Research Team

Publications of FISR:2014
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Rebuttal to the Opinion of the Legal Service of the Council of the European Union on the Legality of the counterparty-based deemed establishment of financial institutions (Article 4(1) point f) of the Proposal for a Council Directive implementin
Author: DENYS LIEVEN
Reference:

2014
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Bevoegdheidsaspecten: rechtsgrond en grenzen van de vergoedende heffingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Jaarboek lokale en regionale belastingen 2013-2014, vergoedende regionale en lokale heffingen, from Jaarboek lokale en regionale belastingen, issue 2013-2014, pp.1 - 44, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

Bamacodex Privaatrecht Deel 1
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, SMIS STEFAAN, BYTTEBIER KOEN, DE WIT RALPH
Reference: 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014, from Bamacodex, published by Die Keure, Brugge

2014
E: articles in scientific journals with a national referee system
De omgekeerde wereld: de gemeente als belastingsubject
Author: ROSSIGNOL Kristel
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.2014, n. 2, pp.3 - 11, eds. Miguel De Jonckheere, published by Die Keure

Fiscale vrijstelling ?openbare diensten? bekeken vanuit de problematiek van multidoelstellingen
Author: ROSSIGNOL Kristel
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.2014, n. 2, pp.19 - 23, eds. Miguel De Jonckheere, published by Die Keure

Art 464,1° WIB92 en de gemeentelijke belastingbevoegdheid: stand van zaken
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Notarieel en Fiscaal Maandblad, vol.2014, n. 3, pp.66 - 75, published by Kluwer

De accijnsrechtelijke geldboete na het vernietigingsarrest van 30 oktober 2008 (noot onder Cass. 11 juni 2013)
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: RABG, vol.2014/1, pp.24 - 29,

belastingen met een hoofdzakelijk niet fiscaal doel onwettig
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Tijdschrift voor Fiscaal recht, pp.264 - 269, published by larcier

Spookrijden in het douanestrafrecht
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 24, vol.77, pp.922 - 922,

2014
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Formeel fiscaal recht in België
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokaal formeel belastingrecht in Nederland, België en Duitsland, from Formeel fiscaal recht inzake gemeentelijke heffingen in Nederland en wat buurlanden, pp.121 - 141, eds. M De Jonckheere, published by ESBL

2014
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
jaarboek lokale en regionale belastingen 2013-14: vergoedende regionale en lokale heffingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: from jaarboek lokale en regionale belastingen, issue 2013-2014, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

2014
O: annotations
Recente rechtspraak in kort bestek?
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: lokale en regionale belastingen, vol.2014, n. 1, pp.72 - 98, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

Recente rechtspraak in kort bestek?
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: lokale en regionale belastingen, vol.2014, n. 2, pp.24 - 51, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

2014
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Wetgevingsbundel douane en accijnzen
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: published by KnopsPublishing

2014
R: monograph/ handbook
Basisbegrippen Vennootschapsbelastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

Basisbegrippen fiscaal recht
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, DELANOTE Mark, MAUS Michel Gaston
Reference: published by Die Keure

Inleiding tot het recht
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

2014
T: other specialist publications
Codex economie
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GEINGER HUGUETTE
Reference: codex economie 2010-2011-2012-2013-2014,

Codex fiscaal recht
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, Haelterman Axel, Van Orshoven Paul, MAES B.
Reference: Die Keure wetboeken 2013-2014, from codex fiscaal recht, published by Die Keure

2013
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
De rechter en de fiscaal administratieve sancties
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: CBR Jaarboek 2011-2012, pp.241 - 288, published by Intersentia

Contribution on the Report "Globalising Solidarity : The Case for Financial Levies".
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Reports to the International Seminar on Financing For health and social protection Medico international Frankfur, from Global Social Protection Scheme : moving from charity to solidarity., published by Germany and Hélène de Beir Foundation

2013
C: articles in scientific journals with an international referee system
Criminal customs law in Belgium and the consequences for customs debt recovery
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: Global Trade and Customs Journal, issue 3, vol.8, pp.70 - 74,

2013
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Lokale bedrijfsbelastingen in Frankrijk in Jaarboek lokale en regionale belastingen 2012-2013,
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Jaarboek lokale en regionale belastingen 2012-2013 Lokale bedrijfsbelastingen, from Jaarboek LRB, issue 2012-13, pp.201 - 226, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

De gewestelijke beperking van de gemeentelijke belasting- en retributiebevoegdheid. in Jaarboek lokale en regionale belastingen 2012-2013
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Jaarboek lokale en regionale belastingen 2012-2013 Lokale bedrijfsbelastingen, from Jaarboek LRB, issue 2012-13, pp.1 - 26, eds. M De Jonckheeer, published by Die keure

Vermogens- en successieplanning met zwarte en grijze vermogens. De positie van de notaris.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Rechtskroniek voor het notariaat, vol.22, published by die Keure

De invloed van 30 jaar staatshervorming op de fiscale autonomie van Belgische gemeenten
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: 'K moet eerlijk zeggen - liber amicorum Henk Van Arendonk, from Recht en praktijk, published by Kluwer

2013
E: articles in scientific journals with a national referee system
Omzendbrief over minnelijke schikking ontgoochelt.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: A.F.T., vol.23, pp.1 - 4,

Fiscale visitatie: keert het tij?
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Fiscale Actualiteit, issue 10, pp.2 - 4,

De registratie- en successierechten en het una via-beginsel in fiscale strafzaken.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Nieuwsbrief registratierechten, issue 2, vol.2013, pp.20 - 20,

De dading in douanegeschillen (noot onder Cass. 22 september 2011)
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: RW, issue 11, pp.427 - 430,

Ook volgens Mensenrechtenhof mag fiscus computerbestanden kopiëren.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Fiscale Actualiteit, issue 13, vol.32,

Fiscale vrijstelling bpost niet langer noodzakelijk?
Author: ROSSIGNOL Kristel
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 2, vol.2013, pp.49 - 57, eds. M. De Jonckheere, published by Die Keure

Cassatie andermaal over de gemeentebelasting op (gsm-)masten en pylonen
Author: ROSSIGNOL Kristel
Reference: Tijdschrift voor Fiscaal Recht, issue 2013, vol.438, pp.266 - 270, published by Larcier

Gemeentebelastingen in België en Nederland, een rechtsvergelijkende studie
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, Monsma Anneke, Schep Arjen
Reference: lokale en regionale belastingen, issue 3-4, vol.2013, pp.22 - 57, eds. M De Jonckheere, published by Die keure

De vreemdelingenretributie - onwettig of toch niet
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, ROSSIGNOL Kristel
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 2, vol.2013, pp.3 - 20, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

De draagwijdte van het fiscaal visitatierecht. Is de grens bereikt?
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Fiscale Actualiteit, issue 23, vol.32,

2013
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Naar een geharmoniseerd douanesanctierecht?
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: Amicus Curiae. Liber amicorum Marc De Swaef, pp.421 - 440, eds. F. DERUYCK, E. GOETHALS, L. HUYBRECHTS, J.-F. LECLERCQ, J. ROZIE, M. ROZIE, P. TRAEST en R. VERSTRAETEN,

2013
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Jaarboek lokale en regionale belastingen 2012-2013 Lokale bedrijfsbelastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: from Jaarboek lokale en regionale belastingen, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

2013
I1: communications at international congresses / symposia integrally published in proceedings
Notional Interest Deduction
Authors: PEETERS BERNARD, Hermie Thomas
Reference: Tax Treatment of Interest for Corporations, pp.69 - 92, eds. Otto Marres and Dennis Weber, published by IBFD

2013
L: periodic publications edited by the research unit or in collaboration with the research unit
Article 15 paragraphe 3 MC OCDE : rémunérations d?un emploi exercé à bord d?un navire, d?un bateau ou d?un aéronef
Author: PEETERS BERNARD
Reference: from Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune, pp.551 - 558, eds. Prof. Dr. iur. Robert Danon, Prof. Daniel Gutmann, Prof. Dr. iur. Xavier Oberson, Prof. Pasquale Pistone, published by Helbing Lichtenhahn

Over de al dan niet bindende kracht van een woonplaatsverklaring
Author: PEETERS BERNARD
Reference: from Alabaster, pp.145 - 159, eds. IFA - Caroline Docclo, published by Anthemis

2013
O: annotations
recente rechtspraak in kort bestek
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, from Lokale en regionale belastingen, issue 3-4, vol.2013, pp.64 - 78, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

Recente rechtspraak in kort bestek
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 2013, vol.1, pp.16 - 36, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

Recente rechtspraak in kort bestek
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 2013, vol.2, pp.57 - 75, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

2013
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Article 15 paragraphe 1 MC OCDE
Author: PEETERS BERNARD
Reference: from Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune, pp.511 - 535, eds. Prof. Dr. iur. Robert Danon, Prof. Daniel Gutmann, Prof. Dr. iur. Xavier Oberson, Prof. Pasquale Pistone, published by Helbing Lichtenhahn

2013
T: other specialist publications
Rariteiten lokale fiscaliteit in België en Nederland
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, Monsma Anneke
Reference: fiscaal praktijkblad, issue 2013, vol.7, pp.6 - 9,

2013
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
Franse houding in fiscaliteit is niet consequent
Author: PEETERS BERNARD
Reference: DE TIJD, from Franse houding in fiscaliteit is niet consequent, issue 3 January 2013, pp.9 - 9,
URL: http://www.tijd.be/krant/#zoom/tijd/9

2012
A: (co-) author of a scientific monograph
Basisbegrippen personenbelasting. Materiële en formele beginselen.
Authors: MAUS Michel Gaston, MAUS Michel Gaston
Reference: published by die Keure

Basisbegrippen fiscaal recht
Author: DELANOTE Mark
Reference: published by die Keure

Fiscaal Invorderingsrecht
Author: DELANOTE Mark
Reference: from Algemene Praktische Rechtsverzameling, published by Kluwer

De Fiscale Procedure
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, MAUS Michel Gaston, DELANOTE Mark, VAN DOOREN Eric
Reference: from Audit Accountancy Tax (AAT), eds. M De jonckheere, published by die Keure

Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: eds. C. DESMET, F. DESTERBECK, E. FRANCIS, E. VAN DOOREN, J. VAN DROOGBROECK en S. VANDROMME, published by Larcier

Iets leuks bij de buren? Enkele voor en nadelen van het open fiscaal stelsel van gemeentebelastingen in België
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by die keure

2012
C: articles in scientific journals with an international referee system
Why a Financial Transaction Tax ?
Author: DENYS LIEVEN
Reference: EC TAX REVIEW, vol.21, pp.1 - 2, published by Kluwer Law International

2012
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Van zwart en grijs naar wit en groen. Pleidooi voor een hertekening van de fiscaliteit.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference:

De op de omzet berekende belastingen: inkomen- of draagkrachtbelasting? ? Welke fiscale keuze- en bewegingsvrijheid hebben gemeenten in België en Nederland?
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: jaarboek lokale en regionale belastingen, pp.11 - 42, eds. M De Jonckheere, published by Die keure

Het juridisch laboratorium van de parkeerheffing.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2012, from Dossiers Tijdschrift voor Vrede- en Politierechters, pp.105 - 149,

Lokale belastingen en het Europese eigendomsrecht
Authors: DELANOTE Mark, Monsma Anneke
Reference: Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2011-2012. Dubbel zicht op de gemeentebelastingen., pp.179 - 211, eds. M. De Jonckheere, published by die keure

Van zwart en grijs naar wit en groen. Pleidooi voor een heroriëntering van de fiscaliteit.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: De kleuren van het recht, pp.113 - 140, published by Intersentia

De vestiging van de aanslag na de herstructurering
Author: DELANOTE Mark
Reference: RABG, issue 10, pp.634 - 637, published by Larcier

2012
E: articles in scientific journals with a national referee system
Una via in fiscale strafzaken : een weg vol putten en bulten.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: A.F.T. Fiscale actualiteit, vol.19, pp.5 - 9,

Een handgift beschouwen als fiscaal misbruik is onzin
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fisc. Act., issue 22, pp.1 - 3,

De meest opvallende rechterlijke uitspraken van 2011-12
Authors: ROSSIGNOL Kristel, DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.2012, n. 4, pp.3 - 17, eds. M. De Jonckheere, published by Die Keure

Zwijgrecht en wapengelijkheid in fiscale zaken : a small step for a man, a giant leap for mankind.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: AFT Fiscale actualiteit, vol.15, pp.1 - 5,

Opheffing bankgeheim verduidelijkt. Fiscus blijft vaag over aanwijzingen van fraude.
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fisc. Act., issue 20, pp.4 - 11,

Art. 464,1° WIB92 en lokale belastingen op brutowinst: als twee honden vechten voor een been breekt de derde het in twee, noot bij GwH 16 februari 2012
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: tijdschrift voor fiscaal recht, pp.886 - 892, published by larcier

Bankgeheim. De trapsgewijze inwerkingtreding van de opheffing van het bankgeheim - volgens de fiscus
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fisc. Act., issue 3, pp.1 - 5,

Vertrouwens- versus legaliteitsbeginsel. Het "salomonsoordeel" van de Gentse rechter van eerste aanleg
Author: ROSSIGNOL Kristel
Reference: Notarieel en Fiscaal Maandblad, vol.2012, n. 7, pp.251 - 256, eds. A. Spruyt, published by Kluwer

Nederlandse bezwaardrempel in strijd met Europees eigendomsrecht
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, Monsma Anneke
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 2012, vol.1, pp.3 - 21, eds. M De Jonckheere, published by Die keure

(Bijna) gratis verkrijging van activa: hoe getrouw is het getrouw beeld
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fisc. Act., issue 27, pp.1 - 4,

Herbelegging door overdracht actiefbestanddeel bij belastingvrije fusie
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fisc. Act., issue 3, pp.1 - 5,

Fiscus kan gemakkelijker invorderen
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fisc. Act., issue 15, pp.5 - 6,

De gemeentebelastingen op het kadastraal inkomen zijn onwettig, ook de onrechtstreekse, noot bij Cass 24 mei 2012
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: tijdschrift voor fiscaal recht, published by larcier

Autonome gemeentebedrijven: de fiscale speeltuin van gemeenten (noot onder GwH 6 december 2012)
Author: ROSSIGNOL Kristel
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.2012, n. 4, pp.28 - 39, eds. M. De Jonckheere, published by Die Keure

Fiscus kan gemakkelijker invorderen
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fisc. Act., issue 6, pp.7 - 10,

Grondwettelijk Hof wordt kritischer voor douanerechtelijke huisvisitaties.
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: AFT, pp.27 - 30,

Enkele algemene en specifieke bedenkingen bij de coördinereden omzendbrief gemeentefiscaliteit van 10 juni 2011
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.2, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

2012
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
jaarboek lokale en regionale belastingen: Dubbelzicht op gemeentebelastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: from jaarboek lokale en regionale belastingen, issue 2012, eds. M De Jonckheere, published by Die keure

De Fiscale procedure
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

2012
O: annotations
recente rechspraak in kort bestek
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 2011, vol.4, pp.39 - 75, eds. M De Jonckheere, published by Die keure

recente rechtspraak in kort bestek
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: lokale en regionale belastingen, issue 2-3, vol.2012, pp.70 - 106, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

recente rechtspraak in kort bestek
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 2012, vol.1, pp.32 - 48, eds. M De Jonckheere, published by Die keure

2012
T: other specialist publications
Enkele merkwaardige nieuwe bepalingen in de BNI
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Fiscoloog Internationaal, issue 348, pp.1 - 5,

Enkele merkwaardige nieuwe bepalingen in de BNI (deel 2)
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Fiscoloog Internationaal, issue 349, pp.1 - 6,

2011
A: (co-) author of a scientific monograph
Actuele problemen van het fiscaal strafrecht.
Authors: MAUS Michel Gaston, ROZIE MICHEL
Reference: published by Intersentia

2011
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Blueprint for the implementation of a multilateral and multi-jurisdictional tax on financial transactions.
Author: DENYS LIEVEN
Reference: International Expert report to the Leading Group for the Finance of Development(leading author).,
URL: http://leadinggroup.org/IMG/pdf/Rapport_TTF_ANG_300112_bis.pdf;http://leadinggroup.org/article938.html

National Report for Belgium on Mutual Assistance and Information Exchange.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Mutual Assistance and Information Exchange,

The principle of non-retroactivity in Belgian Tax law
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Essays in memory of professor Saldanha Sanches, from Estudos em Memoria do prof Doutor JL Saldahna Sanches, vol.3, pp.511 - 540, published by Wolters Kluwer Portugal

2011
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Fiscale sanctionering in de lokale en regionale belastingen
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, ZAGHEDEN Mhdi, MAUS Michel Gaston
Reference: Actuele problemen van Fiscaal Strafrecht, pp.395 - 464, published by intersentia

Het instellen van de fiscale strafvervolging
Authors: DERUYCK FILIEP, ROZIE MICHEL
Reference: Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, pp.99 - 155, published by Intersentia

Het beslag in (fiscale) strafzaken
Authors: WAETERINCKX Patrick, ROZIE MICHEL, MAUS Michel Gaston
Reference: Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, pp.567 - 625, published by Intersentia

Douane & accijnzen: moreel element van het misdrijf
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, pp.1 - 14, eds. A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE en S. VANDROMME,

Iteratieve knelpunten van douane- en accijnsstrafrecht
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, pp.465 - 504, eds. M. MAUS en M. ROZIE,

Pecunia non olet: fiscale basisbeginselen in de invorderingsprocedure
Author: DELANOTE Mark
Reference: Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen, pp.401 - 430, eds. M. De Jonckheere, published by die keure

Fraude en problemen van fiscale invordering
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fiscaal Straf- en strafprocesrecht, pp.695 - 732, eds. M. Maus en M. Rozie, published by Intersentia

De correctionele rechtbank groeit, het hof van assisen krimpt
Authors: DERUYCK FILIEP, ROZIE MICHEL
Reference: Strafrecht, meer ... dan ooit, pp.57 - 72, published by Die Keure

De horizontale en verticale samenwerking tussen fiscale besturen op het vlak van de fiscale controle.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Jaarboek lokale en Regionale belastingen 2010-2011, pp.101 - 123, published by die Keure

Voorlopige hechtenis inzake douane en accijnzen
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, pp.1 - 21, eds. A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE en S. VANDROMME,

Nil volentibus arduum. Mensenrechten in fiscale zaken.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen, pp.205 - 268, eds. Borger, Frank, published by die Keure

Beter vroeg dan laat: Fiscaal niet-retroactiviteits- en eenjarigheidsbeginsel
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Een reis door de fiscale basisbeginselen, studiecyclus André Spruyt, pp.29 - 72, published by die keure

Douane & accijnzen: verzachtende omstandigheden
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: Strafrecht en strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, pp.1 - 13, eds. A. VANDEPLAS, P. ARNOU, S. VAN OVERBEKE en S. VANDROMME,

Spreken is zilver en zwijgen is goud, of is het omgekeerd? Het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Liber Amicorum Alain De Nauw, Brugge, Die Keure, 2011, pp.617 - 641, published by die Keure

"No taxation without legislation": Het formeel legaliteitsbeginsel in fiscale zaken
Author: ROSSIGNOL Kristel
Reference: Postuniversitaire studiecyclus André Spruyt. Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen, pp.73 - 106, eds. M. De Jonckheere, published by Die Keure

2011
E: articles in scientific journals with a national referee system
Gemeentebelastingen op (gsm-)masten en pylonen: zijn alle juridische obstakels eindelijk opgeruimd?
Author: ROSSIGNOL Kristel
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.2011, n. 4, pp.18 - 38, eds. M. De Jonckheere, published by Die Keure

Het uitstel van de tenuitvoerlegging van een administratieve sanctie. Een nieuwe troef voor de fiscale rechtsbescherming.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Law and Political Science, issue 393, pp.26 - 27,

De derogatie van douanerechtelijke beslagvoorschriften aan het strafrechtelijk kort geding (noot onder K.I. Antwerpen 12 oktober 2009)
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: RW, issue 13, pp.548 - 522,

Het Vlaams Decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven. Een nieuwe problematische stap in de normatieve calvarie rond de parkeerheffing?
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: T.Vred., pp.5 - 27,

De vereiste aanwezigheid bij douanerechtelijke zoekingen.
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: RW, pp.739 - 741,

Specifieke regels voor inkohiering onroerende voorheffing bij onverdeeldheid
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fisc. Act., issue 36, pp.7 - 9,

Interestkapitalisatie op het vlak van de inkomstenbelastingen: Hof van Cassatie geeft uitsluitsel.
Author: DELANOTE Mark
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 33, pp.1393 - 1395,

De Antigoon-leer in fiscale zaken. Quo vadimus?
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Fisc.Act., vol.4, pp.3 - 8,

De civiele rechtsvordering tot betaling van douanerechten in geval van een verjaarde strafvordering (noot onder Antwerpen, 4 februari 2010)
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: RW, issue 15, pp.628 - 631,

In dubio contra fiscum? is een mensenrecht.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: A.F.T. Fisc. Act., vol.27, pp.1 - 4,

Vruchtgebruik kan niet worden gekwalificeerd in een recht van opstal
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fisc. Act., issue 36, pp.1 - 5,

Geen belasting zonder (voorzienbare) wet
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fisc. Act., issue 31, pp.1 - 5,

2011
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Het strafrecht bedreven. Liber Amicorum Alain De Nauw
Authors: DERUYCK FILIEP, ROZIE MICHEL
Reference: eds. Filiep Deruyck en Michel Rozie, published by Die Keure

Jaarboek lokale en regionale belastingen 2010-2011 De fiscale verhouding tussen gewesten en gemeenten
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Jaarboek lokale en regionale belastingen, published by die keure

Een reis door de fiscale basisbeginselen, studiecyclus André Spruyt
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by die keure

2011
I1: communications at international congresses / symposia integrally published in proceedings
Belgium: Foreign tax credit rules in the case of differing income characterization
Authors: PEETERS BERNARD, Hermie Thomas
Reference: Tax Treaty Case Law around the Globe - Series on International tax law, from Series on International tax law 70, pp.391 - 411, eds. Lang, M. [et al.], published by Linde, Wien

2011
O: annotations
Recente rechtspraak in kort beste
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 4, vol.2011, pp.39 - 75, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

2011
R: monograph/ handbook
Internationaal Fiscaal Recht
Authors: PEETERS BERNARD, Hermie Thomas
Reference: Tiberghien Handboek voor Fiscaal Recht 2011-2012, pp.1569 - 1627, published by Kluwer

2011
S: article
Behoed ons voor een Belgian Nightmare
Author: PEETERS BERNARD
Reference: De Tijd, issue 17 juli 2011, pp.17

2011
T: other specialist publications
Wat is de juridische waarde van interpretatieve akkoorden?
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Fiscoloog Internationaal, issue 328, pp.4 published by Uitgeverij Biblo

2010
A: (co-) author of a scientific monograph
De fiscale procedure
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, DELANOTE Mark, MAUS Michel Gaston, DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: eds. De Jonckheere, published by Die keure

Btw wegeving (2006-2010)
Author: WILLE PATRICK
Reference:

Schuld en Executie
Author: DELANOTE Mark
Reference: published by die Keure

2010
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
International Financial Transaction Tax ter discussie. Een korte stand van zaken.
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Tijdschrift Estate Planning, vol.10/5, published by Larcier

Report on Globalizing Solidarity: The Case for Financial Levies
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Report (co-author) of the Committee of Experts to the Task Force on International Financial Transactions and Development of The Leading Group on Innovative Financing to Fund Development,
URL: http://www.leadinggroup.org/IMG/pdf_Financement_innovants_web_def.pdf

2010
C: articles in scientific journals with an international referee system
Transport of Goods and Ancillary Services under EU VAT from 2010
Author: WILLE PATRICK
Reference: International VAT Monitor, vol.1, pp.6 - 8, published by International VAT Monitor

VAT Refunds in the EU from 2010
Author: WILLE PATRICK
Reference: International VAT Monitor, pp.5 - 7, published by International VAT Monitor

2010
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
De gemeentelijke en provinciale belastingbevoegdheid
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Handboek lokale en regionale belastingen, from hfdst 1, pp.1 - 224, published by Die Keure

Bedenkingen bij de verplichte of de facultatieve ambtshalve aanslag bij lokale belastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: jaarboek lokale en regionale belastingen 2009-10, pp.80 - 108, published by Die Keure

Verhuur roerende goederen en BTW
Author: WILLE PATRICK
Reference: Fiscaal praktijkboek Indirecte belastingen 2009-2010, pp.125 - 143, published by Kluwer

Subjectgerichte vrijstellingen ten aanzien van lokale belastingen: Op zoek naar een hedendaagse verantwoording voor de fiscale vrijstelling ten gunste van publiekrechtelijke instellingen
Author: ROSSIGNOL Kristel
Reference: Jaarboek lokale en regionale belastingen, issue 2010, vol.2010, n. 2-3, pp.109 - 132, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

Internationale administratieve bijstand bij de vestiging van BTW
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen 2009-2010, pp.145 - 183, published by Kluwer

capita selecta gewestbelastingen
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Handboek lokale en regionale belastingen, from hfdst 3, pp.347 - 402, published by Die Keure

?Enkele bedenkingen bij de draagwijdte van de planbatenheffing? Jaarboek 2009-2010
Author: DELANOTE Mark
Reference: L.R.B., issue 2-3, pp.47 - 62, published by Die Keure

2010
E: articles in scientific journals with a national referee system
Rechtvaardiging van differentiaties door de gemeenteraad
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: tijdschrift fiscaal recht, vol.383, pp.558 - 559, published by kluwer

Artikel 464,1° WIB92 en gemeentebelastingen op de omzet: voor elk wat wils,
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: tijdschrift fiscaal recht, vol.387, pp.920 - 928, published by kluwer

Geen onderzoeksmachten in de gerechtelijke fiscale procedure
Authors: MAUS Michel Gaston, DELAFONTEYNE Alexander
Reference: Tijdschrift voor Fiscaal Recht, vol.374, pp.83 - 86,

De aanslag geheime commissielonen : een strafsanctie ?
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: AFT Fisc. Act., vol.10, pp.7 - 8,

Mijn naam is Haas". Over de jurisprudentiële tegenstellingen met betrekking tot het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: T.F.R., vol.386, pp.708 - 709,

?(Disco)-VZW geherkwalificeerd in maatschap?, Fisc. Act. 2010, nr. 3, p. 5-11.
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fisc. Act., issue 3, pp.5 - 11,

Gewestelijk ingrijpen in de lokale leegstandsbelasting; deel 1, noot bij Grondwettelijk hof 20 januari 2010
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: tijdschrift fiscaal recht, vol.385, pp.669 - 672, published by kluwer

Fiscale sancties in gemeente en provinciebelastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.1, pp.3 - 41, published by Die Keure

Over de jurisprudentiële tegenstellingen met betrekking tot het zwijgrecht in fiscale (straf)zaken
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: T.F.R., vol.386, pp.708 - 709,

Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken ten nadele van vreemde douaneautoriteiten kan autonoom door het openbaar ministerie worden vervolgd (noot onder Cass. 16 mei 2006)
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: NC, issue 5, pp.282 - 285,

Grondwettelijk hof aanvaardt retroactieve reparatiewetgeving aanvullende gemeentebe-lasting op de personenbelasting
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: tijdschrift fiscaal recht, issue 377, pp.261 - 266, published by kluwer

De exploitatie van een handelszaak na een niet-tegenstelbare overdracht
Author: DELANOTE Mark
Reference: T.F.R., vol.385, pp.664 - 665,

2010
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
Douanerechtelijk transigeren
Author: VAN DOOREN Eric
Reference: De wet voorbij. Liber amicorum Luc Huybrechts, pp.495 - 509, eds. F. DERUYCK, M. DE SWAEF, J. ROZIE, M. ROZIE, P. TRAEST en R. VERSTRAETEN,

2010
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Handboek lokale en regionale belastingen
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, PLETS Nicole, DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

jaarboek lokale en regionale belastingen 2009-10 - topics
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: jaarboek lokale en regionale belastingen 2009-10, published by Die Keure

2010
O: annotations
Recente rechtspraak in kort bestek?
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GABRIEL Petra
Reference: Lokale en regionale belastingen, n. 1, pp.58 - 81, published by Die Keure

2010
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
De fiscale controle in de lokale belastingheffing en het gebruik van onderzoeksmachten inzake inkomstenbelastingen
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2008-2009, pp.69 - 107, published by Die Keure

2010
R: monograph/ handbook
Basisbegrippen Fiscaal Recht
Authors: MAUS Michel Gaston, SPRUYT ANDRE
Reference: published by Die Keure

Inleiding tot het recht
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

Everest Handboek Fiscaal Strafrecht
Authors: MAUS Michel Gaston, MAUS Michel Gaston
Reference: published by die Keure

2010
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, n. 1, pp.2

2009
A: (co-) author of a scientific monograph
Aangiften BTW
Authors: WILLE PATRICK, Govers G., DESCHACHT H.
Reference: published by Intersentia Rechtswetenschappen

De fiscale controle in de praktijk
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: published by Die Keure

B.T.W.-Praktijkboek (1993-2009)
Author: WILLE PATRICK
Reference: published by Kluwer

De factuur en de BTW
Authors: WILLE PATRICK, Govers G.
Reference: from Fiscale topics, published by Intersentia Rechtswetenschappen

L'évolution des principes généraux du droit fiscal international belge
Author: PEETERS BERNARD
Reference: published by Larcier

Handboek BTW 2008-2009
Authors: WILLE PATRICK, BORGER FRANK
Reference: published by Intersentia Rechtswetenschappen

2009
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Het belastingbeleid en het leefmilieu ( co-author)
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Hoge Raad van Financiën, afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit, vol.3de kw, n. 3, pp.55 - 73, eds. Documentatieblad 69,

The European VAT Bible, a VAT manager's best friend 2008-2009
Author: WILLE PATRICK
Reference: VAT forum,

2009
C: articles in scientific journals with an international referee system
New EU Place-of-Supply Rules for Services
Author: WILLE PATRICK
Reference: International VAT Monitor, vol.1, pp.8 - 17,

2009
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Regelgeving bij verwijzing in het formeel fiscaal recht ? algemene bedenkingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: jaarboek lokale en regionale belastingen, vol.2009, pp.1 - 34, published by Die keure, Brugge

De invordering van lokale belastingen in het Vlaams Gewest?
Author: DELANOTE Mark
Reference: Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2008-2009, pp.141 - 186, published by die Keure

Rechterlijke uitspraken naar aanleiding van sociaalrechtelijke misdrijven
Authors: ROZIE MICHEL, ROZIE J.
Reference: Sociaal Strafrecht, pp.113 - 135, published by Maklu

De grensoverschrijdende invordering van B.T.W.-schulden
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fiscale Praktijkboeken Indirecte belastingen 2009-2010, pp.183 - 231, published by Kluwer

2009
E: articles in scientific journals with a national referee system
Fiscus neemt standpunt in over onmiddellijke inwerkingtreding 'algemene executieplicht'"
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fiscale Actualiteit, from Fisc. Act. 2009, nr. 8, 11-12, vol.8, pp.11 - 12, published by CED-Samson

Verliesverrekening na controlewijziging : het hof van beroep te Gent hanteert een juridische interpretatie
Author: MESSIAEN Robin
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, vol.356, n. 356, pp.170 - 175, published by Larcier

De onroerende voorheffing als boedelschuld
Author: DELANOTE Mark
Reference: Algemeen fiscaal tijdschrift, from A.F.T., vol.10, pp.34 - 37,

Artikel 442quater WIB92: een eerste toepassing
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fiscale actualiteit, from Fisc. Act., vol.27, pp.1 - 4,

Intrekking en hertaxatie bij lokale belastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Tijdschrift Fiscaal Recht, vol.371, pp.937 - 943, published by Kluwer

Verplichte herstelproeven voor de parkeerheffing? Het verhaal van kleine bedragen en grote principes
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: T. Vred., vol.3-4, pp.180 - 215,

Het bezwaarrecht van derden, co-auteur J. Vanden branden
Author: DELANOTE Mark
Reference: R.A.B.G., vol.18, pp.1256 - 1263,

Cassatie vult noties ?algemeenheid van goederen? en ?tak van werkzaamheid?
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fisc. Act., vol.41, pp.6 - 8,

Fiscus haalt slag thuis met FBB?s
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fisc. Act., vol.43, pp.8 - 12,

De eenmalige verrekening van de Vlaamse jobkorting
Author: DELANOTE Mark
Reference: TvW, vol.2, pp.186 - 187,

Hoofdelijke gehoudenheid bij fiscale fraude : Grondwettelijk Hof slaat en zalft
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: A.F.T. Fisc. Act., vol.24, pp.1 - 4,

Vruchtgebruik tegen een periodieke vergoeding : hoe te verwerken in de boekhouding ?
Author: MESSIAEN Robin
Reference: Accountancy Actualiteit, vol.1, n. 1, pp.1 - 6, published by Kluwer

Kan de rechter een parkeerbelasting herqualificeren in een parkeerretributie
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, DELANOTE Mark
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.2, pp.143 - 156, eds. M De Jonckheere, published by die keure

Aanvullende gemeentebelastingen op personenbelastingen, cassatie bevestigt
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Tijdschrift Fiscaal Recht, from Tijdschrift Fiscaal Recht, issue 355, pp.111 - 119, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

De geneesheer, zijn beroepsgeheim en de fiscale controle in de Inkomstenbelastingen?, in Overhandigen medische gegevens, Gent, Academia Press, 2009, 211-229
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Overhandigen medische gegevens, pp.211 - 229, published by Academia Press

Gemeenten differentieer uw fiscale sancties
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: LRB, vol.3, pp.235 - 236,

Landinwaartse zetelverplaatsing en voorheen uitgedrukte meerwaarden op aandelen : de Belgische fiscus vist achter het net
Author: BRONSELAER Kim
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, vol.360, n. 360, pp.366 - 369, published by Larcier

Dienen belastingmaatregelen die zijn vastgesteld door regionale overheden als selectieve maatregelen en bijgevolg als staatssteun aangemerkt te worden
Authors: ROSSIGNOL Kristel, DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 2009, vol.2009, n. 1, pp.49 - 61, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

Enkele bedenkingen bij de concrete toepassing van artikel 442bis W.I.B.92?, T.F.R. 2009, nr. 371, p. 923 e.v.
Author: DELANOTE Mark
Reference: T.F.R., vol.371, pp.923 - 923,

Artikel 442bis. Kohier op naam overdrager is geen uitvoerbare titel t.a.v. aansprakelijke overnemer
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fiscale Actualiteit, from Fisc. Act. 2009, nr. 3, p. 7-9, vol.3, pp.7 - 9, published by CED-Samson

De aftrek voor de enige en eigen woning: wetgever komt tegemoet aan kritiek
Author: DELANOTE Mark
Reference: Tijdschrift voor wetgeving, from TvW, pp.61 - 62,

Nieuwe 'intern' 183 dagen-regel : slaat de wetgever zijn slag
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Fiscoloog Internationaal, vol.303, n. 303, published by Biblo

Hof van beroep bevestigt onwettige inning verkeersbelasting op lichte vrachtwagens, AFT Fisc. Act., 2009, nr. 39, 6-8.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: A.F.T.-Fisc. Act., vol.39, pp.6 - 8,

2009
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
jaarboek lokale en regonale belastingen 2008-09; fiscale procedure bij verwijzing
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: jaarboek lokale en regionale belastingen, vol.2008, eds. M De Jonckheere, published by die keure

2009
O: annotations
recente rechtspraak in kort bestek
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GABRIEL Petra
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.2, pp.157 - 168, eds. M De Jonckheere, published by die keure

recente rechtspraak in kort bestek
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GABRIEL Petra
Reference: Lolale en regionale belastingen, vol.3, pp.214 - 226, eds. M De Jonckheere, published by die keure

recente rechtspraak in kort bestek
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GABRIEL Petra
Reference: Lokale en regionale belastingen, from Lokale e, regionale belastingen, vol.4, pp.266 - 292, eds. M De Jonckheere,

recente rechtspraak in kort bestek
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GABRIEL Petra
Reference: Lolale en regionale belastingen, vol.1, pp.62 - 80, eds. M De Jonckheere, published by die keure

Invordering? in VZW Fiscofoon
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fiscale Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen 2008-2010, pp.459 - 493, published by Larcier

2009
T: other specialist publications
Bama codex privaatrecht
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, SMIS STEFAAN, GORUS JAN
Reference:

codex economie
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GEINGER HUGUETTE, en anderen
Reference: codex economie,

Gedachten voor een sociaaldemocratisch fiscaal beleid
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Rood zonder roest, een sociaal democratie voor de 21e eeuw, eds. C.Devos ,R Vander Vannet & Uitgeverij Van Halewyck, published by Uitgeverij Van Halewyck

2009
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.1, pp.2 eds. M De Jonckheere, published by die keure

editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.2, pp.98

editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, n. 3, pp.182 eds. De Jonckheere, published by Die keure

editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, n. 4, pp.238 eds. M De Jonckheere, published by Die keure

2008
A: (co-) author of a scientific monograph
Het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag. Art 1, 2, 28, 32, 33 en 34.
Authors: PEETERS BERNARD, PEETERS BERNARD
Reference: published by Larcier

2008
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Some Brief Remarks on Security Transaction Taxes and Currency Transaction Taxes as EU-taxes
Author: DENYS LIEVEN
Reference: EU-tax Rust 2007, from Schriftenreihe zum Internationalen Steuerrecht, vol.55, pp.527 - 537, published by Linde Verlag Wien

On anti-discrimination provisions and permanent establisments in bilateral triangular situations.
Author: PEETERS BERNARD
Reference: A vision of taxes within and outside European borders, Festschrift in honor of Prof. Dr. Frans Vanistendael, published by Kluwer International Law

From Global tax Policy to Global taxation : The Case of the Global currency Transaction Tax
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Liber amicorum Prof. Dr. F. Vanistendael, from Liber amicorum Prof. Dr. F. Vanistendael-eds. L. and P. Hinnekens, pp.321 - 358, published by Kluwer Law

2008
C: articles in scientific journals with an international referee system
VAT Grouping in Belgium, VAT and Bodies Governed
Author: WILLE PATRICK
Reference: Bulletin for international taxation, issue 8-9, vol.68, pp.422 - 429, published by Public Law

Belgium : the Concept of Permanent Establishment Revisited, and Other Reflections Beyond
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Bulletin for International Taxation, issue 8-9, vol.62, n. 8-9, pp.440 - 451, published by Bulltein for International Taxation

2008
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Voorwoord in een handboek
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Handboek internationaal en Europees belastingrecht, published by Intersentia

De gemeentelijke belastingbevoegdheid: beperkingen door algemene rechtsbeginselen)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Topics lokale bedrijfsbelastingen, from fiscale handboeken, pp.66 - 96, published by Story-scientia

Local taxes in Belgium
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: jaarboek lokale en regionale belastingen, from jaarboek lokale en regionale belastingen, pp.3 - 58, published by Die Keure

Jaarboek lokale en regionale belastingen 2007-08: Lokale belastingen in België en (zuid) Europa
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: jaarboek lokale en regionale belastingen, pp.261 - 303, published by Die Keure

Het ontwerpdecreet betreffende de vestiging, invorderingen bevorderinsgprocedure inzake provincie en gemeentebelatsingen: lokale belastingen in een Vlaamse battledress
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: jaarboek lokale en regionale belastingen, pp.261 - 306, published by Die Keure

Berekening van het nettobelastbaar beroepsinkomen: de aftrekbewerkingen
Author: DELANOTE Mark
Reference: Handboek Personenbelasting, from Handboek Personenbelasting, published by KLuwer

Juridische problemen bij de gemeentelijke belastingheffing in België. Komen de oplossingen uit het zuiden ?
Authors: MAUS Michel Gaston, PLETS Nicole
Reference: Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2007-2008, pp.199 - 255, published by Die Keure

Invordering
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fiscale rechtspraakoverzichten - Inkomstenbelastingen 2005-2007, pp.459 - 493, eds. VZW Fiskofoon, published by Larcier

Bemiddeling in elke fase van het strafproces en tijdens de strafuitvoering
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Van alle markten Liber amicorum Prof. Dr. Eddy Wymeersch, pp.749 - 759, published by Intersentia

2008
E: articles in scientific journals with a national referee system
Gedaan met de belasting op GSM masten? Op naar de volgende
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, from Tijdschrift fiscaal recht, vol. 336, pp.205 - 209, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

De ambtshalve aanslag bij het miskennen van de aangifteverplichting in de lokale belastingsfeer. Het Hof van Cassatie versus het Grondwettelijk Hof
Authors: MAUS Michel Gaston, A DELAFONTEYNE
Reference: Tijdschrift voor Fiscaal Recht, vol.333, pp.31 - 33, published by Larcier

Administratieve sanctie sluit niet noodzakelijk strafsanctie uit
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Fiscoloog, vol.1125, n. 1125, pp.5 - 7, published by Biblo

De paradox van de meewerkverplichting en het zwijgrecht
Authors: MAUS Michel Gaston, PLETS Nicole
Reference: Fiscoloog, vol.1128, n. 1128, pp.4 - 6, published by Biblo

De rechten van de verdediging bij de behandeling ten gronde.
Authors: ROZIE MICHEL, L. HUYBRECHTS
Reference: Nullum Crimen, vol.2, n. 2, pp.106 - 129, published by Intersentia

Het recht van verdediging in strafzaken (rechten van de verdediging bij de behandeling ten gronde)
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Nullum Crimen, issue 2, vol.2008, pp.106 - 129,

Het arrest Hamer : een klop van de hamer voor het Vlaamse stedenbouwbeleid ?
Author: DE MEULENAER Stijn
Reference: T.B.O., issue 5, vol.6, pp.177 - 180, published by Intersentia

Vrachtwagenchauffeurs : discussie en onzekerheid blijven voortduren
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Fiscoloog Internationaal, vol.301, n. 301, published by Biblo

Parkeerbeleid van steden en gemeenten op de helling ?
Authors: MAUS Michel Gaston, De Meulenaer Leen
Reference: De juristenkrant, vol.163, pp.2 published by Kluwer

De goedgekeurde begroting als voorwaarde tot inning: begrip en draagwijdte?
Authors: DELANOTE Mark, DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 4, pp.252 - 256, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

Rechter moet kunnen oordelen over BTW-boetes
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Algemeen Fiscaal Tijdschrift - Fiscale Actualiteit, vol.19, n. 19, pp.9 - 11, published by CED Samson

De cumulatie van fiscaal administratieve sancties en van strafsancties en het strafrechtelijk non bis in idem beginsel
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: L.R.B., vol.2, pp.81 - 86,

Verliesverrekening na belastingvrije fusie : de dubbele negatieve fiscale nettowaarde legt de inconsistenties van de regelgeving bloot
Author: MESSIAEN Robin
Reference: A.F.T., vol.4, pp.39 - 56, published by CED Samson

De fiscus en de discretie- en geheimhoudingsplicht van de notaris
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, issue 10, pp.353 - 354,

Belastingen op rechtspersonen, never ending story?
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Tijdschrift Fiscaal Recht, from Tijdschrift Fiscaal Recht, vol.349, n. 349, pp.934 - 941, eds. Kluwer, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

Wat met over te dragen notionele interestaftrek en fiscale verliezen overgenomen vennootschap ?
Author: MESSIAEN Robin
Reference: Accountancy Actualiteit, vol.12, n. 12, pp.1 - 2, published by Kluwer

Uitstel nieuwe regeling hoofdelijke aansprakelijkheid voor belastingschulden van een aannemer.
Author: DELANOTE Mark
Reference: TvW, vol.1, pp.41 - 42,

Verplichte herstelproeven voor de parkeerheffing? Het verhaal van kleine bedragen en grote principes, L.R.B., 2008, 150-195
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: L.R.B., vol.3, pp.150 - 194,

2008
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Handboek lokale bedrijfsbelastingen (handbook local taxes on enterprises)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Story-scientia

2008
O: annotations
recente rechtspraak in kort bestek
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, Gabril Petra
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.3, pp.218 - 227, published by Die Keure

recente rechtspraak in kort bestek
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, Gabril Petra
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.4, pp.256 - 263, eds. M De Jonckheere, published by die keure

Recente rechtspraak in kort bestek
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, Gabril Petra
Reference: Tijdschrift lokale en regionale belastingen, issue 1, pp.19 - 44, published by Die Keure

Recente rechtspraak in kort bestek
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, Gabril Petra
Reference: Tijdschrift lokale en regionale belastingen, issue 2, pp.92 - 107,

Decreet 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschilen inzake provincie-en gemeentebelastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: tijdschrift voor wetgeving, vol.4, pp.254 - 257, published by die keure

2008
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Fiscale Autonomie
Author: DENYS LIEVEN
Reference: De Gids op maatschappelijk gebied, issue june 2008, pp.17 - 29,

2008
R: monograph/ handbook
Grondige studie vennootschapsbelastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: VUB pointcarré,

Successierechten en Registratierechten - deel I (1-104)
Authors: SPRUYT ANDRE, MAUS Michel Gaston, VERMEERSCH Brigitte
Reference: Registratierechten, Successierechten en bijzondere vraagstukken van Personenbelasting 2007-2008, eds. V.U.B. - Pointcarré, published by V.U.B., Pointcarré

Bijzondere vraagstukken fiscaal recht: de toepassing van belastingen in de tijd
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: VUB pointcarré,

2008
T: other specialist publications
bama codex privaatrecht
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, SMIS STEFAAN, en anderen, GORUS JAN
Reference: published by die keure

codex economie
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GEINGER HUGUETTE, HEIJERICK N., . en anderen
Reference: codex economie, published by d

jaarboek lokale en regionale belastingen - voorwoord
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: jaarboek lokale en regionale belastingen, eds. M De Jonckheere, published by die keure

2008
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.3, pp.122 published by die keure

editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Tijdschrift lokale en regionale belastingen, vol.2008, n. 1, pp.2

editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lolale en regionale belastingen, vol.4, pp.238 published by die keure

editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Tijdschrift lokale en regionale belastingen, vol.2008, n. 2, pp.58 published by Die Keure

editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, pp.122 eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

2007
A: (co-) author of a scientific monograph
Handboek Fiscale Procedure
Authors: DELANOTE Mark, MAUS Michel Gaston, DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by die Keure

Fiscale procedure (Manual on Formal tax law)
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, MAUS Michel Gaston, DELANOTE Mark, DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

Invordering en fiscus
Author: DELANOTE Mark
Reference: from Fiscale wenken,

2007
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
Belasting op arbeid, werkgelegenheid en concurrentievermogen
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Hoge Raad van Financiën, afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit, from Documentatiebl. Studie en Documentatiedienst, Federale Overheidsdienst Financiën, vol.67 jg., n. 3, pp.137 - 147,

2007
C: articles in scientific journals with an international referee system
The ECJ Case Law on Cross Border Dividends Revisited. Special Issue on Denkavit International : The Case, The Meaning, the Implications and the Procedural and Practical Issues
Author: DENYS LIEVEN
Reference: European Taxation, issue 5, vol.47, n. 5, pp.221 - 238, published by INTERNATIONAL BUREAU OF FISCAL DOCUMENTATION

Non-concurrentie en verdragen : zelfde Hof, verschillende beginselen
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Fiscoloog Internationaal, issue 289, n. 289, published by Biblo

2007
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
een CO² taks op uw auto van gisteren: het niet-retroactiviteitsbeginsel, eenvoudig rechtsbeginsel, behalve voor belastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Jaarboek lokale en regionale belastingen 2006-07, pp.99 - 164, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

Territorium, Territoriale bevoegdheid en territorialiteitsbeginsel: terra incognita?
Author: DELANOTE Mark
Reference: Jaarboek Lokale & Regionale belastingen 2006-2007, from Jaarboek Lokale & Regionale belastingen 2006-2007, pp.189 - 213, published by Die Keure

Bemiddeling in strafzaken na de wetten van 22 juni 2005.
Author: ROZIE MICHEL
Reference: De groeipijnen van het strafrecht, pp.177 - 187, eds. A. De Nauw, published by Die Keure

Lokale belastingen en het formeel fiscaal legaliteitsbeginsel
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2006-2007, pp.215 - 237, published by Die Keure

"Berekening van het nettobelastbaar beroepsinkomen: de aftrekbewerkingen"
Author: DELANOTE Mark
Reference: Handboek Personenbelasting, from Handboek Personenbelating, eds. L. DILLEN, L. MAES, N. PLETS, published by Kluwer

De inbreng van het openbaar ministerie, de burgerlijke partij, de beklaagde en de rechter bij het bepalen van de keuze en het kwantum van patrimoniale en vrijheidsbeperkende straffen
Author: ROZIE MICHEL
Reference: De Praktijkjurist, pp.1 - 8, published by F. Academia Press

De reikwijdte van artikel 442bis W.I.B.92 in het kader van een overdracht tijdens een vereffeningsprocedure
Author: DELANOTE Mark
Reference: RABG, from RABG nr. 18, vol.18, pp.1210 - 1214, published by Larcier

2007
E: articles in scientific journals with a national referee system
Artikel 355 W.I.B.92: Over (on)ontwarbare overgangsbepalingen en het belang om deze voorafgaand aan de hertaxatie aan de rechtbank voor te leggen.
Author: DELANOTE Mark
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, vol.316, n. 316, pp.149 - 153, published by Larcier

De wijzigingen van het W.I.B. door de Programawet van 27 december 2006
Author: DELANOTE Mark
Reference: Tijdschrift voor Wetgeving, from TvW, issue 1, pp.95 - 97, published by Die Keure

De fiscale wijzigingen door de wet houdende diverse bepalingen
Author: DELANOTE Mark
Reference: Tijdschrift voor Wetgeving, from TvW, issue 1, pp.97 - 99, published by Die Keure

De gehoudenheid tot en de afdwingbaarheid van de belasting verschuldigd door derdeaansprakelijken
Author: DELANOTE Mark
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, vol.323, pp.491 - 494, published by Larcier

Invordering: Het kohier op naam van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid als uitvoerbare titel lastens de vennoten
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fiscale Actualiteit, vol.33, pp.5 - 8, published by CED-Samson

Invordering van belastingschulden op het vlak van de inkosmtenbelastingen en de B.T.W. Overzicht van de tijdens de vorige legislatuur doorgevoerde wijzigingen
Author: DELANOTE Mark
Reference: A.F.T., from A.F.T. nr. 12, vol.12, pp.3 - 38, published by CED Samson

In Vennootschappenwetboek is drie maanden niet gelijk aan drie maanden.
Author: MESSIAEN Robin
Reference: Accountancy Actualiteit, vol.22, n. 22, pp.1 - 5, published by Kluwer

De periodiciteit van de boekhouding
Authors: D'HAESE WILFRIED, N. DE LAET
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, vol.5-6, n. 5-6, pp.144 - 160, published by kluwer

Het onderscheid tussen een dwangbevel en een kohier
Author: DELANOTE Mark
Reference: Lokale en regionale belastingen, from L.R.B. 2007, nr. 4, p. 183-196, issue 4, vol.2007, pp.183 - 196, published by Die Keure, Brugge

Witwasmisdrijf : 'verplichte' verbeurdverklaring bij opschorting ?
Authors: MAUS Michel Gaston, DE MEULENAER Stijn
Reference: Fiscoloog, vol.1091, pp.1 - 2,

Nieuw protocol ter bestrijding fiscale fraude is reus op lemen voeten
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: A.F.T., Fisc. Act., vol.3, pp.9 - 11,

?Lof der zotheid? of ?Lof der traagheid?? Over de publicatie 27 jaar na datum van het Ministerieel Besluit van 10 oktober 1979 waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: A.F.T., vol.3, pp.4 - 11,

De fiscale bemiddeling en een pleidooi voor een alternatieve fiscale geschillenbeslechting
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: A.F.T., vol.6-7, pp.4 - 23,

Programmawet: De doorwerking van het kohier lastens niet in het kohier genoemde derden
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fiscale Actualiteit, vol.16, pp.3 - 5, published by CED-Samson

Echt niet retroactief ?
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, from Tijdschrift fiscaal recht, vol.324, pp.566 - 574, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

Belastingvermindering voor passiefhuizen
Author: DELANOTE Mark
Reference: Tijdschrift voor Wetgeving, from TvW 2007, nr. 3, 342, vol.3, pp.342 - 342, published by Die Keure

Invordering van belastingschulden en socialezekerheidsbijdragen bij de overdracht van een geheel van goederen
Author: DELANOTE Mark
Reference: A.F.T., from A.F.T. nr. 4, vol.4, pp.13 - 39, published by CED Samson

Horen, zien en zwijgen? Een analyse van de draagwijdte van de fiscale meewerkverplichting van de accountant, belastingconsulent, erkende boekhouder en bedrijfsrevisor., Tax, Audit & Accountancy, 2007, (deel 2).
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Tax, Audit & Accountancy, vol.9, pp.2 - 4,

Aanvullende gemeentelijke personenbelasting tijdig stemmen)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Tijdschrift lokale en regionale belastingen, from Tijdschrift lokale en regionale belastingen, vol.1, n. 1, pp.65 - 70, eds. De Jonckheere, published by Die Keure

De belastingaftrek voor risicokapitaal
Author: DELANOTE Mark
Reference: Tijdschrift voor Wetgeving, from TvW, issue 1, pp.93 - 93, published by Die Keure

Invordering van belastingschulden op het vlak van de inkomstenbelastingen en de BTW. Overzicht van de tijdens de vorige legislatuur doorgevoerde wijzigingen.
Author: DELANOTE Mark
Reference: A.F.T., vol.12, pp.3 - 38, published by Ced.Samson, Brussel

Een decennium verbod op verliesverrekening na controlewijziging (artikel 207, derde lid WIB 92).
Author: MESSIAEN Robin
Reference: A.F.T., vol.11, n. 11, pp.15 - 38, published by CED Samson

Voorrang van artikel 26 op artikel 49 W.I.B. 1992 : ligt de weg weer helemaal open.
Author: MESSIAEN Robin
Reference: Fiscale Actualiteit, vol.42, n. 42, pp.6 - 9, published by CED-Samson

Belasting op arbeid, werkgelegenheid en concurrentievermogen (co-author)
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Documentatieblad Financien, issue inleiding & samenvatting, vol.3, n. 3, pp.137 - 147,
URL: http://docufin.fgov.be/intersalgnl/hrfcsf/adviezen/PDF/HRF_fisc_arbeid_2007.pdf

Horen, zien en zwijgen? Een analyse van de draagwijdte van de fiscale meewerkverplichting van de accountant, belastingconsulent, erkende boekhouder en bedrijfsrevisor., (deel 1)
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Tax, Audit & Accountancy, vol.7, pp.11 - 16,

Entendre, voir et se taire? Une analyse de la portée de l?obligation de collaboration fiscale de l?expert-comptable, du conseil fiscal, du comptable agree, du fiscaliste agréé et du réviseur d?entreprise.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Tax, Audit & Accountancy,

Een nieuw fiscaal statuut voor de sportbeoefenaar
Author: DELANOTE Mark
Reference: Tijdschrift voor Wetgeving, from TvW 2007, nr. 3, 343, vol.3, pp.343 - 344, published by Die Keure

De wijzigingen aan het Wetboek van de Inkomstenbelastingen door de Programmawet van 27 april 2007
Author: DELANOTE Mark
Reference: Tijdschrift voor Wetgeving, from TvW 2007, nr. 3, p. 338-342, vol.3, pp.338 - 342, published by Die Keure

2007
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Yearbook local and regional taxes 2006-07 (Jaarboek lokale en regionale belastingen 2006-07)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: from Jaarboek lokale en regionale belastingen, eds. M De Jonckheere, published by Die Keure

Geannoteerd wetboek inkomstenbelastingen
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Geannoteerde wetboeken, published by Die Keure

2007
O: annotations
Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., vol.4, pp.205 - 215,

Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., vol.3, pp.156 - 169,

W.I.B. geannoteerd
Author: DELANOTE Mark
Reference: W.I.B. geannoteerd, eds. A. HAELTERMAN, L. MAES, P. VAN ORSHOVEN, published by die Keure

Annotatie artikelen, 49 e.v., 393-419 W.I.B.92 en 146-175 K.B.W.I.B.92
Author: DELANOTE Mark
Reference: W.I.B. geannoteerd, eds. A. Haelterman, L. Maes, P. Van Orshoven, published by die Keure

W.I.B. geannoteerd
Author: DELANOTE Mark
Reference: W.I.B. geannoteerd, eds. A. Haelterman, L. Maes, P. Van Orshoven, published by die Keure

Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., vol.1-2, pp.88 - 111,

Annotated income tax code art 464-470 Geannotteerd wetboek inkomstenbelastingen, artn 464-470
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: geannotteerd wetboek inkomstenbelastingen, pp.574 - 579, published by Die keure

2007
R: monograph/ handbook
Fiscaal recht 2007-2008
Authors: SPRUYT ANDRE, MAUS Michel Gaston
Reference: V.U.B. Pointcarré, eds. V.U.B. - Pointcarré, published by V.U.B., Pointcarré

The Eyrioean VAT Bible. A practical guide for eacht VAT Manager - 2006-2007
Authors: WILLE PATRICK, Desmeytere Isabelle
Reference: Vat Forum, eds. Vat Forum,

Inleiding tot het fiscaal recht 2007-2008
Authors: SPRUYT ANDRE, MAUS Michel Gaston
Reference: V.U.B.-Pointcarré, published by V.U.B., Pointcarré

ondernemingsfiscaliteit
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by pointcarré

2007
T: other specialist publications
jaarboek lokale en regionale belastingen -voorwoord
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, published by die keure

codex economie
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GEINGER HUGUETTE, HEIJERICK N., en anderen
Reference: published by die keure

bamacodex privaatrecht
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, SMIS STEFAAN, GORUS JAN, en anderen
Reference: published by die keure

2007
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.1, pp.2 published by die keure

editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.4, pp.182 published by die keure

editoriaal Vlaams ontwerpdecreet procedure lokale belastingen: en wat met de rechtsbescherming van de belastingplichtige ? (editoriaal)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., n. 3, pp.134 - 136, published by Die Keure

2006
A: (co-) author of a scientific monograph
Handboek lokale en regionale belastingen (Local and regional taxes)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

2006
C: articles in scientific journals with an international referee system
Previous EU Proposals for Cross Border-Loss Relief, Special Issue : The European Court of Justice Judgement in Marks & Spencer - Comment and Analysis
Author: DENYS LIEVEN
Reference: European Taxation, issue 9, vol.46, n. 9, published by INTERNATIONAL BUREAU OF FISCAL DOCUMENTATION

2006
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
De bedrijfsbelastingen in West-Vlaanderen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Jaarboek lokale en regionale belastingen 2005-2006, from Jaarboek lokale en regionale belastingen, pp.151 - 260, eds. M. De Jonckheere, published by Die Keure

Berekening van het nettobelastbaar beroepsinkomen: de aftrekbewerkingen.
Author: DELANOTE Mark
Reference: Handboek Personenbelasting, from Handboek Personenbelasting, pp.635 - 909, eds. L. Maes en N. Plets, published by Kluwer

Het beroepsgeheim van de notaris en de fiscale controle in de Inkomstenbelastingen
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Notariële Boekhouding, pp.35 - 57, published by Kluwer

Opstelling van de factuur door de klant: het nieuw stelsel van self-billing in de praktijk.
Author: WILLE PATRICK
Reference: Fiscaal Praktijkboek 2006-2007 - Indirecte belastingen, pp.117 - 146, published by Kluwer

Vervoersdiensten en BTW. BTW-analyse van het goederenvervoer en het personenvervoer.
Author: WILLE PATRICK
Reference: Fiscale Dossier Vandewinckele, Vervoerdiensten en BTW : BTW-analyse van het goederenvervoer en het personenvervoe, eds. Reeks : Fiscale Dossier Vandewinckele, published by Kluwer

Aansprakelijkheid van de vereffenaar
Author: GEINGER HUGUETTE
Reference: Bestendig Handboek Vennootschap en aansprakelijkheid, published by Kluwer

capita selecta: gewestbelastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: handboek lokale en regionale belastingen, pp.26 - 314, published by die keure

Inleiding tot het vennootschapsrecht
Authors: GEINGER HUGUETTE, N. HEIJERICK
Reference: Inleiding tot het vennootschapsrecht, published by Die Keure

89 + 96 = 2006 ? Luik geschillenprocedure inzake lokale belastingen
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2004-2005, issue Die Keure, Brugge, pp.155 - 190, published by Die Keure, Brugge

Het onrechtmatig bewijs. Een analyse van de rechtspraak in strafzaken en in fiscale zaken
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Praktijkjurist X, pp.177 - 245, published by Story-Scientia

de gemeentelijke en provinciale belastingbevoegdheid' in 'handboek lokale en regionale belastingen'
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: handboek lokale en regionale belastingen, pp.01 - 190, published by die keure

2006
E: articles in scientific journals with a national referee system
Het carambole effect van fiscale bevoegdheidsbeperkingen en -vrijstellingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, from Notarieel Fiscaal Maandblad, issue 3-4, vol.2006, pp.101 - 104,

De invordering van belastingschulden en sociale zekerheidsbijdragen bij de overdracht van een geheel van goederen
Author: DELANOTE Mark
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, issue 8, pp.231 - 254, published by kluwer

Hoort wie kopt daar kinderen... Een onderzoek naar de draagwijdte van het fiscaal visitatierecht in de inkomstenbelastingen
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Algemeen Fiscaal Tijdschrift, issue 1, vol.2006, pp.37 - 50, published by CED Samson

Geldt 'spreken is zilver, zwijgen is goud' ook in fiscale zaken ?
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Fiscoloog Internationaal, vol.1027, pp.4 - 6, published by Biblo

Van de politieagent, de beëdigd ambtenaar, het parkeerbedrijf en de jobstudent... Een juridische analyse van de legaliteit bij de bestuurlijke controle op de parkeerheffingen
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 1, vol.2006, pp.3 - 25, published by Die Keure, Brugge

"Ieder z'n puupe en ieder z'n toebak". Over legaliteit, doelgebondenheid en machtsafwending bij de fiscale controle
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, vol.306, pp.676 - 678,

De controle op de bijzondere opsporingsmethoden door de kamer van inbeschuldigingstelling
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Nullum Crimen, vol.3, n. 3, pp.154 - 161, published by Intersentia

De fiscale verwerking van de gunstige natrekkingregeling op het einde van het opstalrecht
Author: DELANOTE Mark
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, vol.301, pp.360 - 370, published by Larcier

Het beroepsgeheim van de notaris en de fiscale controle in de inkomstenbelastingen
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, issue 7, vol.2006, pp.210 - 226, published by kluwer

'Ambtshalve' of 'gewone' inkohiering bij lokale belastingen: een verplichting en/of een opportuniteitskwestie?
Author: DELANOTE Mark
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 3, vol.2006, pp.131 - 141, published by Die Keure, Brugge

Invordering van belastingschulden en socialezekerheidsbijdragen bij de overdracht van een geheel van goederen
Author: DELANOTE Mark
Reference: N.F.M., vol.8, pp.231 - 254,

Afstand van hoger beroep = handhaving van de voorlopige hechtenis door de kamer van inbeschuldigingstelling ?
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Nullum Crimen, vol.1, n. 1, pp.63 - 65, published by Intersentia

Artikel 15 OESO-modelverdrag : Inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid. De administratieve circulaire dd. 25 mei 2005 en de niet-gedefinieerde begrippen
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap, vol.3, n. 3, pp.203 - 240,

Tweede zit voor de fiscale amnestie-bis ? De voor- en nadelen van de nieuwe regeling rond de fiscale regularisatie
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Algemeen Fiscaal Tijdschrift, issue 4, vol.2006, pp.3 - 37, published by CED Samson

Nieuwe regels bevestigen de utizondering (niet ?). De voorlopige hechtenis na de Wet van 31 mei 2005.
Authors: ROZIE MICHEL, I. MENNES, Y. LIEGEOIS
Reference: Nullum Crimen, vol.1, n. 1, pp.2 - 17, published by Intersentia

Een 'sturende' politie als belangrijke sector binnen het maatschappelijke bindingsaanbod. Aanpak jeugddelinquentie en Ministeriële omzendbrief nr. PLP 41.
Author: D'HAESE WILFRIED
Reference: Orde van de dag, vol.36, n. 36, pp.47 - 54, published by Kluwer

2006
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Procédure fiscale annotée
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: published by Die Keure

De lokale en regionale belastingen en de fiscale regularisatie
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Jaarboek lokale en regionale belastingen 2005-07, from Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2005-2006, issue Die Keure, Brugge, 313-337, published by Die Keure

Jaarboek lokale en regionale belastingen 2005-06 'gemeentelijke belastingreglementen en actualia')
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Jaarboek lokale en regionale belastingen 2005-06, published by Die Keure

geannoteerd wetboek fiscale procedure
Authors: MAUS Michel Gaston, DE JONCKHEERE MIGUEL, DELANOTE Mark, DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: geannoteerde wetboeken, published by Die keure

Geannoteerd Wetboek fiscale procedure
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: published by Die Keure

2006
O: annotations
Pocedure fiscal annoté (annotated code of tax proceedings)
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, DELANOTE Mark, MAUS Michel Gaston, DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Code annoté de procédure fiscal, from codes annotés La Charte, published by La Charte

Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Tijdschrift lokale en regionlae belastingen, vol.3, pp.142 - 147, published by Die Keure

Recente rechtspraak in kort bestek (recent jurisprudence on local taxes)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: tijdschrift lokale en regionale belastingen, vol.2, pp.71 - 81,

Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: tijdschrift lokale en regionale belastingen, vol.1, pp.26 - 32,

De afschrijvingstermijn van gebouwen in opstal, noot onder Antwerpen 6 december 2005
Author: MESSIAEN Robin
Reference: A.F.T., vol. 7, pp.52 - 55,

Over de vergelijkbaarheid van de belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting, de personenbelasting en de rechtspersonenbelasting in het kader van de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel, noot onder Arbitragehof nr. 142/2005 van 21 december 2005
Author: MESSIAEN Robin
Reference: A.F.T., vol. 3, pp.54 - 58,

geannoteerd fiscaal wetboek - artikelen wet 24 december 1996
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: geannoteerde wetboeken, pp.321 - 340, published by die keure

Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Tijdschrift lokale en regionale belastingen, vol.4, pp.205 - 209, published by Die Keure

Fiscale Procedure
Author: DELANOTE Mark
Reference:

Annotatie artikelen 393-419 W.I.B.92 en 146-175 K.B.W.I.B.92
Author: DELANOTE Mark
Reference: Fiscale Procedure geannoteerd, eds. M. De Jonckheere en A. Spruyt, published by die Keure

loi du 24 december 1996
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: code fiscal annoté, pp.333 - 352, published by la charte

2006
R: monograph/ handbook
Inleiding tot het recht (introduction to Belgian Law)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

grondige studie vennootschapsbelastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by pointcarré

Fiscaal Recht 2006-2007
Authors: SPRUYT ANDRE, MAUS Michel Gaston
Reference: V.U.B., from Pointcarré, issue Pointcarré, pp.1 - 358, published by V.U.B., Pointcarré

Fiscaliteit 2005-2006
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: V.U.B., from Pointcarré, pp.1 - 117, published by V.U.B., Pointcarré

Inleiding tot het fiscaal recht 2006-2007
Authors: SPRUYT ANDRE, MAUS Michel Gaston
Reference: V.U.B., from Pointcarré, published by V.U.B., Pointcarré

Successierechten en Registratierechten - Deel I (pag. 1-64)
Authors: SPRUYT ANDRE, MAUS Michel Gaston, VERMEERSCH Brigitte
Reference: Registratierechten, Successierechten en bijzondere vraagstukken van Personenbelasting 2005-2006, eds. A. Spruyt, M. Maus, B. Vermeersch, published by V.U.B., Pointcarré

2006
T: other specialist publications
jaarboek lokale en regionale belastingen - voorwoord
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, DE KETELAERE K.
Reference: jaarboek lokale en regionale belastingen, published by die keure

bamacodex privaatrecht
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GORUS JAN, SMIS STEFAAN, en anderen
Reference: published by die keure

codex economie
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GEINGER HUGUETTE, HEIJERICK N., en anderen
Reference: published by die keure

2006
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: l, vol.1, pp.2

editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.3, pp.102

editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.4, pp.166 published by die keure

editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.2, pp.50

2005
A: (co-) author of a scientific monograph
De Fiscale Controle
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: published by Die Keure

EG-recht en overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting
Author: PEETERS BERNARD
Reference: published by Larcier

2005
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Straffen in het milieustrafrecht
Authors: ROZIE MICHEL, ROZIE JOELLE
Reference: Milieu- en milieustrafprocesrecht, from Milieu- en milieustrafprocesrecht, pp.159 - 184, eds. A. De Nauw, P. Flamey, J. Ghysels, published by Larcier

De belasting op het bouwen, oud en versleten ? (The tax on the construction of buildings - old and worn-out ?)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Jaarboek lokale en regionale belastingen 2004-2005, from Jaarboek lokale en regionale belastingen 2004-2005, pp.87 - 122, published by Die Keure

Fiscale aspecten van retroactiviteit in overeenkomsten en vennootschapsakten.
Author: MESSIAEN Robin
Reference: Liber Alumnorum Kulak, from Recht en Onderneming, vol.15, pp.415 - 439, eds. B. Tilleman en A. Verbeke, published by Die Keure

Respondenten : Benoeming, aanwijzing en selectie vier jaar Hoge Raad voor de Justitie.
Authors: ROZIE MICHEL, E. VAN DEN BROECK
Reference: De Hoge Raad voor de Justitie na vier jaar gewogen/Le Conseil Supérieur de la Justice, une évaluation après quatre ans, pp.71 - 76, published by Die Keure

Fiscale gevolgen van enkele sociale wetswijzigingen voor zelfstandigen
Authors: DELANOTE Mark, TOURNICOURT Reinhold
Reference: Fiscale praktijkboeken,

Onderzoek, controle en bewijs
Authors: DELANOTE Mark, VANDEN BRANDEN Joke
Reference: Fiscale rechtspraakoverzichten - Inkomstenbelastingen 2002-2004, pp.435 - 483, eds. VZW Fiscofoon (ed.), published by Larcier

2005
E: articles in scientific journals with a national referee system
Ook geen semi-automatische aanvaarding van het bezwaar bij lokale belastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., issue 273, pp.35 - 38, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

Overzicht van de gemeentebelastingen in Frankrijk
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., vol.1, pp.3 - 24,

De bestendige deputatie kan niet als onpartijdige rechter oordelen over bezwaren inzake provinciale belastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., issue 283, pp.566 - 570, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

De motivering van differentiaties in gemeentebelastingen : niet noodzakelijk in reglement, wel in administratief dossier
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., issue 291, pp.964 - 967, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

Het fiscaal bezwaarrecht van derden
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, issue 285, pp.677 - 681, published by Larcier

De advocaat, de fiscale controle en het beroepsgeheim
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: AD REM, vol.4, pp.4 - 14, published by VVZC

noot onder Luik, 25 juni 2004
Author: DELANOTE Mark
Reference: A.F.T., vol.3, pp.18 - 21, published by CED Samson

De aftrekbaarheid van regionale heffingen onder grondwettelijk toezicht
Author: DELANOTE Mark
Reference: Tijdschrift voor Lokale en regionale belastingen, vol.1, pp.23 - 53, published by Die Keure, Brugge

Enkele fiscale aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling
Authors: DELANOTE Mark, DENYS LIEVEN
Reference: Tijdschrift voor Sociaal Recht, vol.3-4, pp.705 - 756,

Internationale zetelverplaatsing en de emigratiebelasting ex artikel 210 § 1, 4° WIB 1992 : is de exit-tax verenigbaar met de hogere normen ?
Author: MESSIAEN Robin
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, vol.287, pp.731 - 750, published by Larcier

Computercrimnelen hebben het gemunt op bankklanten
Author: DE MEULENAER Stijn
Reference: Juristenkrant,

Fiscaal mijlpaalarrest van het Arbitragehof : 24 november 2004 - een keerpunt in de theorie van de minst belaste weg. Hergeboorte van de economische werkelijkheidsleer ?
Authors: DENYS LIEVEN, A. BOUWEN
Reference: Tijdschrift fiscaal Recht, vol.281, n. 281, pp.436 - 442, published by Larcier

De leer van de onverschuldigde betaling en van de onrechtmatige daad in fiscalibus, noot onder Luik, 25 juni 2004.
Author: DELANOTE Mark
Reference: A.F.T., vol.3, pp.18 - 21,

Bijzondere knelpunten inzake taxatie bij vergelijking
Author: BRONSELAER Kim
Reference: Pacioli, vol.199, pp.2 - 3,

De belasting op 'eigenaars van woningen die door de gebruiker ervan als tweede verblijf worden aangehouden' : probleem nog niet opgelost
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., from noot bij Gent 27 september 2005, vol.4, n. 4, pp.249 - 268, published by Die Keure

Administratieve aanschrijvingen : soft law of afdwingbaar recht.
Author: MESSIAEN Robin
Reference: A.F.T., vol.11, pp.74 - 79, published by CED Samson

2005
F: articles / contributions in scientific monographs / anthologies without referee system
The implementation of the CTT in the legal context of the EU
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Ready for Implementation.Technical and Legal Aspects of a Currency Transaction Tax and its Implementation in the EU, eds. World Economy ,Ecology & Development,e.V.Berlin, published by World Economy ,Ecology & Development,e.V.Berlin
URL: www2.weed-online.org/uploads/CTT_Ready_for_Implementation.pdf

2005
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Jaarboek lokale en regionale belastingen 2004-2005-patrimoniumbelastingen anno 2005
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

Vennootschap en Belastingen
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Vennootschap en Belastingen, issue 1985-2005, published by KLUWER

Kernredactie van het Algemeen Tijdschrift
Author: DENYS LIEVEN
Reference: AFT, from AFT, published by CED Samson

2005
N: final reports of policy preparing studies submitted to the subsidizing organization after conclusion of the activities
De vrijstelling van belasting van de voor de openbare dienst gebruikte domeingoederen)
Authors: GOEGEBUER Augustus, BUNDERVOET Fien, DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference:

2005
O: annotations
Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., vol.1, pp.53 - 57,

Recente rechtspraak in kort bestek
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., vol.2, pp.123 - 133,

Recente rechtspraak in kort bestek
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., vol.3, pp.202 - 210,

Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., vol.4, pp.269 - 274,

2005
R: monograph/ handbook
Berekening van het nettobelastbaar beroepsinkomen: de aftrekbewerkingen (Hfdst. 1-3, tot Afd. 1, §2 F en Hfdst. 3, Afd. II - Hfdst. 10)
Author: DELANOTE Mark
Reference: Handboek Personenbelasting 2005, pp.638 - 745, published by Kluwer

grondige studie vennootschapsbelastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by pointcarré

bijzondere vraagstukken fiscaal recht
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by pointcarré

Inleiding tot het belastingrecht - addendum 2005-06
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: V.U.B., from Pointcarré, pp.1 - 56, published by V.U.B., Pointcarré

2005
T: other specialist publications
voorwoord jaarboek lokale en regionale belastingen
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, DE KETELAERE K.
Reference: jaarboek lokale en reionale belastingen, published by die keure

bamacodex privaatrecht
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GORUS JAN, SMIS STEFAAN, en anderen
Reference: published by die keure

codex economie
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GEINGER HUGUETTE, HEIJERICK N., en anderen
Reference: published by die keure

2005
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.1, pp.2 published by die keure

editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.2, pp.82 published by die keure

editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.3, pp.154 published by die keure

editoriaal
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.4, pp.266 published by die keure

2004
A: (co-) author of a scientific monograph
Uit balans ! Een interdisciplinaire analyse van recente boekhoudschandalen
Author: DE MEULENAER Stijn
Reference: published by Intersentia

Handboek BTW 2004-2005
Authors: WILLE PATRICK, BORGER FRANK
Reference: from Fiscale Handboeken, published by Intersentia

2004
B: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with an international referee system
De l'effet externe de l'article 4 § 3 de la convention modèle OCDE
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Mélange offerts à John Kirkpatrick, published by Bruylant

2004
C: articles in scientific journals with an international referee system
Article 15 of the OECD Model Convention on "Income from Employment"
Author: PEETERS BERNARD
Reference: European Taxation, issue 2-3, n. 2-3, pp.72 - 82, published by INTERNATIONAL BUREAU OF FISCAL DOCUMENTATION

2004
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
De folklore van de gemeentebelasting)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Jaarboek lokale en regionale belastingen 2003-2004, from Jaarboek lokale en regionale belastingen 2003-2004, pp.48 - 72, published by Die Keure

De gemeentelijke en provinciale belastingbevoegdheid
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: HANDBOEK LOKALE EN REGIONALE BELASTINGEN, pp.1 - 118, published by die keure

Verplichtingen van de bankier inzake informatieverstrekking en informatie-uitwisseling in fiscale aangelegenheden : algemene verplichtingen naar buitenlands recht.
Authors: PEETERS BERNARD, Ph. RENIER
Reference: De bank en de fiscus, pp.37 - 65, eds. Cahiers AEBDF/EVBFR, published by Bruylant

De vennootschap in het strafrecht : inbreuken op het Wetboek van Vennootschappen en het Strafwetboek.
Author: DE MEULENAER Stijn
Reference: Strafrecht in de onderneming. Praktische gids voor bestuurders en zaakvoerders, n. 2, pp.101 - 145, published by Intersenita

2004
E: articles in scientific journals with a national referee system
De halfautomatische aanvaarding van het bezwaar bij lokale belastingen)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 1, vol.2004, pp.25 - 30, published by Die Keure

De Raad van State bestempelt de registratie als leegstaande woning als een onaanvechtbare 'voorbereidende handeling' in een weinig overtuigend arrest
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., issue 259, pp.395 - 400, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

De soap van de zwaarder belaste rechtspersonen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., issue 265, pp.709 - 711, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

Belastingontduiking en belastingontwijking: het Belgisch anti-misbruikconcept in Europees perspectief
Author: DELANOTE Mark
Reference: Tijdschrift voor Fiscaal Recht, vol.266, pp.719 - 737, published by Larcier

Het (on)rechtmatig optreden van de belastingadministratie bij de fiscale controle
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Rechtskundig Weekblad, vol.67, pp.1597 - 1614, published by Intersentia

De gemeente als belastingoverheid : speelbal van verboden of vorst in eigen land.
Author: MESSIAEN Robin
Reference: A.F.T., vol.5, pp.63 - 70, published by CED Samson

Toch BTW-aftrek bij verleggingsregeling zonder factuur?, Fisc. Act. 2004, afl. 16, 2-4.
Author: WILLE PATRICK
Reference: Fiscale Actualiteit, vol.16, n. 16, pp.2 - 4, published by CED-Samson

To be or not to be. Het Arbitragehof als dramaturg van het K.M.O.-toneel.
Author: MESSIAEN Robin
Reference: A.F.T., vol.12, pp.3 - 16, published by CED Samson

Enkele fiscale aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling?, T.S.R. 2004, nr. 3-4, 705-756 (co-auteur: L. Denys).
Authors: DELANOTE Mark, DENYS LIEVEN
Reference: T.S.R., vol.3-4, pp.705 - 756,

Ook de belastingplichtige levert een inspanningsverbintenis
Author: DELANOTE Mark
Reference: A.F.T., vol.4, pp.42 - 48, published by CED Samson

De (algemene) gemeentebelastingen op rechtspersonen en vennootschappen : fiscale ongelijkheden of ongelijke fiscaliteit ?
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 3, vol.2004, pp.159 - 168, published by Die Keure, Brugge

Sociale gijzeling blijft gijzeling
Authors: DE MEULENAER Stijn, P. Waeterinckx
Reference: Juristenkrant, vol.83, pp.7 - 7,

Vrachtwagenchauffeurs blijven voor problemen zorgen
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Fiscoloog, vol.252, n. 252, pp.3 - 5, published by Biblo

Over de mogelijkheid tot opheffing van een onregelmatig beslag, noot bij K.I. Gent 28 december 2004
Author: DE MEULENAER Stijn
Reference: R.A.B.G., issue 12, pp.970 - 973,

Meerwaarde op belang in buitenlandse partnership onbelast
Authors: PEETERS BERNARD, A. Van De Vijver
Reference: Fiscoloog, vol.245, n. 245, pp.1 - 3, published by Biblo

2004
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Jaarboek lokale en regionale belastingen 2003-2004- lokale belastingen vroeger en nu
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

Fiscale basisbegrippen lokale en regionale belastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

2004
J1: communications at other congresses integrally published in proceedings
Fiscale aspecten van familiale vermogensplanning via vennootschapsstructuren met rechtspersoonlijkheid : capita selecta
Authors: PEETERS BERNARD, A. WEYN
Reference: XXXste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, published by Kluwer

Inleidende uiteenzettingen bij het wetsvoorstel tot invoering van een heffing op deviezentransacties
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Parlementaire Documenten Kamer van Volksvertegenwoordiging, issue 2004, vol.51, n. 88/002, pp.11 - 20,

2004
N: final reports of policy preparing studies submitted to the subsidizing organization after conclusion of the activities
De aanwending van de gemeentelijke belastingbevoegdheid - onderzoeksverslag in opdracht van de Minister van grootstedelijk beleid)The use of local tax competence (
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: FISR,

2004
O: annotations
boekbespreking Grondslagen van publiekrecht)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference:

Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 1, pp.31 - 36,

Recente rechtspraak in kort bestek
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., vol.2, pp.105 - 115,

Recente rechtspraak in kort bestek
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., vol.3, pp.183 - 193,

Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., vol.4, pp.239 - 257, published by Die Keure

Boekbespreking la procesure en matière de taxes locales)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: R.W., eds. JPMagremanne,

2004
R: monograph/ handbook
inleiding tot het belastingrecht - addendum 2004-05
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: V.U.B., from Pointcarré, published by V.U.B., Pointcarré

De naamlening in het fiscaal recht : zwaard van Damocles of opgeklopte hersenschim ?
Author: MESSIAEN Robin
Reference: Praktijkboek directe belastingen 2004-2005, pp.337 - 376,

2004
S: article
Fiscale fradue in relatie tot verbeurdverklaring.
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Beslag en verbeurdverklaring van criminele voordelen, pp.215 - 222, published by Maklu

2004
T: other specialist publications
Het strafrechtelijk beslag sinds 24 februari 2003. Een nieuwe mijlpaal in het buitgericht rechercheren. Een analyse vanuit de invalshoek van het ?ondernemingstrafrecht?, in M.J. De Samblanx, B. DE BIE en P. WAETERINCKX (red.), De wet van 19 decembe
Authors: WAETERINCKX Patrick, DE MEULENAER Stijn
Reference: pp.7 - 79, published by Intersentia

codex economie
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GEINGER HUGUETTE, HEIJERICK N., en anderen
Reference: published by die keure

bamacodex privaatrecht
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GORUS JAN, SMIS STEFAAN, en anderen
Reference: published by die keure

voorwoord jaarboek lokale en regionale belastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: jaarboek lokale en reionale belastingen, published by die keure

2003
A: (co-) author of a scientific monograph
Wetboek BTW in verklarende termen inclusief statistiekbepalingen 2003.2
Authors: WILLE PATRICK, GOVERS M.
Reference: published by Ced. Samsom

Fiscale basisbegrippen Taxatieprocedure
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

2003
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
De algemene belasting : opportuniteit of risico
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Jaarboek lokale en regionale belastingen 2001-2003, from Jaarboek lokale en regionale belastingen 2001-2003, pp.1 - 30, published by Die Keure

Hervorming van de vennootschapsbelasting
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Hervorming van de vennootschapsbelasting, published by Larcier

De werkstraf als nieuwe hoofdstraf.
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Strafrecht van nu en straks, pp.157 - 179, published by Kluwer

Werkstraf met geheel of gedeeltelijk (probatie-)uitstel.
Author: ROZIE MICHEL
Reference: R.A.B.G., n. 6, pp.312 - 313, published by Larcier, Gent

Geen concrete invulling van de werkstraf door de rechter.
Author: ROZIE MICHEL
Reference: R.A.B.G., n. 6, pp.297 - 299, published by Larcier, Gent

De zwaarte van de werkstraf afgewogen tegen de zwaarte van de gevangenisstraf en de geldboete.
Author: ROZIE MICHEL
Reference: R.A.B.G., n. 6, pp.292 - 293, published by Larcier, Gent

Aangiften BTW
Authors: WILLE PATRICK, GOVERS M., H. DESCHACHT
Reference: Fiscale Topics, published by Intersentia

De laatste ontwikkelingen van de probatiewet.
Author: ROZIE MICHEL
Reference: CBR Jaarboek 2001-2002, from De probatiewet, algemeen, pp.87 - 103, published by Maklu

Gevangenisstraf en werkstraf mogen samen worden opgelegd bij meerdaadse samenloop.
Author: ROZIE MICHEL
Reference: R.A.B.G., n. 6, pp.317 - 318, published by Larcier, Gent

Een eerste kennismaking met de autonome werkstraf (Wet van 17 april 2002 - B.S. 7 mei 2002).
Author: ROZIE MICHEL
Reference: CBR Jaarboek 2001-2002, pp.105 - 114, published by Maklu

2003
E: articles in scientific journals with a national referee system
Het juridische doolhof van de overgangsregeling van de nieuwe fiscale procedure
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 1, vol.2003, pp.21 - 28, published by Die Keure, Brugge

De beperkingsbevoegdheid inzake gemeentebelastingen : wie bepaalt de grenzen van het materieel en het formeel fiscaal recht inzake gemeentebelastingen na de bijzondere wet van 13 juli 2001
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 2, vol.2003, pp.51 - 70, published by Die Keure

Gemeentebelastingen op het kadastraal inkomen zijn onwettig
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 2, vol.2003, pp.79 - 86, published by Die Keure

De beoordeling door de rechter van de fiscaal-administratieve sancties bij regioinale en lokale belastingen
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 3, vol.2003, pp.141 - 152, published by Die Keure, Brugge

De Europese Naamloze Vennootschap (SE) : Een nieuwe vennootschapsvorm met een Europees en nationaal karakter
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, vol.236, pp.147 - 168, published by Larcier

De horizontale en verticale samenwerking van de fiscale besturen op het vlak vande fiscale controle
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 4, vol.2003, pp.209 - 223, published by Die Keure, Brugge

Een verhandeling over fiscale procedures
Author: GEINGER HUGUETTE
Reference: Algemene Praktische Rechtsverzameling, published by CED Samson

Het rechtskarakter van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de ontdoken belasting
Author: ROZIE MICHEL
Reference: T.F.R.,

Nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Spanje
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Fiscoloog Internationaal, vol.239, pp.1 - 2,

Overzicht van rechtspraak over het faillissement en het gerechtelijk akkoord
Author: GEINGER HUGUETTE
Reference: Tijdschrift voor Privaatrecht, published by Kluwer

De Europese verordeing nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2002 betreffende de insolventieprocedures
Author: GEINGER HUGUETTE
Reference: CBR, published by Maklu

Vennootschapsbelasting en niet-aftrekbare regionale belastingen : wie betreedt wiens terrein ?
Author: MESSIAEN Robin
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, vol.252, pp.1055 - 1077, published by Larcier

BTW. Nieuwe regeling voor langs elektronische weg verrichte diensten vanaf 1 juli 2003.
Author: WILLE PATRICK
Reference: Fiscale Actualiteit, vol.16, n. 16, pp.1 - 3, published by CED-Samson

2003
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Jaarboek lokale en regionale belastingen 2001-2003 : Lokale belastingen grondig en bondig)
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

2003
O: annotations
Recente rechtspraak in kort bestek
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 1, pp.28 - 37,

Ook het Hof van Assisen kan een werkstraf opleggen
Author: ROZIE MICHEL
Reference: R.A.B.G., noot onder Cass. 8 januari 2003, issue 6, vol.2003, pp.291

Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 2, pp.87 - 93,

Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 3, pp.152 - 167,

Recente rechtspraak in kort bestek
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 4, pp.237 - 239,

2003
P: internal reports
Studie over de compatibiliteit van de Tobintaksprincipes en de Europese Grondwet
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Weltwirtschaft, Oekologie und Entwicklung,

2003
Q: other forms of publications aimed at the forum of researchers
Aangiften BTW
Author: WILLE PATRICK
Reference: Intersentia Rechtswetenschappen - 2003 - 314 blz.

2003
R: monograph/ handbook
Krachtlijnen van de hervorming van de vennootschapsbelasting
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: Inleiding tot het belastingrecht, published by Die Keure

Inbreng van een algemeenheid van goederen of een tak van werkzaamheid
Authors: LYCOPS Jean-Francois, DE BEULE Nancy, AGACHE Lode
Reference: published by Larcier

Inleiding tot het recht
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

BTW-Praktijkboek 2003
Authors: WILLE PATRICK, PEETERS G.
Reference: published by CED-Samson

Handboek BTW 2003-2004
Authors: WILLE PATRICK, BORGER Frank
Reference: published by Intersentia

Inleiding tot het belastingrecht addendum 2003-04
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: V.U.B., from Pointcarré, published by V.U.B., Pointcarré

Handboek BTW 2003-2004
Authors: WILLE PATRICK, BORGER FRANK
Reference: published by Intersentia

Wetboek BTW in verklarende termen
Authors: WILLE PATRICK, GOVERS M.
Reference: published by CED-Samson

2003
S: article
De nieuwe factuur
Author: WILLE PATRICK
Reference: Tijd net, 2003

2003
T: other specialist publications
codex economie
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GEINGER HUGUETTE, HEIJERICK N., en anderen
Reference: published by die keure

startcodex privaatrecht
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, GORUS JAN, en anderen
Reference: published by die keure

2002
A: (co-) author of a scientific monograph
Inleiding tot het Handelsrecht
Authors: BYTTEBIER KOEN, GEINGER HUGUETTE, DEMEUE M.C.
Reference: 4, published by Die Keure, Brugge

Wetboek Europese BTW-wetgeving in verklarende termen inclusief statistiekverordeningen
Authors: WILLE PATRICK, GOVERS M.
Reference: published by Ced. Samsom

2002
C: articles in scientific journals with an international referee system
Tobin-Spahn tax on financial transactions and article 56EC : an opinion
Author: DENYS LIEVEN
Reference: European Taxation, issue 11, vol.41, n. 11, pp.430 - 445, published by INTERNATIONAL BUREAU OF FISCAL DOCUMENTATION

2002
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Kleine kroniek van de Orde der advocaten bij het Hof van Cassatie
Author: GEINGER HUGUETTE
Reference: Liber Amicorum van L. Simont, pp.11 - 32, published by Bruylant

Geannoteerd wetboek van Koophandel
Author: GEINGER HUGUETTE
Reference: Geannoteerd wetboek van Koophandel - bijdrage : trefwoord faïlissementswet, published by Die Keure

Actuele knelpunten inzake he faillissementsrecht
Author: GEINGER HUGUETTE
Reference: Praktijkjurist IV, pp.47 - 88, published by Academia Press

Over fundamentele beginselen in de Europese BTW-rechtspraak
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Liber Amicorum Prof. Dr. Luc Hinnekens, pp.131 - 170, published by Bruylant

De toepassing van het E.V.R.M. op de fiscale procedure
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: De praktijkjurist IV, pp.89 - 123, published by Academia Press

Artikel 15 OECD-modelverdrag 'Inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid' en de niet gedefinieerde begrippen
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Liber Amicorum Luc Hinnekens, from Liber Amicorum Luc Hinnekens, pp.341 - 371, published by Bruylant

2002
E: articles in scientific journals with a national referee system
De aansprakelijkheid van de federale overheid bij het doorstorten van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 1, vol.2002, pp.15 - 34, published by Die Keure, Brugge

De fiscaal-administratieve sancties en artikel 6 E.V.R.M. : een stand van zaken na de arresten van het Hof van Cassatie van 5 februari 1999 en 25 mei 1999
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten, vol.1998-2, pp.15 - 43, published by Maklu

De nieuwe fiscale procedure, het recht op een dubbele aanleg en het grondwettelijk grondwettelijk gelijkheidsbeginsel : deel II
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, issue 216, pp.204 - 211, published by Larcier

Draft Treaty on Global Currency Transactions Tax
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Network Institute for Global Democratization, Discussion Paper 1/2002,

Impact of EU case law on Belgian business direct tax law. European Taxation
Author: DENYS LIEVEN
Reference: EU Tax Review, IFA rapport,

Schade- en strafbedingen in rechtsvergelijjkend en rechtshistorisch perspectief
Author: GOEGEBUER Augustus
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 12, vol.65, pp.401 - 411, published by Intersentia

Intercommunales noodzakelijk vrijgesteld van gewestelijke belastingen
Author: GOEGEBUER Augustus
Reference: Lokale en regionale belastingen, pp.59 - 76, published by Die Keure, Brugge

Successierechten en heerloze nalatenschappen
Author: GOEGEBUER Augustus
Reference: Lokale en regionale belastingen, pp.59 - 76, published by Die Keure, Brugge

Successierechten en heerloze nalatenschappen : ontspringt de Staat de dans ?
Author: GOEGEBUER Augustus
Reference: Not.Fisc.M., issue 5, vol.2002, pp.141 - 155, published by kluwer

Regelmatigheid van de betaling en behoeftigheid van de onderhoudsgerechtigde als voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsuitkeringen
Author: GOEGEBUER Augustus
Reference: Not.Fisc.M., issue 6-7, vol.2002, pp.214 - 222, published by kluwer

Het begrip belastbare materie : analyse en toetsing in het licht van de planbatenheffing
Author: GOEGEBUER Augustus
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, issue 228, pp.839 - 884, published by Larcier

Draait de universiteit op voor de gemeentebelasting op tweede verblijven verschuldigd dor haar kotstudenten ?
Author: GOEGEBUER Augustus
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 4, vol.2002, pp.202 - 216, published by Die Keure, Brugge

Venietiging versus ontheffing
Author: SYMOENS Hans
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, vol.218, pp.320 - 329, published by Larcier

De subsidiaire aanslag. Welke versie is voor welk aanslagjaar van toepassing ?
Author: SYMOENS Hans
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, vol.230, pp.1025 - 1026, published by Larcier

Het ene apothekerskruis is het andere niet. Bespiegelingen rond het leerstuk van de interpretatie van de fiscale wet in de lokale belastingsfeer
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 3, vol.2002, pp.136 - 142, published by Die Keure, Brugge

Artikel 1385undecies, 2de lid Ger. W. en de gevolgen van het uitblijven van een administratieve beslissing binnen de zes maanden volgend op het bezwaar in de lokale belastingssfeer
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Lokale en regionale belastingen, issue 4, vol.2002, pp.188 - 193, published by Die Keure, Brugge

De strafrechtelijke verantwoordeijkheid van de aansteller in het douanestrafrecht is strijdig met het persoonlijk karakter van de straffen
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Tijdschrift Strafrecht,

Het nemo tenetur beginsel in het fiscaal strafrecht
Author: ROZIE MICHEL
Reference: T.F.R.,

Specific local taxes on non domestic residents (Zwaardere belastingen op niet in de bevolkingsregisters ingeschreven personen)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: LRB, vol.2, pp.91 - 102, published by Die Keure

Aansprakelijk vertegenwoordiger. Wijzigingen BTW-KB's
Author: WILLE PATRICK
Reference: Fiscale Actualiteit, vol.17, n. 17, pp.5 - 7, published by CED-Samson

BTW. Uitvoeringsbepalingen aansprakelijke vertegenwoordiger
Author: WILLE PATRICK
Reference: Fiscale Actualiteit, vol.16, n. 16, pp.3 - 6, published by CED-Samson

Elektronische BTW-aangifte via Internet is een feit
Author: WILLE PATRICK
Reference: Fiscale Actualiteit, issue 5, pp.1 - 4, published by CED-Samson

Artikel 49 W.I.B.92 en de voorwaarde dat beroepskosten moeten zijn gedaan om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, issue 2, pp.20 - 24,

Schade- en strafbedingen in rechtsvergelijkend en rechtshistorisch perspectief
Author: GOEGEBUER Augustus
Reference: Rechtskundig Weekblad, vol.65, pp.401 - 410, published by Intersentia

Voldoening van de BTW sinds 1 januari 2002.
Author: WILLE PATRICK
Reference: Tijdschrift Fiscaal Recht, vol.227, n. 227, pp.791 - 798, published by Die Keure

Bijkomende kosten bij verkoop aandelen. Meerwaarde op aandelen : brutobedrag als basis voor vrijstelling.
Authors: D'HAESE WILFRIED, R. DE KOKER
Reference: Fiscale Actualiteit, vol.15, n. 15, pp.4 - 8, published by CED-Samson

Voorafgaande fiscale akkoorden. De Belgische rulingpraktijk in verband met de anti-misbruikbepaling
Authors: D'HAESE WILFRIED, G. VAN DER HEYDEN, N. DEMEYERE
Reference: Fiscale Actualiteit, vol.16, n. 16, pp.9 - 12, published by CED-Samson

Bijzondere regeling elektronische dienst aan particulier. BTW-regeling voor elektronische handel is definitief.
Author: WILLE PATRICK
Reference: Fiscale Actualiteit, vol.20, n. 20, pp.4 - 7, published by CED-Samson

Elektronische BTW-aangifte via internet is een feit, Vastgoed info 2002, afl. 6, 9-12.
Author: WILLE PATRICK
Reference: Vastgoed info 2002, vol.6, n. 6, pp.9 - 12,

BTW. Aansprakelijke vertegenwoordiger: wetgeving eindelijk
Author: WILLE PATRICK
Reference: Fiscale Actualiteit, vol.12, n. 12, pp.1 - 3, published by CED-Samson

2002
I1: communications at international congresses / symposia integrally published in proceedings
Local taxes in Belgium
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Universidad de Sevilla

2002
J1: communications at other congresses integrally published in proceedings
Impact of EU Case Law on Belgian bsiness direct law
Author: DENYS LIEVEN
Reference: AFT, published by CED Samson

2002
O: annotations
Rechtspraak in kort bestel
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 1, pp.35 - 39,

Rechtspraak in kort bestel
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 2, pp.102 - 104,

Rechtspraak in kort bestel
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 3, pp.142 - 144,

Rechtspraak in kort bestel
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 4, pp.217 - 229,

2002
R: monograph/ handbook
Handboek Ondernemingsrecht
Author: GEINGER HUGUETTE
Reference: published by Die Keure

Inleiding tot het belastingrecht
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: published by CED-Samson

'Winsten van nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven'
Author: SYMOENS Hans
Reference: Handboek Personenbelasting, issue 2, vol.1, published by Kluwer

2002
S: article
Procedure.Bezwaren, voorzieningen en vorderingen in rechte
Author: SYMOENS Hans
Reference: Deel VI t.e.m. Hoofdstuk IV, in Tiberghien, Handboek voor Fiscaal Recht, Larcier, Brussel, 2002, p. 374-459

2001
C: articles in scientific journals with an international referee system
Tobin-Spahn Tax on Financial Transactions and article 56 EC : an opinion
Author: DENYS LIEVEN
Reference: European Taxation, issue 11, vol.41, n. 11, pp.430 - 435, published by INTERNATIONAL BUREAU OF FISCAL DOCUMENTATION

2001
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
De goede onroerende goedbelasting
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Goed onroerend informeren, pp.165 - 187, published by Die Keure

Een status questionis twee jaar na de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: De Praktijkjurist II, pp.61 - 113, published by Academia Press

De fiscale controle in de lokale belastingssfeer
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen, pp.277 - 313, published by Die Keure

Taxation
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: Introduction to Belgian Law, published by Kluwer

Internet of achter het net ? Een status questionis
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Internet en recht, pp.673 - 715, published by Maklu

Overzicht rechtspraak BTW
Authors: SPRUYT ANDRE, DENYS LIEVEN, WILLE PATRICK, BORGER FRANK
Reference: V.U.B. Faculteit Rechtsgeleerdheid,

Overzicht rechtspraak BTW
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: V.U.B. Rechtsgeleerdheid,

De belasting op leegstand en verwaarlozing in het Vlaamse gewest
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: De Praktijkjurist, from De Praktijkjurist, pp.1 - 48, published by Academia Press

2001
E: articles in scientific journals with a national referee system
De nieuwe administratieve bezwaarprocedure inzake gemeentebelastingen door het Arbitragehof getoetst - weten we nu echt veel meer ?
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Lokale en regionale belastingen, from Noot bij Arbitragehof, 16 november 2000, vol.2001, pp.43 - 51,

Woningen niet gebruikt overeenkomstig de woonfunctie
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., issue 198, pp.34 - 347, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

Eigen fiscaal procesrecht voor gewestelijke afvalwaterbelasting : eigen regels konden
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., issue 198, pp.338 - 339, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

Rechtspersonen stilaan belastbaar
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., from noot bij Gent 22 februari 2001, vol.2001, pp.117 - 125,

Gelijkheidsbeginsel - het bestaan of kunnen bestaan van verantwoordingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., from Noot Gent, 1 maart 2001, issue 208, pp.933 - 935, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

Nederlandse Hoge Raad en verdragtsrechtelijke driehoeksituaties
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Fiscoloog Internationaal, vol.213, pp.3

De Europese vennootschap : fiscale aspecten
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Fiscoloog Internationaal, issue 217, pp.4 - 6,

Werkend vennoten : ook in Belgisch-Franse verhoudingen toepassing van het restartikel
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, vol.62, pp.62 - 68, published by Larcier

Velasquez-doctrine strijdig met het Europees Recht
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, vol.196, pp.213 published by Larcier

Belgische anti-misbruikbepalingen en dubbelbelastingovereenkomsten : het Franse voorbeeld
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, vol.201, pp.463 - 476, published by Larcier

Invorderingsbijstand in een internationale context
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, issue 207, pp.857 published by Larcier

Het fiscaal procedureel overgangsrecht volgens het Arbitragehof
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, vol.2001, pp.493 - 504, published by Larcier

De overgangsregeling van de nieuwe fiscale procedure en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel : de nieuwe grievenregeling en het recht op een dubbele aanleg
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, issue 206, pp.791 - 794, published by Larcier

Noot Cass., 16 april 1999
Author: SYMOENS Hans
Reference: Not. Fisc. Maandblad, vol.139, pp.140 - 144, published by kluwer

Antwerpen, 6 juni 2000
Author: SYMOENS Hans
Reference: Alg. F.T., vol.136, published by CED Samson

Is de belasting op financiële transacties (Tobintaks) in stijrd met het Europese vrije kapitaalverkeer ?
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Algemeen Fiscaal Tijdschrift, vol.8-9, n. 8-9, pp.304 published by CED Samson

De bijgeschaafde probatiewet
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Tijdschrift Strafrecht, vol.2001, pp.8 - 15,

Is de belasting op financiële transacties (Tobintaks) in strijd met het Europese vrije kapitaalverkeer ?
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Algemeen Fiscaal Tijdschrift, vol.9/aug, pp.304 published by CED Samson

Intercommunales noodzakelijk vrijgesteld van gewestelijke belastingen ?
Author: GOEGEBUER Augustus
Reference: Lokale en regionale belastingen, vol.2001, pp.237 - 247, published by Die Keure, Brugge

Nieuw model van de BTW-aangifte per 1 januari 2002
Author: WILLE PATRICK
Reference: Fiscale Actualiteit, vol.29, n. 29, pp.1 - 2, published by CED-Samson

2001
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Het nieuwe Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag - Een artikelsgewijze bespreking
Author: PEETERS BERNARD
Reference: published by Larcier

Jaarboek lokale en regionale belastingen 2000-2001, lokale invorderingsproblematiek en regionale actualia
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

2001
J1: communications at other congresses integrally published in proceedings
Winsten van nijverheids-, handels- en landbouwbedrijven
Author: SYMOENS Hans
Reference: Handboek Personenbelasting, issue 2, vol.1, published by Kluwer

2001
O: annotations
Recente rechtspraak in kort bestek
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 1, pp.58 - 61,

Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., vol.2, pp.125 - 133,

Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 3, pp.193 - 198,

Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 4, pp.264 - 266,

2001
T: other specialist publications
'Inleiding tot het belastingrecht'
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: Studenteneditie V.U.B., pag. 149-296

'Inleiding tot het belastingrecht'
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: Studenteneditie V.U.B., pag. 1-56

Inleiding tot het belastingrecht
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: Studenteneditie V.U.B., pag. 1-261

Intercommunales noodzakelijk vriijgesteld van gewestelijke belastingen ?
Author: GOEGEBUER Augustus
Reference: L.R.B., pp.237 - 247,

2000
A: (co-) author of a scientific monograph
Bijwerking 'Fiscale Documentatie Vandewinckele'
Author: BORGER FRANK
Reference: published by CED-Samson

Zaken doen in België
Author: D'HAESE WILFRIED
Reference: published by Kluwer

VAT aspects of electronic invoicing and e-commerce Annex: Directive on certain legal aspects of electronic commerce
Authors: WILLE PATRICK, GOVERS M., Desmeytere Isabelle
Reference: published by Intersentia

Fiscale Rechtspraakoverzichten BTW 1971-98 Overgangsbepalingen; Europees recht; Burgerlijk recht.
Authors: WILLE PATRICK, BORGER FRANK, GOVERS M.
Reference: from Fiscale Rechtspraakoverzichten, published by Larcier

La T.V.A. en pratique 2000. Le guide pour l'entreprise et ses conseillers WILLE, P. (Procédure), WILLE, P. (Statistique).
Authors: WILLE PATRICK, P. BAERVOETS, I. LEJEUNE, G. PEETERS
Reference: published by Kluwer

2000
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Artikel 464, 1° W.I.B. en de fiscale bevoegdheid van gemeenten - De fiscale bevoegdheden van lokale en regionale overheden in de 21° eeuw
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: jaarboek lokale en reionale belastingen, pp.107 - 138, published by die keure

Lokale belastingen : desiderata voor de 21° eeuw - De fiscale bevoegdheden van lokale en regionale overheden in de 21° eeuw
Authors: DE JONCKHEERE MIGUEL, DE KETELAERE K.
Reference: Jaarboek lokale en regionale belastingen 1999-2000, from Jaarboek lokale en regionale belastingen 1999-2000, pp.193 - 210, published by Die Keure

Europees Fiscaal Recht.
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Handboek Fiscaal Recht A.Tiberghien, published by Larcier

Internationaal Fiscaal Recht
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Handboek fiscaal Recht, published by Larcier

De vereffeningaansprakelijkheid van de vereffenaar
Author: GEINGER HUGUETTE
Reference: Vennootschappen en aansprakelijkheden, published by Kluwer

Bijdrage in het geannoterd Wetboek van Koophandel
Author: GEINGER HUGUETTE
Reference: Wetboek handelsrecht : geannoteerd wetboek van koophandel met bijzondere wetgeving, published by Die Keure

2000
E: articles in scientific journals with a national referee system
De Planbatenheffing in het Vlaamse Gewest
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: N.F.M., vol.2000, pp.18 - 33,

Het beperkte toepassingsgebied van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting als rechtvaardigingsgrond voor differentiaties in andere belastingen. Evolutie in de rechtspraak
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: N.F.M., from noot bij Brussel, 19 mei 2000, vol.2000, pp.250 - 254,

De heffing op langdurig parkeren
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., from noot bij Cass., 10 september 1998, vol.2000, pp.69 - 74,

De belasting op hotelkamers verhuurd aan personen die op het betrokken adres niet staan ingeschreven in de bevolkingsregisters en derhalve geen aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betalen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., from noot bij Brussel 15 oktober 1999, issue 176, pp.208 - 210, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

Leegstand is geen verwaarlozing
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., from noot bij Brussel 14 januari 2000, issue 194, pp.531 - 535, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

De onmogelijkheid om tegen de beslissing van de bestendige deputatie beroep in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., from noot bij Luik 15 maart 2000, issue 186, pp.768 - 770, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

De maand van grootste bedrijvigheid in de belasting op afvalwater
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., from noot bij Cass., 7 april 2000, issue 186, pp.765 - 766, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

Het niet retroactiviteitsbeginsel en de belastingheffing op langdurige leegstand
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., from noot bij Gent, 21 september 2000, issue 194, pp.104 - 106, published by Antwerpen : Kluwer rechtswetenschappen, n.d.

Fiscaliteit, hervorming en doeltreffendheid van de fiscale administraties
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Documentatieblad van het Ministerie van Financiën, issue 2, vol.60, n. 2, pp.233 - 262,

Knelpunten van het gerechtelijk akkoord
Author: GEINGER HUGUETTE
Reference: published by C.B.R., Antwerpen

De appelmemorie in strafzaken
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Tijdschrift Strafrecht, vol.1, pp.11 - 13,

Deel B.T.W.
Author: WILLE PATRICK
Reference: Fiscaal Compendium,

Naar een vereenvoudiging van het B.T.W.-systeem vanaf 2002 ?
Author: WILLE PATRICK
Reference: Financieel Economische Tijd, published by Tijd

Verzorging bijlage 'Rechtspraak BTW'
Author: BORGER FRANK
Reference: Fiscale actualiteit, published by CED-Samson

OESO-rapport inzake partnership
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Fiscoloog Internationaal, issue 194, pp.9 - 12,

OESO-rapport inzake partnership, deel II - slot
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Fiscoloog Internationaal, issue 199, pp.3 - 5,

183-dagenregeling : met of zonder vakantiedagen ?
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Fiscoloog Internationaal, issue 204,

Over gratis reizen en voordelen van alle aard : Nederlandse rechtspraak geeft het goede voorbeeld
Author: PEETERS BERNARD
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, issue 189, pp.915 - 920, published by Larcier

De rechtspleging voor het Hof van Cassatie en het overgangsrecht van de nieuwe fiscale procedure
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: T.F.R., issue 176, pp.197 - 201, published by Larcier

Het aspect 'behoeftigheid' als criterium bij de beoordeling van de fiscale aftrekbaarheid van uitkeringen tot onderhoud
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, vol.2000, pp.75 - 78, published by kluwer

De wet van 17 februari 2000 tot wijziging van de Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen. Het procedureel overgangsrecht inzake lokale belastingen : van de regen in de drop ?
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, issue 182, pp.487 - 496, published by Larcier

De inzage van een strafdossier door de fiscus tijdens de aanvullende onderzoekstermijn van twee jaar ingeval van fraude
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, vol.2000, pp.127 - 133, published by kluwer

De schuldeiser van de belastingplichtige en de zijdelingse vordering in fiscale zaken
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, issue 184, pp.655 - 658, published by Larcier

De verhuurder en de Vlaamse leegstandsheffingen
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Tijdschrift Huurrecht, vol.2000, pp.85 - 87,

De gevolgen van het strafrechtelijk karakter vande fiscaal administratieve sancties : de 'nieuwe grieven'-regeling en het recht op een dubbele aanleg
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Tijdschrift Fiscaal recht, issue 190, pp.975 - 981, published by Larcier

De appelmemorie in strafzaken
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Tijdschrift Strafrecht, vol.2000, pp.11 - 13,

Samenloop van misdaden in combinatie met verzachtende omstandigheden - Beperkte opdracht voor het Hof van Assisen na een gedeeltelijke cassatie op grond van het artikel 434, eerste lid, Sv.
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Tijdschrift Strafrecht, vol.2000, pp.253 - 263,

First comments on the reform of regional tax competences (De aangekondigde hervorming van de financieringswet - eerste indrukken en commentaren)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., vol.4, n. 4, pp.188 - 196,

Factureren, crediteren en self-billing
Authors: WILLE PATRICK, GOVERS M.
Reference: Fiscale Dossiers Vandewinckele, published by Ced.-Samsom

Beperkte opdracht voor het Hof van assisen na een gedeeltelijke cassatie op grond van het artikel 434, eerste lid, van het wetboek van strafvordering.
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Tijdschrift voor Strafrecht, vol.2000, pp.261 - 263, published by Kluwer

Het recht op aftrek van BTW
Authors: WILLE PATRICK, BORGER Frank, PEETERS Hilde
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, vol.2000, pp.109 - 121, published by kluwer

2000
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Handboek Fiscaal Recht A.Tibergien
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Festschrift in honor of Prof. Dr. Frans Vanistendael, published by Kluwer

Yearbook local and regional taxes 1999-2000 (Jaarboek Loake en regionale belastingen 1999-2000)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

2000
O: annotations
Recente rechtspraak in kort bestek
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 1, pp.37 - 41,

Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 2, pp.74 - 80,

Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 3, pp.131 - 137,

Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., issue 4, pp.197 - 201,

2000
R: monograph/ handbook
B.T.W.-Handboek
Author: WILLE PATRICK
Reference: published by Intersentia

BTW-Praktijkboek 2000
Authors: WILLE PATRICK, PEETERS G.
Reference: published by CED-Samson

Introduction to commercial law
Authors: GEINGER HUGUETTE, DEMEUE M.C., FLAMEE MICHEL
Reference: Inleiding tot het Handelsrecht, from Inleiding tot het Handelsrecht, issue 1998, published by Die Keure

1999
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Kanttekeningen bij de heffing van inkomstenbelasting m.b.t. onroerende goederen die behoren tot het privé vermogen van natuurlijke personen
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: X. (ed.), Liber Amicorum Couturier, Brussel, Larcier, 143-158

Over de belasting van meerwaarden op bestanddelen die deel uitmaken van een privé-patrimonium
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: X. (ed.), Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel, Antwerpen, Kluwer, 805-819

De belasting op het geïndexeerd kadastraal inkomen van metrieel en outillering
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: from Liber Amicorum Couturier, pp.111 - 128, eds. Peeters, B (ed.) Recht zonder omwegen, published by Larcier

De planbatenheffing van het Vlaamse gewest
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: from Het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening, pp.303 - 330, eds. Hubeau B., published by Die Keure

Het politieverhoor in functie van de behandeling van een zaak voor het hof van assisen
Author: ROZIE MICHEL
Reference: from Het politieverhoor, pp.125 published by Centrum voor Politiestudies

Fiscale verkenning van het Europese vrije kapitaal- en betalingsverkeer
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Recht zonder omwegen, fiscale opstellen aangeboden aan prof.Dr.J.J.Couturier, pp.83 - 102, published by LARCIER

1999
E: articles in scientific journals with a national referee system
De inhoudelijke aspecten van de gerechtelijke procedure inzake lokale belastingen
Author: GEINGER HUGUETTE
Reference: Tijdschrift Lokale en Regionale Belastingen, die Keure, nummer 99/4

Commentaar bij het decreet tot begeleiding van de begroting
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.V.W., 49-50

Commentaar bij de hervorming van de fiscale procedure
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.V.W., 191-198

De eerste rechtspraak meet betrekking tot het strafrechtelijk kortgeding
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Liber amicorum Prof. J. Van den Heuvel, pp.523 - 530, published by Kluwer

De geschillenprocedure inzake lokale belastingen na het arrest van het Arbitragehof van 18 maart 1998
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., vol.12, n. 19,

Nog eens de compenserende heffing op van onroerende voorheffing vrijgestelde goederen, noot bij Antwerpen, 7 december 1998
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., from noot bij Antwerpen, 7 december 1998, pp.313 - 316,

De vervuiler betaalt, maar betaalt hij voor zijn vervuiling ?
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., from noot bij Gent 12 februari 1998, pp.73 - 75,

Het vertrouwensbeginsel bij lokale belastingen.
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., from noot bij Best. Dep. W. Vl. 1.10.1998, pp.161 - 162,

De vrijstelling van de staat voor goederen van het openbaar domein.
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., pp.399 - 400,

Commentar bij de wijziging van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest.
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: pp.46 - 49,

Enkele bedenkingen bij de uitspraken van het Arbitragehof aangaande de bevoegdheid van het Vlaamse gewest
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.V.W., pp.35 - 39,

Enkele bedenkingen bij de uitspraken van het Arbitragehof aangaande de bevoegdheid van het Vlaamse gewest
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., n. 1, pp.35 - 38,

De vrijstelling van de staat voor goederen van het openbaar domein
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., n. 2, pp.77 - 82,

Kritische bemerkingen bij de arresten van het Hof van Cassatie van 5 februari 1999 inzake de fiscaal-administratieve sancties
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: A.J.T.-1998-1999, pp.981 - 989,

Kanttekeningen rond de fiscaal-administratieve sancties en de fiscale geschillenprocedure in het licht van artikel 6 E.V.R.M.
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Tijdschrift voor Fiscaal Recht, vol.167, pp.332 - 362,

Praktische beschouwingen bij de wetgeving inzake de nieuwe fiscale procedure
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: A.J.T. Libri, from Recente Wetgeving 1998-1999, pp.207 - 219, published by Mys & Breesch

Over het Charter van de Belastingplichtige en de fiscale rechtsbescherming na de Wet Franchimont en het cassatiearrest van 9 december 1997
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, vol.4, pp.77 - 90,

Onderhoudsuitkeringen tussen echtgenoten : de fiscale verrekenbaarheid van in natura voldane uitkeringen en van aan derden verrichte betalingen
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, n. 1, pp.23 - 27,

De zeevaartpolitierechten en het fiscaal legaliteitsbeginsel
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: L.R.B., pp.144 - 153,

Lokale belastingen voor de rechtscolleges : formele aspecten, in De nieuwe geschillenprocedure inzake lokale belastingen
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: De nieuwe geschillenprocedure inzake lokale belastingen, pp.23 - 53, published by Die Keure

Het fiscaal statuut van de vereniging der mede-eigenaars
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Tijdschrift Huurrecht, n. 2, pp.71 - 76,

1999
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Yearbook local and regional taxes 1998-1999 (Jaarboek lokale en regionale belastingen 1998-1999)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

1999
O: annotations
Recente rechtspraak in kort bestek
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., n. 4, pp.206 - 209,

Comments on the reform of formal tax law (Commentaar bij de hervorming van de fiscale procedure)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.V.W, pp.191 - 198,

Comments on new legislation (Commentaar bij het decreet tot begeleiding van de begroting)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.V.W., pp.49 - 50,

Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., n. 1, pp.39 - 41,

Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., n. 2, pp.83 - 88,

New rules on real estate tax in Flanders (Commentaar bij de wijziging van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.V.W., pp.46 - 49,

Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., n. 3, pp.157 - 159,

1998
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
"Het faillissementsvonnis en de rechtslmiddelen"
Authors: VAN LERSBERGHE PATRICIA, GEINGER HUGUETTE
Reference: issue Gerechtelijk akkoord en faillissement, pp.1 - 18, published by Kluwer

De onderzoeksbevoegdheden van het vonnisgerecht
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Strafrecht. Wie is er bang van het strafrecht ?, pp.243 - 252, published by Mys & Breesch

The use of tax competences by the Flemish region (Onderzoek naar de wijze waarop de gewesten hun huidige fiscale bevoegdheid hebben uitgeoefend)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Een Vlaamse fiscaliteit binnen een economische en monetaire unie, pp.329 - 354, published by Intersentia

"De inleiding van de procedure. Initiatiefgerechtigden"
Authors: VAN LERSBERGHE PATRICIA, GEINGER HUGUETTE
Reference: issue Gerechtelijk akkoord en faillissement, pp.1 - 18,

Nieuwe rechten voor de verdachte tijdens het vooronderzoek
Author: ROZIE MICHEL
Reference: from Het vernieuwde strafprocesrecht, pp.160 - 186, published by Maklu

1998
E: articles in scientific journals with a national referee system
The legality control of local taxes by the provincial deputation (De wettigheidscontrole dor de Bestendige deputatie)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., pp.40 - 45,

Local taxes on second residences (Gemeentebelasting op tweede verblijven)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T. Gem., pp.174 - 177,

Local taxes on the owner of a house used as a second residence (De belasting op tweede verblijven ten laste van de eigenaar, de draagwijdte van artikel 464, 1° W.I.B. en de problematiek van aansprakelijkheid in gemeentebelastingen)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., n. 1, pp.32 - 41,

The role of the provincial deputation in local and provincial taxes (De bestendige deputaties terug juridisch)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., from noot bij Arbitragehof 18 maart 1998, n. 2, pp.46 - 53,

The principle of non retroactivity in the perspective of local tax law (Het niet-retroactiviteitsbeginsel in het fiscaal recht, bekeken vanuit het perspectief van de gemeentebelastingen)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: Jura Falconis, pp.119 - 150,

The 'cadastral revenue' used as tax base in local taxes (Het kadastraal inkomen als berekeningsbasis bij eigenlijke gemeentebelastingen)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: N.F.R., pp.51 - 60,

The assessment and inning of provincial and local taxes (Etablissement et recouvrement des taxes provinciales et communales)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: R.G.F., pp.167 - 190,

Andermaal over het onderscheid tussen belastingen en retributies
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: L.R.B., n. 3, pp.22 - 35,

1998
O: annotations
Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., n. 2, pp.54 - 58,

Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., n. 3, pp.36 - 39,

Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., n. 4, pp.55 - 59,

Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., n. 1, pp.42 - 45,

1998
R: monograph/ handbook
De fiscale gevolgen van het faillissement
Authors: MAUS Michel Gaston, WILLE PATRICK
Reference: Het faillissementsrecht geactualiseerd : deel II, pp.149 - 186, published by Die Keure

1997
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Enkele aspecten van het vennootschapsrecht van belang voor het belastingrecht
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Vennootschap en Belastingen, from Boekdeel I, published by Kluwer

De fiscale relevantie van de vorm van de vennootschap, de statuten, de organisatie en bijzondere vennootschapsrechtelijke verrichtingen
Authors: DENYS LIEVEN, VAN BRUYSTEGEM B.
Reference: Vennootschap en belastingen,

Meer tegenspraak in het vooronderzoek
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Het tweede voorontwerp van de commissie Strafprocesrecht, pp.53 - 57, published by Mys & Breesch

Ontbinding en liquidatie van de vennootschap
Authors: DENYS LIEVEN, B. VAN BRUYSTEGEM, N. BRUYNOOGHE
Reference: Vennootschap en belastingen - Deel I,

1997
E: articles in scientific journals with a national referee system
The regional tax on unoccupied and derelicted buildings in Flanders (Belastingen op verwaarlozing en leegstand in het Vlaamse gewest)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: N.F.M., pp.73 - 103,

The act of 24th december 1996 concerning the assesment and inning of provincial and local taxes (De wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en invordering van de provinciale- en gemeentebelastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: A.F.T., pp.114 - 133,

Betreffende het fiscaal statuut van achterstallige onderhoudsuitkeringen
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, n. 3, pp.105 - 107,

Over rijke Nederlanders en eurocraten : zin of onzin van het invoeren van een gebruikersbelasting op de gecorrigeerde oppervlakte in de lokale belastingsfeer
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: L.R.B., pp.3 - 10,

Fiscale aspecten omtrent de voldoening van de onderhoudsplicht tijdens de feitelijke scheiding
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Notarieel Fiscaal Maandblad, n. 9, pp.275 - 277,

1997
O: annotations
Recent jurisprudence on local and regional taxes (Recente rechtspraak in kort bestek)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: L.R.B., n. 1, pp.27 - 31,

1997
R: monograph/ handbook
Juridische aspecten van de invoering in de Belgische gewestelijke en lokale belastingssfeer van een jaarlijkse gebruikersbelasting op de gecorrigeerde oppervlakte, verslagboek van een studie in opdracht van de Heer Leo PEETERS, Vlaams Minister van Bi
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: published by Stedelijk Beleid en Huisvesting - Ministerie van Binnenlandse aangelegenheden

1996
A: (co-) author of a scientific monograph
De gemeentelijke belastingbevoegdheid - fiscaaljuridische aspecten
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: published by Die Keure

1996
C: articles in scientific journals with an international referee system
Federal and regional environmental taxation in Belgium
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: pp.416 - 433, published by Intertax

1996
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Het gebruik van de resultaten van een fiscaalstrafrechtelijk onderzoek
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Fiscaal Strafrecht en Strafprocesrecht, pp.1 - 8, published by Mys & Breesch

De medewerking van belastingambtenaren aan het fiscaalstrafrechtelijk onderzoek
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Fiscaal Strafrecht en Strafprocesrecht, pp.43 - 23, published by Mys & Breesch

De bijzondere verbeeurdverklaring van vermogensvoordelen toegepast op fiscale delicten
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Fiscaal Strafrecht en Strafprocesrecht, pp.209 - 218, published by Mys & Breesch

1996
E: articles in scientific journals with a national referee system
The act of 24th december 1996 concerning the assesment and inning of provincial and local taxes (De wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en invordering van de provinciale- en gemeentebelastingen)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T. Gem., pp.165 - 196,

The fiscal annuality principle in local taxes after the law of 24th december 1994 (Het fiscaal eenjarigheidsbeginsel in gemeentelijke belatingen en de wet vn 28 december 1994)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.F.R., pp.47 - 60,

Tax assesment terms in local taxes (De aanslagtermijnen bij gemeentelijke kohierbelastingen
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T.Gem., pp.10 - 15,

Article 464 of the income revenu act and local taxes (Artikel 464 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T. Gem., pp.204 - 209,

The role of local authorities in the regional tax on unoccupied and derelicted buildings (De rol van gemeenten in de gewestelijke leegstands- en verwaarlozingsbelastingen)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T. Gem., pp.326 - 345,

Doorwerking van het Europees Belastingrecht op het gebied van de fiscale rechtsbescherming,pre-advies 37) Wetenschappelijk Congres van de Vlaamse Juristenvereniging
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Rechtskundig Weekblad, issue 27 april 1996, vol.95-96, n. 33-34,

Drie aspecten van de wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging
Author: ROZIE MICHEL
Reference: A.J.T., pp.65 - 71, published by Mys & Breesch

Echtscheiding en gezinsfiscaliteit : De echtscheiding fiscaal bekeken
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Het echtscheidingsrecht geactualiseerd, pp.167 - 190, eds. Maus M. en F. Moeykens, published by Die Keure

1996
R: monograph/ handbook
De Fiscale Implicaties van de Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: Het medeeigendomsrecht geactualiseerd, pp.149 - 182, published by Die Keure

1996
U: vulgarizing publications aimed at a wide audience
"De nieuwe faillissementswetgeving. De inleiding van de procedure en de preventieve ontzetting uit het beheer"
Authors: VAN LERSBERGHE PATRICIA, GEINGER HUGUETTE
Reference: issue Balans, vol.330, n. 1996, pp.9 - 15,

1995
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Fiscale inforùmatieuitwisseling over de grenzen en de verhouding tot de strafrechtelijke bijstand
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Fiscaal Straf-en Strafprocesrecht, pp.177 - 208, published by Mys & Breesch

1995
E: articles in scientific journals with a national referee system
De implicaties van de Belgische Wetgeving inzake Witwassen op het beroep van de Advocaat
Author: MAUS Michel Gaston
Reference: T.V.B.R., vol.3, pp.4 - 36,

1995
R: monograph/ handbook
Inleiding tot het belastingrecht
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: Die Keure, Brugge, 308

1994
E: articles in scientific journals with a national referee system
Local environmental taxes on legal persons and the principle of equality (Regionale en lokale belastingen - algemene milieubelastingen - rechtspersoonlijkheid als differentiatiecriterium)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: De fiscale koerier, from noot onder Best. Dep. Oost-Vlaanderen, 25 mei 1994, nr. 111.457 en Best. Dep. Oost-Vlaanderen 25 mei 1994, nr. 111.458, pp.491 - 496,

Local recuperation taxes on sewer systeems (Gemeentelijke verhaalbelastingen op het leggen van riolen en hoekeigendomen)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: N.F.M., from noot onder Best. Dep. Oost-Vlaanderen, n. 10, pp.27 - 30,

Provincial export and import taxes (Provinciale octrooibelastingen, het decreet d'Allarde en de economische en monetaire unie)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: T. Gem., from noot onder Cass. 10 november 1994, n. 6, pp.361 - 364,

1993
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Voor een beschaafde fiscale procedure
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Liber Amicorum Maeckelbergh, published by FHS

Over de opheffing van de fiscale barrières voor grensoverschrijdende reorganisaties - de europese fusierichtlijn
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Liber Amicorum P.Devroede, pp.539 - 560, published by Kluwer Rechtswetenschappen

1993
E: articles in scientific journals with a national referee system
Local business taxes on legal persons and the principle of equalitiy (Rechtspersoonlijkheid als differentiëringscriterium bij lokale belastingen op de beroepsactiviteit)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: N.F.M., pp.250 - 256,

1992
E: articles in scientific journals with a national referee system
Tax on water pollution (De heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het betrekken van een andere woonruimte)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: N.F.M., pp.117 - 134,

1991
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
"Enkele beschouwingen over de problemen inzake de faillietverklaring van een handelaar, de rechtsmiddelen aan te wenden tegen het vonnis van faillietverklaring en de bevoegdheid die de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek toekennen aan het hof van
Authors: VAN LERSBERGHE PATRICIA, GEINGER HUGUETTE
Reference: issue Liber amicorum Prof. em. E. Krings, pp.583 - 611, published by Story-Scientia

Fiscale kwalificatie van inkomsten uit verenigingen in het Belgisch en internationaal fiscaal recht
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Liber Amicorum prof. E. KRINGS, pp.959 - 1005, published by Story-Scientia

1991
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Intertax
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: eds. Country-editor for Belgium, published by Kluwer International

1991
T: other specialist publications
Overzicht van rechtspraak 1975-1989. Het faillissement en het gerechtelijk akkoord.
Authors: COLLE PHILIPPE, GEINGER HUGUETTE, VAN BUGGENHOUT CHRISTIAN
Reference: in Tijdschrift voor Privaatrecht, 1991, 407-695

1990
E: articles in scientific journals with a national referee system
'Gelijkheidsbeginsel en lokale belastingen'
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference: N.F.M., pp.231 - 236,

1990
N: final reports of policy preparing studies submitted to the subsidizing organization after conclusion of the activities
Legal problems concerning taxable matter and taxpayor in the general local and provincial taxes (De fiscaaljuridische problemen omtrent de object- en subjectbepaling in de algemene gemeentelijke en de algemene provinciale belastingen)
Author: DE JONCKHEERE MIGUEL
Reference:

1989
H: scientific editor of scientific monographs / anthologies and journals
Notarieel en Fiscaal Maandblad
Author: SPRUYT ANDRE
Reference: eds. Chief-editor and founder, published by Kluwer Belgium

1988
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Krachtlijnen van het materiële fiscale strafrcht na de hervormingen van 1980 en 1986
Author: ROZIE MICHEL
Reference: Actuele problemen van strafrecht, pp.134 - 150, published by Kluwer

1984
D: articles / contributions in scientific monographs / anthologies with a national referee system
Over de fiscale behandeling van burgerrechtelijke ficties
Author: DENYS LIEVEN
Reference: Liber Amicorum Albert Tiberghien, pp.131 - 165, published by Kluwer Rechtswetenschappen

©2006 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.bedisclaimer