FabLab - een creatieve hub in het hart van de VUB

Jonge designers, ingenieurs en ondernemers hebben ruimte nodig om te experimenteren. Steve Jobs had een garage. De VUB heeft een FabLab waar studenten prototypes kunnen bouwen en waar ze naast tools ook inzicht, kennis en ervaring kunnen delen. Alle makers in Brussel zijn welkom om hier vorm te geven aan hun ideeën. In 2018 krijgt het FabLab een grotere, centrale plaats op de campus Etterbeek. Zo wil de VUB jongeren nog meer stimuleren om te maken en te ondernemen. Want hoe meer ideeën zij ontwikkelen, hoe sterker onze economie en samenleving. Die toekomst begint in ons FabLab.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Meer ruimte en nieuwe machines
Het nieuwe labo zal een oppervlakte van 2000 m² hebben en is hiermee het grootste FabLab in Brussel.

Een zichtbare plaats op de campus Etterbeek
Het FabLab komt centraal op de campus te staan en verhoogt hiermee zijn visibiliteit naar de rest van de universiteit en de samenleving.

Flexibele toegang met aandacht voor veiligheid
Het lab zal pas een succes zijn als het breder gebruikt wordt dan enkel door studenten industrieel ingenieur. De diversiteit aan gebruikers zal dus veel groter zijn. Er kan niet meer verondersteld worden dat iedereen dezelfde technische bagage heeft. Dit vraagt een goed systeem om de toegang tot verschillende ruimtes en toestellen te organiseren.

Onderwijsinnovatie en internationalisering
Het FabLab is een motor in de onderwijsvernieuwing via de invoering van o.a. begeleid zelfstandig leren, peer tutoring, en sterk geïntegreerde multidisciplinaire opdrachten in de opleiding. Daarnaast gaat dit FabLab een actieve rol spelen in het internationale netwerk van Fablabs.

VOOR WIE?

Ingenieurstudenten
Studenten ontwikkelen noodzakelijke praktische vaardigheden, om als ingenieur sterk op de arbeidsmarkt te staan. Het FabLab is niet enkel voor, maar ook van studenten. Zij nemen de verantwoordelijkheid om het lab te runnen en te onderhouden.

Alle andere VUB studenten
Ook studenten uit andere opleidingen hebben de mogelijkheid om prototypes te maken van hun ideeën.

VUB-onderzoekers
Onderzoekers kunnen via de productie van schaalmodellen en prototypes hun onderzoek naar het volgende niveau tillen.

Het brede publiek
Iedereen is welkom in het lab. Alle soft en hardware is open source, en voor alle toestellen bestaan er tutorials.

INVESTEER IN DE MAKERS VAN MORGEN

Een gift doen aan de VUB is eenvoudig. Je kan het bedrag van je keuze storten op ons algemeen rekeningnummer : BE51 001367793562 of online via onderstaande links: 

Doe een vrijblijvende donatie


Maak het verschil!

Investeer

€50


Project student 1e Bachelor - digitale wekker

Investeer

€200


Project student 2de Bachelor - windturbine

Investeer

€750


3de Bachelorproef student

Investeer

€1500


Masterproef student

Investeer

ANDERE PROJECTEN

Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug

Lees meer over de VUB Foundation

VUB Kinderuniversiteit - De VUB verwondert

Wat als leerlingen uit het Brussels basisonderwijs de exacte wetenschappen zouden ontdekken dankzij doctorandi van de VUB? Dat is precies wat de VUB vanaf het academiejaar 2017-2018 organiseert voor leerlingen uit de 3de graad van voornamelijk Brusselse GOK-scholen. Zo wil de VUB de drempel verlagen en kinderen op jonge leeftijd laten ontdekken hoe boeiend en leuk wetenschap kan zijn. Want jong geleerd, is oud gedaan. Hiermee speelt de VUB in op het tekort aan exacte wetenschappers in Vlaanderen. Dankzij workshops op de VUB-campus en in scholen wil de VUB de volgende generatie onderzoekers vandaag al warm maken.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Kinderen warm maken voor de wetenschap
Hoe jonger we Brusselse kinderen laten kennismaken met wetenschap en de VUB, hoe lager de drempel tot hogere studies. Daarom maken we onze toekomstige studenten al vroeg in hun schooltraject warm voor een studie of job in een STEM-richting (Science, Technologie, Engineering, Mathematics).

Leerkrachten ondersteunen
Een gestructureerd en duurzaam netwerk uitbouwen van leerkrachten uit de 3de graad van het lager onderwijs in Nederlandstalige Brusselse GOK-scholen en deze extra tools aanreiken om hun wetenschapslessen vorm te geven.

Communicatieskills van doctorandi uitbreiden
Doctorandi opleiden om op een creatieve manier, en aangepast aan het niveau van kinderen in de 3de graad lager onderwijs, hun kennis over te brengen via interactieve workshops.

 

VOOR WIE?

Met deze uitdagingen voor ogen richt het project zich specifiek tot leerlingen en leerkrachten uit de 3de graad van het Nederlandstalig lager onderwijs, in bijzonder klassen uit GOK-scholen (Gelijke Onderwijskansen), in Brussel. Het is noodzakelijk dat de VUB investeert in haar toekomstige studenten en hen begeleidt en ondersteunt, met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. En dit reeds vanaf een jonge leeftijd. Het is net in deze fase dat kinderen beschikken over een grote mate van verwondering en nieuwsgierigheid, capaciteiten die als cruciaal worden beschouwd in de wetenschap en technologie.

VUB doctorandi krijgen in het kader van dit project een opleiding in wetenschapscommunicatie met kinderen en fungeren als rolmodel voor bovenstaande doelgroepen.

Interesse om deel te nemen? Meer informatie over de inschrijving vind je hier.

INVESTEER IN DE WETENSCHAPPERS VAN MORGEN

Een gift doen aan de VUB is eenvoudig. Je kan het bedrag van je keuze storten op ons algemeen rekeningnummer : BE51 001367793562 of online via onderstaande links: 

Doe een vrijblijvende donatie


Maak het verschil!

Investeer

€50


Workshop-deelname voor één leerling

Investeer

€100


VUB-doctorandus komt naar de klas

Investeer

€500


Opleiding van één doctorandus

Investeer

€1500


Workshop-deelname voor een hele klas

Investeer

ANDERE PROJECTEN

Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug

Lees meer over de VUB Foundation

Arabische Taallessen - Een cultuur begint bij je eigen identiteit

Het Arabisch is een wereldtaal. Maar in Brussel kunnen kinderen en jongeren die enkel aanleren via de plaatselijke moskee. Om ze een pedagogische, neutrale schoolomgeving te bieden, wil de VUB jaarlijks 250 jongeren de kans bieden om Arabisch te studeren op een onderbouwde en kwalitatieve manier. Door kinderen te instrueren over relevante maatschappelijke thema’s en Arabische, Westerse en interculturele waarden, ontwikkelen ze een positief beeld over hun eigen identiteit. Hoogopgeleide vluchteling-leerkrachten, die omwille van de oorlogssituatie hun thuisland moesten ontvluchten, werken momenteel vrijwillig aan dit project mee. Als mensen kansen krijgen, versterken we onze samenleving. Hoe meer talen we spreken, hoe beter we elkaar begrijpen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een neutraal toegankelijk leerplatform creëren
Kinderen kunnen in een schoolse omgeving de Arabische taal leren, via een uniek nieuw te ontwerpen curriculum, vrij van religie en ondersteund door academici.

De culturele identiteit van kinderen helpen vormen
Kinderen de tools bieden om een eigen culturele identiteit op te bouwen waardoor ze opnieuw voelen dat ze behoren tot een gemeenschap. Zelfzekerheid over eigen waarden en cultuur leidt tot het zich openstellen voor andere culturen en verdraagzaamheid.

Werkgelegenheid bieden aan politiek vluchtelingen
De VUB biedt aan mensen die professioneel actief waren in Syrië en Irak de mogelijkheid om hun expertise in te zetten, in de discipline waarin ze hun opleiding in hun land van herkomst hebben genoten. Door deze expertise in te zetten, ditmaal in een Westerse context, leren de leerkrachten de professionele werkvloer kennen en verhogen ze hun marktwaarde.

VOOR WIE?

Kinderen tussen de 6-15 jaar

- Vluchtelingen

- Kinderen met een Arabische taalachtergrond

- Kinderen met een gemengde of andere taalachtergrond dan het Arabisch

Leerkrachten

- De leerkrachten zijn vluchtelingen met een pedagogische achtergrond in het Arabische taalonderwijs.

INVESTEER MEE IN DE SAMENLEVING

Een gift doen aan de VUB is eenvoudig. Je kan het bedrag van je keuze storten op ons algemeen rekeningnummer : BE51 001367793562 of online via onderstaande links:

Doe een vrijblijvende donatie


Maak het verschil!

Investeer

€50


Interactief prentenboek voor de klas

Investeer

€100


Vertaling van didactisch materiaal naar het Arabisch

Investeer

€400


Ontwikkeling van didactisch beeldmateriaal

Investeer

€1200


Werk -en leesboekjes voor 25 leerlingen

Investeer

ANDERE PROJECTEN 

WAT U GEEFT AAN DE VUB KRIJGT U TERUG

Lees meer over de VUB Foundation

Learning and Innovation Center

De VUB en ULB bundelen de krachten voor de bouw van een internationaal kenniscentrum dat het kloppend hart zal vormen van de campus van de toekomst. Het Learning & Innovation Center wordt een state-of-the-art gebouw dat een antwoord biedt op een razendsnel veranderende wereld. Het wordt een netwerkplaats voor onderzoek, e-learning en innovatie, zowel voor studenten en onderzoekers als het brede publiek.

Als het inspirerend Brussels kennis- en innovatiecentrum vervult het Learning & Innovation Center niet alleen een belangrijke rol in de toekomst van de VUB, maar ook in die van Brussel, België en Europa.

Waarom is het Learning & Innovation Center een must?

1. PIONIERSPROJECT VOOR HET NIEUWE LEREN

Zowel het heden als de toekomst zijn digitaal. Het Learning & Innovation Center zal door zijn aangepaste infrastructuur en modulaire aanpak steeds beschikken over de laatste technologieën die studenten en onderzoekers kunnen bekijken, beleven en onderzoeken. Daardoor zullen onze studenten en onderzoekers pionierswerk kunnen verrichten op vlak van het nieuwe leren en research.

2. LIVING LAB VOOR DE KENNISECONOMIE IN BRUSSEL, BELGIË EN EUROPA

Vandaag is de vraag naar ICT-experten al groter dan het aanbod. Een academisch platform dat de interactie tussen opleiding, onderzoek, training en innovatie versterkt, zal de kenniseconomie ondersteunen en de tewerkstelling bevorderen. Digitale expertise is essentieel voor het creëren van groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid in België.

3. PERTINENT ANTWOORD OP EEN RAZENDSNEL VERANDERENDE WERELD

De wereld kent een ongeziene vooruitgang op verschillende vlakken: technisch, wetenschappelijk, sociaal, literair, cultureel, ... Nieuwe noden ontstaan, oude structuren voldoen niet meer. Bibliotheken zijn niet langer opslagplaatsen van vergeelde boeken. Ze zijn uitgegroeid tot ontmoetingspleken, toegangsplatformen tot een geheel van diensten met een interactief en virtueel aanbod. Een universitaire campus is bovendien niet langer een plaats waar alleen les wordt gegeven, maar wel een community waar mensen leven, werken en zich thuis voelen.

Kijk wat u voor het Learning & Innovation Center kan betekenen en laat uzelf vereeuwigen in dit nieuwe, gedurfde, visionaire complex in het hart van Europa!

Prof. Dr. Paul De Knop Prorector & Opdrachthouder grote infrastructuurwerken

Getuigenissen

“Dit nieuwe kenniscentrum zal toegankelijk zijn voor alle belanghebbenden in onze maatschappij, niet enkele voor studenten en onderzoekers. Als leer-, onderzoeks- en hoogtechnologisch project heeft het de Belgische en Brusselse overheden ertoe overtuigd ons via het Beliris-fonds te ondersteunen. Verder kijken we ook uit naar partners die actief zijn in ICT development.”

Prof. Yvette Michotte

“Brussel is de grootste Belgische universiteitsstad met 90.000 studenten ingeschreven aan 37 universiteiten en hogescholen. Tegen 2020 zullen de VUB en de ULB samen zo’n 45.000 studenten en 17.000 personeelsleden tellen. Met het Learning & Innovation Center zijn we standby om iedereen te verwelkomen in de digitale toekomst.”

Prof. Hugo Thienpont Vicerector Innovatie & Valorisatie

“Het Learning & Innovation Center zal het digitaal kloppende hart zijn waar academici en studenten van over de hele wereld virtueel samen kunnen zijn via telepresence, videoconferencing en hightech infrastructuur. Het Learning & Innovation Center wordt een smart building met een beperkte ecologische voetafdruk en zal op vele vlakken geschiedenis schrijven.”

INVESTEER IN DE TOEKOMST

Een gift doen aan de VUB is eenvoudig. Je kan het bedrag van je keuze storten op ons algemeen rekeningnummer : BE51 001367793562 of online via onderstaande link:

FEITEN IN HET KORT

Project: Het Learning & Innovation Center
Initiator: VUB en ULB met steun van Beliris
Streefdatum: oplevering in 2022

Doe een vrijblijvende donatie


U maakt het verschil!

Investeer

ANDERE PROJECTEN

WAT U GEEFT AAN DE VUB KRIJGT U TERUG

Lees meer over de VUB Foundation