VUB SeaExplorer, een wereldprimeur

Er zijn grosso modo twee manieren om de CO2 in de atmosfeer te verminderen. Of je legt de productie aan banden, of je absorbeert het. Voor dat laatste is het plankton in onze oceanen uitermate geschikt. Alleen: uit onderzoek blijkt dat het lang niet overal even overvloedig aanwezig is als vroeger. Hoe verspreid je het opnieuw over alle oceanen? Het antwoord is bemesting met stoffen die plankton aantrekken. Om te weten welke stoffen waar nodig zijn, is echter onderzoek nodig. Hiervoor partnert de VUB samen met DEME in de aankoop van een oceaanrobot en het uitrusten ervan met speciale, binnenshuis ontwikkelde sensoren. Steun de SeaExplorer en draag bij tot een schonere lucht!

Prof. Baeyens en collega sleutelen aan de SeaExplorer

Redder in nood

Onderzoek met een oceanografisch onderzoekschip is werkelijk onbetaalbaar. Het vergt een monstersom van 5000 euro/dag, en dan is de kost van de bemanning nog niet meegerekend. Hier is de VUB SeaExplorer de redder in nood.  De robot is ontwikkeld aan de universiteit van Seattle en kan 6 maanden onafhankelijk functioneren. Ze wordt aangestuurd via een satelliet.

VUB SeaExplorer

Met de VUB SeaExplorer kan geschiedenis worden geschreven. De VUB ontwikkelde unieke sensoren die aan de SeaExplorer bevestigd kunnen worden en alle stoffen in oceanen kunnen opmeten en het mogelijk maken om alles in kaart te brengen.

De VUB focust met dit unieke project op een duurzame oplossing voor de grootste uitdaging waar de wereld voor staat!

Willy Baeyens Professor

"Eén van de meest efficiënte middelen in de strijd tegen de CO2-toename in de atmosfeer is de opname van deze CO2 door de oceanen te vergroten. Plankton is daar bijzonder geschikt voor. Vooraleer we in staat zijn om de planktongroei in de oceanen te vergroten, moeten we echter eerst specifiek weten welke substanties waar en wanneer moeten toegevoegd worden om planktongroei te stimuleren. Ook de effecten van deze toevoegingen zullen nauwgezet opgevolgd worden. Voor deze noodzakelijke studies speelt de SeaExplorer een essentiële rol. Zijn grote autonomie en toepasbaarheid vallen met niets anders te vergelijken."

FEITEN IN HET KORT

Project: VUB SeaExplorer
Initiator: faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen
Kosten: € 150.000 voor jaar 1, € 400.000 voor 4 jaar
Sponsor: DEME

U MAAKT HET VERSCHIL!

Stort vandaag zelf nog op BE 51 001367793562 Of steun via onderstaande link een van onze projecten en fondsen die u nauw aan het hart liggen.

Ja, ik wil schenken

Red ons VUB-zwembad

Al meer dan 25 jaar lang kunnen topsporters, verenigingen, scholen en recreanten zich uitleven in het VUB-zwembad. Maar dit intensief gebruik en de tand des tijds laten hun sporen na. De VUB plant daarom een nieuw zwembad voor haar studenten en omgeving, dewelke een antwoord biedt voor het tekort aan zwembaden in Brussel, o.a. voor basisscholen.

Ook dit academiejaar willen we een duurzame impact garanderen binnen en buiten onze universiteit. De renovatie en innovatie van het VUB-zwembad sluit naadloos aan bij die missie: we investeren via het zwembad in het sociale weefsel van buurt, stad en campus, in de fysieke en mentale weerbaarheid van onze jongeren, volwassenen en senioren, in de zelfredzaamheid van andersvaliden, en in de revalidatie van wie het even moeilijker heeft.

Een toonbeeld van maatschappelijke innovatie en duurzaamheid

De VUB maakt er haar missie van om via haar nieuwe zwembad een win-win te creëren voor iedereen. Zo wordt er bijvoorbeeld een instructiebad met beweegbare bodem voorzien, waar baby’s, peuters, senioren en andersvaliden terechtkunnen. Ook onze VUB-studenten Lichamelijke Opvoeding & Bewegingswetenschappen en Kinesitherapie zullen zich hier kunnen voorbereiden op hun toekomstige werkomgeving in en rond het water.

Bovendien wordt dit nieuwe zwembad een toonbeeld van duurzaamheid. Door betere isolatie, luchtverdeling en beheer van temperatuur en water wordt het het zuinigste zwembad in België! Eind 2016 werd het project van ons zwembad dan ook uitgeroepen als één van de 10 voorbeeldgebouwen in Brussel.

Zonder jouw gift kan het zwembad niet gerenoveerd worden. Jij kan ons helpen door een tegel te kopen. En je krijgt er iets voor in ruil:

Jouw naam wordt vereeuwigd in het zwembad en je recupereert bijna 50% van je gift via jouw fiscaal attest.

Supporter


Word Supporter en koop 1 tegel voor €50,-

Investeer

Friend


Word Friend en koop 3 tegels voor €150,-

Investeer

VIP


Word VIP en koop 5 tegels voor €250,-

Investeer

Ambassador


Word Ambassador en koop 10 tegels voor €500,-

Investeer

Magic Investor


word Magic Investor en koop 15 tegels voor €750,-

Investeer

Je ontvangt bovendien:

 • Friend: VUB-pin
 • VIP: Uitnodiging voor feestelijke opening zwembad + VUB-pin
 • Ambassador: Uitnodiging voor feestelijke opening zwembad + Zilverkleurige VIP-pin
 • Magic Investor: Uitnodiging voor feestelijke opening zwembad + Goudkleurige VIP-pin

Je kan online schenken via deze website.

Of je kan via overschrijving jouw gift overmaken. Stort het bedrag van je keuze op rekeningnummer BE51001367793562 BIC GEBABEBB, t.a.v. VUB, PLEINLAAN 2, 1050 BRUSSEL. Gelieve in de mededeling ZWEMBAD TEGEL te vermelden.

Sebastien Godefroid Projectambassadeur. Zilveren medaille zeilen, Olympische Spelen, Atlanta 1996 Wereldkampioen zeilen, finn-klasse, 2001

Getuigenissen

"Toen ik aan de VUB ging studeren was het zwembad net open. Elke morgen van 7 tot 8 u trok ik er baantjes. Nu, 25 jaar later, is het zwembad aan renovatie toe. Vandaar dat ik me graag ambassadeur stel voor dit project. De geur van dat zwembad hangt bij wijze van spreken nog aan mijn lijf. Het is dan ook met veel plezier dat ik het renovatieproject aan het VUB-zwembad steun, zodat veel huidige studenten later ook met genot kunnen terugkijken op hun uurtjes in dat bassin."

Eddy De Smedt Directeur Topsport - Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC)

"Topsporters moeten hun sportieve en universitaire ambities optimaal kunnen combineren... de VUB vervult al jaren een voortrekkersrol op dat vlak. Dit VUB-zwembad heeft de voorbije decennia al vele atleten klaargestoomd. Ik ben ervan overtuigd dat de Olympische beweging een schitterende toekomst voor zich heeft, indien alle actoren optimaal en gezamenlijk alle beschikbare middelen inzetten. Daarom is het noodzakelijk dat ook de VUB kan blijven investeren in de atleten van morgen. De innovatie van het VUB-zwembad in dat kader is dan ook een must."

Louis Croenen Topsporter zwemmen aan VUB, medaillist Europees Kampioenschap zwemmen

"Een zwemmer moet veel trainen en zonder die begeleiding kan je sport en studies gewoon niet combineren. Ik had nood aan een vaste structuur en mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Dat vond ik aan de VUB. Op het WK kan ik me kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Een Olympische medaille behalen is mijn grootste droom."

Feiten in het kort

Project: het VUB-zwembad met instructiebad: zwemwater voor iedereen!
Initiator: faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Kosten: 8 miljoen euro waarvan 1,3 miljoen via milde giften
Streefdatum: zomer 2016 start werken - opening oktober 2017

Het Learning & Innovation Center

De VUB en ULB bundelen de krachten voor de bouw van een internationaal kenniscentrum dat het kloppend hart zal vormen van de campus van de toekomst. Het Learning & Innovation Center wordt een state-of-the-art gebouw dat een antwoord biedt op een razendsnel veranderende wereld. Het wordt een netwerkplaats voor onderzoek, e-learning en innovatie, zowel voor studenten en onderzoekers als het brede publiek.

Als het inspirerend Brussels kennis- en innovatiecentrum vervult het Learning & Innovation Center niet alleen een belangrijke rol in de toekomst van de VUB, maar ook in die van Brussel, België en Europa.

Waarom is het Learning & Innovation Center een must?

1. PIONIERSPROJECT VOOR HET NIEUWE LEREN

Zowel het heden als de toekomst zijn digitaal. Het Learning & Innovation Center zal door zijn aangepaste infrastructuur en modulaire aanpak steeds beschikken over de laatste technologieën die studenten en onderzoekers kunnen bekijken, beleven en onderzoeken. Daardoor zullen onze studenten en onderzoekers pionierswerk kunnen verrichten op vlak van het nieuwe leren en research.

2. LIVING LAB VOOR DE KENNISECONOMIE IN BRUSSEL, BELGIË EN EUROPA

Vandaag is de vraag naar ICT-experten al groter dan het aanbod. Een academisch platform dat de interactie tussen opleiding, onderzoek, training en innovatie versterkt, zal de kenniseconomie ondersteunen en de tewerkstelling bevorderen. Digitale expertise is essentieel voor het creëren van groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid in België.

3. PERTINENT ANTWOORD OP EEN RAZENDSNEL VERANDERENDE WERELD

De wereld kent een ongeziene vooruitgang op verschillende vlakken: technisch, wetenschappelijk, sociaal, literair, cultureel, ... Nieuwe noden ontstaan, oude structuren voldoen niet meer. Bibliotheken zijn niet langer opslagplaatsen van vergeelde boeken. Ze zijn uitgegroeid tot ontmoetingspleken, toegangsplatformen tot een geheel van diensten met een interactief en virtueel aanbod. Een universitaire campus is bovendien niet langer een plaats waar alleen les wordt gegeven, maar wel een community waar mensen leven, werken en zich thuis voelen.

Kijk wat u voor het Learning & Innovation Center kan betekenen en laat uzelf vereeuwigen in dit nieuwe, gedurfde, visionaire complex in het hart van Europa!

Prof. Dr. Paul De Knop Prorector & Opdrachthouder grote infrastructuurwerken

Getuigenissen

“Dit nieuwe kenniscentrum zal toegankelijk zijn voor alle belanghebbenden in onze maatschappij, niet enkele voor studenten en onderzoekers. Als leer-, onderzoeks- en hoogtechnologisch project heeft het de Belgische en Brusselse overheden ertoe overtuigd ons via het Beliris-fonds te ondersteunen. Verder kijken we ook uit naar partners die actief zijn in ICT development.”

Prof. Yvette Michotte

“Brussel is de grootste Belgische universiteitsstad met 90.000 studenten ingeschreven aan 37 universiteiten en hogescholen. Tegen 2020 zullen de VUB en de ULB samen zo’n 45.000 studenten en 17.000 personeelsleden tellen. Met het Learning & Innovation Center zijn we standby om iedereen te verwelkomen in de digitale toekomst.”

Prof. Hugo Thienpont Vicerector Innovatie & Valorisatie

“Het Learning & Innovation Center zal het digitaal kloppende hart zijn waar academici en studenten van over de hele wereld virtueel samen kunnen zijn via telepresence, videoconferencing en hightech infrastructuur. Het Learning & Innovation Center wordt een smart building met een beperkte ecologische voetafdruk en zal op vele vlakken geschiedenis schrijven.”

FEITEN IN HET KORT

Project: Het Learning & Innovation Center
Initiator: VUB en ULB met steun van Beliris
Streefdatum: oplevering in 2022

U MAAKT HET VERSCHIL!

Stort vandaag zelf nog op BE 51 001367793562 Of steun via onderstaande link een van onze projecten en fondsen die u nauw aan het hart liggen.

Ja, ik wil schenken

Brutus: Brusselse tutoren helpen scholieren

De VUB is … meer dan studeren alleen. Dit wordt perfect geïllustreerd door Brutus. Dit bijzonder project werd in 2006 opgestart en academisch begeleid door Machteld De Metsenaere, een gedreven professor met een grote maatschappelijke bekommernis. Haar drijfveer was het actief werken aan gelijke onderwijskansen.

Brutus staat voor Brusselse Tutoren voor Scholieren: VUB-studenten helpen jongeren uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs met hun schoolvakken. De scholieren die het moeilijk hebben op school worden geholpen: ze leren niet graag of niet goed, ze spreken onvoldoende Nederlands, of leven in een kansarm gezin waar huiswerk maken niet evident is. Iedereen wint bij het concept van Brutus. De VUB-studenten bouwen enerzijds praktijkervaring op. Anderzijds krijgen de motivatie en het zelfvertrouwen van de scholieren een serieuze boost. Tegelijk verbeteren hun schoolresultaten en verhoogt hun doorstroming naar het hoger onderwijs. 

Sinds 2006 werden maar liefst 4.305 leerlingen begeleid door 931 tutoren in 20 verschillende scholen. In 2015 hielpen 136 VUB-studenten 485 leerlingen uit 14 Brusselse Nederlandstalige middelbare scholen, en de vraag blijft groeien. Dit pilootproject willen we nu graag uitbreiden naar Vlaanderen, en zo per jaar 1.000 leerlingen in 28 scholen bereiken. 

 

Kansarme jongeren

In het Brussels secundair onderwijs zijn er grote groepen allochtone, kansarme, en anderstalige leerlingen met taalachterstand. Deze leerlingen ervaren moeilijkheden om competenties en kennis te verwerven en hebben minder kansen om een diploma secundair onderwijs te behalen. Daarnaast is er een moeilijkere doorstroom van deze leerlingen naar het hoger onderwijs. Dit leidt tot ongelijke onderwijskansen, een van de problemen waar het project BRUTUS een oplossing voor biedt. 

De tutoren bieden kansarme, allochtone en/of anderstalige leerlingen uit de 1e, 2de of 3de graad secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO en BSO in partnerscholen) een ruggensteun bij hun leerproces, en meer bepaald:

 • Gratis ondersteuning bij leertekorten met het oog op het behalen van een diploma secundair onderwijs.
 • Verbeterde studie- en taalvaardigheden teneinde de doorstroom naar het hoger onderwijs te vergroten.
 • Verhoging van zelfredzaamheid, -vertrouwen en motivatie
 • Advies en voorbereiding vanwege tutoren m.b.t. de overgang naar het hoger onderwijs.

De tutor

De tutoren zijn VUB-studenten uit alle studierichtingen vanaf 2de Bachelor of uit de lerarenopleiding. Hun werk als tutor kent verschillende voordelen:

 • Praktijkervaring opbouwen in de specifieke Brusselse meertalige & multiculturele onderwijscontext, samenwerken met ervaren leerkrachten
 • Pedagogische & sociale vaardigheden ontwikkelen
 • Gratis opleiding tot tutor (+ getuigschrift), beroepservaring voor op hun cv
 • Vergoeding als vrijwilliger (€) of als stagiair (studiepunten) voor het geven van de sessies
 • Positieve persoonlijke ervaring wanneer de tutor een vooruitgang voelt in zijn/haar werk met de scholieren

 Via student tutoring leren studenten snel hoe ze een goede relatie opbouwen met leerlingen. Ze krijgen een beter inzicht in de leefwereld en de persoonlijkheid van kinderen/jongeren en komen er makkelijker achter hoe ze daarop kunnen inspelen. Ze leren aan ouders de juiste vragen stellen of ze vinden de invalshoeken om over school te praten. Daarnaast ontwikkelen ze heel wat tutorvaardigheden: geduld oefenen, enthousiasmeren en motiveren, kinderen en jongeren positieve feedback geven. Maar het meest van al groeien de studenten in hun omgang met diversiteit.

 

Alexandre La Grappe – 20 jaar Tutee wiskunde, tutor wiskunde & fysica, 3de bachelor ingenieur

Getuigenissen

“Als tiener droomde ik ervan ingenieur te worden. Ik besefte dat mijn wiskundeniveau niet slecht was, maar ik wou toch beter worden. De bijlessen wiskunde die ik via Brutus volgde, speelden een grote rol in het verwezenlijken van die droom. Toevallig studeerde mijn tutor voor ingenieur. Hij leerde me nieuwe methodes om oefeningen op te lossen en toonde hoe wiskunde in de praktijk wordt gebruikt. Wiskunde werd plots veel mooier. Mijn tutor gaf les met passie. Nu probeer ik met diezelfde passie mijn leerlingen te helpen. De cirkel is rond!”

Canigia Mestdagh – 23 jaar Tutor Nederlands/Engels, net afgestudeerd in taal- en letterkunde

“In mijn tweede jaar kreeg ik een mailtje van de VUB over Brutus. Ik engageerde me toen niet, maar het project liet me niet los. Een jaar later schreef ik me dan toch in. Ik twijfelde om een lerarenopleiding te volgen en dit leek me de ideale test. Na de workshops van Brutus stond ik goed voorbereid tussen de leerlingen. Het leuke aan dit project is dat de kloof tussen leerlingen en tutor heel klein is. De unieke band die daardoor ontstaat, zorgt ervoor dat je de leerlingen beter begeleidt. Laatste pluspunt: Ik leerde mezelf ook beter kennen door anderen te helpen.”

Prof. Dr. Dimokritos Kavadias Docent Vakgroep Politieke Wetenschappen VUB & Academisch verantwoordelijke van Brutus

“Dit jaar viert Brutus zijn tiende verjaardag! We werken momenteel samen met 14 Brusselse scholen. Dat werpt zijn vruchten af. Een aantal leerlingen van de eerste generatie tutees zijn intussen zelf tutor. Toch willen we nog meer doen. Daarom kijken we over de grenzen van het gewest heen. In de rand rond Brussel zien we dezelfde problematiek als in de hoofdstad. Met onze knowhow kunnen we ook daar leerlingen helpen. Met uw steun realiseren we deze volgende stap!”

Sélim Mouhib – 20 jaar Tutor wiskunde, 3de bachelor handelsingenieur

“Ik gaf al twee jaar zelfstandig bijles aan individuele leerlingen voor ik Brutus leerde kennen. Het financiële aspect van tutor-zijn is belangrijk, maar dat is zeker niet mijn enige motivatie. Bij Brutus is de groepsdynamiek belangrijk. Je geeft les aan verschillende jongeren en dus ben je alerter en geconcentreerder bezig. Ik wil daarnaast ook iets betekenen voor jongeren die niet opgroeien in een kansrijk milieu. Vaak krijgen ze thuis weinig steun, die probeer ik hen wel te geven. Ik leg hen uit dat als ze slagen in het middelbaar, ze verder kunnen studeren aan een hogeschool of universiteit. Ik toon hen dat ze wel kansen hebben maar die met beide handen moeten grijpen. ”

FEITEN IN HET KORT

Project: Brutus, Brusselse tutoren helpen scholieren
Initiator: Prof. Dr. Dimokritos Kavadias, faculteit Politieke Wetenschappen
Kosten: 70.000 euro per jaar, na uitbreiding 140.000 euro
Streefdatum: Eind 2018

Met uw steun realiseren we deze volgende stap! Doet u mee met Brutus?

Indien u een schenking wenst te doen, gebruik dan rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 m.v.v. Brutus gift.

Ja, ik wil schenken
Academisch Verantwoordelijke Brutus
Dimokritos Kavadias

Politieke Wetenschappen
VUB | Pleinlaan 5 – kamer 560
Telefoon
+ 32 (0)2-614 81 09

E-mail
dkavadia@vub.ac.be

Opzettelijke zelfverwonding: behandeling en preventie

In Vlaanderen verwondt 15% van de jongeren zichzelf opzettelijk. Slechts 1 op 3 ouders weet dat zijn/haar zoon of dochter zichzelf opzettelijk verwondt. Zelfverwonding is een belangrijke voorbode van suïcidaliteit. Bovendien is het risico op het ontwikkelen van ernstige psychologische klachten bij deze tieners hoog. Een vroegtijdige speciale behandeling van zelfverwonding is onontbeerlijk. Maar vaak kunnen deze jongeren in Vlaanderen nergens ambulant terecht en belanden in psychiatrie.

Slechts 1 op 3 ouders weet dat zijn kind zichzelf opzettelijk verwondt.

Aangepaste ambulante behandeling

Om aan dit tekort in het zorgverleningslandschap tegemoet te komen, ontwikkelde prof. Imke Baetens, in kader van een interuniversitair onderzoek, twee gespecialiseerde ambulante behandelingen voor jongeren die zichzelf verwonden en hun ouders. Ze motiveerde 40 erkende psychotherapeuten om deel te nemen aan een training waarin ze gevormd werden in het gebruik van monitoring als interventietechniek toegepast op de specificiteit van zelfverwonding en suïcidaliteit. 

Monitoring (QITonline) is een methodiek waarbij men processen in lopende therapieën nauwgezet opvolgt door het systematisch vragen van feedback aan de jongeren die behandeld worden. Deze feedback omvat onder andere belangrijke proces- (bv. motivatie voor therapie, band met therapeut) en uitkomstaspecten (bv. ernst en voorkomen van zelfverwonding, mate van depressie, zelfbeschadigende gedragingen als eetproblemen en suïcidaliteit). Ook tevredenheid en zorgen van alle gezinsleden, én veranderingen in het gezinssysteem worden opgevolgd doorheen het therapieproces.

Therapeuten kunnen deze feedback gebruiken om therapievorderingen en –stagnaties te traceren en waar nodig bij te sturen. Indien de zelfverwonding wordt afgebouwd, worden jongeren soms ernstig suïcidaal of duiken er eetproblemen op. Monitoring is dan een manier om de vinger aan de pols te houden en het aanbod optimaal af te stemmen op de noden, behoeften en verwachtingen van jongeren.

  De verwachtte uitkomst van de aangepaste ambulante behandeling is

  • een significante daling in frequentie en ernst van opzettelijk zelfverwondend gedrag
  • een stijging in het algemeen welbevinden van de jongere, en
  • een significante daling in psychopathologische en depressieve klachten
  “Foto's hiervan bekijken is triggerend, waardoor andere jongeren hier ook mee starten", legt prof. Imke Baetens, uit.

  Preventie

  Minstens even belangrijk als de behandeling is de preventie ervan.

  Door de sociale media bestaat het gevaar dat zelfverwonding gestimuleerd wordt en toeneemt.  De oorzaken zijn uiteenlopend: een trauma of pesterijen of de puberteit die maakt dat ze het emotioneel heel moeilijk hebben.

  Vanaf oktober 2016 worden er in 7 scholen preventiepakketten uitgetest. De algemene preventie focust op jongeren zich weer beter in hun vel laten voelen en het probleem bij de bron aan te pakken. De specifieke sessies gaan over de verwonding: de gevaren ervan, het belang om het aan ouders te vertellen.

  Alle leerlingen krijgen een algemeen preventiepakket (Happyles) mentaal welbevinden gratis aangeboden tijdens de reguliere lesuren in het voorjaar van 2017. Een aantal leerlingen krijgt op basis van een screening bovendien nog een extra module rond zelfverwonding. 

  Jongeren worden zich in de e-lessen bewust van hoe zij zich voelen en krijgen tips en oefeningen die hen kunnen helpen om zich vaker lekker in hun vel te voelen. Happyles gaat, gebaseerd op ideeën vanuit de positieve psychologie, uit van de krachten van de mens en richt zich op het versterken van beschermende factoren bij de jongere. 

  D. is de mama van een 17-jarige dochter.

  Getuigenissen

  “Mijn dochter was 13 jaar toen ze ambulant werd opgenomen in de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis voor de behandeling van anorexia nervosa. Daar kwam ze voor het eerst in contact met jongeren die zich opzettelijk verwondden. Na 2 jaar behandeling gebeurde wat we echt niet verwacht hadden: de anorexia stopte maar een ander probleem dook op, zelfverwonding. Hoewel ze haar best deed om dit te verbergen, kwam ik er wel snel achter. De littekens op haar polsen, schouders en billen choqueerden me. Ik voelde me als ouder radeloos. Ik zocht op internet informatie maar vond bitter weinig. Ik bleef vooral praten met mijn dochter want een oplossing kan je niet forceren. Via een uitzending van Koppen XL ben ik bij Imke terechtgekomen… Het gaat nu weer beter met mijn dochter. Ze heeft zich al bijna 4 maanden niet meer verwond. Ze vond creatieve uitwegen om haar woede te ventileren, namelijk toneel en dans. Ik weet dat het onderzoek van Imke ook andere jongeren én hun ouders kan helpen."

  J. is nu 21 en was 13 jaar toen ze zichzelf voor het eerst verwondde.

  “Anderhalf jaar bleef dit mijn goed bewaarde geheim, tot ik het niet meer aankon en het aan mijn ouders als in een roes opbiechtte. Ze waren in shock maar hielpen me zo goed en zo kwaad als ze konden. Aanvankelijk probeerden het CLB en de leerlingenbegeleidster op school me te helpen, maar dat liet ik als puber niet echt toe. Ik maakte echt alles mee: van isolatiecel in psychiatrische instellingen over opnames in ziekenhuizen tot buitengegooid worden. Ik had het gevoel dat ik jarenlang van het kastje naar de muur werd gestuurd. Sinds mijn 19de gaat het stilletjesaan beter. Ik wil als ervaringsdeskundige mijn steentje bijdragen. Ik denk dat ik een licht kan werpen op hoe therapeuten kunnen helpen, hoe ze best reageren en wat een zelfverwondende tiener denkt en voelt. Het is belangrijk dat cliënten en hulpverleners de handen in elkaar slagen. Ik help graag via “mijn expertise” andere jongeren. Dan groeit er toch nog iets moois uit mijn verhaal.”

  FEITEN IN HET KORT

  Project: Opzettelijke zelfverwonding: Behandeling en preventie in Vlaanderen
  Initiator: Prof. Dr. Imke Baetens, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen
  Kosten: 60.000 euro voor 3 jaar
  Streefdatum: Eind 2018

  De nood is reeël, de oplossing binnen handbereik, het onderzoek is uit de startblokken geschoten. Maar het financiële plaatje is nog niet helemaal rond.

  U kan bijdragen in de realisatie van dit belangrijke onderzoek. Zo investeert u in het welzijn van honderden Vlaamse tieners en bouwt u mee aan hun toekomst. 

  Kunnen we op u rekenen?

  Bijkomende info vindt u op www.zelfverwonding.be. Het rekeningnummer voor schenkingen is BE51 0013 6779 3562 m.v.v. zelfverwonding gift.

  Ja, ik wil schenken
  Academisch verantwoordelijk project zelfverwonding
  Imke Baetens

  e-mail
  Imke.Baetens@vub.ac.be

  Wiskunnend Wiske

  Wiskunnend Wiske? Met dat spel tracht de VUB al sinds 2010 leerlingen uit het secundair – en dan in het bijzonder meisjes – warm te maken voor wiskundige en wetenschappelijke studies. Niets te vroeg, want België heeft nood aan meer wetenschappers en ingenieurs. Jaarlijks nemen niet minder dan 2000 leerlingen uit 150 klassen deel. Een overdonderend succes dus. Maar deze wedstrijd inrichten, neemt veel tijd en middelen in beslag. Met een gift draagt u uw steentje bij tot dit prachtig educatief project!

  Spannende voorronde

  De voorronde bestaat uit 3 opdrachten die in klasverband worden opgelost. Deze hersenbrekers worden tussen september en januari toegestuurd en per opdracht krijgen de klassen 3 weken tijd om tot een oplossing te komen. Op deze manier kan iedereen een bijdrage leveren op basis van zijn/haar unieke talenten. Na deze selectieronde blijven nog 40 klassen of ongeveer 450 studenten over, zij mogen het dan op onze campus in Etterbeek onderling komen uitzweten tijdens deelnemen aan de grote finaledag op Pi-dag in maart (14/3).

  De grote finaledag

  De finaledag op 14 maart vindt plaats aan de VUB. Zo leren deze potentiële studenten de universiteit al wat beter kennen.

  Elke klas krijgt 4 problemen op zijn bord die ze klassikaal maar zonder hulp van de leerkracht dienen op te lossen. Via een rode draadspel en begeleid door studentenambassadeurs verkennen ze verschillende locaties op de campus.

  Aan het einde van de dag wordt de top drie in de bloemetjes gezet en krijgen alle anderen een aandenken.

  Prof. Ingrid Daubechies

  Ambassadrice en initiatiefneemster

  Barones en professor Ingrid Daubechies - wereldwijd erkend uitvindster, briljant wiskundige en eerste vrouwelijke hoogleraar wiskunde aan Princeton University - nam het initiatief en bedacht een reeks opdrachten om leerlingen uit het secundair onderwijs vanuit een andere invalshoek kennis te laten maken met wiskunde.

  Ze wordt bijgestaan door twee sterke ambassadrices: Prof. Ann Dooms (VUB) en Prof. Pattie Maes (MIT). Bekijk de sfeerbeelden van de vorige editie

  Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Cegeka en het fonds van Ernest Solvay, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

  Paul Valck Leerkracht wiskunde, Heilig-Hart & College Halle

  Getuigenissen

  'Wat deze wedstrijd voor onze leerlingen zo interessant maakt, is dat ze de theorie van wiskunde kunnen toepassen op praktische situaties. Als ik de opdracht voorlees, denk ik vaak zelf dat het geen evidente opdrachten zijn maar wel héél boeiende probleemstellingen. Daardoor vormt het een uitdaging. De wedstrijd leeft in de klas, dat is een feit!'

  Anoniem Sint-Jan Berchmanscollege Westmalle

  'Het leuke aan de wedstrijd Wiskunnend Wiske is dat het een groepsgebeuren is. Vaak denken de iets zwakkere leerlingen dat zij beter niet meedoen, maar omdat de oplossingen totaal niet voor de hand liggen, kunnen net zij ook met een goede oplossingen komen aandraven. Het versterkt hun vertrouwen en geloof. Wij hebben al veel leerlingen daardoor zien openbloeien. De wedstrijd leeft tijdens het schooljaar. Tussendoor zoeken ze verder, bespreken het geheel. Ze zijn er hard mee bezig. Dat ze dan een dag mogen uittrekken om naar de VUB te gaan is voor hen het summum. Voor andere vakken wordt vaak op stap gegaan, maar nooit voor wiskunde. Het is voor de leerlingen en de leerkrachten wiskunde dan ook een opsteker deze speciale daguitstap te mogen maken.'

  Peter Vandewiele Leerkracht wiskunde, Sint-Lodewijkscollege Brugge

  'De voorrondes zijn ongelooflijk. Ik gebruik de vraagstukken heel graag in de klas omdat ze perfect aansluiten bij de lesstof. Alles wat ze weten moeten ze bijna toepassen op die opdrachten, dat maakt het voor de leerlingen héél boeiend. Ze beginnen er dan ook altijd met veel enthousiasme aan. Het stimuleert hen omdat de hele wedstrijd creatief is aangepakt. De finaledag is dan natuurlijk de kers op de taart. Om aan de VUB zelf te mogen strijden naar een podiumplaats is meer dan een uitdaging geworden. Omdat ik zie wat het bij de leerlingen teweegbrengt, heb ik besloten om volgend jaar met nog meer klassen deel te nemen.'

  Wall of Fame

  Dit waren de winnaars van de vorige edities:

  Editie 2017: Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege Edegem (6 WeWi8-GriWi8-LaWi8)

  Editie 2016: Bischoppelijk College - Veurne - 6de jaar Wet-Wisk en Lat-Wisk 

  editie 2015: Sint-Albertuscollege Haasrode (5 GWwLWWWw)

  editie 2014: Virga Jessecollege Hasselt (VI 6 Latijn-Wiskunde)

  editie 2013: Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Sint-Niklaas (6WeWib - 6LWib - 6GWib)

  editie 2012: Sint-Albertuscollege Haasrode (6GWw - WWw - LWw)

  editie 2011: Sint-Jozefinstituut Essen (6WeWi)

  Voorbeeldvragen

  Hier enkele opdrachten uit de voorrondes:

  Straffe stuitbal: opdracht, oplossing

  De kinkende kabels: opdracht,  oplossing

  Opdrachten uit de finales:

  De straffe stapels: opdrachtoplossing

  Het problematische product: opdrachtoplossing

  Voorbeeld van Rode draad-spel: opdrachtoplossing

  Feiten in het kort

  Project: Wiskunnend Wiske
  Wat: wiskundige wedstrijd voor klassen van het 5de en het 6de middelbaar
  Geïnitieerd door: Ingrid Daubechies, briljant wiskundige en eerste vrouwelijke hoogleraar wiskunde aan Princeton University
  Organiserende faculteiten: Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen, Ingenieurswetenschappen
  Finale-opdracht: 4 problemen, klassikaal op te lossen zonder hulp van de leerkracht
  Grote finale: altijd op pi-dag: 14/3
  Kosten: 40.000 euro/jaar
  Streefdatum: jaarlijks rond 14 maart

  Meer informatie en meer voorbeeldvragen op: www.wiskunnendwiske.be

  Foto's van vorige edities vind je op onze flickr account

  U MAAKT HET VERSCHIL!

  Stort vandaag zelf nog op BE 51 001367793562 Of steun via onderstaande link een van onze projecten en fondsen die u nauw aan het hart liggen.

  Ja, ik wil schenken
  Academisch Verantwoordelijke WISKUNNEND WISKE
  Sabien De Mont

  TELEFOON
  +32-2-6293358

  E-MAIL:
  sabien.de.mont@vub.be