Leerstoel Calewaert

Leerstoel Calewaert 2017-2018

Titularis: Jean-Jacques Amy

De colleges van de Calewaert Leerstoel 2017-2018 zijn geïnspireerd door de geest van de Verlichting en universele waarden die uit deze baanbrekende culturele en politieke omwenteling voortvloeiden (de scheiding der machten, andere fundamenten van de democratie, …) alsook later ontwikkelde concepten zoals het zelfbeschikkingsrecht over eigen lichaam en voortplanting, en de na te streven volstrekte gelijkheid van man en vrouw. De invloed van ziekte – meer bepaald deze met een epidemisch karakter - op de samenleving wordt besproken. De spreker zal veel aandacht wijden aan de ontwikkeling van kritisch inzicht, rationalisme, assertiviteit, de sociale implicaties van de beoefening van de geneeskunde en zal een lans breken voor de noodzaak aan burgerlijke ongehoorzaamheid die, in bepaalde omstandigheden, niet alleen gerechtvaardigd is, maar ook vereist om een einde te stellen aan machtsmisbruik en het tot stand komen van sociale vooruitgang. Naast het bijbrengen van kennis behoort het sensibiliseren van studenten en medewerkers voor ieder van deze onderwerpen tot het takenpakket van de volwaardige universiteit.

Programma

 • Inaugurale rede
  29 september 2017, om 18.00 u
 • Ziekte en samenleving: een kruisbestuiving
  06 oktober 2017, van 13.00 u. tot 14.00 u.
 • Geneeskunde: sociaal bewogen … of niets
  13 oktober 2017, van 13.00 u. tot 14.00 u.
 • Vrouwenrechten: bedenkingen over geweldplegingen op vrouwen
  20 oktober 2017, van 13.00 u. tot 14.00 u.
 • Geboorteregeling: een historisch overzicht
  27 oktober 2017, van 13.00 u. tot 14.00 u.
 • De wereld waarin wij leven
  10 november 2017, van 13.00 u. tot 14.00 u.
 • Een taak voor de universiteit: burgerlijke en politieke bewustmaking
  17 november 2017, van 13.00 u. tot 14.00 u.

Titularis

Jean-Jacques Amy, geboren te Antwerpen, is emeritus hoogleraar Gynaecologie en Verloskunde (G & V) aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB. Bij het beëindigen van zijn studies aan het Koninklijk Atheneum Berchem (Antwerpen), besloot hij arts te worden. Hij promoveerde in 1965 aan de Faculteit Geneeskunde van de Université Libre de Bruxelles en behaalde een jaar later het diploma in de Tropengeneeskunde, aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Hij kreeg zijn opleiding in zijn later specialisme in de Verenigde Staten, aan het Medical College of Virginia, in Richmond, VA, en het Mount Sinai Hospital in New-York. Hij was vervolgens Lecturer in de Dienst G & V aan het New Mulago Hospital, Makerere University, in Kampala, Oeganda; Werkleider in de Eenheid Obstetrie aan het Academisch Ziekenhuis (AZ) van de Rijksuniversiteit Gent; Adjunct in de Dienst G & V van het Universitair Ziekenhuis Sint-Pieter te Brussel, en Kliniekhoofd, dan Diensthoofd in de Dienst Gynaecologie-Andrologie-Obstetrie van het AZ-VUB, het huidige UZ Brussel.

Tijdens zijn medische loopbaan toonde Amy een bijzondere interesse voor- en schreef hij meerdere artikels over onderwerpen zoals prostaglandines, baarmoederactiviteit, zwangerschapsafbreking, kinder- en adolescentengynaecologie, pathologie van de vulva (met inbegrip van vrouwelijke genitale verminkingen), postpartumbloeding, geboorteregeling. Hij was de coördinerende auteur van (i) een monografie over de rol van de prostaglandines in de menselijke voortplanting, (ii) (met Prof. Michel Thiery) van een leerboek over de G & V en (iii) een leerboek over de kinder- en adolescentengynaecologie. Hij was tevens de hoofdredacteur van het Jaarboek van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) en voorzitter van de VVOG alsook van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde. In 1990 kende de International Humanist and Ethical Union hem de Distinguished Humanist Award toe voor zijn inzet in de strijd voor de depenalisering van abortus; de andere laureaat, dat jaar, was Alexander Dubcek.

Na zijn emeritaat was Jean-Jacques Amy de hoofdredacteur van het European Journal of Contraception and Reproductive Health Care en co-voorzitter van de Fédération Laïque de Centres de Planning Familial. In 2017 verscheen zijn essay ‘La Bête rôde encore’, over het aanzetten tot haat waarin Amy de grenzen van de vrijheid van meningsuiting aftast en de gruwelen veroorzaakt door de onbeperkte uiting van haatgevoelens toelicht.

Leerstoel Willy Calewaert

De Leerstoel Calewaert wordt jaarlijks georganiseerd door deMens.nu (Unie Vrijzinnige Verenigingen) in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en Uitstraling Permanente Vorming (UPV). Dit ter ere van de politicus Willy Calewaert, die tijdens zijn leven een bijzonder geëngageerde vrijzinnige was. De Leerstoel staat in het teken van het verstrekken van onderwijs en het verspreiden van het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed.

VUB Foundation