Loopbaan en verloning

Verloning - vaste salarisschalen

Uw loon is afhankelijk van uw graad en anciënniteit. Een salarisschaal bestaat uit een minimum- en maximumsalaris met daar tussenin een aantal salarisstappen die het resultaat zijn van periodieke verhogingen.

Naast hun maandsalaris hebben alle VUB-personeelsleden ook recht op vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

Loopbaanplan Administratief en Technisch Personeel (ATP)

Binnen het kader dat door de Vlaamse Overheid wordt aangereikt en dat nog steeds bestaat uit een matrix met 4 (diploma) niveaus, onderverdeeld in 13 graden waaraan 1 tot 4 salarisschalen gekoppeld zijn, kan elke universiteit eigen loopbaanplannen uittekenen.

Het loopbaanplan voor het administratief en technisch personeel van de vaste formaties vertrekt vanuit de generieke beschrijving en de classificatie van een vijftigtal functies. Die functies maken deel uit van een organisatiestructuur, waarbij het aantal hiërarchische niveaus drastisch werd ingeperkt in vergelijking met vroeger. De huidige indeling vertrekt vanuit een platte structuur met korte beslissings- en communicatielijnen en een grote mate van responsabilisering op elk niveau.

Elk personeelslid heeft twee loopbaanmogelijkheden: radiaal en verticaal.

  • Radiaal betekent dat een salaristraject doorlopen wordt in eenzelfde functie, en dat men in die functie kan doorgroeien naar het senior - niveau.
  • Met verticale carrièremogelijkheden wordt bedoeld de doorstroming naar een functie van een hoger hiërarchisch niveau.

In allebei de gevallen gebeurt de selectie op basis van een evaluatie van de competenties en de prestaties. Dat in dit hele proces opleiding, training, vorming, her- en bijscholing een cruciale rol spelen, hoeft geen betoog.

  • Een overzicht van de functietabel, graden en daaraan gekoppelde salarisschalen, en een voorbeeld van een loopbaanproject.

 

 

©2008 • Vrije Universiteit Brussel • Pleinlaan 2 • 1050 Elsene • Tel.: 02/629.21.11 • info@vub.ac.bedisclaimer