logo

Inleiding

De VUB Chair in Public-Private Partnership aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) stimuleert sinds 2010 multidisciplinair onderzoek op het gebied van PPS en financiering van infrastructuur.

De Vrije Universiteit Brussel richtte in 2010 samen met financieel adviesbureau Deloitte, advies- en ingenieursbureau Sweco (het toenmalige Grontmij) en advocatenkantoor Laga, de ‘Leerstoel Universitair Expertisecentrum voor PPS’ op. De leerstoel was in de periode 2010-2014 onder de leiding van prof. dr. Elvira Haezendonck, met copromotoren Prof. Kaat Leus (Rechten) en Prof. Danny Van Hemelrijck (Ingenieurswetenschappen). Alle verwezenlijkingen en output van deze leerstoelperiode kan u vinden in het activiteiten verslag 

Op 2 december 2014 werd de leerstoel verdergezet onder de nieuwe naam ‘VUB Chair in Public-Private Partnership’ met een inhoudelijke verschuiving naar ‘financiële aspecten verband houdend met PPS’. De leerstoel werd versterkt met twee nieuwe partners: KBC Securities en Triodos Bank. De titularis van de leerstoel is professor Lieven De Moor die de fakkel overnam van professor Elvira Haezendonck die copromotor blijft van de leerstoel.

Umberto Arts, COO KBC Securities “Problemen genoeg: België en Vlaanderen slibben op de weg vast, er is alternatieve energie nodig, net als meer studentenhuisvestiging, zelfs onze gevangenen moeten we in het buitenland onder brengen. Om daarvoor oplossingen te vinden, zal Publiek-Private Samenwerking de komende jaren belangrijk zijn.

Prof. dr. Lieven De Moor, Titularis VUB Chair in PPP “Deze kruisbestuiving tussen academische en professionele wereld is dé katalysator van innovatieve oplossingen voor de bedrijfs- en beleidsuitdagingen op het gebied van de financiering van Publiek-Private Samenwerkingsverbanden.”

Doelstellingen

De VUB Chair in Public-Private Partnership voert onderzoek uit binnen het thema PPS en de financiering van infrastructuur. Ze initieert, organiseert en neemt deel aan conferenties, lezingen, workshops en andere activiteiten voor en met studenten, academici, professionals en het grote publiek. De Leerstoel richt zich zowel op lokaal, nationaal en internationaal georiënteerd onderzoek binnen het PPS onderzoeksdomein. Tijdens de nieuwe leerstoelperiode werd de onderzoeksfocus van de leerstoel verbreed van PPS naar de financiering van infrastructuur in de brede zin. Naast onderzoek organiseert de leerstoel tevens meerdere activiteiten in samenwerking met de sponsors (Deloitte, Sweco Belgium, KBC, Laga en Triodos Bank). Daarbuiten tracht de leerstoel tevens andere samenwerkingsverbanden aan te gaan.

De belangrijkste activiteiten tijdens de nieuwe leerstoelperiode 2014-2018 kunnen worden onderverdeeld in drie componenten:

1. Onderzoek

De focus van het onderzoek van de VUB Chair in Public-Private Partnership op het gebied van de financiering van infrastructuurprojecten. Deze Leerstoel heeft als opdracht om met een academisch wetenschappelijke nauwgezetheid een belangrijke bedrijfs- en beleidsrelevante bijdrage te leveren aan het debat rond de financiering van infrastructuur. Binnen de leerstoel wordt onder meer onderzoek gedaan naar:

  • De kenmerken van infrastructuur als investeringsklasse
  • De financieringskosten van infrastructuurprojecten
  • De kenmerken van kleine PPS-projecten
  • Infrastructuurfondsen
  • De impact van regelgeving (ESR, Basel III, Solvency II) en het soepele monetaire beleid van de centrale bank op de financiering en ontwikkeling van PPS-projecten
  • Social Impact Bonds

Het onderzoek dat tot dusver gevoerd werd binnen het kader van de leerstoel, heeft al geleid tot meerdere publicaties in internationaal wetenschappelijke tijdschriften.

2. Onderwijs

Het educatieve luik van de VUB Chair in Public-Private Partnership is gericht naar studenten en academici en experten op het terrein. Studenten worden uitgenodigd om de door de leerstoel georganiseerde gastcolleges bij te wonen, terwijl wetenschappers en praktijkmensen kunnen deelnemen aan meer geavanceerde seminars en lezingen. Enkele studenten krijgen ook de kans een masterproef te schrijven in samenwerking met de sponsors van de leerstoel.

3. Dienstverlening

De VUB Chair in Public-Private Partnership neemt tevens actief deel aan diverse fora, zoals de commissie alternatieve financiering van het Vlaams Parlement, Realty (vastgoedbeurs) en diverse andere lezingen, workshops en studiedagen over PPS. Het onderzoek dat tot dusver gevoerd werd binnen het kader van de leerstoel, heeft al geleid tot meerdere publicaties in kranten en tijdschriften (bv. Trends, De Tijd, Knack, De Morgen en De Standaard) en een nieuwsitem op TV Brussel.

De educatieve component van de leerstoel omvatte twee componenten (1) voor Bachelor en Master studenten en (2) voor academici en experten op het terrein. Studenten werden uitgenodigd om de gastcolleges bij te wonen, terwijl wetenschappers en praktijkmensen kunnen deelnemen aan meer geavanceerde seminars. Er werden jaarlijks tot 12 gastcolleges voor de studenten ingericht. Seminars zijn in het verleden bij wijze van voorbeelden gericht op onderwerpen zoals de precontractuele kostenlast van PPS'en, de juridische kwesties verbonden aan Design & Build, Project management vaardigheden, PPP benchmarking.

Schenkers

Deloitte 

Deloitte is the brand under which tens of thousands of dedicated professionals in independent firms throughout the world collaborate to provide audit, consulting, financial advisory, risk management, and tax services to select clients.

Sweco Belgium NV

Sweco is Europe’s leading architecture and engineering consultancy. Sweco plans and designs the communities and cities of the future. The results of our work are sustainable buildings, efficient infrastructure and access to clean water. With 14,500 employees in Northern Europe, we offer our customers the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world.

KBC

As bank-insurer, our purpose is to help all our stakeholders realise their dreams and protect them. We aspire at being far more than a bank and an insurance: we want to enable and protect the dreams of our clients. Even more: we want to inspire, boost and stimulate those who count on us, day after day.

Laga BV ovv C.V.B.A.

A top legal practice in Belgium, Laga is a full service business law firm, highly recommended by the most authoritative legal guides. Our lawyers specialise in a wide range of disciplines, meaning that Laga can assist business people with a full spectrum of legal matters. By building and maintaining strong long-term business relationships we help our clients manage their legal risks on a continual basis.

Triodos Bank

Triodos Bank is one of the world's leading sustainable banks. Our mission is to make money work for positive social, environmental and cultural change.

Periode

2015 - 2018

Titularis: Prof. dr. Lieven De Moor

Lieven De Moor (PhD, 2005, KU Leuven) is als hoofddocent (associate professor) sinds 2013 voltijds verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Eerder was hij hoofddocent aan de KU Leuven waar hij deze betrekking momenteel nog deeltijds bekleedt.

Co-promotor: Prof. dr. Elvira Haezendonck

Prof. dr. Elvira Haezendonck (Vrije Universiteit Brussel and Solvay Business School) is voltijds professor (hoogleraar) aan de VUB, gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen (UA), en gastspreker aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam (Maritime Economics and Logistics) en aan C-MAT (Universiteit van Antwerpen, UA). Haar onderzoek behandelt onderwerpen in het domein van (haven) management, strategie en beleid: complex project evaluation, CSR & environmental strategy, competitive analysis and stakeholder management. Ze heeft verschillende artikels, boeken en hoofdstukken geschreven binnen deze domeinen en is sinds 1996 betrokken in meer dan 50 nationale en EU onderzoeksprojecten over bijvoorbeeld lange termijn strategie analyse en het inschatten van effecten bij de haven en infrastructuur sector. Sinds 2010 is ze (co-) promotor van de onderzoeksleerstoel over Public-Private Partnerships aan de VUB. Verder geeft ze cursussen in Management, (Concurrentie)strategie en Project Management, vooral aan Masterstudenten.

Doctoraatstudent: Wouter Thierie

Wouter Thierie behaalde in 2013 de Master of Economics aan de KU Leuven en studeerde in 2014 af als Master of Advanced Studies in Economics te Leuven. Na zomerstages als student-aspirant-onderzoeker aan het Centrum voor Economische Studiën van de KU Leuven in 2012 en bij de denktank Itinera Institute in 2013 en 2014 is hij sinds oktober 2014 onderzoeker op de VUB Chair in Public-Private Partnership. Wouter heeft 3 publicaties in internationaal wetenschappelijke tijdschriften en neemt regelmatig deel aan studiedagen, lezingen of workshops over Publiek-Private Samenwerking.

Aankomende events en recent nieuws

De VUB PPS Leerstoel zal spreken op SenseTour die verschillende events zal organiseren rond social entrepreneurship. Voor meer informatie over het programma:

De Leerstoel heeft zich geëngageerd om op 27 april 2017 op vraag van ESF Vlaanderen te zetelen in hun jury voor de validering van het project ‘Social Impact Bond’.

7 april 2017 brachten 15 studenten van de VUB een bezoek aan Inframation Group in London waar ze een inleiding kregen tot project finance.

Op 28 maart 2017 nam Wouter, doctoraatsonderzoeker aan de leerstoel, deel aan Bright Club, een science comedy night waar onderzoekers vertellen over hun leven en werk als wetenschapper. https://www.youtube.com/watch?v=TxFAYiPP6RE

De paper 'Constraints related to developing small-scale PPPs and how to reduce them' werd op 10 februari 2017 gepubliceerd in de International Journal of Managing Projects in Business. http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJMPB-04-2016-0037?af=R

Op 11 januari 2017 nam de PPS leerstoel deel aan een hoorzitting van de commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen. Het doel van de commissie is bestaande vormen van alternatieve financiering en buitenlandse ‘best practices’ in kaart te brengen en te evalueren. Voor meer info over de werkzaamheden van de commissie: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/1078873/situatie/11012017

De Deloitte Master’s Thesis Awards 2016 werden op 17 december 2016 uitgereikt tijdens de plechtige diploma-uitreiking 2015-2016.

Op 1 december 2016 vond de 11de Advisory Board plaats 'Buildings As Material Banks (BAMB): Exploring pathways for circular economies’, gehost door Triodos Bank. Een verslag kan u lezen via: http://www.vub.ac.be/pers/persberichten/2017/01/11/overheid-remt-duurzame-innovatie-in-bouw