Welkom bij RHEA

RHEA, het expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit aan de VUB, is een interfacultaire onderzoeksgroep geleid door Gily Coene (directeur) en Karen Celis (codirecteur). De basisdoelstelling van RHEA  is om via wetenschappelijk en interdisciplinair onderzoek en onderwijs bij te dragen tot kennisontwikkeling omtrent gender, diversiteit en intersectionaliteit. 

RHEA:

  • Biedt een platform voor academisch personeel uit verschillende VUB vakgroepen en faculteiten, die gender, diversiteit en intersectionaliteit in onderzoek en onderwijs integreren
  • Verricht fundamenteel en toegepast onderzoek naar gender, diversiteit en intersectionaliteit in diverse disciplines
  • Biedt gespecialiseerd en geïntegreerd onderwijs op gebied van gender en diversiteit, zowel in bachelor-, master- als doctoraatsopleidingen
  • Verleent intern en extern advies inzake gelijke kansen- en diversiteitsbeleid

Leden

Klik hier voor meer informatie over onze structuur, leden en geaffilieerde personen.

Onderwijs

Klik hier voor meer informatie over het onderwijsaanbod (Master Gender & Diversiteit, keuzevakken, lezingen, seminars en master classes

Onderzoek en publicaties

Klik hier voor meer informatie over onderzoeksprojecten, publicaties, doctoraten en andere wetenschappelijke activiteiten.

Advies en beleidsondersteuning

Klik hier voor meer informatie over het Genderactieplan en andere initiatieven.

Ontstaan

In 1987 werd aan de VUB het Centrum voor Vrouwenstudies opgericht, het eerste universitair centrum Vrouwenstudies in Vlaanderen en later omgedoopt tot Rhea - Centrum Gender & Diversiteit. Dit onderzoekscentrum vloeide voort uit het engagement van een aantal vrouwelijke leden van het academisch personeel om onderzoek naar genderverhoudingen en de maatschappelijke achterstelling van vrouwen te stimuleren. Prof. em. Lydia De Pauw-Deveen was de eerste voorzitter. Bij haar emeritaat werd ze opgevolgd door Prof. Dr. M. De Metsenaere; Prof. Dr. A. Woodward werd vicevoorzitter.  RHEA heeft een brede interdisciplinaire onderzoeks- en onderwijstraditie en fungeerde jarenlang als platform en ontmoetingsplaats voor beleidsmakers, het maatschappelijke middenveld, onderzoekers, doctorandi/ae en studenten op gebied van vrouwen-en genderstudies en diversiteit. In 2014 werd het vernieuwde RHEA Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit gelanceerd.