Bachelor of Science in de Geneeskunde

Waarom kiezen voor Geneeskunde?

Dagdagelijkse medische praktijk

Tijdens de bachelorfase van de opleiding Geneeskunde verwerf je de kennis en de vaardigheden om ziekte en gezondheid te begrijpen, met patiënten en collega’s om te gaan en om wetenschappelijke literatuur te benaderen. De opleiding Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel is zowel horizontaal als verticaal gestructureerd. In de bachelorjaren behoud je steeds het overzicht over het hele lichaam in de verschillende opleidingsonderdelen. Daardoor kan je de interactie tussen de verschillende (orgaan)systemen blijven volgen.

Onderwijsprogramma

Modeltraject (3+4 jaar, 180 + 240 studiepunten)

Om aan de opleiding Geneeskunde te mogen beginnen moet je slagen voor het toelatingsexamen Arts.

Jaar
Onderwijsprogramma/
opleidingsonderdelen
Afstudeerrichting
BACHELOR
1ste
2de
3de
MASTER
1ste
2de
3de
 
4de

Basiswetenschappen vanuit medische contect bekijken

In het eerste jaar worden de basiswetenschappen (Fysica, Scheikunde, Biologie) vanuit een medische context benaderd zodat je de biomedische bouwstenen kent. Hierop bouwen we onmiddellijk verder om de normale werking van cel en lichaam te bestuderen (onder meer Biochemie, Celbiologie en Histologie, Anatomie, Fysiologie).

Nadruk op verstoorde werking van cel en lichaam

In het derde pakket van 60 studiepunten maak je kennis met de verstoorde werking van cel en lichaam (onder meer Moleculaire en cellulaire pathologie, Microbiologie) en zet je al de eerste stappen in het herkennen van ziekten (Semeiologie).

Word medisch vaardig

Het opleidingsonderdeel Medische vaardigheden loopt als een rode draad doorheen de Bachelorjaren. Je leert er de beginselen van patiëntenzorg en beroepshouding, je krijgt een cursus EHBO en loopt je eerste stages (twee weken in een huisartsenpraktijk en twee weken in het ziekenhuis). In interactieve sessies leer je meer over arts-patiënt relaties maar ook over de omgang met andere betrokken bij de patiëntenzorg.

Hoe ga je om met medische informatie?

De opleidingsonderdelen van de Wetenschappelijke lijn maken je wegwijs in de grote hoeveelheid medische en wetenschappelijk informatie in bibliotheken en elektronische databases (Wetenschappelijk denken en informatica), leren je hoe een wetenschappelijk onderzoek gestructureerd wordt en hoe je dat moet rapporteren. Om dit in de praktijk om te zetten, maak je een groepswerk in het eerste en tweede jaar (Anatomie en Epistat), terwijl je in het derde jaar je Bachelorproef aflegt (Hypothese).

Terug naar boven

Studenten in actie

Studenten geneeskunde 'spelen' met poppen in Skillslab

Als student Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel kan je tijdens je opleidnig concrete beroepssituaties oefenen op hoogtechnologische poppen in het Clinical Skills and Simulation Center, kortweg Skillslab genoemd. De hoogtechnologische modellen reageren op handelingen van studenten zoals een echte patiënt. Kijk maar eens naar het filmpje van TV Brussel.

TV Brussel

Terug naar boven

Studenten getuigen

Ibrahim ervaart dat proffen echt voor je klaarstaan

Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel heeft een goede reputatie en staat bekend om vooruitstrevende ontdekkingen. Ik wilde altijd al Geneeskunde gaan studeren, maar ik ben begonnen met het eerste jaar Biomedische Wetenschappen. Nu ik voor het toelatingsexamen arts geslaagd ben, kan ik gemakkelijk doorstromen naar Geneeskunde. Ik vind het belangrijk om te weten hoe het lichaam werkt, zodat ik mensen kan helpen. Aan de Vrije Universiteit Brussel heerst een gezellige sfeer waarin iedereen elkaar kent en de proffen ook echt voor je klaar staan. Dat betekent niet dat het makkelijker is, maar wel veel persoonlijker. Wij gaan zelfs regelmatig iets drinken met assistenten.

Ibrahim Chiairi

Terug naar boven

 


Algemene én klinische onderdelen

Al vanaf het 1ste jaar van het modeltraject is het lesprogramma gericht op de vorming van toekomstige artsen: je krijgt niet alleen algemene medische basisopleidingsonderdelen zoals Anatomie, Biomedische Scheikunde, Biomedische Fysica, Biologie, Biochemie en Cytologie, maar ook een klinisch basisopleidingsonderdeel als Medische vaardigheden waarin je de beginselen leert van patiëntenzorg en beroepshouding. Het opleidingsonderdeel Wetenschappelijk Denken en Informatica leert je omgaan met de grote hoeveelheid informatie in medische en wetenschappelijke databases.

Kennis van menselijk lichaam

In het 2de jaar van het modeltraject wordt je kennis van de normale werking van het menselijk lichaam uitgediept in de medische basisopleidingsonderdelen Anatomie III, Biochemie II, Histologie, Embryologie en Ontwikkelingsbiologie, Immunologie en Fysiologie. Het opleidingsonderdeel Medische vaardigheden blijft als een rode draad door de opleiding heen lopen.

Welke afwijkingen in lichaam leiden tot ziekte

In het 3de jaar van het modeltraject bestudeer je de afwijkende processen in het lichaam die leiden tot ziekte. Je doet dit in de klinisch gerichte opleidingsonderdelen zoals Medische genetica, Microbiologie, Moleculaire en cellulaire Pathologie en Farmacologie. In het opleidingsonderdeel Semeiologie word je voorbereid op de kliniek en krijg je les in onder meer communicatieve en medisch-technische vaardigheden.

Medisch-wetenschappelijke vraagstelling uitwerken en presenteren

Ter afsluiting van je bacheloropleiding werk je op papier een medisch-wetenschappelijke vraagstelling uit en presenteer je die aan een jury en aan je medestudenten: het is een voorbereiding op een groter wetenschappelijk project later in je studie.

Terug naar boven

Na de bachelorfase

GeneeskundeHet bachelordiploma in de Geneeskunde is een volwaardig diploma waarmee je op de arbeidsmarkt terecht kan, maar het is vooral een perfecte basis om door te stromen naar een masteropleiding. Met een bachelordiploma Geneeskunde kan je rechtstreeks doorstromen naar de Master in de Geneeskunde.

Master-na-Master

De huidige opleidingen tot specialist (4-6 jr) of huisarts (3 jr) worden omgevormd tot master-na- masteropleidingen in de verschillende specialisaties en in de huisartsgeneeskunde. Deze opleidingen zullen elk 120 studiepunten omvatten en bestaan uit een truncus communis (gemeenschappelijke stam), waarvan een deel door verschillende Vlaamse universiteiten wordt georganiseerd en een ander deel instellingsgebonden is.

Terug naar boven

Jobmogelijkheden

De grote aandacht die aan gezondheid en welzijn in onze maatschappij wordt besteed, zorgt ervoor dat de arbeidsmarkt voor artsen zeer breed is.

Onze afgestudeerde artsen staan bekend om hun snelle inzetbaarheid in de gezondheidszorg. Onze opleiding geneeskunde biedt je de mogelijkheid op een succesvolle carrière als huisarts in het zieken huis, in de research en in de sociale geneeskunde, maar ook daarbuiten (ontwikkelingshulp, verzekeringsgeneeskunde, arbeidsgeneeskunde…).

Terug naar boven

 

Meer weten

Als je meer wilt weten over de opleiding, dan heb je een aantal mogelijkheden:

Terug naar boven

©2008 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.bedisclaimer