Investeer mee in de maatschappij en help iedereen vooruit

Sinds 1969 is de VUB de enige écht vrije universiteit in Vlaanderen. De VUB is een plek waar professoren en studenten de vrijheid krijgen om te denken, te onderzoeken en te innoveren. Die absolute vrijheid van denken heeft de afgelopen halve eeuw onze samenleving en economie verrijkt met uitzonderlijke ideeën en inzichten. Die vrijheid gaf ons allemaal vleugels en groei. Die vrijheid is niet vanzelfsprekend. We moeten haar beschermen en voeden.

Daarom bestaat de VUB Foundation. Om vrij onderzoek te financieren via bedrijven en particulieren. Want de volgende vijftig jaar worden cruciaal voor onze samenleving. Slagen we erin om eindelijk enkel met duurzame energiebronnnen te leven? Slagen we erin om innovatieve gezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen? Hoe creëren we jobs binnen de digitale revolutie? Die vragen willen we beantwoorden. Met een vrije geest. Daarom is uw bijdrage zo belangrijk.

“Met humanistische waarden als leidraad en ideologische grondslag kunnen we grote problemen in kaart brengen. De wetenschap lost ze op. Deze waarden zijn mensenwerk en als we er niet blijvend aan werken, kunnen ze ook ten onder gaan.” - Rector Caroline Pauwels

Hoe kan ik steunen?

Sinds 1969 draagt de VUB bij tot kennis, innovatie, technologie, onderwijs en onderzoek. Die rol willen we blijven spelen. Daarvoor hebben we uw steun nodig. Zo investeert u mee in de maatschappij en helpt u iedereen vooruit. U kan bijdragen op een manier die bij u past.

Creëer uw eigen leerstoel en wordt een strategische partner


Positioneer je organisatie als pioneer in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en het voeden van maatschappelijke debatten.

Investeer in kennis

Maak het verschil met een relevant project


Vind een project of een manier van schenken die persoonlijk of professioneel bij u past en maak een impact op de maatschappij van morgen.

Investeer in de maatschappij van morgen

Een impact op de toekomst, ook als u er niet meer bent


Zelfs na uw dood kan u een verschil maken voor andere mensen. Als u de VUB in uw testament opneemt, maakt u verder baanbrekend onderzoek mogelijk.

Investeer in uw nalatenschap

Investeer in innovatie en vervul de rol van pioneer in jouw vakgebied!

Wanneer ondernemers en wetenschappers samenwerken, wint iedereen. De VUB kan groeien en duurzaam investeren. Uw bedrijf krijgt naamsbekendheid en meer expertise in het onderzoek dat u sponsort. Ontdek hoe we kunnen samenwerken en welke kansen u daarmee creëert.

Ontdek hier hoe uw bedrijf groeit dankzij de VUB                       

Ontdek hoe we groeien dankzij uw steun

Investeren in de VUB rendeert. Ontdek hier de jaarresultaten van de VUB Foundation. Het resultaat van onze netwerking, de inspanningen en de steun van particulieren, bedrijven en sympathisanten.

Ontdek ons netwerk van alumni, studenten, bedrijven en particulieren hier.

TIP


Een schenking aan de VUB, misschien een idee voor een feest of ceremonie? Steeds meer mensen vragen bij een speciale gelegenheid om geen bloemen of geschenken meer te geven, maar een gift te doen voor een goed doel. Op die manier vermijdt u ongewenste geschenken en steunt u een project dat u nauw aan het hart ligt. Bovendien weet u nadien hoeveel uw actie heeft opgeleverd en kan u de donors persoonlijk bedanken.

Wij helpen u graag verder

Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug

Neem een aandeel in de vooruitgang en stort een bijdrage op BE51 001367793562 of investeer via onderstaande link.

Investeer

Investeer in kennis en maatschappij - Creëer een VUB leerstoel

In een partnerschap met de VUB geeft u mee vorm aan uw eigen expertisecentrum. Wij betrekken uw bedrijf en uw medewerkers in gastcolleges, workshops, discussiefora en symposia. Creëer een leerstoel en draag bij tot uw eigen innovatie en ontwikkeling. Of leg een maatschappelijk accent in lijn met uw visie. U maximaliseert de voordelen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en bouwt via uw leerstoel relevante kennis op voor uw organisatie.

U neemt deel aan het maatschappelijk debat en u stimuleert onderzoek en ontwikkeling in uw naam

Structurele partnerships

Een leerstoel is een ideale manier om een partnership te creëren tussen uw bedrijf en de VUB. Op die manier kunt u de research voor uw bedrijf verruimen dankzij het onderzoeksteam van de VUB. De VUB krijgt bovendien de kans om inzichten en hypotheses in de praktijk te toetsen dankzij de samenwerking met uw bedrijf. Zo kunnen we op lange termijn uitgroeien tot structurele partners.

De VUB voert een actief leerstoelenbeleid

Hiermee draagt ons onderzoek bij tot economische en maatschappelijke groei. Tegelijk geniet uw bedrijf ook van de uitstraling van onze universiteit, de expertise van onze wetenschappers, de resultaten van hun onderzoek en de kracht van ons netwerk van partners, alumni en opinieleiders in tal van disciplines. Neem contact op voor meer inlichtingen over een VUB leerstoel. Ontdek hier de voorwaarden voor een leerstoel en laat ons alvast uw project evalueren.

Overzicht leerstoelen

Leerstoelen op Naam 

Internationale Awards & Platformen:

Neem een aandeel in de vooruitgang, participeer in een VUB-project

Geven, is terugkrijgen. Zo denken we bij de VUB Foundation over uw donatie. De professoren en studenten van de VUB verbeteren de maatschappij op economisch, wetenschappelijk en vooral menselijk vlak. Met uw investering in onze werking belegt u in duurzame en structurele oplossingen voor iedereen in onze samenleving. Samen maken we vooruitgang mogelijk.

FabLab – Een creatieve hub in het hart van de VUB

Zes jaar geleden begon de VUB met de bouw van creatieve werkplaats. Een plek waar alle ingenieursstudenten 5 dagen per week gratis alle machines kunnen en mogen gebruiken. Zes jaar later staat het FabLab centraal in de opleiding met als motto Prototypes! not powerpoints. Ook andere studenten en creatieve Brusselaars vinden hun weg naar het open lab. Om verder te groeien is er meer plaats nodig. Daarom verhuist het FabLab naar een nieuwe locatie, centraal op de Campus in Etterbeek en bouwt verder aan een open, multidisciplinaire werkplaats toegankelijk voor alle VUB-studenten en de rest van Brussel. 

Bouw jij mee? Steun het FabLab hier.

 

VUB Kinderuniversiteit – De VUB verwondert

De wetenschap is onze toekomst. Wetenschappen zijn nodig omdat we in een complexe wereld leven vol uitdagingen. Maar de instroom in de exacte wetenschappers is nog steeds te laag. Met het project VUB Kinderuniversiteit wil de VUB kinderen reeds op jonge leeftijd laten ontdekken hoe fascinerend en leuk wetenschap kan zijn. VUB doctorandi halen alles uit de kast om via boeiende workshops kinderen goesting te doen krijgen voor wetenschap en techniek. 

Investeer hier in de wetenschappers van morgen

Arabische Taallessen – Een cultuur begint bij je eigen identiteit

Bijna 350.000 inwoners van Brussel hebben een Arabische achtergrond.  En als VUB hebben we niet alleen het geluk om in Brussel te zitten, maar hebben we ook de verantwoordelijkheid om met onze kennis en inzichten de uitdagingen die de grootstedelijke context met zich meebrengt aan te pakken. Met dit onderwijsproject biedt de VUB kinderen (6-15j) een neutraal leerplatform om zich te verdiepen in de Arabische taal en cultuur. Met een wetenschappelijk onderbouwd curriculum waarin zowel Arabische als Westerse waarden een plaats krijgen, wil de VUB de identiteitsvorming en sociale integratie van de kinderen ondersteunen. Want wij geloven dat kennis van verschillende culturen leidt tot meer respect en tolerantie.

Geloof jij dit ook? Steun het project hier

 

Investeer in het Learning and Innovation Center

Een bijdrage aan het zero-energie Learning and Innovation Centre (LIC) is een investering in de kennismaatschappij van morgen. Help deze gloednieuwe kennis-hub uitgroeien tot een internationale referentie. Er is een onmiddellijke kennis-return, maar uw financiële bijdrage creëert ook een tastbare maatschappelijke meerwaarde.

Investeer in innovatief onderwijs en onderzoek.

Ontdek hier wat het Learning and Innovation Centre voor u te bieden heeft.

Restauratie van het rectoraatsgebouw

Het rectoraatsgebouw van de Vrije Universiteit Brussel staat symbool voor de waarden vanonze universiteit. De overheidssubsidie is niet voldoende om de herinrichtingswerken volledig te bekostigen. Daarom gaat de VUB op zoek naar partners die samen met ons dit meesterwerk van architect Renaat Braem in ere willen herstellen, met respect voor de initiële visie van de artistieke bouwer zelf.

Meer info over dit waardevolle project vindt u hier.

Uw voordeel

De VUB heeft oog voor wat er leeft in de samenleving. Ze stelt haar kennis en inzichten ten dienste van die samenleving en de uitdagingen die de grootstedelijke context met zich meebrengt. In de projecten die aan de VUB ontspringen vind je dit duidelijk terug. Elk project heeft een positieve impact op de maatschappij. En u kunt die impact versterken.  Door als particulier of als bedrijf een VUB-project te steunen.

U kiest waarin je investeert en de VUB geeft u maatschappelijke groei terug. Verder houden we u op de hoogte over de voortgang van het project en mag u voor giften boven de €40 een fiscaal attest van ons verwachten.

Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug. 

ANDERE MANIEREN OM BIJ TE DRAGEN

U kan bijdragen op een manier die bij u past. Zo kan u bij de VUB Foundation ook terecht voor een leerstoel of een Fonds op naam en voor een overleg over uw testament.

Ontdek hier hoe u het verschil kunt maken

Onze successen

Dankzij de steun van meer dan 1000 VUB sympythisanten en partners uit de bedrijfswereld konden wij verschillende projecten mogelijk maken en de VUB verder doen groeien. 

Hier vindt u een overzicht van onze succesverhalen. 

Een impact op de toekomst, ook als u er niet meer bent

Ook na uw dood kunt u een verschil maken voor andere mensen. Als u de VUB in uw testament opneemt, weet u zeker dat uw bezittingen later een maatschappelijke meerwaarde realiseren. U kan de VUB steunen via een gift of legaat in uw testament.

Stel: u overlijdt zonder testament. U hebt enkel een verre erfgenaam – een nicht of neef bijvoorbeeld – waardoor 60 tot 85% van uw vermogen verloren gaat aan erfbelasting. Jammer toch, dat uw zorgvuldig opgebouwd vermogen in één klap in rook opgaat?

Door de VUB – erkend als goed doel – op te nemen in uw testament geniet u een voordelig fiscaal tarief. Daardoor investeert u het grootste deel van uw vermogen in wat u belangrijk vindt. Een legaat kan bestaan uit een geldsom of voorwerpen, waardepapieren, kunstwerken, onroerende goederen,… Hiermee versterkt u nieuwe initiatieven van de VUB op basis van uw interesses.

Wenst u uw vermogen na te laten aan de VUB? Maak dan een testament op dat de aard van de schenking beschrijft. Wij zorgen er vervolgens – samen met u, uw naasten en financieel of juridisch adviseur – voor dat uw nalatenschap de verdiende impact heeft.

De begunstigde van uw gift bepaalt u zelf. U kan bijvoorbeeld iets nalaten aan een faculteit, een onderzoeksgroep of een bepaald onderzoeksdomein. Via uw testament kan u ook een fonds op naam oprichten of een bestaand fonds steunen.

Duolegaat: voordeel voor uw erfgenamen en een gift aan de VUB

In uw testament kan u een deel van uw nalatenschap aan de universiteit overmaken. U kan - zonder uw wettelijke erfgenamen te benadelen - een gift aan de VUB overmaken. Het principe van een duolegaat is eenvoudig. Zoals de naam het zegt, bestaat een duolegaat uit 2 legaten. U laat een som of een bepaald goed over aan uw erfgenamen én een andere som of goed aan de VUB. De universiteit betaalt dan naast de eigen erfbelasting ook die van uw erfgenamen. Uw erfgenamen dienen dus zelf geen erfbelasting betalen en houden zo netto meer over.

Op deze manier haalt u het maximum uit uw nalatenschap:

U steunt een goed doel en verzekert maatschappelijke voorruitgang via onderzoek en innovatie én u zorgt er voor dat uw erfgenamen netto meer overhouden!

Maak een financiële simulatie en ontdek de voordelen van een legaat

Een legaat aan de VUB betekent dat uw erfgenamen verlaagde successierechten betalen. Hoeveel hangt af van het gewest waarin u woont. In Vlaanderen geldt het tarief van 8,5%, in het Waals gewest maximum 7% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan het tarief oplopen tot 25%.

Via de site van notaris.be kan u zelf uw voordeel van een legaat / duolegaat berekenen.

Wil u de VUB graag opnemen in uw testament?

Neem vandaag nog contact met Isabelle Marneffe voor een vrijblijvend gesprek.

Bel 02 629 15 42 of mail isabelle.marneffe@vub.be

Download onze brochure of vind inspiratie voor uw testament via één van onze projecten.

Vertaal uw persoonlijke drijfveer in een Fonds

Een Fonds op naam geeft u de kans om een specifiek onderdeel van de VUB of gericht onderzoek te steunen. Het is maatwerk waarmee u zelf een accent legt op het wetenschappelijk en maatschappelijk beleid. Maar u kunt ook als sponsor bijdragen tot bestaande Fondsen. Uw gift is noodzakelijke zuurstof voor onze Fondsen.      

Laat u inspireren door deze twee Fondsen op naam, of maak een donatie voor een van onze bestaande Fondsen

VUB WETENSCHAPPELIJK STEUNFONDS                                        

Steun wetenschappelijk pionierswerk en laat onderzoek écht vrij zijn. Uw bijdrage geeft financiële ademruimte aan onafhankelijke denkers. En dat levert creatieve, innovatieve oplossingen op die de hele samenleving ten goede komen.

Ja, ik wil onafhankelijk onderzoek steunen

FONDS CASMAN & MICHIELSENS                                   

Notarissen regelen de belangrijkste zaken in ons leven. Maar de opleiding staat onder druk. Uw steun is onmisbaar voor de verdere ontwikkeling van notariële expertise.

Ja ik steun het Fonds Casman & Michielsens

Geniet van de voordelen van ons wijdvertakt kennisplatform

Als donor van de VUB Foundation investeert u fors in uw eigen netwerk. Uw steun aan de universiteit geeft u alle voordelen van ons wijdvertakt kennisplatform. Werk samen met academisch personeel, Alumni, andere universiteiten, overheden, bedrijven of particulieren. Stap in het VUB netwerk en ontwikkel uw mogelijkheden.

Engageer u als bedrijf

Als onderneming legt u accenten in wetenschappelijk onderzoek en bepaalt u zelf in welk domein er kennis wordt opgebouwd. Die kennis doet uw bedrijf groeien. Creëer positieve aandacht en positioneer uw organisatie als pionier. Als toekomstig werkgever komt u bovendien al vroeg in contact met onze studenten, de ‘great minds’ en ‘decision makers’ van morgen.

Een leerstoel op naam is de beste garantie om bedrijfsdoelen op lange termijn te realiseren. Maar als VUB partner kunt u ook op andere manieren steun bieden:

  • Steun de renovatie van het VUB zwembad, word partner van het toekomstige Learning & Innovation Center. Geef uw naam aan een auditorium, renoveer een bibliotheek of help ons simpelweg infrastructuur en gebouwen te onderhouden.
  • Als sociaal voelend bedrijf geeft u financieel zwakkere studenten een duwtje in de rug. Boeken, inschrijvingsgeld... Voor sommige studenten maakt uw steun écht een groot verschil.
  • Help specifieke onderzoeks- en studiebeurzen te financieren.

Bij een samenwerking winnen we allemaal. Als bedrijf investeert u in hoogstaand onderzoek en bouwt u heel gericht kennis op in een discipline naar keuze. U krijgt daar een pak expertise en naamsbekendheid voor terug.

Zorg ervoor dat de VUB kan groeien en duurzaam investeren. Positioneer uw bedrijf als een organisatie die grensverleggend wetenschappelijk onderzoek mogelijk maakt.

Klaar om zaken te doen met de VUB?

Engageer u als trotse Alumnus of als vriend van de VUB

Als Alumnus knoopt u over de generaties heen duurzame samenwerkingsverbanden aan. Ons basisnetwerk van Alumni heeft een enorm potentieel. Ontdek hoe u dit ecosysteem van gedeelde waarden, expertises en ambities ten volle kan benutten.

Word een vitale schakel in het Alumni-netwerk van de VUB of neem hier contact op met ons hoofd van de Alumni-werking.

Wil je iets terugdoen voor de VUB? Klik hier en steun een van onze lopende projecten.

Head Foundation
Isabelle Marneffe

Telefoon
+32-2-6291542

E-mail
ISMARNEF@VUB.BE

VUB Foundation Team

Het team van de VUB staat voor u klaar om te antwoorden op al uw vragen die u heeft over projecten, leerstoelen, fondsen en onderzoek aan de VUB. Samen met u bekijken hoe en in welk project u het best investeert. Hierbij kunt u altijd rekenen op onze discretie en professionaliteit. 

Investeer in excellence
Head VUB Foundation
Isabelle Marneffe

Telefoon
+32-2-629 1542

E-MAIL
ismarnef@vub.be
Fundraising Assistant
Hanan Belaraj

Telefoon
+32-2-629 1183

e-mail
hbelaraj@vub.be
Communication & Fundraising Officer
Liesbeth Plovie

Telefoon
+32-2-629 1117

e-mail
lplovie@vub.be
Fundraising Officer
Mats Walschaers

Telefoon
+32-2-629 1563

e-mail
mwalscha@vub.be