAETHEM Karen, VAN LIMBERGHEN GUIDO
Reference: pp.1 - 398, eds. Alain François, Stefaan Smis, Karen Van Laethem, Guido Van Limberghen, published by Larcier

Imagining a Shared Future: Perspectives on Law, Conflict and Economic Development in the middle East
Authors: BYTTEBIER KOEN, VAN DER BORGHT KIM
Reference: published by Cameron May, London

Wet en Duiding. Economisch recht. Deel 1: Intellectuele Eigendom.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Deel 1: Intellectuele Eigendom, F. Brison, M.-C. Janssens en H. Vanhees, published by Larcier, Brussel

2012
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
?Naburige Rechten? Gastles in de cursus ?Auteursrecht? van Prof. dr. Dirk Voorhoof
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Universiteit Gent, Gent, issue 13 december 2012,

?Is de onderneming beschermd tegen concurrentie? ? Deel 1: Exclusiviteit o.b.v. intellectuele rechten? Seminarie: ?Ondernemingscontracten stap voor stap 2011-2012?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Business & Contracts (BUCO), VUB Brussel, issue 19 januari 2012,

?The influence of the Copyright Directives on Belgian copyright? International Conference in Honour of Frank Gotzen: ?Harmonisation of European IP Law ? From European rules to Belgian Law and Practice?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: CIR ? KU Leuven, Leuven, issue 8 juni 2012,

?Recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake auteursrecht? (Voorzitterschap) Studiedag georganiseerd door de Belgische Vereniging voor het Auteursrecht
Author: BRISON FABIENNE
Reference: BVA, Brussel, issue 16 november 2012,

?Recente ontwikkelingen inzake auteursrecht: een algemeen overzicht? Seminarie: Inforum 2012: ?Alt+0169: copyright v. copywrong
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Belgische Vereniging voor Documentatie (BVD), Brussel, issue 31 mei 2012,

?Utilisation en ligne de contenu protégé par le droit d?auteur? in samenwerking met Frédéric Lejeune Seminarie : « Le droit de l?internet: point d?actualité »
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Confocus, Brussel, issue 26 april 2012,

2012
K: abstracts, short communications and working papers in proceedings and journals
Actualiteit in het kort ? Bankrecht en financieel recht
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: TBH, issue 2012/9, pp.938 - 941, published by Larcier

2012
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Vennootschapsrecht 2011-2012
Authors: BYTTEBIER KOEN, FRANCOIS ALAIN
Reference: from Larcier Themawetboeken, published by Larcier

2012
R: monograph/ handbook
Successions
Author: CASMAN HELENE
Reference: eds. H. Casman, published by VUBPRESS

Juridische aspecten van de Massamedia - Basiswetgeving ? Editie 2012.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: 2012, F. Brison en S. Mampaey, published by Mijnwetboek

Recht van de Nieuwe Technologie - Basiswetgeving ? Editie 2012.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: 2012, F. Brison en G. Vandendriessche, eds. Mijnwetboek,

Wetboek Intellectuele Rechten. Basiswetgeving 2012.
Authors: DEPREEUW Sari, BRISON FABIENNE
Reference: Mijn Wetboek,

Code Neighbouring Rights - Droits Voisins ? Naburige Rechten - 2012
Author: BRISON FABIENNE
Reference: 2012, F. Brison en S. Hermoye, published by Mijnwetboek

Code Neighbouring Rights - Droits Voisins ? Naburige Rechten ? 2012/2
Author: BRISON FABIENNE
Reference: 2012/2, F. Brison en S. Hermoye, eds. Mijnwetboek,

Gezins- en familiaal vermogensrecht
Author: CASMAN HELENE
Reference: eds. H. Casman, published by VUBPRESS

2012
S: article
Diverses questions relatives à la procédure de recours contre la décision disciplinaire par une chambre (provinciale) des notaires.
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Revue du notariat belge, issue 3060, pp.107 - 116, eds. Daniel Sterckx, published by Revue du notariat belge

Les arrêts du 24 mai 2011 de la cour de justice: c-47/08, c-50/08, c-51/08, c-53/08, c-61/08 et l'accès à la profession de notaire en Belgique
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Journal des Tribuneaux, issue 6461, pp.23 - 26,

Qualification au regard du régime matrimonial, des prestation d'assurance-groupe perçues par une personne mariée sous le régime de la communauté.
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Revue du notariat belge, issue 3061, pp.223 - 234, eds. Daniel Sterckx, published by Revue du notariat belge

Le partage transactionnel, stable ou égalitaire avant tout?
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Revue du notariat belge, issue 3064, pp.406 - 429, eds. daniel Sterckx, published by Revue du Notariat Belge

De gerechtelijke vereffening-verdeling onder de nieuwe wet - nieuwe handleiding voor de notaris-vereffenaar
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Notarieel Fiscaal Maandblad, issue 3, pp.70 - 94, published by Kluwer

2012
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
Op weg naar een pretoriaans ééngemaakt auteursrecht in de EU?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2012/5, pp.401

2011
A: (co-) author of a scientific monograph
Précis du notariat
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Précis de la faculté de droit ? Université libre de Bruxelles, published by Bruylant

De WCO, 2 jaar in de praktijk
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom
Reference: from Boekenreeks Elementaire Rechtspraak, published by VZW Elementaire Rechtspraak Gent

2011
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Risicovol en onverzekerbaar: slecht vaart het recht
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Over grenzen: liber amicorum Herman Cousy, Antwerpen, pp.1181 - 1196, eds. C. VAN SCHOUBROECK, W. DEVROE, K. GEENS, J. STUYCK, published by Intersentia

Onrechtmatige daden in de codex faliekante redelijkheid
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP BRUSSEL, Springlevend aansprakelijkheidsrecht, pp.1 - 140, published by Intersentia

2011
C: articles in scientific journals with an international referee system
The Optional Common European Sales Law : Better buyer?s remedies for seller?s non-performance in sales of goods (together with F. Vanbossele)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: European Review of Private Law, from European Private Law Review, issue 6, vol.19, pp.873 - 905, published by Kluwer

2011
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
De handelaar natuurlijk persoon
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Liber amicorum Luc Ballon Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, pp.127 - 154, eds. B. TILLEMAN, E. TERRYN, published by Mechelen Kluwer

Contracten tot verhandeling van elektriciteit. Hoe autonoom is de partijwil? (samen met Y. T'Jampens)
Authors: FELTKAMP REGINE, FELTKAMP REGINE
Reference: Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten, elke toekomst beschoren? Autonomie de la volonté, liberté contractuelle et contrats d?entreprise Quel avenir?, eds. R. Feltkamp & F. Vanbossele, published by Intersentia

De handelaar natuurlijk persoon
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom
Reference: Liber amicorum Luc Ballon in Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, pp.127 - 154, eds. B. TILLEMAN en E. TERRYN, published by Kluwer, Mechelen

Het toepassingsgebied van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten (samen)ge(s)teld
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom
Reference: Betalingsdiensten De nieuwe regelgeving onder de loep genomen, from Cahiers AEDBF, pp.79 - 104, published by Intersentia

Een (hernieuwd) onderzoek naar de vennootschap als koopman binnen het rechts- en handelsverkeer
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom
Reference: Liber amicorum Luc Ballon in Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, pp.205 - 223, eds. B. TILLEMAN, E. TERRYN, published by Kluwer

Ondernemingsrecht
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom, DE WOLF Joris
Reference: from Boekenreeks Elementaire Rechtspraak, pp.54 - 69, published by VZW Elementaire Rechtspraak

Een (hernieuwd) onderzoek naar de vennootschap als koopman binnen het rechts- en handelsverkeer
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Liber amicorum Luc Ballon in Beginselen van het Belgisch Privaatrecht, pp.205 - 223, eds. B. TILLEMAN, E. TERRYN, published by Kluwer Mechelen

De liberalisering van de energiesector gereflecteerd in de richtlijn nutssectoren?
Authors: DEBIEVRE Jens, Neven Wouter, Haverbeke David
Reference: Jaarboek Overheidsopdrachten, published by EBP

2011
E: articles in scientific journals with a national referee system
Noot bij Kh. Turnhout 26 mei 2011:Publiciteit en intellectuele rechten
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom
Reference: E.R.O., issue 115, vol.10,

Boekbespreking: B. DE JONG, Schade door misleiding op de effectenmarkt, Kluwer, Deventer, 2010, 457 p.
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 2010-2011, from R.W., pp.1240 - 1240,

ERO 9 - Samenvattingen en redactie kopjes van 11 vonnissen en arresten - Algemene annotering van 5 hiervan
Authors: BYTTEBIER KOEN, DE WOLF Joris, WERA Tom
Reference:

ERO 8 - Samenvattingen en redactie kopjes van 10 vonnissen en arresten - algemene annotering van 3 hiervan
Authors: BYTTEBIER KOEN, DE WOLF Joris, WERA Tom
Reference:

Back to the future: 10 jaar Wetboek van Vennootschappen
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 1, pp.81 - 84,

Samenstelling van ERO 7 (2011) Samenvattingen en redactie kopjes van 8 vonnissen en arresten Algmene annotering van 5 hiervan
Authors: BYTTEBIER KOEN, DE WOLF Joris, WERA Tom
Reference: ERO 7 (2011),

Evoluties binnen het Recht van de Intellectuele Eigendom (2009-2010) in samenwerking met Marie-Christine Janssens, Paul Maeyaert en Hendrik Vanhees
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IRDI, vol.2011, pp.174 - 200,

2011
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Art. 332-342 en Art. 636-644
Authors: FRANCOIS ALAIN, Vandenbempt Leen, Van de Gehuchte Timothy
Reference: from Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, eds. X, published by Kluwer

Huwelijksvermogensrechtelijke aspecten van het ondernemen
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Ondernemingscontracten stap voor stap, pp.5 - 26, eds. R. Feltkamp, E. Janssens, J. Lemmens, published by Larcier

Van ascendentenverdeling bij schenking naar ouderlijke erfovereenkomst
Author: CASMAN HELENE
Reference: 1e editie, from De uitdaging voor de notaris. Tussen vrijheid en regelgeving, pp.171 - 188, eds. Larcier, published by Larcier

2011
G: articles in scientific journals without referee system
De specifieke wetsvoorschriften voor de Starter-BVBA
Authors: Leenknecht Erika, FRANCOIS ALAIN
Reference: from Tijdschrift voor Financiaal recht, issue 1, pp.11 - 28,

2011
I2: communications at international congresses / symposia not published or only available as an abstract
?Auteursrecht, samenloop modellenrecht? Beroepsopleiding 2011-2012
Author: BRISON FABIENNE
Reference: BBMM-opleiding, Breda, issue 7 oktober 2011,

2011
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
?Online gebruik van (auteursrechtelijk) beschermde content? in samenwerking met Sari Depreeuw Seminarie: ?De actualiteiten inzake het Internetrecht?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Confocus, Brussel, issue 30 november 2011,

?Ondernemingsactiviteit en contractuele bescherming tegen concurrentie ? Deel 1: Intellectuele Rechten? Contracts in Business ? Snelcursus ondernemeningscontracten
Author: BRISON FABIENNE
Reference: BUCO ? VUB, issue 20 januari 2011,

?Naburige Rechten? Gastles in de cursus ?Auteursrecht? van Prof. dr. Dirk Voorhoof
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Universiteit Gent, Gent, issue 15 december 2011,

?Sancties en procedures inzake intellectuele rechten? (Voorzitterschap) Studiedag georganiseerd door de Belgische Vereniging voor het Auteursrecht, in samenwerking met de Belgische afdelingen van AIPPI en LIDC
Author: BRISON FABIENNE
Reference: BVA, Brussel, issue 24 november 2011,

?Algemene inleiding intellectuele rechten?; ?Inleiding auteursrecht?; ?Actualia auteursrecht - werksessie? Seminarie: Intellectuele Rechten
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding), Bremberg Centrum, Haasrode,, issue 19 mei 2011,

?Utilisation online de contenu protégé par le droit d?auteur? Seminarie: Le droit de l?internet: point d?actualité
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Confocus, Brussel, issue 5 mei 2011,

?Juridische aspecten van websites? Seminarie: Rechtspraktijk
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Arteveldehogeschool Gent, issue 11 maart 2011,

?Intellectual Property Rights ? Introduction and key concepts? Intensieve training ?Entrepreneurship in Photonics'
Author: BRISON FABIENNE
Reference: VUB, Brussel, issue 17 januari 2011,

?Actualia auteursrecht? Permanente Vorming Balie Advocaten
Author: BRISON FABIENNE
Reference: VUB, Brussel, issue 22 februari 2011,

?Auteursrecht (2009-2010)? Studienamiddag: ?Actualia intellectuele eigendomsrechten?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: M&D Seminars, Gent, issue 14 oktober 2011,

?Beheersvennootschappen? (Voorzitterschap) Studiedag georganiseerd door de Belgische Vereniging voor het Auteursrecht
Author: BRISON FABIENNE
Reference: BVA, Brussel, issue 19 november 2011,

?Online gebruik van (auteursrechtelijk) beschermde content? Seminarie: De actualiteiten inzake het internetrecht
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Confocus, ALM (Berchem), issue 10 februari 2011,

2011
K: abstracts, short communications and working papers in proceedings and journals
Comments on the paper "Secured debt and the likelihood of reorganization" by C. Bergström, Th. Eisenberg and S. Sundgren
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference:

Voorwoord bij "De betalingsdiensten, de nieuwe wet onder de loep genomen"
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: 2011, pp.7 - 11, published by Intersentia / Anthemis

2011
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Geannoteerd Wetboek Vennootschapsrecht (W.Venn.) 2011
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: issue 2011, published by die Keure

2011
R: monograph/ handbook
Recht van de Nieuwe Technologie - Basiswetgeving ? Editie 2011
Author: BRISON FABIENNE
Reference: 2011, F. Brison en G. Vandendriessche, published by Mijnwetboek

Gezins- en Familiaal Vermogensrecht
Author: CASMAN HELENE
Reference: published by VUBPress

Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: published by Intersentia Antwerp

Juridische aspecten van de Massamedia - Basiswetgeving ? Editie 2011.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: 2011, F. Brison en S. Mampaey, published by Mijnwetboek

2011
S: article
Actualia schenkingen (deel I)
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Nieuw Juridisch Weekblad, issue 248, pp.558 - 567, published by Kluwer

Actualia Schenkingen (deel II)
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Nieuw Juridisch Weekblad, issue 249, pp.594 - 603, published by Kluwer

2011
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
Uniseksuele obsessie
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Nieuwsbrief Liberales, from Uniseksuele obsessie,
URL: www.liberales.be/essays/colleobsessie

Opzet en bewijs van het recht op verzekeringsprestatie
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Over grenzen. Liber amicorum Herman Cousy, from Opzet en bewijs van het recht op verzekeringsprestatie, pp.399 - 406, published by Intersentia

Contract, contractsluiting, voorbesprekingen en onderhandelingen - Enkele basisnoties
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: pp.25 - 61, published by Larcier

Contracteren met de consument e-commerce, consumentenkoop en onrechtmatige bedingen (samen met F. Vanbossele)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: pp.385 - 433, published by Larcier 2011

Ondernemingscontracten en geschillenbeslechting (samen met J. Devos)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: pp.589 - 654, published by Larcier 2011

2010
A: (co-) author of a scientific monograph
Handboek burgerlijk recht - deel IV. Huwelijksstelsels, erfrechten, giften
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Handboek Burgerlijk Recht, vol.4, eds. H. Casman , R. Dekkers, published by Intersentia Antwerpen

DBFM la bonne à tout faire en PPP?
Authors: FRANCOIS ALAIN, LEUS Kaat, Logghe Anthony
Reference: from Dossiers voor Bedrijfsjuristen, published by Larcier

De WCO, 2 jaar in de praktijk
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom
Reference: from Boekenreeks Elementaire Rechtspraak, issue 0, published by VZW Elementaire Rechtspraak

2010
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Une chaîne de contrats et d?obligations dénommée crédit documentaire
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Le crédit documentaire, from Cahiers AEDBF/EVBFR, pp.9 - 16, eds. B. FERON en A.-P. DUMONT, published by Anthemis

Trage vragen
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Liber Amicorum Ludovic De Gryse, pp.631 - 646, eds. B. DAUWE e.a. (eds.), published by Larcier

2010
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
De UDN van het verzoek tot schorsing van de gunningsbeslissing gericht tot de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Authors: DEBIEVRE Jens, Verlinden Sofie
Reference: Jaarboek Overheidsopdrachten 2009-2010, published by EBP, Brussel

L'assurance vie et le droit civil des successions
Author: CASMAN HELENE
Reference: L'assurance vie: outil de planification patrimoniale. Aspects civils et fiscaux, from Patrimoines & Fiscalités, vol.8, pp.135 - 164, published by Anthemis Louvain-la-Neuve

Het toepassingsgebied van de regelgeving inzake overheidsopdrachten: capita selecta
Authors: DEBIEVRE Jens, LAENEN Gitte
Reference: Actualia Overheidsopdrachten, pp.9 - 78, eds. D. Renders en K. Wauters, published by Larcier

De wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Capita selecta economisch recht, from Vakgroep Economisch Recht VUB, vol.12, pp.13 - 66,

Inrichting van de handelsactiviteit onder de rechtsvorm van een vennootschap - algemene situering en overzicht van de meest courante vennootschapsvormen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: ter perse,

De overdracht onder gerechtelijk gezag
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Gerechtelijke reorganisatie - getest, gewikt en gewogen, pp.207 - 270, eds. K. BYTTEBIER, E, DIRIX, M. TISON, M. VANMEENEN, published by Intersentia, Antwerpen

Bamacodex Privaatrecht Deel 2
Authors: BYTTEBIER KOEN, FELTKAMP REGINE, DE WIT RALPH, SMIS STEFAAN
Reference: 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012, from Bamacodex, published by Die Keure, Brugge

2010
E: articles in scientific journals with a national referee system
Preventief luik witwaswetgeving volledig herschreven
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, from BALANS, issue 623, pp.3 - 7,

Electricity markets and the functioning of spot power exchanges - a Belgian perspective (together with C. Musialski)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: Revue de la Concurrence Belge / Tijdschrift voor Belgische Mededinging, issue 2010 (still to be published), pp.4 - 27,

De overdracht onder gerechtelijk gezag
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Advocatenpraktijk, issue 18,

Samenstelling van ERO³ 1 : samenvattingen en redactie kopjes van 17 vonnissen en arresten Algemen annotering van 7 hiervan
Authors: BYTTEBIER KOEN, DE WOLF Joris, WERA Tom
Reference:

Samenstelling van ERO 3 (2010) : Samenvattingen en redactie kopjes van 15 vonnissen en arresten Algemene annotering van 7 hiervan
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom, DE WOLF Joris
Reference: E.R.O. 3 (2010),

Samenstelling van ERO 2 Samenvattingen en redactie kopjes van 15 vonnissen en arresten Algemene annotering van 11 hiervan
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom, DE WOLF Joris
Reference: E.R.O., published by E.R.O.

Noot bij Kh. Hasselt, 21 september 2009: Collectief, vrijwillig of gedwongen
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom, DE WOLF Joris
Reference: E.R.O., issue 29, vol.2, pp.91 - 92,

Samenstelling van ERO 5 (2010) Samenvattingen en redactie kopjes van 12 vonnissen en arresten Algemene annotering van 10 hiervan
Authors: BYTTEBIER KOEN, DE WOLF Joris, WERA Tom
Reference: ERO 5 (2010),

Noot bij Brussel 15 januari 2010: De jurisprudentiële grenzen aan de instructiemacht van de moeder jegens de dochter herbevestigd
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom
Reference: E.R.O., issue 74, vol.6, pp.32 - 35,

Samenstelling van ERO 4 (2010) Samenvattingen en redactie kopjes van 12 vonnissen en arresten Algemene annotering van 7 hiervan
Authors: BYTTEBIER KOEN, DE WOLF Joris, WERA Tom
Reference: ERO 4 (2010),

Noot bij Kh. Brussel, 28 januari 2009: De achillespees van de Wet precontractuele informatie
Authors: BYTTEBIER KOEN, WERA Tom, DE WOLF Joris
Reference: E.R.O., issue 45, vol.3, pp.106 - 109,

Samenstelling van ERO 6 (2010) Samenvattingen en redactie kopjes van 11 vonnissen en arresten Algemene annotering van 10 hiervan
Authors: BYTTEBIER KOEN, DE WOLF Joris, WERA Tom
Reference: ERO 6 (2010),

2010
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Organisatie van PPS en de betrokken actoren
Authors: Logghe Anthony, FRANCOIS ALAIN, Leenknecht Erika, Logghe Anthony, FRANCOIS ALAIN, LEUS Kaat
Reference: from Ondernemen met de overheid. Publiek-private samenwerking, pp.33 - 55, published by die Keure

PPS en juridische aspecten van (project)financiering
Authors: Logghe Anthony, FRANCOIS ALAIN, Van Rie Ward, Logghe Anthony, FRANCOIS ALAIN, LEUS Kaat
Reference: from Ondernemen met de overheid. Publiek-private samenwerking, pp.149 - 167, published by die Keure

PPS : situering en juridisch kader
Authors: Logghe Anthony, FRANCOIS ALAIN, Logghe Anthony, FRANCOIS ALAIN, LEUS Kaat
Reference: from Ondernemen met de overheid. Publiek-private samenwerking, pp.17 - 31, published by die Keure

Buitencontractuele aansprakelijkheid van rechtspersonen en hun bestuurders jegens derden. De fundamenten van het systeem aan het wankelen in het eerste decennium na het Wetboek van vennootschappen
Authors: DELVOIE Jeroen, FRANCOIS ALAIN, Allemeersch Benot, Sagaert Vincent, Pleitgenootschap Vlaams
Reference: from Actuele ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht, pp.215 - 252, published by Intersentia

AIPPI Question Q216A - Report of the national Belgian Group: Exceptions to copyright protection and the permitted uses of copyright works in the hi-tech and digital sectors. in samenwerking met Benoît Michaux en Marie-Christine Janssens.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Revue de droit intellectuel ? L?ingénieur Conseil/Tijdschrift intellectuele eigendom,, issue 3/2010, pp.389 - 405,

Enkele vennootschapsrechtelijke aspecten van PPS
Authors: Logghe Anthony, FRANCOIS ALAIN, Logghe Anthony, FRANCOIS ALAIN, LEUS Kaat
Reference: from Ondernemen met de overheid. Publiek-private samenwerking, pp.127 - 147, published by die Keure

2010
G: articles in scientific journals without referee system
De BVBA Starter: valse veiligheid?
Authors: Leenknecht Erika, FRANCOIS ALAIN
Reference: from Nieuw Notarieel Kwartaalschrift, issue 3, pp.3 - 17,

2010
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Gerechtelijke reorganisatie - getest, gewikt en gewogen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: issue 0, published by Intersentia, Antwerpen

2010
I2: communications at international congresses / symposia not published or only available as an abstract
?Le maître Eugène POUILLET? The 11th IEEM Intellectual Property Seminar ? Leading IP Personalities and Institutions
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Institute of European Studies of Macau, Macau, issue 1-2 juli 2010,

?Inleiding tot het auteursrecht? BBMM-opleiding
Author: BRISON FABIENNE
Reference: BMM, Rotterdam, issue 22 oktober 2010,

2010
J1: communications at other congresses integrally published in proceedings
De derdenwerking van het vennootschapsbelang
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: to be published 2010,

Corporate Governance - Water en vuur
Author: JANSSENS Elke
Reference: Seminarie Trends op 20 januari 2010,

2010
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
?Uw creaties beschermd via auteursrechten en modellen? IE-dag
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Agentschap ondernemen, Gent, issue 5 oktober 2010,

?Juridische aspecten van websites? Kluwer Studienamiddag
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Kluwer opleidingen, Affligem, issue 12 oktober 2010,

Entrepreneurship in Photonics
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Opleiding VUB op 5 februari 2010,

?De Thuiskopie? (Voorzitterschap) Studienamiddag georganiseerd door de Belgische Vereniging voor het Auteursrecht
Author: BRISON FABIENNE
Reference: BVA, Brussel, issue 28 mei 2010,

?Softwarebescherming ? IP Contracten? in samenwerking met Carina Gommers Gastles in de cursus ?Bedrijfseconomische aspecten van de software ? industrie? van Prof. dr. Marc Goldchstein
Author: BRISON FABIENNE
Reference: VUB, Brussel, issue 18 mei 2010,

?Het Infopaq-arrest: de ?gedeeltelijke? en ?tijdelijke? reproductie nader bekeken? in samenwerking met Sari Depreeuw Lunch-causerie
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Belgische Vereniging voor het Auteursrecht, Brussel, issue 22 maart 2010,

?Auteursrecht en Reclame? in samenwerking met Stéphanie Hermoye Gastlezing: ?Permanente Vorming?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: KH, Leuven, issue 16 september 2010,

2010
K: abstracts, short communications and working papers in proceedings and journals
Misbruik van voorkennis - Bespreking arrest EHvJ 23/12/2009
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: T.B.H., issue 2010, vol.5, pp.431 published by Larcier

2010
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Geannoteerd Wetboek Vennootschapsrecht (W.Venn.) 2010
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: issue 2010, published by die Keure

2010
R: monograph/ handbook
Bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: from Bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, published by Intersentia Antwerp

Recht van de Nieuwe Technologie - Basiswetgeving ? Editie april 2010
Author: BRISON FABIENNE
Reference: eds. F. Brison en G. Vandendriessche, published by Mijnwetboek

Mediawetboek - Editie april 2010
Author: BRISON FABIENNE
Reference: April 2010, F. Brison en S. Mampaey, published by Mijnwetboek

Ondernemen met de overheid. Publiek-private samenwerking
Authors: Logghe Anthony, FRANCOIS ALAIN, LEUS Kaat
Reference: published by die Keure

2010
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
Belgian EU Presidency Newsletter, 'Brussels Calling', FEB (Federation of Enterprises in Belgium)
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: Belgian EU Presidency (a.o. reporting on Council meetings), from Belgian EU Presidency Newsletter, 'Brussels Calling', FEB (Federation of Enterprises in Belgium), vol.9, eds. Diane Struyven, Michael Voordeckers, Arnaud Thysen, Michiel Humblet, Piete

BHV of de pensioenen ?
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Nieuwsbrief Liberales, from BHV of de pensioenen ?,
URL: www.liberales.be/essays/collebhv

?Originality? in Copyright: A Community ? wide Notion
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IP Intelligence, issue 2010 (Winter Issue), pp.6 - 7, published by Howrey LLP

Verminderen van opgebouwde pensioenprestaties : België is Nederland niet !
Authors: COLLE PHILIPPE, Vandermeiren Bart
Reference: Kaderinfo, from Verminderen van opgebouwde pensioenprestaties : België is Nederland niet !, pp.12 - 13,

Facts. Only Facts (assurance maladie complémentaire des mutualités)
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Principium, from Facts. Only Facts (assurance maladie complémentaire des mutualités), pp.28 - 29,

Diminuer les prestations de retraite complémentaire : la Belgique n'est pas les Pays-Bas !
Authors: COLLE PHILIPPE, Vandermeiren Bart
Reference: InforCadre, from Diminuer les prestations de retraite complémentaire : la Belgique n'est pas les Pays-Bas !, pp.12 - 13,

?Stripverhalen en auteursrecht? in: A&M, 2010, 222-224
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2010, pp.222 - 224,

2009
A: (co-) author of a scientific monograph
Transparantie van de aandeelhouderstructuur
Author: JANSSENS Elke
Reference: from NV in de praktijk, published by Kluwer

2009
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Verkeerd verbonden
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Actuele ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht (ook gepubliceerd in F. MOEYKENS (ed.), De praktijkjurist XIV, Gent, Story, 2007, 259-333), pp.259 - 333, eds. V. SAGAERT en D. LAMBRECHT (eds.), published by Intersentia

[ ] allesbehalve kinderspel in X, Liber amicorum Hubert Bocken Dare la luce,
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Liber amicorum Hubert Bocken. Dare la luce, pp.177 - 196, published by Die Keure

2009
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Voorzieningen voor risico?s en lasten
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Vennootschap en Belastingen, losbladig, issue 4/1-2110., vol.5, eds. A. TIBERGHIEN, published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

Topic 60 - Inkoop eigen aandelen: vennootschapsrechtelijke technieken
Author: JANSSENS Elke
Reference: Estate Planning, issue deel 3, pp.337 - 342, published by Lancier

Topic 62 - Uitkeringen van een vennootschap: kapitaalvermindering: vennootschappelijke technieken
Author: JANSSENS Elke
Reference: Estate Planning, issue deel 3, pp.353 published by Lancier

De dading als middel van beëindiging of voorkoming van vennootschapsconflicten (tekst samen met J. Devos
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: Omgaan met conflicten in de vennootschap, pp.259 - 309, published by Intersentia

Topic 18 - Aandelen/toevoegen van een preferentieel dividend
Author: JANSSENS Elke
Reference: Estate Planning, issue 3, pp.73 - 74, published by Lancier

Zo moeder, zo dochter. Over de autonomie (of eerder het gebrek daaraan?) van een Belgische dochtervennootschap in een (buitenlandse) groep van vennootschappen
Authors: BYTTEBIER KOEN, FRANCOIS ALAIN
Reference: Van Alle markten: Liber amicorum Eddy Wymeersch, pp.121 - 148, published by Intersentia

Topic 30 - CV: aandelen op naam, soepele vennootschapstructuur
Author: JANSSENS Elke
Reference: Estate Planning, issue deel 3, pp.151 - 154, published by Lancier

Topic 29 - Comm.VA: quasionafzetbaarheid van de statutair zaakvoerder
Author: JANSSENS Elke
Reference: Estate Planning, issue deel 3, pp.145 - 150, published by Lancier

De geschillenregeling als bijzonder gerechterlijk actiemiddel
Author: JANSSENS Elke
Reference: Omgaan met Conflicten in vennootschappen, pp.157 - 202, published by Intersentia

"De gezamenlijke aankoop van energie door en voor overheden"
Authors: DEBIEVRE Jens, Neven Wouter, Haverbeke David, Vandorpe Wouter
Reference: Jaarboek Overheidsopdrachten 2008-2009, pp.856 - 879, published by EBP
URL: www.ebp.be

Conflicten in vennootschappen
Authors: BYTTEBIER KOEN, FRANCOIS ALAIN, JANSSENS Elke, VAN DE GEHUCHTE Timothy
Reference: from Conflicten in vennootschappen, published by Intersentia, Antwerpen

Topic 26 - Middelen om statutaire zaakvoerders te beschermen
Author: JANSSENS Elke
Reference: Handboek Estate Planning, issue 3, pp.55 - 60, published by Larcier

De beslissing tot gunning en totstandkoming van de overheidsopdracht
Authors: DEBIEVRE Jens, LAENEN Gitte
Reference: De gunning van overheidsopdrachten, from Administratieve rechtbibliotheek. Algemene reeks 9.1., pp.841 - 1011, eds. D. DHooghe, published by die keure

De grensoverschrijdende fusie
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: N.V. in de Praktijk (losbladig), eds. H. BRAECKMANS e.a., published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

2009
E: articles in scientific journals with a national referee system
Auditcomité verplicht voor genoteerde en financiële ondernemingen
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 599, pp.1 - 2,

Auditcomité binnenkort verplicht in genoteerde vennootschappen
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 596, pp.4 - 7,

CBFA verbiedt 'short selling' van aandelen grootbanken
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 593, pp.1 - 2,

Onkoop eigen aandelen NV's: verdere aanpassingen vanaf 1 juli
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 612, pp.5 - 7,

Corporate governance bij KMO's: nieuwe versie van de Code Buysse
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 612, pp.1 - 3,

Meer nieuwe Corporate Governance Wet: ontwerptekst weldra in Kamer
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 614, pp.1 - 4,

Aanbevelingen CBFA over reclame bij openbare uitgiften
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 588, pp.5

Meer informatie in de toelichting bij de jaarrekening
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 614, pp.1 - 2,

Twee corporate governance codes in een nieuw kleedje
Author: JANSSENS Elke
Reference: Nieuw notarieel kwartaalschrift,

Publieke vennootschappen: exit lijst en nieuwe criteria
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 594, pp.4 - 5,

Inbreng in natura en inkoop van eigen aandelen: nieuwe regels
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 597, pp.1 - 5,

EU-richtlijn vermindert informatieverplichtingen bij fusies en splitsingen
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 617, pp.7

Inbreng in natura en inkoop van eigen aandelen: soepelere regels
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 596, pp.1 - 2,

De bescherming van het zakengeheim voor de Raad van State in geschillen inzake overheidsopdrachten
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: Rechtskundig Weekblad, vol.20, pp.839 - 844,

EU-richtlijn stuur aan op elektronisch bijhouden van vennotschapsdossiers
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 617, pp.8

Het principe één stem per aandeel ter discussie
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 600, pp.4 - 5,

Kunnen partijen vooraf overeenkomen welke de prijs is n.a.v. een overdracht in het kader van een procedure in uitsluiting of uittreding.
Author: JANSSENS Elke
Reference: RABG, issue 2, vol.2009, pp.134 - 136,

Openbare aanbiedingen van effecten: aanpassing bijkomende gedragsregels
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 592, pp.3 - 4,

Nieuw wetsontwerp herschrijft preventief luik witwaswetgeving
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 610, pp.1 - 5,

CBFA publiceert praktijkgids over nieuwe transparantiewetgeving
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 589, pp.6

Toepassing van de procedure in uitsluiting in het kader van een echtscheiding
Author: JANSSENS Elke
Reference: RABG, issue 2, pp.123 - 125,

Transparantie in de aandeelhoudersstructuur
Author: JANSSENS Elke
Reference: Advocatenpraktijk,

Soorten aandelen
Author: JANSSENS Elke
Reference: RABG,

Verlenging looptijd aandelenopties: toepassing in de praktijk
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 603, pp.3 - 3,

"De impact van het Europees Stelsel der Rekeningen 1995 op het inzetten van autonome gemeentebedrijven voor vastgoedinvesteringen en het verband met het leerstuk der inbesteding bij overheidsopdrachten?, T.Gem. 2009/2, 86-91.
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: Tijdschrift voor Gemeenterecht, issue 2, vol.2, pp.86 - 91, published by Kluwer

Corporate Governance Commissie gelooft nog steeds in zelfregulatie
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 609, pp.5 - 8,

Corporate governance, volgt u nog?
Author: JANSSENS Elke
Reference: Tijdschrift financieel recht, issue 2009/4,

Deelnemingen in financiële sector: voortaan beter controle mogelijk
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 612, pp.5 - 6,

Uitdaging van de vergrijzing : naar een modern arbeidsmarktbeleid door de invoering van een tijdspaarverzekering in België
Authors: COLLE PHILIPPE, Bogaert Sammy
Reference: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, issue 2009, vol.4, pp.741 - 751,

Nieuwe Corporate Governance Wet op komst
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 600, pp.3

2009
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Overheid neemt maatregelen voor financiële stabiliteit
Author: JANSSENS Elke
Reference: from BALANS, issue 599, pp.2 - 3,

De vertegenwoordiging van een (naamloze) vennootschap na de zogenaamde Wet Corporate Governance bij het sluiten van vastgoedcontracten
Authors: FRANCOIS ALAIN, Vander Eeckt Runa, MEULEMANS D.
Reference: from Het sluiten van vastgoedcontracten door een vennootschap of een verenigiging in Immobiliën en recht, pp.105 - 138, published by Larcier

2009
G: articles in scientific journals without referee system
De nieuwe Fusiewet: vennootschapsrechtelijke aspecten. Grensoverschrijdend, maar niet grensverleggend
Authors: Leenknecht Erika, FRANCOIS ALAIN
Reference: from Nieuw Notarieel Kwartaalschrift, issue 4, pp.135 - 159,

2009
I1: communications at international congresses / symposia integrally published in proceedings
Dirty Dancing with Caroline and Marlene ? Right of Publicity/Privacy ? Comparative Developments ? Continental Europe
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Acts of the Fordham IP Conference 2009, Cambridge,

2009
I2: communications at international congresses / symposia not published or only available as an abstract
?Auteursrecht? BBMM-opleiding
Author: BRISON FABIENNE
Reference: BMM, Breda, issue 27 maart 2009,

2009
J1: communications at other congresses integrally published in proceedings
Redenen en doelstellingen van het bankrecht: een overzicht en situering
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht in het kader van het colloquium "Is de bankcrisis ook een crisis van het bankrecht", georganiseerd door de Vakgroep economisch recht van de Faculteit Recht & Criminologie m.m.v. het advocatenkantoor JonesDay, eds. ECOR,

Overzicht van de regelgeving inzake de toegang en de organisatie van het ondernemingswezen; Overzicht van de regelgeving inzake Economische overeenkomsten en inzake Intellectuele rechten
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht voor de Ronde Tafel van de FOD Economie (Brussel) belast met de harmonisering en modernisering van het economisch recht,

Intellectuele rechten: Overzicht van de economische regelgeving inzake het overheidsinstrumentarium en inzake de Rechtshandhaving
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht voor de Ronde Tafel van de FOD Economie (Brussel) belast met de harmonisering en modernisering van het economisch recht,

Economische overeenkomsten; analyse van de regelgeving
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht voor de Ronde Tafel van de FOD Economie (Brussel) belast met de harmonisering en modernisering van het economisch recht,

Doe de due diligence
Authors: JANSSENS Elke, Bolssens A.
Reference: from Opleiding EHSAL op 20 april 2009,

Algemene principes van het economische recht; Analyse van de regelgeving inzake intellectuele rechten
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht voor de Ronde Tafel van de FOD Economie (Brussel) belast met de harmonisering en modernisering van het economisch recht,

WER: harmonisatiewerkzaamheden
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht voor de Ronde Tafel van de FOD Economie (Brussel) belast met de harmonisering en modernisering van het economisch recht,

Overzicht van de regelgeving inzake de toegang en de organisatie van het ondernemingswezen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht voor de Ronde Tafel van de FOD Economie (Brussel) belast met de harmonisering en modernisering van het economisch recht,

Inleiding tot het due diligence onderzoek
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Voordracht Kluwer op 5 mei 2009,

Naar een Wetboek Economisch Recht
Authors: FELTKAMP REGINE, BYTTEBIER KOEN, Vanbossele Frdric
Reference: from Handelingen van het Colloquium 'Codificatie van de economische wetgeving' (Referatenboek van het colloquium door de FOD Economie 8-9 december 2008), pp.15 - 96, eds. FOD Economie, published by FOD Economie Brussel

2009
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
Wetboek Economisch Recht: Intellectuele rechten; Overzicht van de economische regelgeving inzake het overheidsinstrumentarium en inzake de Rechtshandhaving
Authors: FELTKAMP REGINE, BYTTEBIER KOEN
Reference: published by FOD Economie Brussel

?Het nieuwe fiscale stelsel voor Auteursrechten? BAB Brabant
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Grimbergen, issue 2 september 2009,

?Workshop rond de juridische aspecten van ?e-publishing ? sessie auteursrecht? FLEET
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Leuven, issue 29 mei 2009,

Wetboek Economisch Recht: Algemene principes van het economische recht; Analyse van de regelgeving inzake intellectuele rechten
Authors: FELTKAMP REGINE, BYTTEBIER KOEN
Reference: published by FOD Economie Brussel

Aktualia vennootschapsrecht
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Opleiding Jonge Balie Tongeren op 20 augustus 2009,

?Naburige Rechten? Gastles in de cursus ?Auteursrecht? van Prof. dr. Dirk Voorhoof
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Universiteit Gent, Gent, issue 17 december 2009,

?Overzicht ontwikkelingen auteursrecht 2004-2009? Studienamiddag ?Intellectuele Eigendomsrechten?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Artelex, Leuven, issue 16 februari 2009,

?Media Monitoring and its Legal Limits? Annual European Conference
Author: BRISON FABIENNE
Reference: ITechLaw, Brussel, issue 5-6 november 2009,

Overzicht Wet Continuïteit Ondernemingen
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Opleiding Kluwer op 17 november 2009,

Contracteren voor niet juristen - seminarie KUB samen met E. Janssens
Authors: FELTKAMP REGINE, JANSSENS Elke
Reference:

?Hete hangijzers in het auteursrecht? Actualia auteursrecht
Author: BRISON FABIENNE
Reference: M&D Seminars, Gent, issue 29 april 2009,

?Overzicht van operationele vennootschappen in België? Studiedag ?Vennootschappen voor het beheer van auteursrecht en naburige rechten?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Belgische Vereniging voor het Auteursrecht, Brussel, issue 9 maart 2009,

?Actualia 2008-2009 inzake auteursrecht en tekeningen- en modellenrecht? Permanente vorming balie advocaten Brussel
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA), Brussel, issue 28 mei 2009,

?En als alles nu eens gratis was?? Studiedag ?Muziek Digitaal?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Muziekcentrum Vlaanderen, Brussel, issue 28 oktober 2009,

?Internet ? Tackling online piracy without harming consumer rights ? Comments? Workshop: ?Strenghtening the European Information Society ? Consumers in media policy and law?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IES IBBT, Brussel, issue 23 oktober 2009,

Wetboek Economisch Recht: Economische overeenkomsten; analyse van de regelgeving
Authors: FELTKAMP REGINE, BYTTEBIER KOEN
Reference: published by FOD Economie Brussel

2009
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Code des sociétés (annoté)
Authors: FRANCOIS ALAIN, en anderen
Reference: issue 2009, published by die Keure

Geannoteerd Wetboek Vennootschapsrecht (W.Venn.) 2009
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: issue 2009, published by die Keure

2009
R: monograph/ handbook
Journalistenwetboek - editie april 2009
Authors: MAMPAEY Sandrien, BRISON FABIENNE
Reference: published by Mijnwetboek

Code droits voisins ? édition septembre 2009
Author: BRISON FABIENNE
Reference: published by Mijnwetboek

Organisation du notariat et déontologie de la profession
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Mon code.be, pp.1 - 145, published by Knops Publishing Herentals

2009
S: article
Statuten van het appartementsgebouw. Wat de recente rechtspraak ons leert
Author: CASMAN HELENE
Reference: Appartementsrecht, from Zakenrecht, pp.35 - 49, eds. V. SAGAERT, G. ROMMEL, published by Die Keure Brugge

Comparative law - Belgium
Author: CASMAN HELENE
Reference: Imperative Inheritance law in a late-modern society: five perspectives., from European family law series, vol.26, pp.153 - 166, eds. Ch. Castelein , R. Foqué , A. Verbeke, published by Intersentia Antwerpen

Stiefouderadoptie : hoe stel ik het verzoekschrift op ?
Authors: CASMAN HELENE, SIBIET An
Reference: from Notarieel Fiscaal Maandblad, issue 9, vol.2009, pp.365 - 371, published by Kluwer

Herroeping schenking wegens geboorte
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Notarieel Fiscaal Maandblad, issue 1-2, vol.2009, pp.54 - 56, published by Kluwer Mechelen

2009
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
Assurance hospitalisation trop chère ?
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: La Libre Belgique (La Libre Entreprise), from Assurance hospitalisation trop chère ?, pp.8 - 9,

?Sui Generis Right for Databases: Revamped or Redundant?? in samenwerking met Susan Kayser in: IP Intelligence, Howrey LLP, 2009 (autumn issue), 4-6 (Q/S)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IP Intelligence, issue 2009 (Automn Issue), pp.4 - 6, published by Howrey LLP

?The Rules Being Set? Trade Marks and Names on Web Sites Accessible in Belgium? in samenwerking met Stéphanie Hermoye
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IP Intelligence, issue 2009 (Automn Issue), pp.7 - 8, published by Howrey LLP

Lessen uit de crisis
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: De Verzekeringswereld, from Lessen uit de crisis, pp.19 - 19, published by Kluwer

Gestion de crise : 150 ans de leçons anciennes
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Principium, from Gestion de crise : 150 ans de leçons anciennes, pp.24 - 24,

Een horribele verrassing voor de verzekeraars
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: De Tijd, from Een horribele verrassing voor de verzekeraars, pp.17 - 17,

Graag overleg over de Vlaamse hospitalisatieverzekering
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: De Morgen, from Graag overleg over de Vlaamse hospitalisatieverzekering, pp.16 - 16,

S'assurer : un droit ? L'accès aux assurances et l'assurabilité des malades (chroniques)
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Imag, from S'assurer : un droit ? L'accès aux assurances et l'assurabilité des malades (chroniques), pp.21 - 23,

Auteurswet gewijzigd
Author: BRISON FABIENNE
Reference: A&M, issue 3, pp.337

Notariële creativiteit
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Zekerheid voor de toekomst - Sécurité pour l'avenir Notarieel Congres 2009, vol.2009, pp.1 - 354, published by Larcier Gent

2008
A: (co-) author of a scientific monograph
Aspecten van corporate governance van publiek- en privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandige agentschappen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: published by Die Keure, Brugge

2008
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
'Action de groupe : tu quoque Europe?'
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: Liber Amicorum Jean-Luc Fagnart, pp.983 - 1003, published by Anthemis - Bruylant

De ene bestuurder is de andere niet, ook niet in vennootschappen
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Van alle markten. Liber Amicorum Eddy Wymeersch, pp.239 - 258, published by Intersentia

Genadeloos met genegenheid: recht of on(te)recht?
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: De indicatieve tabel herzien, pp.97 - 129, eds. W. PEETERS (ed.), published by La Charte

De inpandgeving van aandelen in de BVBA (herwerking in 2008 met L. Vandenbempt)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: BVBA in de praktijk, eds. BVBA in de praktijk, published by Kluwer

De overdracht van aandelen in de BVBA; (herwerking 2008 samen met L. Vandenbempt
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: BVBA in de praktijk, from BVBA in de praktijk, published by Kluwer

De nieuwe OBA-wet - La nouvelle loi OPA
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: Cahiers AEDBF/EVBFR, published by Bruylant

2008
C: articles in scientific journals with an international referee system
Mogelijke aanspraken van de begunstigde van een overschrijvingsopdracht jegens de bank bij niet-uitvoering, noot onder Gent 13 februari 2006
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht, issue 2008, pp.54 - 58, published by Larcier

2008
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
De aanwerving van het gemeentepersoneel na het Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007
Authors: DE BECKER Alexander, DEBIEVRE Jens
Reference: Recht in de gemeente, from Recht in de gemeente, pp.55 - 95, eds. J. DUJARDIN en M. VAN DAMME, published by Die Keure - Brugge

Vijandige overnames en beschermingsmechanismen
Authors: BYTTEBIER KOEN, FRANCOIS ALAIN
Reference: from Cahiers A.E.D.B.F. De nieuwe OBA-wet, vol.20, pp.77 - 213, published by Bruylant, Brussel

Artikelen 33 tot en met 47 bis
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Jan Corbet Huldeboek. De Belgische Auteurswet. Artikelsgewijze commentaar, 2e editie, from Cahiers Antwerpen Brussel Gent, pp.201 - 256, published by Larcier

Volledige herwerking van: Algemeen Deel in Recht voor de Onderneming. II. Vennootschappen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, losbladig (katern II.10)
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Recht voor de Onderneming: II Vennootschappen, losbladig, published by Kluwer, Antwerpen

Actualia handelsagentuur
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: LIbert Amicorum Jean-Luc Fagnart, from Actualia handelsagentuur, pp.879 - 892, published by Bruylant

The role of the International Monetaruy Fund and the World Bank in developing the Palestinian Economy - a legal approach
Authors: BYTTEBIER KOEN, FELTKAMP REGINE
Reference: ter perse,

De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België
Authors: BYTTEBIER KOEN, FELTKAMP REGINE, Van Bossele Frdric
Reference: from Referatenboek van het colloquium door de FOD Economie georganiseerd op 8-9 december 2008 te Brussel, published by FOD Economie

?Naar een werkelijk preventieve rechtsbescherming bij overheidsopdrachten ? De toepassing van artikel 21bis van de Wet van 24 december 1993 en de preventieve rechtsbescherming naar komend recht?
Authors: DEBIEVRE Jens, LAENEN Gitte
Reference: Actualia publiekrecht nr. 1. Rechtsbescherming, from Actualia Publiekrecht 2008, pp.51 - 119, published by Die Keure - Brugge

Algemeen Deel
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Recht voor de Onderneming. II. Vennootschappen (losbladig), published by Kluwer Rechtswetenschappen

Besluitvorming binnen de vennootschap
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Recht voor de Onderneming. II. Vennootschappen (losbladig), published by Kluwer Rechtswetenschappen

Actualia garanties op eerste verzoek
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Van alle markten, Liber Amicorum Eddy Wymeersch, from Actualia garanties op eerste verzoek, pp.227 - 2387, published by Intersentia

2008
E: articles in scientific journals with a national referee system
?Het vereiste functioneel belang van een gemeenteraadslid voor een beroep tot nietigverklaring tegen een beslissing van de gemeenteraad? (Noot onder R.v.St., nr. 156.151, 9 maart 2006)
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: R.W., from R.W., issue 6, vol.2007-2, pp.236 - 236, published by Intersentia

"De unieke akte tot inleiding van de gewone vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring (Noot onder RvS nr. 177.302, 17 november 2007)", R.W. 2007-2008, 1814-1816
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 43, vol.71, pp.1814 - 1816, published by Intersentia

"De definitieve teloorgang van de Krachtlijnen Kelchtermans (Noot onder RvS nr. 169.264, 22 maart 2007)", TBP 2008, 510-512
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, vol.2008, pp.510 - 512, published by Kluwer

A posterio ratificatie van de actio mandati
Author: JANSSENS Elke
Reference: RABG, issue 8, pp.485 - 487,

Grensoverschrijdende fusies: wetontwerp regelt formaliteiten
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 584, pp.2 - 4,

Grensoverschrijdende fusies: wetsontwerp regelt formaliteiten
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 584, pp.2 - 4,

Bijkomende gedragsregels bij openbare aanbiedingen van effecten
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 569, pp.5 - 6,

Erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende partner (LLP) - Clausules voor testamentaire beschikkingen
Author: CASMAN HELENE
Reference: Notarieel Ficaal Maandblad, issue 6, vol.2008, pp.177 - 184, published by Kluwer Mechelen

Coöperatie- en concentratietechnieken naar Belgisch recht.
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from R.W., pp.1 - 22, published by Intersentia

Omzetting Transparantierichtlijn bijna een feit
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 568, pp.5 - 7,

Openbare uitgifte van beleggingsinstrumenten
Author: JANSSENS Elke
Reference: NV in de praktijk,

De omzetting van de transparantierichtlijn in de Belgische recthsorde
Author: JANSSENS Elke
Reference: Tijdschrift Financieel Recht, pp.210 - 233, published by Maklu

Meer rechten voor aandeelhouders in genoteerde vennootschappen
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 571, pp.5 - 6,

Transparantie over belangrijke deelnemingen: K.B. gepubliceerd
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 583, pp.1 - 3,

Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden
Author: JANSSENS Elke
Reference: RABG, issue 8, pp.510 - 512,

Kroniek handels-en distributieovereenkomsten
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 05, vol.71, pp.170 - 190,

De nieuwe RDR-overeenkomst van 1 juli 2007
Authors: COLLE PHILIPPE, Verbaeys Ives
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 40, vol.71, pp.1687 - 1693,

Misbruik van voorkennis: Belgische regels ter discussie
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 582, pp.2 - 3,

Straks stengere gedragsregels voor beleggingsondernemingen
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 570, pp.3 - 5,

Belastbaarheid van huwelijksvermogensrechtelijke verkrijgingen
Authors: CASMAN HELENE, VERBEKE A.
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, issue 1, vol.2007, pp.32 - 35, published by Kluwer Mechelen

Actueel Belgisch afstammingsrecht in vogelvlucht
Author: CASMAN HELENE
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, issue 4, vol.2008, pp.119 - 130, published by Kluwer Mechelen

2008
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Statuten en reglement van interne orde binnen de vereniging van mede-eigenaars,
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Het appartementsrecht 1994-2008 ? Van theorie tot praktijk, pp.35 - 49, eds. Sagaert V. en Rommel G., published by Die Keure Brugge

Nieuwe informatieverplichtingen voor genoteerde vennootschappen
Author: JANSSENS Elke
Reference: from BALANS, issue 576, pp.1 - 4,

Overheidsopdrachten, ESR95 en publiek-private samenwerking : risky business?
Authors: DEBIEVRE Jens, Neven Wouter
Reference: 1, from Jaarboek Overheidsopdrachten 2007-2008, pp.355 - 374, eds. C. DE KONINCK, published by EBP
URL: www.ebp.be

Ontbinding van het huwelijksstelsel van scheiding van goederen
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Patrimonium 2008, pp.237 - 250, eds. W. Pintens ,J. Du Mongh ,Ch. Declerck, published by Intersentia Antwerpen

De schorsing van verbintenissen
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: TPR 2008, 467-510,

Naar keuze: les in nederigheid of vechten tegen de bierkaai? in X, Bijzondere overeenkomsten
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Mechelen, Kluwer, 2008, 381-403,

2008
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Jan Corbet Huldeboek. De Belgische Auteurswet. Artikelsgewijze commentaar. Tweede editie
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Tweede editie, F. Brison en H. Vanhees, published by Larcier, Brussel

Sanctions et procédures en droits intellectuels. Sancties en procedures in intellectuele rechten
Author: BRISON FABIENNE
Reference: published by Larcier

2008
I1: communications at international congresses / symposia integrally published in proceedings
What role should privacy play in learning identities of downloaders. A look at recent case law in the United States and the European Union.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Acts of the Fordham IP Conference 2008, New York,

Algemene schets van de stand van zaken van de harmonisatie en codificatiewerkzaamheden in het economisch recht
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht in het kader van een 2 daags colloquium georganiseerd door de FOD Economie (Brussel), m.m.v. het Hof van Cassatie, Brussel,

Sound recordings (term extension).
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Acts of the Fordham IP Conference 2008, New York,

2008
I2: communications at international congresses / symposia not published or only available as an abstract
?Inleiding tot het auteursrecht? BBMM-opleiding
Author: BRISON FABIENNE
Reference: BMM, Breda, issue 1 februari 2008,

?Copyright: what?s on the 2009 agenda?? Lezing conferentie ?Recent Developments in European Intellectual Property Law?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: ERA - Academy of European Law, Trier, issue 2 december 2008,

2008
J1: communications at other congresses integrally published in proceedings
Omgaan met conflicten in vennootschappen, De vennootschapsinterne actiemiddelen
Authors: BYTTEBIER KOEN, VAN DE GEHUCHTE Timothy
Reference: published by V.U.B.

De dading als middel tot beëindiging van vennootschapsconflicten (samen met J. Devos (VUB, Brussel)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: te verschijnen bij Intersentia,

Het juridische due diligence onderzoek
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Voordracht M&D Seminaris op 6 maart 2008,

Inleiding tot het due diligence onderzoek
Authors: JANSSENS Elke, VERLEISDONK Y.
Reference: from Voordracht Kluwer op 20 maart 2008,

Het codificatieproject: Algemene schets van de stand van zaken van de harmonisatie en codificatiewerkzaamheden in het economisch recht
Authors: FELTKAMP REGINE, BYTTEBIER KOEN
Reference: published by FOD Economie Brussel

Wetboek Economisch Recht: Overzicht van de regelgeving inzake de toegang en de organisatie van het ondernemingswezen
Authors: FELTKAMP REGINE, BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht voor de Ronde Tafel van de FOD Economie (Brussel),

2008
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
Wetboek Economisch Recht: harmonisatiewerkzaamheden
Authors: FELTKAMP REGINE, BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht voor de Ronde Tafel van de FOD Economie (Brussel) belast met de harmonisering en modernisering van het economisch recht,

Het beste aandeel kiezen voor een optimaal ondernemingsbeleid (samen met A. François)
Authors: FELTKAMP REGINE, FRANCOIS ALAIN
Reference: EHSAL,

Aktualia vennootschapsrecht
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Opleiding Accountancy op 10 december 2008,

Geschillenbeslechting: gedwongen onvername en overdracht
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Voodracht VUB op 16 mei 2008,

?Actualia auteursrecht en tekeningen- en modellenrecht? Permanente vorming balie van advocaten
Author: BRISON FABIENNE
Reference: VUB, Brussel, issue 29 mei 2008,

?Google in Wonderland? DNA2008
Author: BRISON FABIENNE
Reference: DNA, Brussel, issue 4 maart 2008,

?Google in Wonderland?? ?New(s) generation. Exploring the opportunities of user generated content?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IBBT, Brussel,

?Les exceptions aux droits intellectuels? Journée d?étude ?Le cumul des droits intellectuels »
Author: BRISON FABIENNE
Reference: CRID, Brussel, issue 9 mei 2008,

Actualia bank- en zekerhedenrecht, georganiseerd door de Vakgroep Economisch recht ? V.U.B. in het kader van de cyclus Permanente Vorming, 22 mei 2008, VUB (voordracht inzake de kosteloze borgtocht)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: ECOR,

Een overzicht van de mogelijkheden tot conflictregeling binnen vennootschappen
Author: JANSSENS Elke
Reference: from VIA Permanente Vorming van de Balie van Brussel op 19 juni 2008,

Wetboek Economisch Recht : Overzicht van de regelgeving inzake de toegang en de organisatie van het ondernemingswezen; Overzicht van de regelgeving inzake economische overeenkomsten en inzake Intellectuele rechten
Authors: FELTKAMP REGINE, BYTTEBIER KOEN
Reference: published by FOD Economie Brussel

?Gebruik en misbruik van intellectuele eigendom op het internet: een overzicht van rechtspraak? Permanente vorming ECOR
Author: BRISON FABIENNE
Reference: VUB, Brussel, issue 29 mei 2008,

International financial aid for the Palestinian Occupied Territories through the IMF and the World Bank. A Legal analysis
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Studieavond georganiseerd door International law association, Belgium (V.U.B., Brussel),

?Copyright and the Internet: How to reconcile water and fire?? in samenwerking met Sari Depreeuw ELSA House training week
Author: BRISON FABIENNE
Reference: ELSA, Brussel, issue 17 juli 2008,

International financial aid for the Palestinian Occupied Territories through the IMF and the World Bank. A Legal analysis
Authors: FELTKAMP REGINE, BYTTEBIER KOEN
Reference: to be published,

?Naburige rechten? Gastles in de cursus ?Auteursrecht? van Prof. dr. Dirk Voorhoof
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Universiteit Gent, Gent, issue 11 december 2008,

?Juridische aspecten van de informatie? (auteursrecht, computerprogrammatuur, databanken, portretrecht)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, Brussel, issue 15 en 17 januari 2008,

?Intellectual Property Rights: Friends or Foes?? ?Rethinking European Media and Communication Policies?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IES Spring Lectures Series, Brussels,, issue 30 april 2008,

?Juridische aspecten van websites? Kluwer Studienamiddag
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Kluwer opleidingen, Brussel, issue 15 oktober 2008,

?Sound recordings (term extension)? Panel re ?Copyright ? Term of Protection?, Fordham IP Conference 2008
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Fordham University, New York, issue 27 maart 2008,

2008
K: abstracts, short communications and working papers in proceedings and journals
Markten voor financiële instrumenten, het MiFID omzettingsbesluit bekrachtigd - Marché d?instruments financiers, confirmation de l?arrêté de transposition MiFID (samen met J. Ph. Smeets)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: pp.834 published by T.H.B.

De Europese regeling inzake grensoverschrijdende fusies omgezet (samen met J.Ph. Smeets)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: from Nieuw Notarieel Kwartaalschrift, issue 2008, vol.4, pp.106 - 108, published by Larcier

Transposition de la réglementation européenne concernant les fusions transfrontalières (avec J.P. Smeets)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: TBH,

De Europese regeling inzake grensoverschrijdende fusies omgezet (samen met J.P. Smeets)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: TBH, vol.10,

2008
M: reports of research projects submitted to the subsidizing organization after conclusion of the activities
Legal and regulation issues, SPICE Service Platform for Innovative Communication Environment - FP6 Integrated Project, D1.6
Authors: MOSCIBRODA Anna, Schnabel Christoph, BRISON FABIENNE, DEPREEUW Sari, GUTWIRTH SERGE, HORNUNG G., ROSSNAGEL Alexander, SUTTERER M., TERTEL A.
Reference:
URL: http://www.ist-spice.org/documents/SPICE_D1.6_FINAL_CC.pdf

2008
O: annotations
De definitieve teloorgang van de Krachtlijnen Kelchtermans (Noot onder R.v.St., nr. 169.264, 22 maart 2007)
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, issue 2008, pp.510 - 512, published by Kluwer

De unieke akte tot inleiding van de gewone vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring (Noot onder R.v.St., nr. 177.302)
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 43, vol.71, pp.1814 - 1816, published by Intersentia

2008
R: monograph/ handbook
Code droits voisins
Author: BRISON FABIENNE
Reference: published by Mijnwetboek

Het naburig recht van de uitvoerende kunstenaar - editie 2008
Author: BRISON FABIENNE
Reference: from Creatie, informatie, communicatie, published by Larcier

2008
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
The Right to Privacy v The Right to Piracy
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IP Intelligence, issue summer issue, pp.3 published by Howrey LLP

Use of Reproduced Furniture Does Not Infringe Furniture Manufacturer?s Right of Distribution in Germany
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IP Intelligence, issue summer issue, pp.10 published by Howrey LLP

Comte-Sponville et le secteur de l'assurance
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Principium, from Comte-Sponville et le secteur de l'assurance, pp.37 - 37,

Extension of Performers? Rights
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IP Intelligence, issue summer, pp.10 published by Howrey LLP

La spécificité du secteur de l'assurance
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Principium, from La spécificité du secteur de l'assurance, pp.37 - 37,

Television Without Frontiers Directive Revised
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IP Intelligence, issue summer, pp.11 published by Howrey LLP

(Geen) discriminatie bij verzekeringen ?
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Vrouw en wereld, from (Geen) discriminatie bij verzekeringen,

2007
A: (co-) author of a scientific monograph
Erfrecht voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Kan dit nog? Liber amicorum Rogier de Corte, published by Kluwer Mechelen

"Due Diligence"
Authors: VERLEISDONK Y., WILKENHUYSEN Greet, JANSSENS Elke
Reference: from Due Diligence, published by Lancier

Inleiding tot het Handelsrecht
Authors: BYTTEBIER KOEN, GEINGER H., DEMEUE M.C.
Reference: 6, published by Die Keure, Brugge

2007
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Notariële aansprakelijkheid
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, RENIERS Aileen
Reference: Ius & Actores, from Ius & Actores, pp.131 - 147, published by Larcier

Panta rei, kai ouden menei. Over de verjaring van de rechts- en schuldvordering? in C.B.R., De verjaring
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: De verjaring - Vierde Antwerps Juristencongres, pp.317 - 343, published by Intersentia

The EU Liberalization of Financial Services: The EC Obligations in comparison with the GATS Commitments
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from WTO Obligations and Opportunities: Challenges of Implementation, eds. Koen Byttebier & Kim Van der Borght, published by Cameron May, London

De toekomst van Europa en de hernieuwde Lissabonstrategie voor meer groei en jobs
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: Bedreigt de Europese interne markt de sociale welvaartstaat ?, from Studies Europees Recht UA, vol.2, pp.45 - 58, eds. Johan Meeusen - Gert Straetmans, published by Intersentia

2007
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Protection des bases de données
Authors: BRISON FABIENNE, Ide Nicolas
Reference: Droits intellectuels, Répertoire Notarial, F. Brison en N. Ide (SWIFT), pp.364 - 382, published by Larcier, Brussel

Omgaan met conflicten in vennootschappen: Regeling van geschillen is meer dan geschillenregeling
Authors: BYTTEBIER KOEN, FRANCOIS ALAIN, VAN DE GEHUCHTE Timothy
Reference: Omgaan met conflicten in de vennootschap, pp.1 - 156, eds. K. BYTTEBIER, A. FRANÇOIS, E. JANSSENS, T. VAN DE GEHUCHTE, published by Intersenita

De terugvorderbaarheid van de erelonen van advocaten en verzekeringen
Authors: COLLE PHILIPPE, BYTTEBIER K., Feltkamp Regine, JANSSENS Elke
Reference: Capita selecta eonomisch recht, pp.117 - 142, published by Maklu

2007
E: articles in scientific journals with a national referee system
Noot onder R.v.St., nr. 155.098, 16 februari 2006
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht., from T.B.P., vol.2007, pp.308 - 308, published by Kluwer

Private enforcement of the competition rules in Belgium
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, GILLIAMS Hans
Reference: Tijdschrift voor Belgische Mededinging, issue 11, vol.2007, pp.11 - 33, published by Maklu

Nieuw echtscheidingsrecht. Toelichting voor de notariële praktijk
Author: CASMAN HELENE
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, issue 10, vol.2007, pp.277 - 294, published by Kluwer Mechelen

Preventieve maatregelen marktmisbruik uitgebreid tot Alternext
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 556, pp.5 - 6,

Na de Europese NV volgt nu de Europese coöperatieve vennootschap
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 555, pp.1 - 3,

De wet van 2 juni 2006 tot verbetering van de vereffeningsprocedure : enkele eerste kanttekeningen
Authors: BYTTEBIER KOEN, VAN DE GEHUCHTE Timothy
Reference: T.R.V., pp.3 - 20,

Kroniek intellectuele rechten (2005-2006)
Authors: BRISON FABIENNE, De Meyer Carl, Marie-Christine Janssens, Vanhees Hendrik
Reference: Rechtskundig Weekblad, published by Intersentia

Openbaar overnamebod:aanpassing regelgeving nakend
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 557, pp.2 - 3,

Exit verplichte publicatie van financiële informatie in dagbladen
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 551, pp.1 - 3,

Noot bij Brussel 17 februari 2005 en Brussel 16 februari 2006: Zaakvervanging in de artikels 10 Hyp.W. en 58 WLVO
Authors: BYTTEBIER KOEN, TROCH Koenraad
Reference: N.F.M., issue 2007, pp.171 - 175,

Overnamewet gepubliceerd
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 563, pp.3 - 6,

Wet van 28 maart 2007 tot regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende - een eerste commentaar
Author: CASMAN HELENE
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, issue 5-6, vol.2007, pp.125 - 132, published by Kluwer Mechelen

De ene echtgenoot beheert de goederen van de andere: wat zegt artikel 1467 B.W.?
Authors: CASMAN HELENE, RENIERS Aileen
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, issue 5-6, vol.2007, pp.162 - 165, published by Kluwer Mechelen

Richtlijn legt corporate governance verklaring in jaarverslag op
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 551, pp.355

Nieuwe wetgeving 'openbaar bod': in werking op 1 september 2007
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 565, pp.1 - 5,

Kritische verzekeringsrechtelijke bedenkingen bij de wet ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Tijdschrift voor Verzekeringen, issue 2007, vol.13, pp.61 - 66, published by Kluwer

2007
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Le bail à vie - Aspects civils
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Les droits de jouissance. Aspects civils et fiscaux, pp.101 - 113, published by Anthemis Louvain-la-Neuve

?Een positieve Valkeniers erfregeling voor de langstlevende stiefouder?
Authors: SIBIET An, CASMAN HELENE
Reference: from Notariële Clausules, Liber Amicorum Professor Johan Verstraete, pp.3 - 15, eds. C.H. Castelein, A. Verbeke, L. Weyts, published by intersentia Antwerpen

The future role of prevention in accident compensation : the Belgian Case
Authors: COLLE PHILIPPE, Van Crombrugghe Bernadette
Reference: Liber amicorum for the 10th Anniversary of Prevent, Brussels, from The future role of prevention in accident compensation : the Belgian Case, pp.50 - 59, published by Prevent

Application of the Essential Facilities Theory to Copyright. (A European Approach) en vertaald: L?application de la théorie des ?facilités essentielles? au droit d?auteur. (L?approche européenne)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Regards sur les sources du droit d?auteur. Actes du Congrès ALAI 2005 Paris, ALAI, Paris, pp.585 - 605,

Dealing with conflict in companies
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from De praktijkjurist, pp.45 - 173, eds. B. Hubeau, published by Story Publishers

Regeling van geschillen is meer dan geschillenregeling
Authors: FRANCOIS ALAIN, Fastenaekels Jeroen, BYTTEBIER KOEN, FELTKAMP REGINE, JANSSENS Elke
Reference: from Selecta Economisch Recht in Vakgroep Economisch recht, pp.293 - 422, published by Maklu

De Nieuwe Auteurswet 2005. What?s new?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Capita Selecta Economisch Recht, pp.165 - 180, published by Maklu

2007
G: articles in scientific journals without referee system
Recente arresten van het GEA en HJEU in verband met het auteursrecht (juni 2005-augustus 2007)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: A&M,

Tableau comparatif: cohabitation de fait / Cohabitation légale / Mariage
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Divorce: actualité juridique, sociale et fiscale, issue 8, pp.148 - 149, published by Kluwer Mechelen

2007
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Bank en insolvabiliteit - Banque en insolvabiliteit
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: Cahiers AEDBF/EVBFR, from Cahiers AEDBF/EVBFR, published by Bruylant

WTO Obligations and Opportunities: challenges of implementation
Authors: VAN DER BORGHT KIM, BYTTEBIER KOEN
Reference: published by Cameron May, London

Capita Selecta Economisch Recht
Authors: BYTTEBIER KOEN, FELTKAMP REGINE, JANSSENS Elke
Reference: from Publicaties van het Centrum voor Economisch Recht V.U.B., vol.12, published by Maklu, Antwerpen

Omgaan met conflicten in de vennootschap
Authors: BYTTEBIER KOEN, FRANCOIS ALAIN, JANSSENS Elke, VAN DE GEHUCHTE Timothy
Reference: from Publicaties van het Centrum voor Economisch Recht V.U.B., vol.13, published by Intersentia, Antwerpen

2007
I1: communications at international congresses / symposia integrally published in proceedings
The role of the International Monetary Fund and the World Bank in developing the Palestinian Economy ? a legal approach
Authors: FELTKAMP REGINE, BYTTEBIER KOEN
Reference: to be published,

2007
I2: communications at international congresses / symposia not published or only available as an abstract
?Inleiding tot het auteursrecht? BBMM-opleiding
Author: BRISON FABIENNE
Reference: BMM, Breda, issue 1 februari 2007,

2007
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
The role of the International Monetary Fund and the World Bank in developing the Palestinian Economy ? a legal approach
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht » ter gelegenheid van het colloquium « Economic Development in the Middle East » (V.U.B.; Faculteit Recht en Criminologie);,

Leiding panel-debatten ter gelegenheid van het colloquium « Economic Development in the Middle East »
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from V.U.B.; Faculteit Recht en Criminologie,

Vijandige overnames en Beschermingsconstructies
Authors: BYTTEBIER KOEN, FRANCOIS ALAIN
Reference: from Voordracht Studiedag i.s.m. A.E.D.B. omtrent de nieuwe overnamewetgeving (Brussel, V.U.B. i.s.m. A.E.D.B.F.),

Aansprakelijkheidsregels van artikelen 19-20 Kaderdecreet bestuurlijk beleid
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Studiedag georganiseerd te Mechelen door Belgian Governance Institute & Sprekers in het kader van een tweedaagse MOVI-opleiding rond de beginselen van deugdelijk bestuur,

De praktische organisatie van een due diligence onderzoek
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Voordracht M&D Seminars op 4 oktober 2007,

?Bescherming door het auteursrecht? CONCreaS-workshop Intellectuele Rechten
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Centrum voor Ondernemerschap in de Creatieve Sectoren, Antwerpen, issue 10 oktober 2007,

?Juridische aspecten van websites? Kluwer Studienamiddag
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Kluwer opleidingen, Brussel, issue 17 oktober 2007,

Public - Private Partnerships in the EU
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht ter gelegenheid van de « Conference Community Economic Development », Western New England College (Springield, Massachussets, USA,

?Actualia auteursrecht? Actualia ?Intellectuele eigendomsrechten? - Permanente vorming ECOR
Author: BRISON FABIENNE
Reference: VUB, Brussel, issue 31 mei 2007,

?Het beschermd werk? Magistratenopleiding: ?Intellectuele rechten?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Hoge Raad Justitie, Brussel, issue 24 april 2007,

De omzetting van de transparantierichtlijn
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Voordracht Belgische Vereniging van Banken 11 december 2007,

?Naburige Rechten? Gastles in de cursus ?Auteursrecht? van Prof. dr. Dirk Voorhoof
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Universiteit Gent, Gent, issue 6 december 2007,

Some remarks about the future of the euro
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Key note speaker tijdens een lunch van de A.L.D.E.(Europees Parlement, Brussel),

?De databankenbescherming? Magistratenopleiding: ?Intellectuele rechten?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Hoge Raad Justitie, Brussel, issue 22 mei 2007,

?De Google-zaak: een uitdaging voor het Belgisch en Europees auteursrecht?? Instituut Bedrijfsjuristen ? IP/IT Practice Group
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IBJ, Brussel, issue 31 mei 2007,

?Actualia auteursrecht en tekeningen- en modellenrecht? Actualia ?Intellectuele eigendomsrechten? - Permanente vorming
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Balie van advocaten te Brussel, Brussel, issue 7 juni 2007,

?De ?clash? tussen Google en het auteursrecht of het auteursrecht geactualiseerd?? Cyclus ?Permanente Vorming voor de balie?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Uitstraling Permanente Vorming VUB en Conferentie van de Jonge Balie Brugge, Brugge, issue 8 juni 2007,

2007
R: monograph/ handbook
Journalistenwetboek
Author: BRISON FABIENNE
Reference: 2007, published by Mijnwetboek

Code droits voisins
Author: BRISON FABIENNE
Reference: 2007, published by Mijnwetboek

2007
T: other specialist publications
De ?clash? tussen Google en het auteursrecht of het auteursrecht geactualiseerd?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Permanente Vorming voor de balie, Uitstraling Permanente Vorming VUB en Conferentie van de Jonge Balie Brugge, from Permanente Vorming voor de balie, Uitstraling Permanente Vorming VUB en Conferentie van de Jonge Balie Brugge,

Actualia auteursrecht (2006-2007)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Actualia intellectuele eigendomsrechten, from Permanente vorming ECOR, published by VUB Press

2007
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
Three New IP Litigation Acts in Belgium
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IP Intelligence, issue summer, pp.12 published by Howrey LLP

Wanna Bet? ? Part II ? Placanica Confirms Gambelli
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IP Intelligence, issue summer, pp.11 published by Howrey LLP

Wanna Bet? ? Part I ? Real Madrid
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IP Intelligence, Howrey, issue summer, pp.8 - 9, published by Howrey LLP

IP Litigation in Belgium
Authors: BRISON FABIENNE, Gommers Carina
Reference: IP Intelligence, pp.3 published by Howrey LLP

Handhaving Intellectuele Rechten
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2007/3, pp.290 published by Larcier

Bekrachtiging van de WCT en WPPT
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2007/3, pp.290 - 291, published by Larcier

Les femmes en feront les frais
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: La Libre Belgique, from Les femmes en feront les frais,

Handhaving Intellectuele Rechten bis
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2007, pp.421

2006
A: (co-) author of a scientific monograph
Fusies en overnames
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: published by Die Keure, Brugge

2006
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
The EU Leberalization of Financial Services : The EC Obligations in comparison with the GATS Commitments
Authors: BYTTEBIER KOEN, VAN DER BORGHT KIM
Reference: WTO Obligations and opportuniteis : Challenges of Implementation, pp.85 - 120, eds. Associate Editors ; Jan Wouters & Farkhanda Zia Mansoor, published by Cameron May, London

Het overlijden van de cliënt, titularis van een bankrekening (Death of the bank's client)
Author: CASMAN HELENE
Reference: Bank en Familie, from Cahiers AEDBF/EVBFR, n. 19, pp.105 - 133, eds. X., published by Bruylant Brussel

Precontractuele informatie en goede trouw: hoe zich aan te passen aan zijn gesprekspartner
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, Ponet Beatrice
Reference: Wat al dan niet meedelen vóór het sluiten van een contract?, from Tendensen in het bedrijfsrecht, pp.403 - 452, published by Kluwer

Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Concise European Copyright Law, from Concise Commentary of European Intellectual Property Law Series, pp.153 - 164, eds. Thomas Dreier, P. Bernt Hugenholtz, published by Kluwer Law International

L'assurance vie au regard du droit des donations et du droit successoral
Author: CASMAN HELENE
Reference: L'assurance-vie et les pensions complémentaires, from Collection droit des assurances, vol.15, pp.69 - 93, published by Bruylant Brussel

Recente evoluties inzake productaansprakelijkheid
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: Tendensen in het economisch recht (VUB, ECOR), Aspecten van consumentenbescherming, pp.89 - 127, eds. Vakgroep Economisch Recht (ECOR), VUB, published by MAKLU

WIPO Performances and Phonograms Treaty.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Concise European Copyright Law, from Concise Commentary of European Intellectual Property Law Series, pp.165 - 194, eds. Thomas Dreier, P. Bernt Hugenholtz, published by Kluwer Law International

Rome Convention for the protection of performing artists, producers of phonograms and broadcasting organisations.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Concise European Copyright Law, from Concise Commentary of European Intellectual Property Law Series, pp.121 - 152, eds. Thomas Dreier, P. Bernt Hugenholtz, published by Kluwer Law International

2006
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
De insolvente persoon in zijn gezinssituatie - vermogensrechtelijke aspecten
Author: CASMAN HELENE
Reference: Insolventierecht, from Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, vol.31, pp.269 - 298, published by Kluwer Mechelen

Wat is een huwelijksvoordeel?
Authors: CASMAN HELENE, VERBEKE Alain
Reference: Notarieel en Fiscaal Maandblad, issue 9, pp.292 - 297, published by Kluwer, Mechelen

Hoe en wanneer wordt over vergoedingen afgerekend?
Author: CASMAN HELENE
Reference: Notarieel en Fiscaal maandblad, issue 5, pp.137 - 143, published by Kluwer, Mechelen

Op zoek naar de draad van Ariadne in de doolhof van huwelijksvoordelen - of zouden het aanwinstenvoordelen moeten zijn?
Author: CASMAN HELENE
Reference: Over Erven, Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, pp.83 - 98, eds. Barbaix R. en Swennen F., published by Kluwer Mechelen

Les dispositions patrimoniales insérées dans la convention de divorce ou parallèles à la convention de divorce
Author: CASMAN HELENE
Reference: Aspects actuels de la programmation patrimoniale dans la famille, from Colloque de l'Association Famille & Droit, pp.129 - 152, eds. Y.-H. Leleu, published by Bruylant Brussel

?Artikel 33? tot en met ?Artikel 47 bis?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Jan Corbet Huldeboek. De Belgische auteurswet. Artikelsgewijze commentaar, pp.185 - 240, eds. F. Brison en H. Vanhees, published by Larcier, Brussel

Recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht: beëindiging van de relatie tussen ongehuwde samenwoners
Author: CASMAN HELENE
Reference: De Praktijkjurist X, vol.10, - 31, eds. Moeykens F., published by Story Publishers Gent

De onafhankelijke en goede werking van de Belgische elektriciteitsbeurs BELPEX (samen met I. Tant en F. Mourlon Beernaert)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: De vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt: de federale wetgeving in een stroomversnelling?, from in De vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt: de federale wetgeving in een stroomversnelling?, pp.251 - 287, published by Intersentia

De stichting: een overzicht van de toepasselijke bepalingen
Author: JANSSENS Elke
Reference: Tendensen in het Economisch Recht, pp.229 - 275, published by Maklu

Familierechtelijke aspecten van het faillissement
Author: CASMAN HELENE
Reference: Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, pp.719 - 756, eds. H. Braeckmans , H. Cousy , E. Dirix, B. Tilleman , M. Vanmeenen, published by Intersentia Antwerpen

Corporate governance: een overzicht van de codes en de wetgevende intitiatieven
Authors: VAN GERVEN D., JANSSENS Elke
Reference: Verslagboek permanente vorming ECOR 2006 - 2007, pp.423 - 465,

Burgerlijke aspecten van samenwerken tussen meedere VZW's
Author: JANSSENS Elke
Reference: Leidraad voor VZW, pp.25 - 48, published by De Standaard

Vennootschapsrechtelijke en contractuele aspecten van de managementovereenkomst
Authors: Betsch Nathalie, JANSSENS Elke
Reference: Huur van werk/Aanneming van werk, pp.95 - 156, published by Lancier

Beding van ongelijke verdeling, Verblijvingsbeding, verblijvingsbeding onder last, Keuzebeding, Keuzebeding onder last
Author: CASMAN HELENE
Reference: Vermogensplanning met effect na overlijden: Langstlevende?, from Handboek Estate Planning, vol.4, pp.68 - 75, eds. VERBEKE A., published by Larcier Brussel

Postcontractuele bedingen
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, Sagaert Vincent
Reference: Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging van contracten, from Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging van contracten, pp.291 - 333, eds. S. Stijns en K. Vanderschot, published by Intersentia

Belgian Report on the European Company
Authors: VAN GERVEN D., JANSSENS Elke
Reference: The European Company, vol.1, pp.146 - 173, published by Cambridge University Press

2006
E: articles in scientific journals with a national referee system
Over de keuzevrijheid inzake de invulling van de rechtspositie der intergemeentelijke verenigingen na het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Authors: DE BECKER Alexander, DEBIEVRE Jens
Reference: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht., issue 2, pp.67 - 90, published by Kluwer

De wet van 17 september 2005 betreffende de verzekering van natuurrampen
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 23, vol.69, pp.881 - 886, published by Intersentia

De terugvorderbaarheid van de erelonen van advocaten en verzekeringen
Authors: COLLE PHILIPPE, ZEGERS Sabrina
Reference: Bulletin des Assurances - Tijdschrift voor Verzekeringen, vol.86, pp.37 - 49, published by Kluwer

De partiële splitsing
Authors: BYTTEBIER KOEN, Vertraelen J.
Reference: Notarieel en Fiscaal Maandblad, vol.17, pp.77 - 88,

De Nieuwe Auteurswet 2005. What?s new ?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: TBH, issue 2006, pp.1019 - 1027,

Kapitaal van een NV: EU-richtlijn vereenvoudigt regels
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 550, pp.6 - 7,

Ook op Vrije Markt en Alternext eigen aandelen vrij inkopen
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 543, pp.4

Omzetting Prospectusrichtlijn: wetsontwerp in Kamer ingediend
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 540,

Financieel recht: Misbruik van voorkennis: nieuwe maatregelen vanaf 10 mei a.s.
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 539,

The European Company in Belgium: an Overview of the Pitfalls and Advantages
Authors: VAN GERVEN D., JANSSENS Elke
Reference: INTERNATIONAL COMPANY AND COMMERCIAL LAW REVIEW, issue 1, vol.17, pp.22 - 29, published by Sweet & Maxwell Ltd / Esc Publishing

Drie omzetbrieven CBFA
Author: JANSSENS Elke
Reference: Tijdschrift Financieel Recht, pp.1403 - 1406,

The European Company as a special purpose vehicle in Europe
Authors: VAN GERVEN D., JANSSENS Elke
Reference: The Lawyer,

Wetgever verbetert positie schuldeisers bij vereffening
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 546, pp.1 - 3,

Hoe soepel is een notering op de Vrije Markt en Alternext?
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 547, pp.1 - 3,

Onafhankelijkheid commissaris: andermaal wijzigingen op komst
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 544, pp.1 - 3,

De richtlijn 2005/56/EG betreffende grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen : een eerste verkenning
Authors: BYTTEBIER KOEN, VAN DE GEHUCHTE Timothy
Reference: T.Fin., vol.3, pp.1422 - 1438, published by Maklu

Insider trading: regels marktmisbruik worden strenger
Author: JANSSENS Elke
Reference: Solvay Business Journal,

De code Buysse: corporate governance voor niet-genoteerde vennootschappen
Author: JANSSENS Elke
Reference: Tijdschrift Financieel Recht, issue 3, pp.1408 - 1421,

Institutionele IBS: uitvoeringsbesluit vult vermoeden in
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 549, pp.4

Uitbreiding aansprakelijkheid bestuurders voor RSZ-schulden
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 547, pp.5 - 6,

Omzetting prospectusrichtlijn: wet gepubliceerd
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 545, pp.1 - 2,

2006
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Controversy regarding the Management Committee
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from Liber Amicorum Jacques Malherbe, pp.433 - 467, eds. X., published by Bruylant

2006
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Tendensen in het Economisch Recht
Authors: DE BATSELIER Evy, BYTTEBIER KOEN, FELTKAMP REGINE
Reference: from Publicaties van het Centrum voor Economisch Recht V.U.B., vol.11, published by Maklu, Antwerpen

WTO Obligations and Opportunities : Challenges of Implementation
Authors: VAN DER BORGHT KIM, BYTTEBIER KOEN
Reference: eds. Associate Editors : Jan Wouters & Farkhanda Zia Mansoor, published by Cameron May, London

Jan Corbet Huldeboek. De Belgische auteurswet. Artikelsgewijze commentaar
Author: BRISON FABIENNE
Reference: F. Brison en H. Vanhees, eds., published by Larcier, Brussel

2006
I1: communications at international congresses / symposia integrally published in proceedings
Database protection after the European Commision?s Report on the Database Directive.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Acts of the Fordham IP Conference 2006, New York,

Technical Protection Measures and Private Copying.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Acts of the Fordham IP Conference 2006, New York,

Cross Border Collective Management for On Line Music Services.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Acts of the Fordham IP Conference 2006, New York,

2006
I2: communications at international congresses / symposia not published or only available as an abstract
?European recommendation on cross border collective management of copyright for on line music services? ?Advanced Topics of Copyright?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Columbia University Law School, New York, issue 18 april 2006,

2006
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
De Code Buysse in de praktijk vertaald
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Workshop Kluwer op 27 juni 2006,

Huur van diensten/aanneming van werk: de managementovereenkomst
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Voordracht Permanente Vorming Balie Kortrijk op 21 maart 2006,

?Legal aspects of digital newsprovision? Lexis Nexis seminar
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Lexis Nexis, Brussel, issue 6 december 2006,

?Juridische aspecten van websites? Kluwer Studienamiddag
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Kluwer opleidingen, Brussel, issue 10 oktober 2006,

De nieuwe wetgeving vereffening van vennootschappen
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Voordracht opleiding accountants en bedrijfsrevisoren Kluwer op 12 december 2006,

"Beleggingsbeleid van ICB's"; "Compartimentering door ICB's"; "Uitgifte van effecten door ICB's"; "Informatieverplicting van ICB" en "Het toezicht van door de CBFA op ICB's"
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Studienamiddag Belgische Vereniging der Banken en KULAK over Instellingen voor Collectieve Belegging op 22 februari 2006,

Burgerlijke aspecten van samenwerkingsverbanden tussen VZW's
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Voordracht studiedag Procura op 28 september 2006,

?Actualia intellectuele eigendomsrechten: auteursrecht 2006? Permanente vorming VIA
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Orde van balie van advocaten, Brussel, issue 9 juni 2006,

?Naburige rechten? Gastles in de cursus ?Auteursrecht? van Prof. dr. Dirk Voorhoof
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Universiteit Gent, Gent, issue 14 december 2006,

Gedematerialiseerde effecten
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: M&D Seminars, Kasteel van Brasschaat, Antwerpen,,

Een overzicht van de verschillende regels inzake Corporate governance in België: praktische implicaties voor Belgische vennootschappen
Authors: VAN GERVEN D., JANSSENS Elke
Reference: from Voordracht Permanente Vorming VUB op 8 juni 2006,

2006
K: abstracts, short communications and working papers in proceedings and journals
Effectenleningen door instellingen voor collectieve beleggingen
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: Tijdschrift Financieel Recht, issue 3, pp.1439 - 1441, published by Maklu, Antwerpen

Witwaspreventie. Ook voor beheersvennootschappen van ICB's
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: Balans, issue 545, pp.4

2006
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
Copyright in thhe digital age. New challenges for Europe?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IP Intelligence, Howrey LLP, issue Winter,

2005
A: (co-) author of a scientific monograph
De verkoopakte, Handboek voor de notariële praktijk
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Bijdrage voor XXVIste Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1999-2000 over Overeenkomstenrecht., vol.22, published by Kluwer Mechelen

De overdracht van schuldvorderingen. Naar een meer eenvormige tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer?
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: published by Antwerpen, Intersentia, 2005.

Voorrechten en hypotheken in hoofdlijnen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 2, published by Maklu Uitgevers, Antwerpen

2005
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke aspecten, andere dan bij overlijden
Author: CASMAN HELENE
Reference: Gehuwd Of Niet: Maakt Het Iets Uit?, pp.149 - 180, eds. Forder C en Verbeke A., published by Intersentia Uitgevers Antwerpen Groningen

Gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Gevolgen ten aanzien van kinderen.
Author: CASMAN HELENE
Reference: Gehuwd of niet--maakt het iets uit, pp.231 - 274, eds. Forder C. en Verbeke A., published by Intersentia Uitgevers Antwerpen-Groningen

2005
C: articles in scientific journals with an international referee system
The European Company form is particulary useful for US companies looking to invest in the EU - SE Crossing
Authors: VAN GERVEN D., JANSSENS Elke
Reference: The Deal 5,

2005
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Registratierechten op schenkingen in familiaal verband in Vlaanderen, Brussel en Wallonië
Author: CASMAN HELENE
Reference: Actualia schenkingen, from Eigenzinnig familiaal vermogensrecht, vol.2, pp.3 - 54, published by Larcier Brussel

Vereffening-verdeling na beëindiging van de relatie tussen ongehuwde samenwoners
Author: CASMAN HELENE
Reference: Familie op maat, pp.345 - 372, published by Kluwer Mechelen

Klachtenbehandeling
Author: CASMAN HELENE
Reference: De vernieuwde notariswet, pp.795 - 802, published by Be Boeck en Larcier Brussel

De warme adem van de corporate governance code
Authors: JANSSENS Elke, VAN GERVEN D.
Reference: Solvay Business Journal,

Terugvorderbaarheid van verdedigingskosten vanuit verzekeringsrechtelijke invalshoek
Authors: COLLE PHILIPPE, ZEGERS Sabrina
Reference: De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging, pp.187 - 209, eds. F. Evers, P. Lefranc, published by Die Keure

De tegenstelbaarheid van algemene bankvoorwaarden en hun eenzijdige wijziging
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, CLAEYS Ignace
Reference: Algemene bankvoorwaarden - Les conditions générales bancaires, from Algemene bankvoorwaarden - Les conditions générales bancaires, pp.71 - 136, eds. M. Tison en J.P. Buyle, published by Kluwer

2005
E: articles in scientific journals with a national referee system
Piekeren over vrijheid en solidariteit: staat de bescherming van handelingsonbekwame slachtoffer op punt?
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference:

De '29/29' of het gentlemen's agreement betreffende de problematiek van de jonge en oudere bestuurders in de BA-motorrijtuigenverzekering is rechtsgeldig
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Tijdschrift voor Verzekeringen - Bulletin des Assurances, vol.85, pp.29 - 45, published by Kluwer

De verplichte bonus-malus toch rechtsgelgig ?
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 21, vol.68, pp.836 - 837, published by Intersentia

The European Company as a special purpose vehicle in Belgium
Authors: VAN GERVEN D., JANSSENS Elke
Reference: Finance Director Europe,

De saga van de buitencontractuele aansprakelijkheid van organen van een vennootschap
Authors: JANSSENS Elke, Blockx I.
Reference: RABG, issue 17, pp.1552 - 1556,

Private overdracht van een controleparticipatie
Author: JANSSENS Elke
Reference: NV in de praktijk,

Het verloop van de beursintroductie en de admissieprospectus
Author: JANSSENS Elke
Reference: Tijdschrif Financieel Recht, issue 3-4, pp.1165 - 1198, published by Maklu

Bespreking van de verschillende actiemogelijkheden voor de koper van een onroerend goed met gebreken
Author: JANSSENS Elke
Reference: T.V.V.S., from 407-415, 430-431, 432-435, 439-440, pp.390 - 450, published by Maklu

De verzwaarde aansprakelijkheid van bestuurders ingeval van faillissement (artikel 530 W. Venn.): een stand van zaken
Authors: JANSSENS Elke, Hellemans A.
Reference: [Waarvan akte], issue 4, pp.102 - 119,

De verkoop of de aankoop van een onroerend goed door een VZW of een private stichting
Authors: VAN GERVEN D., JANSSENS Elke
Reference: T.V.V.S., vol.2005, pp.231 - 235, published by Maklu

Code Lippens
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, issue 518, pp.1 - 3,

Recente ontwikkelingen inzake de standstill bij het gunnen van overheidsopdrachten. Een analyse.
Authors: DEBIEVRE Jens, LAENEN Gitte
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 26, vol.68, pp.1001 - 1015, published by Intersentia
URL: www.rwe.be

De Europese vennootschap: een nieuwe vennootschapsvorm in het Belgische recht
Author: JANSSENS Elke
Reference: Tijdschrift Financieel Recht, vol.2005, pp.1036 - 1052, published by Maklu

De aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement en het bijzondere geval van artikel 530 W. Venn.
Author: JANSSENS Elke
Reference: RABG, issue 17, pp.1583 - 1589,

La nouvelle loi adapte le droit d?auteur au numérique
Authors: BRISON FABIENNE, MICHAUX Benoit
Reference: Auteurs & Media, issue 2005, pp.212 - 222, published by Larcier

Noot bij RvS 30 juni 2004: Toepassing van artikel 3 van de Hypotheekwet op nietigheidsvorderingen van rangschikkingsbesluiten die zelf op grond van bijzondere regelgeving, aan een verplichting tot overschrijving onderworpen zijn
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw, issue 2005, pp.141 - 150,

Kroniek intellectuele rechten (2003-2004) in samenwerking met Marie-Christine Janssens, Marta Pertegas-Sender en Hendrik Vanhees in: RW, 2005-2006, 681-705
Authors: BRISON FABIENNE, Janssens Marie-Christine, Vanhees Hendrik, PERTEGAS Marta
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 18, pp.681 - 705, published by Intersentia

2005
G: articles in scientific journals without referee system
Recente arresten van het GEA en HJEU in verband met het auteursrecht (november 2004-mei 2005)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 3, pp.232 published by Larcier

Recente arresten van het GEA en HJEU in verband met het auteursrecht (juni 2004 - november 2004)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2, pp.118 - 121, published by Larcier

2005
I1: communications at international congresses / symposia integrally published in proceedings
European Database Protection after 11.9, 2004.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Acts of the Fordham IP Conference 2005, New York,

2005
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
Voorzitterschap van de Studiedag 'de private stichting'
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Organisatie ECOR Brussel,

Een nieuwe waarborgregeling voor Vlaamse KMO's
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Studie-avond organisatie OSB en ECOR Brussel,

Voorzitterschap van de Studiedag "de private stichting" (organisatie ECOR; Brussel).
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from De private stichting,

De stichting: een overzicht van de toepasselijke bepalingen
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Studienamiddag VUB op 12 mei 2005,

Het verloop van de beursintroductie en de admissieprospectus
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Studienamiddag Belgische Vereniging der Banken en KULAK op 19 april 2005,

De Europese vennootschap in België: een overzicht van de kansen en valkuilen
Authors: Van der Haegen M., JANSSENS Elke
Reference: from Voordracht Permanente Vorming VUB op 17 maart 2005,

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Studienamiddag Confederatie Bouw op 27 mei 2005,

Enige beschouwingen omtrent staatssteun, inzonderheid vanuit het standpunt van overheidsinstellingen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Studiedag organisatie VIZO (Syntra) en VDAB,

De nieuwe regeling inzake de verkoop aan een consument. Gevolgen voor de verkoop van vastgoed
Authors: MEULEMANS D., De Boeck A., JANSSENS Elke, Van Walle Gerald
Reference: from Studienamiddag georganiseerd door KULAK op 16 maart 2005,

2005
K: abstracts, short communications and working papers in proceedings and journals
Book reveiw: Comparative Law Yearbook of International Business
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Center for International Studies, pp.492 published by Kluwer

2005
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Geannoteerd Wetboek Vennootschapsrecht (W.Venn.) 2005
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: issue 2005, published by die Keure

2005
R: monograph/ handbook
Handboek bijzonder gereglemendeerde verzekeringscontracten
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: published by Intersentia

Het beding ten behoeve van een derde
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, from Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, eds. Kluwer, published by Kluwer

2005
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
Editoriaal
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2005/6, vol.6, published by Larcier

De bescherming van databanken op de helling gezet?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Solvay Business Journal, issue 70, pp.27 - 30,

Immediate entry into force of the amended Belgian Copyright Act
Author: BRISON FABIENNE
Reference: EIPR, issue 11, pp.211

Rechtspraak auteursrecht ? En verder ook nog in het kort?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2005/1, vol.1, pp.41 - 42, published by Larcier

Database Protection Revisited
Author: BRISON FABIENNE
Reference: BTTP, issue 1,

Starform take Time Out
Author: BRISON FABIENNE
Reference: ACID Newsletter, issue 2005/24, pp.9 - 10,

Beschermd in cyberspace
Author: BRISON FABIENNE
Reference: De Standaard, issue 19 juli 2005,

Editoriaal
Author: BRISON FABIENNE
Reference: RECHTSPRAAK ANTWERPEN BRUSSEL GENT, pp.1835 - 1836,

2004
A: (co-) author of a scientific monograph
De beroepsaansprakelijkheid van de notaris. Enkele recente ontwikkelingen.
Author: CASMAN HELENE
Reference: from De professionele aansprakelijkheid., eds. H. Vandenberghe, published by Die Keure Brugge

Inleiding tot het Handelsrecht
Authors: BYTTEBIER KOEN, DEMEUE M.C., GEINGER H.
Reference: 5, published by Brugge, Die Keure

2004
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Spookrijden in het verbintenissenrecht
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: De Praktijkjurist VII, pp.83 - 98, published by Academia Press

2004
C: articles in scientific journals with an international referee system
Possible Developments in Tackling Counterfeit and Piracy in the EU
Authors: BRISON FABIENNE, Vanderbeeken Patrice
Reference: BTTP, issue 2004/1,

Outsourcing and Intellectual Property Rights
Authors: BRISON FABIENNE, Vanderbeeken Patrice
Reference: BTTP, issue 2004/2,

2004
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Analyse van de privaatrechtelijke regels inzake de overeenkomst tot uitvoering van een beursorder
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Recht en Onderneming. Bankcontracten, vol.9, pp.289 - 317, published by Die Keure, Brugge

Nieuwe Corporate Governance-opportuniteiten op het vlak van de bestuursinrichting in De Wet Corporate governance ont(k)leed
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: De Wet Corporate Governance ont(k)leed, pp.137 - 181, eds. K. Byttebier, A. François, J. Delvoie, published by Kluwer, Antwerpen

De VZW Wet van 2 mei 2002: debatten
Authors: DE BATSELIER Evy, JANSSENS Elke
Reference: Een analyse van de nieuwe VZW Wet, from Serie van de Vakgroep Economisch recht VUB, pp.157 - 167, eds. K. Byttebier, E. De Batselier, E. Janssens, published by Maklu

De raad van bestuur en het dagelijks bestuur van verenigingen en stichtingen
Author: JANSSENS Elke
Reference: Een analyse van de nieuwe VZW-wet, pp.65 - 118, published by Maklu

Middelen om statutaire zaakvoerders te beschermen
Authors: JANSSENS Elke, VAN GERVEN D.
Reference: Estate Planning, issue Boek 3, pp.55 - 60, published by Lancier

CV: aandelen op naam, soepele vennootschapsstructuur
Author: JANSSENS Elke
Reference: Estate Planning, issue Boek 3, pp.83 - 85, published by Lancier

Comm. VA: quasi onafzetbaar van de statutaire zaakvoerder
Authors: JANSSENS Elke, VAN GERVEN D.
Reference: Estate Planning, issue Boek 3, pp.77 - 81, published by Lancier

Corporate Governance: debatten
Authors: DE BATSELIER Evy, JANSSENS Elke
Reference: De Wet Corporate Governance ont(k)leed, pp.303 - 316, published by Kluwer

Aandelen/Toevoegen van een preferentieel dividend
Author: JANSSENS Elke
Reference: Estate Planning, issue Boek 3, pp.37 - 38, published by Lancier

2004
E: articles in scientific journals with a national referee system
Wettelijke samenwoning. Hoe gaat dat nu verder?
Author: CASMAN HELENE
Reference: Nieuw Juridisch Weekblad, issue 60, pp.182 - 193, published by Kluwer Mechelen

De schorsingsprocedure igv. uiterst dringende noodzakelijkheid en een bij omzendbrief ingevoerde standstill-periode als lapmiddelen voor een vanuit Europeesrechtelijk oogpunt tekort schietende preventieve rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten.
Authors: LAENEN Gitte, DEBIEVRE Jens
Reference: C.D.P.K, pp.294 - 304, published by Van den Broele

Controle op de vennootschap door de bedrijfsrevisor
Authors: BYTTEBIER KOEN, FELTKAMP REGINE
Reference: R.W., issue 40, vol.67, pp.1575 - 1596,

Bestuurders in de non-profitsector: Wie kan worden aangesproken voor de fout van een bestuurder in de (I)VZW en stichting?
Authors: JANSSENS Elke, VAN GERVEN D.
Reference: Accountancy & Bedrijfskunde, vol.2004, pp.29 - 37,

Recente evoluties inzake het tijdstip waarop de waarde van aandelen n.a.v. de uitsluiting of uittreding van een aandeelhouder moet worden bepaald
Author: JANSSENS Elke
Reference: T.R.V., issue 4, vol.2004, pp.388 - 391, published by Biblo, Kalmthout

De onbevoegheid van de Rechtbank van Koophandel voor het beoordelen van geschillen tussen een vennoot en een niet-vennoot betreffende de overdracht van aandelen in een handelsvennootschap
Author: JANSSENS Elke
Reference: T.R.V., vol.2004, pp.259 - 269, published by Biblo, Kalmthout

De openbare uitgifte van effecten
Author: JANSSENS Elke
Reference: NV in de praktijk,

NV als vennootschap voor beleggingsadvies
Author: JANSSENS Elke
Reference: NV in de praktijk, issue 104,

Quelques réflexions en matière de responsabilité professionnelle du notaire
Author: CASMAN HELENE
Reference: Revue pratique du notariat belge, issue 2979, vol.2004, pp.450 - 465, published by Revue Pratique du bnotariat belge Brussel

Tien jaar Auteurswet: en nu? Haar toepassingsgebied onder de loep genomen
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media (Referaten van het colloquium B.V.A. van 6 en 7 mei 2004), issue 2004, vol.5, pp.413 - 426, published by Larcier

Belegginsonderneming moet waken over het beste resultaat
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, vol.501, pp.1 - 2,

Inkoop van aandelenopties en warrants uitgegeven t.v.v. het personeel
Author: JANSSENS Elke
Reference: Tijdschrift Financieel Recht, issue 4, pp.852 - 873, published by Maklu

De strijd om Ubizen - Schiet de overnamereglementering eens te meer haar doel voorbij?
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: T.Fin., issue 1, pp.608 - 611, published by Maklu

Bestuurders van een vennootschap in faillissement: wees gewaarschuwd
Authors: JANSSENS Elke, Hellemans A.
Reference: Solvay Business Journal, pp.18 - 21,

De koop-verkoopbelofte, optie met de bluts en de buil
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, Maertens Anne-Sofie
Reference: Notarieel en fiscaal maandblad, from Notarieel en fiscaal maandblad, issue 2, vol.2004, pp.27 - 45, published by Kluwer

W. Venn.: Nieuw hoofdstuk over de Europese vennootschap
Author: JANSSENS Elke
Reference: BALANS, vol.504, pp.5 - 7,

Het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in digitale leerplatformen. Wat kan en wat kan niet? Wat willen we en wat willen we niet?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2004, vol.1, pp.20 - 24,

2004
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Ongeschikt voor gevoelige juristen
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: from Buitencontractuele aansprakelijkheid, pp.157 - 199, eds. B. TILLEMAN en I. CLAEYS, published by Die Keure

Het mijnenveld rond de bindende derden- en partijbeslissing
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: TPR 69-87, from Liber Amicorum Marcel Storme, eds. X, published by Story-Scientia

La protection nationale et internationale des bases de données (Rapport national de lANPPI de Belgique)
Authors: BRISON FABIENNE, MICHAUX Benoit, NOL Christophe, DOCQUIR Benjamin
Reference: AIPPI Yearbook 2004 XXXIXth Congress - Geneva 2004 Q 182: Database protection at national and international level, AIPPI, Zürich, 2004, pp.48 - 61,

International Protection of Performers. Taking a Look Back and Another One towards the Future
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Creators' rights in the information society, ALAI Budapest 2003, pp.767 - 784, published by KJK-KERSZOV, Budapest

The Corporate Governance Act in light of the broader corporate governance debate
Authors: FRANCOIS ALAIN, DELVOIE Jeroen
Reference: from De Wet Corporate Governance ont(k)leed, pp.5 - 91, eds. K. Byttebier, Alain François, Jeroen Delvoie, published by Kluwer

Company types in Belgian company law: "l'embarras du choix?"
Authors: FRANCOIS ALAIN, VANDER EECKT Runa
Reference: from Vennootschappen en rechtspersonen: stand van zaken, pp.239 - 307, eds. L. Weyts, published by Universitaire Pers Leuven

Goede rekeningen maken goede vrienden: over de ware aard van (al dan niet elektronische) betalingen
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, GILLIAMS Hans
Reference: from Juridische aspecten van de elektronische betaling, eds. X, published by Banksys

2004
G: articles in scientific journals without referee system
Recente arresten van het GEA en HJEU in verband met het auteursrecht (november 2003 ? juni 2004)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 4, pp.327 published by Larcier

Noot onder Brussel, 9 september 2002
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 4, pp.332 - 333, published by Larcier

Noot onder Gent, 16 juni 2003. Who done it?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: RECHTSPRAAK ANTWERPEN BRUSSEL GENT, issue 4, vol.2004, pp.231 - 233, published by Larcier

Noot onder Rb. Brussel, 18 november 2003
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2, pp.162 published by Larcier

Noot onder Cass. 25 september 2003
Author: BRISON FABIENNE
Reference: RECHTSPRAAK ANTWERPEN BRUSSEL GENT, issue 4, vol.2004, pp.216 - 219, published by Larcier

2004
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Codex Financieel Recht
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: published by Die Keure

Faillissement en gerechtelijk akkoord herbekeken
Authors: DE BATSELIER Evy, BYTTEBIER KOEN, JANSSENS Elke
Reference: from Publicaties van het Centrum voor Economisch Recht V.U.B., vol.9, published by Maklu, Antwerpen

The Corporate Governance Act undressed
Authors: FRANCOIS ALAIN, BYTTEBIER KOEN, DELVOIE Jeroen
Reference: published by Kluwer, Antwerpen

Een analyse van de nieuwe VZW Wet
Authors: DE BATSELIER Evy, BYTTEBIER KOEN, JANSSENS Elke
Reference: from Publicaties van het Centrum voor Economisch Recht V.U.B., vol.10, published by Maklu, Antwerpen

2004
I1: communications at international congresses / symposia integrally published in proceedings
Controle op de vennootschap door de bedrijfsrevisor
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht Rechtskundig weekblad, Vlaams Juristencongres 2004, pp.137 - 181, published by Kluwer

2004
J1: communications at other congresses integrally published in proceedings
Werknemersparticipatie in de Belgische SE
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Tekst nav Lunchdebat Instituut voon Bedrijfsjuristen,

2004
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
Hoorzitting van het federale Parlement inzake het Wetsvoorstel aandelen met meervoudig stemrecht
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht,

Freedom of financial services under WTO-rules
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht,

Recente evoluties inzake de geschillenregeling voor vennootschappen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Permanente vorming 2004-2005, ECOR-OSB Brussel,

De nieuwe VZW-wetgeving: een overzicht
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Voordracht Permanente Vorming van de Balie van Kortrijk op 27 januari 2004,

Uw CLB en de nieuwe VZW-wetgeving
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Voordracht VCLB te Brussel op 10 februari 2004,

De nieuwe VZW-wet: juridische aspecten, terminologie en statuten
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Workshop 3 juni 2004, Cultuurraad Overijse,

De mogelijke vennootschapsrechtelijke structuren van een groep nader bekeken
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Studiedag IFE "Optimaliseer het jurdisch en fiscaal beheer van de groepen" op 24 juni 2004,

Werknemersparticipatie in de (Belgische) Europese vennootschap
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Lunchdebat Instituut voor Bedrijfsjuristen op 19 oktober 2004,

Een overzicht van de nieuwe VZW-wetgeving
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Studievoormiddag Kinekring VZW 9 oktober 2004,

Aansprakelijkheid van bestuurders in een VZW
Author: JANSSENS Elke
Reference: from "De verzwaarde aansprakelijkheid van bestuurders ingeval van faillissement van een NV" Workshop CBR, Universiteit Antwerpen op 30 september 2004,

De nieuwe verplichtingen en formaliteiten onder de VZW-wetgeving
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Studiedag OSB te Brussel op 3 april 2004,

De nieuwe VZW-wetgeving
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Voordrachten ACW op 13 januari en 17 januari 2004,

Een overzicht van de nieuwe VZW-wetgeving
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Studiedag BERA te Gent op 25 september 2004,

2004
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Boekbespreking van G. BROUHNS, Introduction au droit public et européen de l'économie, Brussel, Larcier, 2003, 204p.
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: in R.W., 2003-2004, 1560

2004
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
The Music Business and the Law: Important Developments in 2003 in Belgium and the European Union
Author: BRISON FABIENNE
Reference: IAEL Newsletter, issue 2004/1,

Het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in digitale leerplatformen. Wat kan en wat kan niet? Wat willen we en wat willen we niet?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, pp.20 - 24,

Redactioneel en samenstelling van het onderdeel 'intellectuele rechten'
Author: BRISON FABIENNE
Reference: RECHTSPRAAK ANTWERPEN BRUSSEL GENT, pp.203 - 204, published by Larcier

e-commerce wettelijk geregeld sinds maart 2003
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Solvay Business Journal, pp.32 - 34,

Aanpak van namaak en piraterij in de EU: nieuwe ontwikkelingen
Authors: BRISON FABIENNE, Vanderbeeken Patrice
Reference: Auteurs & Media, issue 4, pp.395 - 396, published by Larcier

2003
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Verzekeringen & internet : living apart together ?
Authors: COLLE PHILIPPE, TROCH Koenraad
Reference: Mélanges offerts à Marcel Fontaine, pp.633 - 679, published by Larcier

2003
C: articles in scientific journals with an international referee system
E-commerce Directive Implemented into National Law
Author: BRISON FABIENNE
Reference: ILO,

Penalties under the E-commerce Act
Authors: BRISON FABIENNE, Vanderbeeken Patrice
Reference: ILO,

Regulation of e-commerce in Belgium
Author: BRISON FABIENNE
Reference: BTTP, issue 2003/2,

Registered Community Design
Author: BRISON FABIENNE
Reference: BTTP, issue 2003/2,

Modification of Belgian Copyright Act
Author: BRISON FABIENNE
Reference: BTTP, issue 2003/1,

Information requirements of the E-commerce Act
Authors: BRISON FABIENNE, Vanderbeeken Patrice
Reference: ILO,

Tackling counterfeit and piracy
Authors: BRISON FABIENNE, Vanderbeeken Patrice
Reference: BTTP, issue 2003/3,

Editorial: Intellectual Property goes Allicante
Author: BRISON FABIENNE
Reference: BTTP, issue 2003/2,

2003
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Gedragsregelen bij financiële transacties: huidige praktijk en perspectieven gepubliceerd als Deel 4 in Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten. Volume II. Financiële transacties - Financiële markten - Prudentieel recht (Ed. M. TISON,
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten. Volume II. Financiële transacties, Financiële markten, Prudentieel recht, vol.4, pp.3 - 63, eds. M. TISON, C. VAN ACKER, J. CERFONTAINE, published by Intersentia, Antwerpen

La déclaration du risque lors de la souscription et en cours d'exécution du contart d'assurance
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Dix années d'application, pp.55 - 74, eds. B. Dubuisson, P. Jadoul, published by Bruylant

De aansprakelijkheid van oprichters en van bestuurders bij ongeldige inbrengen
Authors: COLLE PHILIPPE, VAN DEN BRANDE Bart
Reference: De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen - La constitution de sociétés et la phase de démarrage d'entreprises, pp.551 - 571, eds. B. Tilleman, A. Benoit-Moury, published by Die Keure

2003
E: articles in scientific journals with a national referee system
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, privaatrechtelijke deelgenoten en het Arbitragehof: it takes three to tango (Noot onder Arbitragehof, nr. 65/2003, 14 mei 2003)
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: T.Gem., issue 4, pp.247 - 265, published by Kluwer

Onderzoek naar het burgerlijk of commercieel karakter van vennootschappen met als doel de inrichting van rusthuizen voor bejaarden en consequenties van de uitkomst daarvan
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Accountancy & Bedrijfskunde, vol.2003, pp.38 - 50,

Kroniek intellectuele rechten (2001-2002)
Authors: BRISON FABIENNE, Vanhees Hendrik, JANSSENS Marie-Christine, PERTEGAS Marta
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 15, vol.67, pp.561 - 581, published by Intersentia

Kan de fiscus zich op bestuursaansprakelijkheid beroepen
Author: JANSSENS Elke
Reference: Fiscoloog, issue 894, pp.1 - 3,

De beperkte vrijheid van verenigingen van gemeenten
Author: JANSSENS Elke
Reference: RABG, issue 11, pp.609 - 610,

2003
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
De openbare uitgifte van effecten
Author: JANSSENS Elke
Reference: in NV IN DE PRAKTIJK, 29p.

De ontbinding : het treurige einde van een mooi verhaal?
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Inhoudstafel XII, published by Larcier

National Report of Belgium : Protection, exercise and enforcement of performers rights after the 1996 and 2000 WIPO Diplomatic Conferences
Authors: BRISON FABIENNE, SCHREURS Wim Jan
Reference: Creators' rights in the information society : ALAI Congress, September 14-17, 2003, Budapest = Les droits des cre?ateurs dans la socie?te? de l'information : Congre?s de l'ALAI, 14-17 septembre 2003, Budapest, published by Budapest : KJK-KERSZO?V

Constitutive elements of the corporate contract
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen, pp.155 - 204, eds. B. Tilleman, A. Benoît-Moury, O. Caprasse, M. Thirion, published by Die Keure

2003
G: articles in scientific journals without referee system
De Wet Corporate Governance: De nacht is het duisterst voor dageraad.
Authors: JANSSENS Elke, LEMMENS J.
Reference: Accountancy & Bedrijfskunde, 8-37.

Sport en Aansprakelijkheid
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, CLAEYS Ignace
Reference: T.B.B.R., 2003, blz. 558-595,

Recente arresten van het GEA en HJEU in verband met het auteursrecht (mei 2003 ? oktober 2003)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 5, pp.351 published by Larcier

Recente arresten van het GEA en HJEU in verband met het auteursrecht (juni 2002 ? april 2003)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 3, pp.203 - 205, published by Larcier

Noot onder Antwerpen, 14 oktober 2002
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 21, pp.827 - 828, published by Intersentia

Noot onder Rb. Brussel, 23 juni 2003
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 5, pp.385 - 389, published by Larcier

2003
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Wetboek handelsrecht geannoteerd
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: published by Die Keure

Corporate governance. Eigendom, bestuur en controle van vennootschappen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Publicaties van het Centrum voor Economisch Recht V.U.B., vol.8, published by Maklu, Antwerpen - Apeldoorn

2003
J1: communications at other congresses integrally published in proceedings
Vennootschapsrechtelijke aspecten van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt in Vlaanderen
Authors: BYTTEBIER KOEN, DE CORTE Emmanuel
Reference: from Verslagboek van een studiedag georganiseerd door het Institute for European Studies,

Le sort des actes et décisions d?une société entre l?acte constitutif et le dépôt au greffe du tribunal
Authors: Deliege A., DE WULF C., RAUCQ G., FRANCOIS ALAIN
Reference: from Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving 2002, pp.291 - 357, eds. Koninklijke federatie van Belgische notarissen, published by Bruylant

De vennootschap tussen (enkel) contract en rechtspersoon: de controversies beslecht?
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from Verslagen en debatten van het Comité voor Studie en Wetgeving 2002, pp.291 - 323, eds. Koninklijke federatie van Belgische notarissen, published by Bruylant

2003
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
Contractuele aspecten van beursorders
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Voodracht studiedag KULAK inzake bankcontracten

Aspecten van aansprakelijkheid van bestuurders van overheidsbedrijven
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Voordracht Institute for International Research conferentie van 18-30 januari 2003 'Overheidsaansprakelijkheid op burgerlijk en strafrechtelijk niveau' Brussel

De raad van bestuur en het dagelijks bestuur van verenigingen en stichtingen.
Author: JANSSENS Elke
Reference: Voordracht studienamiddag 'Verenigingen en Stichtingen', V.U.B., 13 maart 2003

Juridische verhoudingen en aansprakelijkheden bij overname-onderhandelingen.
Authors: JANSSENS Elke, VERLEISDONK Y., WILKENHUYSEN Greet
Reference: Kluwer Opleidingen, 5 juni 2003

De nieuwe VZW-wet: juridische aspecten, terminologie en statuten.
Author: JANSSENS Elke
Reference: OSB-studiedag, 7 juni 2003

Beter bestuurlijk beleid
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Uiteenzetting voor het Vlaams Parlement

Bestuurdersaansprakelijkheid in publieke ondernemingen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht op Studiedag V.U.B.,

Uw VZW en de nieuwe VZW-wetgeving
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Voordrachten Procura op 14 oktober, 20 oktober en 24 november 2003,

Een VZW, hoe begin ik eraan?
Author: JANSSENS Elke
Reference: from Voordrachten Sportac op 23 september, 1 december 2003 en 19 oktober 2004,

2003
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Geannoteerd Wetboek Vennootschapsrecht (W.Venn.) 2003
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: issue 2003, published by die Keure

2002
A: (co-) author of a scientific monograph
Inleiding tot het Handelsrecht
Authors: BYTTEBIER KOEN, GEINGER HUGUETTE, DEMEUE M.C.
Reference: 4, published by Die Keure, Brugge

2002
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Private parties entitlement to damages on account of infringement of the competition rules : Belgian law as an example of the 'Civil Law' approach
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, GILLIAMS Hans
Reference: in 'Modernisation of European Competition Law' (ed. J. Struyck en H. Gilliams), Antwerpen, Intersentia,

2002
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Ondernemingsrechtelijke organisatie van de bankverzekeraar als gemengde dienstverlener
Authors: BYTTEBIER KOEN, SPRUYT Nadine
Reference: from Bankverzekeren/Bancassurance, pp.17 - 94, eds. K. Byttebier, R. Feltkamp, E. Janssens, published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

Régimes matrimonieux en droits de succession
Author: CASMAN HELENE
Reference: Praktijkgericht huwelijkvermogensrecht, from Eigenzinnig familiaal vermogensrecht, pp.1 - 106, published by Kluwer Mechelen

Contractuele aspecten verbonden aan het bankverzekeren
Authors: DELVOIE Jeroen, CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Bankverzekeren - Bancassurance, pp.299 - 353, eds. K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER, E. JANSSENS, published by Kluwer

Het eigendomsvoorbehoud verbintenisrechtelijk bekeken en tegenwerpelijkheid van het beding in de verschillende samenloopsituaties
Authors: COLLE PHILIPPE, VAN DEN BRANDE Bart
Reference: De Koop/La vente, pp.163 - 169, eds. B. en Foriers, P.A., published by Die Keure

Het gerechtelijk akkoord : een samenloop ?
Authors: COLLE PHILIPPE, VAN DEN BRANDE Bart
Reference: Mélanges Philippe Gérard, pp.183 - 196, published by Bruylant

Juridische organisatie van de distributiekanalen bekeken vanuit de verzekeringssector
Authors: COLLE PHILIPPE, TROCH Koenraad
Reference: Bankverzekeren - Bancassurance, pp.127 - 161, eds. K. BYTTEBIER, E. DE BATSELIER, E. JANSSENS, published by Kluwer

De artikelen 5-13 van het Wetboek van vennootschappen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Artikelsgewijze commentaar (losbladig), published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

Het artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Artikelsgewijze commentaar (losbladig), published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

2002
E: articles in scientific journals with a national referee system
De eerste steen van het gemeentehuis. Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: Tijdschrift voor Gemeenterecht, vol.2, pp.91 - 171, published by Kluwer

Het convenant als beleidsinstrument naar Belgisch recht: achtergrond en recente evolutie
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: Tijdschrift voor wetgeving, vol.8, pp.361 - 373, published by Die Keure

Beursgenoteerde vennootschappen en de notering of opneming van vennootschappen op een officiële effectenbeurs of gereglementeerde markt (deel II)
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: T.Fin., issue 1, pp.30 - 53, published by Maklu

Juridische aard, grondslagen, geldigheidsvoorwaarden en rechtsgevolgen van de patronaatsverklaring. Proeve van een gemengde verbintenissenrechtelijke en vennootschapsrechtelijke analyse
Authors: BYTTEBIER KOEN, FELTKAMP REGINE
Reference: T.P.R., issue 1, pp.1 - 104,

Nieuwe gedragsvoorschriften voor financiële bemiddelaars - Analyse van de bepalingen bedoeld in de artikelen 26 tot en met 30 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële disnten.
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: T.Fin., issue 4, vol.2002, pp.265 - 292, published by Maklu, Antwerpen - Apeldoorn

Rechtspraakoverzicht Bancassurance
Authors: COLLE PHILIPPE, TROCH Koenraad
Reference: Bank Fin. R., issue 4, vol.2002, pp.216 - 233, published by Larcier

Ontwikkelingen in het Belgisch auteursrecht (1995-2001)
Authors: BRISON FABIENNE, Vanhees Hendrik
Reference: AMI: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, pp.77 - 83,

Ontwikkelingen in het Belgisch auteursrecht (1995-2001)
Authors: BRISON FABIENNE, Vanhees Hendrik
Reference: AMI: tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht, pp.113 - 117,

2002
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
De transparantie van de aandeelhoudersstructuur
Author: JANSSENS Elke
Reference: in NV IN DE PRAKTIJK, 96p.

De verhouding tussen de Wet Handelspraktijken en het bankverzekeren: hoe beschermd is de consument?
Author: JANSSENS Elke
Reference: Bankverzekeren / Bancassurance, Byttebier, K., De Batselier, E., Janssens, E. (Eds.), Kluwer, 2002, 205-246.

Enkele beschouwingen over ouderschap, afstamming en adoptie, bijdrage in met rede ontleed, de rede ontkleed.
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag, pp.117 - 124, published by Mys&Breesch Gent

Artikel 513 W. Venn.
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from Commentaar vennootschappen en verenigingen, eds. H. Braeckmans, K. Geens, E. Wymeersch, published by Kluwer

2002
G: articles in scientific journals without referee system
De wet van 2 mei 2002 op de vereniging zonder winstoogmerk, de internationale vereniging zonder winstoogmerk en de stichtingen: de Wet van 27 juni 1921 opnieuw bekeken.
Authors: JANSSENS Elke, LEMMENS J.
Reference: Accountancy & Bedrijfskunde, 2002, 3-32

Van instelling van openbaar nut tot stichting.
Author: JANSSENS Elke
Reference: Cahier van de Jurist, 30p.

Levensverzekering en huwelijk
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Notariële Actualiteit, vol.12, pp.230 - 247, published by Die Keure Brugge

Noot onder Rb. Brussel, 19 januari 2001
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 5, pp.453 - 455, published by Larcier

Noot onder Brussel, 21 september 2001
Authors: BRISON FABIENNE, COPPIETERS Alexandra
Reference: Auteurs & Media, issue 5, pp.417 - 419, published by Larcier

Recente arresten van het GEA en HJEU in verband met het auteursrecht (februari 2001 ? december 2001)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2, pp.140 - 141, published by Larcier

De vennootschap tussen (enkel) contract en rechtspersoon: de controverse beslecht?
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from Tijdschrift voor Privaatrecht, pp.1383 - 1419,

Fraus corrumpit sed non omnia corrumpit en matière de divorce par consentement mutuel
Author: CASMAN HELENE
Reference: Revue critique de jurisprudence belge, from Revue critique de jurisprudence belge, issue 3, pp.406 - 436, published by Bruylant

Noot onder Bergen, 13 mei 2002
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 5, pp.425 - 426, published by Larcier

Noot onder Rb. Brussel, 28 december 2000. De technische bescherming van computerprogrammatuur : waar gaan we naar toe? Een eerste leidraad
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2, pp.153 - 159, published by Larcier

Recente arresten van het GEA en HJEU in verband met het auteursrecht (januari 2002 ? juni 2002)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 5, pp.402 published by Larcier

2002
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Bestendig Handboek Distributierecht (losbladige uitgave)
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: published by Kluwer

Bank-Verzekeren / Bancassurance
Authors: BYTTEBIER KOEN, DE BATSELIER Evy, JANSSENS Elke
Reference: from Publicaties van het Centrum voor Economisch Recht V.U.B., vol.7, published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

2002
J1: communications at other congresses integrally published in proceedings
FIDE Questionnaire for Topic III: Cross Border Mergers in Company Law and Competition Law: removing the final barriers: Company Law and Financial Regulatory Regime.
Author: JANSSENS Elke
Reference: Company Law and Competition Law: removing the final barriers: Company Law and Financial Regulatory Regime, National Reports from the XXth FIDE Congress, published by BIICL

2002
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
Controle des marchés financiers
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Voordracht I.F.E. Bénélux

Wijzigingen op het vlak van het bestuur (Wet van 2 augustus 2002 houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Voordracht VUB

Uw VZW statuten en de nieuwe VZW-wetgeving.
Author: JANSSENS Elke
Reference: Procura-workshops op 5 juni en 19 september 2002

Voordracht inzake fusies en splitsingen van VZW's, toegepast op socio-culturele sector
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Studiedag SOCIUS

Onderzoek naar het burgerlijk of commercieel karakter van vennootschappen met als doel de inrichting van rusthuizen voor bejaarden en consequenties van de uitkomst daarvan
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht op studiedag georganiseerd door de Federatie voor Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS) iswm IPAVUB,

2002
O: annotations
Noot onder R.v.St., N.V. Outdoor Centre, nr. 74.341, 17 juni 1998
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: Jaarboek Mensenrechten, vol.1998-2, pp.313 - 321, eds. INTERUNIVERSITAIR CENTRUM MENSENRECHTEN (ed.), published by Maklu, Antwerpen

Noot onder R.v.St., N.V. Special Risks-Insurance, nr. 74.916, 1 juli 1998
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: Jaarboek Mensenrechten, vol.1998-2, pp.322 - 332, eds. INTERUNIVERSITAIR CENTRUM MENSENRECHTEN (ed.), published by Maklu, Antwerpen

Noot onder R.v.St., Scheppers de Bergstein, nr. 81.740, 9 juli 1999
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: Jaarboek Mensenrechten, from INTERUNIVERSITAIR CENTRUM MENSENRECHTEN (ed.), vol.1998-2, published by Maklu, Antwerpen

De bescherming van vennootschapsnaam, handelsnaam en domeinnaam
Author: JANSSENS Elke
Reference: Jaarboek Handelspraktijken, vol.2001, pp.463 - 469,

Afwerven van personeel en cliënteel : de harde werkelijkheid van de concurrentie.
Author: JANSSENS Elke
Reference: Jaarboek Handelspraktijken, vol.2001, pp.480 - 489,

De kwalificatie van uitstel van betaling van B.T.W.-schulden als ongeoorloofde staatssteun en element in de beoordeling van het vervuld zijn van de voorwaarden voor faillissement.
Author: JANSSENS Elke
Reference: TBH, vol.2002, pp.61 - 67,

2002
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Territoriale decentralisatie: intercommunale samenwerking
Authors: DEBIEVRE Jens, BAETEN SVEN
Reference: Rechtsgids, losbl., categorie C43

2002
R: monograph/ handbook
Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht.
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: published by Intersentia

2001
A: (co-) author of a scientific monograph
Handboek Financieel Recht, Deel I
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 2, published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

Het naburig recht van de uitvoerende kunstenaar
Author: BRISON FABIENNE
Reference: 2001, published by Larcier, Brussel

2001
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Belgian Property Law
Authors: CASMAN HELENE, BOCKEN H., DE BONDT W.
Reference: Introduction to Belgian Law, pp.204 - 221, published by Kluwer Mechelen

Het (begrensd) recht op informatie van de individuele vennootschapsbestuurder
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Liber amicorum Yvette Merchiers, pp.449 - 459, published by Die Keure

2001
C: articles in scientific journals with an international referee system
Vente internationale et CVIM (=Koopverdrag Wenen 1980)
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: Revue de droit des Affaires internationales, issue 3-4, vol.4/mrt, pp.519 - 524, published by Thomson/Sweet & Maxwell

Responsabilité du fait des produits défectueux : l'Europe dans la tourmente ?
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: Revue de Droit international et de Droit comparé, vol.78, pp.256 - 275, published by Bruylant

2001
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Financiële aspecten van het Internet
Authors: BYTTEBIER KOEN, FELTKAMP REGINE, JANSSENS Elke
Reference: from Internet en Recht, pp.595 - 615, eds. K. Byttebier, R. Feltkamp, E. Janssens, published by Maklu, Antwerpen - Apeldoorn

Onderzoek naar de criteria ter afbakening van de vennootschappen met een in hoofde van de vennoten aanwezig verrijkingsoogmerk van de vennootschappen met een sociaal oogmerk en van de commerciële vennootschappen van de burgerlijke vennootschappen.
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Liber Amicorum Y. Merchiers, pp.381 - 416, eds. K. Bernauw, published by Die Keure, Brugge

Arbitrage als wijze van geschillenregeling (volledige updating van een bestaande commentaar van de Belgische arbitragewetgeving in het licht van de wetswijziging van 19 mei 1998).
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: Recht voor de Onderneming, published by Kluwer

Erfrecht voor ongehuwde samenwoners
Author: CASMAN HELENE
Reference: Tegenspraak Cahier-20, vol.5, pp.169 - 186, eds. H. Willekens, published by Mys & Breesch, Gent

Verzekeringsrechtelijke aspecten i.v.m. internet
Authors: COLLE PHILIPPE, TROCH Koenraad
Reference: Internet en Recht, pp.619 - 663, eds. K. Byttebier, R. Feltkamp, E. Janssens, published by Maklu

2001
E: articles in scientific journals with a national referee system
Beursgenoteerde vennootschappen en de notering of opneming van vennootschappen op een officiële effectenbeurs of gereglementeerde markt (deel I)
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 2001, from T.Fin., issue 4, pp.196 - 222, published by Maklu

Analyse van de begrippen controle, moeder- en dochtervennootschap en de andere in de artikelen 5-13 gedefinieerde termen.
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 2001, from T.R.V., issue 8, pp.529 - 553, published by Biblo

R.D.R. en regres van de motorrijtuigenverzekeraar
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 37, vol.64, n. 2, pp.1382 - 1385, published by Intersentia

2001
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
De gemeente en de publiek-private samenwerking. Een juridische terreinverkenning vanuit het oogpunt van de democratische controle.
Authors: LEUS Kaat, DEBIEVRE Jens
Reference: S. VANSTEENKISTE en L. VENY, Een toekomst voor de gemeente. Staatsrechtconferentie 2000. Vlaamse Juristenvereniging, Gent, Larcier, 2001, 61-158

De N.V. als vennootschap voor makelarij in financiële instrumentsn
Author: JANSSENS Elke
Reference: in NV IN DE PRAKTIJK, 9p.

De NV als vennootschap voor plaatsing van orders in financiële instrumenten
Author: JANSSENS Elke
Reference: in NV IN DE PRAKTIJK, 8p.

Productaansprakelijkheid in Europa : de Amerikaanse toer op ?
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: West-Vlaanderen wertk (WES), 201, I, p. 17-19

Werkelijkheids- en zekerheidsgehalte van schade en schadeherstel
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: De inicatieve Tabel (ed. M. Van den Bossche), Brussel, Larcier, pag. 21-47

Le dommage
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, VUILLARD Isabelle
Reference: Les responsabilités - Traité théorique et pratique, Titel 1, dossier 10,

La responsabilité du fait des choses
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, VUILLARD Isabelle
Reference: Les responsabilités - Traité théorique et pratique,

De totstandkoming van overeenkomsten via Internet
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, HOFSTRSSLER P.
Reference: Internet en Recht, Antwerpen, Maklu, pag. 57-131,

Persoonlijk : over de schade
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Bijdrage voor het Liber Amicorum van Prof. Dr Yvette Merchiers, Brugge, Die Keure, pag. 61-78,

De burgerlijke aansprakelijkheid van de bedrijfsjurist en van zijn onderneming
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, CLAEYS Ignace
Reference: in Le droit des affaires en évolution, Brussel, Bruylant, pag. 3-54,

Het recht op beroepsuitoefening en op arbeidsverloning, familiaalrechtelijk bekeken. Bedenkingen bij een onaangepaste wetgeving, bijdrage in Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Liber amicorum Professor Maxime Stroobant, pp.193 - 206, eds. Van Limberghen G en Salomez K., published by Mys&Breesch Gent

De nieuwe JEP (Jury Eerlijke Handelspraktijken)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Mediarecht, issue 16, published by Kluwer, Antwerpen

De Richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Mediarecht, issue 2000, published by Kluwer, Antwerpen

Auteursrecht
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Vademecum voor architecten, pp.15 - 39, published by Kluwer

2001
G: articles in scientific journals without referee system
De waardering van aandelen n.a.v. een uitsluiting of uittreding van aandeelhouders in een NV
Author: JANSSENS Elke
Reference: T.R.V., 2001, 364-372.

Een toekomst voor de dictatuur van redelijkheid en billijkheid
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: T.P.R. pag. 13-22,

Hulp gevraagd!
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: T.P.R., pag. 489-795,

De nieuwe voogdijwet
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Notarieel & Fiscaal Maandblad, pp.211 - 246, eds. A. SPRUYT, published by Kluwer Mechelen

Recente arresten van het GEA en HJEU in verband met het auteursrecht (januari 2000-februari 2001)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 2, pp.231 - 233, published by Larcier

2001
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Internet en Recht
Authors: JANSSENS Elke, FELTKAMP REGINE, BYTTEBIER KOEN
Reference: from Publicaties van het Centrum voor Economisch Recht V.U.B., vol.6, published by Maklu, Antwerpen - Apeldoorn

2001
I1: communications at international congresses / symposia integrally published in proceedings
Juridische aard, grondslagen, geldigheidsvoorwaarden en rechtsgevolgen van de Patronaatsverklaring - Proeve van een gemengde verbintenissenrechtelijke en vennootschapsrechtelijke analyse
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Voordracht op een studiedag te Antwerpen, georganiseerd door EFE

Ondernemingsrechtelijke organisatie van de bankverzekeraar als gemengde dienstverlener
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Voordracht studiedag VUB

2001
I2: communications at international congresses / symposia not published or only available as an abstract
De verhouding tussen de Wet Handelspraktijken en het bankverzekeren.
Authors: JANSSENS Elke, DE MEESTER Katrien
Reference: Voordracht studiedag 'Bankverzekeren/Bancassurance', V.U.B., 14 december 2001

2001
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
Champ d'application de la loi sur la copropriét
Author: CASMAN HELENE
Reference: bijdrage voor een studiedag over mede-eigendom, UCL, Louvain-la-Neuve, maart 2001

Het gezamelijk aanbod.
Author: JANSSENS Elke
Reference: Vorming van de Magistraten, 3 mei 2001

2001
S: article
De bescherming van persoonlijke gegevens op het Internet in België
Authors: FELTKAMP REGINE, BYTTEBIER K., JANSSENS E.
Reference: Internet en Recht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2001, 381-416.

2001
T: other specialist publications
Boekbespreking van L. DERIDDER en T. VERMEIR, Administratieve rechtsbibliotheek. Leidingen voor nutsvoorzieningen
Author: DEBIEVRE Jens
Reference: T.Gem., 2001/2, 59-60.

Levensverzekering en huwelijksvermogensrech
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Tijdschrift voor Verzekeringen,

2001
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
Richtlijn auteursrecht en informatiemaatschappij ? Voorwoord
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, vol.2001, pp.427 - 428, published by Larcier

Wetgeving in het kort (De billijke vergoeding is reeds een eerste keer herzien - De Belgische privacywetgeving gaat eindelijk in werking treden - Ook de Duitstalige Gemeenschap beschikt nu over haar Auteurswet - Europese Richtlijn informatiemaatschap
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, vol.2001, pp.298 - 299, published by Larcier

2000
A: (co-) author of a scientific monograph
Algemene theorie van de verbinteninissen
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: published by Intersentia

2000
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Fusie en splitsing in het NV-recht
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: N.V. in de praktijk

Fusie en splitsing in het BVBA-recht
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: in BVBA in de Praktijk

Bedenkingen bij de informatie-, de waarschuwings-, de raadgevings- en de bijstandsverplichting van de notari
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, BEERENS MARIA
Reference: Authenticiteit en informatica, pp.219 - 258, published by Bruylant

'Syntheseverslag' in De onderneming van Publiek Recht
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from De onderneming van Publiek Recht, pp.439 - 454, eds. S. Baeten, K. Byttebier, K. Leus, published by Maklu, Antwerpen - Apeldoorn

Recente wetswijzigingen inzake handelspraktijken : Het standpunt van het VBO.
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: Recente wetswijzigingen inzake handelspraktijken, pp.271 - 279, published by Kluwer

Enkele aspecten van vermogensrechtelijke overeenkomsten tussen samenwoners sedert de Wet van 23 november 1998.
Author: CASMAN HELENE
Reference: Overeenkomstenrecht, from postuniversitaire cyclus Willy Delva, vol.26, pp.205 - 268, eds. VAN EECKHOUTTE, W., published by Kluwer Mechelen

2000
E: articles in scientific journals with a national referee system
Integrale Kwaliteitszorg
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Notariële Actualiteit, vol. 11, pp.145 - 156, published by Die Keure brugge

Gezinsbemiddeling. Enkele bedenkingen bij het door de kamer van volksvertegenwoordigers goedgekeurd ontwerp van wet.
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Rechtskundig Weekblad, issue 11, vol.64, pp.363 - 370, published by Intersentia Antwerpen

Cepina-reglementen in een nieuw kleedje voor de eeuwwisseling.
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 36, vol.63, n. 2, pp.1244 - 1247, published by Intersentia

Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 29, vol.63, n. 2, pp.969 - 978, published by Intersentia

De nietigheidsregeling inzake besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders revisited
Authors: FRANCOIS ALAIN, BYTTEBIER KOEN
Reference: 2000, from V&F, issue 3, pp.151 - 204,

Algemeen overzicht van de beginselen inzake aansprakelijkheid van de bouwheer, architect,aannemer, ingenieur en/of studiebureau (samen met K. Troch)
Authors: COLLE PHILIPPE, VAN LERSBERGHE P.
Reference: Bulletin des assurances - Tijdschrift voor Verzekeringen, issue 6, pp.5 - 35, published by Kluwer

2000
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Maatregelen tegen het bestuur
Author: JANSSENS Elke
Reference: Vennootschap en aansprakelijkheid, Kluwer, 2000, losbladig, 22p.

De transparantie van de aandeelhoudersstructuur
Author: JANSSENS Elke
Reference: Dossier in 'Praktijkgids voor de geconsolideerde jaarrekening', december 2000, 98p.

Corporate interest and (versus?) general interest
Authors: BAETEN SVEN, FRANCOIS ALAIN
Reference: from De onderneming van publiek recht, vol.5, pp.15 - 62, eds. S. Baeten, K. Byttebier, K. Leus, published by Maklu

De Naamloze vennootschap van publiek recht 'Onderneming van publiek recht'
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, DE KEYSER Els, D'HOOGHE David, VANDENDRIESSCHE F.
Reference: in S. Baeten, K. Byttebier en K. leus, Onderneming publiek recht, Antwerpen, Maklu 2000, 65-125,

De vennootschappen voor het beheer van auteursrecht en naburige rechten
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Mediarecht, published by Kluwer, Antwerpen

2000
G: articles in scientific journals without referee system
De rechtbank van Koophandel als bevoegd rechter inzake vennootschapsgeschillen (artikel 574, 1° en 2° Ger.W.)
Author: JANSSENS Elke
Reference: T.R.V., 2000, 397-413

Lief zijn voor het verbintenissenrecht, over het virtuele strafbeding
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: T.B.H. 2000, blz 5-22,

Noot onder Rb. Doornik, 28 februari 2000
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, issue 3, pp.301 - 303, published by Larcier

2000
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Codex Financieel Recht
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: published by Die Keure

Onderneming van publiek recht, verslagboek van de studiedag van 4 maart 1999 georganiseerd door de vakgroepen Staats- en bestuursrecht en Economisch recht van en aan de Vrije Universiteit Brussel
Authors: LEUS Kaat, BAETEN SVEN, BYTTEBIER KOEN
Reference: published by Maklu, Antwerpen-Apeldoorn

De onderneming van Publiek Recht
Authors: BYTTEBIER KOEN, BAETEN SVEN, LEUS Kaat
Reference: from Publicaties van het Centrum voor Economisch Recht V.U.B., vol.5, published by Maklu, Antwerpen-Apeldoorn

2000
I1: communications at international congresses / symposia integrally published in proceedings
Rapport de synthèse
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: La prévention de la défaillance de paiement: actes du 2e Congrès Sanguinetti 1998, pp.319 - 339, published by Larcier

2000
I2: communications at international congresses / symposia not published or only available as an abstract
De sociaal- en fiscaalrechtelijke aspecten van aandelenoptie-plannen.
Authors: JANSSENS Elke, FRANCOIS Philippe, MALVAUX B.
Reference: Voordracht seminariecyclus V.U.B. - Permanente Vorming - 7 december 2000

Comments on the paper 'Secured Debt and the Likelihood of Reoganization'
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Voordracht op de Studiedag 'Law & Economics',

2000
J1: communications at other congresses integrally published in proceedings
Financiële aspecten van internet
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Voordracht op studiedag : 'Internet en Recht' (V.U.B.) - 31 maart 2000

La théorie de l'épuisement international des droits intellectuels devrait-elle être généralisée et appliquée de manière identique aux différentes catégories de ces droits ?
Author: JANSSENS Elke
Reference: Belgisch rapport in het kader van de Liga voor het Mededingingsrecht,

Een analyse van een aantal mogelijke structurele samenwerkingsvormen voor organisaties zonder winstgevend doel en de overheidsdeelname aan deze samenwerkingsvormen.
Author: JANSSENS Elke
Reference: Voordracht en tekst voor studiedag van 24 mei 2000 voor V.S.D.C. en Procura.,

Syntheseverslag : voordracht op de studiedag 'De Onderneming van Publiek Recht'
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Verslagboek van de studiedag van 4 maart 1999 georganiseerd door de vakgroepen Staats- en bestuursrecht en Economisch recht VUB, published by Maklu, Antwerpen - Apeldoorn

2000
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
Een garantieregeling voor de Fair Trade Initiative Sector
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Voordracht op een studiedag georganiseerd door het Internationaal Huis te Brussel

2000
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
Een analyse van een aantal mogelijke structurele samenwerkingsvomrne voor organisaties zonder winstgevend doel en de overheidsdeelname aan deze samenwerkingsvormen.
Author: JANSSENS Elke
Reference: Voordracht voor studiedag van 24 mei 2000 voor V.S.D.C. en Procura

Non profit organisaties. Mogelijke samenwerkingsvormen en aandachtspunten.
Author: JANSSENS Elke
Reference: Voordracht seminariecyclus V.U.B. - Permanente Vorming - op 16 november 2000

2000
K: abstracts, short communications and working papers in proceedings and journals
Enkele aspecten van vermogensrechtelijke overeenkomsten tussen samenwoners sedert de wet van 23 november 199
Author: CASMAN HELENE
Reference: 22e uitgave, from Postuniversitaire Cyclus Willy delva, pp.205 - 208, published by Kluwer Mechelen

2000
M: reports of research projects submitted to the subsidizing organization after conclusion of the activities
Onderzoeksrapport studieproject - Garantieregeling voor de Fair Trade Sector
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Internationaal Huis

2000
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
De samenstelling van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap en het statuut van zijn leden
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from De raad van bestuur, eds. X., published by Seminar Services

Acquisition of assets: free? Company law issues
Authors: FRANCOIS ALAIN, GRENSON C.
Reference: from Loyens & Volkmaars leerstoel K.U. Leuven,
URL: www.ekonomika-alumni.be

Geannoteerd Wetboek Vennootschapsrecht (W.Venn.) 2000
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: issue 2000, published by die Keure

2000
T: other specialist publications
La créance résultant d'un état liquidatif non approuvé ni homologué est-elle exigible au sens de l'article 1415 du Code judiciair
Author: CASMAN HELENE
Reference: from Revue du Notariat belge, pp.234 - 256, published by Revue du notariat belge Brussel

2000
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
Auteurscontracten : overdreven bescherming of zeepbel?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, vol.2000, pp.203 - 204, published by Larcier

1999
A: (co-) author of a scientific monograph
Prijsonderbieding en de sociale econmie
Author: JANSSENS Elke
Reference: Jaarboek Handelspraktijken Kluwer 1999 226-233.

De juridische bescherming van de handels- en vennootschapsnaam
Author: JANSSENS Elke
Reference: Jaarboek Handelspraktijken Kluwer LBAB 102p.

Het gratis aanbieden van geschenken als praktijk strijdig met de eerlijke handelsgebruiken.
Author: JANSSENS Elke
Reference: Jaarboek Handelspraktijken Kluwer 437-440.

Rechtspraak Verzekeringsrecht
Authors: COLLE PHILIPPE, MERCHIERS Yvette, BERNAUW Kris, SCHUERMANS D.
Reference: Antwerpen, Intersentia, 1999, 543 blz

The Corporate Interest in Belgian Corporate Law: Definition and Fundamentals.
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: published by Intersentia

1999
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
De invloed van het bestaan van mogelijke nietigheidsgronden op het exequatur van een buitenlandse scheidsrechtelijke uitspraak.
Authors: BOULARBAH H., COLLE PHILIPPE
Reference: Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwerpen Kluwer, 161-180.

1999
C: articles in scientific journals with an international referee system
Financiële instrumenten en de Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: noot onder Vz. Kh. Antwerpen 16 juli 1998 Jaarboek handelspraktijken en mededinging 1998 Kluwer rechtswetenschappen België Antwerpen p. 362-640.

De patronaatsverklaring en de aansprakelijkheid van de vennootschap
Authors: FELTKAMP REGINE, STOOP J.
Reference: Te verschijnen in Vennootschappen en aansprakelijkheden, Antwerpen Kluwer 54p.

Aansprakelijkheid van handelaars betrokken bij de ontwikkeling van belichte films ingeval van verlies of beschadiging van te ontwikkelen films.
Author: JANSSENS Elke
Reference: 22 P.

De aansprakelijkheid van de deskundige in privaatrechterlijke geschilen.
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, BEERENS M.
Reference: Diskundigenonderzoek o, privaatrechtelijke geschillen Antwerpen Intersentia 141-193.

Arbitrage als wijze van geschilenregeling.
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: In Recht voor de onderneming. Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen

is er nog ruimte voor deskundigenonderzoek bij arbitrage?
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: Intersentia Antwerpen 1999 111-139p.

Milleniumproblematiek an alternatieve wijen van de geschillenregeling
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: Juridische aspecten van de transmillenniumproblematiek Vakgroep Economisch Recht VUB Maklu Anterpen 85-97pp.

De elektronische handel
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, GOETHALS Peter
Reference: Tendensen in het bedrijfsrecht Kluwer-Bruylant Antwerpen-Brussel 10de dag van de bedrijfsjuristen BVBJ 1-49; in contractuele aspecten van E-commerce; de omzetting van de Richtlijn electronische handel door de Wet van 11 maart 2003, Bruylant, 2000,

Telecommunication and Privacy protection
Authors: FELTKAMP REGINE, FLAMEE MICHEL
Reference: Auteurs & Media, from Telecommunicatie, Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, issue 1 and 2, published by Larcier

1999
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Is er nog ruimte voor deskundigenonderzoek bij arbitrage ?
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: 'Deskundigenonderzoek in privaatrechtelijke geschillen', Intersentia, Antwerpen, 1999, pp. 111-139.

Millenniumproblematiek en alternatieve wijzen van geschillenregeling.
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: In 'Juridische aspecten van de transmillenniumproblematiek', Maklu, Antwerpen, 1999, pp. 85-97.

Verzerkeringsrechtelijke aspecten van de milleniumproblematiek
Authors: COLLE PHILIPPE, VAN LERSBERGHE P.
Reference: in Juridische aspecten van de transmilleniumproblematiek, Feltkamp, R.R. en Flamée, M. (eds.), Antwerpen, Maklu, 49-82

Enkele vragen ivm de toepassing van de nieuwe wetten van het faillissement en het gerechtelijk akkoord
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: in Rechtspersonenrecht, van Eeckhoutte, W. (ed.), Gent, Mys & Breesch, 217-257

De objectieve aansprakelijkheid voor motorrijtuigen
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: R.W. 1998-99, 526,

"Het verzekeringsrechtelijk kader van de millenniumproblematiek"
Authors: VAN LERSBERGHE PATRICIA, COLLE PHILIPPE
Reference: issue Tijdschrift voor verzekeringen. Dossier, n. 1999, pp.13 - 50, published by Kluwer

"Verzekeringsrechtelijke aspecten van de millenniumproblematiek"
Authors: VAN LERSBERGHE PATRICIA, COLLE PHILIPPE
Reference: issue Juridische aspecten van de millenniumproblematiek, pp.49 - 82, eds. R.R. Feltkamp, M. Flamée, published by Maklu

1999
E: articles in scientific journals with a national referee system
De bescherming van benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en herkomstaanduidingen.
Author: JANSSENS Elke
Reference: Intersentia rechtswetenschappen Antwerpen 687 RW

1999
E: articles in scientific journals with a national referee system
Herroeping van de opdracht van een statutair zaakvoerder
Author: JANSSENS Elke
Reference: TRV 43-46.

De transparantie van aandeelhoudersstructuur
Author: JANSSENS Elke
Reference: N.V. in de praktijk 40p.

Het verzekeringsrechtelijk kader van de millenniumproblemaitek
Authors: COLLE PHILIPPE, VAN LERSBERGHE P.
Reference: Tijdschrift voor Verzekeringen - Bulletin des Assurances, Dossier nr. 5 p. 13-50

Het goed bewaarde geheim van schade en causaal verband.
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: in Liber Amicorum van Jozef Van den Heuvel, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen 1999, (403) 411-412,

Voorwoord themanummer
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1999, from V&F, issue 2,

1999
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Codex-bank-financierecht.
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: published by Die Keure, Brugge

Transmillennium legal issues
Authors: FELTKAMP REGINE, FLAMEE MICHEL
Reference: from De transmillenniumproblematiek, eds. Maklu,

1999
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
Overzicht van de huidige vennootschapswetgeving en toelichting der factoren die de keuze tussen de verschillende vennootschapsvormen beïnvloeden.
Authors: JANSSENS Elke, VAN GERVEN D.
Reference: studiedag 7 september LBAB 102p.

1999
J2: communications at other congresses not published or only available as an abstract
Bemiddeling, wat is dat
Author: CASMAN HELENE
Reference: In De notaris en de conflictbeheersing, congresbundel Notarieel Congres Antwerpen 1999

Teamvergadering zonejuristen Generale Bank; artikel 36 van de Wet van 6 april 1995
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: Artikel 36 van de Wet van 6 april 1995

1999
K: abstracts, short communications and working papers in proceedings and journals
Publiciteitsstelsels betreffende publiekrechtelijke en fiscale beperkingen van het onroerend eigendomsrecht. Een poging tot inventarisatie
Author: CASMAN HELENE
Reference: Verslag voor het XXXVIII Congres van de Vlaamse Juristenvereniging , R.W., 1137-1151

1999
M: reports of research projects submitted to the subsidizing organization after conclusion of the activities
La théorie de l'épuisemetn international des droit intellectuels devraitelle etre généralisée et appliquée de manière identique aux différentes catégories de ces droits?
Authors: CORNU E., JANSSENS Elke
Reference: Belgisch rapport in het kader van de Liga voor het Mededingingsrecht.

Syntheseverslag: de onderneming van publiekrecht
Authors: LEUS Kaat, BYTTEBIER KOEN
Reference: from De onderneming van publiek recht, published by Maklu, Antwerpen - Apeldoorn

1999
O: annotations
De juridische bescherming van de handels- en vennootschapsnaam.
Author: JANSSENS Elke
Reference: Jaarboek Handelspraktijken 1998, Kluwer, 1999, 226-233.

Prijsonderbieding en de sociale economie.
Author: JANSSENS Elke
Reference: Jaarboek Handelspraktijken 1998, Kluwer, 1999, 498-506.

1999
T: other specialist publications
Over recht, taal en notariaa
Author: CASMAN HELENE
Reference: In Liber amicorum Jozef van den Heuvel, Antwerpen

Actualia huwelijksvermogensrech
Author: CASMAN HELENE
Reference: Centrum voor Beroepsvervolmaking in de rechten, C.B.R. Antwerpen, Jaarboek 1999-2000, Maklu, 55-94

1999
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
Conventie van Bern - Conventie van Rome - Billijke vergoeding
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, pp.478 - 479,

Plus de prorogation du délai de protection par le droit d?auteur en raison de guerre?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, pp.301

Onderzoek van de programma?s van de politieke partijen inzake auteurs- en mediarecht
Authors: BRISON FABIENNE, JONGEN Franois, VOORHOOF Dirk, BERENBOOM Alain
Reference: Auteurs & Media, pp.162 - 168,

Cession des droits d?auteur du personnel du gouvernement wallon
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, pp.299 - 300,

1998
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Juridische aspecten van de transmillenniumproblematiek
Authors: FELTKAMP REGINE, FLAMEE MICHEL
Reference: eds. Publicaties Vakgroep Economisch Recht, published by Maklu, Antwerpen

1998
C: articles in scientific journals with an international referee system
Het nieuwe gerechtelijk akkoord en surséance van betaling in België
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Tijdschrift voor Corporate Finance (Nederlands tijdschrift), zomer 1998, 46-52

1998
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Rechtspositie van de schuldeisers van een gefailleerde schuldenaar na de Wet van 8 augustus 1997
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Het gewijzigde faillissementsrechte en recht inzake het gerechtelijk akkoord, pp.50 - 116, eds. K. Byttebier en R. Feltkamp, published by Maklu, Antwerpen - Apeldoorn

1998
E: articles in scientific journals with a national referee system
Hulp van derden: huidige jurisprudentie en huidige tendense
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, GEELEN R.
Reference: Con. M., afl. 1-2, 403-412,

Het vernieuwde artikel 190quinquies Venn.W. : uitdrijving met twee snelheden
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1998, from V&F, issue 3, pp.263 - 272,

Over de ontstentenis van overeenstemming met de rechtmatige verwachting van de consument als enige (?) en autonome (?) aansprakelijkheidsgrondslag (?) in het consumentenrecht? in X
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Consumentenrecht in beweging, Louvain-la-Neuve, CDC, 1998, 89 (95)-134;,

1998
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Belcliv : Veiligheid blijkt een van de grootste uitdagingen te zijn bij het gebruik van de informtietechnologieën in de ruime zin van het woord
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: Top Security, n° 50, maart/april 1998, p. 21 (GDI Communication Brussel)

Naar een hervorming van het Belgisch Arbitragerecht.
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: VBO Bulletin n° 4, april 1998, p. 50-52

Notariële deontologie bij bemiddeling inzake onroerende goederen, syntheseverslag in Vastgoedbemiddeling: de inbreng van het notariaat
Author: CASMAN HELENE
Reference: Brussel, 1998, 358-462

Corporate law issues in the Bankruptcy and Insolvency Acts
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from Faillissement en gerechtelijk akkoord, pp.247 - 267, eds. K. Byttebier en R. Feltkamp, published by Maklu

Gestion collective des droits des auteurs et artiste interprètes (Rapport national de la Belgique). in: , 1998, 572-592
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Protection des auteurs et artistes interprètes par contrat, Yvon Blais, Québec, pp.572 - 592,

1998
G: articles in scientific journals without referee system
Quelques questions relatives à la liquidation d'une succession acceptée sours bénéfice d'inventaire
Author: CASMAN HELENE
Reference: Rev. Not. B., 530-552

La loi du 9 juillet 1998 relative à la procédure d'émodification du régime matrimonial
Author: CASMAN HELENE
Reference: RTDF, 331-350

De opzettelijke risicoverzaking en de (private) rechtsbijstandverzekering
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, MAERTENS ANN
Reference: Bijzondere vraagstukken rechtsbijstandsverzekering, Antwerpen, Maklu, 67-87,

Het vernieuwde artikel 190quinquies Venn.W.: uitdrijving met twee snelheden
Authors: BYTTEBIER KOEN, FRANCOIS ALAIN
Reference: from Vennootschap en fiscaliteit (V&F), pp.263 - 272,

1998
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Aspects particuliers de l'assurance protection juridique - Bijzondere vraagstukken rechtsbijstandsverzekering
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Bruxelles, Bruylant, 147 p.

Het gewijzigde faillissementsrecht en recht inzake het gerechtelijk akkoord
Authors: BYTTEBIER KOEN, FELTKAMP REGINE
Reference: from Publicaties van het Centrum voor Economisch Recht V.U.B., vol.2, published by Maklu, Antwerpen-Apeldoorn

1998
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Geannoteerd Wetboek Vennootschappen (Venn.W.) 1998
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: issue 1998, published by die Keure

1997
A: (co-) author of a scientific monograph
Voorrechten en hypotheken in hoofdlijnen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: published by Maklu uitgevers, Antwerpen & Apeldoorn

1997
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Algemeen kader inzake de organisatie van de effectenbeursvennootschappen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from De herregulering van het beursapparaat, pp.139 - 184, eds. K. Byttebier en R. Feltkamp, published by Die Keure, Brugge

"Verzekeringen en faillissement"
Authors: VAN LERSBERGHE PATRICIA, COLLE PHILIPPE
Reference: issue Het faillissementsrecht geactualiseerd, vol.1, pp.129 - 187, eds. UPV West-Vlaanderen, published by die Keure

Transacties in financiële instrumenten (samen met K. Deboutte)
Author: FELTKAMP REGINE
Reference: from in De regulering van het beursapparaat, published by die keure

1997
E: articles in scientific journals with a national referee system
Verzekeringen en faillissement
Authors: COLLE PHILIPPE, VAN LERSBERGHE P.
Reference: in Bulletin des Assurances - Tijdschrift voor Verzekeringen, 1997, 5-57

Over de wisselwerking tussen het vennootschapsbelang en het persoonlijk belang van de eisende aandeelhouder bij een gedwongen overname van aandelen (art. 190quater Venn.W.)
Authors: COLLE PHILIPPE, SCHUERMANS D.
Reference: Vennotschapsrecht en fiscaliteit, 1997, 296-302

De schorsing: tegenwerpelijke exceptie in aansprakelijkheidsverzekeringen?
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Recente arresten van het Hof van cassatie, 131-134

Noot bij HvJ, 19 november 1996: Voorkeurrecht in geval van inbreng in natura en de tweede richtlijn
Authors: BYTTEBIER KOEN, FRANCOIS ALAIN
Reference: 1997, from V&F, pp.32 - 45,

De rechtsaard van de vennootschap met een sociaal oogmerk
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1997, from V&F, pp.139 - 144,

De bi-nationale, horizontale groep Gemeentekrediet - Crédit local de France (Deel 2).
Authors: BYTTEBIER KOEN, Verroken A.
Reference: 1997, from V&F, pp.401 - 413,

Boekbespreking "Wyckaert, M., Kaptiaal in N.V. en B.V.B.A. Vermogens- en kapitaalvorming door inbreng. Rechten en Plichten van de vennoten in Jan Ronse Instituut, Reeks Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, deel 7, Kalmthout, Biblo, 1995, 803p."
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1996-1997, from R.W., pp.831 - 831,

Boekbespreking "Gollier, J.M. en Ph. Malherbe, Les sociétés commerciales. Lois des 7 et 13 avril 1995 in Les dossiers du Journal des Tribunaux, deel 10, Brussel, Larcier, 1996"
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1996-1997, from R.W., pp.895 - 895,

De bi-nationale, horizontale groep Gemeentekrediet - Crédit local de France (Deel 1).
Authors: BYTTEBIER KOEN, Verroken A.
Reference: 1997, from V&F, pp.243 - 255,

Effectiseerbaarheid van hypothecaire schuldvorderingen.
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1997, from V&F, pp.75 - 84,

Toetsing van de technieken van het hypothecair mandaat en de hypothecaire volmacht aan de beginselen van de Hypotheekwet
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1997, from T. Not., pp.528 - 537,

Boekbespreking "Wouters, J. en Schneider, H., Current issues of Cross-Border Establishment of Companies in the European Union, Antwerpen en Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1995, 376p."
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1996-1997, from R.W., pp.831 - 832,

"Verzekeringen en faillissement"
Authors: VAN LERSBERGHE PATRICIA, COLLE PHILIPPE
Reference: issue Tijdschrift voor verzekeringen, n. 1997, pp.5 - 57, published by kluwer

1997
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Positieve aspecten van de nieuwe wet. in: Brussel, 1997, 34-52
Author: BRISON FABIENNE
Reference: De dagelijkse toepassing van het nieuwe auteursrecht, Belangengroep voor het Auteursrecht., pp.34 - 52,

De controlebevoegdheid en het recht op informatie van de individuele bestuurder van de N.V.
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from Vennootschapsrecht en fiscaliteit (V&F), pp.1 - 13,

1997
G: articles in scientific journals without referee system
L'insituteur piégé par les conjugaisons verticales et horizontales?
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: R.C.J.B., 1997, 42-69,

Plaidoyer pour une responsabilité uniforma en cas d'abus de fonctions
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: R.C.J.B. 299-360,

Private overdracht van controleparticipaties
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, GRENSON C.
Reference: in De regulering van het Beursapparaat, Brugge, Die keure, 1997, 34,

Noot onder Rb. Antwerpen, 27 mei 1997
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, pp.282

Verification powers and information rights of the corporate director
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from Vennootschapsrecht & Fiscaliteit, pp.1 - 13,

The French Marini-Report: one year later
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from Vennootschapsrecht en Fiscaliteit, pp.307 - 321,

1997
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
De herregulering van het beursapparaat
Authors: BYTTEBIER KOEN, FELTKAMP REGINE
Reference: published by Die Keure, Brugge

1997
J1: communications at other congresses integrally published in proceedings
Wachten op Godot ... over de ontstentenis van overeenstemming met de rechtmatige verwachting van de consument als enige (?) en autonome (?) aansprakelijkheids -grondslag (?) in het consumentenrecht
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Het Consumentenrecht Actes du colloque CERDC 17-62,

1997
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Book review
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from Rechtskundig Weekblad, pp.376

1996
A: (co-) author of a scientific monograph
Inleiding tot het handelsrecht
Authors: BYTTEBIER KOEN, BUTZLER R., DEMEUE M.C., GEINGER H., HEIJERICK N.
Reference: 3, published by Die Keure, Brugge

1996
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Opzet en algemeen begrippenkader van de Wet van 13 april 1995
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from De gewijzigde vennootschapswet 1995 in Publicaties van het Centrum voor Economisch Recht V.U.B., pp.3 - 81, eds. K. Byttebier, R. Feltkamp, A. François, published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

Hostile take-overs : economic (dis)functions and legal policy questions
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Essays in law and Economics II, pp.77 - 134, eds. B. Bouckaert en G. De Geest, published by Maklu Uitgevers, Antwerpen

Legal issues of international co-operation involving Belgian non-profit organizations
Authors: BYTTEBIER KOEN, VAN DER BORGHT KIM
Reference: from Driekwart eeuw Internationale Vereniging in België en haar alternatieven in Reeks : non-profit, Recht & Management, pp.83 - 103, eds. Procura, published by Mys & Breesch, Gent

Cooperation techniques of international non-profit organisations
Authors: VAN DER BORGHT KIM, BYTTEBIER KOEN
Reference: from Driekwart eeuw internationale vereniging en haar alternatieven in Reeks : non-profit, Recht & Management, eds. Procura, published by Mys & Breesch, Gent

Naburige rechten
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Belgisch auteursrecht. Van oud naar nieuw, - 349, published by Kluwer, Antwerpen

1996
E: articles in scientific journals with a national referee system
Recente wijzigingen in de verzekeringswetgeving
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Rechtskundig Weekblad, 1995-1996, 1361-1370

Les droits voisins du droit d'auteur
Author: BRISON FABIENNE
Reference: T.B.H., pp.4 - 27,

De doorwerking van komende Europese regelgeving in het vennootschapsrecht.
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1995-1996, from R.W., pp.1449 - 1451,

Kroniek "Wetgeving in kort bestek"
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1994-1995, 1133-1143; 1994-1995, 1238-1246; 1994-1995, 1342-1349; 1995-1996, 117-135, from R.W., published by Intersentia

Boekbespreking : "VERDAM, A.F., Corporate opportunities in SCHOORDIJK INSTITUUT CENTER FOR COMPANY LAW (Ed.), Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1995"
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1995-1996, from R.W., pp.1071 - 1071,

Boekbespreking : "WILMS, W., De Europese Regelgeving inzake Banktoezicht, Gent, Mys & Breesch, 1996"
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from R.W.,

Beleggersbescherming tussen oud en nieuw
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Beleggersbescherming tussen oud en nieuw, DCCR 1996, 31-41; .L. CORNELIS en J. PEETERS (authors),

Noot bij Brussel 26 juni 1995: Omtrent de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder ter voorkoming van de schending van de belangen van een minderheidsaandeelhouder in een vennootschap
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1995-1996, from A.J.T., pp.345 - 347,

Boekbespreking "Tilleman, B., Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en vertegenwoordiging in Jan Ronse Instituut, Reeks rechtspersonen- en vennootschapsrecht, deel 9, Biblo, Kalmthout, 1996, 696p."
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from R.W.,

1996
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
The new rules on conflicts of interest in the board of directors: a (temporary) endpoint?
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995, pp.153 - 277, eds. K. Byttebier, R. Feltkamp, A. François, published by Kluwer

De naburige rechten van het auteursrecht.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Mediarecht, pp.1 - 22, eds. Kluwer,

1996
G: articles in scientific journals without referee system
Overzicht van rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht
Authors: BAETEMAN Gustaaf, CASMAN HELENE, GERLO J., BAEKE ANNE MARIE, BODARD KATIA, DE MULDER W.
Reference: T.P.R. 135-340

La réparation du dommage moral subi par une personne mentalement handicapée en droit belge.
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Europees Tijdschrift voor Privaatrecht 240-247,

Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financiële instrumenten getoets aan het aansprakelijkheidsrecht
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, PEETERS J.
Reference: Financieel recht tussen Oud en Nieuw, Maklu, Antwerpen 621-685,

Toetsing aan het gemeen (verbintenissen) recht van de gemeenschappelijke bepalingen met betrekking tot de totstandkoming van de landverzekerings - overeenkomsten (Artikelen 4-10 van de wet van 25 juni 2992 op de landverzekeringsovereenkomst
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Artikelen 4-10 van de Wet van 25 juni ???? op de landverzekeringsovereenkomst T.B.H. 380-416,

Naar keuze: de stok achter de deur of de knuppel in het hoenderhok? ( over art. 190ter, quater en quinquies Venn.W.)
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, WILLEMEN J.
Reference: De gewijzigde vennootschapswet Antwerpen Kluwer Rechtswetenschappen 281-374 nadien ook gepubliceerd in de NV en de BVBA in de Praktijk,

Noot onder Rb. Brussel, 2 oktober 1995
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Auteurs & Media, pp.326 - 328,

European influence on Belgian Corporate Governance
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, FRANCOIS ALAIN
Reference: from Rechtskundig Weekblad, pp.1180 - 1192,

1996
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Driekwart eeuw internationale vereniging en haar alternatieven
Authors: VAN DER BORGHT KIM, BYTTEBIER KOEN
Reference: from Reeks : non-profit, Recht & Management, pp.83 - 103, eds. Procura, published by Mys & Breesch, Gent

De gewijzigde vennootschapswet 1995
Authors: BYTTEBIER KOEN, FELTKAMP REGINE, FRANCOIS ALAIN
Reference: from Publicaties van het Centrum voor Economisch Recht V.U.B., vol.1, published by Kluwer, Antwerpen

1996
I2: communications at international congresses / symposia not published or only available as an abstract
L'apparence trompeuse du dommage par répercussion
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: L'indemnisation du préjudicie corporel J.B. Liège 149-188,

1996
J1: communications at other congresses integrally published in proceedings
Europese beïnvloeding van de Belgische corporate governance?
Authors: FRANCOIS ALAIN, CORNELIS LUDOVICUS
Reference: R.W. 1180-1192 preadvis XXXVIIe Congres Vlaamse Juristenverenigingen,

De rechtstreekse vordering
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, GEELEN R.
Reference: Verzekeringen en gerechtelijke procedures Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel Kalmthout Biblo 107-141,

De tweehoofdige Raad van bestuur en de schriftelijke besluitvorming (pro memorie)
Authors: FRANCOIS ALAIN, BYTTEBIER KOEN, FELTKAMP REGINE, FRANCOIS ALAIN
Reference: from De gewijzigde vennootschapswet 1995 in Vakgroep Economisch Recht VUB, pp.279 - 280,

1996
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
De handelsagentuurovereenkomst - Model en commentaar van de wet van 13 april 1995
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: from De handelsagentuurovereenkomst - Model en commentaar van de wet van 13 april 1995, vol.1, eds. VBO-FEB, published by VBO-FEB (Federation of Enterprises in Belgium)

1995
A: (co-) author of a scientific monograph
Structuring international co-operation between enterprises
Authors: BYTTEBIER KOEN, Verroken A.
Reference: published by Graham and Trotman, London

Handboek Financieel Recht
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

Grensoverschrijdende Ondernemingssamenwerking (Onderzoeksrapport)
Authors: BYTTEBIER KOEN, Verroken A.
Reference: from Programmatie Maatschappelijk Onderzoek, published by Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, Brussel

1995
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
La protection du consommateur d'assurance : loi impérative et clauses abusives
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 1-21

Recente ontwikkelingen in het faillissementsrecht : de ware functie van de curator, de boedelschulden en het faillissement van de vennootschap in vereffening
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: in Handels-, economisch en financieel recht, Storme, M;, Wymeercsh, E. en Braeckmans, H.(eds.), Gent, Mys & Breesch, 1-49

De wet van 29 juni 1993 inzake fusies en splitsingen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Handels-, Economisch en Financieel Recht. Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, pp.135 - 203, eds. H. Braeckmans, M. Storme, E. Wymeersch, published by Mys & Breesch Uitgevers, Gent

De harmonisatie van naburige rechten in de Europese Gemeenschap
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Liber Amicorum Aimé Decaluwé, pp.37 - 65, published by Bruylant

1995
E: articles in scientific journals with a national referee system
De nieuwe Belgische Auteurswet. Een eerste analyse en commentaar
Authors: BRISON FABIENNE, Vanhees Hendrik
Reference: A.M.I., 1995, 83-89

La nouvelle loi sur la protection des programmes d'ordinateur dans le sillage de la loi sur le droit d'auteur
Authors: BRISON FABIENNE, TRIAILLE Jean-Paul
Reference: J.T., pp.141 - 144,

Anatocisme
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1995, from T. Not., pp.96 - 107,

Le groupement horizontal binational : une alternative sensée à la société européenne.
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1995, from R.P.S., pp.19 - 31,

Coöperatie- en concentratietechnieken naar Belgisch recht
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1994-1995, from R.W., pp.1 - 22,

De nieuwe Auteurswet
Authors: BRISON FABIENNE, MICHAUX Benoit
Reference: Rechtskundig Weekblad, 1995,481-493, 521-530, 553-563,

Rechterlijke concretisering van het foutbegrip
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Advocare 1995-96, afl. 2, 3-11;,

1995
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Titulariteit en overdracht van auteursrecht.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Mediarecht, pp.1 - 19, eds. Kluwer,

1995
G: articles in scientific journals without referee system
Puts en calls op aandelen uit de leeuwekooi?
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Notariaat nr. 3, 1-10,

Position and liability of the director/employee in the (E)BVBA
Authors: FRANCOIS ALAIN, CORNELIS LUDOVICUS
Reference: from Oriëntatie, pp.53 - 60,

1995
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
De gedwongen mede eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen: recyclagedagen 1995 van de NederlandstaligeRaad avn de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen
Authors: ENGELS C., CASMAN HELENE, VAN DE POEL V.
Reference: Mys & Breesch Gent 186p.

1995
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Book review
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from Rechtskundig Weekblad, pp.830 - 831,

Book review
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from Rechtskundig Weekblad, pp.1415 - 1416,

1994
A: (co-) author of a scientific monograph
Wijzigingen in de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming: wet van 30 juni 1994
Author: CASMAN HELENE
Reference: Belgisch Staatblad 21 juli 1994 Myds & Breesch Gent 81p.

Nieuwe wetgeving inzake echtscheiding, cessie schuldvordering, mede-eigendom, immuniteit bij beslag, politierechtbank, telefoonaftap, vergoeding verkeersslachtoffers
Authors: CASMAN HELENE, HEYMANS M., VERBEKE A.
Reference: Mys & Breesch Gent 231p.

Le notaire le juge et l'avocat: heurs et malheurs du notaire commis
Authors: CASMAN HELENE, VAN COMPERNOLLE J., LEDOUX J.L.
Reference: published by Mys & Breesch Gent

Grensoverschrijdende ondernemingssamenwerking
Authors: BYTTEBIER KOEN, Verroken A.
Reference: eds. Studiecentrum ondernemingsgroepen, published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

1994
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Handelsagent : naar een wettelijke bescherming
Author: STRUYVEN DIANE
Reference: Liber Amicorum Paul De Vroede, from Handelsagent : naar een wettelijke bescherming, pp.1237 - 1257, eds. Eliaerts, M. Flamée en Ph. Colle, published by Kluwer Rechtswetenschappen België

Protective and defensive measures against hostile take-overs
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Further Perspectives in Financial Integration in Europe, pp.181 - 192, eds. E. Wymeersch, published by W. De Gruyter, Berlijn

1994
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
De voorlopige bewindvoerder in de onderneming in moeilijkheden : recente ontwikkelingen
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: in Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel (ed.), Kalmthout, Biblo, 211-228

De erkenning van naburige rechten in België. Een tussentijds verslag.
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Liber Amicorum Paul De Vroede, pp.231 - 274,

Algemene Bankvoorwaarden en Girale Betaalinstrumenten
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Antwerps Juristencongres 1994 - Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen bank en consument, pp.255 - 312, eds. Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten, published by Maklu Uitgevers, Antwerpen

1994
E: articles in scientific journals with a national referee system
Over vrijwaringsregelingen ten gunste van vennootschapsbestuurders
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap, 3-8

Enige beschouwingen over de zin en onzin van de beperkte aansprakelijkheid.
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: February 1994, from D.A.O.R., issue 30,

Binationale, horizontale gropesvorming : een zinvol alternatief voor de Europese Vennootschap ?
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1994, from T.R.V., issue 3, pp.119 - 127,

Noot bij Kh. Brussel 23 juni 1992: De criteria ter beoordeling van de ontvankelijkheid van een vordering ex art. 191 Venn.W.
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1994, from T.B.H., pp.1032 - 1039,

Noot bij Kh. Nijvel, 12 juni 1992 - 'De heropening van een faillissement op verzoek van het openbare ministerie'
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: September 1994, from D.A.O.R., issue 32,

Ondernemingsfinanciering door kredietinstellingen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1994, from T.P.R., issue 3, pp.1497 - 1574,

1994
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Développements récents concernant la distinction entre l'idée et l'oeuvre protégée par le droit d'auteur (Rapport national de la Belgique)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: La protection des idées, pp.75 - 79, published by A.L.A.I., Paris

1994
G: articles in scientific journals without referee system
De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Bank Fin. 91-108,

Fout en wetsovertreding in het handelsverkeer: enkele beschouwingen
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Mélanges Roger O. Dalcq, Brussel, Larcier 35-53,

Rechterlijke toetsing van onrechmatige bedingen
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Liber Amicorum Paul De Vroede, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 311-332,

Aspecten van onregelmatigheid, schijn en beheerdersaansprakelijkheid in de vereniging zonder winstoogmerk
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, MAERTENS ANN
Reference: T.B.B.R. 51 p.,

De bankier als raadgever, vermogensbeheerder en beleggingsadviseur: inhoud en draagwijdte van zijn informatie- en adviesverplichtingen
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, PEETERS J.
Reference: Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen bank en consument, Antwerpen, Maklu 189-253,

The Precarious Balance between the Corporate and Group Interest
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap, pp.221 - 238, published by BIBLO

Noot onder Gent, 27 oktober 1993. Titulariteit van auteursrecht op computerprogrammatuur
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Computerrecht, issue 1994/1, pp.21 - 22,

1994
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
The moral right of the author
Author: BRISON FABIENNE
Reference: published by ALAI

1994
O: annotations
Issues in lender liability after the Wiskeman case
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap, pp.282 - 284,

1994
T: other specialist publications
De private overdracht van een controleparticipatie
Author: BRISON FABIENNE
Reference: De N.V. in de praktijk (deel financieel recht), I.3.1, pp.89 - 96, eds. F. Brison, D. Meulemans, published by Kluwer, Antwerpen

Misbruik van voorkennis
Author: BRISON FABIENNE
Reference: De N.V. in de praktijk (deel financieel recht), I.3.1, pp.136 - 148, eds. F. Brison, D. Meulemans, published by Kluwer, Antwerpen

1994
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
De nieuwe auteurswet : wie is "auteur : werkgever of werknemer?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Arbeidsovereenkomsten (Actuele Voorinformatie), pp.3 - 9, published by CED-SAMSON

De Belgische Auteurswet : Een krachtproef tussen academici en lobbyisten?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Vlaams Jurist Vandaag, issue 1994/6, pp.5

Belgisch wetsvoorstel bescherming computerprogrammatuur
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Nieuwsbrief Informatiebeveiliging, issue mei 1994, pp.3 - 4, published by Kluwer, Antwerpen

1993
A: (co-) author of a scientific monograph
Het vijandige overnamebod. Een vergelijkend onderzoek naar de wenselijkheid en bruikbaarheid van het vijandige overnamebod als techniek van controlewerving over beursgenoteerde vennootschappen.
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: published by Maklu Uitgevers, Antwerpen

1993
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
L'assurance du risque du crédit
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: in Les assurances de l'entreprise, Vol. II, Bruxelles, Bruylant, 113-142

1993
C: articles in scientific journals with an international referee system
Problemen van internationaal faillissementsrecht in een Belgisch en rechtsvergelijkend perspectief
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: in Tijdschrift voor Privaatrecht, 1993, 473-506

1993
E: articles in scientific journals with a national referee system
Boekbespreking "M. Raaijmakers, G. De Savornin Lohman, L. Timmerman en C. Uniken Venema - De toekomst van de fusie gedragsregels"
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1992-1993, from R.W., pp.550 - 550,

Boekbespreking "Commission Droit et Vie des Affaires, Le nouveau droit des sociétés (S.A. et S.P.R.L.). Droit transitoire. Questions pratiques et modifications statutaires"
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1993, from T.P.R., pp.699 - 701,

Boekbespreking "Jan Ronse Instituut (Ed.), De nieuwe beurswetgeving. Commentaar bij de Wet van 4 december 1990 betreffende de financiële markten en de financiële verrichtingen"
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1993, from T.P.R., pp.1237 - 1240,

Le partage des responsabilités en matière aquilienne
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: (noot onder Cass. 29 januari 1988), RCJB 1993, 317-341,

Juridische bescherming tegen een (buitenlandse) overname.
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1993, from T.P.R., pp.759 - 841,

Actuele tendensen bij de vergoeding van morele schade
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: in J.-L. FAGNART en A. PIRE (eds.), Problèmes actuels de la réparation du dommage corporel, Brussel, Bruylant, 1993, 109-175;,

Boekbespreking "Féduci, Les acquisitions d'entreprises"
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1992-1993, from R.W., pp.583 - 583,

Boekbespreking "Van der Heijden, E. en Van der Grinten, W., Handboek van de naamloze en de besloten vennootschap (ed. 1992)"
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1993, from T.P.R., pp.704 - 705,

Het vijandige overnamebod. De wenselijkheid en bruikbaarheid van een controversiële acquisitietechniek herdacht.
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1992-1993, from R.W., pp.969 - 980,

1993
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Liability of organizers of sporting events
Author: FRANCOIS ALAIN
Reference: from Praktijkgids voor sportmanagement, issue 1, eds. X., published by Kluwer

Aansprakelijkheid in de ban van de goede trouw?
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: M. STORME (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1993, 1-80,

1993
G: articles in scientific journals without referee system
Noot onder Brussel, 4 december 1990
Author: BRISON FABIENNE
Reference: TBBR, pp.376 - 380,

Noot onder Brussel, 30 november 1990
Author: BRISON FABIENNE
Reference: TBBR, pp.260 - 269,

1992
E: articles in scientific journals with a national referee system
La mise en gage d'une créance non incorporée dans un titre négociable
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Journal des Tribunaux, 377-383

Quelques réflexions à propos de la faillite d'une société en liquidation
Authors: COLLE PHILIPPE, ERKELENS CATHERINE
Reference: in Revue Pratique des Sociétés, 1992, 91-102

Aanbevelingen van de Gemengde Commissie Software betreffende de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Computerrecht, pp.138 - 144,

Le titulaire du droit d'auteur
Author: BRISON FABIENNE
Reference: DAOR, pp.97 - 109,

De Belgische privacy-wetgeving, een eerste analyse in samenwerking met Bart De Schutter, Karin De Keyser en Serge Gutwirth
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Rechtskundig Weekblad, 1992-1993, pp.1145 - 1154,

Auteursrecht toegepast op computerprogrammatuur: een grondslagenprobleem
Authors: BRISON FABIENNE, FLAMEE MICHEL
Reference: TBBR, pp.464 - 478,

1992
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
La détermination de l'auteur (Rapport national de la Belgique)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Droit d'auteur et propriété industrielle, pp.360 - 374, published by A.L.A.I.

Le recours entre codébiteurs solidaires et entre codébiteurs in solidum: adieux à l?article 1251, 3° du Code civil? in X
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: La subrogation, Bergen, Jeune Barreau, 1992, 1-32,

De uitgifte van aandelen zonder stemrecht
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: in H. BRAECKMANS en E. WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigd vennootschapsrecht 1991, Antwerpen, Maklu, 1992, 196-238; L. CORNELIS en J. PEETERS (authors),

Auteursrecht
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Vademecum voor architecten, n. 1, pp.1 - 20, published by Kluwer

Merchandising (Rapport national de la Belgique)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Droit d'auteur et propriété industrielle, pp.486 - 487, published by A.L.A.I.

Sporters' liability
Authors: FRANCOIS ALAIN, CORNELIS LUDOVICUS
Reference: from Praktijkgids voor sportmanagement, issue 1, eds. X., published by Kluwer

De verkrijging van eigen aandelen en winstbewijzen
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: in H. BRAECKMANS en E. WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigd vennootschapsrecht 1991, Antwerpen, Maklu, 1992, 145-158; L. CORNELIS en J. PEETERS (authors),

Obligaties en warrants
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: in H. BRAECKMANS en E. WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigd vennootschapsrecht 1991, Antwerpen, Maklu, 1992, 239-251; L. CORNELIS en J. PEETERS (authors),

Wederzijdse deelnemingen
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: in H. BRAECKMANS en E. WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigd vennootschapsrecht 1991, Antwerpen, Maklu, 1992, 159-195; L. CORNELIS en J. PEETERS (authors),

1992
I1: communications at international congresses / symposia integrally published in proceedings
Report for Belgium
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: in Cross-Border Insolvency : National and Comparative Studies, I.F. Fletcher (ed.), Tubingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 48-81

1992
T: other specialist publications
Overzicht van rechtspraak. Algemeen handelsrecht, Handelscontracten, Bank-, krediet-, wissel- en chequeverrichtingen (1987-1991)
Authors: COLLE PHILIPPE, MERCHIERS Yvette, DAMBRE Maarten
Reference: in Tijdschrift voor Privaatrecht, 1992, 845-1026

Wet betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Overzicht Handels-, Economisch en Financieel recht, art. 1-19,

1991
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Verslag van de paneldiscussie : de nieuwe wetgeving inzake beursorganisatie
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Financiële herregulering in België, pp.89 - 97, eds. G. Schrans en E. Wymeersch, published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

Verslag paneldiscussie : de geconsolideerde jaarrekeningen
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Financiële herregulering in België, pp.287 - 297, eds. G. Schrans en E. Wymeersch, published by Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen

Het overnamebod op beursgenoteerde vennootschappen
Authors: BYTTEBIER KOEN, V. De Schrijver
Reference: from Financiële herregulering in België, pp.515 - 545, eds. G. Schrans en E. Wymeersch, published by Kluwer, Antwerpen

1991
E: articles in scientific journals with a national referee system
La directive C.E.E. du 14 mai 1991 et la protection juridique des programmes d'ordinateur en droit belge
Authors: BRISON FABIENNE, TRIAILLE Jean-Paul
Reference: J.T., pp.782 - 790,

Mag er nog wit worden gewassen
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: TBH 1991, 176-221; L. CORNELIS en R. VERSTRAETEN (authors),

Architectuur: de assepoester van het auteursrecht
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Rechtskundig Weekblad, pp.313 - 324,

La réforme financière de 1990. Livre III. Les organismes de placement collectif (loi du 4 décembre 1990)
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: JT 1991, 609-613; J. PEETERS en L. CORNELIS (authors),

Boekbespreking "Openbaar bod en Beschermingsconstructies"
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1991, from Bank. Fin., pp.60 - 61,

1991
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Tijd in het verbintenissenrecht?
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: in X, Tijd in het verbintenissenrecht? in X, Liber amicorum J. Krings, Brussel, Story-Scientia, 1991, 21-29;,

Wederzijdse deelnemingen
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: ? in H. BRAECKMANS en E. WYMEERSCH (eds.), Het gewijzigd vennootschapsrecht 1991, Antwerpen, Maklu, 1992, 159-195; L. CORNELIS en J. PEETERS (authors),

De duur van het contract met opeenvolgende prestaties? in X, La vie du contrat à prestations successives
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Brussel, Jeune Barreau, 1991, 39-97;,

De gemeenschappelijke beleggingsfondsen en ?vennootschappen
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: in JAN RONSE INSTITUUT (ed.), De nieuwe beurswetgeving, Kalmthout, Biblo, 1991, 285-349;L. CORNELIS en J. PEETERS (authors),

1991
G: articles in scientific journals without referee system
Noot onder Voorz. Kh. Brussel, 27 mei 1991. Of hoe publiciteit best niet wordt gevoerd
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Jaarboek Handelspraktijken, issue 1991, pp.34 - 41,

1991
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
De nieuwe reglementering inzake rechtsbijstandsverzekering
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Antwerpen, Maklu Uitgevers, 97 p.

1991
T: other specialist publications
Overzicht van rechtspraak 1975-1989. Het faillissement en het gerechtelijk akkoord.
Authors: COLLE PHILIPPE, GEINGER HUGUETTE, VAN BUGGENHOUT CHRISTIAN
Reference: in Tijdschrift voor Privaatrecht, 1991, 407-695

De transparantie van de aandeelhoudersstructuur
Author: BRISON FABIENNE
Reference: De N.V. in de praktijk (deel financieel recht), I.3.1, pp.96 - 136, eds. F. Brison, D. Meulemans, published by Kluwer, Antwerpen

Misbruik van voorwetenschap
Authors: BRISON FABIENNE, MEULEMANS D.
Reference: De N.V. in de praktijk (deel financieel recht), I.3.1, pp.136 - 144, eds. F. Brison, D. Meulemans, published by Kluwer, Antwerpen

1990
A: (co-) author of a scientific monograph
Beschouwingen over het Wetsvoorstel tot wijziging van de Auteurswet van 1886
Author: BRISON FABIENNE
Reference: published by Belgische Vereniging ter Bescherming van het Auteursrecht en Belangengroep voor het Auteursrecht,

1990
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
De fiscale aspecten van de overlopende rekeningen.
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: from Gentse Geschriften - Raakpunten tussen fiscaal recht en boekhoudrecht, pp.139 - 168, eds. S. Van Crombrugge, published by Biblo, Kalmthout

1990
E: articles in scientific journals with a national referee system
Eerste commentaar bij het nieuwe artikel 2276ter B.W.: de verjaring van de aansprakelijkheid van deskundigen en van hun vordering tot betaling van kosten en ereloon.
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: in Rechtskundig Weekblad, 1991-1991,114-117.

Noot bij Gent, 13 mei 1988: Produktenaansprakelijkheid
Author: BYTTEBIER KOEN
Reference: 1990, from T.B.B.R., pp.219 - 228,

Chipsbescherming in België (Wet van 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten)
Authors: BRISON FABIENNE, TAEYMANS Marc
Reference: Computerrecht, pp.176 - 181,

Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw;
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Rechtsverwerking: een toepassing van de goede trouw, TPR 1990, 545-644,

Precontractual Liability. Report for Belgium? in X, Precontractual liability.
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Reports to the XIIIth Congress, International academy of comparative law, 53-90;,

De nieuwe reglementering inzake het overnamebod en de verhandeling van controleparticipaties.
Authors: BYTTEBIER KOEN, DE SCHRYVER V.
Reference: themanummer : Recente ontwikkelingen in het financieel recht, from St. Doc. B.C.N.A.R., issue 2, pp.49 - 143,

Het auteursrechtelijk statuut van databanken in België
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Computerrecht, pp.71 - 77,

Le sort imprévisible du dommage prévisible
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: (noot onder Cass. 11 april 1986), RCJB 1990, 81-105*;,

1990
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Les banques de données (Rapport national de la Belgique)
Author: BRISON FABIENNE
Reference: L'informatique et le droit d'auteur, Yvon Blais, Québec,, pp.349 - 359,

Les créations assistées ou générées par ordinateur (Rapport national de la Belgique). in: 1990, 469-478
Author: BRISON FABIENNE
Reference: L'informatique et le droit d'auteur, Yvon Blais, Québec., pp.469 - 478,

La responsabilité précontractuelle, conséquence éventuelle du processus précontractuel
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: La responsabilité précontractuelle, conséquence éventuelle du processus précontractuel?, TBBR 1990, 391-427;,

La bonne foi: aménagement ou entorse à l?autonomie de la volonté
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: S. DAVID-CONTSTANT (ed.), La bonne foi, Luik, Jeune Barreau, 1990, 17-154;,

1990
G: articles in scientific journals without referee system
Noot. Bescherming van de handelsnaam via de wet op de handelspraktijken
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Jaarboek Handelspraktijken, issue 1990, pp.279 - 298,

Noot. Geen uitgeversrecht in België en toch bescherming via de wet op de handelspraktijken?
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Jaarboek Handelspraktijken, issue 1990, pp.293 - 298,

1989
E: articles in scientific journals with a national referee system
Beginselen van aansprakelijkheid
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Antwerpen, Maklu, 1989, 744 blz.,

1989
G: articles in scientific journals without referee system
Noot onder Voorz. Kh. Brussel van 12 mei 1989
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Jaarboek Handelspraktijken, issue 1989, pp.347 - 352,

1989
R: monograph/ handbook
Het juridisch kader van de faillissementsvoorkoming. Kritische analyse met rechtsvergelijkende aantekeningen.
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1989, 491 p.

1988
E: articles in scientific journals with a national referee system
De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige agenten
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Bank. Fin. 1988, 19-28*;,

1988
G: articles in scientific journals without referee system
Noot onder Voorz. Kh. Hasselt van 28 oktober 1988
Author: BRISON FABIENNE
Reference: Jaarboek Handelspraktijken, issue 1988, pp.281 - 287,

1987
E: articles in scientific journals with a national referee system
Nieuwe bewijsmiddelen en technologische evolutie: enige bedenkingen
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: ?Nieuwe bewijsmiddelen en technologische evolutie: enige bedenkingen? in P. DE VROEDE (ed.), Recht en technologie, Antwerpen, Kluwer, 1987, 135-176; (L. Simont en L. Cornelis: authors),

De aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken in België en in Nederland (art. 6.3.2. 5 N.B.W.)
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: RM Themis (Nl.) 1987, 165-179;,

Aansprakelijkheid voor gevaarlijke produkten
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: RW 1987-88, 1139-1159,

Les ?faits justificatifs? dans le droit de la responsabilité aquilienne
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: in X, In memoriam Jean Limpens, Antwerpen, Kluwer, 1987, 265-287,L. CORNELIS en P. VAN OMMESLAGHE (authors),

De aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken en gevaarlijke stoffen. Rechtsvergelijkende beschouwingen met betrekking tot het Belgisch en Nederlands recht (Nieuw B.W.)
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Kwartaalbericht (Nl.) 1987, 138-143;,

1986
E: articles in scientific journals with a national referee system
De la responsabilité quasi-délictuelle des administrateurs de société
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Revue générale assurance et responsabilité, n° 11076

De aansprakelijkheid van de bankier bij kredietverlening
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: TPR 1986, 349-404,

L?obligation « in solidum » et le recours entre coobligés (noot onder Cass. 17 juni 1982)
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: RCJB, issue 1986, pp.695 - 707,

De heropening van het faillissement
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: TBH 1986, 573-593 (ook gepubliceerd in X, Questions pratiques en actuelles du droit de la faillite?, Brussel, Ass. belge des femmes juristes ? Ass. Belge des juristes d?entreprises, 1986);,

De aansprakelijkheid van de burgerlijke vennootschap en haar vennoten
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: in P. DE VROEDE (ed.), De professionele en interprofessionele burgerlijke vennootschap, Antwerpen, Kluwer, 1986, 88-121;,

Delgt de betaling van voorheffingen en voorafbetalingen een belastingschuld?
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: Fiskofoon 1986, 50-54.,

Sport en aansprakelijkheid
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: in A. DE BECKER (ed.), Sport en recht, Antwerpen, Kluwer, 1986, 19-66 (ook gepubliceerd in RGAR 1986, nr. 11.135);,

1985
E: articles in scientific journals with a national referee system
Kritische bemerkingen nopens een aantal problemen rond artikel 63ter Venn.W.
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht, 163-182

1984
E: articles in scientific journals with a national referee system
Onderzoek naar de principiële grondslag van het misbruik van ontslagrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst voor bediende
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: in Actuele problemen van het arbeidsrecht, Kluwer, 79-109,

Extra-contractuele aansprakelijkheid voor zaken: het gebrek van de zaak en de causaliteitsbeoordeling
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: TPR 1984, 299-327,

Synthèse comparative des principes en matière de responsabilité extra-contractuelle
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: in L. SIMONT en A. BRUYNEEL (eds.),La responsabilité extra-contractuelle du donneur de crédit en droit comparé , Parijs, Feduci, 1984, 171-203;,

1983
E: articles in scientific journals with a national referee system
Steunverlening aan ondernemingen in nood. Kritische beschouwingen en onderzoek naar een mogelijke overheidsaansprakelijkheid.
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: in Rechtskundig Weekblad, 1982-1983,2657-2672

Is de uitbreiding van het vennootschapsfaillissement tot de meester van de zaak juridisch verantwoord ?
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: in Rechtskundig Weekblad, 1982-1983,1697-1718

De extra-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap (1976-1982)
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: SEW 1983, 5-26;,

De opvattingen van F. Dumon in verband met de buitencontractuele aansprakelijkheid voor zaken
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: in X, Liber Amicorum Frédéric Dumon, I, Antwerpen, Kluwer, 1983, 55-72 R. Bützler (author),

1982
C: articles in scientific journals with an international referee system
The influence of the European convention on mutual recognition of companies and legal persons, and of the directives on company law upon the legal status of the one-man company in Belgium
Author: COLLE PHILIPPE
Reference: in Common Market Law Review, 1982, 79-104

1981
E: articles in scientific journals with a national referee system
La faute lourde et la faute intentionnelle
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: JT 1981, 513-516,

Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la faute personnelle et leur interprétation
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: RCJB 1981, 196-219,

1981
G: articles in scientific journals without referee system
De aansprakelijkheid van beheerders na faillissement
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: II, B.R.H., IV, 107-141,

Aansprakelijkheid voor het gebrek van samengestelde zaken
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: R.W. 1981-1982, 1689-1700,

1980
A: (co-) author of a scientific monograph
De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken. Rechtsvergelijkend onderzoek: België, Frankrijk, Nederland, de Bondsrepubliek Duitsland en Engeland,
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: published by Kluwer

1977
E: articles in scientific journals with a national referee system
Retentierecht, pand en faillissement
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, VAN BUGGENHOUT Chr.
Reference: R.W., 1409-1426,

1976
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Le dol dans la formation du contra
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: R.C.J.B., 34-60,

1974
C: articles in scientific journals with an international referee system
Het gebrek van de zaak
Author: CORNELIS LUDOVICUS
Reference: R.W., 2003,

1973
K: abstracts, short communications and working papers in proceedings and journals
Het ambtsgeheim van de magistraat met betrekking tot het vooronderzoek: de geheimhouding van het vooronderzoek en het ambtsgeheim van de magistraa
Authors: CORNELIS LUDOVICUS, DE SMEDT W., MAES J.P., WALSCHAP M.
Reference: Werkdokument van het XXVE Vlaams Interuniversitair Rechtscongres, U.G.A. Heule, 11-39,

0
E: articles in scientific journals with a national referee system
Over de dading en de vergoedingskwijting in de praktijk van de verzekeringen
Author: COLLE PHILIPPE
Reference:

0
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Personen- en familierecht: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer
Authors: CASMAN HELENE, HEYVAERT A., PAUWELS J.M.
Reference:

De bescherming van de privacy - anno 2001 (NL en Fr)
Author: STRUYVEN DIANE
Reference:

0
K: abstracts, short communications and working papers in proceedings and journals
Wetsontwerp corporate governance voert dualistisch bestuussysteem in.
Author: JANSSENS Elke
Reference:

Grotere transparantie in de aandeelhoudersstructuur.
Author: JANSSENS Elke
Reference:

Nieuwe regeling voor groepsinterne belangenconflicten.
Author: JANSSENS Elke
Reference:

Nieuwe VZW-Wet goedgekeurd in Kamercommissie.
Author: JANSSENS Elke
Reference:

Zullen enkel grote VZW's een jaarrekening moeten neerleggen ?
Author: JANSSENS Elke
Reference:

Formaliteiten bij oprichting van een VZW na de nieuwe wet.
Author: JANSSENS Elke
Reference:

Nieuwe regels over de algemene vergadering en het bestuur.
Author: JANSSENS Elke
Reference:

Financiering, boekhouding en jaarrekening van VZW's.
Author: JANSSENS Elke
Reference:

De nieuwe openbaarmakingsverplichtingen voor VZW's.
Author: JANSSENS Elke
Reference:

Hoe aan het lidmaatschap en aan de VZW zelf een einde komt.
Author: JANSSENS Elke
Reference:

Nieuwe regels moeten algemene vergadering herwaarderen.
Author: JANSSENS Elke
Reference:

Het directiecomité erkend als volwaardig bestuursorgaan.
Author: JANSSENS Elke
Reference:

De onafhankelijkheid van de commissaris in België.
Author: JANSSENS Elke
Reference:

©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.bedisclaimer