Recht & Criminologie aan de VUB.
Krijg grip op de evolutie van de maatschappij.

Samen leven is niet eenvoudig. Er zijn wetten voor nodig. Om de verhouding te regelen tussen multinationals en consumenten, bijvoorbeeld. Of tussen Europese en nationale instellingen. Maar ook om een antwoord te bieden op ontwikkelingen als het stijgend aantal gevangenen. Of het groeiend onveiligheidsgevoel. Boeiend, zeg je? Aan de faculteit Recht & Criminologie van de VUB krijg je inzicht in al deze en andere thema’s. En bouw je een gedegen juridische en criminologische kennis op waarmee je later persoonlijk kunt wegen op de evolutie van de maatschappij. Als dat geen vooruitzicht is.
Opleidingen

Bachelor & Master in de Rechten

 • Burgerlijk en Procesrecht
 • Strafrecht
 • Fiscaal Recht
 • Economisch Recht
 • Sociaal Recht
 • Internationaal en Europees Recht
 • Publiek Recht
 • Criminologie
 • Law in an international context
 • Comparative Corporate and Financial Law
 • Onderwijs

Bachelor & Master in de Criminologische Wetenschappen

 • Jeugdcriminologie
 • Crime and the City
 • Politie en Veiligheid
 • Penologie
Plechtige diploma-uitreiking

Onderzoek
LSTS

Hoe beïnvloedt technologie en wetenschap onze democratie en ons rechtssysteem?

Law, Science, Technology & Society en de interactie daartussen. Ziedaar de focus van de onderzoeksgroep LSTS. De uitdaging? Nagaan in hoeverre de huidige wetenschappelijke en technologische evolutie noopt tot een herijking van de grondprincipes van democratie en staatsrecht. Vanuit een multidisciplinaire benadering wisselen experten uit vakgebieden als rechten, criminologie, sociologie en ‘harde’ wetenschappelijke richtingen inzichten uit om zo tot nieuwe antwoorden te komen. Hoe ga je om met zaken als het gebruik van lokatiegegevens, de koppeling van databanken, de digitalisering van publicaties, genetisch gemodifieerde gewassen? LSTS vist het uit.

Lees meer

Sterke opleidingen en sterk onderzoek

Het is met veel plezier en met een zekere fierheid voor wat we als faculteit vertegenwoordigen dat ik jullie welkom heet op de webpagina van de faculteit recht en criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

De faculteit met haar twee opleidingen rechten en criminologie wordt algemeen erkend voor haar studentgericht en kwalitatief onderwijs dat studenten vormt tot kritische en redelijk eigenzinnige wereldburgers. Onze alumni bekleden daarom zeer vaak sleutelposities in internationale en regionale organisaties, in de Belgische politiek, de magistratuur, de advocatuur, de ambtenarij, de politionele diensten, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Het onderwijs op onze faculteit wordt gevoed door een traditie in het wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat op bepaalde domeinen tot ver buiten onze landsgrenzen geroemd wordt. De waarden van onze universiteit indachtig, zijn wij ook maatschappelijk geëngageerd en proberen we deze ingesteldheid mee te geven aan onze studenten zodat zij de uitdagingen van deze wereld niet onverschillig en onvoorbereid tegemoet gaan.

Wil jij ook deel uitmaken van deze dynamische en ambitieuze faculteit en ben je op zoek naar een sterke opleiding gesteund op gedegen onderzoek? Je hebt het gevonden. Wij zijn ervan overtuigd dat we hier, in het hart van Europa, samen kunnen bouwen aan een toekomst waarin jij, met je opgedane kennis en vaardigheden, je plaats zult verwerven.  

Contacteer ons

Faculteit Recht & Criminologie
Gebouw C - 4de verdieping - Lokaal 4.C.301
Pleinlaan 2
1050 Brussel
 
 
Locatie:

Contacteer de VUB

Toekomstige studenten
Bedrijven

Pers
Sicco Wittermans
+32 (0) 473 96 41 37
sicco.wittermans@vub.ac.be