Welkom bij RHEA

RHEA is het expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit aan de VUB. De basisdoelstelling van het RHEA Expertisecentrum is om via wetenschappelijk en interdisciplinair onderzoek en onderwijs bij te dragen tot kennisontwikkeling omtrent gender, diversiteit en intersectionaliteit. RHEA is een interfacultaire onderzoeksgroep en wordt geleid door Gily Coene (directeur) en Karen Celis (codirecteur).

RHEA:

  • Biedt een platform voor onderzoekers en docenten uit verschillende VUB vakgroepen en faculteiten, die gender, diversiteit en intersectionaliteit in onderzoek en onderwijs integreren

  • Verricht fundamenteel en toegepast onderzoek naar gender, diversiteit en intersectionaliteit in diverse disciplines;

  • Biedt gespecialiseerd en geïntegreerd onderwijs op gebied van gender en diversiteit, zowel in bachelor-, master- als doctoraatsopleidingen;

  • Verleent intern en extern advies inzake gelijke kansen- en diversiteitsbeleid;

Onder leden vindt u meer informatie over onze structuur, leden en geaffilieerde personen.

Onder onderwijs vindt u informatie over het onderwijsaanbod (Master Gender & Diversiteit, keuzevakken, lezingen, seminars en master classes

Bij onderzoek en publicaties vindt u alles over onze onderzoeksprojecten, publicaties, doctoraten en andere wetenschappelijke activiteiten.

Onder advies en beleidsondersteuning vindt u informatie over  het Genderactieplan en andere initiatieven.