Significante groei inkomsten sinds 2011 (oprichting VUB Foundation), met uitzondering van 2015

Evolutie van inkomsten sinds 2011

Het fundraising beleid werpt zijn vruchten af. Te noteren valt een systematische en toenemende groei van de inkomsten via fondsenwerving (met uitzondering van 2015). Deze groei is voornamelijk te wijten aan de sterke stijging van het aantal leerstoelen (nu 33 actieve leerstoelen), het opzetten van een projectmatige fundraising (naar bedrijven en particulieren toe) en het voeren van een actief en professioneler legatenbeleid.

Inkomsten 2016 vooral afkomstig uit leerstoelen en legaten, aangevuld met financiële steun van VUB alumni, werknemers, studenten,…

Totale inkomsten 2016

2016 was een gunstig jaar met en beter globaal financieel resultaat dan in 2015. Te noteren valt de duidelijke toename van inkomsten via leerstoelen en legaten.

Leerstoelen:

Leerstoelen zijn een belangrijk en duurzaam middel om het onderwijs en het exploratief onderzoek van de vakgroepen extra te ondersteunen met externe financiering. Daarenboven is een leerstoel een lange termijn engagement zodat de uitbouw van een ‘center of excellence’ mogelijk wordt. Eind 2016 telde de VUB in totaal 35 actieve leerstoelen, waaronder 3 nieuwe. Deze leerstoelen samen hadden in 2016 een waarde van € 2.234.470.

Legaten:

De verdere ontwikkeling van een actief legatenbeleid aan de VUB is cruciaal om fondsen op lange termijn te werven. Mensen die legateren hebben meestal zeer concrete wensen met betrekking tot de besteding van hun middelen na hun dood (vaak via Fonds op Naam). Het totaal inkomsten via opengevallen legaten in het jaar 2016 bedroeg € 1.250.000.

Giften en Sponsorsing:

Om de inkomsten via leerstoelen en legaten aan te vullen met giften en sponsoring ten aanzien van algemene en specifieke projecten worden er door de VUB Foundation fundraising campagnes georganiseerd. Zo liepen er in 2016 verschillende kleinere acties gericht op de renovatie van het zwembad en de ondersteuning van de aan de Foundation gelinkte projecten. Hierdoor werd er eveneens € 560.450 aan extra financiële middelen gevonden bij voornamelijk studenten, werknemers en alumni van de VUB.

Transparante kostenstructuur conform met het overheadreglement (17%)

Transparante kostenstructuur

Om de werking van de VUB Foundation en de kosten van de fondsenwerving te financieren, wordt, conform met het overhead reglement van de VUB, 17% afgehouden van de bruto inkomsten. De netto inkomsten (83%) gaan naar specifieke projecten (patrimonium, onderzoek, onderwijs).