Welkom bij RHEA

De basisdoelstelling van het RHEA Expertisecentrum is via wetenschappelijk en interdisciplinair onderzoek en onderwijs bij te dragen tot kennisontwikkeling omtrent gender, diversiteit en intersectionaliteit. RHEA is een interfacultaire onderzoeksgroep en wordt geleid door Gily Coene (directeur) en Karen Celis (codirecteur). RHEA biedt tevens een platform voor onderzoekers uit verschillende VUB vakgroepen en faculteiten en verleent ook advies inzake gelijke kansen – en diversiteitsbeleid.

Onderzoek

Met haar onderzoek wil RHEA fundamentele kennis en expertise genereren omtrent gender, diversiteit en intersectionaliteit. Klik hier voor meer informatie over onderzoeksprojecten, doctoraten en andere wetenschappelijke activiteiten.

Alles over RHEA-onderzoek

Advies en beleidsondersteuning

RHEA wenst bij te dragen aan het maatschappelijke debat en het beleid op diverse niveaus omtrent gelijke kansen en diversiteit via participatie aan werkgroepen en bestuursorganen. Klik hier voor meer informatie over het Genderactieplan en andere initiatieven.

Hoe kunnen we jou helpen?

Onderwijs

Gedurende meer dan twintig jaar vervult RHEA een voortrekkersrol inzake onderwijs rond gender en diversiteit. Klik hier voor meer informatie over het cursusaanbod en de Master Gender en Diversiteit.

 

Bekijk ons opleidingsaanbod

Over RHEA

Onze structuur, onze leden en geaffilieerde personen.

Alles over onze werking

English website

RHEA also has an

English website

Nieuwe RHEA-lokalen

Sedert 1 Oktober 2014 ging het vernieuwde RHEA van start. Els Leye neemt de coördinatie voor haar rekening. Op 25 november 2014 was het eindelijk zo ver en verhuisde RHEA van gebouw C naar de nieuwe lokalen aan de Pleinlaan 5. U kan RHEA bereiken via e-mail (els.leye@vub.ac.be) of per telefoon (02/6148230), of een bezoekje brengen aan de Pleinlaan 5, vijfde verdieping (liefst na afspraak).

Contacteer het centrum

Contacteer Sophie Withaeckx, de RHEA-coördinator
Tel: 02 614 8230
E-mail: Sophie.Withaeckx@vub.ac.be